دوشنبه ۸ تير ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۲۱ - Jun 28, 2004
واشنگتن پست خبر داد
دستورهاي حاكم آمريكايي در محدود كردن دولت آينده عراق
روزنامه واشنگتن پست ديروز خبر داد، پل برمر دستوراتي صادر كرده كه به منزله بازبيني قوانين حقوقي عراق است. بعضي از اين دستورات كه به امضاي برمر رسيده است تا زماني كه توسط دولت موقت لغو شود به قوت خود باقي خواهد ماند. در حقيقت قدرت ،دولت موقت را محدود مي كند و موجب اعمال قوانين نوشته شده توسط آمريكا براي دوران انتقال دمكراتيك در عراق خواهد شد. يكي از جنجالي ترين اين دستورات وارد
شدن بندي به قانون انتخابات براي تشكيل يك كميته هفت نفري براي تأييد صلاحيت احزاب سياسي و كانديداهاي انتخاباتي است. در موردي ديگر برمر دستور داده است كه مشاور امنيت ملي و رئيس سرويس اطلاعات كشور كه توسط نخست وزير انتخاب مي شوند، هر يك تا ۵ سال در اين سمت ها باقي باشند. به اين ترتيب دولت منتخبي كه قرار است سال آينده بعد از انتخابات قدرت را به دست بگيرد ديگر اختياري در انتخاب افراد جديد براي اين دو سمت نخواهد داشت.
برمر همچنين عده اي از عراقي ها را به انتخاب دستيارانش در مناصبي پرنفوذ در دولت موقت منصوب كرده است. اين افراد به عنوان بازرس هاي كل به مدت پنج سال در همه وزارتخانه ها حضور خواهند داشت. يك مقام عراقي ديگر در رأس كميسيوني ويژه مقامات فاسد دولتي را براي تعقيب قضايي معرفي مي كند.
به نوشته واشنگتن پست بعضي مقامات عراقي دستورات برمر و نصب هاي او را محكوم كرده و آن را تلاش براي اعمال كنترل آمريكا بر عراق تا مدت ها بعد از انتقال قدرت سياسي، خوانده اند.
از دو هفته پيش تاكنون برمر ۹۷ مورد دستور قانوني صادر كرده كه تشكيلات آمريكايي اشغالگر در عراق آن ها را دستورالعمل هاي لازم الاجرا يا راهنمايي هايي به مردم عراق مي خواند. طبق الحاقيه اي در قانون اساسي موقت عراق لغو دستورات جديد برمر به تأييد و تصويب اكثريت وزراي اياد علاوي نخست وزير، رئيس جمهور موقت و همچنين دو معاون رئيس جمهور نياز دارد. اما يك مقام بلندپايه آمريكايي در عراق اخيرا گفته است لغو اين دستورات چندان آسان نيست.
از جمله ديگر دستورات برمر تعيين نرخ ۱۵ درصدي ماليات، منع نقض قانون مالكيت فكري، ممنوعيت كار براي كودكان زير ۱۵ سال و يك قانون ترافيكي جديد كه استفاده از بوق براي رانندگان را تنها در شرايط اضطراري ممكن مي داند و همچنين رانندگان را ملزم به گرفتن فرمان در هر دو دست هنگام رانندگي مي كند.
برمر در دستورات خود اعضاي ارتش عراق را از حضور در مناصب دولتي تا ۱۸ ماه بعد از بازنشستگي يا استعفايشان در ارتش منع كرده است،  براي كساني كه هنگام فروش هرگونه سلاح دستگير شوند حداقل ۳۰ سال زندان در نظر گرفته و شبه نظاميان سابقي كه وارد نيروهاي مسلح عراق شده اند را از تأييد يا تبليغ كانديداهاي سياسي منع كرده است.
او حكم اعدام را به حال تعليق درآورده است. بعضي دستورات او از سوي مقامات عراقي مورد تمسخر قرار گرفته است. قضات دادگاه جنايي عراق از اعمال حكم حبس ۳۰ ساله براي خريد و فروش سلاح سرباز زده اند. همچنين بسياري از سياستمداران عراقي لغو حكم اعدام را اشتباه خوانده اند.
۳۲ كشته در انفجار حله
تلويزيون الجزيره اعلام كرد، انفجار يك اتومبيل بمب گذاري شده در شهر حله عراق ۳۲ كشته و ۲۲ زخمي بر جاي گذاشته است.به گزارش خبرگزاري فرانسه، بدين ترتيب تلويزيون الجزيره آمار كشته شدگان انفجار شنبه شب را كه پيشتر ۱۷ نفر اعلام شده بود افزايش داد.
اين شبكه تلويزيوني مستقر در قطر همچنين گفت: انفجار بمب خسارات عمده اي نيز به بار آورده است كه از آن جمله انهدام ۱۰ دستگاه اتومبيل بود.
پيشتر معاون عملياتي ائتلاف به خبرگزاري فرانسه گفته بود كه اين انفجار ۱۷ كشته و ۴۰ زخمي برجاي گذاشته است.وي اظهار داشت: «اين انفجار مشكوك به بمب گذاري در يك اتومبيل بود» .سخنگوي نيروي تحت رهبري لهستان كه در شهر به گشت زني مشغول است نيز گفت اين انفجار شنبه شب در نزديكي مسجد سابق صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق رخ داده است.
منابع خبري پيشتر گفته بودند كه اكثر قربانيان انفجار غيرنظامي بوده اند.

صدام ۱۱ تير به زندان جديد منتقل مي شود
اياد علاوي نخست وزير موقت عراق اعلام كرد صدام روز اول ژوئيه (۱۱تير) به يك زندان جديد در عراق كه تحت نظارت نيروهاي عراقي است و از نظارت محدودتري توسط نيروهاي ائتلاف برخوردار خواهد بود، منتقل مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي گفت: صدام در دست عراقيها خواهد بود. ممكن است ما از نيروهاي چند مليتي بخواهيم در حمايت از خارج اين زندان به ما كمك كنند اما وي در اختيار عراقيها و قضات عراقي خواهد بود.
علاوي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، گفت: شما شاهد انتقال وي خواهيد بود و از جايگاه وي اطلاع خواهيد يافت. علاوي با تاكيد بر اينكه عراقيها توانايي نگهداري و محاكمه صدام را دارند گفت: ما نيروهاي لازم و سيستم قضايي داريم. وي ادامه داد: وي محاكمه خواهد شد و محاكمه وي يك محاكمه منصفانه خواهد بود برخلاف محاكمه هايي كه وي براي مردم عراق تشكيل داد و وي با هر آنچه كه سيستم قضايي عراق تصميم بگيرد روبرو خواهد شد. وي از پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد صدام كه دهها هزار نفر از عراقيها را در دوره حكومت خود اعدام كرد، به مجازات مرگ محكوم شود خودداري كرد.

آژانس بين المللي انرژي اتمي:
نيروگاه هاي اتمي جهان را گسترش دهيد
008907.jpg
آژانس بين المللي انرژي اتمي وابسته به سازمان ملل متحد توصيه كرده است بر سهم نيروگاه هاي هسته اي در توليد برق در جهان افزوده شود.به گزارش بي بي سي آژانس بين المللي در گزارش اجتماعي خود نوشته است كه توليد برق از نيروي اتم به منزله كاهش ايجاد گازهاي گلخانه اي ناشي از استفاده از سوخت هاي فسيلي در نيروگاه هاي سنتي است و همچنين باعث ارتقاي سطح زندگي در جهان خواهد شد.گازهاي گلخانه اي مسبب اصلي گرمايش هواي زمين دانسته مي شود.گزارش اجتماعي آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه ايجاد نخستين نيروگاه هسته اي انتشار يافته كه پنجاه سال قبل در نزديكي مسكو، پايتخت شوروي سابق، تاسيس شد.اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد پيش بيني كرده است كه تا سال ۲۰۵۰ ميلادي، توليد برق از نيروگاه هاي هسته اي به حدود چهار برابر ميزان فعلي افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر، كمتر از يك ششم از مصرف برق جهان توسط اين نيروگاه ها توليد مي شود.در گزارش آژانس آمده است كه مي توان از انرژي هسته اي براي توليد سوخت هاي پاكيزه تر كه آلودگي كمتري دارند نيز استفاده كرد.
از جمله اين گزارش به توليد هيدروژن به عنوان يك منبع اصلي سوخت اشاره دارد كه مي تواند در آينده به جاي سوخت هاي فسيلي در اتومبيل ها به كار رود.مصرف بنزين و گازوييل در خودروها منبع اصلي توليد گازهاي گلخانه اي است.در عين حال، گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي به نگراني عمومي در مورد امنيت نيروگاه هاي هسته اي نيز اشاره دارد.به ويژه در اين گزارش آمده است كه نگراني در باره نحوه دفع فضولات ناشي از فعاليت نيروگاه هاي هسته اي مي تواند بر توسعه اين بخش در آينده تاثير منفي داشته باشد.

بازگشت گسترده يهوديان به عراق
روزنامه الوطن به نقل از يك حزب تركمن عراق از بازگشت گسترده يهوديان كرد به منطقه شمال عراق پس از ۵۰ سال پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاري مهر، اين منبع تركمن به روزنامه الوطن گفت: يهوديان كرد عراق كه ۵۰ سال پيش از اين منطقه مهاجرت كرده بودند در سايه صدور قانون جديد حكومت موقت عراق كه مجوز بازگشت مجدد را به عراقي هايي كه گذرنامه دو كشور به همراه داشته باشند، مي دهد بار ديگر به منطقه كردستان بازگشتند.
اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، گفت: يهوديان كرد به كمك نيروهاي پيشمرگ بخش هاي وسيعي از زمين هاي شمال عراق را بويژه در كركوك به پنج برابر قيمت واقعي آن خريده اند.

اين بار ترك ها قرباني مراسم گردن زني در عراق هستند
008904.jpg
گروهي  به  نام  گردانهاي  توحيد و جهاد در عراق  با انتشار بيانيه اي  و پخش يك نوار ويدئويي از ربودن سه  كارگر تبعه  تركيه در عراق خبر داد و تهديد كرد اگر به  خواسته هايشان عمل  نشود تا ۷۲ساعت  ديگر آنها را سر خواهند بريد.
به  گزارش  شبكه  تلويزيوني  الجزيره ، گردانهاي  توحيد و جهاد از دولت  تركيه  خواسته  است  همه  شركتهاي  تركيه اي  را كه  با اشغالگران  همكاري  مي  كنند از عراق  خارج  كند. در نواري  ويدئويي  كه  الجزيره  دريافت  كرد سه  شهروند تركيه اي  خود را با زبان  تركي  معرفي  مي  كردند و فعاليتهايشان  در عراق  را شرح  مي دادند.
آنها در حالي  كه  دو فرد مسلح  پشت  سرشان  ايستاده اند گذرنامه هاي  خود را نشان  مي دهند. آدم  ربايان  از مردم  تركيه  خواسته اند به  نشانه  محكوم  كردن ديداربوش  از تركيه  دست  به  تظاهرات گسترده  بزنند و شركتهاي  تركيه اي  را كه  با اشغالگران  در عراق  همكاري  مي كنند به  خروج از عراق  وادارند.اين گروه پيش از جديدترين اقدامات خود يك تبعه كره جنوبي و يك آمريكايي را به همين شيوه گردن زدند.آمريكايي ها مي گويند ابومصعب الزرقاوي از افراد القاعده مسئول اين كشتارهاست.

اعتراض مردم تركيه به بوش
در آستانه برگزاري نشست سران ناتو كه امروز و فردا در استانبول تركيه برگزار مي شود ده ها هزار تن از مردم تركيه با برپايي تظاهراتي گسترده خواستار خروج بوش از كشورشان و پايان اشغال عراق شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي.ان.ان، طي چند روز گذشته تركيه شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده عليه برگزاري نشست ناتو بوده است.ديروز نيز دهها هزار تن از مخالفان جنگ با اجتماع در خيابانهاي استانبول، آنكارا و ديگر شهرهاي تركيه مخالفت خود را با حضور جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در كشورشان، برگزاري نشست ناتو در اين كشور و اشغال عراق اعلام كردند.

پرويز مشرف:
استعفاي جمالي، دمكراسي پاكستان را تهديد نمي كند
ژنرال پرويز مشرف در اولين واكنش به استعفاي ميرظفراله جمالي گفت: استعفاي نخست وزير پاكستان را نبايد تهديدي براي دموكراسي در اين كشور قلمداد كرد.
رئيس جمهوري پاكستان انتخاب چوهدري شجاعت حسين را به عنوان نخست وزير موقت و شوكت عزيز را به عنوان نخست وزير آينده پاكستان به فال نيك گرفت.
ژنرال پرويز مشرف همچنين با رد وجود هر گونه نگراني و احتمال بروز تنش در روند دموكراسي در پاكستان تاكيد كرد: انتخابات سال ۲۰۰۷ نيز در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.
جمالي روز شنبه استعفاء كرد. وي در جمع  خبرنگاران با اعلام استعفاي خود گفت: چوهدري شجاعت حسين رهبر حزب مسلم ليگ شاخه قائد اعظم نامزد نخست وزيري است. شجاعت حسين قرار است فردا به عنوان نخست وزير موقت از پارلمان راي اعتماد بگيرد. طبق قوانين پاكستان، نخست وزير از ميان نمايندگان مجلس ملي انتخاب مي شود، به همين علت قرار است «شوكت عزيز» كانديداي نخست وزيري پاكستان ابتدا از طريق انتخابات ميان دوره  اي به مجلس ملي راه يابد آنگاه نخست وزير شود.

شكست مذاكرات دولت يمن با حسين الحوثي
يمن ديروز اعلام كرد مذاكرات دو روزه براي متقاعد كردن يك روحاني ضد آمريكايي به توقف يك هفته اي درگيريهاي خشونت آميز و تسليم شدن، شكست خورد و دولت درباره وي به استفاده از زور متوسل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري رويتر از صنعا نيروهاي دولتي از ۲ ژوئن هواداران حسين الحوثي روحاني شيعه را در منطقه اي كوهستاني در شمال يمن محاصره كرده  اند و تاكنون دست كم ۵۱ نفر از هواداران وي كشته و بيش از ۵۰ نفر نيز دستگير شده اند.
مقامات يمن معتقدند حوثي رهبر فرقه شيعي زيدي در شمال استان سعده، اداره يك گروه شورشي را به نام «جوانان معتقد» بر عهده دارد و اين گروه در مساجد اعتراضهاي خشونت آميزي را بر ضد آمريكا و اسرائيل صورت مي دهند.
وزارت كشور يمن روز شنبه اعلام كرد دولت به اين علت حوثي را هدف قرار داده است كه وي مخفيانه افراد شبه نظامي تربيت، جاده ها را مسدود و به مساجد و مبلغان در سعده حمله مي كند.
سعده در ۲۴۰ كيلومتري شمال صنعا پايتخت يمن قرار دارد.
يك منبع دولتي اعلام كرد نيروهاي دولتي كه حوثي را محاصره كرده اند، در زمان اين مذاكرات دو روزه تيراندازي نكردند.

كوتاه از سياست جهان
البرادعي كره شمالي را به عضويت دوباره در ان پي تي فرا خواند
مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بازگشت كره شمالي به قرارداد منع گسترش سلاح هسته اي را شرط ضروري براي حل بحران شبه جزيره كره اعلام كرد.به گزارش واحد مركزي خبر از مسكو، محمد البرادعي عصر شنبه در بدو ورود به مسكو با بيان اين مطلب گفت جامعه جهاني منتظر اقدام كره شمالي براي بازگشت به قرارداد منع گسترش سلاح هسته اي است.البرادعي افزود: در صورت عملي شدن اين خواست جهاني بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي برنامه هسته اي كره شمالي را زير نظر خواهند گرفت.
آغاز گفت وگوهاي هند و پاكستان در دهلي نو
گفت وگوهاي دو روزه قائم مقام هاي وزيران امور خارجه پاكستان و هند ديروز در دهلي نو آغاز شد.به گزارش خبرگزاري پي تي اي، «رياض كوكر»، قائم مقام وزير امور خارجه پاكستان و شاشانگ قائم مقام وزير امور خارجه هند سرپرستي اين گفت وگوها را بر عهده دارند.براساس اين گزارش اعتمادسازي هسته اي و صلح و امنيت محورهاي اساسي اين گفت وگوها را تشكيل مي دهد.مسايل ديگر چون موضوع كشمير، افزايش اعضاي سفارت دو كشور به ۱۱۰ نفر، بازگشايي كنسولگري هاي دو كشور در بمبئي و كراچي، كاهش سربازان در خط كنترل مرزي، خطوط اتوبوس راني بين شهرهاي دو كشور و مبارزه با موادمخدر از ديگر محورهاي مذاكرات مقامهاي هند و پاكستان است.
مسعود بارزاني آنكارا را تهديد كرد
مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان عراق بطور تلويحي گفت كه اگر مقامات تركيه موضع خود را نسبت به طرح فدراليسم در عراق تغيير دهند، وي نيز سفر خود به آنكارا را لغو خواهد كرد. به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه «الشرق الاوسط»، بارزاني خاطرنشان كرد كه تركيه به وي اطمينان داده است كه با حاكميت خودمختار كردها در عراق مخالفت نخواهد كرد.اين مقام كرد عراق از اينكه رهبران ترك اخيرا اظهار داشته اند كه همچنان با برپايي نظام فدراليسم در عراق مخالف هستند، ابراز شگفتي كرد.بارزاني تصريح كرد: يك هيأت بلندپايه ترك اخيرا با وي در شهر اربيل ديدار و به اطلاع او رسانده اند كه تركيه با توجه به شرايط جديد، با ساختار نظام فدراليسم كردها در عراق يكپارچه، ديگر مخالفتي ندارد.
طالبان مسئول انفجار بمب در جلال آباد
شبه نظاميان طالبان بمب گذاري روز شنبه در خودرو كاركنان دفتر مشترك انتخابات در شرق افغانستان را بر عهده گرفتند.به گزارش ايرنا از كابل فردي كه خود را «عبدل لطيف حكيمي» سخنگوي شبه نظاميان طالبان معرفي كرد، ديروز در تماس با يك راديوي محلي گفت: حمله به كاركنان انتخابات در جلال آباد هشداري به مردم افغانستان است تا از شركت در انتخابات خودداري كنند.در پي انفجار بمب كار گذاشته شده در يك دستگاه خودروي سواري در جلال آباد مركز ولايت «ننگرهار» در شرق افغانستان دو زن از كاركنان دفتر مشترك انتخابات اين ولايت كشته و ۲۰ نفر ديگر زخمي شدند.در اين حادثه يك كودك همراه اين زنان نيز كشته شد.
تظاهرات ضد آمريكايي در يونان
ده ها هزار نفر از شهروندان يونان با برگزاري يك راهپيمايي بزرگ در شهر آتن پايتخت اين كشور، بر ضد آمريكا و اشغال نظامي عراق شعار داده و در مقابل سفارت آمريكا تجمع كردند.به گزارش ايرنا، در اين تظاهرات كه عصر شنبه به دعوت انجمن «ضد جنگ» يونان برگزار شد مردم با حمل پارچه نوشته هايي مخالفت خود را با ادامه جنگ و كشتار مردم عراق از سوي نظاميان اشغالگر اعلام كردند.
امير عبدالله براي مبارزه با تروريسم
به علماي سعودي متوسل شد
امير عبدالله، وليعهد عربستان سعودي از علماي اين كشور خواست مردم را نسبت به عواقب پيوستن به گروههاي تروريستي راهنمايي كنند.به گزارش ايرنا از رياض به نقل از مطبوعات عربستان، اميرعبدالله در ديدار جمعي از علماي ديني اين كشور، خطاب به آنان افزود: فتوا بدهيد و مردم را راهنمايي كنيد چرا كه عده اي به خاطر ساده لوحي و ناداني به دام گروههاي منحرف افتاده اند.وليعهد عربستان با اشاره به مهلت يك ماهه دولت اين كشور براي تسليم شدن تروريستها گفت: اعلام عفو تروريستها ،بخشش پادشاه، وليعهد و يك مسئول سعودي نيست بلكه اين بخشش از سوي همه مردم عربستان اعلام شده است.
ستايش فرستاده آمريكا به خاورميانه
از سياست هاي اردن
ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا و فرستاده اين كشور براي خاورميانه ضمن ستايش از سياستهاي اردن در برابر تحولات خاورميانه تصريح كرد كه اين كشور براي حل مشكل فلسطينيان تلاشهاي زيادي كرده است.به گزارش ايرنا از امان وي كه بعدازظهر شنبه براي ديدار و مذاكره با مقامات اردني وارد امان شده بود به خبرنگاران اظهار داشت: در اين ديدار درباره آخرين تحولات منطقه خاورميانه بويژه موضوع عقب نشيني يكجانبه شارون از نوار غزه و شرايط امنيتي اين منطقه با مقامات بلند پايه اردني بحث و بررسي خواهد كرد.معاون وزير خارجه آمريكا در مورد شرايط كنوني كشور عراق و اوضاع آشفته آن اظهار داشت كه دولت اردن در رفع ناهنجاريها و مشكلات مردم عراق نقش بسزايي داشته است.
تمديد مدت بازداشت ۳۴ تن از اعضاي
جماعت اخوان المسلمين مصر
دادستان امنيت كشور مصر روز شنبه مدت بازداشت ۳۴ تن از اعضاي جماعت غيرقانوني اخوان المسلمين مصر را به مدت ۱۵ روز جهت انجام بازجويي، تمديد كرد.
پايگاه اينترنتي روزنامه «الشرق الاوسط» ديروز با اعلام اين مطلب افزود: افراد مذكور متهم به تلاش براي سرنگون كردن رژيم حاكم بر مصر و ارائه آموزش به عناصر جماعت اخوان المسلمين و اعزام آنها به فلسطين، مصر و افغانستان هستند.براساس اين گزارش، دادستان ياد شده همچنين اتهاماتي از قبيل، در اختيار داشتن نشريات و مطبوعات مخالف دولت مصر و تشكيل نشست هاي سازمان يافته جهت بررسي افكار جماعت اخوان المسلمين را به افراد مزبور نسبت داده است.
بازداشت ۴ تبعه عربستان سعودي در بحرين
مقامات بحرين ۴ تبعه عربستان سعودي را روز شنبه به اتهام فيلمبرداري از اماكن حساس از جمله سفارتخانه ها در منامه براي مدت كوتاهي بازداشت كردند.به گزارش خبرگزاري فرانسه روزنامه الحيات ديروز نوشت اين چهار مرد ۱۹ تا ۴۵ ساله از سفارتخانه هاي عربستان سعودي و كويت و همچنين فرودگاه بحرين در منامه و پل بين بحرين و عربستان سعودي فيلمبرداري كرده بودند.

خارجي
اجتماعي
اقتصادي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |