چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۰ - Mar 2, 2005
پايان ۱۰ سال رفاقت
001548.jpg
گروه حوادث: پسري كه پس از ۱۰ سال رفاقت دوستش را به دلايل نامعلوم به قتل رسانده بود، در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، پسر ۱۸ ساله كه رضا نام دارد متهم است كه شامگاه ۲۰ اسفند ماه سال ۸۲ در پي درگيري كه با دوستش رحمان پيدا كرده او را با يك ضربه چاقو به شكم به قتل رسانده است. اين متهم جوان صبح ديروز براي آخرين بار مقابل قاضي عزيز محمدي ايستاد و به دفاع از خود پرداخت.
اين جلسه كه ساعت ۳۰/۱۰ با حضور چهار مستشار برگزار شد در ابتدا نماينده استان _ خاكي _ به قرائت كيفرخواست پرداخت.
وي گفت در اين پرونده رضا
(۱۸ ساله) متهم به قتل عمدي مرحوم رحمان كه با ضربات چاقو در تاريخ ۲۰/۱۲/۸۲ در منطقه ملارد كرج به قتل رسيده است.
طبق اظهارات متهم به لحاظ اختلافي كه نامبرده با مقتول داشته و هميشه با همديگر بوده اند در روز حادثه حدود ساعت ۲۰ زماني كه رضا از سر كار برمي گشته مقتول جلويش را گرفته و با هم درگير شده اند كه حين درگيري با چاقو ضربه اي به مقتول وارد و اقدام به فرار كرده است.
خاكي در ادامه افزود: متهم در تمام جلسات بازجويي انگيزه قتل را توهين از سوي مقتول عنوان كرده است. به اين ترتيب پس از تكميل تحقيقات انجام شده در دادسراي جنايي ملارد و شهريار كيفرخواست در خصوص پرونده صادر شده است. همچنين با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات صورت گرفته با توجه به دلايل موجود، نظريه پزشكي قانوني، كشف جسد و بازسازي صحنه جرم توسط متهم، بزهكاري وي محرز است، لذا تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.
در ادامه جلسه پدر مقتول ضمن درخواست قصاص نفس (اعدام) گفت: پسرم با رضا هيچ مشكلي نداشت آنها مدت ۱۰ سال بود كه با هم مدرسه مي رفتند و رفيق بودند، اما نمي دانم چه اتفاقي باعث شد كه بين آنها درگيري پيش بيايد. روز حادثه فردي به نام صياد كه پسرعموي رضا است دنبال پسرم آمد و او را با خود برد. من فكر مي كنم صياد از جريان قتل باخبر بود.
وي در ادامه افزود: من تقاضا مي كنم قاتل پسرم قصاص شود اما از صياد هم تحقيق صورت گيرد چرا كه وي پسرم را به محل دعوا برده است.
سپس رضا در جايگاه قرار گرفت و قاضي پرونده بعد از تفهيم اتهام به وي گفت كه حسب كيفرخواست شما متهم به قتل عمدي هستيد. آيا آن را قبول داريد؟
متهم: قتل را قبول دارم اما اصلاً عمدي نبود.
قاضي: اين حادثه چطور اتفاق افتاد؟
متهم: من اصلاً اظهارات پدر مقتول را مبني بر اينكه صياد او را به محل حادثه آورده، قبول ندارم. من و رحمان و صياد سال ها با هم دوست بوديم و بعد از جدايي من هم، او هميشه با صياد بود.
اين كار هر روز آنها بود. هر جايي كه رحمان بود، صياد هم بود. شب حادثه من خانه يكي از بستگانم در حال نقاشي بودم پس از اتمام كار، در حال رفتن به خانه در تاريكي شب ناگهان، فردي دوان دوان به طرفم دويد و با مشت به صورتم كوبيد. وقتي برگشتم ديدم كه رحمان است. همين كه قصد فرار را داشتم او گردنم را گرفت و با هم درگير شديم. من هم به شدت عصباني شدم و با چاقويي كه در اختيار داشتم ضربه اي را به شكم رحمان وارد كردم. در آن لحظه ديدم كه او در تاريكي شب شروع به دويدن كرد. من هم كه مي دانستم ضربه اي به او وارد كرده ام، دنبالش رفتم تا كمكش كنم، اما او به سرعت مي دويد و من به خيال اينكه آسيبي به او نرسيده است محل را ترك كردم.
قاضي: علت درگيري شما چه بود؟
متهم: با هم رفيق بوديم. مدت ۱۰ سال از آشنايي ما مي گذشت ما هيچ مشكلي با هم نداشتيم. فقط مدتي قبل از حادثه من دچار بيماري عصبي شده بودم و حتي مدرسه نمي رفتم. همين امر باعث شده بود كه رحمان تصور كند كه من با او اختلاف پيدا كرده ام.
قاضي: سابقه اختلاف قبلي يا مسئله غيراخلاقي داشتيد؟
متهم: خير. اصلاً اين برنامه بين ما نبود.
در پايان جلسه محاكمه نيز وكيل متهم به قتل به دفاع از موكلش پرداخت.قرار است قاضي عزيز محمدي پس از اعلام ختم جلسه دادگاه،  طي زمان قانوني، اقدام به صدور حكم قانوني كند.

درخواست طلاق از شوهر كثيف
001551.jpg
گروه حوادث:  زني با مراجعه به دادگاه خانواده به خاطر اينكه همسرش يك سال به حمام نرفته بود از وي شكايت و درخواست طلاق كرد.
به گزارش خبرنگار ما، مينا كه زن ۳۶ ساله اي است. در حالي كه بسيار كلافه و نگران به نظر مي رسيد، به قاضي دادگاه گفت: هشت سال پيش با رضا ازدواج كردم، بعد از چند ماه فهميدم وسواس دارد اما به خاطر اينكه زندگيم مشكل پيدا نكند، تحمل كردم.
وي در ادامه دادخواست خود افزود: رضا كارمند بود و ما زندگي متوسطي داشتيم. اما بيماريش مرا كلافه كرده بود. وي روزي سه بار حمام مي رفت و هر بار ساعت ها معطل مي كرد. بعداز اينكه بيرون مي آمد، هر چند دقيقه يك بار دستانش را تميز مي كرد. رفتارش كلافه ام كرده بود. روانپزشك ها هم نتوانستند برايش كاري كنند. تا اينكه بعد از چند سال بچه دار شديم و خدا به ما دو پسر داد.
وي آهي كشيد و ادامه داد: رفتار شوهرم باعث شده بود، پسرهايم وسواسي شوند. اما خيلي زود بچه ها را پيش پزشك بردم و توانستم آنها را مداوا كنم هشت سال شوهرم را با همين وضعيت تحمل كردم تا اينكه يك دفعه رفتارش عوض شد. كم كم رفتارهاي وسواس گونه اش را كنار گذاشت گاهي وقت ها حتي يك ماه مي شد كه حمام نمي رفت و من با اصرار بايد او را به حمام مي فرستادم.
او گفت:  شوهرم صبح ها كه از خواب بيدار مي شد صورتش را نمي شست و با همان سر و وضع كثيف سر كار مي رفت. اين بار رفتارش آنقدر عوض شده بود كه كم كم اصلاً ديگر حمام نرفت. حالا بيشتر از يك سال است كه حمام نرفته و آنقدر كثيف و بدبو شده كه حتي همكارانش نمي توانند او را تحمل كنند. فرزندانم حاضر نيستند كنار پدرشان بنشينند اما رضا دست از كارهايش برنداشت و اصرار من براي حمام رفتن بي فايده بود بارها به خاطر اين مسئله با هم دعوا كرديم و تهديدش كردم اگر حمام نرود از او جدا خواهم شد. اما او كه مي دانست به خاطر بچه ها اين كار را نمي كنم به حرف هايم اهميتي نمي داد. حرف خانواده اش را هم گوش نمي دهد. در همان موقع قاضي از وي پرسيد: آيا براي اين كارش دليل خاصي هم دارد؟
زن گفت: مي گويد از آب بدش مي آيد و دوست ندارد حمام برود. مدتي قهر كردم و به خانه پدرم رفتم. بچه ها را هم با خودم بردم. اما ديدم باز فايده اي ندارد و رضا به لجبازي هايش ادامه مي دهد. كار به جايي رسيد كه خجالت مي كشم با رضا بيرون بروم و يا رفت و آمدي داشته باشم. بعد از سال ها كه اخلاق مختلف او را تحمل كردم، تقاضاي طلاق دارم.
قاضي دادگاه خانواده پس از شنيدن اظهارات اين زن، دستور احضار رضا به دادگاه و تحقيق در اين زمينه را صادر كرد.

حادثه در جهان
001545.jpg
مايكل جكسون در دادگاه
سرانجام پس از چندين ماه بحث و تبادل نظر اولين جلسه رسمي رسيدگي به پرونده اتهامات مايكل جكسون با حضور اعضاي خانواده وي و هزاران طرفدار اين خواننده كهنه كار آمريكايي آغاز شد.
در اولين جلسه دادگاه دادستان پرونده سخنراني پرشوري درخصوص اتهامات متهم كرده و ادعا كرد كه وي با اقدامات خود تلاش كرده اخلاقيات قرباني خود را به فجيع ترين شكل ممكن تخريب كند. در مقابل وكيل مدافع مايكل جكسون مدعي شد كه خانواده شاكي با طرح شكايت عليه مايكل جكسون قصد اخاذي از وي و ديگر هنرمندان مشهور را دارند. آنچه كه در جلسه روز گذشته ميان دادستان و وكلاي مدافع مايكل جكسون رد و بدل شد توجه اعضاي هيئت منصفه را تنها به يك نكته معطوف كرد: ميزان راستگويي و مشروعيت شاكيان پرونده. طبق دادخواستي كه ابتداي جلسه خوانده شد مايكل جكسون ۴۶ ساله متهم است كه پسر بچه ۱۳ ساله اي را كه سابق بر اين به بيماري سرطان مبتلا بوده مورد سوءاستفاده جنسي قرار داده است. پيش از اين وي يك بار از اين اتهام تبرئه شده است. در جلسه روز گذشته وكيل مدافع مايكل جكسون مدعي شد كه مادر قرباني تاكنون به چندين هنرپيشه و چهره هاي مطرح نيز به منظور اخاذي نزديك شده است. مادر قرباني نيز پيش از اين دو بار ادعا كرده كه به زور محبوس شده و همچنين خود قرباني سوءاستفاده هاي جنسي بوده است.
در جلسه روز گذشته دادگاه پس از پايان سخنان وكيل مدافع، دادستان پرونده حدود سه ساعت درخصوص اظهارات شاكيان و شواهد موجود صحبت كرد. در اين سه ساعت وي به نحوه آشنايي خانواده قرباني با متهم و دعوت مايكل جكسون از آنها براي اقامت در ملك خصوصي اش صحبت كرد. به گفته دادستان پرونده مايكل جكسون در سال ۲۰۰۰ و زماني كه قرباني تنها ۱۰ سال سن داشته و به همراه خواهر و برادر خود در سوئيتي در شرق لس آنجلس زندگي مي كرده سوء استفاده خود را از وي آغاز كرده است. با وجود اينكه قرباني هنوز از لحاظ قانوني به سن كافي نرسيده است اما دادستان پرونده براي اولين بار نام وي را فاش كرد. البته اكثر خبرگزاريها از افشاي هويت وي تا زماني كه خانواده وي رضايت خود را اعلام كنند خودداري كرده اند. علاوه بر اتهامات فوق دادستان پرونده اعلام كرد كه براساس قوانين قضايي و به استناد گفته هاي مادر قرباني جمعاً ۲۸ مورد تخلف قضايي عليه مايكل جكسون وجود دارد.
در حاشيه دادگاه:
 مايكل جكسون دقايقي پس از ساعت ۸ وارد محوطه بيروني دادگاه شد. وي در حالي كه در صندلي عقب اتومبيل گران قيمت خود نشسته بود با مكثي كه در پياده شدن به خرج داد فرصت فيلمبرداري و گرفتن عكس را به تمامي خبرنگاران حاضر در صحنه داد.
محوطه خارجي دادگاه روز گذشته ميزبان بسياري از طرفداران مايكل جكسون و در عين حال افرادي بود كه با حمل پلاكاردهايي وي را به دليل سوءاستفاده جنسي از يك كودك بيمار مورد انتقاد قرار مي دادند. پيش بيني مي شود كه دادگاه مايكل جكسون تا زمان اعلام حكم حداقل ۵ ماه به طول بينجامد.
پرستاران گربه هاي بيمار بازداشت شدند
يورونيوز: يك زوج آمريكايي روز شنبه به اتهام نگهداري دهها گربه بيمار در خانه شان واقع در «داكونو» و ايجاد مزاحمت  براي همسايگان دستگير شدند.
يك زوج آمريكايي به نام «آلمون»  و «پاملافلندر» روز شنبه به اتهام نگهداري دهها گربه بيمار در يك كانتينر در گوشه حياط خانه شان واقع در «داكونو» و ايجاد مزاحمت براي همسايگان دستگير شدند.
همسايگان اين زوج كه از چندي پيش، از انتشار بوي بد اين خانه به تنگ آمده بودند پليس را مطلع كردند و مأموران نيز در بازرسي از آن متوجه وجود تعدادي گربه بيمار در يك كانتينز شدند. از آنجا كه احتمال سرايت بيماري از اين حيوانات خانگي به انسان بسيار زياد است، در حال حاضر شيوع اين بيماري هاي عفوني، همسايگان را به شدت نگران كرده است.پليس آمريكا تاكنون تعدادي از گربه ها را گرفته است، ولي هنوز ۳۰-۲۰ عدد از آنان در كانتينر مخفي شده اند.گفتني است، اتهامات اين زوج، علاوه بر ايجاد مزاحمت براي همسايگان، بي رحمي و بي توجهي نسبت به حيوانات و نگاهداري از آنان به صورت انبوه ذكر شده است.

راز آدم ربايي دروغين فاش شد
گروه حوادث: پرونده آدم ربايي كه توسط يك دختر جوان تشكيل شده و در اداره آگاهي تحت بررسي بود با مجرم شناخته شدن شاكي مختومه اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، زيبا ۱۸ ساله اوايل هفته جاري به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كرده و با طرح شكايتي در اين مركز عنوان كرد كه خانواده شوهر خواهرش اقدام به آدم ربايي وي كرده اند.اين دختر جوان در خصوص چگونگي وقوع آدم ربايي به بازرس پرونده گفت: «خواهرم از سه سال پيش با همسرش دچار مشكل خانوادگي شده و به قهر به خانه ما آمد و سپس مهريه خود را به اجرا گذاشت و در نهايت به دستور قاضي هر ماه مبلغي از حقوق شوهر خواهرم بابت مهريه خواهر من كسر مي شد.
روز حادثه به خانه يكي از دوستانم رفته بودم وقتي براي بازگشت به خانه آنجا را ترك كردم ناگهان يك پيكان سفيد رنگ با دو سرنشين كه هر كدام كلاه ايمني موتورسيكلت به سر داشتند مقابل پايم ايستادند. يكي از آنان خودرو پيكان را ترك كرده و با تهديد چاقو مرا وادار به داخل شدن به خودرو كرد. دو مرد ناشناس چهار ساعت مرا در شهر تهران گرداندند. آنها با تهديد چاقو من را وادار به سكوت كردند. در اين مدت چهار بار با خانواده ام تماس گرفته و عنوان كردند تا زماني كه خواهرم به دادگاه مراجعه نكرده و از دريافت مهريه خود صرفنظر نكند مرا در بند خود نگه خواهند داشت.
زيبا در ادامه افزود: آدم ربايان وقتي با وعده خانواده در خصوص عملي كردن خواسته آنها روبه رو شدند مرا در يك محله خلوت رها كرده و متواري شدند.پرونده اين آدم ربايي براي دستگيري آدم ربايان به دايره ۱۱ آگاهي مركز ارجاع داده شد.
مأموران در ابتداي تحقيقات، خود شوهرخواهر زيبا را به اداره آگاهي آورده و تحت بازجويي قرار دادند.ولي در جريان بازجويي ها از وي معلوم شد كه در زماني كه زيبا مدعي بود او را ربوده اند، وي در منزل بوده و هيچ اطلاعي نيز از اين آدم ربايي ندارد.
اين بار زيبا مورد تحقيق قرار گرفت، شاكي در پاسخ به سؤالات كارآگاهان دايره ۱۱ دچار ضد و نقيض گويي شد و در نهايت واقعيت را كه كذب بودن كل آدم ربايي بود عنوان كرد.روز گذشته با معلوم شدن حقيقت موضوع بازپرس پرونده قصد بازداشت زيبا را داشت كه نامبرده به همراه مادر و خواهرش از دادسراي امور جنايي گريختند.همسر خواهر زيبا كه با ادعاي كذب شاكي در آگاهي به سر مي برد بعد از فرار زيبا و خانواده اش به بازپرس پرونده گفت:« من امنيت ندارم. اگر از دادسرا خارج شوم اين خانواده مرا كتك خواهند زد.»
بدين ترتيب پسر مذكور از شكايت در خصوص افترا در جرم نيز صرف نظر كرد. پرونده نيز به دليل فقر دليل، مختومه اعلام شد.

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد
بازداشت ۳۰ تن از اعضاي باند بزرگ جعل
ايسنا: سخنگوي  قوه  قضاييه گفت: عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد و توصيه پذير هم نيست و با افراد در هر موقعيتي كه باشند، برخورد مي شود.
جمال كريمي راد در نشست اين هفته خود با خبرنگاران، با اشاره به شناسايي و دستگيري اعضاي يك باند بزرگ جعل در كشور اظهار داشت: در اين پرونده بيش از ۳۰ نفر در بازداشت هستند، البته در دستگيري هاي اوليه ۵۰ نفر دستگير شده بودند كه عده اي با قرار تامين، وثيقه و يا كفالت آزاد هستند.
وي حفاظت اطلاعات قوه  قضاييه را كاشف اصلي اين پرونده دانست و گفت: اين نشانگر حساسيت حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي براي برخورد با مفسده است، در اين پرونده مدير كل حفاظت اطلاعات ثبت تهران هم يكي از متهمان است، محاكمه اين افراد به دليل تعداد زياد متهمان و كساني كه تحت تعقيب هستند طولاني خواهد شد زيرا كار كارشناسي زمان بر است، پرونده در حال حاضر در مرحله  تحقيق و تعقيب است.
سخنگوي  قوه  قضاييه خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي به جد در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجراي فرمان مقام معظم رهبري پيگير است و با تمام كساني كه فكر مي كنند با تقلب در قانون مي توانند براي خود مال نامشروع به دست آوردند، مبارزه جدي مي شود و در فرصت هاي بعدي به سراغشان خواهيم رفت و گذشت زمان سبب نمي شود كه آنها در جاي امني قرار گرفته باشند.
وي گفت: عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد و توصيه پذير هم نيست و با افراد در هر موقعيتي كه باشند برخورد مي شود.
كريمي راد در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره سخنان روز گذشته رييس دادگستري درباره  اينكه ديگر هيچ روزنامه اي توقيف نمي شود و با مديرمسوول برخورد مي شود، گفت: به طور كلي لايحه اي با عنوان جايگزين حبس ارائه شده و براي تمام جرايم به نحوي پيش بيني شده كه حتما جايگزيني داشته باشيم، در بحث مطبوعات، هيات نظارت فعال است تا نوبت به قوه  قضاييه نرسد؛ آن هيات بايد دقيق باشد و به موقع كار كند و در مورد تعطيلي و تذكر به مطبوعات دقت شود، رييس قوه  قضاييه چند سال پيش هم گفت شما برويد هيات نظارت تان فعاليت كنيد و به وظيفه تان عمل كنيد و تذكر قانوني كه مي توانيد داشته باشيد تا پرونده قضايي نشود.
وي، يكي از نگراني هاي دستگاه قضايي را حفظ شان قاضي در كشور دانست و اظهار داشت: مدعي هستيم كه نسبت به قضات در كشور هم پرداخت حقوق پايين است و هم آن گونه كه حق است شان قاضي در جامعه رعايت نمي شود، بايد اين فرهنگ تقويت شود كه شان قاضي رعايت شود.
كريمي راد ادامه داد: در قوه  قضاييه هيچ كس حق ورود به پرونده را بدون حكم قانون ندارد.
كريمي راد در پاسخ به سوالي كه نتيجه گزارشات دادسراي تهران درباره  پرونده  آتش سوزي مسجد ارك چيست و آيا كسي شكايت كرده است يا خير؟ تصريح كرد: اطلاعات جديدي ندارم اما كسي شكايت نكرده است و قوه  قضاييه تاكيد دارد كه جبران خسارت شود. سخنگوي قوه  قضاييه درباره  اينكه برخي از خانواده هاي فعالان سياسي زنداني بيان مي كنند كه موفق به حضور در ديدار مردمي هاي رييس قوه  قضاييه نمي شوند، گفت: همه  شهروندان مي توانند با رعايت مقررات در ديدار مردمي هاي رييس قوه  قضاييه شركت كنند و محدوديتي براي ورود وجود ندارد و هيچ محدوديتي نسبت به نوع پرونده ها هم نيست. چنين چيزي صحت ندارد. كما اينكه عده اي ملاقات كردند، مرخصي گرفتند و يا پيشنهاد عفو دادند.
وي گفت: از زمان برگزاري ديدار مردمي هاي رييس قوه  قضاييه اظهارنظرهايي در داخل و خارج از قوه صورت گرفت كه برخي در قالب دلسوزي و برخي انتقادي بود و برخي از اينكه رييس قوه  قضاييه از برخي از جزيي ترين مسايل مطلع مي شود احساس نگراني  كردند ما هم با هيچ كس برخوردي نكرديم.

قتل دانشجوي ايراني در كشور روسيه
گروه حوادث: پرونده جنايت در دانشگاه دولتي كشور روسيه به دليل ناموفق عمل كردن پليس كشور مذكور به درخواست بازپرس دادسراي امور جنايي تهران به ايران انتقال خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار ما، بيست و ششم شهريور ماه درگيري بين دانشجويان دانشگاه دولتي واقع در جنگل هاي شهر مسكو كشور روسيه در گرفت. اين درگيري كه بين دانشجويان ايراني مشغول تحصيل در آن دانشگاه رخ داده بود در مدت زمان كوتاهي اوج گرفت. دو نفر از دانشجويان به نام هاي بهرام و رضا با هم گلاويز شدند و در نهايت به قتل رضا انجاميد.يكي ديگر از دانشجويان كه به قصد جداسازي اين دو دانشجو وارد دعواي آنان شده بود دچار جراحت شد كه بعد از انتقال به بيمارستان بهبود يافت.
جست وجو براي دستگيري بهرام در كشور روسيه بي سرانجام ماند. خانواده رضا چند روز پيش به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كردند و از حسيني بازپرس هفتم اين دادسرا خواستند تا از طريق اينترپل وارد عمل شده و قاتل پسرشان را دستگير كنند.والدين رضا علت درگيري منجر به قتل پسرشان با بهرام را اختلافات قبلي بين اين دو پسر عنوان كردند.
روز گذشته از سوي بازپرسي حسيني نامه اي به پليس بين الملل ارسال شد تا از طريق آنان پرونده اين جنايت به تهران ارسال شود تا مأموران آگاهي مركز تحقيقات خود براي دستگيري بهرام آغاز كنند.

آتش سوزي ميلياردي در شهاب خودرو
ايسنا: وقوع حريق گسترده در يكي از انبارهاي بزرگ كارخانه شهاب خودرو واقع در كيلومتر ۷ جاده مخصوص كرج در دقايق اوليه شب دوشنبه ميلياردها ريال خسارت به بار آورد.
مهندس قديري، مدير ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني در اين خصوص گفت: در ساعت ۵۰ دقيقه بامداد سه شنبه پس از تماس يكي از نگهبانان كارخانه با تلفن ۱۲۵ و گزارش وقوع حريق و متعاقب آن اعلام مركز كنترل ترافيك تهران از وجود دود ناشي از حريق در اين محل به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با توجه به حساسيت محل بلافاصله نيروهاي عملياتي ايستگاه ۴۵ و افسر آماده به محل حريق اعزام شدند.وي تصريح كرد: به درخواست فرمانده عمليات و افسر آماده و با توجه به گستردگي آتش و دود، ايستگاه هاي ،۴۴ ،۳۰ ۵۹ و ۲۰ و گروه امداد و نجات ۸ نيز به محل اعزام شدند.
مهندس قديري افزود: عمليات اطفاي حريق با استفاده از ۲۰ خودرو آتش نشاني تا ساعت ۶ صبح ادامه داشت و در نهايت آتش نشانان با تلاش گسترده موفق به كنترل حريق شدند.
همچنين داوود درويش زاده، افسر آماده آتش نشاني در غرب تهران كه از اولين لحظات وقوع حريق در محل حضور يافته و بر عمليات اطفاي حريق فرماندهي و نظارت داشت در مورد چگونگي عمليات اطفاي حريق گفت: قفل بودن درب اصلي انبار با پوشش آهن يك تكه، به علت انبارگرداني، عمليات اطفاي حريق را با مشكل مواجه كرد چنانكه آتش نشانان با تلاش بسيار و با استفاده از يك دستگاه خودرو آتش نشاني موفق به شكستن در و ورود شدند.براساس اين گزارش ، به دليل وجود مقادير زيادي مواد قابل اشتعال، حريق به سرعت گسترش يافت كه با محاصره حريق از ضلع هاي شمالي و جنوبي و از گسترش آن به اطراف جلوگيري كرده و كاملا اطفا شد.درويش زاده در مورد ميزان خسارات وارده و علل وقوع اين حريق گفت: آتش سوزي در يكي از سوله هاي كارخانه كه انبار تزئينات داخل اتوبوس به وسعت ۲ هزار متر مربع به وقوع پيوست كه بخشي از سقف سوله بر اثر حرارت ايجاد شده فرو ريخت.وي افزود: هم اكنون كارشناسان اين سازمان در حال بررسي ميزان دقيق خسارات وارده و علل بروز حريق هستند كه نتيجه به مراجع قضايي ذيربط اعلام خواهد شد.

دختر جوان در آتش علاءالدين سوخت
ايسنا: بي احتياطي دختر جوان هنگام ريختن نفت در علاءالدين وي را دچار سوختگي بيش از ۵۰ درصد كرد.
فريبا،  زماني كه متوجه مي شود نفت علاءالدين رو به اتمام است اقدام به ريختن نفت در اين وسيله، بدون خاموش كردن اين وسيله و توجه به نكات ايمني مي كند كه اين امر موجب ريختن مواد نفتي روي وسيله گرمازا و گرگرفتن آتش آن مي شود.
بر اثر اين حادثه فرش و سر و صورت دختر ۲۷ ساله آتش گرفته و به شدت مي سوزد.
فرار فريبا و ترس اطرافيان از شعله هاي آتش باعث شد اين دختر كه از اهالي روستاي «كله جوب» ايلام است در چند لحظه دچار بيش از۵۰ درصد سوختگي و كوري چشم ها شود.

سركرده باند آدم خوارها بار ديگر بازداشت شد
گروه حوادث: سركرده باند آدم خوارها كه هفته گذشته با ترفندي خاص در راه انتقال از زندان به دادسراي كرج از دست ماموران گريخته بود بار ديگر دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، سركرده باند آدم خوارها كه حدود ۴۰ نفر را هدايت مي كرد، چندي پيش در حين انتقال به دادسراي كرج از دست ماموران فرار كرد. جمال ملاعباسي، سركرده باند آدم خوارها كه سوابق متعددي در زمينه كيف قاپي و سرقت مقرون به آزار در پرونده خود دارد بعد از گذشت چند روز از فرارش طي يك عمليات پليسي بار ديگر بازداشت شد.جمال و همدستانش تاكنون به ۳۷۷ زورگيري، كيف قاپي، موبايل قاپي و سرقت دلار و طلا اعتراف كرده اند.
متهمان اين پرونده با مواجهه حضوري با شكايت شناسايي شدند. ارزش سرقت هاي اعضاي اين باند بين ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۷ ميليون تومان تشخيص داده شده است.محدوده سرقت هاي اعضاي اين باند نيز در كل شهر تهران بود. اتهامات ديگر آنان جعل اسناد مدارك براي نقد كردن چك هاي مسروقه، حمل اسلحه غيرمجاز، سرقت مقرون به آزار، مصرف مشروبات الكلي، اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر بوده است.در بازجويي هاي تكميلي از جمال معلوم شده است تعدادي از اعضاي اين باند هنوز فراري هستند.روز گذشته با صدور كيفرخواست در خصوص اين پرونده در دادسراي امور جنايي تهران كه قرار مجرميت اين متهمان نيز از سوي بازپرس حسيني صادر شده بود به دادگاه كيفري استان ارجاع داده شد تا رسيدگي بيشتر بر روي آن صورت گيرد.

حوادث
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |