سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۲ - سا ل يازدهم - شماره ۳۰۱۶ - April.8,2003
محسنيان راد: ديوارهاي كنترل فرو ريخته است
008290.jpg
گروه اجتماعي: دكتر «مهدي  محسنيان  راد» استاد علوم  ارتباطات  گفت : شرايط در ده  سال گذشته  به گونه اي  بوده  كه  ديوارهاي  كنترل  در حوزه  فعاليت  رسانه ها فرو ريخته  است .
اين  پژوهشگر حوزه  ارتباطات  به  خبرنگار گروه  فرهنگي  ايرنا گفت : مخاطب  كنوني  رسانه ها در سطح  كره زمين  درباره  وقايعي  كه  در عراق مي گذرد ديگر در مقابل  يك  منبع  نيست  و منابع  متعدد دارد و مي تواند به قضاوت  بنشيند.
محسنيان  راد تصريح  كرد: بخشي  از اين  قضاوت  مخاطب ، درباره  رسانه هاي  داخلي  و بومي  خود در مقايسه  با اطلاعات  منابع  ديگر است . اين  استاد علوم  ارتباطات  در زمينه  اعمال  سانسور و جهت  دار بودن  اخباررسانه هاي  گوناگون  تصريح  كرد: از جمله  مباحث  حوزه  جامعه شناسي  ارتباطات  اين  است  كه  در ليبرال ترين  جوامع  تا استبدادي ترين  آنها، هنگام  جنگ  سانسور گسترش  مي يابد و شكل  مشروعي  به  خود مي گيرد و بديهي  است  كه  هردولتي  در شرايط جنگ ، محدوديتهايي  را در زمينه  عملكرد رسانه ها ايجاد كند.
محسنيان  راد در پاسخ  به  پرسش  خبرنگار ما درباره  «نگراني  از اخلال  در اطلاع رساني ، به  علت  انبوه  اطلاعات  متناقض  در جنگ  اخير» گفت : طبيعي  است  كه  انسان  در گزينش  انبوهي  از هر چيزي ، دچار سردرگمي  مي شود و پس  از مدتي  يا شروع  به  توجيه  مي كند يا بطور كلي  آن  را رها مي سازد.
وي  افزود: انبوه  اطلاعات  و بويژه  تعارضات  درون  اين  اطلاعات  به تدريج  ممكن  است  مخاطب  را از اينكه  ذهنش  را به  پردازش  وادارد، خسته  كند و كم  كم بدون  دريافت  هيچ  پيامي ، از ميان  اطلاعات  عبور كند.
«از آن  لحظه  به  بعد، وظايف  پيام آفرينان  رسانه ها خيلي  تخصصي  و سنگين مي شود و آنها هستند كه  بايد مجموعه  اطلاعات  را تحليل  كنند و جمع بندي  آنهارا از طريق  رسانه هاي  غيرتصويري  و مكتوب  در اختيار مخاطب  بگذارند.»
استاد علوم  ارتباطات  گفت : به  همين  دليل  است  كه  در سالهاي  اخير رشد رسانه هاي  سمعي  و بصري  هرگز موجب  سقوط رسانه هاي  مكتوب  نشده  و مخاطبان  نهايتا به  تحليل هاي  مكتوب  روي  مي آورند.
نتايج  علمي  و آماري  جديد درستي اين  موضوع  را نشان  داده  است .
«انبوه  اطلاعات  ارائه  شده  به  مخاطبان ، نيازهاي  جديدي  را به  وجود آورده است  كه  اگر جوامع  در حال  توسعه  نتوانند به  اين  نيازها پاسخ  دهند،رسانه هاي  بيگانه  اين  كار را خواهند كرد.»

ميزان ديه در سال جاري ۱۸۰ ميليون ريال تعيين شد
گروه اجتماعي: سخنگوي  قوه  قضائيه  اعلام  كرد: ميزان  ديه  در سال  جاري  براساس  حداقل  قيمت  ديه (براساس  نفر شتر) ۱۸۰ ميليون  ريال  تعيين  شد.
«غلامحسين  الهام» روز دوشنبه  پس  از جلسه  مسئولان  عالي  قوه  قضائيه  در گفتگو با ايرنا اظهار داشت : معيارهاي  ديگر ديه پرداخت  براساس  قيمت  يك  راس  گاو و يك  راس  گوسفند به  ترتيب  ۲۷۶ ميليون  و۹۴۰ هزار ريال  و ۲۸۳ ميليون  و ۷۵۰ هزار ريال  تعيين  و به  محاكم  ابلاغ  شده است .
سخنگوي  قوه  قضائيه  درباره  ديه  اهل  ذمه  (پيروان  ساير اديان ) گفت : ميزان  ديه  غير مسلمان  بر اساس  نظر مقام  معظم  رهبري  تعيين  مي شود وماده  واحده اي  از سوي  قوه  قضائيه  به  مجلس    ارسال  و مورد تصويب  قرار گرفت  كه  توسط شوراي  نگهبان  ايراداتي  به  آن  وارد شده است .
وي  اظهارداشت : با همكاري  قوه  قضائيه  و مجلس  شوراي  اسلامي  اين  ايرادها رفع  و براي  تصويب  نهايي  به  شوراي  نگهبان  ارجاع  داده  خواهد شد.
الهام  از ديگر موارد مطرح  شده  در اين  جلسه  را بررسي  مصوبه اي  در خصوص موارد الحاق  ماده  ۶۰۷ قانون  مجازات  اسلامي  در مورد تمرد و مخالفت  با ماموران  دولتي  در زمان  انجام  وظايف  قانوني  آنها ذكر كرد.
سخنگوي  قوه  قضائيه  دراين  ارتباط توضيح  داد كه  طبق  قانون  اگر فرد ياافرادي  در حين  انجام  وظايف  قانوني  ماموران  دولتي  با آنها مخالفت  و يا دربرابر آنها مقاومت  كنند، مجرم  شناخته  شده  و متمرد محسوب  مي شوند.
وي  گفت : طبق  ماده  واحده اي  كه  دراين  خصوص  تنظيم  شده ،اگر متخلف  ومتمرد اقدام  به  خلع  سلاح  مامور دولتي  در زمان  انجام  ماموريتش  كند به  سه  تاپنج  سال  حبس  و اگر موفق  به  خلع  سلاح  مامور دولت  نشود به  يك  تا سه  سال  حبس محكوم  خواهد شد.
الهام  اظهارداشت :اين  ماده  واحده  پس  از طي  مراحل  لازم  و قانوني ، براي تصويب  نهايي  به  مجلس  شوراي  اسلامي  ارائه  مي شود.

دومين جلسه بازجويي مرتبطين بند( د) پرونده نظرسنجي برگزار نشد
ايرنا: دومين  جلسه  بازجويي  مرتبطين  بند دال  ادعانامه  پرونده  نظرسنجي  كه قرار بود ديروز(دوشنبه ) در شعبه  ۱۴۱۰ دادگاه  عمومي تهران  ادامه  يابدبه  علت  حضورنيافتن  برخي  از متهمان  برگزار نشد.
رسيدگي  به  بند دال  ادعانامه  پرونده موسسه  نظرسنجي  آينده  به  دليل محرمانه  بودن  محتواي  اسناد مكشوفه ، از طرف  دادگاه  غيرعلني  انجام  شد.
به  گزارش    ايرنا، اولين  جلسه  بازجويي غلامرضا ثاني  نژاد و خسرو تهراني  درخصوص  بند دال  ادعانامه  روزيكشنبه  درشعبه  ۱۴۱۰ دادگاه  عمومي تهران  برگزارشد و متهمان  به  سئوالات  قاضي  مرتضوي پاسخ  دادند.
نماينده  حقوقي  شهرداري  تهران  درحاشيه  جلسه  اول  دادگاه  گفته  بود عباس عبدي - يكي  از متهمان  پرونده  نظرسنجي  - درتحقيقات  خود اعلام  كرده است  كه تعدادي  از اسناد محرمانه  را آقاي  ثاني  نژاد به  او داده  است .
وي  گفته هاي  عبدي  درخصوص  ثاني  نژاد را رد كرد وافزود: ثاني  نژاد درحال جمع آوري  مداركي  است  كه  ثابت  كند آن اسناد را وي  در اختيار عبدي  نگذاشته است .

مدير مسئول روزنامه «ياس نو» به دادگاه احضار شد
ايسنا: محمد نعيمي پور، مدير مسئول روزنامه ياس نو و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با احضار شعبه ۱۴۱۰ صبح ديروز( دوشنبه) براي پاسخگويي به شكايات عنوان شده از نشريه اش در مجتمع قضايي كاركنان دولت حاضر شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نعيمي پور به همراه دكتر امير حسين آبادي وكيل مدافعش، نزد سعيد مرتضوي قاضي دادگاه حاضر شد تا درباره تعدادي از شكايات مطروح عليه اين روزنامه پاسخ دهد.
نعيمي پور در همين رابطه در گفتگو با خبرنگار ايسنا موارد شكايات مطروح عليه خود را در شش مورد عنوان كرد و گفت: پنج مورد از شكايت ها مربوط به شكايت مدعي العموم و يك مورد شكايت خصوصي كه مربوط به مولف كتاب شنود اشباح و مطالب آقاي مزروعي در آن خصوص بود.
وي در مورد شكايت مدعي العموم گفت:  دو مورد از شكايت ها مربوط به درج آگهي محاكمات مدير مسئول روزنامه  نوروز و يك مورد در رابطه با درج سخنان آيت الله منتظري و ديگري مربوط به مصاحبه محمدرضا خاتمي پيرامون عباس عبدي و ديگري مربوط به مصاحبه انصاري راد است. وي تصريح كرد: قرار شد اسناد، مدارك و ادله خود را طي ده پانزده روز آينده به دادگاه ارائه دهم.
بنابر اين گزارش همچنين سردبير روزنامه توسعه صبح ديروز نزد قاضي مرتضوي در شعبه ۱۴۱۰ حاضر شد.
سجادي، درخصوص علت احضار خود و موضوع مورد بحث در دادگاه، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران چيزي نگفت.
خبرنگار روزنامه  همبستگي  دردادگاه  مطبوعات 
به گزارش ايرنا  خبرنگار پارلماني  روزنامه  همبستگي  روز دوشنبه  به  دنبال  شكايت  ستاد كل  نيروهاي  مسلح  درشعبه  ۱۴۱۰ مجتمع  قضايي  رسيدگي  به  تخلفات  كاركنان  دولت  حاضرشد.
معصومه  علي نژاد درمحل  اين  شعبه  در گفت وگو با   ايرنا، با اشاره  به  اتهامش  گفت : ستاد كل  نيروهاي  مسلح  ازيكي  از مقالات  من  باعنوان  لباس  شخصي ها در خدمت  پالايش  نظام  كه  درچهاردهم  ديماه  منتشر شد، به  اتهام  تشويش  اذهان  عمومي  و نشر اكاذيب شكايت  كرده  است . وي  خاطرنشان  كرد: پس  از اطلاع  يافتن  از اتهام ، از قاضي  درخواست  كردم كه  جلسه  تفهيم  اتهام ، با حضور وكيل  برگزار شود كه  قاضي  سعيد مرتضوي  بادرخواستم  موافقت  كرد و قرار شد ظرف  ۳ روز آينده  وكيلم  را به  دادگاه معرفي  كنم . علي نژاد افزود: احضاريه  من  به  عنوان  خبرنگار روزنامه  همبستگي  نوشته شده  بود كه  به  موجب  آن  بايد به  همراه  مديرمسئول  آن  روزنامه  در دادگاه  حضور مي يافتم  .
خبرنگار روزنامه  همبستگي  گفت : به دليل  بروز اين  اشتباه ،ابراهيم اصغرزاده  مدير مسئول  وقت  روزنامه  همبستگي  در دادگاه  حضور نيافت  و مهدي كاوه  قائم  مقامش  به  جاي  وي  در دادگاه  حاضر شد.

مهاجراني، سحرخيز و فائزه هاشمي روز چهارشنبه به دادگاه مي روند
ايرنا: عطاءالله  مهاجراني ، عيسي  سحرخيز و فائزه هاشمي رفسنجاني  روز چهارشنبه در شعبه  ۱۴۰۸ دادگاه  عمومي تهران  ويژه  كاركنان  دولت  حاضر خواهند شد.
اتهام  اين  افراد در ارتباط با روزنامه  توقيف  شده  « زن  » است .
بهمن  ماه  سال  گذشته ، عيسي  سحرخيز مديركل  سابق  مطبوعات  داخلي  وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامي به  اتهام  عدم  اجراي  دستور توقيف  روزنامه  زن  كه  ازطرف  دادگاه  انقلاب  صادر شده  بود، به  دادگاه  فراخوانده  شد.
روزنامه  زن  در فروردين  ماه  سال  ۱۳۷۸ و در آستانه  برگزاري  جشنواره مطبوعات  توقيف  شد.
اين  روزنامه  در همان  سال  و همزمان  با برگزاري  جشنواره  مطبوعات  از طرف مديركل  سابق  مطبوعات  داخلي  وزارت  ارشاد اجازه  گرفت  كه  در مدت  محدود و درمحل  نمايشگاه ، ويژه نامه اي  را منتشر كند.
سحرخيز به    ايرنا گفت  كه  قاضي  شعبه  ۱۴۰۸ دادگاه  عمومي تهران  از عطاءالله  مهاجراني  به  عنوان  وزير وقت  ارشاد و فائزه  هاشمي رفسنجاني  به  عنوان  مدير مسئول  روزنامه  زن ، خواسته  است  كه  به  همراه  وي در جلسه  روز چهارشنبه  دادگاه  حاضر شوند.
مديركل  سابق  مطبوعات  داخلي  وزارت  ارشاد پيش  از اين  اعلام  كرده  بود كه اجازه  انتشار ويژه نامه  را با هماهنگي  وزيرارشاد وقت  و در چارچوب  وظايف قانوني اش  صادر كرده  است .
حدود چهارسال  از تشكيل  پرونده  مديركل  مطبوعات  داخلي  در اين  خصوص مي گذرد و پيش  بيني  شده  بود كه  در صورت  اثبات  اتهام ، سحرخيز به  سه  سال محروميت  از كار دولتي  محكوم  شود.
سحرخيز هم اكنون  بيش  از سه  سال  است  كه  از كار دولتي  فاصله  گرفته  و درحال  حاضر مدير مسئولي  نشريه  «آفتاب  » را برعهده  دارد.
او همچنين  نماينده مديران  مسئول  مطبوعات  در هيأت  هفت  نفره  نظارت  بر مطبوعات  است .

هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار ۲ روزنامه موافقت كرد
گروه اجتماعي: روزنامه هاي  «نگاه  ورزشي » و «كائنات » در سيزدهمين  جلسه  هيات  نظارت  برمطبوعات  موفق  به  كسب  مجوز انتشار شدند.
صاحب  امتيازي  و مديرمسئولي  اين  دو روزنامه  به  ترتيب  «شركت  ارتباط فرهنگ  امروز» و «محمد اسماعيلي » و نيز «جمعيت  ايران  فردا» و «منوچهرطاهرخاني » است .
در اين  جلسه  كه  ديروز   برگزار شد همچنين  با انتشار ۲۱ نشريه ديگر شامل  ۱۱ هفته  نامه ، ۲ دوهفته نامه ، ۶ ماهنامه  و ۲ فصلنامه  موافقت  شد.

اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سخنگاه آزاد
سياسي
شوراها
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
موسيقي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   موسيقي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |