چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۳
سابقه درخشان نيروي هسته اي
004833.jpg
رامتين راوندي
استفاده از انرژي هسته اي از ۴۰ سال پيش آغاز شد و اينك اين نيرو همان اندازه از برق جهان را تأمين مي كند كه ۴۰ سال پيش به وسيله تمام منابع انرژي تأمين مي شد. حدود دو سوم از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كنند كه نيروگاه هاي هسته اي آنها در زمينه توليد برق و زيرساخت هاي صنعتي نقشي مكمل را ايفا مي كنند.
به اين ترتيب توسعه نيروي هسته اي جهان مستلزم بروز هيچ تغيير بنياديني نيست و تنها نيازمند تسريع راهبردهاي موجود است.
امروزه حدود ۴۴۰ نيروگاه هسته اي در ۳۱ كشور جهان برق توليد مي كنند. بيش از ۱۵ كشور از مجموع اين تعداد در زمينه تأمين برق خود تا ۲۵ درصد يا بيشتر، متكي به نيروي هسته اي هستند. در اروپا و ژاپن سهم نيروي هسته اي در تأمين برق بيش از ۳۰ درصد است، در آمريكا نيروي هسته اي ۲۰ درصد از برق را تأمين مي كند. در سرتاسر جهان، دانشمندان بيش از ۵۰ كشور از حدود ۳۰۰ راكتور تحقيقاتي استفاده مي كنند تا درباره فناوري هاي هسته اي تحقيق كرده و براي تشخيص بيماري و درمان سرطان، راديو ايزوتوپ توليد كنند. همچنين در اقيانوس هاي جهان راكتورهاي هسته اي نيروي محركه بيش از ۴۰۰ كشتي را بدون اين كه به خدمه آن و محيط زيست آسيبي برسانند، تأمين مي كنند. با اين همه فوايد شايد شماري از افراد به فاجعه هسته اي چرنوبيل اشاره كنند يا مثلاً حادثه نيروگاه  جزيره تري مايل آمريكا را مطرح نمايند كه هر كدام از اين موارد جاي بحث خود را دارد كه اشاره وار به آن پرداخته مي شود.
فاجعه هسته اي سال ۱۹۸۶ در چرنوبيل اوكراين تنها حادثه ناشي از نيروي هسته اي بود كه تاكنون به مردم آسيب رسانده و نسبت به امنيت نيروي هسته اي وحشت  گسترده اي را پراكنده است. اما به گفته اكثر كارشناسان خبره در اين امر، راكتور چرنوبيل طرحي به شدت معيوب و خصوصيات امنيتي ضعيفي داشت كه نتوانست در برابر يك اشتباه انساني از خود محافظت كند. در عوض، حادثه جزيره تري مايل آمريكا كه هيچ كس بر اثر آن آسيب نديده، با استفاده از سيستم ها محافظتي گسترده كه اينك استاندارد صنعت جهاني شده است، مهار شد. راكتورهايي كه كاستي هاي شديد چرنوبيل در آنها نيز وجود داشت، نابود و يا اصلاح شدند و ديگر چنين راكتورهايي ساخته نخواهد شد.
سازمان ملل با به كارگيري كارشناسان هسته اي برجسته جهان، مطالعات و تحقيقات جامعي را درباره تأثيرات حادثه چرنوبيل بر سلامت افراد انجام داده است كه تعيين آثار تلفات اوليه كه ۳۱ نفر بود، جزو آن محسوب نمي شود. از ۱۸۰۰ مورد سرطان تيروئيد كه به اين حادثه نسبت داده شد، تقريباً تمام آنها با موفقيت درمان شدند. به جز اين مورد، پس از گذشت بيش از ۱۵ سال از آن حادثه، ديگر هيچ مدرك علمي درباره افزايش بروز سرطان در مناطق دور يا نزديك چرنوبيل وجود ندارد. بنابر تئوري تأثيرات احتمالي و بلندمدت حادثه چرنوبيل پيش بيني مي شود كه سه هزار مورد مرگ ناشي از سرطان در سال هاي پاياني زندگي افراد روي دهد. چنين رقمي، آنچنان ناچيز است كه از نظر آماري قابل تأييد نخواهد بود. يافته هاي معتبر سازمان ملل اهميت آنچه را كه در چرنوبيل روي داد، كاهش نمي دهد. اما آنها احتمال گزارش هاي فراوان جنجالي در اين باره را تكذيب و كمك مي كنند تا يك برخورد منطقي و غير اغراق آميز با اين رويداد منحصر به فرد صورت گيرد. حوادث انفجار معادن زغال سنگ و انفجار گاز، موجب تلفات هزاران نفر در هر سال مي شود. جالب اينجاست كه چنين مرگ هايي به گونه اي عادي به حساب مي آيند كه به طور كلي از گزارش آنها صرف نظر مي شود.
به عنوان مثال، ممكن است يك حادثه معدن ساده كه موجب مرگ  ده ها تن شده است بدون آن كه مورد توجه قرار بگيرد، رخ دهد حتي اگر تلفات ناشي از آن در يك روز بيشتر از تلفات ناشي از نيروي هسته اي در كل تاريخ اين انرژي باشد.
دانشمندان پيش بيني مي كنند كه تلفات ناشي از سوخت هاي غيرهسته اي(فسيلي) تا سال ۲۰۲۵ سه برابر خواهد شد. چنين تأثيرات مرگباري بر سلامت انسان ها كه به زودي معادل با بروز ۶۰۰ «آلودگي چرنوبيل» در روز خواهد شد، تحريف شده ترين اخبار را نيز درباره نيروي هسته اي درهم خواهد شكست.
با اين كه حادثه چرنوبيل تصوير انرژي هسته اي را مخدوش كرد، اما ميراث مثبت اين حادثه باعث شد تا يك سيستم امنيت هسته اي قوي تر در سراسر جهان شكل گيرد.
در سال ۱۹۸۹ صنعت هسته اي، انجمن جهاني اپراتورهاي هسته اي (WANO) را براي رشد فرهنگ ايمني هسته اي جهاني تأسيس كرد. WANO از طريق سياست بخش خصوصي ، شبكه فرا- ملي مبادله فني را ايجاد كرد كه تمام كشورهاي داراي نيروي هسته اي را دربرمي گيرد.
امروزه هر راكتور نيروي هسته اي در جهان عضوي از WANO براي بازبيني هم طرازي عملياتي است. هدف سيستم ايمني هم طراز WANO اين است كه پيروي از معيارهاي دشوار ايمني تنظيم شده از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي(IAEA) را تضمين كند.
پيشرفت هاي به دست آمده در امور ايمني غيرقابل ترديد است. در بيشتر نيروگاه هاي جهان ميزان وقوع «رويداد» قابل گزارشي كه مربوط به مسأله ايمني باشد، تقريباً صفر است. امروزه نيروگاه هاي هسته اي در ارتباط با كاركنان خود و عامه مردم از سابقه ايمني درخشاني برخوردارند. در حمل و نقل مواد هسته اي استفاده از كانتينرهاي ساخته شده با تكنولوژي بسيار بالا كه قادرند در برابر تأثيرات فوق العاده (هسته اي) مقاومت كنند، يك امر عادي در اين صنعت محسوب مي شود. تاكنون بيش از ۲۰ هزار كانتينر حاوي سوخت هاي مصرف شده و زباله هاي هسته اي سطح بالا به سلامت و در مسافتي به مجموع ۳۰ ميليون كيلومتر حمل شده اند. در جريان حمل و نقل اين محموله ها و ساير مواد راديواكتيو، هم براي استفاده در مصارف تحقيقاتي و هم مصارف دارويي و يا نيروي هسته اي، حتي يك مورد از پخش مضر مواد راديواكتيو وجود نداشته است.
جادوي نيروي هسته اي آن است كه مي توان تنها از يك مشت عنصر اورانيوم كه با غلظت هاي بسيار بالا در زيرزمين يافت مي شود، مقدار زيادي نيرو به دست آورد.
پسمان هاي هسته اي (زباله هاي هسته اي) نيز همين ارزش را به ميزان كمتري دارند و مي توان آن را با اطمينان و بدون خطر با ذخيره كردن در زيرزمين به كره زمين بازگرداند.
از آنجا كه اين مقدار عظيم انرژي تنها پسمان  محدودي را كه قابل كنترل نيز هست بر جا مي گذارد، اورانيوم را هديه طبيعت براي توسعه پاكيزه اقتصادي مي نامند. اما در عوض ضايعات ناشي از سوخت هاي فسيلي آنقدر زياد و غيرقابل كنترل است كه نمي توان آن را نگهداري كرد بلكه بايد در محيط پراكنده شوند.
پسمان هاي هسته اي غير نظامي در صورتي كه به طور مؤثر و مفيدي مورد محافظت و نگهداري قرار بگيرند، هيچ گاه براي هيچ كس و براي محيط زيست زيانبار نخواهند بود. سوخت مصرف شده سالانه تمام راكتورهاي جهان را مي توان درون يك ساختمان دوطبقه اي كه در محوطه يك زمين بسكتبال ساخته شده است، جاي داد. پسمان هاي هسته اي مايع و يا فرار نيستند بلكه جامد بوده و به شكل سراميك هاي پايدار هستند. طبيعت نمونه  خوبي از «انبار كردن» پسمان هاي هسته اي را در اختيار ما قرار داده است. حدود ۲ ميليارد سال پيش در جايي كه اكنون كشور گابن در آفريقا قرار دارد، ذخاير طبيعي و غني اورانيوم موجب شد تا فعاليت هاي خود به خودي از واكنش هاي عظيم هسته اي ايجاد شود. از آن زمان با وجود بارش هزاران ساله باران هاي استوايي و وجود سفره هاي آب زيرزميني «پسمان» حاوي راديواكتيويته ناشي از آن  «راكتورها» تنها كمتر از ده متر جابه جا شده است. دانشمندان هسته اي، زمين شناسان و مهندسان، طرح هاي مفصلي را براي انبار كردن بدون خطر و زيرزميني پسمان هاي هسته اي ارائه كرده اند. اگر بخواهيم در مورد نيروگاه هاي هسته اي صحبت كنيم بايد بگوييم كه نيروگاه هاي هسته اي از نظر طراحي به شدت محكم و قوي هستند. در واقع مي توان آنها را در زمره محكم ترين سازه هايي كه تاكنون ساخته شده اند قرار داد. با توجه به اين همه پيشرفت در صنعت هسته اي، آينده هسته اي فراگير خواهد شد. اكنون ۱۶ درصد برق جهان توسط اين صنعت توليد مي شود. با اجراي يك سياست همگاني بي نقص، اين درصد مي  تواند به سرعت افزايش يابد و بدون انتشار گازهاي گلخانه اي و ايجاد آلودگي از موفقيت اقتصاد جهاني حمايت كند. خوشبختانه اورانيومي كه سوخت هسته اي است به مقادير زياد هم بر روي زمين و هم در بستر دريا يافت مي شود. در دسترس بودن اورانيوم در سرتاسر جهان و با هزينه كم، عامل مهمي است كه موجب گسترش نيروي هسته اي مي شود. صنعت هسته اي سرگرم آماده كردن نسل جديدي از راكتورهاست. طرح هاي ساده تر و مطابق استاندارد موجب تسريع صدور مجوز ساخت راكتور شد و زمان و هزينه ساخت را كاهش مي دهد و اين در حالي است كه حداكثر استانداردهاي حفاظت در برابر حوادث، زلزله و يا حمله تروريستي نيز در آن رعايت شده است. راكتورهاي پيشرفته حتي هزينه كمتري داشته و پسمان  كمتري نيز توليد مي كند. بدعت مهم در اين زمينه تلفيق خصوصيات «ذاتي» و «تابع» ايمني است و منظور از آن استفاده از اصول طبيعي و فيزيكي به عنوان جايگزيني براي كنترل فعال است. انرژي پاكيزه اي را كه از نيروي هسته اي ايجاد مي شود، مي توان به جز توليد الكتريسيته براي تقطير آب شور در مقياس گسترده نيز به كار برد. كارخانه هاي «نمك زدايي» مي توانند به رفع كمبود شديد آب آشاميدني كه تا سال ۲۰۲۵ بيش از نيمي از مردم جهان دچار آن مي شوند، كمك كنند.
بنابر اين مي شود ادعا كرد كه نيروي هسته اي يك فن آوري با توسعه پايدار است زيرا كه: سوخت آن تا قرن ها در دسترس خواهد بود. سابقه  بي خطر بودن آن برتر از ساير منابع عمده انرژي است. مصرف آن هيچ آلودگي واقعي ايجاد نمي كند. استفاده از آن منابع با ارزش سوخت هاي فسيلي را براي نسل هاي ديگر حفظ مي كند. هزينه هاي مربوط به آن قابل رقابت و همچنان در حال كاهش است. پسمان هاي آن را مي توان براي مدت زيادي بدون خطر كنترل كرد.
امروزه نيروي هسته اي يك فناوري دايماً در حال پيشرفت است كه تجربه عملياتي سالانه بيش از ده هزار راكتور را در يك صنعت جهاني بالغ و روبه رشد به كار مي گيرد. اين منبع فوق العاده گرانبها، مطمئن، بي خطر و پايدار در دسترس است تا با استفاده بسيار گسترده از آن يك بحران بي سابقه انساني و زيست محيطي حل شود. اين كه آيا بشر مي تواند بر اين بحران فائق آيد مسأله اي است كه به رهبري و هدايت سياسي و در نهايت به تفاهم همگاني و راه حل عمومي بستگي دارد.

مبدأ و مقصد سرمايه هاي خارجي در ايران
004836.jpg
چه خوب، چه بد لزوم حضور سرمايه هاي خارجي در كشور اكنون امري پذيرفته شده است. مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند تا وقتي كه از سرمايه هاي عظيم داخلي به نحو احسن استفاده نمي شود چه نيازي به خارجي هاست، اما در مقابل موافقان استدلال مي كنند كه حضور اين سرمايه ها نه از بعد نياز بلكه از لحاظ انتقال تكنولوژي
اهميت دارد.
در اين ميان تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي بر اين مسئله تأكيد دارد كه بخشي از سياست هاي اقتصادي نظام معطوف به اين سرمايه هاست.
وزير امور اقتصاد و دارايي در اين بين معتقد است نگاه اصلي ما در مرحله اول به سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج و در مرحله بعد از آن سرمايه گذاران خارجي است.
متصديان امر سرمايه گذاري خارجي در كشور نيز عملكرد كشور در جذب سرمايه هاي خارجي طي يكسال اخير را موفق ارزيابي كرده و آن را معادل كل ورود سرمايه به كشور طي ده سال اخير مي دانند. در اين بين سئوال اساسي اين است كه مبدأ و مقصد سرمايه هاي خارجي در ايران كجاست.
مقصد سرمايه هاي خارجي
براساس آمار و ارقام موجود بعد از قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال ۸۲ سه ميليارد و ۷۲۳ ميليون دلار سرمايه خارجي متقاضي حضور در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران بوده اند. دراين ميان بخش صنعت ظاهراً جذاب ترين بخش براي سرمايه گذاران خارجي بود. به طوري كه يك ميليارد و ۷۷۷ ميليون دلار از سرمايه هاي خارجي خواستار حضور در بخش صنعت ايران مي باشند.
در ميان بخش هاي مختلف صنعتي كشور نيز پتروشيمي گوي سبقت را از ديگر بخش ها ربوده به طوري كه سرمايه گذاران خارجي خواستار سرمايه گذاري در ۳۲ طرح پتروشيمي به ارزش حدود ۷۵۲ ميليون دلار بوده اند.
بعد از پتروشيمي فولاد و صنايع ساخت ابزار و ماشين آلات با تقاضاي ۴۶۴ و ۲۸۸ ميليون دلار در رده هاي دوم و سوم جذب سرمايه هاي خارجي قرار دارند. اكتشاف و بهره برداري از معادن با ۴ پروژه به ارزش يك ميليارد و ۲۴۲ ميليون دلار در رده بعدي بخش هاي پيشرو در جذب سرمايه هاي خارجي قرار دارد.
مبدأ سرمايه هاي خارجي
سئوال بعدي كه مورد توجه است اين است كه سرمايه هاي خارجي از كجا وارد ايران شده اند.
نگاهي به آمار مبدأ سرمايه گذاران خارجي حكايت از آن دارد كه از مجموع سه ميليارد و ۷۲۳ ميليون دلار سرمايه خارجي متقاضي حضور در ايران بيش از دو ميليارد و ۲۵۹ ميليون دلار آن مربوط به كشورهاي اروپايي است كه در بين اين كشورها آلمان با ۶۶۱ ميليون دلار رتبه اول را داراست و بعد از اين كشور ايتاليا با ۶۵۰ ميليون دلار تقاضا در رتبه دوم قرار گرفته است. بعد از اروپا كشورهاي آمريكايي در مجموع خواستار حضور سرمايه هايي به ارزش يك ميليارد و ۲۳ ميليون دلار در ايران مي باشند.
در اين ميان كانادا خواستار يك ميليارد و ۲۲ ميليون دلار سرمايه گذاري در ايران است.
كشورهاي آسيايي نيز با مجموع ۴۳۴ ميليون دلار بعد از قاره اروپا و آمريكا در رده بعدي قرار گرفته اند. در بين كشورهاي آسيايي، كره جنوبي و امارات هر كدام به تنهايي خواستار سرمايه گذاري به حجم ۱۹۶ و ۱۳۴ ميليون دلار در ايران هستند.
جزئيات توزيع سرمايه هاي خارجي در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور
تعداد پروژه
سرمايه خارجي (ميليون دلار)
زيربخش
بخش
۳
۷۲۴۰
كشاورزي
كشاورزي
۴
۱۲۴۱۹۸۵
اكتشاف و بهره برداري
معادن
۱۴
۱۶۵۸۰۸
مواد خوراكي و آشاميدني
صنعت
۱۷
۵۶۴۲۲
نساجي و چرم
-
۳۲
۷۵۱۹۶۴
پتروشيمي
-
۴
۷۱۳۶
سلولوزي
-
۱۰
۳۷۶۹۶
الكتريكي و وسائل الكترونيكي خانگي
-
۳۰
۲۸۸۹۶۵
ماشين آلات و وسائل و ابزار
-
۱۱
۴۶۹۲۱۸
ديگر بخش ها
-
۱۵
۳۰۹۵۴۹
مصالح ساختماني
ساخت و ساز
۱
۱۳۲۳۰
ارتباطات
حمل و نقل و ارتباطات
۶
۳۶۸۲۱۴
توريسم، طراحي و مهندسي
خدمات
۲
۵۹۵۰
-
ديگر بخش ها
۱۴۹
۳۷۲۳۳۸۷
-
جمع
جزئيات بيشتر در خصوص كشورهاي متقاضي حضور در ايران
حجم تقاضا(هزار دلار)
منطقه / كشور
حجم تقاضا(هزار دلار)
منطقه / كشور
۳۰۱۲۳
تركيه
۳۷۲۳۳۸۷
كل
۱۰۲۳۳۱۵
قاره آمريكا
۲۲۵۹۳۹۴
اروپا
۵۶۰
باربادوس
۲۶۴
استراليا
۱۰۲۲۴۷۵
كانادا
۷۹۴۷۹
بلژيك
۲۸۰
جامائيكا
۹۰۰
بوسني
۴۳۴۶۷۸
قاره آسيا
۱۱۲۵
قبرس
۱۳۴۴۸۴
امارات
۵۹۰۳
دانمارك
۱۹۶۹۶۰
كره جنوبي
۴۹۲۹۵۰
انگلستان
۳۴۶۹
افغانستان
۵۵۷۷۴
فرانسه
۱۹۰۰۰
ارمنستان
۶۶۱۸۱۸
آلمان
۱۴۷۰
چين
۵۲۰
يونان
۶۰۸۲
هند
۶۵۰۶۷۲
ايتاليا
۱۰۰
كويت
۶۷۸۷۵
لوكزامبورگ
۱۴۷۸۰
مالزيا
۴۵۵۳۰
هلند
۸۲۳۰
آذربايجان
۲۵۰۵۰
ايرلند
۸۵۱۴
سنگاپور
۱۴۷۰
روماني
۳۸۴۶
تايوان
۲۵۷۷
اسلوني
۱۲۵۰۰
بحرين
۲۱۵۳
اسپانيا
۳۷۵۰
قطر
۵۳۲۳۱
سوئد
۶۰۰۰
قاره آفريقا
۸۱۹۸۰
سوئيس

سايه روشن اقتصاد
لايحه دولت براي اصلاح قانون اتاق بازرگاني در اختيار اتاق قرار نگرفته است
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در زمينه تلفيق احتمالي لايحه دولت مبني بر اصلاح قانون فعلي اتاق با طرح نمايندگان مجلس در اين باره اظهار داشت: هنوز از سوي دولت در اين زمينه براي ما لايحه اي ارسال نشده است كه درباره آن اظهار نظر و بررسي صورت گيرد.
علينقي خاموشي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تجديد نظر انتخابات اتاق تهران به نحوه تصويب طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مجلس بستگي دارد.
وي ادامه داد: ولي قطعاً زماني كه اكثريت نمايندگان تصميم به تجديد نظر دارند، اين نظر بر نظر اقليت در اين زمينه ارجحيت دارد و در نتيجه امكان تجديدنظر بسيار زياد است.
وي در مورد احتمال تغيير و اصلاح صدور كارت بازرگاني توضيح داد: اصلاح اين امر نياز به تغيير قانون صدور كارت بازرگاني دارد و در ابتدا بايد در هيأت دولت به تصويب برسد. خاموشي تأكيد كرد: در حال حاضر صدور كارت بازرگاني مشكلي ندارد.
سهم بخش خصوصي از بازار بيمه
از مجموع ۱۴ ميليون و ۸۷۸ هزار و ۸۲۶ بيمه نامه اي كه سال گذشته صادر شده است، فقط ۴۷ هزار و ۹۹۱ بيمه نامه از سوي بيمه هاي خصوصي صادر شده كه رقمي ناچيز به حساب مي آيد.
براساس آمار اعلام شده از سوي بيمه مركزي ايران، مجموع بيمه نامه هاي صادر شده در سال ۸۲ نسبت به سال قبل از آن رشدي معادل ۶۴/۲۰ درصد داشته است كه سهم عمده اي از اين رشد در صدور بيمه نامه ها نيز مربوط به عملكرد بيمه هاي دولتي بود كه در سال ۸۲ توانستند ۱۴ ميليون و ۸۳۰ هزار و ۸۳۵ بيمه نامه به فروش برسانند كه رشدي معادل ۲۵/۲۰ درصد داشته است.
سهم بيمه هاي بزرگ دولتي از كل بازار بيمه ايران در سال ،۸۲ ۶۸/۹۹ درصد بوده است كه در ميان شركت هاي بيمه دولتي، بيمه ايران به تنهايي ۹۲/۵۱ درصد از كل بازار بيمه كشور در سال ۸۲ را به خود اختصاص داد. پس از اين شركت بيمه آسيا با سهمي معادل ۰۸/۴۳ درصد و بيمه البرز با سهمي معادل ۳۵/۳۸ درصد قرار داشتند. كمترين سهم از بازار بيمه در ميان شركت هاي بيمه دولتي از آن بيمه صادرات و سرمايه گذاري بود كه در سال ،۸۲ توانست سهمي ناچيز معادل ۰۳/۰ درصد را به خود اختصاص دهد كه البته دليل اين سهم ناچيز، تخصصي بودن كاركرد اين بيمه در اقتصاد كشور است. براساس گزارش ايسنا به نقل از مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران، در ميان شركت هاي بيمه خصوصي، بيشترين سهم از كل بازار بيمه، مربوط به شركت  بيمه خصوصي كارآفرين است كه ۱۳/۰ درصد از كل بازار بيمه را به خود اختصاص داده است، اين شركت در سال ،۸۲ ۱۹ هزار و ۱۷۷ بيمه نامه به مشتريان خود فروخته است.
پس از اين شركت، بيمه خصوصي پارسيان قرار دارد كه ۰۹/۰ درصد از كل بازار بيمه را در اختيار داشته است. براين اساس كمترين سهم بازار بيمه كشور مربوط به بيمه ملت بوده است كه درسال ،۸۲ فقط ۰۰۱/۰ درصد از كل بازار بيمه را در اختيار گرفته است. اين شركت در سال ،۸۲ فقط ۱۷۸ بيمه نامه به فروش رسانده است.
آمار و ارقام عملكرد شركت هاي بيمه اي كشور در سال ۸۲ نشان از ناموفق بودن بيمه هاي خصوصي در صنعت بيمه كشور است، ظاهراً سرمايه اندك شركت هاي بيمه خصوصي و نبود فرهنگ مناسب بيمه اي در كشور و همچنين نداشتن توان رقابت از سوي خصوصي ها و نداشتن تجربه كافي باعث شده است تا شركت هاي بيمه خصوصي سهمي كمتر از يك درصد از كل بازار بيمه كشور داشته باشند. به گزارش ايسنا، از تحولات صورت گرفته در صنعت بيمه كشور چنين برمي آيد كه روند صدور مجوز براي شركت هاي بيمه خصوصي نيز با كندي پيش مي رود. ضمن آنكه شركت هاي بيمه دولتي در انتظار تعيين تكليف نهايي اصل ۴۴ قانون اساسي براي ورود در بورس و واگذاري به بخش خصوصي هستند.
«زنده  باد فساد» منتشر شد
004842.jpg
كتاب زنده باد فساد نوشته علي ربيعي به بررسي جامعه شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم مي پردازد.
در پشت جلد اين كتاب، نويسنده هدف از كتاب را اينگونه تشريح كرده است، «حيات اجتماعي و معيشتي بسياري از مردم جهان سوم با رفتارهاي فسادآميز مالي، رشوه، پارتي بازي، خويشاوندگرايي و كارچاق كني عجين گشته است. بدين سان در صورتي كه مردم در كشورهاي جهان سوم بگويند:« زنده باد فساد! »به بياني غريب نيست. زيرا بدون اين روند زندگي به دشواري صورت خواهد گرفت.
مطالعه كشورهاي جهان سوم به ويژه كشورهايي كه در اين راه به موفقيت هايي نائل شده اند. براي رجال علمي و برنامه ريزان دولتي ضرورتي است. متأسفانه ادبيات نظري در اين زمينه در بسياري از كشورهاي جهان سوم ضعيف است و به نوعي پرهيز از طرح صحيح موضوع از سوي دولت ها مشاهده مي شود.
در اين كتاب سعي شده است پس از مرور نظري رويكردهاي مختلف، تعاريف موجود پيرامون فساد ارائه و ذهن خواننده با برداشت هاي علمي و جهاني آشنا شود. در ادامه به علل فساد در جهان سوم پرداخته شده و رابطه فساد با ابعاد مختلف اداري، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جهان سوم مورد بررسي قرار گرفته است.»
زنده باد فساد، در چهار فصل با عناوين «رويكرد هاي نظري» ، «فساد در جهان سوم» ، «مطالعات موردي» و «نتيجه گيري و راهكارها» در ۲۷۰ صفحه ارائه شده است.
چاپ نخست اين كتاب در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قيمت ۱۷۰۰۰ ريال در اختيار علاقه مندان قرار دارد.
ناشر اين اثر، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

اقتصاد انرژي
صادرات ۷ ميليارد متر مكعب گاز
رئيس مركز اطلاعات و گزارش هاي شركت ملي گاز ايران گفت:  از شروع صادرات گاز طبيعي به تركيه، تا پايان شهريورماه امسال، بيش از ۶ ميليارد و ۸۴۰ ميليون متر مكعب گاز به اين كشور صادر شده است.
عباس پاسدار به شانا، گفت: در شش ماه نخست سال جاري نيز يك ميليارد و۸۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي به تركيه كه در حال حاضر تنها وارد كننده گاز از ايران است، صادر شده است.
وي تصريح كرد: اين ميزان، در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته كه يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مكعب بوده است، ۲۰ درصد رشد نشان مي دهد.
رئيس مركز اطلاعات و گزارش هاي شركت ملي گاز ايران در بخش ديگري از اين گفت وگو به ميزان واردات گاز از تركمنستان اشاره كرد و گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان شهريورماه، بالغ بر ۲ ميليارد و يكصد ميليون متر مكعب گاز از تركمنستان وارد ايران شده كه در مقايسه با دوره زماني مشابه در سال گذشته، تغييري نداشته است.
رئيس مركز اطلاعات و گزارش هاي شركت ملي گاز ايران يادآور شد: ميزان واردات گاز طبيعي از اين كشور تا پايان سال گذشته، ۲۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون متر مكعب بوده است كه با احتساب مقدار گازي كه در نيمه نخست امسال از تركمنستان وارد ايران شده است، كل ميزان واردات گاز طبيعي از تركمنستان به ايران به ۲۵ ميليارد و۳۰۰ ميليون متر مكعب رسيده است.
به گفته مسئولان شركت ملي گاز ايران، وجود فاصله هاي طولاني منابع توليد گاز تا منابع مصرف آن همچنين، دشواري هاي موجود بر سر راه انتقال اين محصول با ارزش از جنوب به شمال كشور، واردات گاز از تركمنستان را از نظر فني و اقتصادي توجيه پذير مي كند.
«دراگون اويل» در درياي خزر
004839.jpg
بهره برداري آزمايشي از يك چاه حفاري شده توسط شركت «دراگون اويل» ، در بخش تركمني درياي خزر آغاز شد و اين شركت در آينده نزديك استخراج نفت از بخش تركمني درياي خزر را افزايش مي دهد.
روزنامه «تركمنستان بي طرف» با چاپ اين خبر نوشت: در بهره برداري آزمايشي از چاه «جيتون ۱۰۹/۲۱ موفق به استخراج پنج هزار و۳۳۰ بشكه نفت (بيش از۷۰۰ تن)  در يك شبانه روز شد.
در ادامه اين خبر به نقل از حسين سلطان رئيس هيأت مديره دراگون اويل آمده است: اين چاه كه چهارمين حلقه از چاه هاي حفاري شده در ميدان نفتي جيتون ۲۱ در بخش تركمني درياي خزر است با عمق چهار هزار و۶۷۰ متر عميق ترين آنها نيز محسوب مي شود.
وي با ابراز رضايت از روند پيشرفت امور گفته است: با توجه به اتمام عمليات حفاري چاه» جيتون ۱۰۶/۲۱ «و اجراي ساير برنامه هاي پيش بيني شده، اميدواريم كه ميزان استخراج نفت را تا پايان سال جاري ميلادي به طور چشمگير افزايش دهيم.
شركت انگليسي اماراتي دراگون اويل علاوه بر عمليات حفاري و استخراج نفت، كارهاي اكتشافي و لرزه نگاري را نيز در ميادين قراردادي جيتون و» جغل بيگ «در بخش تركمني درياي خزر انجام مي دهد.
اين شركت همچنين اقدامات لازم را براي احداث دو خط لوله نفت از زير دريا كه قرار است نفت هاي استخراج شده خود از بخش تركمني درياي خزر را به ساحل آن منتقل كند، در دست اجرا دارد.
تأثير نفت گران بر اقتصاد آمريكا
پايگاه اينترنتي واشنگتن پست اعلام كرد: رئيس فدرال رزرو يا بانك مركزي آمريكا گفت: افزايش بهاي نفت در سال جاري تأثير قابل توجهي بر اقتصاد آمريكا داشته است، اما احتمال نمي رود خسارت جدي به اقتصاد اين كشور وارد كند، مگر آن كه شدت افزايش بهاي نفت بسيار زياد باشد.
آلن گرين اسپان در سخنراني در واشنگتن گفت: احتمال مي رود نفت كشورهاي جهان به زودي تمام شود و يا اين كه ممكن است افزايش بهاي نفت موجب ايجاد دوباره تورم و نرخ هاي بهره دو رقمي شود، يعني همان روندي كه در دهه ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ لطمه زيادي به اقتصاد آمريكا وارد كرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: در نقطه نظرهاي خوش بينانه  گرين اسپان مشاهده مي شود كه فناوري هاي جديد، افزايش بهاي نفت و نيروهاي بازار موجب خواهند شد كه وابستگي كشورهاي جهان به نفت براي مدت ها، كمتر شود. وي گذار اجتناب ناپذير به منابع جديد انرژي را به دوره گذار قبلي كه طي آن، نفت جايگزين زغال سنگ و سپس زغال سنگ جايگزين چوب قبل از تمام شدن آنها شد، قابل مقايسه توصيف كرده است.
در عين حال، نگراني روبه رشدي در ميان اقتصاد دانان در وال استريت و حتي در داخل فدرال رزرو وجود دارد، مبني بر اين كه افزايش زياد بهاي نفت در حال لطمه زدن به رشد اقتصادي آمريكا و جهان است و خطر بروز ركود را افزايش مي دهد.
برخي از تحليل گران مي گويند: حتي اگر در پيش بيني خود تجديد نظر كنيم،  مي بينيم كه افزايش بهاي نفت مي تواند روند رشد را بطئي كند و همين امر فرصت هاي شغلي معدودي را ايجاد مي كند، سود شركت هاي حقوقي را كاهش مي دهد و بهاي سهام را در آينده اي قابل پيش بيني، تنزل مي دهد.
استفن اس روچ اقتصاد دان ارشد در مورگان استانلي در تحليل اخير خود نيز گفت: پيش بيني مي شود رشد اقتصادي در آمريكا، اروپا و ژاپن در مجموع در اوايل سال آينده كند شود و نرخ سالانه آن به ۵/۱ درصد برسد و همين روند موجب مي شود كه ركود اقتصادي به سادگي بروز كند.
گروه اقتصادي گلدمان ساكس هفته هاي گذشته ضمن هشدار در مورد ادغام احتمالي رشد كند اقتصادي و افزايش تورم اعلام كرد: افزايش بهاي نفت و رسيدن هر بشكه آن به بيش از۵۰ دلار مخاطرات تورم زايي را در پيش بيني فعلي ما برجسته مي سازد.
بهاي هر بشكه نفت خام پايه سبك شيرين براي تحويل در ماه نوامبر در فعاليت روز جمعه بورس نيويورك، ۵۴ دلار و ۹۳ سنت بود.
گرين اسپان آثار فعلي افزايش بهاي نفت را در مقايسه با ناآرامي به مراتب وخيم تر اقتصادي در دهه هاي گذشته، با اهميت تلقي كرد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
سينما
علم
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  علم  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |