جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۵۱
پزشكي خانواده
عقب نشيني سارز
مقام هاي دولت چين تاكيد كرده اند كه از اواخر هفته گذشته روند شيوع بيماري سارز در اين كشور فروكش كرده است. گفته مي شود شمار مبتلايان جديد سارز تا صبح روز سه شنبه به ۸۰ تن رسيد كه پايين ترين رقم از ۲۰ آوريل به اين طرف محسوب مي شود. بيشترين مبتلايان به سارز در پكن، كادرهاي پزشكي، كارمندان، بازنشستگان و كارگران مهاجر هستند. با اين حال نرخ ابتلاي به سارز براي نمونه در ميان كادرهاي پزشكي پايتخت چين از ۲/۲۲ درصد در ماه گذشته ميلادي به ۴/۱۳ درصد كاهش يافته است.

سرماخوردگي و سارز
تحقيقات جديد نشان مي دهد يك داروي جديد سرماخوردگي كه در حال حاضر تحت آزمايش است، ويروس بيماري سارز را نابود مي كند. محققين آلماني موفق به شناسايي ساختار مولكولي يك نوع پروتئين (آنزيم) مهم شده اند كه ظاهراً ويروس سارز با استفاده از آن به داخل سلول ها نفوذ كرده و توليدمثل مي كند. به گفته اين محققين، آزمايش هاي آنان نشان مي دهد كه نوع تغييريافته يك داروي آزمايشي براي سرماخوردگي موسوم به اي جي، ۶۰۸۸ مي تواند تاثير مرگباري بر ويروس سارز داشته باشد.

مسكن نخوريد
رئيس انجمن نفرولوژي ايران نسبت به مضرات مصرف بي رويه داروهاي مسكن و پادزيست ها براي «كليه» هشدار داد. دكتر بهروز برومند از «ديابت، فشار خون و مصرف بي رويه انواع مسكن و پادزيست» به عنوان عوامل خطرآفرين در بروز بيماري هاي كليوي نام برد. اين متخصص، مصرف بي رويه دارو را مهم ترين عامل بعد از سنگ هاي ادراري دانست و بر ضرورت پيشگيري در تشكيل سنگ كليه تاكيد كرد.

ناتور
كارت بليت هاي فرهنگ ساز
مهري رشيدي
صداي آدم هايي كه داخل اتوبوس كنار هم ايستاده بودند، تا آسمان هفتم مي رسيد. گلوي ميله هاي اتوبوس با دستان بسياري از مسافران فشار داده مي شد. بسياري از مسافران هم كه جاي دست نداشتند، مثل شاخه هاي بيد مجنون با هر ترمز راننده، به اين سو و آن سو رها مي شدند. با توقف اتوبوس در هر ايستگاه، فرياد مسافران سوار شده و اعتراض مسافران جامانده در ايستگاه به هوا بلند مي شد. هيچ جايي براي سوار شدن مسافرهاي ايستاده داخل ايستگاه نبود و باز ايستگاه بعدي و ايستگاه بعدي.
همه اين شلوغي ها زير سر كارت هاي نونواري است كه براي اتوبوس هاي برقي در نظر گرفته شده است. اتوبوس هاي برقي با وجود اين كارت ها هر روزه بيش از چندين بار اين خيابان ها را خالي از مسافر از اول تا آخر طي مي كنند. اين اتوبوس هاي خالي چنان از كنار اتوبوس هاي شلوغ مي گذرند كه گويي مال دو دنياي مختلف هستند. چشمان منتظر صندلي هاي اين اتوبوس ها در هر ايستگاه ملتمسانه به همه مسافران نگاه مي كنند شايد كسي دستگاه كارت بليت را به صدا درآورد. مسافران انگشت شمار اين اتوبوس ها كه روي صندلي ها به راحتي نشسته اند، اتوبوس به مانند نَنو آنها را به آرامي تكان مي دهد.
از اسفند ماه سال گذشته تاكنون براي سوار شدن به اتوبوس هاي برقي نياز است تا كارت بليت داشته باشيد كه از طرف شركت واحد اتوبوسراني تهيه شده است. مسئول مربوطه در خصوص راه اندازي اين كارت ها، به ضرورت فرهنگ سازي اشاره دارد و مي گويد: در بسياري از كشورهاي ديگر اين كارت بليت هاي اتوبوس وجود دارد و مسافران قادرند تا زماني كه اين كارت ها شارژ دارد، از آنها استفاده كنند و بعد از اتمام امكان شارژ مجدد وجود دارد.
وي مي گويد: از حدود ده سال قبل اين فكر و طرح مطرح شد كه در صورت عدم سوددهي به علت عدم توان خريد مردم، اجراي اين طرح منتفي خواهد شد.
استفاده از كارت بليت اتوبوس در راستاي گسترش طرح خصوصي سازي شركت واحد اتوبوسراني است كه در صورت بازدهي و انتقال به بخش خصوصي، اين امكان وجود دارد كه انتقال شركت واحد به بخش خصوصي گسترش پيدا كند.
اين مقام مسئول در شركت واحد درباره عدم توان مالي مردم در خريد اين كارت بليت ها به محدوديت كار اتوبوس هاي برقي در شرق تهران اشاره مي كند و مي گويد: در صورت سوددهي اين طرح در شمال تهران نيز اجرا خواهد شد.
اين طرح در شرق تهران در شرايطي اجرا مي شود كه مسافران اتوبوس هاي برقي بيشتر از دانشجويان و كارمندان تشكيل شده و گروهي از مردم كه ماهي يك بار از اتوبوس هاي اين مسير استفاده مي كنند به دليل به صرفه نبودن خريد اين كارت ها ناچارند كه فشار ازدحام و ايستادن متمادي در ايستگاه اتوبوس هاي عادي را تحمل كنند. گروهي از مسافران اتوبوس هاي عادي معتقدند در صورتي كه شركت واحد قصد فرهنگ سازي دارد بايد امكانات را به نسبت تقسيم كند. آنها تاكيد مي كنند در حالي كه هزينه هاي رفت و آمد در حال افزايش است و مردم به استفاده از اتوبوس ناچار هستند چنين محدوديت هايي در استفاده از اين خدمات و همچنين طرح خصوصي سازي، مردم را با مشكلات بسياري مواجه خواهد كرد.

آيين ايرانيان
همدان يا آنادانا
آثار و بقاياي ابنيه تاريخي و يادمان هاي باستاني از عناصر مهم و جذب كننده سياحت گر داخلي و خارجي است. استان همدان با قدمت تاريخي قابل ملاحظه خود داراي جاذبه هاي تاريخي مهمي است. بناي شهر همدان را به دايااكو پادشاه ماد (حدود ۶۰۰ سال قبل از ميلاد) نسبت مي دهند. هرودت مي گويد: پادشاه ماد اين محل را كه اكباتان و هگمتانه ناميده مي شد به پايتختي برگزيد. گويا در كتيبه تيكلات پالاسر اول (پادشاه كشور) كه مربوط به ۱۱ قرن قبل از ميلاد است، نام «آنادانا» يا «همدانا» نوشته شده است. كلمه ايراني هگمتانه به معني محل اجتماع و كلمه عيلامي «هل مته نه» به معني سرزمين مادهاست. شهر همدان در زمان فرمانروايي بخت النصر «بنوكد نصر» ويران شد و بعدها داريوش بزرگ آن را مرمت كرد. در زمان اشكانيان كه تيسفون پايتخت كشور بود، همدان پايتخت و اقامتگاه تابستاني شاهان اشكاني شد. بعد از اشكانيان، ساسانيان نيز قصرهاي تابستاني خود را در اين شهر بنا كردند. خرابه هاي باروي قلعه اشكاني بر فراز تپه مصلي و مجسمه شيرسنگي يكي از دروازه هاي همدان از آثار اين دوره است. در سال ۲۳ هجري كه جنگ نهاوند روي داد همدان به تصرف اعراب درآمد و از آن زمان به بعد گاهي كانون آبادي و ثروت و زماني دچار چپاول و فقر و ركود بوده است.
كاخ باستاني هگمتانه
اين كاخ در شهر همدان فعلي و هگمتانه قديمي قرار دارد و بنا به روايت هاي تاريخي، در قرن هشتم قبل از ميلاد ساخته شده است. اين كاخ در دوران اقتدار نظام سياسي مادها، پس از تشكيل دولت مركزي و تسخير آشور، در سال ۶۱۴ قبل از ميلاد توسط كياكسار مادي و با همدستي «نابوپولاسار» ساخته شد. در تزئين و ساخت آن از غنايم به دست آمده از فتح نينوا استفاده شده است.
قلعه دختر (قيز قلعه سي)
اين قلعه با آنكه تخريب شده است، ولي هنوز پي، بنا و ديوارهاي آن باقي مانده است، برخي از سردرها و پله هاي سنگي كه تراش خورده نشانگر معماري زيبا و رونق آن در دوران خود است. اين قلعه كه اهميت نظامي داشته، بر تمام شهر همدان و اطراف آن و گردونه معروف همدان، تويسركان تسلط كامل دارد. به نظر مي رسد اين قلعه مشابه ساير قلعه دخترهايي است كه در نقاط مختلف ايران وجود دارد و ظاهراً در دوران مقاومت ايرانيان در برابر حمله اعراب احداث شده اند.
قلعه نو شيجان ـ دژ آتشكده
004155.jpg

تپه قلعه نو شيجان در ۶۰ كيلومتري جنوب همدان و ۲۰ كيلومتري غرب ملاير در منطقه اي موسوم به شوركات واقع شده است. از سال ۱۳۴۶ به سرپرستي ديويد استروناخ حفريات علمي در اين محل آغاز شد كه منجر به شناسايي سه دوره فرهنگي شد. دوره اول مربوط به مادها است كه نيمه دوم قرن هشتم تا نيمه اول قرن ششم قبل از ميلاد را در بر مي گيرد.
قلعه چوبين
در سال ۱۳۵۶ در اين قلعه توسط استروناخ دو گمانه آزمايشي زده شد كه منجر به بيرون آوردن سه خمره گلي بزرگ شد. قلعه در كنار اراضي دولت آباد ملاير به صورت مخروبه اي قرار دارد. قبل از احداث شهر ملاير به نام شهر چوبين يا چوبينه شهرت داشت و به احتمال زياد يادگار بهرام چوبين ـ سردار ايراني ـ بود. اين بنا اخيراً بر اثر توسعه شهر ملاير كاملاً از بين رفت.
قلعه يزدگرد
اين قلعه كه آثار ويرانه هاي آن هنوز هم در كوه يزدگرد در جنوب شهرستان ملاير و ده كيلومتري شرق جاده ملاير ـ بروجرد وجود دارد، به دوره ساسانيان مربوط است و احتمالاً مدتي پناهگاه يزدگرد سوم بوده است. در حال حاضر فقط آثار ديواره هاي خراب شده آن قابل مشاهده است.
آرامگاه ابوعلي سينا
آرامگاه حجت الحق شيخ الرئيس شرف الملك ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا فيلسوف و طبيب ايراني در ميداني به نام بوعلي سينا شهر همدان واقع شده است. اين بنا تاكنون سه بار نوسازي و تعمير شده است. آخرين بار به مناسبت هزارمين سال تولد اين دانشمند تعمير و بازسازي شده، ساختمان بنا از سال ۱۳۲۵ شروع شد و در سال ۱۳۳۰ خاتمه يافت. طرح آرامگاه از روي قديمي ترين بناي تاريخ دار اسلامي ايران، يعني بناي عظيم گنبد كاووس (قابوس) با تغييرات جزيي ساخته شده است. بناي قديم آرامگاه در زمان قاجار دوباره سازي شد و دو سنگ قبر قديمي يكي مربوط به ابوعلي سينا و ديگري مربوط به ابوسعيد دخئوك (يار قديمي ابوعلي سينا) در محل مقبره نهاده شد.
گنبد علويان
يكي از مهم ترين بناهاي تاريخي همدان بنايي چهارضلعي به نام گنبد علويان است كه آرامگاه دو نفر از اعضاي خاندان علويان است و در دوران مغول تزئين و مرمت شده است. از نظر منظره بيروني شباهت زيادي به گنبد سرخ مراغه دارد ولي ابعاد آن بزرگ تر است. داخل گنبد داراي گچبري هاي زيبا و فراوان است. قبرها زير گنبد سردابي قرار گرفته كه با كاشي هاي فيروزه اي رنگ در ابعاد خشتي پوشيده شده است. طول و عرض محوطه داخل بنا ۸*۸ متر است. گنبد آن طي قرون گذشته فروريخته و فعلاً بدون گنبد است.

نقش والدين در تربيت كودكان
معلمان خانگي
اصغر پورصالحي
گاهي كودكان و نوجوانان در ظاهر نسبت به مسايل خانواده خود را بي خيال و بي تفاوت خود را نشان مي دهند اما حقيقتاً اين ظاهر قضيه است و آنان در درون به اين مسايل مي انديشند و در عالم تنهايي به دنبال چاره جويي هستند
زماني كه از نقش والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان سخن به ميان مي آيد اين تصور وجود دارد كه والدين در خانه نقش معلم هاي مدرسه را ايفا كنند و به عنوان معلم سرخانه مطالب و مباحث كتب درسي را به فرزندانشان مي آموزانند.
004160.jpg

اين تصور كاملاً نادرست و سطحي است. به اعتقاد كارشناسان نقش و اثربخشي پدر و مادر بيش از تدريس مطالب در منزل بوده و نمي توان آن را در يك چنين حيطه اي محدود و محصور ساخت.
براي فرزند اولين گروه اجتماعي، خانواده محسوب مي شود. او چند سال اول زندگي را در اين گروه به سر مي برد. پدر و مادر الگوي اوليه و اساسي وي محسوب مي شوند. يك رابطه متقابل رخ مي دهد و كودك به پدر و مادر اعتماد مي كند و با تلاش زياد سعي در همانندسازي و تقليد از آن ها دارد.
مدرسه دومين پايگاه اجتماعي است كه بعد از خانواده نقش مهمي در آموزش و پرورش كودك ايفا مي كند. كودك حساس ترين سال هاي عمر خود را ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه مي گذراند. در حقيقت مدرسه تكميل كننده خانواده بوده و سعي در انتقال مفاهيم و مطالب يادگيري به كودك دارد. اگر تعليمات خانواده و والدين با آموزش هاي مدرسه همگون و همسو باشد، كودك با تضادهاي كمتري مواجه مي شود. اما اگر آموزش هاي اين دو نهاد با هم متفاوت باشد، كودك براي مقابله با اين تضادها واكنش هاي متفاوتي بروز مي دهد.
انواع رفتارهاي والدين با فرزندان:
با توجه به بافت فرهنگي جامعه ما و نگرش هاي متفاوت والدين در تربيت فرزندان رفتارهاي ما با فرزندان در سه نوع رفتار خلاصه مي شود:
الف ـ رفتار مستبدانه: گروهي از والدين به منظور كنترل بيشتر فرزندان و همچنين عدم اطمينان به شرايط موجود در جامعه، سعي در كنترل روابط فرزندان خود با جامعه دارند. آن ها تصور مي كنند تسلط در كنترل رفتار و تربيت فرزندان خود را دارند و هيچ احدي جرات نفوذ در تغيير رفتار فرزندان آنها نخواهد داشت.
در حالي كه آنان فرزندان خود را از آموزش هاي اجتماعي محروم كرده و كاملاً وابسته به خود بار مي آورند و قدرت فكر و خطا و آزمايش را از آنان مي گيرند. اما با ورود اين فرزندان به جامعه و ضرورت اتخاذ تصميم به دليل نداشتن تجربه و اعتماد به نفس با مشكل مواجه مي شوند.
ب ـ رفتار سازشكارانه: رفتاري كه در آن حقوق ديگران مهم تر از حقوق خود است و بر آن اولويت دارد، به كلامي ديگر، ديگران حق دارند ولي شما حقي نداريد. هدف اصلي رفتار سازشكارانه اجتناب از برخورد و راضي نگه داشتن فرزندان است (فرزندسالاري).
ج ـ رفتار مدبرانه: دفاع از حقوق خود، به طوري كه حقوق ديگران پايمال نشده و تعادل در نظر گرفته شود و نه رفتار مستبدانه و نه رفتار سازشكارانه، بلكه رفتار معقولانه و منطقي كه در آن بايد سعي شود منطق فرزند تحريك شود و نه خشم و لجاجت. داشتن رابطه دوستي با فرزندان، بيان نيازها، خواسته ها، نظرات، احساسات و عقايد خود به صورت مستقيم و به دور از هر گونه ابهام و با روش هاي مناسب قادر خواهد بود فرزند شما را در اين حوزه ياري كند.
روش هاي مناسب:
۱ـ به خاطر داشته باشيد اگر تقاضاي كودك خود را به دليلي رد كرديد، توضيحات خود را براي او با زباني ساده بيان كنيد.
004150.jpg

۲ـ وقتي كه جواب مثبت مي دهيد روي تصميم خود باقي بمانيد. به عنوان مثال اگر پاسخ شما در مقابل رفتارهاي زياده طلبانه كودكتان به آنها مي آموزاند كه چطور مي توان چيزي را به دست آورد، اگر به طفل اجازه داده شود كه با روش خود و با گريه و جيغ و داد خواسته هاي خود را به دست آورد، او تصور خواهد كرد كه مي تواند با ساده ترين شيوه راه خود را پيش ببرد. از سوي ديگر اگر شما اغلب تسليم خواسته هاي كودكتان مي شويد، انگيزه هاي شخصي خودتان را بررسي كنيد (منطق اوليه) همچنين اگر بخواهيد به هر قيمتي نگهبان صلح و آرامش باشيد كودكان ياد مي گيرند كه الم شنگه به پا كردن كارساز است پس بايد در تصميم خود استوار باشيد.
مايكل ونيز كارشناس امور كودكان معتقد است: «در اين گونه موارد اگر لازم شد مغازه را ترك كنيد، گاه براي اثبات يك نكته بايد خود را ناراحت كنيد، وظيفه شما به عنوان يك والد، اين است كه به كودكان خود كمك كنيد تا تصميم بگيرند كه چه چيزي ارزش به دست آوردن را دارد و آنگاه به آن ها نشان دهيد كه راه صحيح كدام است. درس مهمي كه آن ها ياد مي گيرند اين است كه براي به دست آوردن خواسته شان بايد تلاشي منطقي داشته باشند.
نيازهاي دانش آموزان:
يكي از محققان مي گويد: «تا آن اندازه كه در فكر كفش پاهاي فرزندانمان هستيم در فكر پرورش ذهن آن ها نيستيم. ما براي خريدن يك جفت كفش حداقل به پنج يا شش مغازه سر مي زنيم تا از نظر رنگ، مرغوبيت، جنس، اندازه، مدل، قيمت و. . . مناسب باشد ولي براي پرورش مغز و انديشه آن ها چه كار كرده ايم. »
وقتي سخن از نيازها به ميان مي آيد، فقط حرف از خوردن و خوابيدن مطرح نمي شود بلكه نيازهاي ديگري مانند عشق، محبت، وابستگي، احترام، احساس ارزشمندي و. . . نيز وجود دارد. از سوي ديگر همه نيازها را خانواده و والدين نمي توانند پاسخگو باشند، ولي اگر والدين از شكل و چگونگي اين نيازها آگاه باشند مي توانند زمينه ساز ارضاي اين نيازها باشند. اگر ما بدانيم كه فرزندمان براي ارضاي پاره اي از نيازهاي خود به چند دوست صميمي و خوب نيازمند است در آن صورت او را از برقراري يك رابطه دوستانه با ديگران منع نخواهيم كرد.
والدين با فرزنداني روبه رو هستند كه هر كدام از آن ها علايق و خواسته هاي متنوعي دارند و از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردارند. يكي از اين تفاوت هاي فردي مربوط به جنسيت فرزندان است. به نظر شما آيا مي توانيم رفتارهاي يكساني را با فرزندان دختر و پسر خود داشته باشيم؟ مطمئناً خير. دختر داراي روحياتي خاص است و از روح كاملاً لطيف و ظريفي برخوردار است حال آنكه پسربچه ها اين گونه نيستند و كمتر عاطفي بوده و رفتارهاي مردانه اي از خود نشان مي دهند.
دومين نيازي كه همه دانش آموزان را تحت تاثير قرار مي دهد، نياز به امنيت و احساس آسايش خاطر است اين نياز فوق العاده مهم و اساسي است. اگر دانش آموز در خانه اي به سر برد كه هر لحظه در آن نزاع و كشمكش، آرامش او و افراد خانواده را بر هم زند و رابطه عاطفي سردي ما بين افراد خانواده حكمفرما باشد، آيا هيچ ميل و رغبتي براي رشد و شكوفايي و تحصيل و تعليم بر جاي خواهد ماند؟
والدين گاه مي انديشند كه كودكانشان نسبت به مسايل آنان آگاهي و حساسيت ندارند، اما اين خطايي بيش نيست. هر چند گاهي شايد كودكان و نوجوانان در ظاهر نسبت به مسايل خانواده بي خيال و بي تفاوت خود را نشان دهند، اما حقيقتاً اين ظاهر قضيه است و آنان در درون به اين مسايل مي انديشند و در عالم تنهايي به دنبال چاره جويي هستند. سومين نيازي كه كودكان و نوجوانان در پي ارضاي آن هستند، نياز به عشق، وابستگي و دوست داشتن است، آن ها ميل دارند تا پدر و مادر آن ها را مورد لطف و توجه خود قرار داده و اين اجازه را بدهند تا با آن ها ايجاد رفاقت شود. زماني كه كودك يا نوجوان احساس كند كه مقبول پدر و مادر است اين احساس در تشديد حس اعتماد به خود و اتكا به نفس بسيار موثر خواهد بود و اين اعتماد به نفس به او جرات شركت در ديگر فعاليت ها را خواهد داد.
از ديگر نيازهاي مهم، نياز به احترام است. آنان دوست دارند كه مورد اعتماد و اعتبار ديگران باشند و به عنوان افرادي شناخته شوند كه داراي استعدادهاي خاص و منحصربه فرد بوده و با ديگران فرق دارند. از تحقير شدن توسط ديگران بيزارند و دوست دارند در خانواده و اجتماع مورد توجه قرار گيرند. در صورتي كه زمينه كافي براي ارضاي نيازهاي فوق فراهم آيد، اين توانايي به دانش آموز منتقل خواهد شد كه او بتواند بدون دغدغه فكري و با رواني سالم به پيشرفت تحصيلي خود فكر كند و براي آن برنامه ريزي داشته باشد.
اما سوال مهم اين است كه در زندگي روزمره كه از ناكامي هاي گوناگون پر است آيا ما به عنوان پدر و مادر مي توانيم تمامي نيازهاي فوق را برآورده سازيم؟ در جامعه ما الگوهاي رفتاري گوناگوني وجود دارد. پدر و مادر تنها الگوي رفتاري كودك يا نوجوان نيستند، بلكه در معرض الگوهاي رفتاري متنوعي قرار دارند. نوجوان ۱۲ ساله اي كه هر روز ساعت ۶ صبح از خانه خارج مي شود پس از مدرسه رفتن ساعت يك به خانه برمي گردد، در معرض چند الگوي رفتاري قرار مي گيرد و رفتارهاي همكلاسي ها، معلم ها و كاركنان مدرسه و افراد ديگر جامعه را مي بيند و پاره اي از آن رفتارها، بيشتر توجه او را به خود جلب مي كنند. وقتي تلويزيون و اينترنت را تماشا مي كند بسياري از رفتارها را از آن سرمشق مي گيرد، او سعي مي كند با شخصيت هاي برنامه تلويزيوني همانندسازي كند. به مانند آنان صحبت كند، راه برود، لباس بپوشد و. . . بنا بر نظر روانشناسان، افرادي الگو و سرمشق قرار مي گيرند كه مورد توجه فرد سرمشق گيرنده قرار گيرند. در اينجا نيز دانش آموز مورد نظر از ميان الگوهاي رايج فقط به تعدادي از آنها توجه مي كند آنان را سرمشق قرار داده و از رفتارهاي آنان تقليد مي كند.
نكته ديگر اين كه چه نوع رفتارهايي مورد توجه او قرار مي گيرد؟
پاسخ آن است رفتارهايي مورد توجه قرار مي گيرند كه براي او تقويت كننده باشند يعني رفتارهايي كه شخص از مشاهده و انجام آنها لذت ببرد و رفتارهايي كه جذابيت داشته و ارزشمند محسوب مي شوند.
اگر والدين تصميم داشته باشند گفته هايشان براي فرزندان ارزشمند تلقي شود، بايد خودشان نيز در مقام عمل به حرف ها و گفته هاي خود، پايبندي نشان دهند. اگر حرف والدين براي كودكان سنديت داشته باشد در آن صورت خود كودك يا نوجوان جذب صحبت والدين خواهد شد و بدون نياز به اجبار، زور و يا تهديد خودش وظايفش را انجام خواهد داد. اگر از اين موضوع نگران هستيد كه چرا فرزندانتان نسبت به گفته هاي شما بي تفاوت هستند و توجه كافي بر آن ندارند مشكل و مسئله را در خودتان جست وجو كنيد:
به نيت دستيابي به نتيجه بهتر به اين مسائل دقت كنيد:
۱ـ اوقاتي از شبانه روز را به مطالعه كتب و رسانه هاي گروهي و تصويري اختصاص دهيد. اين ساعات زماني باشد كه فرزندانتان در حال مطالعه و انجام تكاليف درسي خود هستند.
۲ـ سعي كنيد هر چند وقت يك بار به اتفاق همسرتان درباره مطالب مطالعه شده به بحث و مذاكره بپردازيد.
۳ـ يك كتابخانه خانوادگي تهيه كنيد و طرز استفاده صحيح از آن را به فرزندانتان بياموزيد.
۴ـ ساعاتي كه فرزندتان در منزل مطالعه مي كند سعي در فراهم كردن محيطي كاملاً ساكت و امن براي او باشيد.
۵ ـ از مقايسه مابين فرزندان و يا با افراد ديگر شديداً بپرهيزيد. كمبودها و نارسايي هاي درسي و رفتاري آنان را در جمع مطرح نكنيد.
۶ ـ سعي كنيد اگر با كودك يا نوجوان خود دچار مشكل هستيد به طور خصوصي و محرمانه موضوع را با او در ميان بگذاريد و اگر يك بار با او در اين زمينه گفت وگو كرديد بعدها مجدداً موضوع را مطرح نسازيد و سعي كنيد در اين گفت وگو عقل او را تحريك كنيد نه خشم و مقاومت او را.
۷ـ اگر قولي به فرزندتان مي دهيد حتماً به آن عمل كنيد در غير اين صورت دلايل عدم امكان عملي شدن قول را براي او توضيح دهيد.
۸ ـ از امر و نهي مستقيم بپرهيزيد و اگر خواستيد درباره موضوعي امر و نهي كنيد سعي كنيد به طور مستقيم نباشد.
۹ـ در قضاوت خود نسبت به ديگران منصفانه برخورد كنيد و در رفتارهايتان عدالت را در نظر بگيريد. رعايت و در نظر گرفتن اصول ذكر شده زمينه را براي اعتماد فرزندان به والدينشان آماده مي سازد.
پي نوشت:
* فوق ليسانس رشته مديريت آموزشي مشاور پيش دانشگاهي، درمانگر كلينيك مشاوره

جامعه
ادبيات
اقتصاد
ايران
تكنيك
دهكده جهاني
رسانه
زمين
شهر
علم
كتاب
ورزش
هنر
صفحه آخر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  تكنيك  |  جامعه  |  دهكده جهاني  |  رسانه  |  زمين  |
|  شهر  |  علم  |  كتاب  |  ورزش  |  هنر  |  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |