شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۹۲
آموزش و اقتصاد رابطه اي پويا و مكمل
001848.jpg
قسمت پاياني
كارآموزي هاي شناختي طوري طراحي شده كه دانشجويان يا دانش آموزان،مفيدبودن آنچه ياد مي گيرند را ببينند، مشكلات را به صورت فعال حل كنند ، راه حل ها را بيازمايند، از خطاهايشان درس بگيرند و در كنار هم و با هم كار كنند. آنها موضوع درس را بهتر ياد مي گيرند و ارتباط موضوع با مسايل ديگر در دنياي واقعي را بهتر تشخيص مي دهند. مهمتر اينكه ياد مي گيرند چطور حوزه هاي جديد را درنوردند و معلومات تازه اي بدست آورند. معلوماتي كه دارند را چگونه سازماندهي و تغيير دهند و در يك كلام اينكه براي ادامه يادگيري مجهز مي شوند.
با پيوند واقعيت هاي يادگيري و محل كار، سياستگذاران مجبور مي شوند مواد آموزش مخاطبان آموزش و كيفيت و روش آموزش را مورد ارزيابي قرار دهند.
پژوهش انجام شده درباره پيوند مدارس و اقتصاد، سه توصيه اساسي را پيشنهاد مي كند:
۱) ساختار مدارس در مقطع دبيرستان بايد تغيير كند تا آينده اقتصادي همه دانش آموزان تضمين شود.
سالهاست كه شيوه هاي آموزش، برنامه درسي و ساختارمدارس با هدف و گرايش به آماده شدن براي دانشگاه طراحي مي شود.
اقتصاد امروز در سلطه مشاغلي است كه به مهارت بالا يا متوسط نياز دارد. حقوق اين مشاغل است كه مي تواند به حفظ و ادامه زندگي خانواده ها كمك كند. اين اقتصاد رفته رفته اما به صورت پيوسته درحال حذف مشاغلي است كه به مهارت پايين نياز دارد. آثار آموزش اين واقعيت هاي اقتصادي اجتناب ناپذير است. همه دانش آموزان اكنون به معلومات و مهارت هاي موردنياز در مشاغل با مهارت متوسط و بالا نياز دارند. اين مشاغل به آموزش هاي بعد از دبيرستان نياز دارد، بنابراين در دبيرستان بايد به دانش آموزان مهارت هاي لازم آموزش داده شود.
۲ - دوگانگي كه موجب ايجاد شكاف عميق ميان آموزش آكادميك و شغلي مي شود بايد از ميان برود.
ناهماهنگي ميان معيارها و كيفيت آموزش در دبيرستان ها و نيازهاي دانش آموزان ريشه در موارد دوگانه زير دارد:
* مغز و دست
* آموزش آكادميك و شغلي
* معلومات و اقدامات عملي
* انتزاع و عمل
* آموزش مدرسه اي و آموزش غيرمدرسه اي
* يادگيري مدرسه اي و يادگيري در كار
اين دوگانگي خود را در ساختار برنامه درسي مدارس و شيوه تدريس اين برنامه ها نشان مي دهد: در مدارس و دانشگاه ها، تدريس خارج از متن و دنياي واقعي صورت مي گيرد. اين دوگانگي موجب مي شود كه روز به روز تعداد بيشتري از افراد خارج از جريان اصلي اقتصاد قرار بگيرند، يا راه آنها را سد مي كند و آنها را به حاشيه بازار كار مي راند.در كانون پژوهش شناختي، اين مشاهده وجود دارد كه هوش و تخصص در اثر تعامل با محيط بدست مي آيد نه در انزواي از آن. اين پژوهش تمايزهاي سنتي گذشته را به چالش مي خواند و نشان مي دهد كه يادگيري موثر هم مغز را مي طلبد و هم دست را و هم به معلومات نياز دارد و هم به اقلام عملي.
۳ - يادگيري را حول اصول كارآموزي شناختي شكل دهيد.
علم شناختي درباره يادگيري كه بايد از برنامه ريزي هاي گذشته درباره يادگيري به شدت فاصله بگيريم و آن را كاملا كنار بگذاريم.
كارآموزي شناختي مطابق با اصول يادگيري طبيعي بشر است نه خلاف آن. در اين نوع آموزش علاقه به حس تجربيات و به كاربستن آنها در حل مشكلات، تعامل مكاشفه و غلبه بر محيط وجود دارد. اين يك شيوه يادگيري موثر براي دانش آموزان و دانشجويان است.
كارآموزي شناختي يادگيري عميق و اصولي را تضمين مي كند، يادگيري كه هم بهتر در خاطر مي ماند و دير فراموش مي شود و هم موارد استفاده بيشتري دارد.
اين ويژگي ها براي كساني كه به درس و دانشگاه و مدرسه علاقمند و متمايل هستند مفيد است. اما آنها كه تمايل چنداني به درس و مدرسه ندارند، درنتيجه كارآموزي شناختي آنها براي مشاركت در روند يادگيري بسيار تقويت مي گردد.
كارآموزي شناختي بر محتويات درسي با موضوع خاص، استراتژي هاي يادگيري و مهارت هايي تأكيد دارد كه براي كاركردن فعال و موثر موردنياز است. اين نوع يادگيري به مهارت هايي تاكيد مي كند كه كارفرمايان در محل هاي كار از همه كارگران انتظار و نياز دارند.
كارآموزي شناختي تئوري و عمل را با هم ادغام مي كند و با همراه كردن آموزش آكادميك و شغلي شيوه اي را پيش رو قرار مي دهد كه هم در تدريس موضوعات درسي مانند رياضيات و طراحي و علوم و هم در آموزش حرفه ها مي توان از آن استفاده كرد. در كارآموزي شناختي تفاوت اصلي ميان آموزش آكادميك و شغلي درواقع همان محتواي ويژه درسي است، نه چيز ديگر.
هدف اين نوع آموزش ايجاد يك ذهن كاملا آماده است براي پاسخ گفتن به نيازهايي كه در دنياي واقعي از آن انتظار مي رود. بنابراين در اين نوع آموزش تضادي ميان آماده شدن براي ادامه تحصيلات و يا آماده شدن براي بازار كار وجود ندارد. كارآموزي شناختي را مي توان به بسياري از محيط هاي يادگيري تسري داد. اصول آن براي يادگيرندگان از سنين مختلف با اهداف يادگيري مختلف مناسب است. بنابراين اصلاح كارآمد سيستم آموزش بايد بر مسائلي همچون آنچه مردم نياز به يادگرفتن آن دارند، اينكه ياد بگيرند چگونه از داشته هاي خود بهره ببرند، كيفيت موثر و كم هزينه آموزش و يادگيري و نهايتا تأثير مثبت بر فرايندهاي اقتصادي و نيازهاي شركت ها استوار باشد.

طي هشت ماه چين دو ميليون و ۱۸۷ هزار خودرو توليد كرد
توليد خودرو در چين طي هشت ماه سال جاري ميلادي به بيش از دو ميليون و ۱۸۷ هزار دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۳۵ درصد حكايت مي كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه «چاينا ديلي»، توليد خودرو سواري با ۷۳ درصد افزايش به رقم يك ميليون و ۲۲۳ هزار دستگاه رسيده است.
اين گزارش مي افزايد: توليد خودرو تنها در ماه آگوست (مرداد) به رقم ۳۶۰ هزار دستگاه رسيده كه از رشدي برابر با ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته و ۴۵/۷ درصد نسبت به ماه قبل برخوردار است. براساس اين گزارش اين رقم شامل ۱۶۳ هزار خودروسواري، ۱۰۲ هزار اتوبوس و ۹۵ هزار كاميون مي باشد. در بخشي از اين گزارش آمده است: سود شركتهاي خودروسازي در چين در اين دوره به رقم دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار مي رسد كه رشدي برابر با ۷۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.

فعاليت شركتهاي خارجي در كره شمالي
كره شمالي علاقمندي خود را براي جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق صنعتي همجوار كره جنوبي اعلام كرد.
اين مسئله با استقبال زياد شركتهاي كره جنوبي و ژاپن و برخي شركتهاي چيني مواجه شده است. در حال حاضر دو شركت بزرگ كره جنوبي (لندو هيونداي) در حال توسعه فعاليتهاي صنعتي و سرمايه اي خود در منطقه كي سونگ كره شمالي هستند. علاوه بر اين نزديك به ۱۰۰۰ شركت كره اي (جنوبي) در اين منطقه دفاتر تجاري و خدماتي ايجاد كرده اند. دولت كره شمالي در سه سال اخير تسهيلات نسبتا خوبي براي حضور شركتهاي خارجي به ويژه شركتهاي كره جنوبي براي فعاليت در مناطق جنوبي خود ايجاد كرده است از جمله اين تسهيلات سطح پايين مالياتها مي باشد. در حال حاضر سطح ماليات هاي اخذ شده از شركتهاي كره جنوبي فعال در كي سونگ ۱۴ درصد كمتر از ميزان مالياتها در كره جنوبي است. علاوه بر اين، پايين بودن سطح دستمزدها در كره شمالي انگيزه ديگري براي حضور و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در اين كشور مي باشد. اين شرايط انگيزه بسياري براي فعاليت شركتهاي خارجي به ويژه شركتهاي كره اي (جنوبي) در كره شمالي ايجاد كرده است. سياستهاي اقتصادي اخير دولت كره شمالي از جمله اصلاح ساختار و قوانين اقتصادي ايجاد امنيت فعاليتهاي اقتصادي، عوامل ديگري براي جلب اعتماد شركتهاي خارجي است.
در سالهاي اخير با توجه به پيشرفت  محسوس مذاكرات دو كره و انعطاف مقامات كره شمالي در برقراري مناسبات تجاري و اقتصادي با كره جنوبي و جهان، اميدهاي بسياري در ميان شركتهاي كره جنوبي جهت توسعه و گسترش فعاليتها و توانائيهاي اقتصادي خود ايجاد كرده است. مقامات و شركتهاي كره جنوبي نيز برنامه نانوشته خاص را براي حضور بلندمدت در اقتصاد كره شمالي در نظر گرفته اند.
كره اي ها (جنوبي)، اقتصاد بكر كره  شمالي را عامل اصلي و حياتي تداوم رشد و توسعه اقتصادي كره جنوبي مي دانند و از اين لحاظ چشم انداز خوبي را براي جايگاه خود در اقتصاد جهاني ترسيم مي كنند. توسعه صنعتي، توريسم، ارتباطات و كشاورزي از جمله زمينه هاي فعاليت در كره شمالي است كه چشم طمع شركتهاي كره اي و ژاپني را برانگيخته است.
به نظر مي رسد با پيشرفت اصلاحات ساختاري در اقتصاد كره شمالي، رقابت بين شركتهاي كره اي (جنوبي) چيني و ژاپني براي فعاليت در اين كشور تشديد گردد. اين مهم به تسريع توسعه اقتصادي در كره شمالي و به طور كلي شبه جزيره كره كمك مي نمايد.

بين الملل
اقتصاد
انرژي
بازار
صنعت
گزارش
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بازار  |  بين الملل  |  صنعت  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |