سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۰۸ - Jun 15, 2004
شهردار تهران در ديدار از خبرگزاري فارس:
امروز خودم را نسبت به مردم بدهكارتر مي دانم
خبرگزاري فارس: شهردار تهران ديروز به هنگام بازديد از خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سئوال كه عملكرد يكساله خود را چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: واقعا امروز خودم را نسبت به مردم بدهكارتر از سال گذشته مي دانم.
وي با اشاره به يك تيم ۲۲ نفره براي بررسي  و پيگيري نامه هاي ارسالي به شهرداري تهران خاطر نشان كرد: طي يكسال و بيست و يك روز گذشته دفتر شهردار، تهران ۵۴ هزار نامه مردمي و ۲۰ هزار نامه اداري دريافت كرده است كه اين نامه ها بعد از خلاصه بندي و محوربندي، دستور رسيدگي به آنها توسط مراكز يا حوزه مربوطه در ذيل نامه، توسط شهردار قيد مي شود و جهت
اجرا به بخش هاي مربوطه ارسال مي شود و گروه پيگيري نيز به همراه متقاضي نتيجه اقدامات را طي گزارش هاي هفتگي دنبال مي كند.
حضور شهردار در جلسات دولت
احمدي نژاد در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه دولت از سال گذشته مانع حضور شهردار در جلسات هيأت وزيران شده است، نحوه تعامل دولت با شهرداري طي يكسال گذشته چگونه بوده است، گفت: به نظر شما  آيا بناي دولت بر تعامل بوده است؟ وي افزود: هر چند دلايل ممنوعيت حضور شهرداري در جلسات هيأت دولت را نمي دانم و تحليلي نيز در اين زمينه ندارم اما به نظر مي رسد كه براي مديريت شهري فرصت خوبي بود كه بدون اتكا به دولت تهران را اداره كند و بر روي پاي خود بايستد و اگر شهرداري طي يكسال گذشته موفق به چنين امري شده باشد مديريت شهري از دستاورد ارزشمندي برخوردار شده است.
هر چند تأثير تأمين منابع عمومي به عنوان يكي از وظايف دولت در تسريع كارها را
نمي توان ناديده گرفت.
بانك شهرداري
شهردار تهران ايجاد بانك توسط شهرداري را قانوني دانست و تصريح كرد: موافقت شوراي پول و اعتبار براي اعطاي مجوز تشكيل بانك شهرداري لازم است هر چند كه تفسير غلطي در اين زمينه در شوراي پول و اعتبار وجود دارد، اما تيمي در حال مذاكره و آماده كردن مقدمات تشكيل اين بانك است.
ممنوعيت ساخت و ساز بر روي گسل ها
شهردار تهران از سخت گيري و كنترل دقيق ساخت و سازها در محدوده گسل هاي شناسايي شده و محدوده هاي پرخطر خبر داد و گفت:ساخت وساز در اين مناطق به صفر رسيده است و در حال حاضر هيچ گونه اجازه ساخت و سازي در اين مناطق داده نمي شود.
احمدي نژاد در خصوص اقدامات شهرداري براي ممنوعيت ساخت و ساز بر روي گسل هاي شهر تهران اظهار داشت: اطلاعات در مورد گسل هاي شهر تهران محدود است و عمدتا براساس مطالعات سطحي زمين شناسي مي باشد.
شناسايي دقيق محل هاي گسلها نياز به بررسي هاي دقيق تر توسط سازمان
زمين شهري و ساير سازمانها مي باشد.
سوله هاي چند منظوره امدادي
شهردار تهران از آغاز نصب سوله هاي چند منظوره امداد و نجات براي مواقع بحراني در شهر تهران طي هفته آينده خبر داد و تصريح كرد: با توجه به زلزله خيز بودن شهر تهران و در راستاي توسعه امكانات امدادي در شهر تهران مكانهايي براي نصب ۱۲۰ سوله در ۱۱۲ ناحيه شهر تهران آماده شده كه نصب آنها از هفته آينده آغاز و تا آخر شهريور ماه به پايان خواهد رسيد كه در كنار آنها محل فرود هليكوپتر، منابع آب و ذخاير مواد غذايي و امدادي ديده شده است.
احمدي نژاد اعتبار اختصاص يافته براي تهيه سوله ها را ۱۰ ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: شوراي شهر تهران در بودجه سال جاري شهرداري تهران علاوه بر مبلغ فوق، به مديريت شهري اجازه اختصاص ۲۰ ميليارد تومان ديگر از سرجمع اعتبارات را براي توسعه امكانات امداد و نجات داده است.
دستگاه ثبت زلزله در تهران
وي افزود: با توجه به اهميت موضوع، شهرداري تهران در هفته جاري ۱۲ دستگاه براي ثبت لرزه ها و اندازه گيري ميزان آنها و شبكه اي كه تحولات داخل زمين را مورد بررسي قرار خواهد داد، نصب خواهد كرد كه دستاوردهاي اين سيستم ها توسط مديريت بحران شهري تهران با همراهي تعدادي از سازمان هاي خارج از كشور همچون تيم روسي تحليل آناليز خواهند شد.
وي ازاحتمال اتمام مطالعات تفصيلي و خطوط راهبردي شهر تهران تا پايان سال جاري و اوايل سال آينده خبر داد و افزود:درطرح هاي تفصيلي كه توسط ۲۵ گروه مشاور با بررسي بخش بخش تهران تهيه خواهد شد، مكانهاي مناسب براي بلند مرتبه سازي نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت اما بطور مسلم بلند مرتبه سازي به مثابه قبل نخواهد بود و بايد براساس ضوابط و مقررات تدوين شده، انجام گيرد.
تراكم تشويقي براي بازسازي ساختمانهاي فرسوده
احمدي نژاد در خصوص مخالفت هاي شوراي عالي شهرسازي براي اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي براي بازسازي بافتها و ساختمانهاي فرسوده شهر تهران گفت: با وجود آن كه شهرداري مطابق قانون، در اين زمينه از وظيفه  قانوني برخوردار نمي باشد اما به لحاظ اخلاقي و اعتقادي شورا و شهرداري تهران در اين راستا با تأمين تسهيلاتي همچون اعطاي يك طبقه تراكم تشويقي و تخفيف عوارض ساخت آنها، زمينه را براي نوسازي بافت ها و ساختمانهاي فرسوده ضمن در نظر گرفتن ساير امتيازات تشويقي فراهم كرده است. وي با اشاره به عدم همكاري لازم براي اجراي تسهيلات فوق، خاطر نشان كرد: عده اي خودشان را مسئول حل مشكلات موجود در اين زمينه نمي دانند و فقط خود را مسئول  ايرادگيري مي دانند و مدام به جاي همكاري، مخالفت مي كنند در صورتي كه آنها مسئول احياي بافت هاي فرسوده شهر هستند نه شهرداري، مگر با اين روشها مي توان كشور را اداره كرد.
شهردار تهران در پايان خاطر نشان كرد:مطمئنا مخالفت ها تأثيري در اقدامات شهرداري براي حفاظت از جان و مال مردم نخواهد داشت. هر چند اين بي مسئوليتها تنها شامل شوراي عالي شهر سازي نمي شود و ساير بخش ها نيز خودشان را در مقابل مسائل مختلف با وجود آن كه اختيارات لازم را دارند، مسئول نمي دانند.
احمدي نژاد در پاسخ به سئوالي در خصوص تعداد پرونده هاي شهرداري در محاكم قضايي گفت:در خصوص شهرداري تهران مي توان گفت كه شكايتها تقريبا به صفر رسيده است.
رقابت دولت با مردم
شهردار تهران در خصوص اقدامات شهرداري براي كاهش قيمت زمين و مسكن، سياستگذاري ها در زمينه زمين و مسكن را جزء  اختيارات دولت و وزارت مسكن عنوان كرد و گفت: متأسفانه سياست روشني در اين زمينه وجود ندارد. وي افزود: در حال حاضر سياست دولت در بخش مسكن رقابت با مردم است نه تأمين نيازهاي آنها و به آن از موضع حكومتي نگاه نمي كند.
به همين دليل شاهد تلاطم در بازار زمين و مسكن هستيم اما بدون شك در صورتي كه دولت خواهان تحقق وظيفه قانوني خود در تأمين مسكن براي مردم باشد، شهرداري نيز تا حد توان دولت را همراهي خواهد كرد.
شهردار تهران تصريح كرد: شورا و شهرداري تمام سعي خود را كرده است تا قيمت مسكن افزايش غيرعادي نداشته باشد.
ساخت مراكز فرهنگي در عباس آباد
وي در پاسخ به اين سئوال كه  آيا مصوبه اخير شورا براي ممنوعيت ساخت و سازها در منطقه عباس آباد، احداث موزه دفاع مقدس در منطقه را تحت الشعاع قرار خواهد داد يا نه، گفت: تپه هاي عباس آباد در قلب شهر، تنها فرصت باقي مانده براي جبران كاستي هاي فرهنگي و فضاي سبز شهر تهران است كه تبديل زمين هاي  اين منطقه توسط سازمان هاي مختلف به يك مركز اداري حاصلي جز شلوغي تراكم و بهم ريختگي را نمي تواند در پي داشته باشد به همين دليل اين زمينها بايد به كاربري اصلي خودشان -فرهنگي و فضاي سبز- تبديل شوند.
شهردار تهران افزود: مجموعاً ۱۰ الي ۱۵ مركز فرهنگي همچون نمايشگاه كتاب، حوزه دفاع مقدس، مركز سالن هاي نمايشي، موزه مطبوعات، مركز كنفرانس هاي خبري و... در اين منطقه بعد از اتمام بررسي ها، تدوين طرح ها و تصويب كليات آن توسط شوراي شهر تهران احداث خواهد شد اما به طور مسلم، كليات اين طرح ها طي سه ماه آينده به شوراي شهر تهران ارائه خواهد شد.
انتقال پايتخت چاره ساز نيست
وي انتقال پايتخت را عامل تأثيرگذاري در وضعيت شهر تهران به لحاظ حادثه خيزي و غيرمقاوم بودن ساختمانهاي شهر ندانست و تصريح كرد: بودن يا نبودن ساختمانهاي دولتي تأثيري در آسيب پذيري ساختمانها و بافت هاي فرسوده تهران ندارد و مي توان به جاي تصميمات موضعي براي چنين اقدام بزرگي كه هنوز ابعاد آن مشخص نيست، زمينه را براي مقاوم سازي و نوسازي اين بافتها از طريق تأمين تسهيلات و وام فراهم كرد.
احمدي نژاد كاهش حضور دستگاه هاي اداري با توزيع اختيارات بين استانها را يكي ديگر از راهكارهاي مؤثر دانست و متمركز بودن بخش عمده بودجه عمراني كشور را سياستي نادرست دانست و خاطر نشان كرد: اين نوع تصميم گيري مانع از رشد استانها به لحاظ نيروي انساني و قدرت تصميم گيري آنها مي شود.
در صورتي توزيع اختيارات براي تصميم گيري هاي محلي همچون ساختن يك سد معمولي منطقي تر به نظر مي رسد.
 ايجاد شهرك هاي اداري
وي تأكيد كرد: سازمانهايي كه عمده  كارهايشان خارج از پايتخت قرار دارد و تنها با ايجاد سازماني در شهر تهران موجب تحميل هزينه هاي خود بر مردم مي شوند بايد از تهران خارج و در شهر خود مستقر شوند.
احمدي نژاد اظهار داشت: هر چند تعدادي از مراكز حكومتي هستند كه نياز به متمركز بودن آنها وجود دارد اما مي توان با اتخاذ راهكارهاي متعددي همچون ايجاد شهرك هاي اداري مسائل مربوط به آنها را نيز حل كرد.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران:
ايجاد مراكز فرهنگي در اراضي عباس آباد مصوبه شوراي شهر مي خواهد
تمام دستگاه هاي اجرايي بايد اراضي عبا س آباد را در وهله نخست به عنوان سرمايه زيست محيطي براي شهروندان تهراني تلقي كنند
گروه شهري: ايجاد مراكز فرهنگي در اراضي عباس آباد تنها با تصويب شوراي شهر امكان پذير است.
رسول خادم رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران به خبرنگار ما گفت: تخصيص زمين براي ايجاد نمايشگاه كتاب و موزه دفاع مقدس تنها در صورتي كه در طرح كلي شهرداري در ارتباط با اراضي مذكور ديده شود و به تاييد شوراي شهر برسد عملي خواهد بود.
وي با اشاره به مصوبه اخير شوراي شهر مبني بر تعيين كاربري هاي فرهنگي و فضاي سبز براي اراضي عباس آباد گفت: تا زماني كه كه شهرداري طرح مذكور را براساس مهلت سه ماهه تعيين شده به شوراي شهر ارائه ندهد، هيچگونه تخصيص اراضي ويژه اي براي دستگاه هاي اجرايي در اين منطقه صورت نخواهد گرفت.
خادم گفت: با توجه به كاربري فرهنگي و فضاي سبز اراضي عباس آباد بايد تمام دستگاه هاي اجرايي مسئول تلاش كنند كه خارج از هرگونه بخشي نگري، اراضي فوق را به عنوان سرمايه زيست محيطي براي شهروندان تهراني تلقي كنند.
وي تصريح كرد كه شوراي شهر با جديت از انجام هرگونه تخلف در اراضي مذكور جلوگيري مي كند و هيچگونه ساخت و ساز و يا تخصيص زمين ويژه براي بخشي از اراضي فوق تا قبل از مصوبه شوراي شهر صورت نخواهد گرفت.
به گفته خادم در طرح قابل ارائه از سوي شهرداري بايد كل اراضي عباس آباد و نوع كاربري هاي آن تعريف شود تا بر مبناي آن تخصيص و واگذاري زمين مورد نياز براي هر طرح از جمله پارك موزه انجام شود. از سوي ديگر خادم با اشاره به گزارش تيم كارشناسي كميسيون هاي فرهنگي اجتماعي كلان شهرها به شهر زلزله زده بم گفت: متاسفانه مردم بم به لحاظ اجتماعي در شرايط خوبي به سر نمي برند.
به گفته وي شايد دستگاه هاي اجرايي توانسته باشند تا حدودي مشكلات سخت افزاري و شهرسازي مردم را حل كنند اما شوك روحي و رواني كه به دنبال زلزله بر مردم و جامعه وارد شده همچنان وجود دارد.خادم نبود برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي، بيكاري، افزايش آسيب هاي اجتماعي و بلاتكليفي را از جمله عوامل تاثيرگذار در افزايش مشكلات روحي و اجتماعي مردم بم دانست.

آغاز پرداخت وام به زوجهاي تهراني
شهرداري تالار عروسي رايگان در اختيار زوجهاي تهراني قرار مي دهد
008064.jpg
رئيس  سازمان  فرهنگي  هنري  شهرداري  تهران  گفت:  شهرداري  براي  كمك  به زوجهاي  جوان  و ترويج  فرهنگ  ازدواج  آسان،  تالار عروسي  رايگان  در اختيار زوجهاي  تهراني  مي گذارد.
اسفنديار رحيم  مشايي  در مصاحبه  با واحد مركزي  خبر با بيان  اينكه  تا پايان  تابستان  برنامه ريزي  اجرايي  اين  طرح  اعلام  مي شود، افزود: شهرداري  ابتدا تالارهاي  ويژه  خود را به  اين  امر اختصاص  مي دهد.
وي  گفت : با برخي  سازمانها در اين  باره  مذاكره  شده  است  و آنها نيزدر اين  امر خداپسندانه  همكاري  مي كنند.
مشايي  با اشاره  به  اينكه  بسياري  از موسسات  خيريه  براي  همكاري  باشهرداري  تهران  در اين  زمينه  اعلام  آمادگي  كرده اند گفت: در سازمان  فرهنگي  هنري  شهرداري  تهران  ستادي  براي  ارائه  راهكار و استفاده  بهينه  از امكانات  شهري  به  منظور كمك  به  زوجهاي  جوان  تهراني  تشكيل  شده  است.
شهرداري  تهران  با همكاري  صندوق  قرض الحسنه  انصارالمجاهدين  از ديروز پرداخت  وام  ده  ميليون  ريالي  به  زوجهاي  تهراني  را آغاز كرد.

ساخت سرويس هاي بهداشتي
008070.jpg
معاون خدمات شهري شهرداري در نشست معاونين امور خدمات شهري مناطق بيست ودوگانه كه در سالن كنفرانس شهرداري منطقه ۳ برگزار شد اعلام كرد: در ۲۵۰ تا ۳۰۰ نقطه تهران سرويس هاي بهداشتي ساخته مي شود.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۳ تهران، مهندس محمد جواد محمدزاده در تشريح فعاليت ها و برنامه هاي خدماتي شهرداري اعلام كرد: در راستاي ارتقاء  سطح كمي و كيفي خدمات و رفاه حال عمومي شهروندان با تخصيص اعتباري بالغ بر ۲۵ ميليارد ريال طرح ساخت سرويس هاي عمومي بهداشتي در نقاط پرتردد شهر آغاز شده است و تاكنون حدود ۱۴۰ سرويس بهداشتي در نقاطي از جمله حاشيه ميادين و بازار روز و ميادين ميوه و تره بار و بوستان هاي شهري ساخته شده است.

استانداردهاي شيشه ساختمان اجباري مي شود
008073.jpg
مديركل مركز تحقيقات غيرفلزي موسسه استاندارد گفت: استانداردهاي شيشه ساختمان از جمله رفلكس، دوجداره و سكوريت ايمني تدوين شده است كه تا شهريور اجراي آن اجباري مي شود.جمشيدي استاندارد شيشه هاي سكوريت ايمني توليد داخل را از بسياري كشورها بالاتر دانست و گفت: تركيه بيشتر از استانداردهاي ترجمه شده استفاده مي كند در حالي كه در كشورمان بر روي هر استاندارد تحقيقات گسترده اي صورت مي گيرد.مدتهاست كه سازندگان بناها از شيشه به عنوان نماي اصلي ساختمانها استفاده مي كنند و غير استاندارد بودن شيشه ها مي تواند ضمن ايجاد خطر براي شهروندان ، هزينه ساخت بناها و تامين انرژيهاي حرارتي و برودتي را افزايش دهد.

تجهيز ۶۸ بوستان در جنوب تهران
008067.jpg
۶۸ بوستان محلي و منطقه اي در حوزه شهرداري منطقه ۱۸ و در جنوب غرب تهران براي كمك به گذران اوقات فراغت شهروندان به ويژه كودكان و نوجوانان تجهيز و بازسازي شد.
مهدي نثاري معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه ۱۸ ايجاد ايستگاه هاي شادي و فراغت و نيز كارگاه هاي عرضه توليدات دستي هنرجويان مراكز فرهنگي و اجتماعي و برپايي ايستگاه هاي تندرستي در بوستانهاي سطح منطقه را در راستاي همين هدف برشمرد.

تدوين طرح جامع فرهنگي - اجتماعي بوستان هاي شهري
طرح جامع فرهنگي- اجتماعي بوستان هاي تهران كه اداره كل هماهنگي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق شهرداري تهران متولي تدوين آن است در دست بررسي است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين طرح كه بعنوان اولين سند راهبري فرهنگي- اجتماعي پنجساله بوستان ها تدوين مي گردد به مسايل گوناگون ازجمله: امنيت، امور زيست  محيطي، مشاركت شهروندان در بهسازي، آموزشي، تفريح و بازي، ورزش هاي همگاني، حيات وحش، عرضه محصولات فرهنگي، فرهنگ ديني، كودكان، جوانان، زنان و سالمندان در بوستان هاي شهر تهران مي پردازد.
براساس اين گزارش درحال حاضر كلان شهر تهران داراي حدودا ۱۲۲۶ بوستان با حدود مساحت كل ۱۵۱۲۳۳۵۸ مترمربع و اجراي طرح مذكور مي تواند با استفاده از مشاركت هاي مردمي و تشكل هاي غيردولتي نقش به سزايي در ساماندهي و استفاده بهتر از امكانات موجود در پي داشته باشد.

ديدار اعضاي شوراي شهر با شهروندان
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران درپي ديدارهاي دوره اي از مناطق مختلف شهرداري تهران فردا (چهارشنبه) با حضور در مناطق ۱ ، ۱۵ و ۱۹ شهرداري به مشكلات شهروندان رسيدگي خواهند كرد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر تهران،  نادر شريعتمداري در منطقه ۱ و حسن بيادي در منطقه ۱۵ و اميررضا واعظي آشتياني با حضور در منطقه ۱۹ شهرداري به مشكلات شهروندان رسيدگي خواهند كرد.
بنابراين گزارش، شهروندان مناطق مذكور مي توانند جهت ثبت نام و تعيين وقت به روابط عمومي هاي شهرداري هاي مناطق مذكور مراجعه كنند.

۲۰ ميليون هكتار از اراضي ايران تحت تأثير بيابان زايي قرار دارد
گروه شهري: ۲۰ ميليون هكتار از اراضي كشور تحت تاثير بيابان زايي قرار دارد كه وضعيت ۵/۶ ميليون هكتار آن بحراني است.
مهندس صمدي معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: پنج برابر استاندارد جهاني در كشور ما مناطق بياباني وجود دارد كه اين پديده از مسائل اقليمي نشات مي گيرد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر، در ۱۴ استان كشور مشكل بيابان زايي وجود دارد كه ۷۰ شهرستان در اين استانها تحت تاثير تبعات منفي آن قرار دارند و اين سازمان براساس برنامه چهارم توسعه تلاش مي كند اين پديده را در استان هايي كه غالب نيست حذف و در استانهاي ديگر كاهش دهد.

بررسي طرح تكريم ارباب رجوع در شهرداري تهران
هفتاد و چهارمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران به صورت فوق العاده و با حضور مستمع امروز (سه شنبه) در تالار اصلي شورا برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس در اين جلسه طرح تكريم ارباب رجوع در شهرداري تهران و نيز طرح مجوز چگونگي استفاده متقاضيان ساخت و ساز از معابر عمومي شهر بررسي مي شود.
براساس اين گزارش، بررسي لايحه اخذ عوارض ممنوعيت استفاده از شيشه به عنوان مصالح اصلي در نماي ساختمان از ديگر دستورات جلسه فرداست. همچنين در اين جلسه لايحه ساماندهي واگذاري تراكم مازاد و طرح هاي تفصيلي مناطق شهرداري تهران بررسي خواهد شد.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |