سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۰۸ - Jun 15, 2004
سرپرست كميته امداد امام خميني اعلام كرد
اجراي ۴۰ هزار طرح اشتغال زايي در كشور
سرپرست كميته امداد گفت: كميته امداد امام خميني در سال جاري با اجراي طرحهاي خودكفايي زمينه اشتغال ۴۰ هزار خانواده تحت حمايت را فرا هم مي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر سيد رضا نيري ايجاد اشتغال وخودكفايي را از مهمترين برنامه هاي اين نهاد بر شمرد و افزود: با كمكهاي مردم نيكوكار و مساعدتهاي مجلس و دولت هر ساله بين ۱۲ تا ۱۵ هزار خانوار با اجراي برنامه هاي اشتغالزايي كميته امداد به خود كفايي كامل مي رسند و همچنين تاكنون با سرمايه گذاري، هدايت و كمكهاي اين نهاد بيش از ۳۱۰ هزارخانواده در سراسركشور شاغل شده اند.
وي با اشاره به مسئله زكات و تلاشهاي صورت گرفته جهت احياي اين فريضه الهي گفت: با مشاركت كميته امداد و ستاد اقامه نماز و احياي زكات كشور و چند دستگاه مسئول ديگر برنامه هايي براي جمع آوري زكات تدوين شده و كميته امداد به لحاظ گسترش شعباتش در نقاط مختلف كشور مسئول جمع آوري زكات شده است و زكات جمع آوري شده درهر منطقه ميان نيازمندان همان منطقه توزيع خواهد شد.
همچنين معاون  مسكن  و ساختمان  كميته  امداد امام  خميني  (ره) گفت : امسال در مناطق  محروم  كشور ۷۵۰ ميليارد ريال  اعتبار و تسهيلات  در زمينه  احداث  وساماندهي  واحدهاي  مسكوني  محرومان  تحت  پوشش  كميته  امداد هزينه  خواهد شد.
مسعود حسيني  در گفتگو با ايرنا افزود: عليرغم افزايش  نيافتن  اعتبارات  عمراني  اين  نهاد در سالجاري  ۳۰۰ ميليارد ريال  درزمينه  احداث  واحدهاي  مسكوني  محرومان ، تعميرات  اساسي  و جزئي  واحدهاي مسكوني  مددجويان ، تامين  انشعاب  آب  و برق  و طرح  مهاجرت  خانواده هاي  تحت پوشش  هزينه  خواهد كرد.وي  ادامه  داد: امسال  با برنامه  ريزيهاي  به  عمل  آمده  پيش  بيني  مي شود۳۲۰۰ واحد مسكوني  براي  مددجويان  تحت  پوشش  كميته  امداد امام  خميني  (ره )كشور احداث  شود.
اين  مسئول  اظهار داشت : امسال  ۴۵۰ ميليارد ريال  از محل  تسهيلات  بانكي كمك هاي  بلاعوض  دولت  و مشاركت هاي  مردمي در زمينه  احداث  و بازسازي  مسكن خانواده هاي  تحت  پوشش  كميته  امداد در شهرستان  بم  هزينه  مي شود.
معاون  مسكن  و ساختمان  كميته  امداد كشور با اشاره  به  بازسازي  بم  گفت :بر اساس  برنامه  ريزيهاي  صورت  گرفته  درحال  حاضر بااستفاده  از هشت  استان معين  اين  نهاد بازسازي  ۱۲۰۰ واحد مسكوني  زير نظر بنياد مسكن  كشور را درروستاهاي  بم  در دست  اجرادارد.
وي  افزود: بزودي  با استقرار ۱۰ استان  معين  ديگر اين  نهاد بازسازي  شهربم  آغاز خواهد شد.

رئيس گروه بهداشت حرفه اي سازمان تامين اجتماعي خبر داد:
رشد ۷درصدي حوادث شغلي
008049.jpg
گروه اجتماعي: صدمات شغلي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: صدماتي كه بواسطه حوادث شغلي براي افراد بوجود مي آيند و دسته ديگر صدماتي كه ناشي از بيماريهاي شغلي ناشي از كار بوقوع مي پيوندد.
به گزارش خبرنگار همشهري رئيس گروه تخصصي بهداشت حرفه اي سازمان تامين اجتماعي ضمن اعلام اين مطلب گفت: بيماريهاي شغلي كه در درازمدت براي اشخاص بوجود مي آيد و تحت كنترل نيستند مشكلات زيادي براي كارگران بوجود مي آورد. معاينات دوره اي راه حل مناسبي براي اين مشكل است. در حال حاضر تنها زماني كه افراد در جايي مشغول به كار مي شوند ملزم به انجام معاينه و آزمايشهاي پزشكي هستند و پس از آن هم كارگران و هم كارفرمايان در اين مورد نظم خاصي ندارند.
ذوالفقاري همچنين افزود: در حال حاضر آماري كه وجود دارد در مورد افرادي است كه دچار حوادث شغلي شده اند و بوسيله سازمان تامين اجتماعي مورد حمايتهايي قرار دارند. براساس اين آ مار در ۹ ماهه اول سال ۸۲ ، ۱۲ هزار و ۴۸۰ مورد حادثه ديده شغلي وجود داشته كه اين آمار نسبت به سال گذشته ۶۷/۷درصد رشد كرده است.
وي افزود: عوامل مختلفي در اين رشد تاثيرگذار بوده اند، نظير بالارفتن تعداد جمعيت بيمه شدگان و ناامن ترشدن محيط هاي شغلي. مسئول بهداشت حرفه اي سازمان تامين اجتماعي افزود: بنابراين آمار سال گذشته ۸۲ مورد فوت ناشي از كار، ۱۹۷ مورد از كارافتادگي كلي و ۲۱۳ مورد از كارافتادگي جزئي و ۷۱۲ مورد نقض عضو وجود داشته است.
وي همچنين گفت: تامين اجتماعي در مورد افرادي كه در معرض عوامل زيان آوري مانند اشعه و گازهاي سمي هستند. موظف است كه معاينات دوره اي انجام دهد. اما در مورد ثبت اطلاعات بقيه كارگران، كارفرمايان مكلف هستند. ضمن اينكه نظارت وزارت كار و وزارت بهداشت در مورد ايمن سازي محيط هاي كاري الزامي است.
مهران ذوالفقاري در ادامه افزود: براساس قانون كار همه كارفرمايان مكلف شده اند كه تا پايان اسفندماه ۸۲ محيط هاي كاري خود را ايمن سازند تا شرايط سالم تري براي كارگران كه اصلي ترين قشر مولد جامعه هستند. فراهم شود. اما متاسفانه از تعداد حوادثي كه به وقوع مي پيوندد، براحتي مي توان متوجه شد كه هنوز محيط هاي كاري با حداقل استانداردها، فاصله زيادي دارد و رسيدگي به اين موضوع بايد به شكل جدي تري پيگيري شود.

معرفي و تقدير از پايان نامه هاي دانشجويي و استادان راهنماي برتر
هشتمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي و چهارمين دوره پژوهش برتر دانشجويي برگزار شد هشتمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي و چهارمين دوره پژوهش برتر دانشجويي ديروز برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم از ميان ۵۱۵ پايان نامه رسيده به دبيرخانه، هيات داوران ۳۹ پايان نامه را حائز شرايط و برگزيده اعلام نمودند و ۲۴ پايان نامه را نيز لايق تقدير شناختند.
همچنين در هشتمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي، استادان راهنماي برتر نيز معرفي و تقدير شدند.استادان راهنماي برتر براساس گروه علمي عبارتند از: دكتر حبيب الله آيت اللهي در گروه هنر و معماري، دكتر خسرو باقري گروه روانشناسي، دكتر عادل آذر گروه مديريت، دكتر حسين علي قبادي و دكتر آذرتاش آذرنوش در گروه زبان و ادبيات، دكتر مسعود چلبي گروه علوم اجتماعي،  دكتر فتح الله مجتبايي گروه دين و فلسفه، دكتر علي عسگري گروه اقتصاد، دكتر محمد آشوري گروه حقوق، دكتر قاسم افتخاري گروه علوم سياسي،  دكتر غلامحسين زرگري نژاد گروه تاريخ، دكتر حسين شكوئي گروه جغرافيا.
همچنين در اين مراسم از دكتر محمدعلي نعمت بخش نيز به عنوان استاد راهنماي برتر گروه ويژه تقدير شد.در بخش ويژه جشنواره امسال نيز از دو پايان نامه فريبا مفخم در مقطع كارشناسي ارشد ، با عنوان « طراحي و پياده سازي يك سيستم چك الكترونيكي در ايران » و پايان نامه ناصر قبا د زاده در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان « تحليل پديده دوم خرداد ۷۶ در قالب تئوري انقلاب جانسون » تقدير شد . در بخش جنبي جشنواره يعني گزينش پژوهش دانشجويي ، از پژوهش فريد قاسملو در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان « تكمله اي بر پژوهشي در زيج هاي دوره اسلامي » تقدير شد .
معاون فرهنگي وزارت علوم ديروز در هشتمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي و چهارمين دوره پژوهش برتر دانشجويي، تاكيد كرد: آيين نامه و قوانين حمايتي براي تشويق «نخست اثران» بايد تهيه و تدوين شود.به گزارش (ايسنا)،  دكتر هادي خانيكي، با بيان اينكه محقق بسته اي از پيام را توليد و خواهان به گردش درآمدن آن در جامعه است، تصريح كرد: آفرينش اثر، يك روند پيچيده است كه نيازمند سياستهاي درازمدت، هماهنگ و گسترده است تا در كانون توجهات دانشگاهي، فرهنگي،  اقتصادي و سياسي قرار بگيرد.

اسامي برگزيدگان دكتراي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام مي شود
اسامي برگزيدگان دوره دكتراي تخصصي بدون  آزمون دانشگاه آزاد اسلامي امروز منتشر مي شود.دانشگاه آزاد اسلامي افزود: اسامي اين گروه از برگزيدگان تحصيل بدون كنكور دوره دكترا در رشته هاي كشاورزي، بهداشت، فني و مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و هنر روز
سه شنبه در ويژه نامه فرهيختگان منتشر مي شود.

زمان رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي ابلاغ شد
روابط عمومي  دادگستري  كل  استان  تهران  روز دوشنبه  دراطلاعيه اي  اعلام  كردكه  وقت  رسيدگي  به  پرونده  «زهرا كاظمي » حضورا به  «شيرين  عبادي » وكيل خانواده  وي  ابلاغ  شده  است .
حجت الاسلام  والمسلمين  «عباسعلي  عليزاده » رئيس  كل  دادگستري  استان  تهران ،پيشتر اعلام  كرده  بود كه  دادگاه  رسيدگي  به  پرونده  مرحوم  زهرا كاظمي ، ۲۷تيرماه  آينده  در مجتمع  ويژه  امور جنايي  برگزار خواهد شد.زهرا كاظمي  خبرنگار و عكاس ايراني الاصل  روزنامه هاي  كانادايي  تيرماه سال  گذشته  در حين  عكاسي  از اطراف  زندان  اوين  بازداشت  شد.وي  پس  از چند روز در اثر عارضه  مغزي  به  بيمارستان  منتقل  و در آنجافوت  شد.هيأت  كارشناسي  منتخب  رئيس  جمهوري  پس  از بررسي  موضوع  در گزارشي  رسمي اعلام  كرد كه  كاظمي  در اثر برخورد جسم  سخت  با سرش  جان  باخته  است .
در همين  رابطه  پرونده اي  در دادسراي  عمومي  تهران  تشكيل  و تحقيقات  ازمتهمان  اين  حادثه  آغاز و ادامه  يافت .

امروز در هفتمين كنگره سراسري انجمن اورولوژي
علل افزايش بيماريهاي كليوي در ايران بررسي مي شود
گروه اجتماعي: به منظور بررسي افزايش بيماريهاي كليوي و سرطان مثانه در كشور، هفتمين كنگره سراسري انجمن اورولوژي ايران آغاز به كار كرد. به گزارش خبرنگار ما، دكتر محمدعلي زرگر، رئيس هفتمين كنگره اورولوژي بررسي پيوند كليه را يكي از محورهاي اين همايش دانست و گفت: بيش از ۹۵ درصد پيوندهاي كليه از افراد زنده گرفته مي شود و كمتر از پنجم درصد اين پيوندها از جسد است. وي افزود: پيوند كليه از فرد زنده غريبه به متقاضي كليه تنها در ايران وجود دارد به طوري كه ديگر كشورها از اين شيوه به عنوان «مدل ايراني» نام مي برند.
وي اظهار داشت: مهمترين مشكل در زمينه پيوند كليه در كشور، كمبود اهداءكننده پس از مرگ مغزي است كه بايد با فرهنگ سازي، اين شيوه توسعه پيدا كند و به تدريج جايگزين اهداي كليه از طريق افراد زنده شود.
دكتر زرگر گفت: توصيه مي شود افرادي كه كليه آنان مستعد سنگ سازي است روزانه بين هفت تا ده ليوان به ويژه دو ليوان قبل از خواب آب بنوشند. وي بهترين نوع مايعات براي جلوگيري از سنگ سازي كليه ها را آب و چاي كمرنگ دانست و مصرف كمتر نمك و گوشت قرمز را مورد تأكيد قرار داد.دكتر زرگر همچنين در خصوص شيوه هاي نوين درمان ناباروري در ايران كه يكي ديگر از محورهاي كنگره مي باشد، گفت: به كمك شيوه هاي نوين درمان ناباروري بيش از ۹۵ درصد افراد نابارور قادر به فرزندآوري هستند. وي افزود: ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد جامعه نابارورند و اين ميزان در زن و مرد نسبت مساوي دارد. در حال حاضر با پيشرفتهاي تكنولوژي پزشكي، ناباروري بسيار كم رنگ شده و حتي در مواقعي كه شخص به هيچ وجه قادر به فرزندآوري نيست، با قوانيني كه در حال حاضر در دست تصويب و بررسي است، مانند «اجاره رحم» مي توانند صاحب فرزند شوند.
دكتر مهرساي، دبير علمي هفتمين كنگره اورولوژي ايران هدف از برگزاري اين كنگره را افزايش دانش اورولوژي كشور ذكر كرد و گفت: به روز كردن اطلاعات و تبادل نظر بين متخصصان داخلي و خارجي يكي از ويژگي هاي مهم اين همايش هاي علمي است و هر سال درباره موضوع مهمي بحث و بررسي مي شود و امسال نيز به سرطانهاي دستگاههاي ادراري توجه مي شود.وي افزود: در اين همايش شش ميزگرد علمي با موضوعات، سرطان بيضه، اندويورولوژي مجاري ادرار، تي سي سي، ترميمي، ناباروري و تروما برگزار مي شود. دكتر مهرساي گفت: پخش زنده جراحي هاي نوين در اورولوژي كه در آن متخصصان خارجي با اجراي اين عمل ها، آخرين روشهاي جراحي را به متخصصان داخلي آموزش مي دهند  از ديگر بخش هاي اين همايش دانست.
گفتني است، هفتمين كنگره انجمن اورولوژي ايران با حضور بيش از ۵۰۰ پزشك متخصص داخلي و خارجي ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه سال جاري در سالن همايش هاي دكتر غرضي بيمارستان ميلاد برپا مي شود.

نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران:
بدحجابي محصول آشفتگي سياست هاي فرهنگي است
خبرگزاري فارس: رحيميان گفت: پوشش نامناسب و وضعيت بدحجابي محصول آشفتگي سياست هاي فرهنگي در جامعه است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بنياد شهيد، رحيميان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران در گردهمايي معاونين فرهنگي بنياد شهيد سراسر كشور افزود: لايه هاي بروني فساد اخلاقي و بدحجابي در جامعه منطبق با بدآموزي هاي توليدات داخلي است و لايه دروني آن متأثر از فيلم هاي ماهواره اي، ويديويي و CDهاي فاسد وارداتي است.
وي افزود: فساد يك فرايند است كه با شعار نمي شود با آن مبارزه كرد بلكه بايستي به طور سيستماتيك و جامع ريشه يابي و پيشگيري و درمان گردد.
وزارت ارشاد موظف است از مفاسدي كه در قالب فيلم، تئاتر و كتاب امكان دارد جامعه را به فساد و تباهي بكشد جلوگيري كند.

پزشكان از ۱۰۰ ميليون تومان وام تجهيز مراكز درماني بهره مند مي شوند
خبرگزاري فارس: مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي خدمات بهداشتي درماني كشور گفت: پزشكان و پيراپزشكان عضو اتحاديه خدمات بهداشتي براي تجهيز مراكز بهداشتي و درماني خود تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي دريافت مي كنند .
محمد اسماعيل علي پور در گفت وگو با فارس افزود: پزشكان عضو اتحاديه تعاوني هاي خدمات بهداشتي براساس تفاهم نامه وزارت تعاون با بانك ها ،از اين پس مي توانند بدون ارائه وثيقه از تسهيلات بانكي تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان براي خريد تجهيزات پزشكي مراكز درماني خود استفاده كنند.

وزير كشور ازلايحه دولت براي مبارزه با قاچاق انسان خبر داد
وزير كشور از لايحه دولت درخصوص مبارزه با قاچاق انسان خبر داد.
موسوي لاري به ايسنا گفت: دستگاههاي مسئول بايد به شدت با قاچاق انسان برخورد كنند و اين مقوله را بسيار جدي بگيرند؛ چرا كه اساساً بازدارندگي اين لايحه نيز نيازمند توجه جدي دستگاههاست.وي افزود: در لايحه دولت برخورد با عوامل دست اندركار قاچاق انسان پيش بيني شده و بر حسب نوع جرم متفاوت است.
وزير كشور لايحه مبارزه با قاچاق انسان را لايحه مفيدي خواند و گفت: براساس اين لايحه دست قاضي براي برخورد با عوامل قاچاق انسان باز است.

اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |