پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۳۵۶ - Apr 22, 2004
نگاه /داوود كاظمي
وزير بهداشت: پروژه غني سازي نان در كشور اجرا مي شود
005223.jpg

گزارش جديد مركز اطلاعات سازمان ملل درباره شهرنشيني در جهان:
۷۰ درصد جمعيت ايران شهرنشين هستند
گزارش سازمان ملل بيانگر تداوم روند مهاجرت از روستا به شهر در دو دهه اخير است
مركز اطلاعات سازمان ملل متحد اعلام كرد: جمعيت شهرنشين جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادي به رقم ۴۵ ميليون و ۹۵۲ هزار نفر رسيد كه انتظار مي رود اين رقم در سال ۲۰۳۰ ميلادي به رقم ۷۵ ميليون و ۲۵۳ هزار نفر افزايش يابد.
بر اساس نمودار جمعيت نواحي شهري و روستايي ۲۰۰۳ بخش جمعيت اداره امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد كه اخيراً در سراسر جهان انتشار يافته است طي سال ۲۰۰۳ جمعيت روستايي ايران ۲۲ ميليون و ۹۶۸ هزار نفر بوده است كه انتظار مي رود در سال ۲۰۳۰ جمعيت روستانشينان ايران به رقم ۱۹ ميليون و ۱۸۹ هزار نفر كاهش يابد.شايان ذكر است در سال ۲۰۰۳ ميلادي، ۳ ميليارد و ۴۳ ميليون و ۹۳۵ هزار نفر در جهان شهرنشين و ۳ ميليارد و ۲۵۷ ميليون و ۵۲۹ هزار نفر روستانشين بوده اند.اشاره: گزارش جديد سازمان ملل بيانگر افزايش جمعيت شهرنشين كشور از كمتر از شصت درصد در ابتداي دهه هشتاد ميلادي به نزديك هفتاد درصد در ابتداي دهه ۲۰۱۰ است. ده درصد افزايش جمعيت شهرنشين در حدود دو دهه، نشان دهنده تداوم روند مهاجرت از روستا به شهر و افزايش مشكلات اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن است.

در ساعات اوج ترافيك
۶۰ درصد وسايل نقليه شخصي تهران تك سرنشين هستند
005226.jpg
نتايج بررسي هاي ترافيكي در سطح تهران نشان مي دهد: هر فردي كه با خودروي شخصي اقدام به سفر درون شهري مي كند، ۱۴ برابر فردي كه از خودروي عمومي استفاده مي كند در آلودگي هوا سهم دارد.
دكتر فريبا قرائي، عضو هيات علمي  دانشگاه هنر در پژوهش خود پيرامون راهكارهاي كاهش تردد خودروها و آلودگي هواي شهرها، مي افزايد: مشكلات محيطي حاصل از مصرف بي رويه منابع طبيعي و آلودگي هاي حاصل از آن ضرورت بازنگري روش هاي برنامه ريزي محيطي و اصول طراحي شهرها را آشكار كرده است.
در اين ميان، استفاده روز افزون از اتومبيل شخصي به عنوان وسيله اصلي آمد و شد و تاثيرات محيطي منفي آن، صاحبنظران محيط زيست و شهرسازان را بر آن داشته است كه به دنبال راه حل هاي مناسب در اين زمينه باشند.
گفتني است، از ميان راه حل هاي مطرح در اين زمينه، گسترش سيستم حمل و نقل عمومي در درجه اول و در كنار آن توسعه شبكه پياده و دوچرخه به عنوان مناسب ترين صورت آمد و شد و كم ضررترين آن، از جهت آلودگي محيط بسيار مورد توجه واقع شده و كوشش هاي فراواني را در اين جهت به خود اختصاص داده است.
بسياري از شهرهاي بزرگ كشور ما به خصوص تهران، با مشكل ترافيك روبرو هستند و راه حل هايي كه تا كنون براي رفع اين مشكل انديشيده شده، اكثرا در جهت ايجاد تسهيلات بيشتر براي حركت وسايل نقليه موتوري بوده است؛ به عنوان مثال، اصلاحات انجام شده در بافت هاي قديمي در جهت تعريض خيابان ها براي جاي دادن تعداد بيشتري اتومبيل بوده و اساس طراحي بافت هاي جديد شهري نيز مبتني بر شبكه گسترده اي از خيابان هاي اتومبيل رو و در واقع طراحي اتومبيل محور بوده است.
براساس اين پژوهش، احداث بزرگراه هاي متعدد نيز از راه حل هايي است كه در اين زمينه به اجرا گذاشته شده است ولي نتيجه آن نه تنها كم شدن راه بندان و ترافيك نبوده بلكه هويت تاييد و تشويق حركت خودروها و در نتيجه باعث  جاي دادن تعداد بيشتري خودرو در سطح خيابان ها و افزايش مشكلات ناشي از ترافيك شده است.
بامراجعه به تجارت جهاني در اين زمينه به نظر مي رسد راه حل در ايجاد تسهيلات و امكانات بيشتر براي حركت خودروهاي شخصي نبوده و پاسخ اين مساله را بايد در جاي ديگري جست و جو كرد.
  در پايان اين مقاله آمده است: جهت كاهش استفاده از اتومبيل، روش هاي مختلفي به كار گرفته مي شود كه عمده ترين تمهيدات در اين زمينه عبارتند از بررسي راه هاي استفاده مشترك از اتومبيل در بين كاركنان و برنامه ريزي كمك هاي تشويقي براي اجراي آن، ايجاد سرويس ويژه كاركنان با استفاده از اتوبوس يا ميني بوس با كيفيت مناسب ،فراهم كردن امكانات و راهنمايي هاي لازم براي استفاده كاركنان از دوچرخه و يا حركت پياده به عنوان مثال تعيين محل هايي ويژه براي پارك دوچرخه، تعويض لباس و حمام، افزايش نرخ پاركينگ به منظور جلوگيري استفاده از اتومبيل شخصي، انعطاف پذيركردن ساعات كاري بدين صورت كه شخص ملزم به انجام ساعت كار مشخص در هفته است ولي شروع و پايان آن مي تواند در محدوده خاص تغيير كند و همچنين بررسي امكان انجام كار در منزل با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

ساختمان هاي دولتي مقاوم سازي مي شوند
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: مقاوم سازي در ساخت و ساز شهرها ضرورتي است كه بايد از طريق دولت و ارگان هاي ذيربط اعمال شود.
منوچهر شيباني اصل، در گفت و گو با ايلنا، با اشاره به اجباري شدن آئين نامه ۲۸۰۰ طراحي ساختمان ها در برابر زلزله در ساخت و ساز شهري گفت:  با اين وجود باز هم در جزئيات طراحي و اجرا با مشكل مواجه هستيم.
وي تصريح كرد:  طرحي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در جريان است كه براساس آن ساختمان هاي دولتي به تدريج و در طول مدت ساخت و بهره برداري مقاوم سازي مي شوند.
شيباني با اشاره به اينكه ساخت و ساز شهري برنامه مدوني ندارد، خاطرنشان كرد:مقاوم سازي ساختمان هاي شهري به دليل حقيقي بودن مالكان آنها به تعويق افتاده است، زيرا اولا به اهميت موضوع واقف نيستند و ثانيا هزينه آن را تقبل نمي كنند.
وي مقاوم سازي بافت هاي فرسوده را تابع ضوابط و مقررات شهرسازي دانست و افزود:  مقاوم سازي بايد براي مالك يا سازنده ساختمان از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.
وي بازسازي بافت هاي فرسوده روستايي را نيز يك ضرورت دانست و افزود: برنامه هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي مقاوم سازي و اجراي ضوابط شهرسازي مقاوم در نظام فني روستايي است، تا با پياده كردن آئين نامه هاي مقاوم سازي، ساخت و ساز در روستاها را مقاوم سازي نمايند.

مديركل دفتر خدمات عمومي سازمان شهرداريهاي كشور خبر داد
اجرا ي طرح هاي جمع آوري و بازيافت زباله در شهرهاي بزرگ كشور
مديركل دفتر خدمات عمومي سازمان شهرداريهاي كشور گفت: طرح هاي جمع آوري و بازيافت زباله با همكاري شهرداريها امسال نيز در شهرهاي بزرگ كشور به ويژه كلان شهرها اجرا مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، ناصر حاج محمدي به مناسبت دوم ارديبهشت روز زمين پاك افزود: اين سازمان سال گذشته ۷۰ ميليارد ريال اعتبار براي طرح هاي احداث و تكميل تأسيسات بازيافت، كمپوست، جمع آوري ماشيني و دفع بهداشتي زباله و مواد زائد در شهرهاي بزرگ هزينه كرد.
وي با استقبال از سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع بازيافت و كمپوست از آمادگي اين سازمان براي پرداخت وام و تسهيلات به سرمايه گذاران در اين بخش خبر داد.

باند كندروي شمالي بزرگراه فتح شرقي به بهره برداري رسيد
گروه شهري: از سوي شهرداري منطقه ۹، مرحله اول احداث بزرگراه فتح شرقي (جاده قديم كرج) به منظور تسهيل در رفت وآمد و افزايش سطح بزرگراه ارتباطي و غرب كشور به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه نه، مرتضي دادخواه شهردار اين منطقه گفت: كل اين طرح ۳ كيلومتر و در ۴ باند بوده كه هزينه اي بالغ بر ۱۰ ميليارد ريال جهت فعاليت عمراني آن برآورد شده است.
شهردار منطقه ۹ افزود: با توجه به بار ترافيكي اين مسير، امكان مسدودكردن آن وجود ندارد و اين طرح مي بايست طي چند مرحله انجام شود كه مرحله اول آن به طول ۵/۱ كيلومتر با هزينه اي عمراني بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ريال به بهره برداري رسيد.
دادخواه به آغاز مرحله دوم طرح كه اجراي باند تندروي شمالي اين بزرگراه است اشاره كرد و گفت:  با بهره برداري از باند كندروي شمالي و انتقال ترافيك به اين باند، عمليات اجرايي اين مرحله سرعت خواهد يافت و طبق برنامه هاي پيش بيني شده در مرداد ماه سالجاري به اتمام خواهد رسيد.
شهردار منطقه نه در پايان به وجود تاسيسات زيرزميني ادارات آب و فاضلاب، برق منطقه  اي، گاز و مخابرات در طول مسير اشاره كرد و افزود: جهت اجراي پروژه هاي عمراني، همكاري اين ادارات ضروري است تا با انتقال اين تاسيسات، ضمن تسريع در عمليات عمراني، شاهد ترافيكي روان و امنيت رفت وآمد در كلانشهر تهران باشيم.

طرح پاركبان در تهران اجرا مي شود
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: طرح پاركبان به زودي با هدف كمك به حل مشكل ترافيك در تهران اجرا مي شود.
حاج نصراللهي در مصاحبه با خبر راديو تهران افزود: با اجراي اين طرح، فضاي پارك براي خودروها، با دريافت هزينه دراختيار شهروندان قرار مي گيرد.
نيروهاي غيرنظامي با نظر پليس در هر منطقه بر اجراي اين طرح و نحوه استفاده شهروندان از فضاي پاركها نظارت مي كنند.وي افزود: هم اكنون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي آمادگي خود را براي اجراي اين طرح اعلام كرده است و پس از انجام آموزش هاي لازم، اين طرح اجرا خواهد شد.وي خاطرنشان كرد: شهرداري تهران براي آموزش نيروهاي به كار گرفته شده در طرح پاركبان، طرح هايي همچون گذربان مدرسه، شهرك هاي آموزش ترافيك و چاپ كتاب را گسترش داده است.

زنگ زمين پاك در مدارس سراسر كشور نواخته شد
همزمان  با دوم  ارديبهشت  روز زمين  پاك  زنگ  زمين  پاك  در مدارس  سراسركشور نواخته  شد.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر معصومه  ابتكار رئيس  سازمان  حفاظت محيط زيست  با حضور در دبستان  دخترانه  فلسطين  در تهران  پس از به  صدا درآوردن  زنگ  زمين  پاك  در اين  دبستان  گفت : اين  روز متعلق به  دانش  آموزان  و كودكان  است  و بايد همه  تلاش  كنيم  تا زمين  پاك  براي آنان  حفظ شود.
وي  افزود: اين  روز براي  حفظ طبيعت  و پاك  نگهداشتن  زمين  است  و بايداز توليد موادي  كه  زمين  را آلوده  مي  كند خودداري  كنيم .
ابتكار با اشاره  به  لزوم  آموزش  عمومي  براي  حفظ محيط زيست  تأكيد كرد:سازمان  حفاظت  محيط زيست  و وزارت  آموزش  و پرورش  امسال  براي  آموزش  دانش آموزان  در زمينه  حفظ طبيعت  برنامه هاي  متعددي  اجرا مي  كنند.
وي  در پايان  ابراز اميدواري  كرد اين  آموزش  هاي  زيست  محيطي  در سراسركشور فراگير شود.
مراسم  روز زمين  پاك  با شعار طبيعت  ايران  بدون  زباله  زيباتر است  برگزار شد و دانش  آموزان  براي  داشتن  زميني  پاك  دعا كردند.

گزارش همشهري از ترخيص كتاب هاي خارجي نمايشگاه تهران
۱۸۰ تن كتاب رسيد۴۵۰، تن در راه است
۱۸۰ تن محموله كتاب هاي خارجي جهت شركت در هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در انبارهاي گمرك تخليه شد و ۴۵۰ تن محموله نيز از راه هاي زميني، هوايي و دريايي در راه است.
به گزارش خبرنگار همشهري از هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، درحالي كه براساس تخمين مسئولان برگزاري اين نمايشگاه حدود ۸۰۰ تن كتاب خارجي جهت شركت در اين نمايشگاه تا روز ۱۴ ارديبهشت ماه جاري وارد كشور خواهد شد، تداخل پيش آمده در زمان برگزاري نمايشگاه كتاب با نمايشگاه  نفت و پتروشيمي منجر به تاخيراتي در امور هماهنگي و ترخيص كتاب هاي خارجي خواهد شد كه بدون همكاري مسئولان گمرك و برنامه ريزي به موقع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ممكن است بخش ناشران خارجي با مشكل تاخير در رسيدن كتاب مواجه گردد.
گزارش خبرنگار ما، براساس آخرين آمار اخذشده، در بخش ريالي ناشران خارجي نمايشگاه امسال تاكنون حدود ۲۳۳ ناشر كتاب هاي عربي و لاتين ثبت نام كرده اند كه اين ناشران در مجموع حدود ۲۲۶۸ مترمربع سالن نمايش تقاضا كرده اند كه در اين بخش تاكنون ناشراني از كشورهاي قبرس، آمريكا، كانادا، مكزيك، فلسطين، عربستان، لبنان، دبي، كويت، اسپانيا، انگليس، مصر، عراق، سوريه، ژاپن، ايران، عمان، هند، استراليا و هلند شركت كرده اند.
همچنين در بخش ارزي ناشران خارجي نمايشگاه امسال، مطابق آخرين آمار موجود تاكنون ۶۱ ناشر عرب از كشورهاي لبنان، كويت، مصر، عراق، سوريه، اردن، يمن و قطر با ۷۱۹ مترمربع فضاي درخواست براي نمايش و ۷۶۹ مترمربع فضاي درخواستي براي انبار ثبت نام كرده اند و ۳۵۳ ناشر كتاب هاي لاتين از كشورهاي اسپانيا، هند، آمريكا، انگليس، تركيه، فرانسه، آلمان، كانادا، استراليا، هلند و قبرس ثبت نام كرده اند كه اين عده از ناشران ۱۴۷۱ مترمربع فضاي نمايش و ۱۱۵۳ مترمربع انبار درخواست كرده اند.
به گفته وي اگر با همكاري مسئولان اداره گمرك، بتوان كتاب هاي خارجي را ظرف ۵ تا ۶ روز آينده تحويل ناشران داد، نمايشگاه با مشكل خاصي مواجه نخواهد شد و در غير اينصورت با عدم تحويل به موقع، در عرضه كتاب و فروش آن دچار مشكل خواهيم شد.

شهردار منطقه۱۸:
حفظ محيط زيست مستلزم همكاري آحاد مردم است
گروه شهري: هر چه محيط زيست پيرامون شهروندان پاك و پيراسته از زباله و هرگونه مواد زائد باشد شرايط زندگي نيز بهتر و لذت بخش  تر خواهد بود.
مهندس مجيد شايسته شهردار منطقه ۱۸ در همايش يك روزه زمين پاك كه در كاوشكده معلم برگزار شد با اشاره به اين مطلب گفت: مسئولين بدون همكاري مردم نمي توانند به اهداف خود نائل و برنامه هاي خود را عملي سازند و با توجه به زحمات و تلاشهاي ارزنده سازمان محيط زيست و همچنين طرحها و اقدامات خوب سازمان بازيافت وتبديل مواد شهرداري تهران، ضروري است با همكاري مردم و ساير تشكلهاي غيردولتي شهري بدور از هرگونه آلايندگي داشته باشيم.
شايسته اظهار اميدواري كرد تمامي سازمانها و نهادهاي ذيربط بتوانند طرحهاي عملي خود را در كاهش آلودگي و ايجاد شرايط بهينه در زندگي مردم فراهم نمايند، همچنين دكتر پيراسته مديركل محيط زيست استان تهران در اين همايش گفت: با نگاهي گذرا به جاده هاي بين شهري و مناطق پيرامون شهرها، متاسفانه وجود زباله هاي زياد محيط ناامني را براي مردم پديدار نموده و حتي زباله هايي نيز قابل مشاهده است كه شايد پس از گذشت سالها، به هيچ وجه تجزيه و از بين نخواهند رفت.

بازگشايي باند كند روي مسير غرب به شرق خيابان يافت آباد
گروه شهري: مسير غرب به شرق خيابان يافت آباد حدفاصل كوچه محمدي تا خيابان شانديز (باند كندرو) بازگشايي شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه ۱۷ گفت: باتوجه به اهميت و اعتبار خاص بازار مبل يافت آباد در خاورميانه، كثرت مراجعه كنندگان به اين بازار، يك طرفه بودن مسير يافت آباد حدفاصل خيابان امين الملك تا جاده ساوه، عمليات بازگشايي اين مسير به منظور دسترسي آسانتر شهروندان از ضلع غربي به اين بازار پايان يافت.
مهندس رييس دانا افزود: از آنجايي كه رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي هنگام عبور از خيابان در كاهش تصادفات و ترافيك و افزايش ضريب ايمني شهروندان نقش تعيين كننده اي دارد لذا معاونت حمل و نقل ترافيك منطقه ۱۷ اقدام به نصب دو پل عابر پياده بر روي بزرگراه شهيد نواب صفوي و خيابان شهسوار حقيقي كرده است.وي گفت: همچنين اين معاونت با مشاركت اداره راهنمايي و رانندگي و آموزش و پرورش منطقه ۱۷ اقدام به آموزش دانش آموزان در مقطع ابتدايي به عنوان گذربان (پليس) مدرسه و براي هدايت و كنترل عبور دانش آموزان از عرض معابر سواره رو كرده است.

معابر عمومي شمال تهران خط كشي شد
005229.jpg
با خط كشي ۲۳۶ هزار متر معابر شمال تهران در سال ۸۲، حجم عمليات اجرا شده در مقايسه با سال ۸۱ از ۸۸ درصد افزايش برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك به منظور افزايش ضريب ايمني و تسريع و سهولت در تردد خودروها بيش از ۲۳۶ هزار متر مربع از معابر منطقه يك با هزينه اي بالغ بر ۵۲۰ ميليون ريال در سال ۸۲ خط كشي شد كه اين متراژ در سال ۸۱ در حدود ۱۳۰ هزار متر بوده است.
اين خط كشي ها در دو بخش محوري و منقطع در كليه معابر اصلي منطقه به ويژه در خيابان هاي شهيد دكتر باهنر، شريعتي، وليعصر، دربند، شهيد لواساني و بلوكهاي عابر پياده توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه يك اجرا شده است.طبق بررسي كارشناسان، شرايط آب و هوايي، نوع آسفالت و رنگهاي استفاده شده از جمله عوامل موثر در كيفيت كار اجرايي است، به طوري كه تراكم تردد وسايل نقليه و بارندگي هاي مستمر موجب فرسايش زود هنگام خط كشي معابر مي شود.

توسط شهرداري منطقه ۴
۴۸طرح  فرهنگي، اجتماعي و هنري در شمال شرق تهران اجرا مي شود
گروه شهري: ۴۸ طرح  فرهنگي ، اجتماعي  و هنري  طي  ارديبهشت  و خرداد سال  جاري  در شمال  شرق  تهران  اجرا مي شود.
معاون  اجتماعي  و فرهنگي  شهرداري منطقه  ۴ در تشريح  جزييات  اين  طرح ها گفت : جشنواره  با بانيان  سبز ويژه  پاسداشت  كارگران  فضاي  سبز به  مناسبت  «روز جهاني  كارگر» در ۱۱ ارديبهشت  برگزار مي شود.
وي  اظهارداشت : همچنين  جشنواره  فرهنگي - هنري  از مهر تا ملكوت  بزرگداشت  «شهيد مطهري » از جمله  برنامه هاي  ويژه  طي  چند روز آينده  است .
وي  از برپايي  نمايشگاه  آثار خلاقيت هاي  دانش  آموزي  خبر داد و گفت : در اين  نمايشگاه  دانش آموزان  با ارائه  خلاقيت هاي  خود به  خلق  آثار جديد تشويق  مي شوند.
به گفته كمالي نسب طرح هاي  محله  پاك ، نقاشي هاي  ماندگار، روز بدون  دخانيات ، باران  رحمت ، فستيوال  ورزشي  خانواده ، حافظان  سبز و مدرسه  مكاتبه اي  قرآن  نيز از  برنامه هاي  دو ماهه  آينده  است.
همزمان  باسالگرد ارتحال  امام (ره ) طرح  زائران  مرقد آفتاب  در حرم  بنيانگذار جمهوري  اسلامي  به  اجرا در مي آيد. به  واسطه  اين  طرح  شماري  از جوانان  و ساير گروه ها با هدايت  و مديريت  «فرهنگسراي  طبيعت » به  ميان  زائران  رفته  و عطر و گلاب  را در فضاي  بارگاه  حضرت  امام (ره ) پخش  مي كنند.

«باند جنوبي» پل آزمايش مورد بهره برداري قرار گرفت
گروه شهري: معاون  فني  و عمراني  شهرداري  تهران  گفت : عمليات  روكش  مخصوص  پلهاي  نصر و آزمايش  به  اتمام  رسيد و باند جنوبي  پل  آزمايش  به  عنوان  آخرين  مرحله اجرايي  اين  پروژه  از روز گذشته ، مورد بهره  برداري  قرار گرفت .
«محمد علي آبادي » در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: ضخامت  قبلي آسفالت  پل  آزمايش  به  طور متوسط شش  سانتيمتر بوده  كه  در حال  حاضر با روكش جديد به  ۱۶ ميليمتر در سطوح  مياني  و ۵/ ۳ سانتيمتر در مبادي  ورودي  و خروجي (به  دليل  شيب  بندي  مناسب ) رسيده  است .
وي  اجراي  اين  روكش  مخصوص  را توسط شركت  رودكوت  آلمان  ذكركرد و اظهار داشت : پيمانكار آن به  مدت  ۱۰ سال  كيفيت  مناسب  اين  روكش  راتضمين  كرده  است  و عوامل  آن با انتقال  تكنولوژي  خاص  صورت  گرفته  است .
اين  مقام  برداشت  لايه  قبلي  آسفالت ، رنگ  زدائي ، سندبلاست  و شاب  بلاست ،اجراي  پوشش  عايق  و رابط با چسبندگي  بالا و ضدآب  و ضدخوردگي ، پوشش  نهادي  ازسنگدانه هايي  كه  باسختي  بالا و مقاومت   ۳/ ۹ تا ۵/۹ موس  را از مراحل  اجرايي روكش  پل  آزمايش  ذكر كرد.
معاون  فني  عمراني  شهردار در خصوص  عمليات  ترميم  روكش  پل  نصرتصريح  كرد:ضخامت  قبلي  آسفالت  اين  پل  به  طور متوسط ۸ سانتيمتر بوده  كه  با روكش  جديدبه  ۸ ميليمتر رسيده  است  و حدود ۱۵۰۰ تن  بار مرده  هم  از اين  پل  برداشته  شده است .

بازديد شاهزاده تايلند ازگنجينه تنوع زيستي ايران
خانم ماها چاكري سرينتون دختر پادشاه تايلند كه از ۴ روز قبل به ايران سفر كرده بود عصر روز گذشته از نخستين گنجينه تنوع زيستي ايران و آسيا بازديد كرد.
به گزارش ستاد خبري موزه تنوع زيستي ايران، خانم ماهاچاكري سرينتون كه در قالب يك هيئت عالي رتبه و به دعوت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به ايران سفر كرده بود عصر روز گذشته در آخرين ساعات حضور خود در ايران ضمن بازديد از موزه تنوع زيستي ايران از اقدامات در حال انجام درخصوص حفظ تنوع زيستي آشنا شد.
او كه بعد از ۲۷ سال مجدداً به ايران سفر كرده بود در طول مدت حضور خود در كشورمان ضمن بازديد از ۲ استان اصفهان و گيلان، ميراث فرهنگي و طبيعي ايران را ستود.
خانم ماها چاكري با اشاره به موقعيت طبيعي ايران در خاورميانه افزود: شرايط اقليمي و جغرافيايي ايران امكانات ويژه اي براي ايجاد كشور سبز در كنار همسايگان خود فراهم آورده است.
او ادامه داد: به اعتقاد من موزه تنوع زيستي با توجه به اين امكانات مي تواند الگويي براي كشورهاي در حال توسعه و اساساً كشورهايي كه تمايل به دولت سبز دارند باشد.
خانم چاكري با اشاره به سفرهاي كوتاه مدت خود در ايران گفت: در مقايسه با سال ها پيش كه من به ايران آمده ام اگرچه شهرهاي بزرگي مثل تهران به نظر پرترافيك تر و آلوده تر شده اند اما برنامه هاي توسعه اي كاملاً اين كشور را نسبت به ۲۷ سال پيش دگرگون كرده است.
او ادامه داد: براي اينكه بشر بتواند در دنياي پرازدحام تكنولوژي زندگي راحتي را بدست آورد راهي جز احترام به طبيعت آنچنان كه بودا عمل مي كرد وجود ندارد.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |