جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۵۱
تحليل بازار
004095.jpg
۲۸ استان ۲۸ دولت
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بر تمركززدايي و افزايش اختيارات استان ها در فعاليت هاي بودجه اي و عمراني تاكيد كرد. محمد ستاري فر روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در كرمانشاه افزود: درصدد هستيم كه با تعويض اختيارات و زمينه سازي براي تصميم گيري در آينده ۲۸ استان را از ديد برنامه ريزي به صورت ۲۸ دولت مطرح سازيم. وي كه به منظور شركت در همايش برنامه ريزي و مديريت استان هاي غربي به كرمانشاه سفر كرده است گفت استان هاي غرب كشور به علت عدم توازن، توسعه نيافتگي و بيكاري بالا نيازمند انجام يك وضعيت راهبردي هستند كه در اين خصوص مبلغ چهار هزار ميليارد تومان منظور خواهد شد. وي همچنين اظهارداشت: درصدد هستيم براي سال ۸۳ نظام هاي انگيزش را در بودجه قرار دهيم. ستاري فر خاطرنشان كرد: امسال به مناسبت بيست و پنجمين سال انقلاب ۲۵ هزار طرح نيمه تمام به بهره برداري مي رسد و با توجه به فعاليت استان ها در قبال هر پروژه، يك پروژه جديد آغاز مي شود.

بدون حسابرسي
نظم مختل مي شود
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي، انجام حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، براساس قانون جديد مالياتي را از مهم ترين وظايف حسابداران رسمي كشور دانست. دكتر مهدي كرباسيان روز پنج شنبه در همايش يك روزه حسابداران رسمي ايران افزود: وظيفه اصلي اين جامعه كمك به دولت در زمينه اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني، خدماتي و اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي براي حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي نفع است. وي بر ضرورت تلاش دولت در جهت رفع موانع و ايجاد زمينه استفاده بيشتر از خدمات حسابداران رسمي تاكيد كرد. وي اصلاح قوانين مربوط به ماليات هاي مستقيم، سرمايه گذاري خارجي، تهيه لايحه پولشويي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اصلاحات راهبردي در بانك ها و حمايت از گسترش بانك ها و بيمه هاي خصوصي و شفاف سازي هايي نظير تك نرخي شدن ارز و سياست هاي تعرفه اي، خدمات حسابداري و حسابرسي را بخشي از برنامه هاي انجام شده توسط دولت براي رفع موانع اقتصادي كشور در دو سال اخير دانست. به گفته وي، جامعه حسابداران رسمي ايران با شروع كار دولت جديد تشكيل و با گذشت ۲۰ ماه از اولين جلسه شوراي عالي جامعه با ۱۱۰۰ حسابدار رسمي و ۱۱۴ موسسه حسابرسي، حرفه حسابداري را عرضه مي كنند. كرباسيان ايجاد رسميت قانوني، اعتبار گزارش حسابرسي حسابداران رسمي، امكان ارائه خدمات به شركت هاي خارجي علاقه مند به سرمايه گذاري و كار در ايران، امكان برقراري رابطه با مجامع حرفه اي ساير كشورها و تقويت بستر قانوني براي رشد خدمات حرفه اي در بخش هايي نظيراصلاحات مالي و خصوصي سازي را از فرصت هاي مناسب براي حسابداران رسمي خواند. وي بر تقويت اطلاع رساني در جامعه، نظرخواهي از اعضاي جامعه حسابداران در تصميمات مهم نظير اصلاح اساسنامه و آيين نامه ها و تقويت ارتباطات بين المللي براي دستيابي به اين فرصت ها تاكيد كرد. وي خواستار تقويت مقررات نظارتي اعم از نظارت درون گروهي (هم پيشگان) و نظارت بيروني (مستقل) بر كيفيت كار حسابرسان براي تقويت، گسترش و تداوم عملكرد جامعه حسابداران شد. وي نقش اجتماعي حسابرسي در جامعه را مكانيزم كنترلي جامعه براي حفاظت از پاسخگويي صحيح دانست و افزود: بدون حسابرسي پاسخگو و بدون پاسخگويي كنترل وجود ندارد كه در آن صورت نظم عمومي مختل مي شود. وي مسئوليت حسابداران را در جست وجو براي پيدا كردن نيازهاي جامعه و انتظارات آنها از حسابرسي و تامين نيازهاي آنها خواند. كرباسيان افزود: حسابرسان با پرداختن به مقولات پيچيده اي نظير رعايت حرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي، سبب ايجاد رفاه اجتماعي و امنيت خاطر افراد مي شوند. وي نقش اقتصادي حسابرسي را مبتني بر كارآيي اقتصاد و هدف از كارآيي اقتصاد را تخصيص بهينه منابع عنوان كرد و گفت: تخصيص بهينه منابع مستلزم دسترسي همگاني به اطلاعات است. معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دراين نظريه كه به «فرضيه نظارت» معروف است حسابرس نقش نظارت بر قراردادها را ايفا مي كند.
وي افزود: ازآنجا كه تصميمات اقتصادي شركت كنندگان در بازار سرمايه دستيابي به بالاترين رفاه و سود است، همه گروه ها نظير سهامداران، اعتباردهندگان، كاركنان و مديران قراردادهايي به كار مي گيرند كه سرمايه آنها به صورت نابجا استفاده نشود. كرباسيان افزود: بر اين اساس، حسابرسي نقش كنترلي و نظارتي دارد و حسابرسي زماني تداوم مي يابد كه استقلال حسابرسان حفظ و موارد نقض احتمالي قراردادها كشف و گزارش شود. وي با اشاره به نظريه «فرضيه اطلاعات» در تعريف نقش اقتصادي حسابرسي، گفت: در اين نظريه حسابرس بايد با افزايش اعتبار و رفع ابهامات موجود در اطلاعات مالي زمينه كاهش عدم اطمينان، بهبود تصميم گيري اقتصادي و دستيابي به بازدهي اضافي و ثروت را فراهم كند.

نگاه به جهان
بهاي دلار در نجف اشرف به شدت سقوط كرد
به گزارش خبرنگار اعزامي صداوسيما به نجف اشرف، درحالي كه چهارشنبه بهاي هر دلار ۱۲۰۰ دينار بود پنج شنبه ناگهان بهاي هر دلار به ۱۰۲۰ دينار كاهش يافت. يك منبع آگاه علت كاهش دلار را در اين شهر، راه اندازي دوباره ادارات و نهادهاي حكومتي در نجف و پرداخت نخستين حقوق كارمندان با دلار ذكر كرد.

برآورد هزينه بازسازي عراق از سوي اسپانيا
دولت اسپانيا هزينه هاي بازسازي عراق را بيش از ۶۴ ميليارد دلار برآورد كرد. به نوشته شماره ديروز روزنامه الزمان در اينترنت، خوان كاستا يكي از مقامات وزارت تجارت و بازرگاني اسپانيا اعلام كرد: هزينه هاي بازسازي عراق طي دو سال آينده بيش از ۴۱ ميليارد دلار خواهد بود كه از اين ميزان ۸۲/۱۰ ميليارد دلار به فعاليت هاي ادارات و سازمان هاي دولتي و بقيه به تعمير زيرساخت هاي كشور اختصاص خواهد يافت.
كاستا دريك نشست مطبوعاتي در شهر مادريد گفت: براساس تحقيقات و بررسي هاي مقدماتي انجام گرفته، هزينه بازسازي ظرف ۱۰ سال آينده به جز هزينه هاي اداره هاي دولتي، بيش از ۶۴ ميليارد دلار خواهد بود. وي خاطر نشان كرد پژوهشي كه توسط دفتر تجاري دولت اسپانيا تهيه شده در واقع به مثابه گزارش اوليه است و جامعه جهاني به زودي ماهيت نيازهاي مردم عراق را مشخص خواهد كرد.

بحران عراق و سارز دردسر آليتاليا هم هست
جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق و ويروس سارز، سبب شد شركت هواپيمايي ايتاليا (آليتاليا) در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۳ ميلادي با ۱۹۸ ميليون يورو ضرر مالي روبرو شود. به گزارش آليتاليا كه روز پنج شنبه منتشر شد، ضرر وارده كه به علت كاهش يا لغو پروازها صورت گرفته ۹۵ ميليون يورو بيشتر از زيان اين شركت نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ميلادي است.
اين شركت كه سال ۲۰۰۲ را با يك ميليارد و ۵۶ ميليون يورو بدهي پايان داده بود پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۳ نيز با تشديد تراز منفي مالي خود روبرو شود. همچنين براساس گزارش هاي اعلام شده بحران عراق و بيماري ذات الريه چيني، به شركت هوايي آلمان (لوفت هانزا) ۳۵۶ ميليون، ك. ال. ام هلند ۲۵۲ ميليون، شركت هوايي فنلاند (ساس) ۲۰۸ ميليون، ايرفرانس ۹۸ ميليون و شركت هوايي اسپانيا (ايبريا) ۵۱ ميليون يورو زيان وارد كرده است.

جايزه كلان
براي كارمندان مبتكر
«نيپون اويل» بزرگ ترين شركت نفتي ژاپن تصميم گرفت كه از اين پس به كارمندان نوآور خود تا حداكثر يكصد ميليون ين (حدود ۸۵۵ هزار دلار) در سال پاداش دهد. براساس اطلاعيه اي كه شركت ياد شده روز پنج شنبه بر روي پايگاه اطلاعاتي خود منتشر كرد، اين پاداش شامل كارمنداني مي شود كه با انجام نوآوري هاي جديد و قرار دادن آن در سازمان هاي ثبت اسناد، سبب بالا رفتن فروش اين شركت مي شوند.
شركت نيپون اويل تاكنون براي ثبت هر نوآوري جديد تنها ۱۰ هزار ين پرداخت مي كرده است. اين شركت گفته است كه در نظر دارد با اجراي اين طرح جديد شوق كارمندانش را براي انجام نوآوري كه سبب پيشرفت شركت نيز مي شود، بالا ببرد. گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه كارمندان شركت نيپون اويل تاكنون ۴۰۰ اختراع را با نام خود به ثبت رسانده اند كه در برابر هريك از آنها تنها ۱۰ هزار ين دريافت كرده اند. دادن پاداش هاي كلان به كارمندان براي ارائه نوآوري هايي كه فروش را بالا ببرد از تدابير جديدي است كه برخي از شركت هاي ژاپني در پيش گرفته اند.

نمايشگاه تكنولوژي
اطلاع رساني در اصفهان
نمايشگاه «تكنولوژي اطلاع رساني و ارتباطات» روز پنج شنبه در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان گشايش يافت. در آيين گشايش اين نمايشگاه، معاون برنامه ريزي وتوسعه وزارت پست، تلگراف و تلفن، استان اصفهان را مهم ترين و موفق ترين نقطه اتصال كشـور در زمينه اطلاع رساني عنوان كرد. مهندس «احمد جهانگرد» اظهار داشت: تعدد نيروي انساني فعال و دانشگاه هاي معتبر زمينه ساز يك توسعه هوشمند در اين استان شده است. به گفته وي هم اكنون با يك ميليون و ۶۰ خـط تلفن ثابت در استان اصفهان، ضريب نفوذ تلفن در اين استان به ۲۵ و در شهر اصفهان به ۳۵ رسيده است. وي تعداد مراكز (شبكه ارائه كننده خدمات اينترنت) در اين استان را ۶۰ مركز ذكر كرد. وي تصريح كرد: هم اكنون استراتژي كشورها بر پايه تسهيل در دسترسي به ده ها ميليارد دلار اطلاعات برروي شبكه اينترنت است. در آيين گشايش اين نمايشگاه «مهدي محمدي نسب» مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان نيز طي سخناني گفت: اين نمايشگاه با شركت ۵۸ شركت داخلي در قالب ۱۰۱ غرفه در فضايي با ظرفيت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع برپا شده است.

دبيركل اتاق عربستان:
مبادلات با ايران ناچيز است
004100.jpg
دبيركل اتاق بازرگاني عربستان، با اشاره به توان بالاي اقتصادي ايران و كشور متبوع خود، حجم ۲۳۰ ميليون دلار مبادلات تجاري در سال ميان دو كشور را بسيار ناچيز دانست. «دكتر فهدبن صالح السلطان» چهارشنبه شب در حاشيه امضاي يادداشت تفاهم اقتصادي ميان ايران و عربستان به خبرنگار ايرنا گفت: با وجودي كه حجم تجارت خارجي ايران سالانه بيش از ۶۰ ميليارد دلار است، اما سهم عربستان از اين ميزان در حد بسيار پاييني قرار دارد. وي، موانع موجود در صدور رواديد، مقررات بانكي، كمبود اطلاعات، مقررات واردات و صادرات را برخي از دلايلي دانست كه باعث پايين بودن سطح مبادلات دو كشور دانست. وي با يادآوري اينكه دو كشور در بخش حمل و نقل نيز با يكديگر ارتباط زيادي ندارند، امضاي قرارداد تفاهم بانكي بين بانك رياض - هلند و بانك هاي ايران را گام مثبتي در توسعه روابط تجاري ميان دو كشور دانست.
دبيركل اتاق بازرگاني عربستان پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران را برشمرد و گفت: با تسهيل سازي مقررات ورود بازرگانان سعودي به بازار ۶۰ ميليوني ايران، صدور توليدات ايران به عربستان نيز افزايش خواهد يافت. «فهدبن صالح السلطان» به مزاياي نزديكي جغرافيايي بين دو كشور اشاره كرد و گفت: عربستان با در اختيار داشتن ۲۶ درصد از ذخاير نفت جهان و چهارمين كشور از نظر گاز طبيعي يكي از كشورهاي قدرتمند اقتصادي خاورميانه است. وي كيفيت بالاي محصولات توليدي، قيمت هاي قابل رقابت جهاني و سرعت در ارايه خدمات پس از فروش را از مهم ترين شاخصه هاي اقتصاد عربستان و عوامل موثر در توسعه تجارت جهاني ذكر كرد.
وي تاكيد كرد: در سايه ثبات سياسي و افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي، اقتصاد عربستان تا سطح استانداردهاي جهاني ارتقا يافته و در حال حاضر توليدات آن با توليدات كشورهاي آمريكا، اروپا و شرق دور رقابت مي كند. وي اظهار اميدواري كرد: با توجه به رعايت آداب و رسوم اسلامي در كشور ايران، گردشگران عربستاني سفر خود به ايران را افزايش دهند و در مقابل نيز سفر ايراني ها به عربستان بيش از پيش گسترش يابد. دبيركل اتاق بازرگاني عربستان در خصوص ارزيابي اقتصاد ايران گفت: اين مسئله بيشتر به مديريت اقتصادي ايران بستگي دارد و سرمايه گذاري در اقتصاد ايران از چشم انداز و امتيازهاي زيادي برخوردار است. وي اظهار اميدواري كرد كه كاهش بوروكراسي اداري در اقتصاد ايران باعث شود اين اقتصاد در آينده نزديك از قدرت و پويايي مناسبي در منطقه برخوردار شود.

وزير نيرو: برخي فعاليت ها بايد دولتي باقي بماند
004105.jpg
وزير نيرو تاكيد كرد: برخي از فعاليت هاي وزارت نيرو داراي ويژگي هايي است كه نمي توان آنها را حتي در ميان و بلندمدت به بخش خصوصي واگذار كرد. «حبيب الله بيطرف» روز پنج شنبه در اولين همايش مديران شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي (ساتكاب) با بيان آنكه مديريت برق در همه كشورها دولتي است، افزود: خصوصي سازي نيروگاه ها كه مالكيت آنها در حال حاضر متعلق به شركت توانير است در بلندمدت امكان پذير است اما اين نيروگاه ها در برنامه ميان مدت، دولتي باقي خواهند ماند. وي خاطرنشان كرد: امكان واگذاري فعاليت هاي پشتيباني اين وزارتخانه به بخش خصوصي در كوتاه مدت وجود دارد. وي واگذاري قانونمند شركت ها به بخش خصوصي با رعايت مصالح دولت و مردم را از سياست هاي وزارت نيرو دانست و افزود: ايجاد فرصت هاي شغلي يكي ديگر از اهداف مهم اين وزارتخانه است. وزير نيرو، توسعه بهره برداري و مديريتي و همچنين گسترش فعاليت هاي پشتيباني صنعت آب و برق را به ترتيب از وظايف اصلي و فرعي اين وزارتخانه ذكر كرد و افزود: فعاليت هاي اصلي اين وزارتخانه در قالب شركت هاي دولتي يا شركت هايي كه ماهيت عمومي دارند، سازماندهي شده است.
بيطرف با بيان اينكه ساختار وزارت نيرو غيرمتمركز است، گفت: براي كاهش تصديگري دولت و ارتقاي بهره وري، واگذاري برخي شركت ها به بخش خصوصي ادامه خواهد يافت. وي اظهار داشت: سازماندهي شركت هاي دولتي در قالب شركت هاي مادر تخصصي و تبيين نوع جديد ساختارها، واگذاري برخي شركت ها به بخش خصوصي و مشخص كردن شركت ها و واحدهايي كه بايد در بخش دولتي به فعاليت خود ادامه دهند از اهداف مهم برنامه سوم توسعه در جهت كاهش تصديگري دولت است. وي با بيان اينكه مديريت بخش هاي تخصصي دولت در اختيار هيأت هاي تخصصي است، افزود: شركت هايي كه تحت نظر يك شركت مادر تخصصي فعاليت مي كنند و مسائل مشتركي دارند با اعمال مديريت واحد بهره وري بالاتري خواهند داشت. وزير نيرو گفت: سياست گذاري و برنامه ريزي تهيه كالاها و خدمات مورد نياز شركت هاي نيرو، توسعه رقابت و حمايت منطقي از توليدكنندگان داخلي براي ساخت تجهيزات از وظايف مهم شركت مادر تخصصي ساتكاب است. وي مديريت شركت هايي كه در ميان و بلندمدت بايد دولتي باقي بمانند و آماده سازي شركت هايي كه در كوتاه مدت بايد واگذار شوند را از ديگر وظايف شركت مادر تخصصي ساتكاب ذكر كرد.
بيطرف گفت: استمرار فعاليت شركت ها با هويت خصوصي و دولتي، افزايش بهره وري و ارتقاي كيفيت خدمات و كالاهاي توليدي و استفاده از خدمات و كالاهاي شركت ها پس از واگذاري از سياست هاي وزارت نيرو است. وي همچنين توسعه رقابت براي ارتقاي كيفيت و سرعت انجام خدمات، صدور كالاها و خدمات از كشور و كاهش قيمت خدمات تمام شده در صنعت آب و برق را از ديگر سياست هاي اين وزارتخانه عنوان كرد.

ترديد انگليس براي پيوستن به يورو
004090.jpg
انگليس پيوستن به پول واحد اين اتحاديه را منوط به مشخص شدن نتايج پنج آزمون اقتصادي
كرده است
دودستگي در انگليس بر سر پيوستن به پول واحد اروپايي طي روزهاي اخير تشديد شده و بحث درباره «يورو» از يك مساله صرف اقتصادي وارد فاز سياسي شده است. انگليس اگر چه يكي از اعضاي ۱۵ گانه اتحاديه اروپايي را تشكيل مي دهد ولي پيوستن به پول واحد اين اتحاديه را منوط به مشخص شدن نتايج پنج آزمون اقتصادي كرده است بررسي تاثير پذيرش يورو بر «اشتغال، سرمايه گذاري خارجي، فعاليت قلب اقتصادي لندن موسوم به سيتي، وضعيت اقتصادي انگليس نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي و توان و انعطاف پذيرش نسبت به اقتصاد ديگر اعضاي اين اتحاديه» محتواي پنج آزمون اقتصادي را تشكيل مي دهد. دولت كارگري انگليس اعلام كرده است كه در صورت مثبت بودن نتايج اين آزمون ها، مساله پيوستن به يورو را به رفراندوم خواهد گذاشت و به اين ترتيب به مردم اجازه داده خواهد داد تا درباره سرنوشت پول ملي انگليس خودشان تصميم بگيرند. اگر چه نتايج آزمون اقتصادي هنوز مشخص نشده است ولي آنچه سبب شد تا بحث يورو در انگليس شدت گرفته و وارد فاز سياسي شود، مساله پايان جنگ عراق همراه با حفظ محبوبيت حزب كارگر در انگليس بوده است.
با چنين رخدادي، طرفداران پيوستن انگليس به يورو دولت كارگري را تحت فشار قرار داده اند تا با استفاده از فضاي رواني موجود و محبوبيت خويش نزد افكار عمومي مساله مزمن پيوستن به يورو را به رفراندوم گذاشته براي هميشه اين مساله را حل نمايد. طرح اين مساله سبب شد تا مخالفان پيوستن به يورو نيز توان خود را آرايش داده و با انجام نظرسنجي ها و ارائه شاخص هاي اقتصادي به مقابله با حريف بپردازند.
تنها دو هفته كافي بود تا يورو خود را در صدر برنامه هاي احزاب مختلف جاي داده و بخشي از ظرفيت رسانه ها را نيز به خود مشغول دارد. در تازه ترين تحول در اين ارتباط، رسانه ها توپ يورو را به داخل زمين دولت پاس داده و شبكه خبري نيمه دولتي «بي.بي.سي» اعلام كرده است دولت كارگري انگليس از پيوستن به يورو منصرف شده است.
اين شبكه خبري در بخش هاي مختلف گزارش هاي راديو و تلويزيوني و نوشتاري خود از ديروز مطرح ساخته است كه توني بلر نخست وزير انگليس بالاخره نقطه نظرهاي وزير خزانه داري اين كشور مبني بر نامناسب بودن پذيرش يورو در انگليس را پذيرفته است.
اما يك سخنگوي دفتر نخست وزيري امروز به خبرنگاران گفت تا زماني كه نتيجه پنج آزمون اقتصادي وزارت خزانه داري در رابطه با يورو مشخص نگردد لندن به طور رسمي هيچ اظهار نظري در رابطه با پيوستن به پول واحد اروپايي و يا كنار گذاشتن آن نخواهد كرد.
بي بي سي مدعي شده است كه در روزهاي اخير گفت وگوهاي فشرده اي بين توني بلر و «گوردون براون» وزير خزانه داري در اين رابطه در جريان بوده است. بنا بر اعلاميه هاي قبلي، قرار است در آخر هفته اول ماه آينده ميلادي (نيمه هاي خرداد) وزارت خزانه داري انگليس نتيجه هاي قطعي آزمون هاي اقتصادي در رابطه با پيوستن انگليس به منطقه يورو را اعلام نمايد. با اين حال شواهد حاكي از آن هستند كه احتمالا گوردون براون قصد دارد اعلام نمايد پنج آزمون در نظر گرفته شده براي اطمينان از مفيد بودن پيوستن به يورو در انگليس هنوز نتيجه مثبت نشان نداده است. گزارش هاي بي بي سي مدعي شده است كه نظر به آماده بودن نتايج اين آزمون ها احتمال دارد ظرف هفته آينده نظر قطعي دولت كارگري انگليس در اين رابطه انتشار يابد. هواداران بلر در جناح موسوم به «كارگر نوين» در درون حزب حاكم كارگر و حتي خود وي همواره علاقه خود را براي پذيرش يورو و ايجاد اتحاديه اروپايي گسترده كه توسط مركزيتي قوي و ترجيحا يك رييس جمهور اداره گردد پنهان نساخته اند. اين ديدگاه در درون كابينه انگليس نيز از هواداران مصممي نظير پيتر هين وزير امور ولز، آلن ميلبرن وزير بهداشت، پاتريشيا هويت وزير بازرگاني و صنعت، چارلز كلارك وزير آموزش و جف هون وزير دفاع اين كشور برخوردار مي باشد. تاكنون گوردون براون نشان داده است كه به بهانه ناموفق بودن آزمون هاي اقتصادي رضايتي از پيوستن به منطقه يورو ندارد و مايل است همه پرسي در اين رابطه را به پس از انتخابات سراسري آينده كه در سال ۲۰۰۵ برگزار خواهد شد واگذار نمايد.
اين در حاليست كه حزب محافظه كار انگليس، كه از مخالفان سرسخت پيوستن انگليس به منطقه يورو مي باشد، خواستار برگزاري هر چه سريع تر همه پرسي است. «ايان دانكن اسميت» رهبر اين حزب معتقد است با توجه به اين كه در حال حاضر افكار عمومي مردم انگليس مخالف پيوستن به يورو مي باشد انجام اين همه پرسي علاوه بر اين كه موجب كنار گذاشته شدن انديشه پيوستن به يورو براي سال هاي طولاني در اين كشور خواهد شد، مي تواند به مثابه موفقيتي بزرگ براي اين حزب در برابر حزب پر قدرت كارگر محسوب شده و رهبري وي را براي پيروزي احتمالي در انتخابات سراسري آتي تسهيل نمايد.
از همين رو وي ديروز در جريان نشست پرسش و پاسخ هفتگي در مجلس عوام انگليس از توني بلر خواست نشان دهد به افكار عمومي مردم اهميت مي دهد و برخلاف آنچه كه يك وزير مستعفي وي در هفته جاري او را متهم به استبداد راي در كابينه كرده است، با برگزاري اين همه پرسي نشان دهد كه طرفدار كسب نظر مردم مي باشد. اما توني بلر در پاسخ گفت كه در حال حاضر نيازي به برگزاري همه پرسي نيست و اين در حاليست كه پيشتر همواره مطرح مي ساخت تا قبل از برگزاري انتخابات سراسري بعدي اقدام به برگزاري همه پرسي در اين رابطه خواهد كرد. ظاهرا بيشترين نگراني توني بلر از برگزاري يك همه پرسي در شرايط حاضر شكست احتمالي ديدگاه مورد علاقه وي مبني بر پيوستن انگليس به منطقه يورو مي باشد.
بر پايه جديدترين نظرسنجي هاي به عمل آمده كه نتايج آن ديروز منتشر شده است، ۶۲ درصد از مردم انگليس ابراز عقيده كرده اند كه بهتر است اين كشور با حفظ «پوند استرلينگ» خود را از يورو مستقل نگاه دارد.
اين نظرسنجي توسط موسسه «يوگاو»ي و به سفارش روزنامه دست راستي ديلي تلگراف چاپ لندن، كه از جمله مخالفان پيوستن به يورو مي باشد، صورت گرفته است. همچنين اين بررسي نشان داده است كه ۴۵ درصد از پرسش شوندگان معتقدند هنوز زود است انگليس پول ملي خود را كنار گذاشته و يورو را جايگزين آن سازد. با اين حال نظر سنجي هاي ديگري كه در دو سال گذشته صورت گرفته همواره نشان داده اند كه باور عمومي مردم انگليس بر آن است كه در نهايت پوند استرلينگ به نفع يورو كنار گذاشته خواهد شد.
در يك نظرسنجي متفاوت كه به سفارش شبكه خبري «اسكاي نيوز» اخيرا در انگليس صورت گرفته و ديروز منتشر شده ضمن آن كه بررسي هاي نظر سنجي يوگاو مورد تاييد قرار گرفته است، به علاوه عنوان شده كه ۴۹ درصد از پرسش شوندگان ابراز عقيده كرده اند در هر حال پوند استرلينگ ظرف پنج سال آينده كنار گذاشته خواهد شد.
در حالي كه به نظر مي رسد دليل هاي مخالفت افكار عمومي انگليس در پذيرش يورو آميزه اي از غرور ملي براي حفظ واحد پول سنتي خود و بي اعتمادي نسبت به انگيزه هاي اصلي ديگر كشورهاي اروپايي نسبت به انگليسي ها باشد، اما يكي از بزرگترين عوامل مخالفت دولتمردان اين كشور با پيوستن به يورو نگراني نسبت به از دست رفتن استقلال آنها در تصميم گيري براي سياستگذاري هاي پولي و مالي در بانك مركزي اين كشور و سپردن آن به «بروكسل» باشد. صاحبان صنايع در انگليس نيز همانند سياستمداران اين كشور در رابطه با پيوستن به يورو و يا مستقل ماندن از اين پول به دو دسته تقسيم شده اند و پيام هاي مختلفي از جانب مديريت هاي آنها دريافت مي گردد.
در اين رابطه مي توان در يك دسته بندي كلي اظهاركرد شركت هايي كه ماهيتي خارجي داشته و جهت ورود به بازارهاي اروپايي در انگليس مستقر شده اند و همچنين شركت هاي بزرگ انگليسي متمايل به پذيرش يورو مي باشند و در مقابل شركت هايي كه بيشتر بر بازارهاي مصرف داخلي انگليس متكي هستند علاقه اي براي پيوستن به يورو نشان نمي دهند.
يورو واحد پول اروپايي بعد از سال ها بحث و گفت وگو بالاخره در اول ژانويه سال ۲۰۰۰ ميلادي به عنوان يك پول جديد به صورتي كلان در كنار پول هاي ملي در ۱۲ كشور از ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا وارد بازارهاي مالي آنها شد. كشورهاي انگليس، سوئد و دانمارك در اين اتحاديه از پيوستن به اين ۱۲ كشور سرباز زده و به نگهداشت پول هاي ملي خود ادامه دادند. ۱۲ كشوري كه يورو را در كنار پول هاي ملي خود برگزيدند در اول ژانويه سال ۲۰۰۲ ميلادي (۱۱ دي ۱۳۸۰) اسكناس ها و سكه هاي يورو را به جريان انداخته و در فاصله چند ماه بعد از آن پول هاي ملي خود را براي هميشه كنار گذاشتند.

اقتصاد
ادبيات
ايران
تكنيك
جامعه
دهكده جهاني
رسانه
زمين
شهر
علم
كتاب
ورزش
هنر
صفحه آخر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  تكنيك  |  جامعه  |  دهكده جهاني  |  رسانه  |  زمين  |
|  شهر  |  علم  |  كتاب  |  ورزش  |  هنر  |  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |