شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۳۳ - April . 26, 2003
در جلسه مشترك شهردار تهران و معاون وزير مسكن اعلام شد
مصوبه شوراي عالي شهرسازي: ملاك فروش تراكم است
011670.jpg
گروه شهري: در نشست هفتگي شوراي شهرداران مناطق كه با حضور مهندس مقيمي، سرپرست شهرداري تهران و دكتر حناچي معاون شهرسازي وزارت مسكن برگزار شد، بر ضرورت هاي تصويب اصلاحيه مصوبه ۳۲۹ شوراي عالي معماري و شهرسازي تصريح شد و تأثيرات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران، در ابتداي نشست، دكتر حناچي معاون شهرسازي وزارت مسكن، ضمن اشاره بر ضرورت توقف فروش مازاد تراكم و كندكردن روند آن، بيان كرد: «چنانچه از ديدگاه اقتصاد شهري به موضوع نگاه كنيم، فروش مازاد تراكم، هزينه اي را بر شهر تحميل مي كند كه تا عمر شهر باقي است، اين هزينه به عهده مديريت شهري خواهد بود و امكان جبران اين هزينه با درآمدي كه از شهروندان اخذ مي شود به هيچ وجه وجود ندارد؛ ممكن است در كوتاه مدت تصور كنيم كه درآمدي كسب كرديم ولي به طور يقين، هزينه اي به شهر تحميل مي شود كه اين هزينه جبران ناپذير است.»
در ادامه، دكتر حناچي گفت: «سال گذشته با تصميمي كه در شهرداري تهران گرفته شد، زمينه اي به وجود آمد كه اين مسئله در بين مردم و جامعه متخصصين مورد بحث قرار گيرد كه اين زمينه به طرح موضوع از جهتي كمك كرد، يعني امروز ديگر در تريبون هاي رسمي كشور، كسي از فروش مازاد تراكم دفاع نمي كند، بلكه به عكس تصميمات به گونه اي است كه سعي در اصلاح رويه قبلي است.»
دكتر حناچي با اشاره به طرح موضوع اصلاحيه ۳۲۹ در برخي از مطبوعات تحت عنوان هديه اي به شوراي جديد شهر تهران، افزود: «ظلم و جفاست كه اين تصميم را سياسي تلقي كنيم. سال گذشته چند صد ساعت وقت روي اين موضوع گذاشته شد و اگر تأثيرات اقتصادي موضوع نبود، شايد در روزهاي اول، اين موضوع به نتيجه مي رسيد.»
سپس در ادامه نشست، مهندس مقيمي سرپرست شهرداري تهران، ضمن تأييد سخنان دكتر حناچي در خصوص روند تصويب طرح جايگزين مصوبه ۳۲۹ شوراي عالي معماري و شهرسازي، گفت: «آيا ما حق داريم، در مورد فضايي كه متعلق به ديگران و آيندگان است، تصميم ناصحيح بگيريم. اگر اين تصميم يعني فروش مازاد تراكم كه شايد در يك مقطعي تصميم مناسبي بود، به مرور جايگاه علمي و فني خودش را پيدا مي كرد، حتماً دو يا سه سال پس از شروع، به يك سرانجامي، غير از سرانجامي كه شهر تهران با آن مواجه شد، رو به رو مي شد كه متأسفانه يا شرايط اجازه نداد و يا درآمدها و مسايل مالي، آن قدر در تصميم گيري تأثير داشت كه جرأت تصميم گيري درست را پيدا نمي كرديم.»
مقيمي، در رابطه با تصويب اصلاحيه اخير افزود: «يك سال و نيم تلاش بي وقفه و كاملاً مستمر و به دور از عجله به عمل آمد تا اين مصوبه به تصويب رسيد كه در واقع با مصوبه اخير، جلوي ضرر بيشتر براي شهر تهران گرفته شد و يا به عبارت درست تر ضرر را كاهش داديم. امروز بايد به اين باور و اذعان برسيم كه تهران را مي توان بدون وابستگي به فروش مازاد تراكم اداره كرد و طرح ها وبرنامه هايي كه توسعه شهر تهران را به انجام برساند، اجرا كنيم.»

خطر در كمين درختان خيابان ولي عصر تهران
برگ و بار خيابان بزرگ شهر ،رنگ مي بازد
011595.jpg
گروه شهري: در حالي كه خيابان ولي عصر و درختان حاشيه آن به عنوان ميراث تاريخي و طبيعي به زودي در فهرست آثار ملي ثبت مي شود بسياري از كارشناسان فضاي سبز و محيط زيست نسبت به نابودي تدريجي درختان تاريخي اين خيابان هشدار مي دهند.
به گزارش «ميراث خبر »، ورود فاضلاب، نخاله و زباله هاي شهري، استفاده از سموم نابودي موش و همچنين ايجاد بستر سيماني نفوذ ناپذير در مسير جويبار خيابان ولي عصر تهران، حيات درختان حاشيه اين خيابان را تهديد مي كند. اين در حالي است كه بر اساس لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، شهرداري موظف به كاشت، حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين بزرگراه ها و پارك هاي عمومي است. از سوي ديگر در ماده ۶ اين لايحه تصريح شده كه هر كس عالماً و عامداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شود.
«كاشاني» كارشناس فضاي سبز در اين باره به خشك شدن برخي درختان حاشيه خيابان ولي عصر اشاره مي كند و مي گويد :درختان خيابان ولي عصر با اصول صحيحي كاشته شده و پيش از اين در سال هاي گذشته با استفاده از آب قنات ها آبياري مي شدند اما متأسفانه با توسعه شهرسازي و افزايش جمعيت، سيستم فاضلاب جداگانه اي براي اين خيابان درنظر گرفته نشد و براي دفع فاضلاب ها از جويبارها يا رودخانه هاي جاري در اين مسير استفاده مي شود كه اين موضوع به خودي خود باعث نابودي ميراث طبيعي و اضمحلال تدريجي هويت فرهنگي اين خيابان مي شود. به گفته اين كارشناس، سيمان كردن بستر اين جويبارها مانع از سيراب شدن درختان و انتقال رطوبت كافي از ريشه  به بدنه درخت شده است و اين امر نيز منجر به تسريع در روند خشك شدن و نابودي درخت است.در همين حال مهندس «علي محمد مختاري» مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران به ميراث خبر گفت: سيمان كردن بستر جويبارهاي خيابان ولي عصر، اشتباه بزرگي بوده است و اين اقدام در سال هاي گذشته بدون مطالعات كارشناسي انجام شده است. وي تصريح كرد: شهرداري هاي مناطق اين كار را بدون توجه به تذكرات كارشناسان فضاي سبز و صرفاً به منظور تسهيل كار مأموران شهرداري براي جمع آوري زباله انجام داده اند. در صورتي كه اين اقدام، صحيح نبوده است و در اثر مسدود شدن محفظه هاي ورود و خروج هوا حدود پنج سال است كه ريشه هاي درختان خيابان ولي عصر نفس نكشيده اند.
اين مقام مسئول همچنين با بيان اين كه دستورالعمل جلوگيري از سيمان كاري و رسيدگي بيشتر به فضاي سبز حاشيه جويبارها به شهرداري هاي مناطق ابلاغ شده است، افزود: شهرداري هاي مناطق موظف هستند هرچه سريعتر موضوع بستر سيماني و همچنين ورود فاضلاب به جويبارها را بررسي كنند. مهندس مختاري در همين حال تصريح كرد: مديريت فضاي سبز درختان حاشيه خيابان ولي عصر ميان چند منطقه شهرداري پراكنده است.

مقابله با مشاغل مزاحم در غرب تهران
با هدف جلوگيري از ادامه كار مشاغل مزاحم در بافت هاي مسكوني غرب تهران و برخورد با سوءاستفاده متخلفان صنفي؛ از سوي اداره ساماندهي شهرداري منطقه ۵ بيش از ۵۱۱ واحد صنفي و صنعتي و كارگاهي مزاحم پس از دريافت اخطار قانوني پلمب و با راي بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري به خارج از تهران منتقل شدند.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۵ به منظور تخليه هر چه سريع تر ديگر واحدهاي صنفي و صنعتي غيرمجاز در غرب تهران به ۹۹۱ واحد اخطار داده شده كه به زودي پس از طي مراحل قانوني با آنها برخورد قانوني خواهد شد.

رانندگان پيكان پمپ اصلي كاربراتور را به كار نيندازند
رانندگان پيكان به دليل تصور يا تعليم غلط، بي جهت پمپ اصلي كاربراتور را به كار مي اندازند.
به گزارش شبكه خبري آسمان آبي، در اين حالت هنگام روشن شدن موتور چندين مرتبه بنزين پمپ مي شود كه اين عمل باعث افزايش شديد آلودگي هوا مي شود.
براساس اين گزارش، در خيلي از خودروهاي پيكان براي كثيف نشدن فيلتر هوا، لوله بخار روغن را در هواي آزاد قرار مي دهند اين بخار علاوه بر مواد سمي روغن، بنزين نسوخته به صورت گاز را از اتاق احتراق به كارتل روغن نشت مي دهد.
اين گزارش حاكي است، اين گاز بنزين كه داراي هيدروكربن هاي نسوخته است همراه بخار روغن به محيط اطراف پخش شده و اثرات زيانباري روي محيط اطراف به بار مي آورد.
در ايران بنزين با عدد اكتان كمتر از ۸۶
توزيع نمي شود
از سوي ديگر، اكبر تركان اعلام كرد در حال حاضر بنزين با عدد اكتان كمتر از ۸۶ توزيع نمي شود.
معاون برنامه ريزي وزارت نفت با بيان مطلب فوق به قلم سبز ايران گفت: «پالايشگاه هاي اراك و بندرعباس بنزين با عدد اكتان بالا توليد مي كنند و حتي بنزين با عدد اكتان ۹۵ نيز در كشور توليد مي شود.» اكبر تركان افزود: «بنزين با عدد اكتان بالا با بنزين با عدد اكتان پايين مخلوط مي شود و نهايتا عدد اكتان بنزين توزيعي ايران از ۸۶ كمتر نمي شود.» وي دليل افزودن MTBE به بنزين را افزايش عدد اكتان آن عنوان كرد و گفت: «قبلا به جاي اين ماده تترا اتيل سرب به بنزين افزوده مي شد كه آلاينده بوده و نهايتا از ۲ سال پيش شركت نفت و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مصرف آن را با MTBE جايگزين كردند.»

شرايط واگذاري  تاكسي هاي گازسوز «سمند» اعلام شد
گروه شهري: نماينده وزارت كشور در كميته كاهش آلودگي هواي تهران شرايط واگذاري تاكسي هاي گاز طبيعي سوز سمند را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، مهندس نواب زاده گفت: قيمت اين خودروها ۱۰۰ ميليون ريال است.
بر اساس توافقات انجام شده از اين قيمت، ۴۰ ميليون ريال به عنوان آورده شخص متشكل از ۲۰ ميليون ريال ارزش اسقاطي خودرو تاكسي وي و ۲۰ ميليون ريال آورده شخصي است.
از ۶۰ ميليون ريال مبلغ باقي  مانده، قرار است ۴۰ ميليون ريال به صورت وام قرض الحسنه و ۲۰ ميليون ريال وام با بهره ۱۴ درصد از بانك رفاه گرفته شود.
در حال حاضر وام قرض الحسنه مذكور هنوز قطعي نشده است. گفتني است در طرح تعويض تاكسي هاي فرسوده قرار است ۱۵ هزار تاكسي سمند، گاز طبيعي سوز جايگزين شود.

منع شماره گذاري خودروهاي فاقد كپسول اطفا حريق
011590.jpg
گروه شهري: خودروهاي فاقد كپسول اطفا حريق از نيمه دوم امسال شماره گذاري نخواهند شد. سرهنگ نظمي مدير كل فني و مهندسي ترافيك راهنمايي و رانندگي كل كشور با اعلام اين خبر گفت: با توجه به بررسي هاي كارشناسان، يكي از علل اصلي خسارات جاني در تصادفات نبود كپسول آتش نشاني در داخل خودروها است كه در صورت نصب آن در خودروهاي ساخت داخل مي توان از بروز تلفات جاني، و آتش سوزي در خودروها جلوگيري كرد.
سرهنگ نظمي تصريح كرد : در صورتي كه وزارت صنايع هماهنگي لازم را با كارخانه هاي توليدكننده خودرو داخلي براي نصب اين نوع كپسول ها انجام دهد، راهنمايي و رانندگي آمادگي لازم براي برخورد با رانندگان متخلف در اين زمينه را دارد.

كوچه خبر
برنامه هاي ۱۹ ارديبهشت ماه «روز ملي نجوم» از سوي مركز علوم و ستاره شناسي تهران اعلام شد. هدف از نامگذاري اين روز شناخت بيشتر دانش آموزان، اساتيد، محققان و پژوهشگران از مباحث نجوم و ستاره شناسي عنوان شد. در اين روز برنامه هايي از جمله مسابقه نقاشي براي كودكان ونوجوانان با مضمون روز ملي نجوم، نمايش فيلم  هاي مربوط به نجوم، آموزش رصد خورشيد و رصد شبانه در نظر گرفته شده است.

رودخانه جاجرود در تصرف سودجويان
گروه شهري: به گزارش سازمان امور آب استان تهران تجاوز به حريم و بستر رودخانه  جاجرود ادامه دارد.
جعفر محمدنيا مسئول گروه گشت امور حفاظت آبهاي سطحي اداره كل امور آب استان تهران با بيان اين مطلب گفت: حدود يكسال است كه افراد تپه هاي مجاور جاجرود را خاكبرداري مي كنند و به ساحل چپ خروجي آب سد لتيان داخل حريم و بستر رودخانه مي ريزند.
وي با اشاره به اينكه گروه گشت امور حفاظت آبهاي سطحي اداره كل امور آب استان تهران تاكنون بارها اخطاريه اوليه و ثانويه طبق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب صادر كرده است افزود: اما متأسفانه متجاوزان رفع تجاوز نكرده اند و حتي ميل كوبي سازمان آب منطقه اي تهران براي مشخص كردن حريم و بستر رودخانه را با خاكريزي پوشانده اند.وي اظهار اميدواري كرد: با پيگيريهايي كه مي شود بستر و حريم رودخانه كه متعلق به دولت است بطور طبيعي باقي بماند.

نظام مديريت زيست محيطي در منطقه ۲۲ تهران اجرا مي شود
گروه شهري: معاون ترافيكي شهرداري منطقه ۲۲ تهران از استقرار نظام مديريت زيست محيطي و اخذ گواهينامه ايزو ۱۴ هزار و يك در اين منطقه خبر داد.
مژده جو با بيان اينكه حدود ۵/۲ سال از تاسيس اين منطقه مي گذرد، گفت: با توجه به اينكه طرح تفصيلي مصوب منطقه بيست و دو در سال ۷۹ تهيه شده است طرح تفصيلي اين منطقه به روز است.
وي افزود: شهرداري منطقه بيست و دو براساس اين طرح تفصيلي، حدود ۴۷۰ كيلومتر شبكه معابر احداث خواهد كرد كه تاكنون ده درصد آن انجام شده است.
وي خاطرنشان كرد: حدود ۱۴۰ كيلومتر مسير ويژه دوچرخه سواران نيز در منطقه احداث خواهد شد كه تاكنون حدود ۸ كيلومتر از آن احداث شده است.
وي در پايان افزود: با احداث مسير ويژه دوچرخه سواران در منطقه بيست و دو محدوده اي از شبكه معابر اين منطقه به پارك جنگلي چيتگر متصل شده است.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سياسي
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري جهان
همشهري ورزشي
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |