پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳
فوتبال ايراني
بازي سنتي پايتخت، آيينه تمام نماي فوتبال ايران بود، يك نيمه بازي محتاطانه و اسير در بندهاي تاكتيكي مربيان و يك نيمه نيز فوتبال كاملاً احساسي و ايراني.
تجربه نشان داده، هر زمان كه مربيان، بازيكنان ايراني را در قيد و بند تاكتيكي قرار دادند، كارايي شان به صورت محسوسي كاهش يافت و هر بار كه به حال خود رها شدند و تحت تأثير احساسات به بازي پرداختند، خاطراتي به ياد ماندني از خود به جاي گذاشتند.
بي جهت نبود كه والدير ويرا مربي برزيلي تيم ايران در ملبورن استراليا به بازيكنانش گفت: «هر طوري كه دلتان مي خواهد بازي كنيد» و اينگونه بود كه حماسه ملبورن رقم خورد.
نيمه دوم بازي استقلال و پرسپوليس يك نيمه سراسر احساسي بود كه بازيكنان دو تيم سوار برموج احساسات يكي از زيباترين و مهيج ترين بازيهاي سنتي اين دو تيم را پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي رقم زدند.
به هر حال بازي زيباي دو تيم در نيمه دوم صحنه هاي زيبايي را خلق كرد كه سعي كردم تعدادي از اين صحنه ها را براي خوانندگان گرامي روزنامه همشهري به تصوير بكشم.
مجتبي جانبخش
010749.jpg
010752.jpg
010743.jpg
010746.jpg
010755.jpg
010761.jpg
010737.jpg
010740.jpg
010758.jpg
010734.jpg

ورزش
اجتماعي
انديشه
زندگي
سياست
سينما
موسيقي
|   اجتماعي  |  انديشه  |  زندگي  |  سياست  |  سينما  |  موسيقي  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |