چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۰ - Mar 2, 2005
رئيس جمهور در مراسم افتتاح كتابخانه ملي:
كتابخانه جايگاه انديشه هاي نو وصلح طلبي است
001587.jpg
عكس : عليرضا بني علي
گروه علمي فرهنگي: سيدمحمد خاتمي رئيس  جمهوري  صبح  ديروز ساختمان  جديد كتابخانه ملي  ايران  را در تهران  افتتاح  كرد.
سيد محمد خاتمي پس  از گشايش  كتابخانه ، از بخش هاي  مختلف  آن بازديد كرد.
بنابه اين گزارش، رئيس  جمهوري  در مراسم افتتاح كتابخانه ملي طي سخناني اظهار داشت: رونق  انديشه  باعث  پويايي ، پيشرفت  زندگي ، ايجاد، بسط، پايايي  و پويايي  تمدن  است  و كتاب  مظهر انديشه  مي باشد.
سيد محمدخاتمي افزود: كتابخانه  جايگاه  و پاسدار انديشه  و انديشه هاي نو است .
رئيس  جمهوري  تصريح  كرد: كتابخانه  جايي  است  كه  مي توان  از دل  معارف گذشته  چراغ  براي  معارف  آينده  جست .
وي  با بيان  اين  كه  در كتابخانه  مي آموزيم  كه  دوست  بداريم  و زيبايي  وكمال  مطلق  را بپذيريم  و صلح  جو و عدالت  خواه  باشيم ، گفت : كتابخانه پناهگاه  مطمئن  و ميعادگاه  همه  آزادي خواهان  و حق  طلبان  است .
رئيس  جمهوري  با اشاره  به  ساختمان  جديد كتابخانه  ملي  گفت : روزي  كه كار احداث  اين  ساختمان  شروع  شد تعداد كتب  منتشر شده  از ۱۰ هزار عنوان در سال  تجاوز نمي كرد، اما امروز از مرز ۳۰ هزار عنوان  گذشته  است ، گر چه اين  ملاك  ارزيابي  انديشه  جامعه  نيست ، اما كميت  هم  مهم  است .
وي  در ادامه  سخنان  خود با بيان  دو واقعه  تاريخي  تصرف  شهر ري  توسط محمود غزنوي  و آتش  زدن  كتابخانه ها و اختلاف  بر سر شمردن  دندانهاي  اسب  درقرون  وسطي  در اروپا، گفت : آنجا كه  انديشه  وجود دارد، تمدن  و باروري تمدن  است  و آنجا كه  انديشه  سوزي  وجود دارد، تمدن  سوزي  هم  هست .
خاتمي بااشاره  به  انديشه هاي  قرون  وسطي  در اروپا خاطرنشان  كرد: اين شيوه  انديشه سوزي  نه  تنها غرب  را از دسترسي  به  بسياري  از مزاياي  بيشترانسان  محروم  كرد، بلكه  اثر بد ديگري  داشت  چون  دوران  مدرن ، عكس العمل  درمقابل  تخريبهاي  قرون  وسطي  بود، دچار افراط شد و مردم  دنياي  مدرن  را ازبرخي  حقايق  متعالي  قرون  وسطي ، محروم  كرد.وي  با تقسيم  كتاب  به  «كتاب  تمام»   و «ناتمام»   اظهار داشت : كتابي  راكه  نويسنده  مي نويسد و به  دست  طبع  و نشر مي دهد، كتاب  تمام  است .
اين  كتاب با پايان  نوشتن  آن وجودش  كامل  شده  و تغييرپذير نيست  و تنها تغيير درتفسير اين  كتاب  است .رئيس  جمهوري  افزود: كتاب  ناتمام ، كتاب  عمرآدمي است  كه  با هر لحظه انديشيدن ، احساس  و عمل  كردن  سطري ، جمله  و كلمه اي  بر كتاب  زندگي  ناتمام خود مي افزايد.اين  كتاب  هنگامي به  پايان  مي رسد كه  عمر آدمي به  پايان برسد.وي  با بيان  اينكه  در قرآن  مجيد، حاصل  عمر آدمي به  كتاب  تعبير شده است ، گفت : كتاب  حاصل  عمر، انديشه  و فكر است  كه  با مرگ  به  پايان  مي رسد.
خاتمي تصريح  كرد: كتاب  ناتمام  عمر ما تلاش  براي  فهميدن  كتاب  تمام آفرينش  و آسماني  است  و تا آدميان  وجود دارند اين  تلاش  ادامه  دارد.
مدير ارشد يونسكو:
كتابخانه ملي مكاني مناسب
براي پيشبرد دانش ايرانيان
مدير ارشد يونسكو در مراسم  گشايش  ساختمان  كتابخانه  ملي  ايران  نيز طي سخناني گفت: كتابخانه  ملي  ايران  مكاني  مناسب  براي  پيشبرد دانش  ايرانيان  است. هايس  هاينريش  تصريح كرد حمايت  كتابخانه  ملي  ايران  از طرف  رئيس  جمهوري  اين  كشور، نقطه عطف  مناسبي  است  از اين  رو اميدواريم  اين  ابزارها براي  پيشرفت  ايران مفيد واقع  شود.وي  با تبريك  به  ايرانيان  به  مناسبت  گشايش  ساختمان  جديد كتابخانه  ملي ايران  گفت  هم  اكنون  يونسكو با ايران  به  ويژه  نماينده  ايراني  عضو دراين  سازمان  همكاري  مناسبي  داشته  و كتابهاي  زيادي  را در زمينه هاي  علمي منتشر كرده  است .
وزير مسكن:
ارائه خدمات به مراجعين و تطبيق معماري با اقليم پيرامون
در ادامه اين مراسم علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي نيز طي سخناني اظهار داشت: ارائه  خدمات  به  مراجعان  و تطبيق  معماري با اقليم  پيرامون  درصدر اهداف  ساخت  بناي  جديد كتابخانه  ملي  قرار داشت .
وزير مسكن  افزود براي  ساخت  اين بناي  عظيم، برنامه  پيچيده  براي  گنجايش  ۴ ميليون  جلد كتاب  و در قفسه بندي  فشرده  ۷ ميليون  جلد كتاب، در زيربنايي  بالغ  بر ۹۷ هزار مترمربع گنجانده  شد.
وي  با بيان  اينكه  انتخاب  زمين  مناسب ، گنجايش  و جمعيت پذيري ، ابعاد وشيب  لازم  و مقايسه  زمينهاي  موردنظر با كمترين  مساحت  در مراحل  اوليه طرح  انجام  شد، تصريح  كرد در محوطه هاي  همجوار كتابخانه  ملي ، ميدان وسيعي  به  نام  ميدان  فرهنگ ، فرهنگستان  زبان  و ادب  فارسي، باغ  كتاب  و مسيرهاي  مجهز به  ايستگاههاي  قطار شهري  پيش  بيني  شده  است. وي  درباره  ويژگيهاي  اين  بناي  جديد گفت  نورگيري  فضاها، صرفه  جويي  در سوخت، كاستن  سطوح ، مقاومت  منطقه  و زلزله خيزي  و توجه  به  سنتهاي  معماري ايراني  از جمله  نكاتي  بود كه  در طراحي  ساختمان  مدنظر قرار گرفت.  وي  افزود باتوجه  به  اينكه  كتابخانه  محل  نگهداري  كتابهاست  از اين  رودر ايجاد شبكه هاي  تاسيسات  اين  ساختمان  اين  مهم  نيز لحاظ شده  است .
رئيس كتابخانه ملي:
بزرگترين بناي فرهنگي كشور
در خدمت اشاعه فرهنگ
قرار مي گيرد
همچنين رئيس  سازمان  اسناد و كتابخانه  ملي  جمهوري  اسلامي  در اين مراسم گفت  كتابخانه  ملي جمهوري  اسلامي ايران  به  عنوان  يكي  از بزرگترين  بناهاي  فرهنگي  در خدمت اشاعه  فرهنگ  است.
سيد كاظم  موسوي  بجنوردي  تصريح كرد: امروز در عصر انقلاب  ارتباطات ، كتاب  هنوز مهمترين  وسيله  شناخت  عرصه هاي  مختلف  فرهنگي ، اجتماعي  و علمي  است.
وي  گفت  در جهان  امروز كه  مسافت  هاي  زماني  و معنوي  افزايش  يافته است ، بايد امكان  دسترسي  به  كتابخانه  هاي  بزرگ  ملي  و جهاني  فراهم  شود.
رئيس  سازمان  اسناد و كتابخانه  ملي  گفت  تالارهاي  بناي  جديد كتابخانه  ملي  به  پاس  خدمات  بزرگان  ايراني  به  نام  هاي  كمال الملك ، خواجه  نصيرالدين  طوسي ، خوارزمي ، سهروردي ، ابن  سينا و زكرياي  رازي  نامگذاري  شده  است .
وي  با تقدير از كتابداران  كتابخانه  ملي  گفت  كتابداران ، ايثارگران  جبهه  تحقيق  و حافظان  انديشه  بشر هستند و نقش  اساسي  و ارزشمندي  در ساماندهي  كتاب  ها دارند.
در حاشيه
* وزير فرهنگ تاجيكستان كه به منظور ديدار با مقامات فرهنگي ايران و شركت در افتتاح ساختمان جديد كتابخانه ملي بعدازظهر دوشنبه به تهران سفر كرده بود صبح ديروز در مراسم افتتاح اين ساختمان شركت كرد. ملاقات با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازديد از مقبره بوعلي سينا و چند موزه ايران از برنامه هاي رجب مد اميراف است.
* نخستين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ملي به نام سيدمحمد خاتمي ثبت شد. سيدكاظم موسوي بجنوردي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نخستين كارت عضويت ساختمان جديد كتابخانه ملي را به نام آقاي خاتمي صادر و تقديم رئيس جمهوري كرد.
* در مراسم گشايش ساختمان جديد كتابخانه ملي، نواي دانش و كتاب با هنرنمايي اركستر ملي كشور در كتابخانه ملي ايران طنين انداز شد. اركستر موسيقي ملي كشور دو قطعه كتاب و دانش را با شعرهايي از دكتر شفيعي كدكني و دكتر جلالي نواخت. هرچه اجراي اركستر سمفونيك ملي خوب و زيبا بود ناهماهنگي هاي اجرايي براي استقرار اعضاي اركستر ناخوشايند بود.
* ساختمان عظيم كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ۹۷ هزار مترمربع وسعت دارد كه حدود ۶۰ هزار مترمربع آن با حضور رئيس جمهوري به بهره برداري رسيد. مخزن اصلي اين كتابخانه نيز ۲۰هزار متر مربع زيربنا دارد كه به صورت هنرمندانه اي با اصول فني مهندسي و استحكام بالا و معماري زيبا احداث شده است. اين هنرمندي و زيبايي تقدير شايسته رئيس جمهوري و وزير مسكن و شهرسازي را از تيم مجرب مهندسان و معماران داخلي را بااهداي لوح درپي داشت.
* در مراسم افتتاح ساختمان جديد كتابخانه ملي همخواني مناسبي بين فضايي كه به محل استقرار مدعوين اختصاص داده شده بود و تعداد حاضران در مراسم وجود نداشت. به همين خاطر تعداد زيادي از مدعوين كه در ميان آنها چهره هاي سرشناس فراواني چون دكتر شهيدي و دكتر گرجي و سرحدي زاده نيز به چشم مي خوردند در راهروها و از طريق تلويزيون مداربسته مراسم افتتاحيه را دنبال مي كردند و چهره هايي نيز در ميان مجلس بودند كه ربط آنها با اين مراسم فرهنگي روشن نبود.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد :
توافق حداقلي درمورد توسعه مطبوعات
در كشور وجود ندارد
گروه اجتماعي: فضاي توجه به مسائل مطبوعات نسبت به گذشته بهتر شده و واژه هايي كه امروز در مطبوعات به كار مي رود نشانگر آن است كه هواي تازه اي در اين عرصه وارد شده است.دكتر كاظم معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ايران و دبير علمي سمينار مسائل مطبوعات ايران صبح ديروز در مراسم گشايش اين سمينار همچنين خاطرنشان كرد: مطبوعات براي آنكه به توسعه پايداري برسند بايد خودشان به فكر خودشان باشند، من احساس خوشحالي و غرور مي كنم چراكه مسائل مطرح شده در سمينار نشان دهنده توسعه مطبوعات است و حرف هايي كه در اين سمينار گفته شده، كمتر در سمبنارهاي مطبوعاتي به آن پرداخته شده است.
وي با اشاره به اينكه معيارهايي كه يونسكو در حدود ۴۰ سال پيش براي توسعه مطبوعات درنظر گرفته هنوز در كشور ما تحقق پيدا نكرده است گفت: براساس آن معيار اكنون بايد دست كم ۷ ميليون تيراژ براي روزنامه ها متصور باشيم درحالي كه حداكثر تيراژ مطبوعات در سال ۷۷ تا ۷۸ حدود ۵/۳ ميليون بوده و در سال هاي اخير نيز از دو ميليون تجاوز نكرده است.
سيد محمد صحفي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در اين سمينار گفت: براي بررسي وضعيت مطبوعات در دو دهه اخير دو رويكرد اتخاذ كرده ايم، در رويكرد اول كه حول محور برنامه سوم اتخاذ شده، نگاه ما بيشتر معطوف به جنبه رشد كمي مطبوعات است كه توجه آن بر روي تعداد عناوين، مراكز فروش نشريات و گسترش نشريات محلي بوده است.
وي افزود: در كنار رويكرد كمي ما با يك رويكرد مفهومي هم رو به رو بوده ايم، با توجه به اين رويكرد مي توان ميزان تقاضا به گرفتن امتياز نشريات را بررسي كرد.
صحفي خاطر نشان كرد: بررسي نمودار تقاضا از سال ۷۲ تا سال ۸۳ نشان مي دهد كه هر سال به طور متوسط ۶۰۰ تا ۷۰۰ درخواست براي گرفتن مجوز داشته ايم و در حال حاضر مي توانيم بگويم ۳ هزار درخواست در مرحله انتظار براي تصميم گيري قرار دارند.
وي گفت: علي رغم اين رشد صعودي در تقاضا براي دريافت مجوز در نمودار پاسخ ما با يك افت محسوس رو به رو بوده ايم. اين وضعيت نشان دهنده عدم تصميم گيري درست مسئولان كشور براي پاسخ به تقاضا ي مورد نظر است. صحفي خاطر نشان كرد: ما يك توافق حداقلي در مورد توسعه مطبوعات در كشور نداريم. گاهي اوقات وضعيت خوب بوده، مجوز صادر شده و گاهي اوقات نه، به همين خاطر وضعيت صدور مجوز كند شده است. وي با اشاره به افت ايجاد شده در حوزه مطبوعات بعد از سال ۷۹ گفت: وضعيت پيش آمده در مورد دلايل بروز اين شوك نشان مي دهد كه توقيف ناگهاني مطبوعات، تغيير هيات نظارت و همينطور تغيير قانون مطبوعات از عوامل اصلي بروز اين افت ناگهاني بوده است.
وي افزود: ما اگر بخواهيم موضوع پاسخ به نيازها را مد نظر قرار دهيم بايد به سمتي برويم كه حداقل به همين قانون فعلي هم توجه كنيم و به آن عمل كنيم تا وضع بهتر از اين بشود. وي شكل گيري نهادهاي مدني در حوزه مطبوعات را يكي از نقاط درخشان اين دوران ذكر كرد و گفت: تشكل هاي مطبوعاتي موجود در اعتلاي مطبوعات طي سالهاي مورد نظر نقش و فعاليت قابل توجهي داشته اند. در اين نشست محمد مهدي فرقاني رئيس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي گفت: يكي از اتفاقات مهم پس از انقلاب تشكيل انجمن صنفي در سال ۷۷ بود كه در تحولات اين سالها اتفاق بي نظيري بود.
وي افزود: مطبوعات هنوز هم به روند درخشان خود ادامه مي دهند و به لحاظ كثرت گرايي و آزادي بيان اين حوزه در قياس با گذشته همچنان به روند برگشت ناپذير خود ادامه مي دهند.
به گفته رئيس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي تحولاتي كه با دوم خرداد در حوزه مطبوعات آغاز شد به بالابردن حوزه تحمل در جامعه و توسعه حوزه نقد در مطبوعات كمك فراواني كرد و مطبوعات خود را به عنوان يك عامل تغيير در جامعه جا انداختند.
دكتر محسنيان راد از ديگر سخنرانان مراسم سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات بود كه گفت: عمر ۱۶۷ساله  مطبوعات در ايران  را مي توان  بر اساس  نوع  برخورد دولتمردان  با اين  گروه  مورد بررسي قرار داد. وي  اظهار داشت : تنها ۱۱ درصد درطول  ۱۶۷ سال  گذشته  فرصت  تجربه  مطبوعات  آزاد و متكثر وجود داشته  كه  از اين سال ها ۱۰ درصد مربوط به  قبل  از انقلاب  و ۱۷ درصد پس  از انقلاب  است . احمد بورقاني از ديگر سخنرانان اين مراسم بود كه گفت: بي اعتمادي مردم به رسانه ها كفه ترازوي اطلاع رساني را به نفع مطبوعات غيردولتي و مستقل سنگين كرد و ديگر مردم به دنبال خبر بهتر نبودند بلكه انتظار داشتند از رويدادها باخبر شوند.سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران امروز نيز در دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي با دو موضوع حقوق مطبوعات و تحولات نوين در عرصه روزنامه نگاري دنبال مي شود.

با حضور وزير دفاع
تفنگ تك تيرانداز ضدزره سنگين بهره برداري شد
ايسنا: وزير دفاع تقويت بنيه دفاعي كشور را در شرايطي كه دشمنان هر روز چنگ و دندان نشان مي دهند بسيار ضروري دانست و تأكيد كرد: حمايت و اهتمام مجلس شوراي اسلامي از بخش دفاع به ويژه در جريان تصويب بودجه سال ۱۳۸۴ مي تواند نقش موثري در تحقق برنامه هاي وزارت دفاع براي ارتقاء بنيه دفاعي كشور داشته باشد.
امير دريابان علي شمخاني صبح ديروز طي سخناني در مراسم بهره برداري از تفنگ تك تيرانداز ضدزره سنگين كه در كارخانجات جنگ افزارسازي تهران برگزار شد، ساخت اين تفنگ را مكمل حلقه اي در توليد جنگ افزارهاي انفرادي دانست كه با توليد سلاح ملي خيبر آغاز شده است.وي اين دستاورد مهم را يك سلاح ضروري در نيروهاي زميني و توليد آن را گام ديگري در پاسخگويي به نيازهاي روزآمد نيروهاي مسلح برشمرد. براي نخستين مرتبه در كشور تفنگ تك تيرانداز سنگيني كه قابليت نفوذ در زره هاي نظامي را دارد در وزارت دفاع توليد شد.اين تفنگ تك تيرانداز از ويژگي هايي شامل قدرت تخريبي قابل ملاحظه و قابليت نفوذ در زره هاي نظامي برخوردار است.
اين تفنگ با كاليبر ۱۲/۷ ميلي متر از ۲۵۰۰ متر برد موثر برخوردار است كه مي تواند نفرات مجتمع دشمن، سنگرهاي بتني، خودروهاي فرماندهي و يا افراد مسلح با لباس هاي ضدگلوله را هدف قرار دهد.سهولت در تيراندازي و تامين برد مورد نياز از ديگر ويژگي هاي تفنگ ضدزره است.پيشرفت در فناوري انواع مهمات و همچنين تعريف ميادين نبرد در دهه اخير جذابيت هاي خاصي به سلاح هاي ضد ماده داده است.

انتخاب نهم
دكتر ولايتي: كشور نيازمند دولتي مصمم، قوي و پيگير است
ايسنا: علي اكبر ولايتي با بيان اينكه اصولگرايي محدود به جمعي خاص نيست و در اصولگرايي انحصارطلبي نداريم، افزود: به نظرم هر كس اعلام كند كه اسلام و ارزشهاي اسلام و انقلاب را قبول دارد و رفتارش نيز اين امر را نشان دهد، اصولگراست.
دكتر ولايتي ديروز در دانشگاه شريف در مسير چشم انداز ۲۰ ساله، در چارچوب سياستهاي كلي نظام و در راستاي برنامه  چهارم بودن را از جمله  اين ملاكها ي برنامه هايش دانست و افزود: دولتي كه خواهد آمد فقط بايد اين برنامه ها را اجرا كند و توان اجراي آنها را كه توسط چهار نهاد دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص تصويب و تأييدشده، داشته باشد. وي با تأكيد بر لزوم داشتن توان و قدرت اجرايي دولت آينده، كشور را در مقطع كنوني محتاج دولتي مصمم، مدبر، قوي و پيگير دانست.
وي توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي را در كنار يكديگر دو رأس اصلي روش اقتصادي اش در صورت پيروزي در انتخابات عنوان كرد و در پاسخ به پرسشي مبني بر ممنوع الخروج بودنش به علت ماجراي «ميكونوس» گفت: اين سؤال از پايه بي اساس است. من با ماجراي ميكونوس هيچ ارتباطي ندارم و اين گفته ها را يك جنگ رواني مي دانم.
ولايتي در پاسخ به پرسش يكي از حضار مبني بر تحليل شخصي وي از احتمال حضور هاشمي رفسنجاني، گفت: ايشان همانطور كه مشروط كرده اند، عمل خواهند كرد. يعني همانطور كه گفته اند اگر كسي بيايد در بين كانديداها كه ايشان مطمئن باشند كه او رأي خواهد آورد و مي تواند كشور را اداره كند، ايشان نخواهند آمد .
دكتر ولايتي با بيان اينكه خود را براي اداره كشور قوي تر از ديگران مي دانم، افزود: الآن بر اساس نظرسنجي ها پس از هاشمي رفسنجاني من بالاترين رأي را دارم.
لاريجاني :با شوراي هماهنگي هماهنگم
ايسنا: علي لاريجاني گفت: حركتم را با نظر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب هماهنگ كرده ام.علي لاريجاني، يكي از كانديداهاي احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در نشستي انتخاباتي كه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد با تأكيد بر اين كه حركتش را با نظر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب هماهنگ كرده است، افزود: به رفتار دموكراتيك در پروسه انتخابات معتقدم و اصرار دارم حركتم با يك رفتار مدني همراه باشد.
وي هر گونه اختلاف درون شوراي هماهنگي نيروي انقلاب را رد كرد و اظهار داشت: تا آن جا كه بنده مطلعم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب دچار هيچ گونه مشكل دروني  نيست و تنها بر اساس شرايط سياسي كشور و يك رصد بيروني، كار اعلام نهايي كانديداي مورد حمايت خود را به تاخير انداخته است.
اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سئوال ديگري كه برنامه خاص اقتصادي وي را جويا شد، با بيان اين كه تلاش مي كند برنامه هاي عملي خود را در اين زمينه به شكل جزوه اي در آينده اي نزديك ارايه دهد، ادامه داد: با مجموعه مختصات جامعه امروز، معتقدم تئوري توسعه انساني، هرچند كه بحث رقابت در آن وجود دارد، عملي تر و پاسخگو تر است، چرا كه اين تئوري مي تواند عدالت را عملياتي كند.
وي در مورد رابطه اش با ديگر كانديداها گفت:بقيه كانديداها ي شورا نيز جزو دوستان من هستند و ما همگي در اصول اصلاح مسائل جامعه با يكديگر مشتركيم. بنده از نظر فكري با احمد توكلي در اصولي مشترك هستم، اما در مديريت تفاوت هايي داريم.
رضايي:براي حل وضعيت پرونده هسته اي
بايد به اروپايي ها ضرب الاجل بدهيم
فارس: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره راه حل برون رفت از وضعيت فعلي پرونده هسته اي، تصريح كرد: اگر يك برخورد جدي با اروپا بشود مسئله  حل است و بايد به اروپايي ها يك ضرب الاجل مثلاً ۲ ماهه بدهيم تا بدانند كه ما با آنها شوخي نداريم.
محسن رضايي در واكنش به آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران خصوصاً بعد از بيانيه وزارت امور خارجه انگليس و اظهارات حسن روحاني مبني بر نارضايتي از روند مذاكرات گفت: اين وضعيت كاملاً قابل پيش بيني بود و من از دو سال قبل مرتب آن را تذكر مي دادم.
رضايي در واكنش به احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت گفت: اصلاً از اين خبرها نيست و يك اشتباه بزرگي كه شد اين بود كه در ابتداي مذاكرات اين پرونده اصلاً قابل رفتن به شوراي امنيت نبود، چون دست ما پر بود و طرف هاي ما نمي دانستند كه ما چي داريم و چي نداريم و دليلي نداشت پرونده ما به شوراي امنيت برود. وي افزود: درحال حاضر خطر رفتن پرونده به شوراي امنيت بيشتر شده است اما بهانه اي براي حمله به ما و يا تاسيسات هسته اي ايران وجود ندارد. رضايي تصريح كرد: هر اقدام آمريكا و اروپا عليه ايران، قيمت نفت را به ۷۰ دلار مي رساند و فرقي نمي كند كه به ما حمله يا ما را تحريم كنند. وي افزود: براي مناظره با حسن روحاني آمادگي دارم و اين موضوع را از خيلي وقت پيشترها اعلام كرده ام.
مهر عليزاده :حضور هاشمي رفسنجاني معادلات را به هم نخواهد زد
ايسنا: مهر عليزاده حضور هاشمي رفسنجاني در عرصه انتخابات را زياد تأثيرگذار بر رأي مردم ندانست و افزود: «براساس گفته هاي خود ايشان بهتر است نسل دوم و جوان ترها در عرصه انتخابات حاضر شوند و بارها نيز گفته اند كه نمي خواهم وارد صحنه شوم و اگر ضرورت ايجاب كند به اين كار اقدام خواهم كرد.»وي افزود: «در هر حال اگر هاشمي رفسنجاني به هر دليلي در عرصه حاضر شود، معادلات موجود زياد به هم نخواهد خورد.» وي در پاسخ به اعلام وابستگي جناحي خود گفت: من در دولت اصلاحات خاتمي هستم و در گروه اصلاح طلبها مي باشم و اين راه را ادامه خواهم داد.مهر عليزاده با بيان اينكه توسعه دانامحوري از برنامه هاي اصلي من در رياست جمهوري آينده است، خاطرنشان كرد در انتخابات به نفع هيچ كس كنار نخواهم رفت.
وظيفه من فرصت دادن به ديگران است
ايسنا: اعضاي كانون اسلامي مهندسين ايران، صبح روز گذشته با حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني ديدار كردند.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به دعوت كانون جهت حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: به اين منطق اعتقاد دارم كه وظيفه من در اين مرحله حساس، ايجاد فرصت و ميدان براي ديگران است.
حفظ وحدت استراتژي بي بديل
فارس: عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: حفظ وحدت اصولگرايان، استراتژي بي بديل آنان در انتخابات است.روح الاميني ضمن اشاره به حفظ وحدت در ميان اصولگرايان به عنوان استراتژي بي بديل آنان در مواجهه با رقيب اعلام كرد: سياست رسانه اي جبهه دوم خرداد مبني بر اختلاف در جريان اصولگرا نه تنها ناكامي خود را به اثبات رسانده بلكه زمينه ساز حساسيت نيروهاي اين جريان و در نتيجه همگرايي هر چه بيشتر آنان گرديده است.وي افزود: جبهه دوم خرداد بر اين تصور است كه وحدت و همگرايي اصولگرايان تاكتيكي و مقطعي است، در حاليكه وحدت از اصول اساسي جريان اصولگرا مي باشد.

داخلي
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |