يكشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۵۸۶
دولت هاي عرب به تركستان مي روند
آتش براي خشك كردن دريا
025713.jpg
ابراهيم زاهدي مطلق -نمايش ابتذالي كه دولت هاي عرب سالهاست در مقابل حقوق ايران به صحنه مي برند، پرده هاي مختلفي داشته است؛ پرده هايي كه در ماه هاي اخير و با سوءاستفاده از شرايط بين المللي به پرده دري هاي سياسي رسيده است.
پرده اول: در سال هاي اول پيروزي انقلاب كه نمايش فيلم هاي انقلابي با مضمون هاي ضد استعماري از تلويزيون رايج بود، يك فيلم عربي را ديدم. نام فيلم به خاطرم نمانده اما به گمانم فيلمي از كشور ليبي بود؛ كشوري كه در آن سالها جراتش را همراه تجهيزات هسته اي اش بار كشتي نكرده بود تا به آمريكا بفرستد و از جورج بوش امان نامه بگيرد.
در آن فيلم- كه خيلي هم كوتاه بود و بي كلام- مرد كشاورزي نشان داده مي شد كه مترسك هايي در زمين كشاورزي اش كاشته بود براي رهاندن پرندگان مزاحم. مرد كشاورز عرب، سرش به آسمان بود و مدام هي مي كشيد و دست تكان مي داد و پرندگان را از نشستن بر زميني كه تازه بر آن بذر پاشيده بود منع مي كرد.
حركات مرد كشاورز عرب در عين حال مونتاژ، موازي شده بود با نماهايي از زيرزمين كشاورزي اش كه موش ها در حال تقلا بودند براي دزديدن دانه هايش! مرد همچنان به پرندگان هي مي زد و فرياد مي كشيد و موش ها در آسودگي كامل بذرها را از زير پايش بيرون مي كشيدند و... احتمالا بار كشتي ها مي كردند تا همراه جرات عرب ها به آمريكا بفرستند و امان نامه بگيرند و جايزه اش را نقد نقد دريافت كنند؛ جايزه اي كه بخشي از آن در آخرين مجله از نشريه نشنال جئوگرافيك تقديمشان شد.
پرده دوم: حسنين هيكل گفته بود: هر زمان كه مصر بيدار باشد، عرب ها بيدارند و هر زمان كه مصر خواب باشد، عرب ها خوابند. اين سالها مصر در خواب است.
مصر در خواب است و در ليبي و عراق هم ديگر حتي مترسك ها هم وجود ندارند كه غافل از موش ها، لااقل ملخ ها را از بالاي سرشان بپرانند.
پرده سوم: كاريكاتوري متحرك روي سايت اينترنتي شبكه الجزيزه قرار مي گيرد كه نشان مي دهد ايران بي اعتنا به مسايلي چون هتك نواميس مسلمانان در عراق، كشتار فلسطينيان، موضع گيري جهان عليه غني سازي اورانيوم و ... دنبال اين مساله است كه چرا خليج فارس در يك نشريه به خليج عربي تغيير نام پيدا مي كند اين كاريكاتور متحرك اخيرا از شبكه الجزيزه حذف شده است.
برادران عرب كه در شبكه الجزيزه مشغول به كارند لابد مطلع هستند كه نان اين شبكه از سفره قطر تامين مي شود و قطر در بين كشورهاي مسلمان شريك اول تجاري رژيم اشغالگر فلسطين است. نان حلال كه مي گويند همين است و اما سوالي كه بايد از اين برادران دلسوز به حال نواميس مسلمانان در عراق و فلسطين پرسيد، اين است: اگر اصرار بر يك نام اهميت ندارد، چرا آنان به خليج فارس تمكين نمي كنند كه نام تاريخي اين منطقه جغرافيايي است؟ و چرا آنان با هزينه هاي گزاف تلاش در تغيير اين نام دارند.
پرده چهارم :-پرده آخر- پرده دري:چند روزي است كه مسابقات دوره اي فوتبال جام كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس شروع شده است.
شبكه تلويزيوني دبي اسپورت به طور مستقيم اين مسابقات را پخش مي كند. يادآوري عبارت شوراي همكاري خليج فارس به معني اتحاد شش كشور حاشيه نشين اين منطقه است كه حدود 2 سال قبل براي اتخاذ مواضع ضد ايران و در حمايت از صدام-كه عرب بود نه حق- تشكيل شد.
جام شوراي همكاري خليج فارس ضمن يادآوري اين اتحاديه عليه حقوق ايران در سال هاي جنگ تحميلي، اين روزها جلوه ديگري را به نمايش گذاشته است. جلوه هايي كه يادآور آن فيلم عربي و گفته هاي حسنين هيكل است؛  استوديوي دبي اسپورت به گونه اي طراحي صحنه شده كه پشت سر مصاحبه شونده تحليلگر ورزشي اين عبارت به چشم بخورد: الخليج العربي!
نام خليج فارس را پيش از آن جنجال طراحي شده در نشنال جئوگرافيك، هرگز با پسوند نامانوس العربي نديده بوديم. عرب ها در همه حال از خليج فارس، يك واژه آزار دهنده براي آنها را حذف مي كردند تا فقط به خليج اكتفا كنند. اما حالا در گرماگرم پرت شدن حواس ما به فشارهاي بين المللي در ماجراي غني سازي اورانيوم و تن ندادن به كشتي هايي كه آمده بودند تجهيزات ما را بار كنند و ببرند و همچنين داغي انتخابات رياست جمهوري، موش ها نام العربي را به خليج فارس چسبانده اند. غافل از آنكه يك دريا پر از آب، آنقدر خيس هست كه چيزي را به خود نچسباند. مگر آنكه كسي اين توانايي را داشته باشد محل چسباندن را كاملا خشك كند. خشك كردن دريا آتش زيادي مي برد؛ شايد عرب ها اين را نمي دانند.

سرباز دوجانبه
ژوزف بيرل، تنها سرباز حاضر در جنگ جهاني دوم بود كه براي دو كشور آمريكا و شوروي جنگيد و هر دو كشور نيز از اين قهرمان تجليل كردند
025716.jpg
رفتن به سربازي هم براي خود داستاني است. عده اي خود را به آب و آتش مي  زنند تا به خدمت اعزام نشوند. آن دسته هم كه زير پرچم مي  روند، سعي مي  كنند به مناطق عملياتي اعزام نشوند. گروهي هم كه قرعه به نامشان مي  افتد تا در منطقه جنگي خدمت كنند، تمام تلاششان را مي  كنند تا زودتر به خانه برگردند.
شايد تاكنون داستان جاسوسان دوجانبه را شنيده باشيد اما مسلما از قصه سرباز دوجانبه آگاهي نداريد. پس خالي از لطف نيست كه اين گزارش را بخوانيد و با اين يانكي سرخ آشنا شويد.
ژوزف بيرل، تنها سرباز حاضر در جنگ جهاني دوم بود كه براي دو كشور آمريكا و شوروي جنگيد و هر دو كشور نيز از خدمات ارزنده اين قهرمان تجليل كردند. او هفته گذشته پس از 81 سال زندگي در خواب درگذشت.
در مدتي كه بيرل عضو ارتش آمريكا بود، براي انهدام پايگاه قدرت دشمن به كشور فرانسه اعزام شد و به خوبي از پس امور محوله برآمد. بيرل بعد از آن در 6 ژوئن 1944 Day- D، روز پيروزي متفقين بر متحدين براي عمليات ديگر نظامي به همراه گروه چتربازان در نورماندي فرانسه فرود آمد ولي اين بار به چنگ آلمان ها افتاد. بيرل دوران پرمشقت اسارت خود را كه آميخته باشكنجه ها و بازجويي هاي سخت بود در هفت اردوگاه مختلف اسراي جنگي سپري كرد.
نيروهاي آمريكا در ساحل يوتا جسدي را پيدا كردند كه پلاك بيرل در گردن او بود كه احتمالا جسد يك جاسوس نازي بوده است. به اين ترتيب وزارت جنگ اعلام كرد: بيرل در عمليات نظامي كشته شده است ودر پي آن نيز خانواده او در ميشيگان براي او مراسم يادبود برگزار كردند.
چهارماه بعد نامه اي از طرف بيرل براي والدينش ارسال شد. بيرل به كمك صليب سرخ در پيام كوتاهي اظهار كرد كه اسير جنگي بوده واكنون حالش خوب است. او با خوش شانسي محضي كه داشت، به دست شكنجه گران گشتاپو نيفتاده بود.
در ژانويه 1945 بيرل از اسارتگاه افسران جنگي در آلت در يوتيز گريخت و بعد از چندين روز گريز از دست دشمن، توانست با استفاده از مهارت جهت يابي خود برلين را پيدا كند.
ارتش سرخ، تنها ارتش متحد آمريكا در برلين مستقر بود. بيرل تنها دو كلمه روسي بلد بود: رفيق آمريكايي و فرياد كردن همين دو كلمه او را نجات داد.
او با توانايي خاص خود توانست درختان زيادي را از سر راه تانك هاي روس بردارد و اعتماد روس ها را به خود جلب كند. بيرل بعد از سه هفته نبرد در كنار همرزمان روس خود مجروح شد و در بيمارستان صحرايي تحت عمل جراحي قرار گرفت و بعد از آن به مسكو انتقال يافت.
بيرل فرمانده روسي خود را متقاعد ساخت تا براي معرفي او به سفارت  آمريكا به او كمك كند، اما مشكلي كه وجود داشت اين بود كه رسما ديگر ژوزف بيرل وجود نداشت و در مسكو هيچ كس قبول نداشت كه او زنده است. بنا به اظهارات خود بيرل، در نهايت سفارت آمريكا از وي انگشت نگاري كرد و بدين وسيله هويت واقعي او مشخص شد و سرانجام راهي آمريكا، سرزمين خويش، شد.
در مراسم قدرداني از ژوزف بيرل، او لباسي بر تن داشت كه نيمي از آن با مدال هاي آمريكايي و نيم ديگر با مدال هاي روسي پوشيده شده بود!
بيرل در كتاب صداهاي ساده سكوت با لذت خاصي براي خوانندگان، خاطرت سفرها و ماموريت هاي پي درپي خود را بازگو كرده است.

دكه
امنيت آمريكا و تركيه در اتحاديه اروپا
025692.jpg
متنوع ترين كابينه تاريخ آمريكا متعلق به بوش است.

025695.jpg
025698.jpg
025701.jpg
025704.jpg
يو اس اي تودي جمله اي از جورج بوش را تيتر اول كرده است: مواجهه با امنيت اجتماعي. روز جمعه تيتر يك ليبراسيون به پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا تخصيص پيدا كرد. لس آنجلس تايمز تيتر اول خود را به مسايل امنيت داخلي آمريكا و بازسازي گارد اضطراري اين كشور اختصاص داده بود و روزنامه  شيكاگو تريبون تيتر صفحه  اول خود را به گسترش گردشگري در مناطق جنوب غربي آمريكا اختصاص داده است. كاريكاتور امروز كاري از دبير كاريكاتور روزنامه كريسچين ساينس مانيتور و در رابطه با عدم تحمل سليقه ها توسط جورج دبليو بوش است.

چارچوب
مجرم خوش فكر
025707.jpg
مجرمي با فروختن كارت پستال هاي تبريك كريسمس، توانست تا زمان برگزاري دادگاه از زندان بيرون بيايد. چارلي كوك و همسرش در ماه اكتبر به جرم توليد و نگهداري از مواد مخدر در حضور بچه ها دستگير شدند. قرار وثيقه همسر چارلي 20هزار دلار تعيين شد، اما به خاطر گذراندن دوران بارداري تنها با دادن يك تعهد توانست از زندان بيرون بيايد. قرار وثيقه چارلي 30هزار دلار تعيين شد كه او توانست با داشتن وقت آزادي كه در زندان به دست آورده بود، چندين كارت پستال مربوط به كريسمس تهيه و با فروختن آنها مبلغ وثيقه را تهيه كند و از زندان بيرون بيايد. وي بايد براي ارايه پاره اي از توضيحات، در 7 ژانويه در دادگاه حاضر شود.

سرقلم
حملات بي پرواي التون جان به بوش و همسر بكام
التون جان، جايزه بگير حرفه اي مراسم اسكار و جشنواره هاي موسيقي شباهت عجيبي به بمب دارد. او هر چند وقت يكبار با برخورد به يكي از چهره هاي سرشناس منفجر مي شود.
التون جان مدتي پس از آنكه به مادونا و عكاس هاي تايواني حمله كرد، اين بار كاليبر حملاتش را به سمت جورج بوش و ويكتوريا آدام، همسر ديويد بكام نشانه رفته است.
جان رسوايي هاي اخلاقي ديويد بكام را به گردن همسرش مي اندازد و مي گويد: ويكتوريا نبايد ديويد را در اسپانيا تنها مي گذاشت. او بيشتر از خانواده به حرفه اش- موسيقي - فكر مي كند. ظاهرا اين نصيحت براي گرم شدن كانون خانواده بكام ها كافي است، چرا كه آنها بار ديگر گرد هم آمده و منتظر تولد سومين فرزندشان هستند. ضمن اينكه ويكتوريا سر به راه شده است و قصد دارد با كنار گذاشتن حرفه خوانندگي و موسيقي به طراحي مد روي بياورد. التون جان تاثير زيادي روي اين خانواده دارد و به عنوان پدر خوانده فرزندان بكام - بروكلين و رومئو - انتخاب شده است.
مورد ديگر حملات التون جان دامان جورج بوش رئيس جمهور آمريكا را گرفته است. او پس از انتخاب و ابقاي مجدد بوش در اين سمت در اظهار نظري بي پروا ظهور او را بدترين اتفاق تاريخ آمريكا خواند و گفت: تا به حال يادم نمي آيد در دوره اي زندگي كرده باشم كه مجبور باشم اين همه آزردگي و درد و رنج را تحمل كنم. جان در مصاحبه با مجله بريتانيايي تايم  آوت ادامه داد: دلم مي خواهد از شدت عصبانيت فرياد بزنم. اين مثل يك كابوس مي ماند. بوش و دولت او بدترين چيزهايي هستند كه تاكنون در آمريكا ظهور كرده اند. البته طبيعي است كه وقتي او از بوش انتقاد مي كند به توني بلر نخست وزير انگليس و متحد اصلي رئيس جمهور آمريكا نيز حمله ور شود. جان درباره نخست وزير كشورش مي گويد: توني! تو به ما دروغ گفتي. اين احمق ها فكر مي كنند از عواقب هر كاري مي توانند فرار كنند. من به توني بلر راي دادم. او شخصا پسر خوبي است. اما چه فايده؟ آيا قدرت او را به اين روز در آورده است؟
فكر مي كنيد آماج بعدي حملات التون جان چه كسي است؟

بازتاب
تا كودكي باقي مانده است 
025710.jpg
ناهيد رئوفي - مهدي آذر يزدي سال هاي سال با آثار به ياد ماندني و شيرين خود قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب نوشت و آنها را به مطالعه تشويق كرد و لذت خواندن را ياد داد.
او اكنون در سرزمين مان، در شهر خود يزد تنها زندگي مي  كند. خودش مي  گويد: توقعي از مردم ندارم ولي در حال حاضر به پرستار بسيار محتاجم. زندگي من مثل يك خيابان يكطرفه است كه راهي به گذشته ندارد و در حال حاضر به پايان رسيده است.1
خواندن اين مطالب براي نسل من كه با قصه هاي او زندگي كرده و كودكي خود را سپري كرده ايم و با كتاب آشنا شده ايم بسيار غم انگيز و متاثر كننده بود. فكر كردم در هياهوي برگزاري نمايشگاه  هاي كتاب كه فرياد وانفساي بي  علاقگي مردم بالاخص جوانان به كتاب خواندن مطرح و سعي در ريشه يابي آن مي  شود، طرح نوع زندگي اين استاد و پيشكسوت بزرگ ادبيات مي  تواند يكي از علل مهم عدم علاقه مردم و جوانان به مطالعه باشد.
در جايي كه با بزرگان علم و ادب چنين برخورد شود و او تنها و غريب خواستش تنها يك پرستار و همدم باشد،  آيا مي  شود مردم آن كشور را به مطالعه و كتاب خواندن تشويق و تحريض كرد؟ آيا مردمي كه عاقبت يك انساني كه به قول خودش 40 سال تمام كتاب خوانده و نوشته و بزرگترين لذتش كتاب خواندن بوده، من براي خريد مواد غذايي چيزي را مي  خرم كه پايين ترين قيمت را داشته باشد و مابقي پول را كتاب مي خرم زيرا مي  توانم برج نيم دانه بخورم ولي نمي  توانم از خريد كتاب صرف نظر كنم۲ را ببينند، مي  توان به كتاب خواندن تشويق كرد؟ راستي جاي آقاي مهدي آذريزدي در همايش چهره هاي ماندگار خالي نبود. شايد طبق يك سنت قديمي منتظر مرگ عزيزانمان هستيم كه بعد از درگذشتشان تجليل كنيم؟ وقت آن نرسيده كه اين رويه زشت را تغيير دهيم؟ بياييد قبل از آنكه دير شود اين عزيز ارزشمند را كه نسلي مديون نوشته هاي اوست دريابيم و از بزرگان خود آنگونه كه شايسته آنهاست دلجويي و قدرداني كنيم. هر چند مهدي آذريزدي در قلب هاي ما زنده است و تا زماني كه كودكي هست كه قصه مي   خواند زنده خواهد بود.
۱ و 2: روزنامه همشهري 

كوتاه تر از گزارش
سيد حسين غضنفري 
ازدواج اندرسون با مرد كنيايي 
گيليان اندرسون بازيگر فيلم هاي X فايلز به زودي با يك مرد كنيايي ازدواج خواهد كرد. ستاره زن سريال X فايلز، 16 ماه پيش به دليل مشكلات مختلفي از جمله بستري شدن در بيمارستان، ازدواجش را با جوليان اوزان، لغو كرده بود. اندرسون گفت: ما از اين بابت خيلي خوشحال هستيم و در جزيره لامو مراسم عروسي را برگزار خواهيم كرد.
اندرسون مي  گويد: هميشه احساس مي  كردم به سوي آفريقا كشيده مي  شوم. ظاهرا ازدواج اندرسون با اين مرد آفريقايي مي  تواند خود به يكي از سوژه هاي X فايلز تبديل شود!
نامزدي پرنس هري 
روزنامه ميل چاپ انگليس نوشت: پرنس هري قصد ازدواج با يك دختر 19 ساله زيمبابوه اي دارد. اين دختر در 16 سالگي از زيمبابوه به قصد تحصيل به انگلستان آمد. پدر چلسي، دختر 19 ساله اي كه گفته مي شود احتمال دارد با هري ازدواج كند، يك موسسه گردشگري در زيمبابوه دارد كه توريست هاي انگليسي، آلماني و آمريكايي را به نقاط ديدني زيمبابوه مي  برد. با اين وجود هضم چنين ازدواجي در خانواده سلطنتي پرنس هري به سختي صورت خواهد گرفت. خوب است بدانيد كه روابط سياسي زيمبابوه با انگليس بر سر سياست هاي موگابه رئيس جمهوري فعلي زيمبابوه به تيرگي گراييده است. گفته مي  شود چلسي اكنون در آفريقاي جنوبي تحصيلات خود را ادامه مي    دهد.
انگليسي هاي بي  سواد
طي تحقيقي كه در انگليس انجام گرفت، مشخص شد نزديك به 26 ميليون انگليسي كه در سنين كار قرار دارند، خواندن، نوشتن و حساب كردن را حتي در حد آنچه كه از يك بچه 11 ساله انتظار مي  رود را بلد نيستند. به گفته يكي از محققان، اين افراد ممكن است در خواندن علايم هشدار دهنده با مشكل روبه رو شوند يا حتي پس از خريد ندانند كه چقدر پول بايد بدهند يا دريافت كنند. از هر 5 انگليسي بالغ، 4 نفر زير استاندارد آنچه كه از يك بچه 16 ساله انتظار مي  رود، حساب بلد هستند و از هر 5 نفر تنها 3 نفر خواندن و نوشتن را در حد يك تحصيلكرده دبيرستاني بلد هستند. محققان برپايه نتايج اين تحقيق خواستار انجام اقدامات فوري براي به حد نصاب رساندن سواد انگليسي ها شده اند.
معلومات زبان انگليسي بيش از يك سوم بچه هاي 11 ساله در انگلستان، پايين تر از حد استانداردهاي آن كشور است. اكثر اين افراد در شغل هاي سطح پايين مشغول به كار هستند.
چندي پيش فاش شد كه 14 ساله هاي انگليسي در مقايسه با همسالان خود در ديگر نقاط جهان، در رياضي بسيار ضعيف عمل مي  كنند. البته با فرار مغزهايي كه از كشورهاي شرقي و مخصوصا كشور خودمان ايران شاهد هستيم، انتظار مي  رود مشكل كمبود مغزها در آن كشور حل شود!
همسر ولخرج بكام 
همه مي  دانيم كه داشتن ثروت هنگفت، دليل موجهي براي ولخرجي نيست هر چند كه ممكن است پول خرج نكردن ثروتمندان از سوي برخي القابي چون خسيس را به دنبال بياورد.
ويكتوريا بكام و همسرش ديويد بكام كه فعلا در مادريد بسر مي برند براي خريد كريسمس به ونيز رفتند. البته اقامت آنها در ونيز 24 ساعت بيشتر طول نكشيد، شايد بكام هم مي   دانست كه ولخرجي كار خوبي نيست و براي همين سفر را كوتاه كرد!

خبرسازان
ايرانشهر
تهرانشهر
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
طهرانشهر
محيط زيست
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  طهرانشهر  |  محيط زيست  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |