سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۰۸ - Jun 15, 2004
۱۲ كشته ۵۰، زخمي
انفجار در مركز بغداد
در ادامه افزايش حملات عليه نيروهاي خارجي و مقامات دولت موقت عراق در روزهاي اخير، ديروز در مركز بغداد انفجار شديدي روي داده كه ۱۲ كشته و ۵۰ مجروح به جا گذاشت. ۵ تن از كشته شدگان خارجي هستند.
اين انفجار كه در ساعات پررفت و آمد بامداد در يك منطقه تجاري پايتخت عراق روي داد، ناشي از انفجار انتحاري در يك اتومبيل بمب گذاري شده بود.
محل انفجار، ميدان تحرير گزارش شده و در نتيجه آن يك ساختمان كاملاً ويران شد و حفره عميقي را در خيابان نزديك مقر اداري نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا ايجاد كرد.شاهدان عيني گفته اند كه انفجار زماني روي داد كه دو اتومبيل از نوعي كه معمولاً مورداستفاده مقامات ائتلاف و مقاطعه كاران خارجي است از اين نقطه عبور مي كرد اما ظاهراً به سرنشينان خودرو آسيبي نرسيده است.
ساير تحولات
* صدها عراقي ديروز با برپايي تظاهرات در بغداد، آمريكا را مسئول انفجارهاي اين شهر معرفي كردند.
* جف هون وزير دفاع انگليس ديروز به طور ناگهاني وارد شهر بصره در جنوب عراق شد و در كنفرانسي مطبوعاتي تصريح كرد براي تدوين راهبرد جديد انگليس در عراق راهي اين كشور شده است.
* نظاميان آمريكايي ديروز ۶۵۰ نفر از زندانيان زندان ابوغريب را آزاد كردند.
* ثامرغصبان وزير نفت عراق اعلام كرد تانكرهاي نفتكش با سيستم پيشرفته ماهواره اي كنترل مي شوند.

اعتراض اروپايي ها به دولت ها
شمارش آرا انتخابات پارلماني اروپا كه بزرگترين انتخابات تاريخ اين قاره لقب گرفته نتايج شگفت آور و تكان دهنده اي براي دولت هاي اروپايي رقم زده است. شمارش اوليه آراء نشان مي دهد ا حزاب مخالف در سراسر اروپا در اين انتخابات پيروز شده اند.
به گزاش شبكه خبري بي.بي.سي، احزاب حاكم در آلمان، فرانسه، لهستان، انگليس، مالت، سوئد، دانمارك و ايتاليا با شكست سنگيني روبرو شده اند. مردم انگليس دولت خود را به دليل حضور در جنگ عراق تنبيه كردند و احزاب حاكم در كشورهاي فرانسه، آلمان و لهستان را نيزبه دليل برنامه هاي اصلاحات اقتصادي ،بيكاري و اصلاحات دشوار اجتماعي.
تنها در دو كشور اسپانيا و يونان احزاب حاكم در اين انتخابات نتايج خوبي بدست آوردند و از خشم راي دهندگان گريختند كه دليل آن هم اين بوده كه اين دولت ها به تازگي انتخاب شده و روي كار آمده اند.
از ۳۵۰ ميليون راي دهنده واجد شرايط اروپايي تنها ۴۴ درصد در اين انتخابات چهار روزه در سراسر اروپا شركت كردند كه اين پايين ترين ميزان مشاركت انتخاباتي از زمان برگزاري انتخابات مستقيم در سال ۱۹۷۹ در اروپاست.ميزان مشاركت انتخاباتي در ۱۰ كشور عضو جديد اتحاديه اروپا از اين هم كمتر و تنها ۲۶ درصد بود.
در انگليس و لهستان، مخالفان تندروي يكپارچگي اروپا و سياست هاي اين اتحاديه نتايج بسيار خوبي بدست آوردند و به اين ترتيب مخالفان سرسخت يكپارچگي اروپا در جايگاه قدرتمندترين نهاد قانونگذاري اين اتحاديه قرار مي گيرند.در لهستان احزاب مخالف، سوسياليست هاي حاكم را به جايگاه چهارم راندند.
در جمهوري چك نيز احزاب مخالف راست و چپ، سوسيال دمكرات هاي حاكم را شكست داده و به جايگاه سوم راندند.حزب سوسيال دمكرات گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان بدترين نتايج انتخاباتي خود را از جنگ جهاني دوم بدست آ ورد و حزب راست ميانه ژاك شيراك در فرانسه دومين شكست انتخاباتي خود طي سه ماه گذشته را تجربه كرد. حزب سوسياليست فرانسه ديروز از شيراك خواست ژان پيررافارين را بركنار كند و در سياست هاي خود تغيير دهد.حزب سيلويو برلوسكني نيز در ايتاليا در اين انتخابات شكست خورد.
تعادل قدرت در پارلمان اروپا با اين انتخابات دچار تغيير شد.پارلمان اروپا چگونگي هزينه ها، مقررات مالي، امنيت غذايي وقوانين محيط زيستي اتحاديه اروپا را در كنترل دارد. در نتيجه اين انتخابات حزب راست ميانه مردم در اروپا با كسب ۲۷۲ كرسي از ۷۳۲ كرسي بزرگترين حزب پارلمان اروپا خواهد شد. سوسياليست ها با ۲۰۱ كرسي در رديف دوم و ليبرا ها با ۶۶ كرسي در رديف سوم قرار مي گيرند.
تحليلگران پيش بيني مي كنند كه سوسياليست ها و ليبرالها با وجود يك دشمن مشترك قوي به يكديگر نزديك شده و ائتلاف تشكيل مي دهند.
واكنش وزيران خارجه اروپا
وزراي خارجه اتحاديه اروپا كه ديروز براي شركت در اجلاس دوره اي خود در لوگزامبورگ گرد آ مده بودند، به شكست سنگين دولت  هايشان در انتخابات پارلمان اروپا اعتراف كردند.
جك استراو وزير خارجه انگليس در واكنش به نتايج اوليه شمارش آرا گفت: دولت كارگري لندن مانند دولت هاي ديگر در اين انتخابات شكست سختي خورد اما محافظه كاران مخالف هم نتايج خوبي بدست نياوردند.او به خبرنگاران گفت: در سراسر اروپا شاهد راي اعتراضي مردم عليه دولت هاي حاكم بوديم، فقط در انگليس حزب مخالف هم به همراه حزب حاكم شكست خورد و هر دو مغلوب يك حزب ضداتحاديه اروپا شدند.استراو گفت: درسي كه از انتخابات اتحاديه اروپا گرفتيم روشن بود.مردم اروپا با اين راي خواستند كه اتحاديه اروپا روي موضوعاتي كار كند كه خود دولت ها نمي توانند به طور موثر كاري درباره آن انجام دهند.مردم اروپا همچنين مي خواهند كه دولت به آنها نزديك تر شود.وزير خارجه هلند نيز نتايج انتخابات را براي ائتلاف هاي  حاكم در بسياري از كشورهاي اروپايي فاجعه بار خواند و گفت: البته نبايد فراموش كرد كه نتايج اين انتخابات نشان دهنده نااميدي مردم از دولت هاي اروپايي است نه از اتحاديه اروپا.
جايگاه پارلمان اروپا
پارلمان اروپا تنهانهاد اروپايي است كه با راي مستقيم مردم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا انتخاب مي شود اما ماهيت اين نهاد و قدرت و اختيارات آن چندان بر مردم كشورهاي اروپايي روشن نيست.
به نظر مي رسد تنها زماني از اين پارلمان صحبت مي شود كه داستان يك رسوايي مالي بر سر زبان هاست با اين كه مطبوعات، پرخرجي  و كم كاري آن را به باد انتقاد مي گيرند. اين روزها هم مسابقات فوتبال جام ملت هاي اروپا نسبت به انتخابات پا رلمان اروپا علاقمندان بيشتري دارد.
اما واقعيت اين است كه پارلمان اروپا در حدود بيست سال گذشته روز به روز قدرتمندتر شده و در حال حاضر از نظر اختيارات و تصميم گيري در مورد قوانين اروپايي با شوراي وزيران اتحاديه اروپا كه نماينده دولت هاي عضو اتحاديه اروپاست، برابري مي كند.
پارلمان اروپا كه مقر رسمي آن در شهر استراسبورگ فرانسه است و پس از گسترش اتحاديه اروپا به ۲۵ كشور، داراي ۷۳۲ عضو شده است به همراه شوراي وزيران، تمام قوانين اتحاديه اروپا را تصويب يا رد مي كند و هيچ قانون مشترك اروپايي  بدون تصويب هر دوي اين نهادها قابل اجرا نيست.
اين قوانين شامل حفاظت از حقوق مصرف كننده، بازار واحد، حقوق كارگران، پناهندگي و مهاجرت، محيط زيست و حمايت از حيوانات است اما كشاورزي و سياست خارجي را شامل نمي شود.
اما با وجود تمام اختيارات و نقشي كه پارلمان اروپا مي تواند در زندگي اروپاييان داشته باشد، ميزان شركت مردم در انتخابات اعضاي آن به صورتي مداوم كاهش يافته است. در سال ۱۹۷۹ كه اولين دوره انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد ميزان مشاركت در آن ۶۳ درصد بود اما در سال ۱۹۹۹ اين ميزان در كل اروپا به ۴۹ و در بريتانيا به ۲۰درصد رسيد.
به نظر تحليلگران، بي اطلاعي مردم از نقش پارلمان اروپا و اهميت آن، دليل عمده عدم مشاركت در انتخابات است.
تلاش براي بهتر شناساندن و كسب وجاهت براي پارلمان اروپا از روز اولي كه اين پارلمان تشكيل شد جريان داشته است و هنوز هم ادامه دارد. اما تاكنون پارلمان اروپا نتوانسته جايگاهي كه مي خواهد، يعني قلب و مركز ثقل يك اروپاي دموكراتيك، را به دست آورد.

پاول: آمريكا چشم انتظار ناتو نيست
وزير خارجه آمريكا اظهار داشت: ما درپي افزايش بيش از اندازه نيروها در عراق نيستيم و به حضور نيروهاي ناتو در عراق هم چشم ندوخته ايم.
به گزارش ايلنا، كالين پاول در مصاحبه با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز اظهار داشت: ناتو مي تواند در بازسازي نيروهاي پليس و ديگر مسائل عراق نقش داشته باشد.وي در ادامه افزود: فرانسه و آلمان از مخالفان جنگ عليه عراق بوده اند و اكنون نيزتصميمي مبني بر اعزام نيرو به عراق ندارند. ما نيز هرگز انتظار چنين اقدامي را از آنها نداريم.
پاول در ادامه تصريح كرد: كشورهاي مخالف جنگ مي تواننداز طريق همكاري در زمينه هاي ديگر از ما در عراق  حمايت كنند.
وي همچنين با اشاره به اجلاس گروه هشت كشور صنعتي جهان، اظهار داشت: ما در اجلاس گروه هشت درصدد عقب نشيني سريع از عراق نبوديم ، همچنين انتظار اعزام نيروي زياد از ناتو به عراق را هم نداريم.
اجلاس سازمان پيمان آتلانتيك شمالي(ناتو) دو هفته ديگر در استامبول تركيه برگزار مي شود.

كوتاه از سياست جهان
ارتباط سازمان انرژي اتمي هند با يك بازرگان در دبي تكذيب شد
سازمان  انرژي  اتمي هند ارتباط يك  بازرگان  هندي  اخراج  شده  از دبي  درامارات  متحده  عربي  را با اين  سازمان  تكذيب  كرد.به گزارش ايرنا از دهلي نو، پليس  هند درحال  تحقيق  ازاختر حسين  قطب الدين  احمد است  كه  گفته  مي شود، پيشنهاد فروش  برنامه هاي  اتمي هند را به  برخي  ديپلماتهاي  خارجي  در دبي داده  بود. اختر حسين  قطب الدين  احمد بازرگان  هندي  مقيم  دبي  شنبه  شب  گذشته  ازامارت  متحده  عربي  اخراج  و پليس  هند وي  را در بمبئي  بازداشت  كرد. روزنامه  انگليسي  زبان  استيتسمن  چاپ  دهلي  ديروز  نوشت : در حالي كه  تحقيقات  توسط پليس  ادامه  دارد، سازمان  انرژي  اتمي هند و مركز تحقيقاتي اتمي  بهابها در بمبئي  هرگونه  ارتباط بين  دانشمندان  اين  دو مركز را بااختر حسين  رد كرده  است .
اعلام  آمادگي گردانهاي الاقصي براي برقراري آتش بس
فرمانده  گردانهاي  شهداي  الاقصي  شاخه  نظامي جنبش  فتح  در شهر جنين  ديروز  بر آمادگي  اين  گردانهابراي  برقراري  آتش  بس  بعد ازعقب  نشيني  نيروهاي  اسراييلي  از كرانه  باختري  تأكيد كرد. به  گزارش  شبكه  خبري  الجزيره ، زكريا زبيدي  درگفت وگو باراديو اسراييل گفت : اعلام  آتش بس  پس  از عقب نشيني  نيروهاي  اسراييلي  از اين  منطقه  كارمشكلي نيست  مشروط برآنكه  تانكهاي  آنها هر روز براي  كشتن  ما برنگردند. وي  افزود: اگر آنان  جنين  را ترك  كنند هيچگاه  ازاين  شهرحملات  ضداسراييلي  انجام  نخواهد شد. زبيدي  تأكيد كرد: مابراوضاع  كنترل  داريم  و مي توانيم  حماس  و جهاد اسلامي را در اين  زمينه  (آتش  بس ) با خود همراه  كنيم .
وي  در مورد ملحق  شدن  اين  گردانها در تركيب  نيروهاي  امنيتي  فلسطين  گفت : عرفات  تنها كسي است  كه  در اين  زمينه  تصميم  مي گيرد واگر وي  بخواهد، ما براي پيوستن  به  دستگاه  امنيتي  وموسسات  حكومت  خودگردان  آماده  هستيم .
انتقاد شديد كره شمالي از بيانيه سران گروه هشت
يك  سخنگوي  وزارت  امور خارجه  كره  شمالي  با انتقاد از بيانيه  اخير سران گروه  هشت  مبني  بر توقف  كامل  برنامه  هسته اي  اين  كشور، گفت  كه  تنها نتيجه اين  بيانيه  پيشبرد و توسعه  برنامه  بازدارنده  هسته اي  و توانايي  دفاعي پيونگ  يانگ  است .
به گزارش ايرنا از پكن به نقل از خبرگزاري  كره  شمالي ، اين  سخنگو كه  نامي  از وي  برده نشده  است ، تصريح  كرد: استفاده  از عباراتي  چون  توقف  كامل  و بدون  قيد و شرط برنامه  هسته اي  كره  شمالي  در بيانيه  منتشر شده  بلوك  هشت ، گستاخانه  است . اين  سخنگو تأكيد كرد: اين  درخواست  دقيقا مشابه  روشي  است  كه  دولت  آمريكادر مورد عراق  ايجاد كرد و اكنون  نيز تلاش  مي شود تا بحران  ديگري مشابه  بحران عراق  ايجاد شود.سخنگوي  وزارت  خارجه  كره  شمالي  گفت : اين  كشور با هشياري  كامل  از هرگونه اقدامي براي  تبديل  اين  كشور به  كشوري  مانند عراق ، جلوگيري  خواهد كرد وچنين  بحراني  هرگز در كره  شمالي  اتفاق  نخواهد افتاد.
اخضر ابراهيمي  جنايات  رژيم  صهيونيستي  را محكوم  كرد
اخضر ابراهيمي نماينده  ويژه  دبيركل  سازمان  ملل  در امور عراق ، ديروز ، عمليات  خشونت  بار و خونريزي هاي  رژيم  صهيونيستي  در سرزمين هاي  اشغالي  را محكوم  كرد. وي  در سي  و يكمين  نشست  وزيران  امور خارجه  كشورهاي  عضو سازمان  كنفرانس  اسلامي دراستانبول  گفت : اسراييل  با توسل  به  روشهاي  خشونت  بار نظامي  درنوارغزه  خانه هاي  مسكوني  را تخريب  كرده  و افراد غيرنظامي را به  قتل  مي رساند. ابراهيمي خواهان  پايان  دادن  به  فعاليت هاي  خشونت  بار و خونريزي  درفلسطين  اشغالي  شد و افزود: دولت  خودگردان  فلسطين  نيز بايد براي  پايان دادن  به  اينگونه  درگيري ها تدابير لازم  را اتخاذ كند. نماينده  ويژه  دبيركل  سازمان  ملل  در امور عراق  در خصوص  عقب  نشيني  اسراييل از غزه  گفت : اين  موضوع  مي تواند به  از سرگيري  مذاكرات  صلح  خاورميانه  كمك كند.
افزايش فشار پارلمان ژاپن بر كره شمالي
مجلس  مشاوران  ژاپن  ديروز   لايحه اي  را به  تصويب  رساند كه  براساس  آن دولت  اين  كشور مي تواند قانونا از ورود كشتي هاي  كره شمالي  به  بنادر ژاپن جلوگيري  كند.
به گزارش ايرنا از توكيو، اين  لايحه  كه  پيشتر به  تصويب  مجلس  نمايندگان  ژاپن  رسيده  بود، دومين  گام پارلمان  ژاپن  (ديت ) براي  فشار بر كره شمالي  محسوب  مي شود. در ماه  زمستان  گذشته  نيز مجلس  ژاپن  با اصلاح  قانون  مبادلات  خارجي ، اين اجازه  را به  توكيو داد كه  تحريم هاي  اقتصادي  عليه  كره شمالي  را بدون  نيازبه  قطعنامه  سازمان  ملل ، به  اجرا درآورد.براساس  مصوبه  ديروز پارلمان  ژاپن ، دولت  توكيو اين  اختيار را بدست  مي آوردكه  هر گاه  مسائل  امنيتي  اقتضا كند از ورود كشتي هاي  خارجي  به  بنادر اين كشور براي  يك  دوره  محدود جلوگيري  كند.

پاول: وضعيت امنيتي عربستان بسيار خطرناك است
008052.jpg
كالين پاول وزير خارجه آمريكا وضعيت امنيتي در عربستان را بسيار خطرناك خواند و گفت: با وجودي كه عربستان تمام منابعش را عليه شبه نظاميان مرتبط با گروه القاعده كه يك آمريكايي را ربوده و دو تن ديگر را كشته اند، بسيج كرده است، اما هنوز مي تواند اقدامات بيشتري را براي جنگ با تروريسم انجام دهد.
به گزارش آسوشيتدپرس، كالين پاول، در گفت وگو با شبكه ي خبري فاكس نيوز گفت: با وجودي كه من از عملكردشان راضي هستم اما فكر مي كنم آنها هنوز مي توانند اقدامات بيشتري را انجام دهند.
وي با بيان اين كه عربستان مي تواند با تبادل اطلاعات، نيروهايش را مجهزتر كند، افزود: اين كشور علاوه بر بسيج كردن نيروهاي نظامي و پليس ، بايد از تامين مالي برخي از سازمان هايي كه ممكن است حامي فعالان تروريست باشند، جلوگيري كند.
پاول هم چنين در گفت وگو با شبكه ي تلويزيوني ان.بي.سي گفت: عراقي ها و عربستاني ها با تابستاني طولاني و خونين روبرو خواهند بود؛ بنابراين عربستان بايد نيروهايش را عليه تروريسم بسيج كند.
هشدار آمريكا و انگليس به اتباع خود در عربستان
در پي حملات تروريستي اخير به اتباع غربي مقيم عربستان سعودي، سفارت آمريكا در اين كشور به اتباع آمريكايي مقيم عربستان درباره حملات تروريستي بيشتر هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري رويتر سفارت آمريكا در عربستان از اتباع خود خواست براي جلوگيري از حملات بيشتر به غربي ها برنامه هاي خود را تغيير دهند و به شدت مراقب باشند.
اين سفارتخانه  اعلام كرد :حملات تروريستي اخير نشان داد اين حملات بسيار گسترده و از پيش برنامه ريزي شده هستند.
آمريكا پيشتر نيز از اتباع خود خواسته بود عربستان را ترك كنند.
وزارت خارجه انگليس نيز ديروز از آن دسته از كاركنان سفارت انگليس در عربستان كه حضور آ نها چندان ضروري نيست خواست اين كشور را ترك كنند.
وزارت خارجه انگليس همچنين از اتباع خود خواست از سفرهاي غيرضروري به عربستان خودداري كنند.

دستگيري يكي از رهبران القاعده در پاكستان
پاكستان  اعلام  كرد، يكي  از رهبران  شبكه  القاعده  را به  تازگي در شهر كراچي  در جنوب  اين  كشور دستگير كرده  است .
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از اسلام آباد فيصل  صالح  حيات  وزير كشور پاكستان  ديروز در اين  زمينه  گفت : نيروهاي  امنيتي  روز گذشته در عملياتي  گسترده  موفق  شدند تعداد زيادي  از اتباع  خارجي  عضو شبكه القاعده  را در شهر كراچي  دستگير كنند كه  خواهرزاده  خالد شيخ محمد فرمانده  عملياتي  شبكه  القاعده  نيز در ميان  دستگير شدگان  است .
صالح  حيات  افزود: دستگير شدگان  در بازجوييهاي  اوليه  به  ارتباط مستقيم  خود با شبكه  القاعده  و شركت  در عمليات  ترور فرماندهان، ارتش  و ديگر عمليات  تروريستي  اعتراف  كرده اند.

خارجي
اجتماعي
اقتصادي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |