يكشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۵۸۶
هنر مفهومي ژاپن در موزه هنرهاي معاصر
خاموش و روشن در آن واحد
صداي قطرات آب مي آيد، پشت پرده اين اثر زمينه اي آبي قرار گرفته. با كمك چيدمان ويدئويي، سعي شده تا نماي رودخانه يا آبشاري به نمايش گذاشته شود. چندين ليوان روي زمين گذاشته شده. فضا كاملا تاريك است، نوري سفيد به اين ليوان ها مي تابد. ماه و آب نام اين اثر است 
025743.jpg
عكس ها : گلناز بهشتي 

025746.jpg
025749.jpg
025752.jpg
025755.jpg
رضا محدث
نام موزه هنرهاي معاصر، تنها چيزي را كه در ذهن هر كسي تداعي مي كند بهره گيري از نوعي هنر مفهومي است كه با تركيب اشياي مختلف تبديل به اثري عجيب و در عين حال جالب مي شود. فكر نكنيد كه حالا يك نه مي نويسيم و مي گوييم اين بار در موزه هنرهاي معاصر خبر ديگري است ، نه هيچ اتفاق تازه اي رخ نداده.
موزه هنرهاي معاصر باز هم ميزبان اينگونه كارهاي جالب است با اين تفاوت كه اينبار گروهي از ژاپن آمده و هنر مفهومي و معاصر خود را در معرض تماشاي علاقه مندان گذاشته اند. فرهنگ و هنر بومي و ملي ژاپن، ريشه در تاريخ اين سرزمين كهنسال دارد. در يك تعريف كلي هنر معاصر ژاپن بزرگ نمايي شده اجزاي كوچك هنرسنتي اين كشور است كه تمامي آنها در زندگي روزمره مردم اين كشور قابل مشاهده است.
يك تذكر. وقتي كه وارد موزه مي شويد، اصلا به اينكه اشتباه آمده ايد فكر نكنيد.
در بدو ورود به موزه عكس هاي عباس كيارستمي كه همزمان با ژاپني ها اقدام به برگزاري نمايشگاه كرده است به چشم مي خورد. آثارمختلف كه همه آنها سياه و سفيد و البته بي نامند. پس از يك دور كامل حالا به گالري شماره يك مي رسيم و شروع نمايشگاه ژاپني ها.
اولين چيزي كه به چشم مي آيد صندلي و ميزهاي چوبي است كه در حالت درهم روي هم ريخته شده اند. شايد با نگاهي عميق بتوان به نظم خاصي در رابطه با اين صندلي ها رسيد. البته در نظر اول هيچ اثري، نشان از نظم ندارد، اما همه مي دانند كه نظم خصلت اصلي مردم ژاپن است. پس بايد در اين بي نظمي ، نظمي وجود داشته باشد.
كاغذهاي ژاپني كه روي آنها را با گواش نقاشي و از سقف آويزان كرده اند. تعداد آنها كم نيست. هر كدام با مدل و شكل خاصي به سقف آويزانند. روي آنها تنها خطي تقريبا مارپيچ از بالا تا پايين كشيده شده است، همزيستي نام اين اثر است.
رو به روي اين اثر روي ديوار، كاغذي مشابه با همان خط البته كمي نازكتر كشيده شده است، اما نام اين اثر با اثر مشابهي كه از ديوارها آويزانند تفاوت دارد؛ راهي به زندگي. ما كه تفاوتي بين اين خطوط نديديم، شايد شما فرق آنها را بفهميد.
پروژه فرغان در تهران
اتاقي كه دو سمت آن با شيشه از فضاي اصلي جدا شده و مملو از برگ هاي زرد است؛ فضاي اصلي سالن را فرقان هايي گرفته اند كه با نظم خاصي به صورت متقارن كنار هم قرار دارند.
درست حدس زديد، داخل فرقان هم پر از برگ است. فرقان و برگ هاي خشك، پروژه فرغان در تهران .
كاميون هاي كوچك در تهران، اين كاميون ها از پلي استر تهيه شده اند. در پشت آنها هم دانه است. مسوول غرفه مي گويد يا بهتر است بگوييم مسوول اين گالري مي گويد: ابتدا قصد داشتند از كاميون هاي واقعي به جاي اين كاميون هاي ماكت و دست ساز استفاده كنند، اما هيچ فضايي در موزه نبود كه به اين بزرگي باشد و قادر باشد كاميون هايي با اين حجم را در خود جا دهد.
اين آثار از نوبوكي يا ماموتو است. او 50 ساله است و فارغ التحصيل از دانشگاه هنرهاي زيبا در توكيو.
به سراغ گوشه اي ديگر از نمايشگاه مي رويم. تلويزيوني با نماد حوض، باز هم ميان برگ هاي زرد پاييزي و در كنار آن، دعا براي صلح. بازهم از همان كاغذهاي ژاپني با طرحي از گواش و باز هم عجيب. اينبار چند برگ سبز نيز مقابل آن از نخ آويزانند. انگار برگ هاي خشك در اين نمايشگاه پاياني ندارند. دايره از برگ خالي است. در گوشه اي اين برگ ها قرارگرفته اند؛ داخل ظرفي دايره اي.
احتمالا كاغذهاي ژاپني هنوز كاملا از خاطرتان پاك نشده اند؛ با حجمي بزرگتر اينبار در وسط يك سالن. شيگنو ساوادا طراح اين پارچه هاست. همه چيز در حيات داراي دو وجه است. هنر مثل انسان است، خاموش و روشن در آن واحد، كارمن تمامي وجوه حيات را نشان مي دهد. حالا شايد كمي مفهوم اين كاغذهاي ژاپني را فهميده باشيم.
خاطره آب اثر ديگري كه توجه بيشتري را مي طلبد. چندين نفر كنار آن ايستاده اند.
صداي قطرات آب مي آيد، پشت پرده اين اثر زمينه اي آبي قرار گرفته. با كمك چيدمان ويدئويي، سعي شده تا نماي رودخانه يا آبشاري به نمايش گذاشته شود. چندين ليوان روي زمين گذاشته شده. فضا كاملا تاريك است، نوري سفيد به اين ليوان ها مي تابد. ماه و آب نام اين اثر است. ليوان ها هم در يك زمينه آبي قرار گرفته اند.
اين چيدمان هاي ويدئويي كارهاي هارواهيوگوما است. او مفهوم اثر خود را اينگونه بيان مي كند.از آب و ماه درونمايه اي مي سازم و از آن در مورد سرچشمه انسان مي پرسم. آب وجود پوياست و ماه در نگاه ما وجودي است مجدد. براي بيان اين اثر از چيدمان ويدئويي استفاده مي كنم.
اينجا مملو از چيدمان ويدئويي است. نظرگاه، قبل از رسيدن به نظرگاه بايد تصاوير افراد مختلفي كه نظرگاه را ديده اند را هم ببينيد.
روي يك ديوار چوبي يك چشمي تعبيه شده. وقتي داخل چشمي را نگاه مي كنيد چيزي جز نورهاي آبي و بنفش نيست. به نظر مي آيد اين اثر براي جلب توجه و سنجش حس كنجكاوي افراد قرار داده شده بود.
و يك چيدمان ويدئويي ديگر. به نظر اين ديگر آخر قصه است. چهار پرده در سمت راست و چهار پرده در سمت چپ. در هر سمت تصاويري به نمايش گذاشته شده يا بايد اين راه را رفت يا اينكه ايستاد و تماشا كرد. نام اثر تفاوت است. داخل اين پرده ها رفتيم تا اينكه متفاوت باشيم. گويا رفتن داخل اين پرده تفاوت با كساني است كه ايستاده اند، اما راستش رفته ها هم تفاوتي احساس نمي كنند. اگر مايليد به موزه هنرهاي معاصر برويد تا شاهد هنر معاصر ژاپن، آثار عجيب، غيرطبيعي و متفاوت باشيد تا آخر دي ماه فرصت داريد.

سياه، سفيد، كيارستمي
025740.jpg
مريم اوليايي - ساختمان مارپيچ موزه هنرهاي معاصر اين روزها ميزبان نمايشگاه آفتاب تابان است، اما در كنار همه فرقان ها، استانبولي و برگ خشك ها و گاهي هم ويدئو آرت هايي كه حدود 5 دقيقه بيننده را به خود مشغول مي كند،هستند. آثار عباس كيارستمي سرماي فراموش شده زمستان را تا مغز استخوان بيننده مي كشاند.
همه جا برف، همه جا سرما و طبيعت محصور در اين همه سوز.
كيارستمي درباره برپايي نمايشگاه عكس خود در موزه هنرهاي معاصر مي گويد: سعي مي كنم با عكس هايم حضور داشته باشم.
كيارستمي كه با تابلوهاي عكس سه لته اي خود در نمايشگاه حضور يافته است، ادامه مي دهد: علت حضور من در اين نمايشگاه در پي دعوتي بود كه از من به عمل آمد و اكنون با نمايش عكس هايم حضور فرهنگي خود را نشان مي دهم. با كمال ميل اين دعوت را پذيرفته ام.
كيارستمي حركت موزه هنرهاي معاصر را يك حركت بسيار مفيد ارزيابي مي كند.
او حدود 12 قطعه عكس از ميان 52 قطعه عكس خود را انتخاب كرده است.
تابلوهاي سه لته اي و با قاب سفيد كيارستمي سياه و سفيد بوده و بيش از هر چيز سوز خاكستري سرما را تداعي مي كند.
انتخاب اين تعداد عكس از ميان 52 اثر براي كيارستمي مشكل بوده، اما از اينكه مخاطبان زيادي شاهد آثارش هستند خوشحال است.
كيارستمي متولد سال 1319 است و از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ليسانس نقاشي دارد.
براي فيلم هايش جايزه هاي جهاني دريافت كرده و تاكنون غير از فيلم هايش، مجموعه هاي شعر و عكس خود را نيز منتشر كرده است.

امروز
هراس از شاخه هاي تكيده
زمستان نزديك است. چند روز ديگر برگ هاي تقويم رنگ ديگري به خود مي  گيرند. تقويم كه ورق بخورد و زمستان را بر چهره اش ببيند، پاييز به خاطره پيوسته است. سه ماه زرد و خاكستري كه بعضي ها مثل ما با آن زندگي مي  كنند و عده اي هم با بدبيني روزهايش را به سخره مي  گيرند. هر چه بود گذشت. ساعت شني پاييز فقط امروز و فردا زمان دارد كه پرو خالي شود و بعد داغ زمستان همه چيز را مي  سوزاند. برگ هاي تقويم، خاطرات پاييزي، برگ هاي زرد و سرماي دلنشين و... پاييز بهانه اي بود بر اي رهايي برگ از شاخه و اينك شاخه هاي يخزده و خشك بايد به دنبال بهانه اي بگردند تا زمستان را سر كنند؛ آن هم بدون برگ و البته نگاه مردم. كسي شاخه هاي خشك را دوست ندارد. شاخه هايي كه زماني زيباترين تصاوير اين پايتخت بي    رنگ بودند، حالا بي   اهميت جلوه مي   كنند و اين داستان ادامه دارد تا سه ماه ديگر كه اگر زنده باشيم، بنويسم و ببينيم برگ هاي سبز و جوان را. حكايت آدم ها هم به گونه اي به اين شاخه ها شبيه است. زماني مهم جلوه مي  كنند و در زندگي روزمره شان با اهميت هستند ولي امان از روزي كه اين اهميت كمرنگ شود يا از بين برود. بايد هميشه به گونه اي زندگي كنيم كه در همه حال مورد توجه و احترام باشيم. قرار نيست كه حتما سمت اداري يا مديريتي مهمي داشته باشيم. وقتي خوب باشيد هميشه مورد احترام هستيد. به خوب بودن فكر كنيد و هيچ گاه شاخه هاي درخت ها را فراموش نكنيد.

هوا
شب سياه است 
بايد از شب به زمستان رسيد. شمارش معكوس براي آغاز زمستان شروع شده. امروز نه باران مي بارد و نه برف شهر را سفيد مي كند. دماي هوا هم 6درجه سانتيگراد است، اما همين كه شب برسد، زمستان را خوب درك مي كنيم.
امشب هوا به 3- درجه سانتيگراد مي رسد. اين شب و روز كه بگذرد، فردا شب مستقيم ما را تا زمستان مي برد؛ شب سياه است، مثل ابر زمستان!

جعبه
روز پر از فوتبال 
تصويربرداري مجموعه تلويزيوني روح مهربان به كارگرداني امير قويدل و تهيه كنندگي ذبيح الله اوجاقلو هفته ديگر به پايان مي رسد.اين مجموعه 24 قسمتي با طرحي از شهاب ملت خواه و بازنويسي حسن مشكلاتي نگارش شده و داستان اين مجموعه، ظاهر شدن يك روح را نشان مي دهد. اين روح، در برخورد با اعضاي خانواده حوادث و ماجراهاي مختلفي را رقم مي زند.
محمدكاسبي، بهزاد فراهاني، ثريا قاسمي، پوپك گلدره، عبدالرضا زهره كرماني، اردلان شجاع كاوه، غزل صارمي، ليلا بوشهري، فاطمه طاهري، مارال فرجاد و فاطمه حيدري در اين سريال ايفاي نقش مي كنند.ديگر عوامل اين سريال عبارتند از: تهيه كننده؛ ذبيح الله اجاقلو، كارگردان، امير قويدل، نويسندگان؛ شهاب ملت خواه و حسن مشكلاتي.به گفته روابط عمومي اين سريال، در حال حاضر 80 درصد كار تصويربرداري به پايان رسيده و تدوين اين مجموعه به طور همزمان توسط راما قويدل انجام مي شود. با به پايان رسيدن مراحل فني، روح مهربان به زودي از شبكه يك سيما پخش خواهد شد.قبل از اينكه برنامه هاي امروز را برايتان بنويسيم به خاطر پخش نشدن مجموعه پاورچين از شما عذرخواهي مي كنيم. ما خبر را ديديم و انعكاس داديم. دوستان زيادي هم زنگ زدند كه ما از آنها پوزش مي خواهيم.امروز مي توانيد سريال امپراتوري عقاب ها را ساعت 13 تماشا كنيد. از شبكه 2 تكرار سريال عشق گمشده ساعت 40:13 از شبكه سوم پخش مي شود. آهوي ماه نهم را مي توانيد امروز ساعت 15 از شبكه اول تماشا كنيد. ليگ برتر ايران امروز دنبال مي شود. امروز پرسپوليس در ورزشگاه آزادي ميزبان نارنجي پوشان سايپا است.اين بازي ساعت 20:16 به طور زنده از شبكه 3 پخش مي شود. ساعت 19 مي توانيد قسمت ديگري از سريال پليس دريايي را تماشا كنيد، از شبكه تهران.از سري مسابقات ليگ برتر انگليس هم امروز دو ديدار انجام مي شود. ديدار تيم هاي آرسنال و پورت موث را ساعت 35:19 مي توانيد از شبكه۳ تماشا كنيد. سريال در پناه تو امشب ساعت 21 از شبكه دوم پخش مي شود. سوار بي اسب را مي توانيد ساعت 10:22 از شبكه اول ببينيد. آخرين مسابقه فوتبال ليگ ايتاليا در سال 2004 امروز مابين تيم هاي پالرمو و كالياري برگزار مي شود. ساعت 23 زمان پخش اين مسابقه است. سري A ايتاليا 18 روز تعطيل خواهد بود.

شاتر
025758.jpg
عكس : ساتيار
فصل روي بساط دستفروش بر عكس طبيعت است؛ تابستان خنك، زمستان گرم.

نمايشگاه
جوانه هاي بم و نقاشي 
چند روز بيشتر تا سالگرد فاجعه زلزله بم باقي نمانده. به همين منظور نمايشگاه عكسي تحت عنوان جوانه هاي بم از 5 تا 20 دي ماه در فرهنگسراي نياوران برگزار خواهد شد.به مناسبت سالگرد وقوع اين زلزله، تعدادي از عكاسان برگزيده نمايشگاه بام شكسته بم از سوي دبيرخانه نمايشگاه در گروه هاي 3 و 4 نفره از 7 آبان ماه تا 3 آذر براي عكاسي از روند بازسازي در بم، به آنجا سفر كرده اند. بيش از 28 هزار عكس از 42عكاس به دست مسوولان برگزاري رسيده كه هيات انتخاب از ميان اين تعداد، 142 عكس از 36 عكاس را براي برپايي اين نمايشگاه انتخاب كردند.
اما خبر ديگر در خصوص برپايي نمايشگاه نقاشي است. نمايشگاه مروري بر نقاشي هاي محمدمهدي رسولي از 27 آذر يعني جمعه در نگارخانه رسولي داير شده است.در اين نمايشگاه 80 تابلوي نقاشي از محمدمهدي رسولي به چشم مي خورد كه اين آثار بيشتر مدرن و پست مدرن و تركيبي است كه با تكنيك رنگ روغن و كلاژ و آب مركب هستند.اين نمايشگاه تا 17 دي برپاست و دوستداران مي توانند همه روزه از ساعت 9 تا 11 و 15 تا 19 به خيابان كريمخان، خيابان سنايي، كوچه چهارم مراجعه كنند.

كتابخانه
كتاب تصوير گران
كتاب سال تصويرگران 83 نخستين فهرست تصوير گران ايراني كتاب كودك و نوجوان در ايران است. اين كتاب فهرست هنرمندان و آثارشان به شمار مي رود كه قرار است هر تصويرگري كه توانايي خريد تعدادي از صفحات اين كتاب را داشته باشد، صفحه اي را اجاره كند. طبق اعلام، اين كتاب از سوي انجمن تصوير گران كودك و نوجوان براي ارتباط حرفه  اي ميان هنرمندان ايران، اهالي قلم و فرهنگ ناشران و مجامع داخلي و جهاني منتشر مي شود. سقف خريد صفحات هم تا 6 صفحه مشخص شده و قرار است در قطع رحلي 32 * 23 سانتيمتر با جلد شوميز و كاغذ گلاسه مات 150 گرمي به دو زبان فارسي و انگليسي چاپ شود. قيمت هاي اعلام شده هر صفحه اين كتاب تك صفحه اي 600 هزار ريال و صفحه هاي رو به رو 900 هزار ريال است.محمد علي بني اسدي، بهزاد غريب پور و كريم نصر، گروه مشاوران اين كتاب را تشكيل داده اند. تاكنون حدود 140 هنرمند تصاوير هنري شان را براي چاپ در اين كتاب 300 صفحه اي ارايه داده اند. بنا به فراخوان و برنامه زمانبندي كه انجمن تصويرگران از چندين ماه پيش اعلام كرده، قرار بود تا پنجم آذرماه به دبيرخانه ارايه شود؛ اما گويا اين فرصت دو هفته اي نيز تمديد شد و در حال حاضر كيانوش غريب پور در حال طراحي اين كتاب است. اين كتاب تا پيش از اسفند ماه سال جاري آماده شده، در اختيار مديران هنري كشور و متقاضيان قرار مي گيرد؛ منتظر باشيد.

صحنه
چخوف و نمايشي براي كودكان 
خبر اول ستون صحنه اختصاص به خواستگاري چخوف دارد. خواستگاري چخوف به كارگرداني روشنك روشن، هفتم دي ماه به صورت عروسكي، در برنامه عصري با نمايش روخواني خواهد شد. اين براي اولين بار است كه يكي از كارگردانان تئاتر عروسكي، بدون حضور عروسك و تنها با حضور نقش خوان ها يكي از نمايشنامه هاي چخوف را نمايشنامه خواني عروسكي مي كند. ليلي رشيدي و افشين هاشمي نقش خوانان اين برنامه هستند. اين برنامه ساعت 3 در روز 7 دي در كافه ترياي اصلي تئاتر شهر تشكيل مي شود و در پايان، جواد ذوالفقاري، مدرس تئاتر عروسكي به بحث در خصوص چرا عروسك، چرا چخوف مي پردازد.
نمايش شاد و موزيكال هر كه داناست به كارگرداني علي رحيمي ويژه سنين دبستان و پيش دبستاني از تاريخ 22 آذرماه در سالن گلبانگ فرهنگسراي طبيعت اشراق روي صحنه مي رود. اين نمايش همه روزه تا تاريخ 12 دي در ساعت 10 صبح در سالن نمايش فرهنگسرا اجرا مي شود.
فلكه دوم تهرانپارس، انتهاي خيابان جشنواره، فرهنگسراي اشراق محل اين فرهنگسراست.

پرده
روزهاي خوب سينما
اولين خبر سينمايي امروز حتما مورد توجه علاقه مندان فيلم مستند قرار خواهد گرفت. هفته فيلم مستند برنامه اي است كه توسط انجمن مستند سازان خانه سينما در دي ماه برگزار خواهد شد و يكي از برنامه هاي ويژه اين هفته نمايش يكي از بهترين مستندهاي تاريخ سينماي ايران است. پ مثل پليكان مستندي است درباره يك پيرمرد گوشه گير كه به تنهايي در اطراف طبس زندگي مي كند. پرويز كيماوي اين فيلم را در قطع 16 ميلي متري و به طريقه سفيد و سياه براي تلويزيون ايران ساخته بود. محمدزرفام فيلمبردار و فريد عسگري تدوينگر اين فيلم قديمي و جالبند. خبر دوم مربوط است به اكران يك فيلم ويژه نوجوانان. روز كارنامه با بازي مهدي هاشمي، متين عزيز پور و مهران رجبي، فيلمي است به كارگرداني مسعود كرامتي كه قرار است با شرايط ويژه براي دانش آموزان به اكران در بيايد. روز كارنامه فيلم برگزيده جشنواره بين المللي فيلم كودك در سال گذشته جشنواره رشد است و براي گروه مخاطب دبستان، راهنمايي و دبيرستان ساخته شده است. روز كارنامه درباره آراد، پسري 8 ساله است كه از درس ديكته تجديد شده آخرين خبر هم مربوط مي شود به آخرين ساخته رضا مير كريمي كه روزهاي پاياني مراحل فني اش را مي گذراند. ميركريمي بعد از اينجا چراغي روشن است اين فيلم را با بازي الهام حميدي ساخته است. بسياري از منتقدان منتظرند تا خيلي دور، خيلي نزديك آخرين ساخته اين كارگردان جوان را در جشنواره فجر ببينند. البته ما هم براي ديدن اين اثر لحظه شماري مي كنيم.

ستون شما
كيفي كه پيدا شد
ماجراي پيدا شدن كيف هاي گمشده ادامه دارد. چند روز پيش، اگر از خواننده هاي ثابت ايرانشهر باشيد، حتما گزارشي در مورد پيدا شدن كيفي حاوي 100 ميليون تومان پول توسط رفتگران را خوانده ايد. حالا ماجراي پيدا شدن كيفي ديگر را از قول صاحبش بخوانيد.
روز سه شنبه هفته گذشته در مسير شهرك غرب - آرياشهر، كيف پولم را گم كردم. در اين كيف يك چك 7 ميليون توماني، چند تراول و ملي كارت وجود داشت كه روي هم در حدود 8 ميليون تومان مي شد. غير از اين يك انگشتر طلا هم در آن بود. نكته جالب اينكه در كيف من هيچ شماره تلفني نبود، اما راننده تاكسي به سختي از طريق گواهينامه و ساير كارت هاي موجود در كيف مرا پيدا كرد و آن را تحويل داد. مي خواستم در صفحه شما از آقاي امير سليماني كه راننده تاكسي خط آرياشهر - شهرك غرب هستند، تشكر كنم.
فرهاد مهاجر
چرا پخش نمي شود؟
چند مورد تماس داشتيم در مورد انتقاد از يك خبر. چند روز پيش در ستون جعبه نوشته بوديم كه قرار است سريال پاورچين دوباره پخش شود. حالا مردم تماس مي گيرند و از ما انتقاد مي كنند كه چرا پاورچين روي آنتن نمي رود. حتي عده اي از پخش نشدن اين سريال طنز به حدي عصباني شده اند كه ما را متهم به درج اخبار كذب كرده اند و با طعنه پرسيده اند كه اين اخبار را از كجا به دست مي آوريد؟
-دوستان عزيز، ما اين خبر را به نقل از روابط عمومي صدا و سيما چاپ كرديم. در خبر آمده بود كه قرار است پس از پايان سريال باجناق ها، سريال پاورچين پخش شود. لطفا به اعصابتان مسلط باشيد. ما كه مثل شما شيفته اين سريال طنز نيستيم يا اگر هم باشيم كه در ساعت پخش آن در خانه نيستيم، پس لطفا كمي منصفانه به قضيه نگاه كنيد. ايراد از جاي ديگر است، نه از ما. مي توانيد مطمئن باشيد كه سريال پاورچين بالاخره پخش مي شود.
اما سوال ما اين است؛ در جايي كه پروازها با تاخير انجام مي شوند، به تاخير افتادن پخش يك سريال تا اين حد عجيب است؟ !

تهرانشهر
ايرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
طهرانشهر
محيط زيست
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  طهرانشهر  |  محيط زيست  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |