شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۹۲
تشكيلات جديد فرش  بايد هيات  امنايي  و مدير آن  انتخابي  باشد
001852.jpg
عضو هيأت  علمي  دانشگاه  هنر تهران  گفت : تشكيلات  جديد فرش  دستباف  بايد هيأت  امنايي  و مدير آن نيز انتخابي  باشد، در غير اين  صورت  تغيير وضعيت بافندگان  با شرايط كنوني  امكان  پذير نيست .
دكتر بيژن  اربابي  در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين تشكيلات  هيأت  امنا بايد متشكل  از بافندگان ، صادركنندگان ، دست اندركاران  فرش و به  طور كلي  خانواده  فرش  باشد تا با نياز سنجي  اعضا وضعيت  كنوني  فرش كشور را تغيير دهد.
وي  در خصوص  چگونگي  فعاليت  سازمان  فرش  گفت : اگر جايگاه  دست اندركاران  فرش ، پژوهشگران  و خانواده  فرش  در تشكيلات  جديد تعيين  شود و برخوردهاي سياسي  فراگير نشود، وضعيت  كنوني  فرش  دستباف  دستخوش  تحول  خواهد شد، در غير اين  صورت  وضعيت  بدتري  به  وجود خواهد آمد.
وي  عامل  اصلي  مشكلات  كنوني  فرش  دستباف  كشور را ديدگاه  تجاري  نسبت  به  آن عنوان  كرد و افزود: متاسفانه  ويژگي هاي  هنري  فرش  دستباف  ايران  به  دليل همين  نگاه  به  فراموشي  سپرده  شده  است .مدرس  گروه  فرش  دانشگاه  تهران  گفت : بسياري  از مسئولان  دولتي  هنوز باور ندارند كه  بخش  خصوصي  مي تواند در بخش  صادرات  كالا عامل  تعيين كننده  باشد و به  همين  دليل  نقش  مردم  و دست اندركاران  فرش  در اين  سال ها ناديده  گرفته  شده است .
وي  افزود: اين  مسئولان  باورهاي  فردي  را به  عنوان  قانون  و يقين  تلقي مي كنند، در حالي  كه  توان  بالاي  بخش  خصوصي  در توليد و تجارت  بين المللي  قابل ارزيابي  است  و نبايد نقش  آنها در صادرات  كالا ناديده  گرفته  شود.
اربابي  در خصوص  افزايش  توليد فرش  دستباف  پس  از پيروزي  انقلاب  اسلامي  گفت : به  دليل  نبود تفكر كلان  براي  ايجاد اشتغال ، برنامه ريزي  صحيحي  در اين  خصوص انجام  نشده  و به  دليل  عرضه  فراوان  فرش  در بازارهاي  جهاني ، فرش  دستباف ايران  با مشكلات  فراوان  مواجه  شده  است .وي  تأكيد كرد، افزايش  قيمت  ارز، افزايش  صادرات  و به  دنبال  آن ارزش افزوده  كاذب  موجب  غفلت  از اوضاع  اقتصادي  كشور و بروز مشكلات  در بخش  عمده اي  از كالاهاي  غيرنفتي  شد.
عضو هيأت  علمي  دانشگاه  هنر تهران  گفت : با افزايش  توليد فرش  دستباف ، كيفيت  مواد اوليه  نيز كاهش  يافت  و اين  مساله  عاملي  براي  كاهش  صادرات  فرش دستباف  به  بازارهاي  جهاني  شد.وي  از سياست گذاري هاي  گذرا و مقطعي  مسئولان  مربوطه  انتقاد كرد و گفت : كيفيت  مواد اوليه  فرش  بايد طي  برنامه اي  كوتاه  مدت  و ميان  مدت  افزايش  يابد و نقش  مردم  و دست اندركاران  فرش  نيز در برنامه ريزي هاي  آينده  به  درستي  مشخص شود.
اربابي  با ارايه  پيشنهاد در زمينه  حمايت  مناسب  از افراد متخصص  و باتجربه  افزود: در شرايط فعلي  اعطاي  برخي  تسهيلات  و جوايز صادراتي  مفيد است ، اما اگر اين  تسهيلات  در راستاي  بخشودگي  مالياتي  و مسايل  حرفه اي  قرارگيرد، به  طور مسلم  مفيدتر خواهد بود.وي  تأكيد كرد، ارتباط صحيح  دانشگاه  با خانواده  فرش ، برگزاري  سمينارهاي پژوهشي  و تحقيقاتي  و همچنين  سرمايه گذاري  مطلوب  و اجراي  سياست هاي  راهبردي و كاربردي  در رفتارهاي  فني  و حرفه اي  باعث  خواهد شد تا سيستم  توليد فرش  را متاثر كند.
وي  در خصوص  برگزاري  سمينار ملي  تحقيقات  فرش  دستباف ، گفت : تاثير برگزاري اينگونه  سمينارهاي  تحقيقاتي ، آني  نيست  و به  بسترسازي  مناسب  نياز دارد.

بازار
اقتصاد
انرژي
بين الملل
صنعت
گزارش
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بازار  |  بين الملل  |  صنعت  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |