پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۱۶ - July . 24, 2003
گلستان كتاب
زبان
تكنولوژي (علوم كاربردي )
ادبيات (آثار ادبي)
تاريخ و جغرافياو علوم وابسته
كودك و نوجوان
گلستان كتاب
مركز اطلاع رساني
دين
راه راستان (زندگي چهارده معصوم(ع))
گردآورنده: دايرة المعارف تشيع/ ناشر: نشر شهيد سعيد محبي/ تلفن: ۶۴۱۵۹۸۵/ چاپ دوم، ۱۳۸۱/ ۳۸۱ صفحه/ قطع: وزيري/ با جلد گالينگور/ شمارگان: ۱۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۴۰۰ تومان.
جامعه شناسي توسعه فرهنگي
005695.jpg(كند و كاوها و پنداشته هاي شريعتي)
نويسنده: فيروز راد/ ناشر: انتشارات چاپخش/ تلفن: ۶۴۰۴۱۱۰/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۲۰۶ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۱۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰۰ تومان.
گفت و گوي مذاهب
005700.jpg(عدالت صحابه)
نويسنده: محمد حسن زماني/ ناشر: بوستان كتاب- قم/ تلفن: ۷۷۴۲۱۵۵-۰۲۵۱/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۷۵ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۹۰۰ تومان.
شرح و تفسير لوح محفوظ
تأليف: سيد ابوالحسن حافظيان/ ناشر:  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ چاپ ۱۳۸۱/ ۱۶۴ صفحه/ قطع: رحلي/ شمارگان:  ۱۵۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۸۰۰ تومان.
گامي در مسير خودسازي
و عرفان براي جوانان
005705.jpgنويسنده: جواد محدثي/ ناشر: بوستان كتاب قم/ تلفن: ۷۷۴۲۱۵۵- ۰۲۵۱/ ۱۳۸۱/۲۲۴ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۱۰۰ تومان.
مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام
مؤلف: دكتر عليرضا فيض/ ناشر:  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ چاپ ۱۳۸۱/ ۶۱۳ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۳۰۰۰ تومان.

زبان
معني شناسي كاربردي
005715.jpg

نويسنده: كورش صفوي/ ناشر: انتشارات همشهري/ تلفن:۹- ۸۸۹۴۳۸۶/ چاپ اول، بهار ۱۳۸۲/ ۳۲۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۴۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۲۵۰ تومان.
تولدي ديگر
(برگزيده اشعار به زبان انگليسي)
005720.jpg

نويسنده: فروغ فرخ زاد/ ترجمه به انگليسي: اسماعيل سلامي/ ناشر: زبانكده/ تلفن: ۶۴۰۲۳۶۷/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۴۹ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۳۰۰ تومان.
زبان و ادبيات ايران باستان
005725.jpg

(از ايران چه مي دانم/ ۳۳)
مؤلف: دكتر زهره زرشناس/ ناشر: دفتر پژوهش هاي فرهنگي/ تلفن: ۸۳۰۲۴۸۲/ چاپ اول، بهار ۱۳۸۲/ ۱۲۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۹۵۰ تومان.
فرهنگ اصطلاحات
فارسي به انگليسي
005730.jpg
تأليف: شاپور اردشير- جي ريپورتر/ به اهتمام: دكتر جاويد قيطانچي/ ناشر: دانشگاه تهران/ چاپ ۱۳۸۱/ ۳۹۰ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰۰ تومان.
انگليسي براي دانشجويان
رشته هنر و فرش دستباف
005735.jpg
نويسنده: محمدرضا داوري/ ناشر: انتشارات عابد/ تلفن: ۶۵۱۳۳۲۱/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۶۶ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۵۰ تومان.
از واژه بيگانه تا واژه فارسي

نويسنده: سيد مصطفي مير سليم/ ناشر: انتشارات باز/ تلفن: ۸۸۹۸۹۴۹/ چاپ سوم، ۱۳۸۲/ ۲۸۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۰۰۰ تومان.
فرهنگ اصطلاحات انگليسي به فارسي
تأليف: شاپور اردشير- جي ريپورتر/ به اهتمام: دكتر جاويد قيطانچي/ ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران/ چاپ ۱۳۸۲/ ۷۳۴ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۵۰۰ تومان.

تكنولوژي (علوم كاربردي )
مديريت در پهنه فرهنگ ها
005740.jpgنويسندگان: سوزان سي. شنايدر و ژان لوئي بارسو/ مترجمان:دكتر سيد محمد اعرابي- داوود ايزدي/ ناشر: دفتر پژوهش هاي فرهنگي/ تلفن: ۸۸۲۱۳۶۴/ چاپ دوم، ۱۳۸۲/ ۴۷۸ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۰۰۰ تومان.
ساخت فرآورده هاي كمكي رنگرزي و چاپ
در صنايع نساجي
005745.jpgتأليف و نگارش: مهندس مرتضي سهي زاده ابيانه/ ناشر: انتشارات شعاع/ تلفن: ۲۲۳۰۹۲۸/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۴۹۷ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۸۵۰ تومان.
نارسايي كليه و درمان آن
(كتاب راهنما براي بيماران كليوي
و خانواده هاي آنان)
005750.jpgنوشته: ميكي هال فريس/ ترجمه و تأليف: ليلا افشاري/ ناشران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده- نشر طبيب/ تلفن: ۸۸۰۹۰۹۰/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۰۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۹۵۰ تومان.
روش هاي ارزيابي
و درمان شناختي- رفتاري نوجوانان
005755.jpgتأليف: ژانت.م.زرب/ مترجمان: دكتر غلامعلي افروز- دكتر سيد كامران علوي/ ناشر: دانشگاه تهران/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۳۵۶ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۸۰۰ تومان.
مردي برتر از عصر خويش
005760.jpg(ابن سينا، نابغه جهان پزشكي)
نويسندگان: دكتر محمودنجم آبادي- حسين خديوجم/ ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ چاپ اول، ۱۳۸۱/۳۰۳ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۶۰۰تومان.
مواد و فرآيند هاي آن در جوشكاري
تأليف: مهندس جمشيد قضاتي- مريم پاشنگ/ ناشر: گسترش علوم پايه‎/تلفن:۶۹۶۱۵۶۳/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۰۸ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۵۰۰ تومان.

ادبيات (آثار ادبي)
مجموعه آثار پلوتوس
005790.jpg(كمدي هاي روم باستان- جلد اول)
نويسنده: تيتوس ماكيوس پلوتوس/ مترجم: رضا شيرمرز/ ناشر: نشر قطره/ تلفن: ۶۴۶۰۵۹۷/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۳۸۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰۰ تومان.
دهليز انتظار...
نوشته: حميد حسام/ ناشر: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي نخلستان/ تلفن: ۷۵۳۱۵۵۴/ جاپ اول، ۱۳۸۱/ ۹۶ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۵۰ تومان.
جرعه اي از جام ولا
005785.jpgنويسنده: جواد نعيمي/ ناشر: بوستان كتاب قم/ تلفن: ۷۷۴۲۱۵۵-۰۲۵۱/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۹۶ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۵۰۰ تومان.
ناگهان انسان و زمينش
شاعر: محمود كيانوش/ ناشر: مؤلف/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۴۱ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه.
عقاب تنها
005780.jpg
نويسنده: دانيل استيل/ مترجم: ليلي كريمان/ ناشر: انتشارات توفيق آفرين/ تلفن: ۸۷۵۲۴۶۶/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۵۲۸ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۳۵۰۰ تومان.
در انتظار سپيده
005775.jpg
سروده: افسر معرفت/ ناشر: انتشارات سرود/ تلفن: ۲۵۶۴۱۲۹/ چاپ اول/ ۱۵۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۳۰۰ نسخه/ قيمت: ۵۵۰ تومان.
اتباع و مهملات در زبان فارسي
005770.jpg
تأليف: دكتر مصطفي ذاكري/ ناشر: مركز نشر دانشگاهي/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۱۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۰۰ تومان.
گزيده ادبيات معاصر
005765.jpg(مجموعه شعر ابراهيم ابوالحسني)
ناشر: انتشارات كتاب نيستان/ چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۱۰۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۶۰۰ تومان.

تاريخ و جغرافياو علوم وابسته
پابه پاي آفتاب
(جلد سوم- گفته ها و ناگفته ها از زندگي امام خميني(س))
گردآوري و تدوين: اميررضا ستوده/ ناشر: مؤسسه نشر پنجره/ چاپ ۱۳۸۱/ ۳۶۵ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۵۰۵۰ نسخه/ قيمت: ۲۰۰۰ تومان.
بررسي ابعاد علمي شخصيت حضرت امام خميني(ره)
005795.jpg(با مقالاتي از آيت الله جعفر سبحاني، آيت الله مؤمن و...)
گردآورنده: حجت الاسلام مهندس محمدهادي مفتح/ ناشر: سروش/ تلفن: ۶۴۰۴۲۵۵/ چاپ دوم، ۱۳۸۱/ ۲۲۶ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۳۰۰ تومان.
جبهه فرهنگ و فرهنگ جبهه
005745.jpg(نقد رسانه اي مجموعه فرهنگ جبهه)
به اهتمام: محسن مهرآبادي/ ناشران: انتشارات سروش و فرهنگ گستر/ تلفن: ۸۸۱۲۲۳۰/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۸۴ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۴۴۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۰۰۰ تومان.
ياران امام
به روايت اسناد ساواك
005800.jpg(كتاب بيستم- آيت الله حاج سيد مرتضي پسنديده)
ناشر: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات/ چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۵۳۲ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۷۰۰ تومان.
بيست و پنج سال در كنار شاه
005810.jpg(خاطرات اردشير زاهدي)
به كوشش: ابوالفضل آتاباي/ ناشر: انتشارات عطايي/ تلفن: ۸۷۷۱۶۵۷/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۳۸۹ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۳۰۰ نسخه/ قيمت: ۳۵۰۰ تومان.
ياران امام به روايت اسناد ساواك
(كتاب بيست و يكم- شرح مبارزات حضرت آيت الله
محمدمهدي رباني املشي)
ناشر: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات/ چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۴۷۵ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰۰ تومان.
ايران در دوره دكتر مصدق
005805.jpg(ريشه هاي انقلاب ايران)
نويسندگان: سپهر ذبيح- محمدرفيع مهرآبادي/ ناشر: انتشارات عطايي/ چاپ ۱۳۸۱/ ۲۸۷ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۲۰۰ تومان.

كودك و نوجوان
باشد كه به خورشيد تو پيونديم
005830.jpgگردآورنده: ايليا عابدي/ تصويرگر:  محسن حسن پور/ ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان/ تلفن: ۸۸۵۵۳۰۲/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۲۸ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۱۰۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۸۶۰ تومان.
گل دوستي
نويسنده: مهدي مراد حاصل/ ناشر: مؤسسه فرهنگي منادي تربيت/ تلفن: ۸۸۰۹۷۸۷/ چاپ دوم، ۱۳۸۱/ ۲۴ صفحه/ قطع: خشتي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰ تومان.
دكتر جنر و آبله گاوي
005825.jpgنويسنده: هربي نرنان/ مترجم: محمد حسن فكري/ ناشران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- نشر زلال/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۴ صفحه/ قطع: خشتي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۳۰۰ تومان.
من يك تخم تمساح دارم
نويسنده: كريستيان مروي/ مترجم: فرزانه مهري/ ناشر: نشر گل آذين/ تلفن: ۲۸۵۱۲۰۱/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۴ صفحه/ قطع: جيبي/ شمارگان: ۵۳۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰ تومان.
من و زرافه و پلي
005815.jpg
نويسنده: رولد دال/ ترجمه: محبوبه نجف خاني/ ناشر: كتابهاي فندق- واحد كودك مؤسسه نشر افق/ تلفن: ۶۴۱۳۳۶۷/ جاپ اول، ۱۳۸۲/ ۸۴ صفحه/ قطع: پالتويي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۶۰۰ تومان.
مار خشمگين
005820.jpg
نويسنده: مجيد شفيعي/ ناشر: انتشارات شباويز/ تلفن: ۶۹۲۸۷۲۷/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه / قيمت: ۵۰۰ تومان.
آموزش علوم براي كودكان
نويسنده: شيوا مؤمني/ ناشر: انتشارات ياس بنفش/ تلفن: ۶۴۲۰۶۴۳/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۴ صفحه/ قطع: خشتي/ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۰۰ تومان.

گلستان كتاب
اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
شهر
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهر   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |  
|  گلستان كتاب   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |