شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۹۲ - Oct.11, 2003
يك انگليسي، يك آمريكايي برنده شدند
«اقتصاد سنج ها» برنده نوبل اقتصاد شدند
لندن - خبرگزاري جمهوري اسلامي: يك اقتصاددان انگليسي به طور مشترك با يك اقتصاددان آمريكايي برنده جايزه نوبل اقتصادي شد.
به گزارش  روزپنجشنبه  رسانه هاي  انگليس ، پروفسور «رابرت  انگل» از دانشگاه نيويورك  و پروفسور «كليو گرانگر» يك  شهروند انگليسي  متولد ولز كه  استاددانشگاه  «ساندياگو» در ايالت  كاليفرنيا در آمريكا است  به  دليل  استفاده از آمار براي  پيشگويي  آينده  به طور مشترك  برنده  جايزه  نوبل  در بخش  اقتصادشدند.
اين  دو نفر بايد جايزه  ۳/۱ ميليون  دلاري  اين  رشته  را تقسيم  كنند.كميته  نوبل از اين  دو دانشمند به دليل  فعاليت هايشان  در توضيح چگونگي  ترجمه آمار اقتصادي  و پيش  بيني  آينده  اقتصاد قدرداني  كرد.
تحقيقات  اين  دو دانشمند به سرعت  از طرف  دولتها مورد استقبال  قرار گرفته و از اين  فرمولها براي  جلوگيري  از تنش هاي  شديد اقتصادي  و سرمايه گذاري  هاي كلان  مانند بورس  استفاده  مي شود.
پروفسور انگل  متولد نيويورك  بوده  و پيش از گرفتن  دكترا در زمينه  اقتصاددر رشته  فيزيك  فعاليت  مي كرد.
پروفسور گرانگر نيز تحصيلات  خود را درزمينه آمار در دانشگاه  «ناتينگهام» به  پايان  رسانده  است .
«آكادمي علوم  سوئد» اعلام  كرد تحقيقات  اين  دو تن ، راه  را براي  اقتصاددانان  و شركتهاي  بزرگ  براي  پيش  بيني  آينده  اقتصاد هموار كرده  و مدل هاي آماري  را تبديل  به  يك  سري  زمان  بندي هاي  اقتصادي  كرده  است .
جايزه  نوبل  كه  نام  رسمي آن «جايزه  بانك  سوئد در علوم  اقتصادي  به  يادآلفرد نوبل» است  هرساله  توسط آكادمي علوم  سلطنتي  سوئد به  برندگان  اهدا مي شود.

يادداشت
به سرعت باد
محمد صادق جنان صفت
روندهاي جهاني نشان مي دهد پديده درهم شدن و ادغام اقتصاد جوامع و شركتهاي كوه پيكر سر باز ايستادن ندارد. ادغام پي در پي شركتهاي نفتي، هواپيمايي، دارويي، خودروسازي كه از چند سال پيش شروع شده اكنون شتاب بيشتري گرفته است. در كنار ادغام شركتهاي كوه پيكر، مديران سياسي كشورها نيز اقتصادهاي خود را ادغام مي كنند و اتحاديه هاي تجاري و اقتصادي سازگار با توسعه منافع ملي را تشكيل مي دهند. خبر ادغام و آزادسازي تجاري ۱۰ كشور عضو آ.سه. آن به ويژه در ۱۱ فعاليت عمده تا ۶ سال ديگر نشان تازه اي از روند يكپارچه سازي و منطقه اي و جهاني شدن اقتصادهاي جهان است. نقش و جايگاه ايران در اتحاديه هاي منطقه اي، قاره اي و جهاني كجاست؟ واقعيت اين است كه ايران به جز عضويت در سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) كه يك سازمان كم اثر بوده، عضو هيچ اتحاديه تجاري يا پيمان اقتصادي مؤثري نيست و احتمال اينكه به جزيره اي تنها تبديل شود وجود دارد. آينده دور نيست، شتاب چرخ زمان از شتاب باد هم تندتر است. جامعه هاي هوشمند شتاب گذر زمان را درك مي كنند و از هر لحظه آن در مسير رسيدن به هدفهاي خود استفاده مي كنند. گذر زمان در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. زمان را دريابيم و راه را بر جزيره  اي شدن احتمالي اقتصاد ببنديم.

مجيد انصاري و محمدباقر نوبخت:
برنامه چهارم توسعه بايد از ۱۳۸۴ اجرا شود
گروه اقتصادي: روزي كه آخرين اصلاحات و ديدگاه هاي شوراي نگهبان درباره قانون برنامه سوم توسط مجلس پنجم لحاظ و براي اجرا به دولت ابلاغ شد، كارشناسان اقتصادي تأكيد كردند كه برنامه سوم توسعه به لحاظ ماهيت آن و همچنين اجتناب از كمي كردن افراطي برنامه،يك كار مدرن است.
در همه ۵/۳ سال گذشته، نو بودن برنامه سوم توسعه مورد تأكيد قرار گرفت و كارشناسان مستقل و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بر اين تأكيد كردند كه برنامه چهارم توسعه بايد برپايه هاي برنامه سوم بنا شود كه اينگونه نيز شده است. از چند ماه پيش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كار تدوين برنامه چهارم را با تدوين «چشم انداز توسعه ۲۰ سال آينده» آغاز كرد و آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داد.
بررسي اين برنامه در نشست خانه احزاب نيز در دستور كار قرار گرفته است و پنجشنبه گذشته مجيد انصاري و محمد باقر نوبخت درباره آن سخن گفتند.
نكته اي كه مورد تأكيد اين دو نماينده قرار گرفته اين است كه نبايد سال ۱۳۸۴ را بدون برنامه توسعه بگذرانيم و از اتفاقي كه در ۱۳۷۳ افتاد بايد پرهيز كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري،مجيد انصاري درخانه احزاب گفت: در مورد برنامه چهارم توسعه و براي تدوين استراتژي درازمدت كشور، قرار شد پس از تصويب كليات چشم انداز ۲۰ ساله آينده كشور و تأييد آن توسط رهبري، برنامه چهارم توسعه تدوين شود.
متأسفانه يكي از حلقه هاي مفقوده در برنامه ها فقدان وجود استراتژي بوده است. زيرا برنامه ها براساس چشم انداز روشن متكي به واقعيات جامعه نبوده اند، به همين منظور براي نخستين بار مسئله اتكاء برنامه به استراتژي بيست ساله مورد تأكيد قرار گرفته است. در نامه اي كه رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند اين تكليف را مشخص كردند كه نخست چشم انداز آينده مشخص و سپس سياست هاي كلي در مقاطع ۵ ساله تدوين شوند. زيرا سياست هاي كلي در ايران بيش از ۵ سال كارايي ندارند به دليل آنكه تحولات در ايران بسيار سريع و پرشتاب است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات كارشناسي زيادي كه تشكيل داد بحث در مورد چشم انداز ۲۰ ساله را آغاز كرد. كار كارشناسي مجمع در بالاترين حد خود انجام شد.
در جلسه عمومي مجمع بحث هاي كارشناسي انجام شده و در نتيجه اين مقدمه به عنوان چشم انداز ۲۰ ساله به تصويب رسيد كه: «ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول علمي، اقتصادي و فناوري در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل مثبت و سازنده در روابط بين الملل...» چشم انداز ۲۰ ساله قرار است كشور را به نقطه اي برساند كه در مقدمه ذكر شده است.
مقرر شد اهداف كمي در مجمع تشخيص مصلحت در افق ده ساله تنظيم شود. اين اهداف كمي چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله آينده را مشخص مي كند و برنامه چهارم توسعه در قالب سياست هاي متكي به اين چشم انداز تهيه مي شود. به نظر مي رسد بايد اهداف كيفي برنامه سوم مجدداً در برنامه چهارم ديده بشود. اهدافي كه برپايه سياست هاي كلي بوده و مي تواند ادامه يابد. احكام نرم افزاري در جهت اصلاح ساختارها از جمله اين اهداف هستند. اگر فاز يك برنامه توسعه چهارم در مجلس ششم تصويب نشود كشور با حداكثر يك سال بي برنامگي مواجه مي شود و اين امر آسيب جدي به برنامه هاي درازمدت كشور وارد مي كند. مجلس آينده تا به مرحله قانونگذاري برسد يكسال طول مي كشد. علت عملياتي شدن و كارآمدي برنامه سوم اين بوده كه برنامه سوم در سال آخر مجلس پنجم به تصويب رسيد.الگوي همكاري دوجناح اقليت و اكثريت مجلس پنجم و همكاري تنگاتنگ آنها نقش سازنده اي در تدوين و كارآمدي برنامه سوم داشت. براي تدوين برنامه چهارم بسياري از مشكلات گذشته وجود ندارد و شوراي نگهبان آن ها را برطرف كرده است مثل خصوصي سازي در بخش بانك ها، بيمه، هواپيمايي، راه آهن و... ميزان جذب سرمايه هاي خارجي در همين مدت محدود حكايت از درستي اين سياست مي كند.
روند سه برنامه گذشته امروز ما را در وضعيت مطلوبي جهت تدوين برنامه چهارم قرار داده و بسياري از سوءتفاهم ها و برداشت ها اكنون برطرف شده است.
رويكرد جهاني شدن
در اين همايش محمدباقر نوبخت رئيس كميته اجتماعي كميسيون برنامه و بودجه نكاتي را درخصوص تدوين و تصويب برنامه چهارم اقتصادي مطرح كرد.
وي گفت: از سال گذشته مقدمات تهيه برنامه چهارم آغاز شده است. سال ۸۲ سال چهارم برنامه سوم است، مسئولين بايد تدارك كنند كه برنامه چهارم از سال ۱۳۸۴ به مرحله اجرا درآيد. ما در تنظيم برنامه چهارم با دو پديده خارجي و داخلي كم نظير مواجه هستيم. پديده خارجي دگرگوني تكنولوژيك است كه از سال ۱۹۹۰ آغاز شده است و يك بار ديگر موتور توسعه جهاني با نرم افزارهاي جديد به كار افتاده و كشورها در نظمي نوين درحال صف بندي هستند. بنا بر اين بايد تلاش كنيم جاي مناسبي براي ايران بيابيم.
تحول داخلي نيز دگرگوني جمعيتي و وجود جمعيت جوان در كشور است. جمعيتي كه با دسترسي به ۷۶۰ كانال تلويزيوني و ميليونها سايت اينترنتي با حجم وسيعي از اطلاعات روبروست و ما براي پاسخگويي به اين نسل جديد با اين كميت و كيفيت رقابت جهاني راهي جز توسعه نداريم. توسعه هم نيازمند برنامه ريزي است. امروز برنامه چهارم با اين رويكرد بايد تهيه شود. قرار است برنامه چهارم با توجه به چشم انداز ۲۰ ساله كشور تدوين و تنظيم شود، براساس آنچه كه به عنوان پيش نويس چشم انداز بيست ساله در مجمع و گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود دارد مي خواهند در بيست سال آينده يعني از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ ايران را از جايگاه فعلي خود خارج و به يك كشور توسعه يافته تبديل كنند و آن را به جايگاه اول در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جهان اسلام برسانند و تعامل سازنده و مؤثري با كشورهاي خارجي داشته باشند.
اينكه آيا توانمندي ما اجازه مي دهد كه به اين اهداف برسيم يا نه بخشي از آن بايد در برنامه چهارم لحاظ شود و از اين جهت كار دشواري است. ظرف هفته هاي آينده برنامه چشم انداز ۲۰ ساله تصويب مي شود. مهمترين تحول ۵ سال آينده تدوين برنامه چهارم توسعه است. قرار است تا شهريور ۸۳ برنامه توسعه ملي بخش ها و فرابخش ها و استانها تدوين و تصويب شود و از سال ۸۴ به مرحله اجرا برسد. بخش كلان برنامه توسط مجلس و بخش مربوط به استانها توسط دولت تصويب مي شود.

با آغاز به كار سه فروند هواپيماي فوكر ۱۰۰
نوسازي ناوگان هوايي از آسمان شروع شد
با ورود و آغاز به كار سه فروند هواپيماي فوكر ۱۰۰ شركت هواپيمايي آسمان، نوسازي ناوگان هوايي كشور آغاز گرديد.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: پس از موافقت هيات امناي حساب ذخيره ارزي در تيرماه سال جاري با درخواست شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) با ورود سه فروند هواپيماي فوكر اف ۱۰۰ توسط اين شركت عملا نوسازي ناوگان هوايي كشور آغاز شد.
وي ادامه داد: هيأت امناي حساب ذخيره ارزي با اجراي دو پروژه جداگانه خريد سه فروند هواپيماي مدرن فوكر اف ۱۰۰ جمعا به مبلغ ۱/۱۴ ميليون دلار و با عامليت بانك تجارت موافقت كرد.
وي اضافه كرد: همچنين خريد دو فروند هواپيماي فوكر اف ۱۰۰ به مبلغ ۲/۱۲ ميليون دلار به عامليت بانك رفاه نيز مورد تأييد هيات امنا قرار گرفت و مقرر شد بانكهاي عامل مذكور با دريافت حداقل ۱۰ درصد بهاي خريد ذيربط به عنوان آورده شركت آسمان حداكثر تا ۹۰ درصد باقي مانده را از محل حساب ذخيره ارزي و به صورت تسهيلات پرداخت نمايند.
اين مقام آگاه از تصويب تأمين پيش پرداخت خريد سه فروند هواپيماي فالكون ۵۰ در همان تاريخ خبر داد و افزود: پرداخت حداكثر ۱۵ درصد بهاي خريد سه فروند هواپيماي فالكون ۵۰ به مبلغ ۳۵ ميليون دلار توسط شركت هوايي آسمان قطعي شد و مقرر شد بانك عامل نسبت به پرداخت آن از محل حساب ذخيره ارزي اقدام كند.
وي تصريح كرد: هواپيماهاي فالكون هنوز به كشور وارد نشده اند، ليكن دو فروند ديگر از هواپيماهاي باقي مانده فوكر در حال ورود به ناوگان آسمان است.
وي متذكر شد: همزمان با آسمان، هواپيمايي هما، ايران ايرتور و نيز كليه شركتهاي خصوصي نيز در حال مذاكره و وارد كردن هواپيماهاي جديد به ناوگان هوايي كشوراند.

مديرعامل ذوب آهن اصفهان:
قيمت محصولات ذوب آهن در بورس فلزات ۱۵ تومان در هر كيلو كاهش يافته است
گروه اقتصادي: پس از دو سال برنامه ريزي، بورس فلزات تهران چند هفته پيش راه اندازي شد. مسئولان ذيربط در بورس فلزات در روز راه اندازي تأكيد كردند اين بازار آزاد مي تواند رانت بازار را كه ناشي از تفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد است از بين ببرد. مسئولان بورس فلزات بااحتياط از كاهش قيمت احتمالي فولاد، مس و آلومينيوم در اين بازار سخن گفتند. در روزهاي گذشته برخي آمارهاي مربوط به كاهش قيمت فولاد پس از عرضه آن در بورس فلزات ارائه شد. مسعود ابكا مديرعامل ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با خبرگزاري فارس اين كاهش قيمت ها را تأييد كرده و گفته است: قيمت محصولات ذوب آهن اصفهان براي مصرف كنندگان در بورس فلزات حدود ۱۵ تومان در هر كيلوگرم كاهش يافته است.
ابكا با بيان اين كه بورس فلزات از ايجاد ركود و رانت در بازار تا حد زيادي جلوگيري مي كند، يادآور شد: در فعاليتهاي توليدي بيشترين ارزش افزوده بايد نصيب واحد توليدي شود كه وجود رانت مانع اين امر است، ضمن آن كه وجود رانت يك نوع ناامني را در بازار ايجاد كرده و نتيجه آن ايجاد يكسري پرونده هاي اتهامي است.
در حال حاضر ذوب آهن اصفهان تمام محصولاتش را از طريق بورس توزيع مي كند و فروش نقدي و سلف را در بورس انجام داده و استفاده از اوراق آتي در برنامه هاي آينده اين واحد است تا آگاهانه و با اطمينان در اين مسير گام بردارد.
به اعتقاد وي، اگر با مسايل وارداتي نيز از طريق سياستهاي تعرفه اي برخورد شود و تنظيم بازار از طريق تعرفه باشد، ديگر قيمت گذاري مصوب معنايي نخواهد داشت.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان در ارتباط با واردات فولاد در طول شش ماه گذشته نيز تصريح كرد: تاكنون واردات فولاد براي ذوب آهن اصفهان مشكلي ايجاد نكرده است.
وي با تاكيد بر اين كه واردات بايد كنترل شده و هدايت شده باشد، گفت: اگر واردات همراه با ارزان فروشي نباشد، مشكل چنداني را براي توليد داخلي ايجاد نخواهد كرد، اما در حال حاضر به نظر مي رسد در واردات ميلگرد، ارزان فروشي مي شود به نحوي كه تفاوت قيمت شمش و ميلگرد كه هميشه بين حدود ۶۰ دلار است، اكنون حدود ۲۵ دلار است و اين به آن معنااست كه يا شمش گران فروخته مي شود و يا ميلگرد ارزان فروخته مي شود.
ابكا افزود: مشكل احداث واحد احياي مستقيم كه با يك شركت آمريكايي وجود داشت، با مذاكرات انجام شده، در شرف حل است.

شبكه ريلي كشور برقي مي شود
احمد خرم  وزير راه  و ترابري  اعلام  كرد: با امضاي  تفاهمنامه هاي اقتصادي  بين  ايران  و كرواسي ، شبكه  ريلي  كشور برقي  مي شود.
خرم  پس  از بازگشت  از كرواسي  در فرودگاه  مهرآباد گفت : براساس  يكي  از اين  تفاهمنامه ها، كشور كرواسي  در زمينه  برقي كردن  خطوط ريلي  با ايران  همكاري  نزديك  خواهد داشت .
وي افزود: در جريان  اين  سفر دوتفاهمنامه  همكاري  «حمل  و نقل » و جهانگردي  بين  تهران  و زاگرب  امضا شد.

اقتصادي
اجتماعي
انديشه
خارجي
سياسي
سينما
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري دانشجو
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   سينما   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |