سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۲ - سا ل يازدهم - شماره ۳۰۱۶ - April.8,2003
بانك اطلاعات يك ميليون و ششصد هزار شيء تاريخي ايجاد مي شود
گروه علمي فرهنگي: با اجراي طرح ساماندهي اموال منقول بانك اطلاعاتي يك ميليون و ششصد هزار شيء تاريخي در كشور ايجاد مي شود.
محمد بهشتي رئيس سازمان ميراث فرهنگي گفت: طرح ساماندهي اموال منقول (اشياي ميراث فرهنگي) پس از چند سال بحث و بررسي از امسال به اجرا گذاشته مي شود و در راستاي اين طرح كار ساماندهي اطلاعاتي و ساماندهي كالبدي اشياي ميراث فرهنگي در دستور كار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد.
به گزارش ميراث خبر وي افزود: در بخش ساماندهي اطلاعاتي، برنامه اي رايانه اي تدوين شده است كه براساس آن اطلاعات يك ميليون و ۶۰۰ هزار شيء موجود در كشور در بانكي اطلاعاتي ذخيره خواهد شد.
وي افزود: به منظور ساماندهي كالبدي اين اشياء از اين پس تمام اشيا بايد به شكل طبقه بندي شده و براساس دستورالعمل هاي صحيح نگهداري شوند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي همچنين از تصويب آيين نامه مديريت اموال منقول تاريخي - فرهنگي در اختيار دولت خبر داد و گفت: براساس اين آيين نامه، وظيفه نگهداري و نظارت بر اموال منقول تاريخي - فرهنگي كه در اختيار سازمان ها و نهادهاي دولتي قرار دارد به سازمان ميراث فرهنگي واگذار شده است.

ديدگاههاي موافقان و مخالفان استيضاح وزير آموزش و پرورش
گروه علمي فرهنگي: احمد شيرزاد عضو كميسيون  آموزش  و تحقيقات  مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : اغلب  اعضاي  اين  كميسيون  با استيضاح  مرتضي  حاجي  وزيرآموزش  و پرورش  موافق نيستند.
طرح  استيضاح  حاجي  هجدهم  اسفندماه  سال  گذشته  با امضاي  ۴۰ نماينده ، تقديم  هيات  رئيسه  مجلس  شوراي  اسلامي  شد.
در اين  طرح  عدم  پرداخت  به  موقع  مطالبات  فرهنگيان ، افت  تحصيلي ،ضعف  مديريت  ، عدم  ارتباط و تعامل  منطقي  با فرهنگيان  ، عدم  برنامه ريزي  درجهت  مسايل  تربيتي  و بي توجهي  به  آن ، عدم  اجرا و سازماندهي  نظام جديد آموزش  و عملكرد نامطلوب  سازمان  نوسازي  مدارس  به  عنوان  هفت  عامل استيضاح  حاجي  ذكر شده  است .
شيرزاد نماينده  مردم  اصفهان  در مجلس  شوراي  اسلامي  روز دوشنبه  درگفت  و گو با ايرنا افزود: عنوانهاي  طرح  استيضاح حاجي  كلي  است  و بايد ذيل  هر يك  از مصاديق  ياد شده  دلايل  آن  نيز ذكر شودتا مورد بحث  قرارگيرد.
وي  توضيح  داد: آموزش  و پرورش  مشكلات  فراگير دارد و در طول  دوره هاي  گذشته  ادامه  داشته  و كسي  نمي تواند ادعا كند كه  اين  مشكلات  خيلي  سريع قابل  حل  است .
در عين حال حميدرضا حاجي بابايي نماينده  مردم  همدان  در مجلس  شوراي  اسلامي اظهار داشت: ما هيچ  عنادي  با وزير آموزش و پرورش  نداريم  و طرح  استيضاح  را براي  رفع  مشكلات  فرهنگيان  كشور ارائه كرده ايم .

علمي فرهنگي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سخنگاه آزاد
سياسي
شوراها
شهري
محيط زيست
معلولين
موسيقي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   موسيقي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |