شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۳۳ - April . 26, 2003
همايش معاونين پژوهشي دانشگاه هاي در حال توسعه
گروه علمي فرهنگي: نخستين همايش هم انديشي معاونين پژوهشي دانشگاه هاي در حال توسعه كشور روز پنجشنبه در سالن شهيد مطهري دانشگاه شهركرد آغاز شد.
در اين همايش دو روزه بيش از ۲۰ تن از معاونين دانشگاه هاي در حال توسعه و تازه تأسيس كشور شركت دارند. مدير كل دفتر امور پژوهشي و برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفت وگو با ايرنا، هدف از برگزاري اين نشست را ارتقاء سطح پژوهشي دانشگاه هاي در حال توسعه ذكر كرد.
«حسن شريفي» افزود: در اين نشست دانشگاه هاي موفق در زمينه فعاليتهاي پژوهشي معرفي خواهند شد. وي تبادل نظر و تعامل بين دانشگاه هاي در حال توسعه و جذب منابع مالي براي امر پژوهش را از ديگر اهداف برگزاري اين همايش ذكر كرد.

موقوفات تاريخي و فرهنگي مرمت مي شود
گروه علمي فرهنگي: سازمان اوقاف و امور خيريه، براي حفظ، احيا و مرمت امامزاده ها، بقعه ها و موقوفات داراي ارزش تاريخي و فرهنگي متخصصان ميراث فرهنگي همكاري مي كند.
«محمدعلي نظام زاده» رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه با اعلام اين مطلب، افزود: از بين پنج هزار و ۷۳۹ بقعه متروكه حدود ۴۰۰ مورد داراي ارزش ها و جنبه هاي تاريخي ميراث فرهنگي هستند كه با تعامل ميان كارشناسان اوقاف و ميراث فرهنگي تاكنون نسبت به حفظ و مرمت آنها اقدام شده است و در كمتر مواردي ديده شده كه اين همكاري وجود نداشته باشد. وي با تصريح اين كه موقوفات مردمي شامل ساختمان ها و بناهاي قديمي و تاريخي نيز مي شود، تأكيد كرد: هرگونه فعاليت عمراني و اقدامات حفظ و احياي ساختمان موقوفه بايد با هماهنگي كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي باشد تا به اين ترتيب از هر گونه تغيير در بافت تاريخي و نوع معماري ساختمان جلوگيري شود.
رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه همچنين گفت كه بيشتر فعاليت هاي عمراني اين سازمان توسط صندوق عمران موقوفات كه توسط خود سازمان تأسيس شده، انجام مي گيرد و براي عمران و بازسازي بقعه هاي متبركه كشور، از محل اعتبارات اين صندوق كمك مي گيريم.

با حضور يك ناشر از ايران و ۶۰۰ مؤسسه انتشاراتي از ۳۵ كشور جهان
نمايشگاه بين المللي كتاب ژاپن افتتاح شد
نمايشگاه بين المللي كتاب ژاپن با حضور يك ناشر ايراني و ۶۰۰ مؤسسه انتشاراتي از ۳۵ كشور جهان پنج شنبه گذشته در توكيوي ژاپن آغاز به كار كرد.
در اين نمايشگاه كه از جمله نمايشگاه هاي معتبر كتاب جهان به شمار مي رود فروش مستقيم كتاب همانند نمايشگاه كتاب تهران نيز وجود دارد.
علي جعفريه مدير نشر ثالث كه به همراه ايرج ستوده، نويسنده از ايران در اين نمايشگاه حاضر شده اند، در گفت وگويي با همشهري ضمن قدرداني از ماجدي سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن كه امكانات مناسبي را در اختيار گروه اعزامي از ايران قرار دادند گفت: در ساعت ۴ تا۵ روز گذشته (جمعه) در سالن كنفرانس نمايشگاه، سخنراني هاي ستوده درباره ادبيات ايران انجام شد كه با استقبال فراوان علاقه مندان به فرهنگ ايران روبرو شد.
به گفته جعفريه سالانه در ژاپن ۲۰ ميليارد دلار فروش كتاب صورت مي گيرد و هر ساله ۷۰ هزار عنوان كتاب جديد چاپ و انتشار مي يابد كه از ميان آنها ۵۵۰۰ عنوان به صورت ترجمه از زبان هاي ديگر به ژاپني است.
وي با اشاره به سرمايه گذاري تركيه در تبليغ كتابهاي خود گفت: تركيه چند سالي است كه به شكل گسترده در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب، همانند فرانكفورت، لندن و ژاپن شركت مي  كند و غرفه هاي بزرگ، با طراحي زيبا را در اختيار ناشران خود مي نهد و از اين طريق فرهنگ و ادبيات كشورش را به جهانيان مي شناساند، اما در مقابل دفتر مجامع و نيز سازمان ارتباطات كمتر براي معرفي فرهنگ و ادبيات ايران برنامه جدي و منظمي را پي مي ريزند.

تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري هويت تاريخي كشور را تقويت مي كند
گروه علمي فرهنگي: تشكيل وزارت جديد ميراث فرهنگي و گردشگري موجب جلب توجه مردم جهان به تاريخ و هويت باستاني و ملي و كاهش وابستگي كشور به منابع محدود درآمدهاي نفتي مي شود.
به گزارش «ميراث خبر»، در آستانه بررسي و تصويب نهايي لايحه تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در مجلس شوراي اسلامي، «داوود سليماني» عضو كميسيون فرهنگي با اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر ميزان شناخت و درك اكثر مردم كشورهاي جهان از تاريخ و تمدن باستاني ايران محدود است و تشكيل وزارت جديد ميراث فرهنگي و گردشگري مي تواند ضمن ارتقاء جايگاه اين دو مقوله علاوه بر يكسان سازي جهت گيري استراتژي هاي توجه به حفظ و حراست از ميراث كهن و تقويت زمينه هاي توسعه گردشگري، كاستي هاي موجود در اين عرصه ها را رفع كند.
وي تصريح كرد: تشكيل اين وزارت مي تواند گردشگري را با توجه به تاريخ هفت هزارساله ايران و تمدن غني و فرهنگ  ايراني - اسلامي در سطح جهاني مورد توجه قرار داده و بخشي از منابع مالي و زمينه هاي توسعه اقتصادي و ارزي مورد نياز را تأمين كند.
سليماني با تأكيد بر نتايج مثبت و فوايد تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: اگر ايران بخواهد به طور جدي وارد بازار جهاني توريسم به عنوان يك صنعت بين المللي شود،  جنبه هاي ميراث فرهنگي كشور بايد به نحو مطلوبي مورد توجه قرار گيرد. چرا كه در عصر ارتباطات و جهان تبادلات الكترونيكي، تقويت ابزارهاي عرضه ميراث فرهنگي به مردم علاقمند كشورها براي جذب جهانگردان مؤثر خواهد بود و تحقق اين اهداف فرهنگي و اقتصادي كه همان كاهش وابستگي هاي اقتصادي به نفت است، يكي از رسالت ها و وظايف مهم وزارت جديد ميراث فرهنگي و گردشگر محسوب مي شود.
دكتر «جواد اطاعت» عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري با تأكيد بر اين كه تحقق اين امر باعث اشراف بيشتر و نظارت كامل تر نمايندگان بر عملكرد مسئولان مي شود، گفت: وجود حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار اثر تاريخي و باستاني در كشور و ضرورت شناسايي،  حفظ و مرمت اين هويت تاريخي، زمينه  شكل گيري وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري را تقويت مي كند و ابزارهاي قوي تري براي رسيدگي بيشتر به سرمايه هاي ملي در اختيار مسئولان قرار مي گيرد.

علمي فرهنگي
اجتماعي
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سياسي
شهري
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري جهان
همشهري ورزشي
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |