شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۳۵۸ - Apr 24, 2004
۵۴ هزار دانش آموز سال گذشته در مرز خطر اعتياد قرار داشته اند
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:  در سال تحصيلي ۸۱-۸۰ براساس اعلام دفتر پيشگيري از سوءمصرف موادمخدر وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان در مرز خطر اعتياد و داراي والدين معتاد ۱۵۴ هزار نفر بوده است كه اين آمار در سال تحصيلي ۸۲-۸۱ به ۵۴ هزار نفر كاهش يافت.

بررسي راههاي رفع خشونت عليه زنان ايران و ايتاليا
«زهرا شجاعي» مشاور رئيس جمهوري و رئيس مركز مشاركت امور زنان كه در رأس يك هيأت اجتماعي و انتظامي به ايتاليا سفر كرده، خشونت عليه زنان را پديده اي جهاني دانست.
شجاعي در پايان اجراي برنامه مطالعاتي خشونت عليه زنان، به خبرنگار ايرنا در شهر رم گفت: در جوامع مختلف از جمله ايتاليا، زنان متحمل خشونتهاي زيادي مانند آزارهاي جسمي و بدرفتاري، رواني و مالي از ناحيه مردان مي شوند كه بيشتر اين موارد خانگي و بخشي نيز اجتماعي است.شجاعي با بيان مواردي از تشابه زندگي زنان ايتاليايي و ايراني افزود: تأكيد بر حفظ بنيان خانواده، پايبندي به آموزه هاي مذهبي و معنوي از نقاط مشترك فرهنگ خانوادگي در ايتاليا و ايران است.
از سوي ديگر،  وجود تفكر چيرگي مردان بر زنان با عنوان مردسالاري نيز نكته اشتراك ديگري بين ايتاليا و ايران است كه در ادامه نيز مي توان به مواردي همچون خودداري زنان از شكايت عليه بدرفتاري مردان و مراجعه نكردن به پليس و مراكز قضايي ياد كرد.
يكي ديگر از جنبه هاي خشونت عليه زنان كه در بسياري از كشورها وجود دارد ولي در مورد آن كمتر سخني شنيده مي شود بدرفتاري رواني است كه شامل ارعاب، تهديد، ايجاد وحشت، ممنوعيت براي خروج از خانه به منظور كار يا تحصيل و محدود نمودن آزاديهاي فردي مي شود كه زنان بسياري را آزار مي دهد.

آغاز واگذاري برخي از اختيارات پليس راه به بخش خصوصي
باتوجه به پيگيري سياست واگذاري وظايف عمومي پليس راه به بخش غيردولتي، ثبت ساعت ناوگان حمل و نقل مسافري به شركت هاي خصوصي واگذار شد.
به گزارش خبرگزاري مهر در قم، معاون سازمان حمل و نقل استان قم در جلسه مشترك فرماندهان پاسگاه هاي پليس راه و مديران شركت هاي مسافربري گفت: باتوجه به واگذاري اختيارات پليس به شركت ها، بايد نظارت و دقت مديران بر نحوه ثبت ساعت وسايل نقليه بيشتر و قانونمندتر گردد.آزمند افزود: به منظور رعايت قانون رانندگي در جاده ها حضور پليس به صورت گشت هاي جاده اي بيشتر مي شود.
آزمند تصريح كرد: در اين زمينه براي آموزش كاركنان شركت هاي مسافربري دوره هاي آموزشي توسط پليس راه برگزار مي شود و نحوه كنترل و نظارت بر ثبت سرعت در دفترچه، به كارآموزان آموزش داده خواهد شد.وظايف پليس راه درباره ثبت دفترچه، كنترل سرعت و ساعت زني از نيمه دوم فروردين ماه به شركت هاي خصوصي واگذار شده است.

بازآموزي پرستاران اجباري خواهد شد
وزير بهداشت اعلام كرد: دوره  هاي بازآموزي پرستاران، مانند دوره بازآموزي پزشكان اجباري مي شود و پرستاران، در صورت نگذراندن اين دوره، حق ادامه فعاليت در حرفه خود را نخواهند داشت.
دكتر مسعود پزشكيان، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي، در گفت و گو با ايلنا، گفت:  بازآموزي پرستاران در حال حاضر به صورت غيررسمي صورت مي  گيرد، به طوري كه اگر اين دوره نباشد آنها ارتقاي مقام پيدا نخواهند كرد.وي افزود: بر اساس طرحي كه داريم ، بازآموزي پرستاران اجباري خواهد شد تا همه پرستاران موظف به حضور در دوره هاي بازآموزي باشند.

مردم سال گذشته ۴۰۰ ميليارد ريال صدقه دادند
رئيس ستاد احسان و نيكوكاري كميته امداد گفت: در سال ۸۲ كل وجوه واريز شده به عنوان صدقات از سوي مردم در صندق هاي بزرگ، كوچك و متوسط، ۴۰۰ ميليارد ريال بوده است. منصور قمشه در گفت وگو با خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: در سال گذشته مردم نيكوكار وخير كشورمان يك هزار و سيصد ميليارد ريال جهت كمك به نيازمندان به كميته امداد اهدا كردند كه ۴۰۰ ميليارد ريال اين مبلغ به صورت صدقه بوده است.

در همايش پيگيري از جرم عنوان شد
كاستن از موقعيت هاي جرم زا و توجه به قربانيان به جاي سركوب مجرمان
همايش دو روزه پيشگيري از جرم روز پنجشنبه در بوشهر با حضور برخي مسوولان قضايي استادان دانشگاه ها و حقوقدانان برگزار شد.
به گزارش ايسنا در اين همايش كه با همت و مشاركت معاونت اجتماعي و پيشگيري زا وقوع جرم قوه قضاييه و دانشگاه آزاد واحد بوشهر برگزار شد، جمعي از مسوولان غير قضايي اين استان و دانشجويان حضور داشتند.بنا بر اين گزارش، در اين همايش سيد مرتضي بختياري رييس سازمان زندان هاي كشور در سخنراني خود برخورد با جرائم را داراي سابقه اي چند هزار ساله خواند و اضافه كرد: متاسفانه با توجه به سابقه ديرينه برخورد با جرائم، تلاش جدي در اين زمينه باعث نتيجه بخش بودن آن نشده است و تنها سعي شده با جدا كردن آنها از مردم آنها را به قعر بزهكاري فرو ببرند. در ادامه دكتر محمد علي اردبيلي، حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه «پيشگيري از وقوع جرم با انجام اقدامات مناسب» را از جمله وظايف دستگاه قضايي ذكر كرده است، اين اصل را براي تبيين چگونگي انجام اين وظيفه مبهم دانست.وي يكي از راههاي پيشگيري از وقوع جرم را طبق اصول علمي جرم شناسي، مقابله با بزهكاران بالقوه خواند كه در اين روش از عبرت آموزي افرادي كه در معرض بزهكاري قرار دارند استفاده مي شود. وي همچنين با اشاره به ضرورت اصلاح مجرمان، اتخاذ تدابيري براي جايگزيني مجازات حبس را مورد تاكيد قرار داد. دكتر ميرمحمد صادقي، مدرس دانشگاه و رييس دانشكده علوم قضايي در ادامه اين همايش طي سخناني گفت:ديگر نمي توان اين فرضيه را كه «جرم انتقام گيري فقرا از ثروتمندان است» را پذيرفت؛ بنابراين پيشگيري از جرم بيش از همه به نفع طبقه فقير است. اين حقوقدان غير قانوني شناختن برخي اعمال مانند قاچاق مواد مخدر و فروش صور قبيحه را موجب ايجاد بازار سياه مخفي عنوان كرد و گفت: در چنين شرايطي توليدات آنها غيرقابل كنترل بوده و مشمول ماليات نمي شوند و شرايط اقتصادي مطلوبي را براي ارتكاب جرائم سازمان يافته بوجود مي آورد.ميرمحمد صادقي تاكيد كرد كه سركوب جرم از طريق سيستم عدالت كيفري به تنهايي نمي تواند موجب ايجاد صلح، آرامش و امنيت در شهرها شود و در اين راستا نياز به اعمال سياست هاي پيشگيرانه ضروري است. وي در اظهارات خود به روش هاي پيشگيرانه وضعي در كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: در اين روشها بيشتر به قربانيان جرم توجه مي شود و اين روش در صدد است تا با كاستن از موقعيت و امكان ارتكاب جرم كاري كند كه قربانيان بالقوه كمتر در معرض رفتارهاي مجرمانه قرار گيرند.

سرعت غيرمجاز در بزرگراه حادثه آفريد
جواني ۲۲ساله ، جواني كرد و با پرايد سفيدرنگش در يك مسابقه سرعت در بزرگراه همت براي خودش حادثه اي ناگوار آفريد، حادثه اي كه اشك همه ناظران و سپس حاضران فراوان در محل را درآورد.
به گزارش خبرنگار همشهري جمعه چهارم ارديبهشت سرنشين يك پرايد سفيدرنگ كه در حال مسابقه با سرنشينان خودرويي ديگر بود به علت سرعت بسيار زياد، كنترل خودرو را از دست داد و در پيچ بزرگراه همت (مسير شرق به غرب) و شيخ فضل الله نوري دچار حادثه شد.
در اين حادثه، خودرو پرايد واژگون شد و در حاشيه خروجي بزرگراه همت به سمت بزرگراه شيخ فضل الله نوري ناگهان آتش گرفت. در اين لحظه خودروهاي عبوري كه ناظر صحنه بودند به كمك سرنشين خودرو شتافتند و پس از مدتي پيكر نيمه جان او را در حالي كه از كمر به بالا به شدت دچار آتش سوزي شده بود بيرون كشيدند.به علت اين حادثه بزرگراه همت و همه مسيرهاي منتهي اليه به آن مسدود شد و همين امر موجب تاخير ۴۵ دقيقه اي رسيدن گروه هاي امداد شد.
در نهايت نيز به علت مسدودبودن همه مسيرهاي بزرگراه همت، هلي كوپتر امداد به محل حادثه اعزام مي شود و پيكر نيمه جان جوان را براي رسيدگي فوري گروه پزشكي با خود مي برد.

نخستين شهرك جامع رفاه اجتماعي كشور در بم احداث مي شود
رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: نخستين شهرك جامع رفاه اجتماعي كشور با مشاركت بخش صنعت و معدن در شهر بم احداث مي شود.
دكتر «محمد راه چمني» در گفتگو با خبرنگار ايرنا در دزفول افزود: برنامه ريزي براي احداث اين شهرك انجام شده و بعد از اختصاص زمين عمليات احداث آن در شهر بم آغاز مي شود.
وي گفت: در اين شهرك رفاه اجتماعي تمامي ۳۲ نوع خدمات سازمان بهزيستي در بخش هاي مختلف اعم از توانبخشي، مشاوره، درمان، بازتواني و غيره به صورت يكجا و متمركز از سوي بهزيستي ارائه مي شود.رئيس سازمان بهزيستي كشور همچنين از راه اندازي چند مركز نگهداري كودكان بي سرپرست در بم خبر داد و افزود: براي احداث اين مراكز با تعدادي از تشكل هاي غيردولتي بين المللي كه اعلام آمادگي كرده اند هماهنگي شده است.
راه چمني اظهار داشت: هم  اكنون براي نگهداري كودكان بي سرپرست بم و نيز ارائه ساير خدمات به گروه هدف، دو مركز خدمات مشاوره اي و تامين سلامت روان در بم فعال مي باشند.وي همچنين از راه ا ندازي اورژانس خدمات اجتماعي در بم در آينده نزديك خبر داد و افزود: راه اندازي مركز درماني و بازتواني معتادان بم نيز در حال پيگيري است.

عرضه ۱۲۷هزار عنوان كتاب در هفدهمين نمايشگاه بين المللي
گروه علمي  فرهنگي: هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با حضور ۱۰۹۲ ناشر ايراني و با عرضه بيش از ۱۲۷ هزار عنوان كتاب از ۱۴ تا ۲۴ ارديبهشت ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي كشور برگزار خواهد شد.
به گزارش ايسنا، برزين ضرغامي- عضو شوراي برنامه ريزي نمايشگاه با اعلام اين مطلب گفت: در اين دوره از نمايشگاه ناشران داخلي به طور ميانگين هر كدام با ۱۱۶ عنوان كتاب در نمايشگاه شركت كرده اند كه ۷/۲۲ درصد آنان را ناشران شهرستاني تشكيل مي دهند. بنابراين در مقايسه با سال گذشته حضور ناشران شهرستاني ۷/۱ درصد افزايش داشته است. وي در ادامه افزود: اين تعداد ناشر داخلي شركت كننده در نمايشگاه ۲/۶۵ درصد در گروه عمومي، ۶/۱۰ درصد گروه كودك و نوجوان، ۲/۶ درصد در گروه آموزشي و ۷/۱۷ درصد در گروه كتاب هاي دانشگاهي، جديدترين كتاب هاي خود را چاپ كرده اند كه در هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.

بررسي علت مرگ ۲ تن از بيماران بيمارستان ايرانمهر
معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مرگ ۲ تن از بيماران در اتاق عمل بيمارستان ايرانمهر تهران اعلام كرد: به دنبال بروز اين مشكل، علت حادثه توسط تيم كارشناسي در دست بررسي است.دكتر محمداسماعيل اكبري با بيان اين مطلب به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت:  از ۱۱ نفري كه در اين بيمارستان به اتاق عمل رفته اند متاسفانه ۲ نفر از آنها فوت كرده و بقيه بيماران در مرحله بهبودي يا بهبودي كامل هستند.وي گفت: شب گذشته تصميم گرفته شد كه پذيرش بيمار در اين بيمارستان به طور موقت قطع شود تا تيم هاي كارشناسي تشكيل و جزئيات حادثه را مورد بحث و بررسي بيشتر قرار دهند.
معاون سلامت وزارت بهداشت در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين كه امروز پيرامون اين مساله جلسه اي تشكيل خواهد شد، تأكيد كرد: هنوز نمي توان در مورد مرگ اين بيماران قضاوت علمي كرد، زيرا به حالت كما رفتن اين بيماران به هنگام ورود به اتاق عمل وجه مشترك آنها بوده است.دكتر اكبري در ادامه احتمال داد كه علت مرگ اين بيماران خطا در بي هوشي بيماران بوده باشد و قضاوت حقوقي ما زماني خواهد بود كه سازمان پزشكي قانوني به ما پاسخ دهد.
توضيحات رئيس بيمارستان
دكتر پوركلباسي رئيس بيمارستان ايرانمهر در اين باره به خبرنگار همشهري گفت: از اواسط فروردين ماه ۱۱ نفر از بيماران ما پس از عمل به عوارض ناشناخته اي مبتلا شدند كه بلافاصله ما پيگيري كرديم و چون احتمال مي داديم كه اين عوارض ناشي از مصرف دارو باشد، به رغم آن كه داروها از مراكز دولتي و با استانداردهاي لازم خريداري شده بودند اين امر را به وزارت بهداشت و درمان اطلاع داده و از آنها كمك خواستيم. البته صحيح است كه دو نفر از بيماران فوت كرده اند ولي علت فوت آنها در دست بررسي است و هنوز مشخص نيست كه چرا اين اتفاق افتاده است و مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد. ولي حال ۹ بيمار ديگر كاملاً خوب است و از بيمارستان نيز مرخص شده اند.

۳ هزار كشته و مجروح-انفجار و آتش سوزي وسيع
آخرين خبرها از سانحه قطار در كره شمالي
005301.jpg

گروه اجتماعي: برخورد دو قطار باري حامل سوخت كره شمالي در روز پنجشنبه به انفجار و آتش سوزي بزرگي تا شعاع چند كيلومتري منطقه واقع در مرز بين چين و كره شمالي منجر شد.
آخرين گزارشها از محل حادثه حاكي است بيش از ۳ هزار نفر در اين سانحه جان باخته يا مجروح شده و صدها منزل مسكوني ويران شده است. عمق و وسعت حادثه به اندازه اي است كه دولت كره شمالي از سازمانهاي بين المللي و كشورهاي همسايه جهت امداد به حادثه ديدگان كمك خواسته است.
عكس ماهواره اي، منطقه برخورد قطارها و انفجار را كه با خاك يكسان شده است نشان مي دهد.
گروه اجتماعي:كره شمالي  درمنطقه اي  كه  ديروز در آن انفجار مهيبي  ناشي از برخورد دو قطار به  وقوع  پيوست ، حالت  فوق العاده  اعلام  كرد.
به گزارش  شبكه  تلويزيوني  الجزيره  قطر، اين  انفجار در اثر برخورد دو قطار حامل  سوخت  دريكي  از ايستگاه ها درنزديكي  مرز بين  كره  شمالي و چين  بود. در جريان  آن بيش  از ۳ هزار نفر كشته  يا زخمي شدند. يك  پزشك  بيمارستان  شهر داندونگ  چين  كه  در مرز اين  كشور با كره  واقع است ، اعلام  كرد كه  مسئولان  چيني  از بيمارستانهاي  اين  شهر خواسته اند براي  پذيرش  هزاران  كشته  و مجروح  اين  حادثه  آماده  باشند.
به  گزارش  الجزيره  ازپكن ، مشكل  بيشتر مجروحان  اين  حادثه سوختگيهاي  شديد است  كه  متاسفانه  كره شمالي  از بحران  شديد در تجهيزات پزشكي  و دارو و خدمات  بيمارستاني  رنج  مي برد.
شبكه  تلويزيوني العربيه ، نيز گزارش  داد: كره  شمالي ، چين  را به  كمك  درعمليات  امداد، براي  مجروحين  اين  حادثه  فراخواند.
در شهر مرزي  دان  دونگ  درچين ، پزشكان  به  منظور كمك  رساني  و مداواي حادثه  ديدگان  به  حالت  آماده  باش  كامل  درآمده اند. وزارت  امور خارجه  چين  نيزاعلام  كرد: اين  انفجار منجر به  ويراني  بيش  از۲۰ منزل  مسكوني  دراين  شهر مرزي  شده  است . شبكه  تلويزيوني  سي .ان .ان  نيز در گزارشي  گفت  كه  براثر انفجار ناشي  از برخورد دو قطار، بخشي  از ساختمانهاي  اين  محل  ويران  شدند.
سي. ان. ان  به  نقل  از مقامات  كره جنوبي  گفت : احتمالا اين  حادثه  براثر انفجارخودرويي  نظير يك  كاميون  و يا قطار حاوي  مواد سوختي  صورت  گرفته است .
در همين حال چين نشت نيترات آمونيوم را علت انفجار قطار در كره شمالي دانست.
از سوي ديگر، كميته بين المللي صليب سرخ اعلام كرد: در پي درخواست كمك دولت كره شمالي نيروهاي خود را براي امدادرساني به محل حادثه برخورد و انفجار قطار در اين كشور اعزام كرده است.
كميته  بين المللي  صليب  سرخ  آمار رسمي تلفات  انفجار قطار در كره  شمالي را تاكنون  ۵۴ كشته  و ۱۲۴۹ زخمي اعلام  كرد.
005283.jpg

به  گزارش  رويترز كميته  بين المللي  صليب  سرخ  امروز اعلام  كرد برآوردهاهمچنين  نشان  مي دهد بر اثر برخورد و انفجار قطار در كره  شمالي  ۱۸۵۰خانه  در منطقه  كاملا از بين  رفته  است  و احتمال  مي رود شمارتلفات  باز هم  افزايش  يابد. در اين  گزارش  همچنين  آمده  است  بر اثر انفجار به۶۳۵۰ منزل  مسكوني  خسارتهايي  وارد آمده  و ۱۲ ساختمان  دولتي  نيز با خاك  يكسان شده اند. صليب  سرخ  همچنين  اعلام  كرد به  نظر مي رسد فاجعه  انفجار قطاردر كره  شمالي  بر اثر بروز انفجار در يكي  از واگنها روي  داده  است .

اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري دانشجو
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   يادداشت   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |