چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۰ - Mar 2, 2005
در جلسه ديروز شوراي شهر
طرح ايمن سازي مدارس تهران در برابر زلزله تصويب شد
001581.jpg
گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران ديروز طرح «ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله» را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، هدف از اين طرح ملزم شدن دست اندركاران ساخت و تأسيس مدارس به رعايت مقاومت و استحكام بناهاي آموزشي به منظور حفظ امنيت جاني دانش آموزان و كاهش ريسك و خطر پذيري در برابر خطرات احتمالي زلزله و حوادث طبيعي در تهران است و رسيدن به اين هدف نيازمند جديت دولت، آموزش و پرورش و شهرداري است.
در بخشي از مصوبه شوراي شهر آمده است كه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، شهرداري تهران موظف است از صدور مجوز ساخت و تأسيس مدارس اعم از دولتي و غيرانتفاعي كه داراي سطح عملكرد پايين تر از قابليت استفاده بي وقفه به هنگام وقوع زلزله باشند خودداري كند.
رئيس كميته ايمن  سازي ابنيه شوراي شهر در دفاع از اين طرح گفت: در حال حاضر شاهد راه اندازي مدارس غيرانتفاعي در واحدهاي مسكوني هستيم و اين ساختمان ها به اندازه اي فرسوده است كه حتي كسي حاضر به سكونت در آنها نيست.
دكتر حمزه شكيب افزود: آموزش و پرورش بايد به ساختمان هايي مجوز تأسيس مدرسه غيرانتفاعي بدهد كه از استحكام و مقاومت لازم برخوردار باشند. علاوه بر اين، بايد تلاش شود كه مدارس جديد دولتي نيز با رعايت ضوابط و اصول فني ساخته شوند.
وي ضمن هشدار نسبت به مقاوم نبودن بناهاي آموزشي با توجه به زلزله خيز بودن شهر تهران گفت: چند سال پيش نيز در جريان وقوع زلزله قاين در يكي از روستاها از مجموع ۳۲۰ كشته ۲۴۵ نفر آنان دانش آموز يك مدرسه بودند.
از سوي ديگر، دكتر خسرو دانشجو مخبر كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر نيز گفت: طرح ايمن سازي مدارس نبايد محدود به مدارس غير انتفاعي شود زيرا حجم كلاس هاي مدارس دولتي صدها برابر تعداد كلاسهاي مدارس غيرانتفاعي است.
وي گفت: با رايزني هايي كه با مسئولان آموزش و پرورش انجام شده اميدواريم بتوانيم اقداماتي را براي ايمن تر شدن مدارس انجام دهيم.
از سوي ديگر، حبيب كاشاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ضمانت اجرايي اين مصوبه از سوي آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد و گفت: ما در مواردي كه شهرداري را موظف مي كنيم انجام نمي دهد چطور مي خواهيم اينجا آموزش و پرورش را موظف كنيم و انتظار داشته باشيم عمل كند.
كاشاني همچنين خاطرنشان كرد كه اداره مدارس غيرانتفاعي با شهريه مصوب آموزش و پرورش امكان ندارد.
وي افزود: برخلاف تصور عمومي نسبت به سود دهي فعاليت مدارس غيرانتفاعي اين موضوع تنها براي مدارس فعال در مناطق يك تا پنج شهر تهران صدق مي كند.
كاشاني گفت: در سال ۸۳ حدود ۷۵۰۰ مجوز براي تشكيل مدارس غير انتفاعي صادر شده است ولي از اين تعداد تنها ۳۷۰ مدرسه غير انتفاعي راه اندازي شده است زيرا بقيه به دلايل مختلف از جمله قيمت بالاي زمين، توان راه اندازي و آغاز فعاليت را ندارند.
وي افزود: تعداد كلاس هاي مدارس دولتي ده ها، بلكه صدها برابر مدارس غيرانتفاعي است تنها ۳ درصد از كل مدارس كشور را مدارس غيرانتفاعي تشكيل مي دهند و در حال حاضر مدارس بالاي ۵۰ سال قدمت در تهران وجود دارد و به لحاظ ايمني در برابر حوادث بايد فكري براي آنها بشود.
انتقاد از وضعيت بيمارستان  سوانح سوختگي
مهندس حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر نيز در ابتداي جلسه با ارايه گزارش  ديدار از بيمارستان سوانح سوختگي، وضعيت اين بيمارستان را براي مداواي بيماران اسف بار دانست.
وي با اشاره به مداواي برخي از مجروحين حادثه مسجد ارگ در اين بيمارستان و عدم رسيدگي به موقع و مناسب اين بيمارستان را فاقد امكانات مورد نياز براي مداواي بيماران دانست و گفت: دستشويي هاي برخي دستگاه هاي دولتي تميز تر از اتاق هاي بيمارستان  سوانح سوختگي است.
تأكيد بر شناسنامه دار شدن
كارگران ساختماني
از سوي ديگر، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر گفت: با كمك سازمان فني وحرفه اي كارگران ۲ نقطه تهران شناسنامه دار شدند.
رسول خادم خواستار الزام استفاده از كارگران داراي شناسنامه فني حرفه اي در ساخت و سازهاي تهران شد و گفت: با توجه به تقابل بين سازمان فني و حرفه اي و شهرداري تهران اين اقدام نيز صورت مي گيرد.
از سوي ديگر، مهندس اميررضا واعظي آشتياني خزانه دار شوراي شهر از شركت مخابرات به دليل عدم ارايه خدمات لازم و اشتباه در فيش هاي صادره از سوي اين شركت انتقاد كرد.
وي گفت: دفاتر خدماتي به پيش شماره هاي ۱۰۱ تا ۱۰۵ تلفن همراه خدمات ارايه نمي دهند و دارندگان اين پيش شماره ها بايد به دفاتر اصلي مراجعه كنند.

مصوبات شوراي شهر تهران
شوراي اسلامي شهر تهران در يكصدوسي  ودومين جلسه علني خود طرح «ايمن سازي مدارس تهران در برابر زلزله» را تصويب كرد.
در ماده واحده اين طرح آماده است: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران حداكثر ظرف مدت يك ماه فهرست مدارس اعم از دولتي و غيرانتفاعي را به همراه مشخصات عمومي و سازه اي مدارس از قبيل موقعيت مكاني، نوع سازه، سال ساخت براي تعيين مشخصات فني و استحكام بنا مطابق دستو العمل بهسازي ساختمان هاي موجود، به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ارايه كند تا در كميته اي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، سازمان نظام مهندسي استان تهران، دو نفر از متخصصان ذيربط به انتخاب سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، مدير عامل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران (مسئول كميته)، نماينده اي از شوراي شهر، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي شهر تهران مورد بررسي قرار گيرد.
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه پس از دريافت اطلاعات مورد نياز از سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به بررسي هاي كارشناسي در كميته موصوف اقدام و راهبرد اجرايي را به شوراي شهر تهران ارايه نمايد.
تبصره يك: از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شهرداري موظف است در صدور مجوز ساخت و تأسيس مدارس اعم از دولتي و غير انتفاعي كه داراي سطح عملكرد پايين تر از قابليت استفاده بي وقفه باشند، خودداري كند.
تبصره ۲: به منظور مقاوم سازي ساختمان مدارس شهرداري تهران موظف است در صدور مجوزهاي لازم براي انجام عمليات اجرايي تسريع و به شرط عدم افزايش ساخت بنا از دريافت هزينه هاي مربوط خود داري كند.
همچنين يك فوريت طرح مشاركت شهرداري در ساماندهي وضعيت كارگران ساختماني در شهر تهران رد شد و طرح پس از بررسي در كميسيون مربوط به صورت عادي به صحن  علني شورا باز خواهد گشت. در اين جلسه همچنين بوستان «پامچال» واقع در محدوده شهرداري منطقه ۱۵ به بوستان «خليج فارس» تغيير نام داده شد.

تفكيك زباله از مبدأ در جنوب شرقي تهران
001578.jpg
ايرنا: شهردار منطقه  ۱۵ شهرداري  تهران  اعلام  كرد: طرح  تفكيك  زباله  در مبدا با آموزش  و مشاركت  شهروندان  در جنوب  شرقي  تهران  آغاز شد.سيد محمود نصري  گفت : زباله امروزه  يك  عنصر زائد نيست  و مديريت  پسمانده ها، از دغدغه هاي  مديريت شهري  به  شمار مي آيد.وي  افزود: در راستاي  ارتقاي  سطح  خدمات  شهرداري  و كمك  به  بهبود شرايط بهداشتي  محيط زيست  شهروندان ، طرح  تفكيك  زباله  از مبدا با محوريت  آموزش مستمر شهروندان  آغاز شده  است .
وي  تأكيد كرد: تحقق  اين  طرح  با توجه  به  اهداف  آن منوط به  مشاركت  عملي آحاد شهروندان  است .

تقدير ۱۲۰۰ دانشجوي ساكن كوي دانشگاه تهران از دكتر احمدي نژاد
گروه شهري: دانشجويان ساكن كوي پسران دانشگاه تهران از دكتر محمود احمدي نژاد، شهردار تهران به سبب توجه ويژه به امر بازسازي و تجهيزات مجموعه بزرگ خوابگاهي كشور تقدير و تشكر كردند.
به گزارش خبرنگار ما اين گروه از دانشجويان با تهيه طوماري كه به امضاي بيش از هزار و ۲۰۰ تن از دانشجويان رسيده است، اظهار اميدواري كرده اند اقدامات سازنده شهرداري تهران در راستاي نهادينه  كردن مديريت انقلابي و تحولگرا، دريچه اي نو را به روي مردم ايران عزيز بگشايد.
دانشجويان در طومار قدرداني از شهردار تهران كه به صورت خود جوش و ابتكاري صورت گرفته است، از مديريت هاي مختلف و ذيربط كشور خواسته اند تا براي رفع مشكلات دانشجويان گام هاي اساسي بردارند.
تهيه كنندگان اين طومار، اقدامات خدمتگزارانه شهرداري تهران در كوي دانشگاه تهران را الگويي براي ساير مديران جهت بها دادن به نسل جوان و همچنين موجب دلگرم شدن دانشجويان به مديريت انقلابي دانسته و تاكيد كرده اند كه مسئولان كشور براي افزايش اميد و اعتماد در جامعه، بايد صداقت، وفاداري و پايبندي خود را به آرمانهاي انقلاب اسلامي در عمل به مردم نشان دهند.امضاهاي اين طومار كه در ۳۵ صفحه گردآوري شده، در سايت اينترنتي دانشجويان www.sharifnews.com قابل رويت است.

شهرداري از ساخت هتل در تهران استقبال مي كند
خبرگزاري فارس: معاون شهرسازي شهرداري تهران گفت: شهرداري نه تنها با ساخت هتل در تهران مشكلي ندارد، بلكه از اين حركت مثبت نيز استقبال مي كند. غلامحسين پردلي گفت: شهرداري از هيچ كمكي براي ساخت هتل در تهران دريغ نمي كند، زيرا شهرداري معتقد است در استان تهران هتل كم است و بايد بر تعداد مراكز اقامتي اين استان افزوده شود.وي گفت: اگر هتل داران براي ساخت هتل در يك منطقه مشكلي دارند مشكلات خود را به صورت موردي مطرح كنند .

ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با شهروندان
گروه شهري:اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در پي ديدارهاي دوره اي خود با شهروندان در مناطق مختلف شهرداري روز چهارشنبه از مناطق ۲ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۲۰ و ۲۱ ديدار مي كنند.
خسرو دانشجو، نسرين سلطانخواه و حسن بيادي در منطقه ۱۳ با شهروندان ديدار خواهند داشت.همچنين مهنوش معتمدي آذر با حضور در منطقه ۱۷ و اميررضا واعظي آشتياني در منطقه ۲۰ به بررسي و حل مشكلات شهروندان خواهند پرداخت.از سوي ديگر، حمزه شكيب و حبيب كاشاني با شهروندان منطقه ۲۱ ديدار دارند.شهروندان مناطق مذكور مي توانند براي ديدار با اعضاي شورا با مراجعه به شهرداري هاي مناطق يادشده، ثبت نام كنند.

ظرفيت معابر تهران
001575.jpg
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در خصوص دورنماي ترافيك شهر تهران اظهار داشت: در صورتي كه افزايش سالانه خودروي شخصي در شهر تهران حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و سرعت تثبيت شده ۲۰ كيلومتر در ساعت باشد، كمبود سطح معابر حدود ۴۹ ميليون متر مربع خواهد بود و به عبارت ديگر تا سال ۹۰ به طور متوسط سالانه بايد ۱۹۸ كيلومتر بزرگراه در تهران ساخته شود اين در حالي است كه در چنين وضعيتي روند اجرايي خروج خودروهاي فرسوده از شبكه معابر تهران از سرعت لازم برخوردار نيست. دكتر حميد بهبهاني گفت: در حاليكه ما ۲۵۰ كيلومتر بزرگراه كم داريم كه اين مقدار هم فقط براي تردد يك ميليون خودرو كافي است.

كاهش قاچاق چوب در جنگل
001572.jpg
گروه شهري: قاچاق چوب از جنگل هاي كشور به كمتر از ۷ هزار متر مكعب كاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس محمد صمدي، رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري افزود: با افزايش خطر قاچاق، آزاد كردن واردات چوب و حذف تعرفه هاي گمركي، قاچاق چوب به ميزان قابل توجهي كاهش يافته، اما برداشت غيرمجاز از جنگل ها به ويژه جنگل هاي غيرشمال توسط دامداران ادامه دارد كه اين مشكل نيز با اجراي طرح خروج دام از مرتع و ساماندهي آن برطرف خواهد شد. وي مساحت كل جنگل هاي كشور ۹/۱۳ ميليون هكتار ذكر كرد و افزود: تاكنون ۹۰۰ هزار هكتار جنگل كاري در اراضي شمال و ديگر مناطق كشور صورت گرفته، همچنين ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار هكتار از اراضي بياباني به فضاي سبز تبديل شده است.

نگاه
001569.jpg
داوود كاظمي
در آستانه سال نو بعضي شركتها تا ۶۰ درصد قيمت ها را افزايش دادند

شهري
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |