سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۰۸ - Jun 15, 2004
رييس جمهوري در پيامي به نخستين همايش بين المللي پول الكترونيكي خواستار شد
تغيير رويكردهاي اقتصادي و پولي كشور
008076.jpg
سيد محمد خاتمي ، رئيس  جمهوري  ديروز در پيامي  به  همايش  بين المللي  پول  الكترونيكي  اظهارداشت : در عصر فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  توفيق  ازآن  افراد و جوامعي  است  كه  مفهوم  سرعت  و سهولت  را به  عنوان  وجوه  اساسي حيات  نوين  اجتماعي  به  موقع  و به  خوبي  دريافته اند.
به گزارش ايرنا، در اين  پيام  كه  صفدر حسيني  وزير امور اقتصادي  و دارايي  آن  را قرائت  كرد، آمده  است : در اين  ميان ، فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  نقشي  ممتاز دارد، چون  از يك  سو دست  اندركار ارايه  خدمات  جديدي  است  كه  پيش  از اين جايي  در جامعه  نداشته اند و از سوي  ديگر، فرايندهاي  ديرين  زندگي  را ازجمله  در عرصه  اقتصاد شدت  و شتاب  تازه اي  داده  است .
رييس جمهوري از وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  و بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي ايران  به عنوان  متوليان  سياستگذاري  و مديريت  اين  حوزه  خواست تا باتوجه  به  مختصات  كنوني  اقتصاد از جمله  افزايش  حجم  پول  درگردش ، سرعت  گردش  نقدينگي و كاهش  نقش  انحصاري  بانك  مركزي  در نشر و تزريق  پول ، تمهيدهاي  لازم  رابراي  تغيير رويكردهاي  اقتصادي  و پولي  كشور به  انجام  رسانند.
تدابيري  كه تغيير در نگرش  مبتني  بر سود حاصل  از ذخيره  و نگهداري  پول  و تبديل  آن  به  رويكرد مبتني  بر مبادلات  مالي  ارزش  افزا را مدنظر دارند و علاوه  برآن  تحقق  روش هاي  متناسب  با اين  محيط جديد را از نظر تضمين  استقلال  كشور در مديريت ، سياستگذاري  و گردش  مالي  و پولي  كشور دنبال  مي كنند.
در اين همايش دكتر ابراهيم شيباني رئيس  كل  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران ، نيز بر ضرورت  ترويج  فرهنگ  بانكداري ، پول  و تجارت  الكترونيكي  در كشور تاكيد كرد.شيباني  تصريح  كرد:ترويج  پول  الكترونيكي  علاوه بر صرفه جويي  در وقت  هموطنان  حذف  سفرهاي  زايد درون  شهري  را سبب  مي شود.
رئيس  كل  بانك  مركزي  يادآور شد: با گسترش  استفاده  از پول  الكترونيكي  دركشور مي توان  ترددهاي  شهري  مربوط به  پرداخت  سالانه  ۲۰ ميليون  قبض  آب  و برق  در شبكه  بانكي  را نيز حذف  كرد.وي  از تلاشهاي  در حال  انجام  توسط بانك  مركزي  و شبكه  بانكي  كشور براي  توسعه  سيستم هاي  الكترونيكي  در اين  شبكه  خبر داد و گفت : اكنون  برخي  از اين  ابزار نظير كارت هاي  پرداخت  و اعتباري  در شبكه  بانكي  ترويج  يافته  است ، ضمن  آنكه  بانك  مركزي  در حال  عقد قرارداد براي  خريد نرم افزارها و سخت  افزارهاي  مورد نياز اين  بخش  است .
در اين همايش طهماسب مظاهري وزير سابق اقتصاد و دارايي و عضو هيات  علمي  دانشگاه  تهران  نيز با ارايه  مقاله اي  تحت  عنوان  پول  الكترونيكي : الزام  يا انتخاب ، به  كارگيري  اين  پول  در بخش هاي  مختلف  اقتصادي  كشور را در زمان  حاضر الزامي  دانست .
وي تاكيد كرد: براي  آنكه  جايگاه  نظام  و مديريت  اقتصادي  كشور به  حد مطلوب  و درخور جامعه  ارتقا يابد، بايد گردش  امور تجاري  را مانند ساير كشورها براي  مردم  آسان  كرد.وي  گفت : براي  ترويج  سريعتر پول  و دولت  الكترونيكي  در كشور بايد ميان  فعاليت هاي  اقتصادي  نيز هماهنگي  و همسان سازي  صورت  گيرد.صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: نقش مهم پول، تجارت و بانكداري الكترونيكي در توسعه اقتصادي سبب شده كه دولت شبكه بانكي را ملزم به تجهيز شبكه هاي خود تا پايان برنامه چهارم توسعه به نرم افزار و سخت افزار هاي موردنياز اين بخش كند.
به گزارش ايرنا، وي در گفت وگويي اظهارداشت: براساس اين برنامه، بايد ضمن ايجاد بسترهاي مناسب براي گسترش داد و ستد الكترونيكي در كشور، مقدمات بهره گيري از فناوري ها و نوآوري هاي جديد تعريف شده در محيط ديجيتال براي بازارهاي بورس، پول و سرمايه نيز مهيا شود.

هزينه واردات بنزين در سال جاري به ۳ ميليارد دلار نزديك مي شود
گروه اقتصادي: در يك ماه اخير بحث رشد روزافزون مصرف بنزين و كمبود بودجه بر اي تأمين هزينه واردات آن از سوي برخي مقام هاي وزارت نفت مطرح شده است، ولي علي رغم همه اظهارات و موضع گيري ها هنوز هيچ تصميم جدي براي حل اين مساله و پيشگيري از بروز بحران مشابهي كه سال گذشته و با ارايه طرح دوفوريتي براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين رخ داد انجام نشده است.
مساله جالب اينكه برخلاف سال هاي گذشته بحث پيرامون اين مساله خيلي زودتر آغاز شده و اين گوياي بروز بحراني جدي تر در سال جاري است.
در تازه ترين موضعگيري كاشفي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از عملي نشدن طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده، عدم توجه به حمل و نقل عمومي و توليد خودروهايي با مصرف بالا اظهار نگراني كرده است.
وي گفته است، پيش بيني شده بود كه در سال ۸۳ معادل۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار واردات بنزين نياز باشد اما با افزايش مصرف، واردات به ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.وي تاكيد كرد: اگر اين روند تا ۵ سال ديگر ادامه يابد كل يارانه سوخت پرداختي كشور به ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار افزايش مي يابد.
درهمين حال، پس از اظهارات وزير بازرگاني درمورد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده عمومي از طريق واردات تاكنون اقدام عملي در اين زمينه صورت نگرفته است.
براساس طرح مطرح شده از سوي وزير بازرگاني قرار بود براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در بخش حمل و نقل عمومي مناقصه اي با حضور توليدكنندگان خودروهاي داخلي و خارجي برگزار شود.
خروج خودروهاي فرسوده از شبكه حمل و نقل كشور ميزان مصرف بنزين را كاهش مي دهد و زيان وارده به اقتصاد ملي متوقف مي شود.

مجيد انصاري:
مجلس هفتم در مورد برنامه چهارم بايد تفاهم و رضايت داشته باشد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با توجه به اين كه برنامه چهارم سند ملي است بهتر است تا دستگاههاي مختلف از جمله مجلس هفتم در مورد آن تفاهم و رضايت داشته باشند.
مجيد انصاري در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: شروع برنامه چهارم بايد با تفاهم و همدلي دستگاههاي مختلف همراه باشد تا ضريب موفقيت آن بيشتر شود.وي افزود: برنامه چهارم طبق روال حقوقي خود از مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
انصاري با بيان اين كه مجلس ششم ايرادات شوراي نگهبان را غير قابل برطرف شدن مي دانست، گفت: با توجه به اين مهم برنامه چهارم به مجمع فرستاده شد.

گفت وگوي امروز
سرنوشت طرح توسعه بندر شهيد رجايي
گروه اقتصادي: با لغو مزايده واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي، اظهارنظرهاي مختلفي پيرامون توسعه حوضچه هاي اين بندر از سوي يك شركت مشترك ايراني و خارجي يا يك شركت داخلي شده است.
با خداداد احمدي مديركل فني و مهندسي سازمان بنادر كشتيراني گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به شركت تايدواتر واگذار خواهد شد؟
- اطلاعي از نحوه واگذاري اين ترمينال كانتينري به شركت هاي داخلي يا شركت مشترك ايراني و خارجي ندارم اما معتقدم بايد از امتياز واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به سرمايه گذار داخلي يا خارجي در جهت جذب سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت هاي اين بندر استفاده كنيم و اگر قرار است كسي كار اداره اين ترمينال كانتينري را برعهده گيرد بايد توان آن را داشته باشد تا از طريق سرمايه گذاري به روش Bot نسبت به توسعه و ساخت بخشي از بندر شهيد رجايي اقدام كند.
* فاز اول حوضچه هاي ۲ و ۳ بندر شهيد رجايي در چه مرحله اي است؟
- پروژه توسعه بندر شهيد رجايي به كمك يك مشاور بين المللي مطالعه شد و اين پروژه در دو مرحله تعريف گرديد. مرحله اول اين پروژه ساخت حدود ۱۰۰ متر اسكله كانتينري با ظرفيت پذيرش كشتي هاي نسل ششم به بالا است كه مناقصه بين المللي اين كار انجام شده است. حجم ريالي اين پروژه حدود ۲۵۰ ميليون دلار است كه در اين مناقصه بين المللي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء با دو شركت همكار خارجي برنده مناقصه شدند و هم اكنون تجهيز كارگاه تمام شد و عمليات اجرايي در مرحله ژئوتكنيك و مقدمات مسايل اجرا است.
* فاز دوم اين حوضچه ها چگونه اجرا خواهد شد؟
- هم اكنون درحال آماده كردن اسناد برگزاري مناقصه هستيم و اولويت اول سازمان بنادر با توجه به محدوديت منابع آن است كه فاز دوم اين كار به روش Bot انجام شود و سرمايه گذاران داخلي و خارجي با شرايط مندرج در روش Bot مبني برسرمايه گذاري و بهره برداري و واگذار كردن نسبت به اين كار اقدام كنند. به دليل گران بودن و سنگين بودن سازمان هاي دريايي معمولاً در دنيا براي سرمايه گذاري در اين خصوص كمتر استقبال مي شود اما هم اكنون مشغول مذاكره با مجموعه هاي داخلي و خارجي براي فراهم كردن فضاي سرمايه گذاري دراين زمينه هستيم وقانون سرمايه گذاري خارجي مصوب مجلس ششم نيز مشكلات سرمايه گذاري خارجي در اين خصوص را مرتفع كرده است و آنان به راحتي قادر به سرمايه گذاري هستند.
* ميزان اعتبار راه اندازي حوضچه هاي ۲ و ۳ چقدر است و چه ميزان از محل اعتبارات داخلي تأمين مي شود؟
- كل اعتبار موردنياز براي توسعه حوضچه هاي ۲ و ۳ بندر شهيد رجايي ۶۵۰ ميليون دلار برآورد اوليه شده كه با تكميل اين بندر، بندر شهيد رجايي به عنوان يكي از بزرگترين بنادر دنيا قادر به رقابت با بنادر بزرگ بين المللي و به ويژه بنادر منطقه خواهد بود. هم اكنون ۶۵ درصد كالاهاي وارداتي كشورمان نيز در دبي تخليه و سپس به داخلي كشور ترانشيپ مي شود، با ساخت و تكميل بندر شهيد رجايي پيش بيني مي شود كالاهاي وارداتي به صورت مستقيم در بنادر كشورمان تخليه شود.
* اين حوضچه ها تا چه زماني به بهره برداري مي رسد؟
- فاز اول اين حوضچه ها در نيمه اول سال ۸۵ براساس قرارداد ۲۴ ماهه به اتمام خواهد رسيد ولي زمان بهره برداري فاز دوم اين طرح با توجه به اين كه هم اكنون سرمايه گذار آن مشخص نشده را نمي توان تعيين كرد اما به محض مشخص شدن سرمايه گذار زمان ساخت اين مرحله نيز طولاني نخواهد بود.

قيمت گوشت مرغ كاهش مي يابد
دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه از كاهش قيمت گوشت مرغ در روزهاي آتي خبر داد.
«مصطفي سيد مصطفوي» ديروز در گفت وگو با ايرنا، افزود: با افزايش توليد گوشت مرغ در زمان حاضر، قيمت آن بتدريج در بازار تنزل مي كند.

يادداشت
پول الكترونيك
مرحوم نوربخش، رييس كل فقيد بانك مركزي، در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود استقرار بانكداري الكترونيكي در كشور را ازجمله آرزوهاي خود دانست و اميدوار بود بتواند اقدامات موثري در اين زمينه انجام دهد.
هرچند گام هاي اوليه حركت به سمت بانكداري الكترونيك از زمان رييس كل پيشين بانك مركزي آغاز شد،  اما به اذعان مسئولان فعلي بانكي كشور، ايران با فاصله گرفتن از قافله بانكداري نوين در سطح جهان حتي نسبت به برخي كشورهاي منطقه نيز دچار عقب ماندگي است.
مراجعه به يكي از شعب بانك هاي تجاري كشور و مقايسه با آنچه تحت عنوان عمليات بانكي الكترونيك در كشورهاي توسعه يافته مطرح است به راحتي اين مساله را اثبات مي كند.يكي از ابزارهاي مهم در جهت تحقق اهداف بانكداري نوين حركت به سمت ايجاد پول الكترونيك است، امري كه درصورت تحقق در كاهش هزينه مبادله موثر بوده و كارآيي سيستم بانكي را نيز افزايش مي دهد، هرچند كه در كنار اين مزايا نبايد از برخي زيان هاي احتمالي استفاده از پول الكترونيك چشم پوشي كرد.
اهميت پول الكترونيكي به حدي است كه برخي اقتصاددانان از آن به عنوان انقلابي نام مي برند كه قدرت را از دولت ها و بانك هاي مركزي به سرمايه گذاران و مصرف كنندگان انتقال مي  دهد.رواج پول الكترونيك طي دهه ۹۰ حتي باعث شد تا برخي كشورها در اتخاذ سياست هاي اقتصادي خود تجديدنظر كنند.
يكي از اثرات مهم رواج پول الكترونيك تاثير آن بر سرعت گردش پول است.سرعت گردش پول از متغيرهاي مهم اقتصادي است كه پيش بيني دقيق آن در اتخاذ سياست هاي پولي تأثيرگذار است و پول الكترونيك پيش بيني اين متغير مهم را سخت مي كند.به هرحال، اكنون بسياري از كشورهاي جهان خصوصا كشورهاي صنعتي علي رغم برخي جنبه هاي منفي رواج پول الكترونيك، باتوجه به نياز زمان آن را پذيرفته و درصدد كاهش هزينه هاي اجتماعي با استفاده از پول الكترونيكي هستند.
كشور ما نيز قدم هاي ابتدايي حركت به سمت بانكداري نوين از طريق رواج پول الكترونيك را برداشته كه موفقيت اين راه در گرو استفاده از تجربيات ديگر كشورها و كاهش جنبه هاي منفي رواج آن مي باشد.
عملي شدن اين طرح ازجمله مقدمات و الزامات تعامل سازنده ايران با اقتصاد جهاني است و مي تواند سرمنشأ تحولات گسترده در ساختار مالي و اقتصادي كشور باشد.

بورس
تغيير قيمت (ريال)
آخرين قيمت (ريال)
نام شركت
۳۶۵۴
۱۳,۲۷۲
فرآوري مواد معدني
۳۲۶
۶,۸۴۶
معادن منگنزايران
۱۶۹
۳,۵۵۰
معادن بافق
۱۶۶۰
۳۴,۸۷۶
خدمات انفورماتيك
۱۰۹۶
۲۳,۰۳۴
كربن ايران
۴۴۰
۹,۲۵۸
بسته بندي پارس
۶۲۶
۱۳,۱۹۶
پتروشيمي فارابي
۱۲۸
۲,۷۰۳
سرمايه گذاري صنعت نفت
۵۶
۱,۱۸۶
پارس الكتريك
۱۰۳۹
۲۲,۰۲۷
لوله سديد
۱۳۹
۲,۹۵۳
شيميايي فارس
۲۹۶
۶,۴۰۶
مس شهيد باهنر
۱۸۴
۴,۱۳۶
بهپاك
۷۲
۱,۷۳۲
صنعتي پيام
۲۵۷
۶,۲۲۱
تكنو تار
۲۷۴
۷,۰۲۴
كالسيمين
۲۱۶
۵,۶۳۹
كابل سازي ايران
۲۵۴
۶,۶۶۸
پارس سرام
۱۹۴
۵,۲۲۲
آذريت
۴۲۰
۱۱,۴۶۷
لاستيكي سهند
۲۹۲
۷,۹۹۵
سرمايه گذاري ساختمان
۵۳
۱,۴۷۱
شكر شاهرود
۱۰۳
۳,۶۰۷
جوشكاب يزد
۲۱۵
۷,۶۳۲
سرمايه گذاري مسكن
۲۰۹
۷,۸۱۵
توسعه صنايع بهشهر
۱۰۵
۴,۱۷۸
سرمايه گذاري بازنشستگي
۱۷۰
۶,۸۳۳
توسعه فارس
۴۵
۱,۹۳۰
توسعه صنعتي
۷۹
۳,۷۳۶
آبگينه
۱۰۰
۵,۷۷۹
داروسازي زهراوي
۲۲۷
۱۳,۴۱۲
گروه صنعتي سديد
۶۸
۴,۲۴۸
سرمايه گذاري البرز
۲۱۹
۱۴,۴۰۰
بانك كارآفرين
۲۹
۲,۰۱۱
قند ثابت
۶۵
۴,۸۹۷
قند پيرانشهر
۴۵
۴,۵۲۹
صنعت و معدن
۳۷
۴,۶۱۵
معدني دماوند
۲۲۵
۳۱,۹۰۸
سيمان شرق
۵۵
۸,۴۹۸
سرمايه گذاري بانك ملي
۳۴
۵,۴۳۰
خدمات كشاورزي
۳۴
۵,۸۷۴
صنعتي بهشهر
۸۳
۱۸,۰۶۰
زامياد
۱۷
۴,۲۴۹
تامين ماسه
۱۵
۳,۷۲۰
نيروي زنگان
۹
۲,۷۸۹
روغن نباتي پارس
۳۹
۱۷,۵۴۳
صنعتي دريايي(صدرا)
۱۱
۵,۵۹۳
شهد ايران
۲۳
۱۲,۵۴۳
جابربن حيان
۲۷
۱۶,۵۴۷
دوده صنعتي
۹
۵,۷۷۴
ايران خودرو ديزل
۱۳
۱۰,۴۷۲
ايران ترانسفو
۸
۶,۷۶۵
لبنيات پاك
۲-
۲,۷۳۲
آذرآب
۶-
۸,۳۲۴
صنايع شيميايي
۶۲-
۱۷,۲۸۲
سايپا
۵۴-
۱۲,۴۲۸
سايپا آذين
۴۶-
۶,۳۳۲
ايران خودرو
۳۰-
۲,۸۳۸
ماشين سازي اراك
۱۰۸-
۸,۰۵۹
پتروشيمي اراك
۹۷-
۷,۱۲۷
گروه بهمن
۳۸-
۲,۷۳۴
محور سازان
۶۹-
۴,۷۵۴
سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۲۳۳-
۱۲,۶۳۶
سايپا ديزل
۹۷۰-
۴۶,۲۴۰
سيمان دورود

قيمت طلا و ارز
نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۳۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۳۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۱۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۶۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۶۱۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۳۵۴

اقتصادي
اجتماعي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
بورس
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |