چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۳
درباره هوش هيجاني چه مي دانيد؟
004830.jpg
فاطمه حسيني حسين آبادي
اولين بار در سال ۱۹۹۰ روانشناسي به نام «سالوي» ، اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك احساسات افراد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به كار برد. درحقيقت اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميمات مناسب در زندگي است. به عبارتي عاملي است كه به هنگام شكست، در شخص ايجاد انگيزه مي كند و به واسطه داشتن مهارتهاي اجتماعي بالا منجر به برقراري رابطه خوب با مردم مي شود.
تئوري هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عوامل مؤثر بر موفقيت و همچنين پيشگيري اوليه از اختلالات رواني فراهم مي كند كه تكميل كننده علوم شناختي، علوم اعصاب و رشد كودك است. قابليتهاي هيجاني براي تدبير ماهرانه روابط با ديگران بسيار حائز اهميت است.
روانشناسي به نام «گلمن» اظهار مي دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها ۲۰ درصد از موفقيتها را باعث مي شود و ۸۰ درصد از موفقيتها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيتها در گرو مهارتهايي است كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهند. درواقع هوش هيجاني عدم موفقيت افراد با ضريب هوش بالا و همچنين موفقيت غيرمنتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين مي كند. يعني افرادي با داشتن هوش عمومي متوسط و هوش هيجاني بالا خيلي موفقتر از كساني هستند كه هوش عمومي بالا و هوش هيجاني پايين دارند. پس هوش هيجاني پيش بيني كننده موفقيت افراد در زندگي و نحوه برخورد مناسب با استرسها است.
اين هوش بنا به نظر «بار-اون» ۵ مؤلفه به شرح زير دارد كه ۱۵ عامل در آن مؤثر هستند. هرچه افراد تعداد بيشتري از اين مؤلفه ها را در خود بيابند هوش هيجاني بالاتري دارند.
۱- مهارتهاي درون فردي شامل:
خودآگاهي هيجاني (بازشناسي و فهم احساسات خود)
جرأت (ابراز احساسات،  عقايد،  تفكرات و دفاع از حقوق شخصي به شيوه اي سازنده)
خودتنظيمي (آگاهي، فهم،  پذيرش و احترام به خويش)
خودشكوفايي (تحقق بخشيدن به استعدادهاي بالقوه خويشتن)
استقلال (خودفرماني و خودكنترلي در تفكر و عمل شخصي و رهايي از وابستگي هيجاني)
۲- مهارتهاي ميان فردي شامل:
روابط ميان فردي (آگاهي، فهم و درك احساسات ديگران، ايجاد و حفظ روابط رضايت بخش دو جانبه كه به صورت نزديكي هيجاني و وابستگي مشخص مي شود)
تعهد اجتماعي(عضو مؤثر و سازنده گروه اجتماعي خود بودن، نشان دادن خود به عنوان يك شريك خوب)
همدلي(توان آگاهي از احساسات ديگران، درك احساسات و تحسين آنها)
۳- سازگاري شامل:
مسأله گشايي(تشخيص و تعريف مسائل، همچنين ايجاد راه كارهاي مؤثر)
آزمون واقعيت(ارزيابي مطابقت ميان آنچه به طور ذهني و آنچه به طور عيني، تجربه مي شود)
انعطاف پذيري(تنظيم هيجان، تفكر و رفتار به هنگام تغيير موقعيت و شرايط)
۴- كنترل استرس شامل:
توانايي تحمل استرس(مقاومت در برابر وقايع نامطلوب و موقعيت هاي استرس زا)
كنترل تكانه(ايستادگي در مقابل تكانه يا انكار تكانه)
۵- خلق عمومي شامل:
شادي(احساس رضايت از خويشتن، شاد كردن خود و ديگران)
خوشبيني(نگاه به جنبه هاي روشن زندگي و حفظ نگرش مثبت حتي در مواجهه با ناملايمات)
چگونه مي توان در هوش هيجاني پيشرفت كرد؟
بايد گفت بيشتر مهارت ها در اثر تعليم و تربيت پيشرفته مي شود و احتمال دارد كه اين موضوع حداقل براي بعضي از مهارت هاي هوش هيجاني صحيح باشد.
مهارتهاي هوش هيجاني در منزل و با تعامل خوب والد و كودك شروع مي شود. والدين به كودكان ياد مي دهند كه هيجانهاي خود را تشخيص داده و آنها را نامگذاري كنند. به عنوان نمونه، من الان ناراحت هستم، خوشحالم، عصباني ام. پس وقتي از رفتار برادرش شكايت مي كند و مي گويد من از او متنفرم، مي توان جمله او را اين گونه بازگويي كرد: به نظر مي رسد رفتار برادرت خيلي تو را عصباني كرده، هم نشان داده ايد كه احساس كودك خود را درك كرده ايد و هم الگوي مناسبي براي بيان احساسات فراهم ساخته ايد.
يكي ديگر از راه هاي پيشنهادي براي پرورش هوش هيجاني، ايجاد يك محيط امن عاطفي است به گونه اي كه كودكان بتوانند با آزادي و امنيت خاطر درباره احساساتشان با والدين گفت وگو كنند. پس بايد به آنها نشان داد كه به احساسات آنها توجه شده و نظريات آنها با صبر و حوصله شنيده مي شود. حتي اگر نظريات كودكان مورد قبول والدين نيست بهتر است با استدلال خواهي آنها را توجيه كنند و در مواردي كه آسيب كودك را مورد حمله قرار مي دهد بهتر است به جاي اين كه بگويند «بالاخره خودت را به كشتن مي دهي» اين عبارت را بگوييد «من مي ترسم به خودت آسيب برساني» . و اگر اشتباهي از جانب والدين رخ داد بايد از كودكان عذرخواهي كنند تا عملاً آموخته باشند كه پذيرش اشتباهات و احساس تأسف امري طبيعي است.
عدم رعايت اين موارد و عدم ابراز ناراحتي و حتي خشم توسط والدين ممكن است باعث شود بعضي اوقات كودكان دچار اختلالاتي شوند كه در آن از احساسات خود دور شوند يا در درك احساسات با سوء تفاهم روبه رو شوند.
متخصصان باور دارند كه آموزش طبيعي هيجاني كه باهنرهاي آزاد و نظام هاي ارزشي نيز همراه است اهميت ويژه اي دارد. در درسهايي كه شامل داستانهاي مهيج است كودكان در مورد احساسات قهرمانان شروع به يادگيري مي كنند. پس آنها مي توانند ياد بگيرند كه چه چيزي باعث احساس شخصيت ها به صورت شادماني، خشم، ترس و... شده و چگونه اينها با احساسات خود كنار آمده و يا مقابله كنند.
آموزش مهارتهاي اجتماعي نيز يكي از راه هاي افزايش هوش هيجاني است. اين آموزش ها شامل برنامه هاي كنترل خشم و عصبانيت، همدلي، تشخيص و به رسميت شناختن تشابهات و تفاوت هاي مردم، اظهار ادب و صميميت و تعارف، اداره خود، برقراري ارتباط، ارزيابي خطرات، خودگفتاري مثبت، حل مسأله و مشكل، تصميم گيري، ايجاد هدف و مقاومت در مقابل فشار گروه هم سن است.
موضوع ديگر هوش هيجاني و مقابله با بحران است. ديده شده افرادي وجود دارند كه به طور مداوم در مقابله با نتايج منفي دچار مشكل هستند و به نظر مي رسد هيچ گاه از شر حوادث بد در زندگي خلاص نمي شوند. در مقابل افرادي وجود دارند كه حتي پس از غم انگيزترين تجارب به حال اوليه برمي گردند و حتي به جلو مي روند. اين موضوع مربوط به قابليت هاي هيجاني است كه اجزاي آن تركيب كننده هوش هيجاني هستند.
هوش هيجاني به اين صورت فرآيند مقابله را تشريح مي كند:
ابتدا لازم است آنچه را احساس مي كنيم درك كنيم و لذا براي ايجاد ارتباط با احساسات خود به دو طريق كلامي و غير كلامي عمل مي كنيم. از آن گذشته، لازم است احساسات ديگران را نيز درك كنيم و با آنها همدلي كنيم.
بايد بدانيم كه هيجانها در افكار اولويت ايجاد مي كنند(منجر به بوجود آمدن تفكرات خاص مي شوند)، حافظه را شكل مي دهند، ديدگاه هاي مختلف حل مسأله خلق مي كنند و خلاقيت را سهولت مي بخشند.

همايش هاي فرهنگي
مروري بر گذشته
۱- تاريخ برگزاري: ۲۴-۲۲ اكتبر ۲۰۰۴
۲- مكان برگزاري: فيلادلفيا
۳- پست الكترونيكي: Stsai@princeton.edu
۴- صفحه الكترونيكي:
http://ccat.SaS/upenn.edu/marass
۵- نيم نگاه: مروري بر آثار ادبي، فرهنگ و تمدن، هنر(تلويزيون، سينما و...) در دوره هاي پيشين منطقه آتلانتيك مياني و مقايسه آن با تحولات كنوني شامل دوران هاي پيش مدرن و مدرنيته جديد، محورهاي اصلي همايش هستند.
بررسي نابودي تمدن و فرهنگ تركيه
۱- تاريخ برگزاري: ۲۶-۲۵ نوامبر ۲۰۰۴
۲- مكان برگزاري: تركيه/ استانبول، دانشگاه مرمره
۳- مسئولين برگزاري: دانشگاه مرمره
۴- تلفن: +۹۰۲۱۶۳۴۷۹۶۴۱/ دورنگار: ۹۰۲۱۶۳۴۷۸۷۸۳ +
۵- پست الكترونيكي:
guldenSagol@marmara.edu/tr
۶- نيم نگاه: همايش به منظور بررسي تحولات فرهنگي مردم تركيه، نابودي تمدن اصيل تركيه و تحولات ناشي از جايگزيني فرهنگ جديد، برگزار مي شود.
بررسي ابعاد مختلف فرهنگ مردم چين
۱- تاريخ برگزاري: ۲۷-۲۴ فوريه ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: آمريكا/ فلوريدا
۳- مسئولين برگزاري: دانشگاه گلف كاست فلوريدا
۴- آخرين مهلت ارسال مقاله: ۳۱ نوامبر ۲۰۰۴
۵- صفحه الكترونيكي:
http://www.interCulturalexchang
۶- نيم نگاه: همايش به منظور بحث و گفتگو در زمينه فضاي فرهنگي حاكم بر ملت چين، وضعيت تحصيل و سطح آگاهي مردم چين، اقتصاد كنوني، گذشته تاريخي و فرهنگي مردم چين برگزار مي شود.
هالفورد مكيندر
۱- تاريخ برگزاري: ۲-۳ دسامبر ۲۰۰۴
۲- مكان برگزاري: ازبكستان/ تاشكند
۳- مسئولين برگزاري: مركز مطالعات اوراسياي مركزي
۴- پست الكترونيكي:
Sevara-Sharapova@Yahoo.com
۵- نيم نگاه: همايش به منظور بررسي وضعيت سياسي مناطق آسياي مركزي و داخلي برگزار مي شود. محورهاي اصلي بحث در اين همايش عبارتند از: امپراطوري هاي گذشته و دموكراسي حاكم بر اين كشورها در حال حاضر، جايگاه سياسي آسياي مركزي و روسيه، ارتباطات سياسي داخلي و بين المللي مناطق مركزي و داخلي آسيا و ...
علوم اجتماعي و توسعه آن در كاراناتاكا
۱- تاريخ برگزاري: ۱۰-۱۲ ژوئن ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: هند/ بنگالور
۳- پست الكترونيكي: SK145@Cornell.edu
۴- آخرين مهلت ارسال مقاله: ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴
۵- نيم نگاه: كاراناتاكا منطقه اي فقير از جهت كشاورزي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... در هند است. در اين همايش از صاحب نظران كشورهاي اروپايي و آمريكا به منظور ارائه راهكارهايي براي محروميت زدايي از اين منطقه دعوت به عمل آمده است.
ترجمه و تنظيم: مهتاب ص.خسروشاهي

بازار فرهنگ
جاودانگان
سراينده:قربانعلي مقصودي/ ناشر: ونوشه/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۴۸ صفحه، وزيري/ ۱۲۰۰ تومان.
كتاب حاضر سومين مجموعه شعر قربانعلي مقصودي، تحت عنوان «جنگ مقصود» است.
سرمستي ام از ياس سفيد است
شاعر: شميم جمالي/ ناشر:نگار و نيما/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۶۶ صفحه، رقعي/۶۵۰ تومان.
ويولون سياه
نويسنده: مكسنس فرمين/ مترجم: احمد سلامتي راد/ ناشر: روشنگران و مطالعات زنان/ چاپ اول، ۱۳۸۳/ ۱۳۵ صفحه،رقعي/ ۱۸۰۰ تومان.
ويولون سياه جلد دوم از مجموعه سه گانه رنگ ها نوشته مكسنس فرمين است. برف و زنبوردار يا عسل نيز نام جلدهاي اول و سوم اين مجموعه هستند. نخستين جلد اين مجموعه (برف)، به مثل ترجمه شده و جلد سوم تحت عنوان عسل نيز به زودي منتشر خواهد شد.
اسرار تمدن
نويسنده و ناشر: شهرام گودرزي/ چاپ اول، ۱۳۸۳/ ۱۶۰ صفحه، رقعي/ ۱۰۰۰ تومان.
من يك رزيدنتم
مؤلف: احمد لاجوردي/ ناشر: كيفيت/ چاپ اول ۱۳۸۳/ ۲۵۰ صفحه، رقعي/ ۱۷۰۰ تومان.
مؤلف در بخشي از پيشگفتار كتاب آورده است: «... نوشتن قصه هاي من يك رزيدنتم را تقريباً از تابستان سال ۱۳۸۲ آغاز كردم و در دي ماه به پايان رساندم. واقعاً افسوس مي خورم كه چرا در طول اين مدت به ذهنم خطور نكرده بود كه از اتفاقات بسيار جالبي كه طي سال ها با آن برخورد كرده بودم يادداشت بردارم...». كتاب حاضر دومين اثر احمد لاجوردي است كه سال ها به عنوان مسئول آموزش دانشگاه در كنار دانشجويان بوده است. سومين اثر اين نويسنده به نام «صخره، من و تنهايي» نيز آماده چاپ است.
ناجي
مؤلف و ناشر: خيرالله گيلك پور/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۸۲ صفحه، وزيري/ ۷۰۰ تومان.
حقوق كيفري مالكيت ادبي و هنري (در ايران و بررسي تطبيقي آن با آمريكا و قراردادهاي بين المللي)
مؤلف: ساناز الستي/ ناشر: ميزان/ چاپ اول، بهار ۱۳۸۳/ ۱۷۶ صفحه، وزيري/ ۱۹۰۰ تومان.
در جهان كنوني برخلاف قرون گذشته مالكيت ادبي- هنري اهميت زيادي پيدا كرده است و در بيشتر كشورها قوانين در جهت شناخت حقوقي ناشي از مالكيت ادبي- هنري و روش هاي حمايت از پديدآورندگان آنها به تصويب رسيده است و كليه حقوقدانان به اهميت و ضرورت شناسايي آن اقرار دارند و دولت ها را در حمايت جدي از آن تشويق كرده اند. در ايران نيز قوانيني در جهت حمايت از حقوق نويسندگان، هنرمندان، مترجمان و... به تصويب رسيده است. اما اين قوانين كمتر مورد بحث و شناسايي قرار گرفته اند و با توجه به نقش مالكيت ادبي- هنري در حمايت از حق انحصاري مؤلف، مصنف، هنرمند و... اهميت ضمانت اجراهاي ناشي از تعرض به محصولات غيرعيني فكر و خلاقيت بشر در جلوگيري از تجاوزاتي كه به حقوق هنرمندان، نويسندگان و... صورت مي گيرد. در اين كتاب در باب جرايم و مجازات هاي شناخته شده در جهت حمايت از آثار هنري بحث شده است.

فرهنگ
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
سينما
علم
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  علم  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |