شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۳۳ - April . 26, 2003
گسترش روابط ايران و تركيه در منطقه پرابهام
منبع: اوراسيا
درحالي كه نيروهاي آمريكايي كنترل عراق را به دست گرفته اند، دولت تركيه كه از ميزباني آنها سرباز زد، در پي ايجاد ائتلاف هاي ديگر در منطقه است. در روز ۱۷ فروردين، كمال خرازي وزير خارجه ايران ديداري غيرمنتظره از تركيه به عمل آورد كه ۴ روز پس از ديدار كالين پاول وزير خارجه آمريكا از اين كشور صورت گرفت. خرازي ضمن ديدارهاي خود با رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل وزير خارجه از «منافع مشترك» و نگراني هاي مشروع سخن به ميان آورد. اين ديدار باعث شد تا گروهي از ناظران در مورد اين كه تركيه تا كجا مي خواهد با كشورهاي اسلامي همسايه خود روابط دوستانه داشته باشد، به گمانه زني بپردازد. ابهام آنان شامل ميزان آشتي پذيري تركيه در قبال آمريكا هم بود. با وجودي كه معلوم نيست تأثير سفر پاول بر زمان بندي سفر خرازي چقدر بود، ناامني هاي متقابل احتمالا هر دو طرف را تحت تأثير قرار داده بود. نگراني در مورد ناآرامي و فروپاشي مرزها ظاهرا دولت اردوغان را به سوي مذاكره با گروهي از بازيگران منطقه اي سوق داده است كه برخي از آنها مانند ايران آشكارا از دايره لطف واشنگتن خارج هستند. گل در مصاحبه مطبوعاتي خود پس از ملاقات با خرازي گفت: «ثروت هاي منطقه تلف مي شود. از اين نظر، كاملا طبيعي و درست است كه مشاوره و تبادل نظر كنيم. در همين چارچوب مذاكرات دوجانبه اي با ايران داشته ايم. طبيعتا با سوريه هم مذاكره خواهيم كرد.»
با اين حال، تركيه ديپلماسي را با ظرافت انجام مي دهد. اين كشور پيشنهاد خرازي را در مورد ايجاد يك سازوكار مشورتي سه جانبه شامل آنكارا، دمشق و تهران رد كرد. چنين گروهي پس از جنگ اول خليج فارس تا مدت كوتاهي فعال بود.
در كوتاه مدت، تركيه و ايران هر دو بيشتر از ناآرامي در عراق بيمناك هستند تا اميدوار به كسب دستاورد. آنكارا و تهران از اين امكان نگران هستند كه فعاليت تهاجمي كردها در عراق پس از صدام، جوامع كرد اين كشور را به ناآرامي سوق دهد. هر دو كشور شايد از اين بيمناك باشند كه ادعاهاي قومي نسبت به زمين يا ناآرامي توسط كردهاي شمال عراق باعث برانگيختن جنبش هاي جدايي طلبانه در ديگر نقاط منطقه شود. با وجودي كه ايران از حق تركيه براي ورود به شمال عراق در صورت بروز تهديد از جانب كردها، پشتيباني نكرده است، به نظر مي رسد دو كشور بيشتر نسبت به حفظ مرزهاي خود نگران باشند تا كسب امتياز از ديگري.
شايد شجاعانه ترين ابتكار اردوغان تلاش وي براي ارتباط حزب عدالت و توسعه خود كه ريشه هاي اسلامي دارد، با ايران و ساير كشورهاي اسلامي به خصوص در زمينه بازرگاني باشد. صادرات تركيه به ايران در ژانويه ۲۰۰۳ به نسبت مدت مشابه در سال پيش يكسان بود و صادرات آن به ديگر كشورهاي اسلامي كاهش يافته بود. از آنجايي كه اردوغان ابراز تمايل كرده است حجم تجارت را با همسايگان و ساير كشورهاي اسلامي تا ۵۰ درصد افزايش دهد، بخشي از آزادسازي دولت وي احتمالا به افزايش درآمد صادراتي ضعيف كشور كمك خواهد كرد.
اين ابتكار احتمال دارد باعث برافروختن ناراحتي آمريكا شود بي آن كه تضميني براي پيشرفت آسان در كشورهاي مورد نظر وجود داشته باشد. تهران با مداخله نظامي تركيه در شمال عراق مخالف است. اما تركيه همچنان مي گويد درصورتي كه سيل آوارگان به سمت اين كشور جاري شود يا كردها بخواهند دارايي هاي نفتي تركيه را تصرف كنند، سربازان را به مرز خواهد فرستاد. خرازي تلويحا به ترك ها يادآوري كرد تهران نيز مي تواند به همين دليل استناد كند و شبيه اين كار را انجام دهد.
خرازي گفت: در شمال عراق نه فقط ترك ها بلكه شيعيان هستند كه ايران با آنان رابطه مذهبي دارد.
افزون بر اين، آنكارا و تهران بر سر مسير صدور انرژي درياي خزر رقابت دارند، تا حدي كه در مصاحبه مطبوعاتي اردوغان و ميلر نخست وزير لهستان، وي ظاهرا به اشتباه از چاه هاي نفت درياي خزر به عنوان منطقه اي نام برد كه سربازان ترك آن را از تعرض كردها حفظ خواهند كرد.
به رغم بيانيه ها و شعارها درمورد گسترش همكاري بين آنكارا و تهران، بعيد است مشاركت دوطرف مسير هموار داشته باشد. و اگر مراودات ديپلماتيك تركيه با ايران حساس باشد، با سوريه و ساير كشورهاي خاورميانه حساس تر خواهد بود. در اين حال، تلاش تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا كه مي تواند ظرفيت ايمني و اقتصادي بيشتر به آن بدهد، ممكن است سريع تر از روابط با جهان اسلام پيش رود. بهبود روابط تركيه با ايران احتمالا فعلا به مسائل اقتصادي و برخي جنبه هاي سياست كردها محدود خواهد شد. اما تغييراتي كه در عراق وزيدن گرفته است، شايد حتي اين نقاط توافق را پيچيده كند.

گزارش خبرگزاري رويتر درباره
احتمال حمايت امريكا از مخالفان مسلح ايران
جورج بوش، رئيس جمهور امريكا روز پنج شنبه گفت او اميدوار است كه ايران با درخواست امريكا مبني بر بيرون ماندن از مسائل جنوب عراق «همكاري كند».
بوش افزود امريكا براي وادار كردن تهران به اين كار «با جهان كار خواهد كرد».
بوش در اولين گفت وگوي اختصاصي خود با شبكه ان.بي.سي پس از شروع جنگ عليه عراق گفت: «ما اميدواريم كه ايران اجازه دهد تا عراق به يك جامعه باثبات و آرام تبديل شود. ما اين پيام را براي ايراني ها فرستاده ايم كه آنچه ما انتظار داريم همين است.»
بوش در پاسخ به اين پرسش كه اگر ايران از همكاري با امريكا سرباز زند آيا هدف اقدام نظامي آمريكا قرار خواهد گرفت، پاسخ داد: «خوب، نه. ما فقط انتظار همكاري از آنها داريم، و ما به منظور ترغيب آنها به همكاري با جهان كار خواهيم كرد.
رئيس جمهور امريكا گفت كه توني بلر و خوزه ماريا اسنار نخست وزيران انگليس و اسپانيا روز چهارشنبه صحبت كرده و آنها نيز مي خواهند «همين پيام را» از طريق ارتباطاتشان با ايران ارسال كنند.
تهران پيش از اين ادعاهاي امريكا مبني بر «دخالت» در عراق را تكذيب كرده و به امريكا هشدار داده كه نيروهايش وارد قلمرو ايران نشوند.
همچنين ايران درخصوص قرارداد بين ارتش امريكا و گروه مخالف مجاهدين خلق مستقر در عراق هشدار داده است.
كمال خرازي وزير امور خارجه ايران گفته است نيروهاي امريكايي كه مرز ايران و عراق را -به منظور آنچه واشنگتن اقدامي با هدف جلوگيري از ورود ايراني ها مي خواند - زيرنظر دارند بايد از «خط قرمزي» كه توسط مرز مشخص شده آگاه باشند.
خرازي در كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با وزير امور خارجه فرانسه در تهران گفته است: «هيچ دخالتي از سوي ايران در امور داخلي عراق وجود ندارد.»
خرازي با اشاره به اين كه حضور نيروهاي امريكايي در مرز ايران از زمان شروع جنگ عراق «پديده جديدي نيست» افزود: «مسلم است كه ما از مرزهايمان دفاع مي كنيم؛ عبور از مرزهاي ما عبور از خط قرمز است.»
كاخ سفيد روز چهارشنبه اعلام كرد كه به ايران درخصوص «هرگونه دخالت خارجي» در عراق هشدار داده و به دليل نگراني هايي مبني بر اين كه ممكن است تهران براي برقراري حكومت اسلامي از نوع ايران در عراق عوامل خود را به آن كشور بفرستد، گشت هاي نظامي در نزديك مرز ايران را شروع كرده است.
در همين حال خبرگزاري رويتر روز جمعه در گزارشي از مبدأ دبي اعلام كرد پس از بروز تنش هايي بين امريكا و ايران درخصوص وضعيت عراق پس از سقوط صدام، دولت ايالات متحده امريكا پس از سال ها كه مجاهدين خلق مستقر در عراق را به عنوان «تروريست» مي شناخت، اكنون ممكن است از اين گروه عمده شورشي مخالف ايران براي فشار بر اين كشور استفاده كند.
واشنگتن به حكومت اسلامي شيعه ايران كه آن را بخشي از «محور شرارت» ناميده بود هشدار داده كه سعي در بهره برداري از خلاء قدرتي كه پس از سقوط صدام در عراق ايجاد شده نداشته باشد.
برخي تحليلگران گفته اند واشنگتن به منظور وادار كردن ايران به انجام اين امر ممكن است از گروه به شدت مسلح مجاهدين خلق به عنوان يك يادآوري آرام كننده استفاده كند.
خبرگزاري رويتر در گزارش خود تصريح كرده كه بسياري از تحليلگران معتقدند پس از همكاري مجاهدين خلق با رژيم بغداد در طول جنگ عليه ايران، اين گروه از هيچگونه حمايت عمومي برخوردار نيست.
شيرين هانتر از تحليلگران مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي واشنگتن گفته است همكاري امريكا با مجاهدين خلق كه قبلاً به طور رسمي از سوي آن كشور در فهرست گروه هاي تروريستي قرار گرفته به عنوان اهرم فشاري عليه ايران جاي بحث دارد.

به دعوت رئيس جمهوري لبنان خاتمي به لبنان مي رود
گروه سياسي: به  دعوت  سپهبد اميل  لحود رئيس  جمهوري  لبنان ، خاتمي رئيس  جمهوري  ايران ، ۲۲ ارديبهشت  جاري  وارد اين  كشور خواهد شد.
اين  نخستين  سفر رئيس  جمهوري   ايران  به  لبنان  پس  از پيروزي  انقلاب اسلامي است .
خاتمي را در سفر سه  روزه اش  به  بيروت ، يك  هيات  بلندپايه  همراهي مي كند و اعضاي  آن چند تفاهمنامه  را در زمينه هاي  مختلف  با مقامهاي  دولت لبنان  امضا خواهند كرد.
سفير ايران در بيروت  در اين  زمينه  در گفتگو با ايرنا گفت  كه  رئيس  جمهوري در اين  سفر علاوه  برديدارها و گفتگوهاي  رسمي ، ديدار مردمي نيز خواهد داشت  و پيام  آورتأكيد بر عمق  روابط دو دولت  و دو ملت  ايران  و لبنان  خواهد بود.
ديدار با نخبگان ، فرهنگيان ، روحانيان ، سياستمداران ، دانشگاهيان  وايرانيهاي  مقيم  لبنان ، از ديگر برنامه هاي  سفر سه  روزه  آقاي  خاتمي به لبنان  خواهد بود.
رئيس جمهوري لبنان (لحود) در ۳۱ فروردين طي سفري دوروزه به دعوت خاتمي به ايران، با همتاي ايراني خود و نيز مقام رهبري ديدار و گفتگو كرد.

آيت الله يزدي: شايسته ترين شيوه تشكيل حكومت در عراق انتخابات آزاد است
011675.jpg
تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي:  آيت الله  يزدي  امام  جمعه  موقت  تهران  ديروز در خطبه  دوم  نماز جمعه  گفت : شايسته ترين  شيوه  براي  تشكيل  حكومت  آينده  عراق  ، انتخابات  آزاد زير نظر سازمان  ملل  و سازمان  كنفرانس  اسلامي  است .
وي  در اجتماع  نمازگزاران  تهراني  در دانشگاه  تهران  گفت  كــــه  آمريكا وانگليس  پيام  ملت  عراق  را درك  نمي كنند. مردم  عراق  مي گويند با فشار و زورنمي توان  بر ملتي  حكومت  كرد.
وي  از رهبران  آمريكا و انگليس  پرسيد : ممكن  است  مدتي  در عراق  بمانيد،اما اين  ماندن  به  چه  قيمتي  براي  شما تمام  مي شود؟
آيت  الله  يزدي  حضور ميليوني  مردم  عراق  را در اربعين  حسيني  (ع ) دركربلانشانه اي  ازنقش  برجسته  مسلمانان  دراين  كشور دانست  و از اينكه  برخي  از مقامهاي  آمريكايي  ادعا مي كنند كه  حضور اين  مردم  و شعارهاي  آنان ، خواست  ملت  عراق  نيست  را «يك  اشتباه » توصيف  كرد.
خطيب  جمعه  تهران  افزود: مردم  عراق  مسلمان  هستند و ۶۵ درصد آنان  مسلمان  شيعه  هستند و سالها در كنارهم  برادرانه  زندگي  كردند و امروز نيز برادرانه با يكديگر زندگي  مي كنند.
وي  تصريح  كرد: دشمن  هميشه  سياست  تفرقه  بيانداز و حكومت  كن  را دنبال كرده  و هم  اكنون  نيزاين  سياست  رادنبال  مي كند، اما دشمن  بداند كه  مسلمانان پيش  از هر چيز مسلمان  هستند و مسلمانان  عراق  حاضر نيستند، زير بار ظلم بروند.
عضو فقهاي  شوراي  نگهبان  به  گروههاي  معارض  عراقي  نيز توصيه  كرد كه  وحدت  را حفظ كنند و از مباحث  اختلاف  برانگيز پرهيز كنند.
آيت  الله  يزدي  در بخش  ديگري  از سخنان  خود جنايت هاي  اسراييل  را محكوم  كرد و گفت : اسراييل  از شرايط به  وجود آمده  سوءاستفاده  كرده  و با فلسطيني ها برخورد مي كند.
امام  جمعه  موقت  تهران  تصريح  كرد: فتنه  اصلي  زير سر اسراييل  و حزب  صهيونيسم  است .
وي  سالروز اربعين  سيد و سالار شهيدان  حضرت  امام  حسين  (ع ) را تسليت  گفت  و افزود : اگر سفر اسارت  نبود ، نتايج  لازم  از حادثه  كربلا گرفته  نمي شد.
آيت الله يزدي در خطبه اول نماز بحث شكل حكومت اسلامي از منظر قانون اساسي را با بررسي اصل ۲۱ قانون اساسي و رعايت حقوق زنان پي گرفت.
وي با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسي گفت: دولت در اين اصل موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.
آيت الله يزدي گفت: خود نمايي زنان سبب خرد شدن شخصيت آنان مي شود و كساني كه در صحنه هاي مختلف اجتماعي و شغلي حضور مي ِيابند، بايد در سايه رعايت اصول اسلامي خود را از انحرافات دور نگه دارند.

در آتن تشكيل مي شود
دهمين نشست گفت وگوي جامع ايران و اتحاديه اروپا
گروه سياسي: دهمين  نشست  گفت وگوي   جامع  ميان  جمهوري  اسلامي ايران  و اتحاديه  اروپا روز سه شنبه هفته جاري  در آتن  تشكيل  مي شود.
رياست  هيأت  اتحاديه  اروپا را در  اين  نشست  تاسوس  گيانيتسيس، جانشين وزير امور خارجه  يونان  و رياست  هيأت   ايراني  را علي  آهني، معاون  وزير امور خارجه  در امور اروپا و آمريكا، به  عهده  دارند.
بر اساس  اعلام  دفتر رياست  اتحاديه  اروپا، در اين  نشست  يك  روزه  به همكاري هاي  دو جانبه ، مسايل  جهاني  و تحولات  منطقه اي  پرداخته  مي شود.
همكاري هاي  دوجانبه  دربرگيرنده   موضوعاتي  از قبيل  تجارت  و سرمايه گذاري ، انرژي ، مواد مخدر، مهاجرت  و پناهندگان  است .
تروريسم  و وضعيت  گروه  رجوي ، خلع  سلاح  و عدم تكثير سلاحهاي  كشتار جمعي ، حقوق  بشر و گفت وگوي  تمدنها، موضوعات  جهاني  را شامل  مي شود.
از اوضاع  در عراق ، خليج  فارس ، خاورميانه ، افغانستان ، قفقاز، درياي خزر، آسياي  ميانه  و تحولات  اتحاديه  اروپا و منطقه  بالكان  نيز به  عنوان  تحولات  منطقه اي  مورد گفت وگو در اين  نشست ، يادشده  است .
در حال  حاضر، يونان  رياست  دوره اي  اتحاديه  اروپا را به عهده  دارد.

محمد عطريانفر:
آنان كه با مديريت همشهري اختلاف سياسي دارند، شايعه نسازند
به دنبال طرح شايعاتي در دو روزنامه صبح پيرامون بازخريد و استعفاي برخي مديران و كاهش انگيزه كار در تحريريه همشهري، به دليل احتمال تغييرات در مديريت شهري، محمد عطريانفر، مديرمسئول روزنامه همشهري در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي ضمن تكذيب اين شايعات بر انگيزه كاري قوي و قدرت حرفه اي كادر همشهري در جهت اطلاع رساني سالم و صادقانه به مردم تأكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي مديرمسئول  روزنامه  همشهري ، گفت : كساني  كه  با مديريت  روزنامه  همشهري  يا با من  اختلاف  سليقه  سياسي  دارند، به  شايعات  دامن  نزنند چون  اين  روزنامه  به  قوت  و قدرت  گذشته  كار خواهد كرد.
محمد عطريانفر روز جمعه  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان  تهران ، افزود: هيچيك  از مديران  از اين  روزنامه  نرفته اند و هيچكس  نيز بازخريد نشده  است .
وي  اظهار داشت : هم اكنون  روزنامه  همشهري  با همان  نشاط اوليه  و با حضور دوستان  و مديران  و كادر تحريريه  با  قوت  و قدرت  و علاقه مندي  به  كار خود ادامه  مي دهد تا به  مديريت  آينده  سپرده  شود.
عطريانفر گفت : با آغاز به  كار روزنامه  همشهري ، نقطه  عطفي  در تاريخ  مطبوعات  نوين  در ايران  شكل  گرفت .
وي  افزود: بنابراين  كساني  كه  ۱۰ سال  براي  يك  روزنامه  زحمت  كشيده ا ند  به  هيچ  عنوان  و هيچگاه  در مقام  تخريب  آن برنخواهند آمد.
مديرمسئول  روزنامه  همشهري  اظهار داشت : روزنامه  همشهري  پيام رساني  صادق  و صميمي  است  و اين  جريان  حفظ خواهد شد و به  راه  خود ادامه  خواهد داد. وي  گفت : حقيقت  هميشه  زنده  است  و ادامه  خواهد يافت  و لذا از مسئولان  آينده  اين  روزنامه  نيز مي خواهيم  بدون  توجه  به  شايعات ، اين  جريان  فرهنگي صادق  را هدايت  كنند.

در جريان سفر عارف به آنكارا صورت گرفت
رايزني ايران و تركيه درباره وضعيت منطقه
گروه سياسي: محمد رضا عارف معاون  اول  رئيس  جمهوري  ايران ، صبح  ديروز  در صدر يك  هيأت  بلند پايه  سياسي  - اقتصادي  تهران  را به  قصد آنكارا ترك  كرد.
وي  پيش  از ترك  تهران  به  خبرنگاران  گفت  كه  در اين  سفر با مقام هاي  تركيه  درخصوص  روابط دو جانبه  و اوضاع  منطقه  و بحران  عراق  بحث  و تبادل  نظر خواهد كرد.
به گفته معاون  اول  رئيس  جمهوري  هفدهمين  نشست  كميسيون  مشترك  همكاري هاي  اقتصادي  و تجاري  ايران  و تركيه  نقش  مثبتي  براي  توسعه  همكاريهاي  دوجانبه  دارد و ايران اميدوار است با امضاي  اسنادي  براي  همكاري هاي  تازه ، زمينه هاي  جديد توسعه  همكاريها فراهم  شود.
عارف  همچنين  گفت  كه  در اين  سفر علاوه  بر گفت  و گو با مقام هاي  بلندپايه  تركيه ، با صاحبان  صنايع  و تجار اين  كشور در خصوص  همكاري  بيشتر بخش هاي  خصوصي  دو كشور گفت وگو مي كند. معاون  اول  رئيس  جمهوري  را در اين  سفر احمد خرم  وزير راه  و ترابري  و محمد شريعتمداري  وزير بازرگاني  همراهي  مي كند.
مذاكرات  كارشناسان  كميسيون  مشترك  همكاري هاي   اقتصادي  و تجاري  ايران  و تركيه  از روز چهارشنبه   در قالب  سه  كميته  بازرگاني ، امور بانكي ، صنعت  و كشاورزي، كميته  حمل  و نقل ، امور گمركي  و انرژي  و كميته  تهيه  اسناد و موضوعات  متفرقه شروع  شده  بود كه ديروز با امضاي  پروتكلي  ميان  وزير راه  و ترابري  ايران  و وزير محيط زيست  تركيه  و رئيس  طرف  ترك  كميسيون  مشترك  و با حضور محمدرضا عارف  معاون   اول  رياست  جمهوري  ايران  و رجب  طيب  اردوغان  نخست  وزير تركيه  به  كار خود پايان  داد.
حجم  مبادلات  تجاري  ايران  و تركيه  در سال هاي  گذشته  به  حدود ۵/۲ ميليارد دلار رسيد و هم  اكنون  اين  حجم  به  حدود ۲/۱ ميليارد دلار تنزل  كرده  است .

مشاور امنيت ملي هند به تهران آمد
گروه سياسي: براجيش  ميشرا، مشاور امنيت  ملي  هند و رئيس  دفتر نخست  وزيري  اين  كشور ديروز در راس  هياتي  براي  يك  سفر رسمي دو روزه  به تهران  آمد.
به گزارش  ايرنا، اين  مقام  ارشد هندي  در پاسخ  به  ديدار سال  گذشته حسن  روحاني دبير شوراي  امنيت  ملي  ايران  به  دهلي نو سفر خود به  ايران  را آغاز كرد.
در خلال  مذاكرات  تير ماه  گذشته  ايران  و هند، كليه  ابعاد روابط دو جانبه از جمله  همكاري هاي  اقتصادي ، سرمايه گذاري ، تجارت  و موضوعات  سياسي  و همچنين امنيت  و انرژي  مورد بحث  و گفتگو قرار گرفت  و طـــرفين  بر تحقق  پروژه هاي خاص  در زمينه هاي  همكاري هاي  اقتصادي  و مشورت هاي  منظم  دوجانبه  در ارتباط با موضوعات  امنيتي  تأكيد كردند.
طرفين  همچنين  رويكردهاي  مبتني  بر همكاري  در پرداختن  به  چالشهاي  موجوددر محيط امنيتي  مشترك  را مورد تأكيد قرار دادند.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري جهان
همشهري ورزشي
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |