سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۷۱ - Apr 12, 2005
شهري
Front Page

خيابان باغ سپهسالار نخستين پياده راه تهران مي شود
003738.jpg
گروه شهري: با اجراي طرح پياده راه در طول خيابان باغ سپهسالار، عبور و مرور سواره در اين محل محدود به ساعات شبانه مي شود.
مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: در چارچوب سياست توسعه عرصه پياده روها و بهسازي فضاهاي شهري اصل بر تعلق پياده رو به عابران است.
مهندس ابوالقاسم وحدتي اصل گفت: اجراي اين سياست در چهار قالب شامل، بهسازي فضاهاي عابر پياده موجود، تبديل محورهاي مربوط به تردد وسايل نقليه به مسيرهاي پياده رو، احياي يك سري محورهاي فرهنگي تاريخي در بافت قديم شهر و كف سازي و رعايت مبلمان شهري و نورپردازي معابر و تشويق شهروندان به عبور از اين گونه محورها امكان پذير خواهد بود.
به گفته وي در سازمان زيباسازي طرح هاي تأثيرگذار براي ساماندهي سيماي شهر تهران و تأمين رفاه حال شهروندان دنبال مي شود و با توجه به گسترش ورود خودروها به شهر اعتقاد بر اين است كه حضور عابر پياده بايد تقويت شود چرا كه اين امر به كاهش معضل ترافيك كمك خواهد كرد. از اين رو اين سازمان به دنبال حذف ترافيك سواره برخي خيابان ها به طور دايمي، موقت و يا در ساعاتي از روز است.
مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري افزود: در اين راستا به طور موقت تبديل خيابان باغ سپهسالار به پياده راه را به عنوان الگو در دستور كار قرار داده ايم.
به گفته وي اين محور را مي توان به يك محور پياده رو تبديل كرد و در ساعات محدودي از شبانه روز به عبور و مرور سواره اختصاص داد، مثلاً از ساعت ۱۲ شب به بعد براي عبور خودروها باز نگه داشت.
وحدتي اصل افزود: بايد فضاي لازم براي قدم زدن شهروندان در شهر فراهم شود چرا كه شهر موجودي است كه با مردم مفهوم مي يابد و اين طرح متناسب با فرهنگ بومي و روحيه اجتماعي مردم است.
به گفته وي در شهر بايد حرف اول را پياده ها بزنند تا روح زندگي در شهر جاري شود.
گردشگران و ساكنين ساير محلات اهداف و سوابق مطالعاتي بالادست براي محدوده طرح مدنظر قرار مي گيرد.بر اين اساس در مطالعات طراحي فضاي شهري، الگوي رفتارها و بررسي ويژگي هاي رفتاري شهروندان، تراكم جمعيت روز و شب و زمان هاي اوج (ساكن و متحرك) شناسايي فضاهاي جانبي مكمل، بررسي تأثير كيفيت ساخت فضاهاي عمومي موجود و تأثيرگذار، مطالبه و بررسي كاربري ها، تعداد و طبقات ابنيه و عناصر ارزشمند و برخي موارد ديگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

هشدار متخصصان را براي مقابله با بلاياي طبيعي جدي بگيريم
زلزله باز مي گردد؛ در ساخت و سازها تجديدنظر كنيم
گروه شهري- جمشيد پوراسكندر: وقتي متخصصان زمين شناسي كشور در تازه ترين اظهارات خود از زلزله قريب الوقوع خبر مي دهند همچنان بر ضرورت تجديدنظر در ساخت و سازها و آموزش دائمي شهروندان براي مقابله با اين رخداد طبيعي تاكيد مي كنند.
اين متخصصان با توجه دادن افكار عمومي به  آمارهاي مربوط به دوره بازگشت زمين لرزه ها صريحا مي گويند: امكان وقوع زلزله امري بعيد به نظر نمي رسد لذا بايد در ساخت و سازها تجديدنظر كنيم. طالبيان رييس گروه زمين لرزه سازمان زمين شناسي كشور مي گويد: ايران در كمربند لرزه خيزي دنيا قرار گرفته و وجود ساخت و سازهاي بسيار سنتي در مناطق زلزله خيز، تخريب و ويراني را دوچندان مي كند كه اين موضوع توجه بيشتر مسئولان كشور را طلب مي كند.
هرچند تعيين زمان دقيق وقوع زمين لرزه فعلا ميسر نيست، اما كارشناسان به دوره بندي وقوع آن دست يافته اند. محمدرضا عطرچيان - عضو هيات مديره انجمن زلزله ايران در اين باره مي گويد: احتمال وقوع زلزله در تهران تا ۱۰ سال آينده بيش از ۷۰ درصد است.
او دوره بازگشت زلزله براي شهر تهران را ۱۸۰ سال ذكر كرده و مي افزايد: آخرين زلزله بزرگ تهران ۱۷۰ سال پيش اتفاق افتاده است كه اين امر احتمال وقوع زلزله اي به بزرگي بيش از هفت ريشتر را تا ۱۰ سال آينده بيش از ۷۰ درصد كرده است.
۵ گسل در شمال تهران، نياوران، كهريزك، جنوب و شمال شهر ري وجود دارد كه اين گسل ها، تهران را به محاصره خود درآورده اند. فعال شدن هريك از اين گسل ها، گسل هاي ديگر را نيز فعال مي كند و بزرگي هر زلزله اي رابطه مستقيم با طول گسل فعال شده دارد.
به گفته اين متخصص، طول گسل شمال تهران بيش از ۷۵ كيلومتر است كه با فعال شدن آن بايد انتظار وقوع زلزله اي به بزرگي ۲/۷ درجه در مقياس ريشتر را در اين شهر داشت.
او همچنين به حريم گسل هاي تهران اشاره مي كند و مي گويد حريم گسل ها از هر طرف ۵۰۰ متر است و به همين دليل نبايد مجوز ساخت و ساز در حريم گسل ها داده شود.
همچنان متخصصان بر وقوع زلزله اي در تهران طي كمتر از يك دهه آينده خبر مي دهند و به دلايلي ازجمله عدم مقاوم سازي بناها و آموزش ناكافي شهروندان، تاكيد مي كنند .عواملي مانند مقاوم كردن شريان هاي حياتي، استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها و تشكيل سازمان ايمني و آموزش شهروندان از مهم ترين اقدامات در زمينه كاهش بلاياي طبيعي ازجمله زلزله مي باشد.
براساس آمارهاي ارايه شده رسمي حدود ۸۰ درصد ساختمان ها در استان تهران به علت عدم رعايت نكات ايمني در برابر زلزله مقاوم نيستند.
يك عضو انجمن بتن ايران با بيان اين مطلب كه ايمني اكثر ساختمان هاي بتني در برابر زلزله شديد به علت عدم درك جزئيات ريز اجرايي به كلي زير سوال است، مي افزايد: نظارت دقيق مهندس ناظر در مراحل ساختمان سازي و آموزش كارگران ساختماني از نكات قابل توجه در ايمني ساختمان ها در برابر زلزله است كه در امر ساختمان سازي كشور و حتي تهران كمتر به آن توجه مي شود.
به هر روي متخصصان تاكيد مي كنند كه در شيوه ساخت و سازهاي تهران بايد تجديدنظر شود و اين مهم حتي ساختمان هاي دولتي و عمومي را نيز شامل مي شود. حدود ۳۲ ايستگاه آتش نشاني در تهران وجود دارد كه گفته مي شود فقط ۵ ايستگاه در برابر زلزله ايمن هستند و اين درحالي است كه ايستگاه هاي آتش نشاني، جزو اصلي ترين مراكز امدادرساني در دقايق طلايي به شمار مي آيند.

ديدار اعضاي شوراي شهر با شهروندان مناطق ۵ ، ۱و ۱۶
گروه شهري: اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي و حل مشكلات شهروندان، فردا (چهارشنبه) در مناطق ۵ ، ۱۵و ۱۶ حضور خواهند داشت. اميرضا واعظي آشتياني عضو هيأت رئيسه شورا در منطقه ۱۶ با شهروندان ديدار مي كند. همچنين حبيب كاشاني با حضور در منطقه ۵ و مهنوش معتمدي آذر در منطقه ۱۵ به بررسي مشكلات شهروندان مي پردازند. شهروندان مناطق ياد شده مي توانند جهت ثبت نام ديدار با اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به روابط عمومي مناطق ياد شده مراجعه كنند.

رعايت ضوابط زيست محيطي در معادن ايران الزامي شد
گروه شهري - اسد الله افلاكي: براساس مصوبه هيأت دولت، رعايت ضوابط زيست محيطي در تمامي فعاليت هاي معدني الزامي شد.به گزارش خبرنگار ما، دكتر معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، در جمع خبرنگاران افزود: براساس ماده ۶۳ آيين نامه اجرايي معادن، رعايت مسائل زيست محيطي در كليه مراحل اكتشاف و بهره برداري موردتأكيد قرار گرفته است. بر همين اساس، آيين نامه اجرايي آن با همكاري دستگاه هاي ذيربط پس از بحث هاي كارشناسي و بازنگري با اصلاحاتي به تصويب هيأت دولت رسيد. اين آيين نامه نظارت لازم از طرف سازمان حفاظت محيط زيست براي تحقق استانداردهاي زيست محيطي در فعاليت هاي معدني را تضمين مي كند.به گفته ابتكار، اين نخستين آيين نامه منسجمي است كه با در نظر گرفتن همه ابعاد فعاليت هاي معدني تدوين شده و طبق آن، وزارت صنايع و معادن مكلف شده است قبل از صدور پروانه هاي اكتشاف معدن، همچنين قبل از تمديد پروانه در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، و پيش از صدور پروانه معادني كه نياز به اكتشاف ندارند از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام كند و تأييد اين سازمان براي موارد يادشده الزامي است. افزون بر اين، صنايع و معادن موظف است براي معادن گزارش ارزيابي زيست محيطي تهيه و به سازمان ارائه دهد.
ابتكار همچنين از تصويب الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محيط زيست درياي خزر موسوم به كنوانسيون تهران در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين كنوانسيون به ابعاد مختلف مسائل زيست محيطي درياي خزر مي پردازد كه مسائلي مانند حفاظت از تنوع زيستي درياي خزر، جلوگيري از آلودگي اين دريا، پايش و كنترل محيط زيست، حفاظت و مديريت سواحل درياي خزر، همكاري ميان كشورها در بعد تحقيقاتي و پروژه هاي مشترك، نيز آلودگي در خشكي و دريا، در اين كنوانسيون موردتوجه قرار گرفته است.

۵/۱ ميليون سفر روزانه با مترو
ايرنا: مدير عامل  مترو گفت : انجام  ۵/۱ ميليون  سفردر روز با مترو از خدمات  دولت  آقاي  خاتمي است .محسن   هاشمي افزود: طي  شش  سال  گذشته  ۷۰۰ ميليون  سفر با مترو انجام  شد كه  ۵۰۰ ميليون ليتر بنزين  صرفه جويي  شده  است .

وام بافتهاي فرسوده هنوز به حساب
شهرداري تهران واريز نشده است
فارس: خزانه دار شوراي شهر تهران از عدم پرداخت فاينانس ۱۶۰ ميليون دلاري به شهرداري تهران براي آغاز بازسازي بافتهاي فرسوده در شهر تهران توسط بانك ملت خبر داد.
اميررضا واعظي آشتياني درخصوص علت عدم پرداخت فاينانس ۱۶۰ميليون دلاري شهر تهران با وجود گذشت يك هفته از زمان آغاز پرداخت فاينانس ۳۰۰ ميليون دلاري به حساب كلان شهرهاي كشور بر اساس دستور وزير كشور كه در روز دوشنبه ۱۵ فروردين ماه جاري در جلسه بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده كشور عنوان شد، گفت: بدون شك علت اين تاخير نيز همچون دو سال گذشته، بوروكراسي اداري است.
وي افزود: نظام اداري كشور به قدري پيچيده و بغرنج است كه مانع از مشاركت مردم براي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف از جمله بازسازي بافتهاي فرسوده شده است.وي با تأكيد بر اين كه سرمايه لازم و كافي براي بازسازي اين بافتها در داخل كشور وجود دارد و نيازي به دريافت وام خارجي با بهره بالا نيست، تأكيد كرد: من مخالف دريافت فاينانس نيستم اما اتكاء به دريافت وام خارجي براي بازسازي بافتهاي فرسوده با توجه به پيچ و خم هاي اداري و بهره بالاي آنها همچون بهره ۴۰ ميليون دلاري (۵۰ ميليارد تومان) وام ۱۶۰ ميليون دلاري شهر تهران تنها پاسخگوي بخش كوچكي از بافتهاي فرسوده تهران است و نمي تواند راه به جايي ببرد.

تغيير نام بوستان پامچال به «خليج فارس»
003744.jpg
براساس مصوبه كميسيون نامگذاري و تأييد شوراي اسلامي شهر تهران بوستان پامچال به خليج فارس تغييرنام يافت.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،۱۵ بوستان پامچال يكي از بزرگترين بوستان هاي شهري تهران به مساحت ۵۲ هكتار و در شهرك مشيريه واقع مي باشد.
بوستان پامچال داراي كتابخانه با سالن ورزشي، سالن آمفي تئاتر و درياچه مصنوعي بوده و به دليل وسعت و امكانات موجود پذيراي شهروندان ديگر محلات منطقه و مناطق همجوار مي باشد.

كمبود ۵۰ جايگاه عرضه بنزين
003741.jpg
مهر: شهر تهران به دليل مقرون به صرفه نبودن احداث جايگاه با كمبود بيش از ۵۰ جايگاه عرضه بنزين مواجه است به گونه اي كه هم اكنون ازدحام در جايگاههاي كنوني در وضعيت بحراني قرار دارد . رييس هيات مديره انجمن هاي صنفي جايگاهداران سوخت با بيان اين مطلب گفت : شرايط حاكم موجود ، تاسيس جايگاههاي جديد پمپ بنزين را براي سرمايه گذاري بي جاذبه كرده درحالي كه شهرهاي بزرگ كشور با كمبود شديد جايگاه مواجه هستند . ناصر رييسي اضافه كرد : در حال حاضر شهر بزرگ تهران با كمبود بيش از ۵۰ جايگاه روبرو است . از سويي ديگر با افزوده شدن خودروهاي جديد و عدم خروج خودروهاي قديمي جايگاههاي عرضه بنزين با ازدحام بيش از حد مواجه هستند .

مهلت پرداخت عوارض شهرداري تمديد شد
003747.jpg
مهلت پرداخت عوارض شهرداري براي ساكنين محدوده شهرداري منطقه ۱۱ تمديد شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،۱۱ مهلت پرداخت عوارض شهرداري در اين منطقه كه تا پايان اسفند ۸۳ اعلام شده بود، تا پايان ارديبهشت ماه، تمديد شد.
شهروندان ساكن منطقه ۱۱ كه در اين مرحله نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمايند از ۴۰ درصد تخفيف ويژه خوش حسابي در سال آينده برخوردار مي شوند.
همچنين در صورت عدم پرداخت عوارض نيز جريمه تعلق خواهد گرفت.

افزايش گشت هاي سيار جمع آوري كودكان خياباني
مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران از اعلام آمادگي شهرداري تهران براي افزايش تعداد واحدهاي گشت سيار شهرداري تهران به منظور كنترل هرچه بيشتر مبادي ورودي شهر تهران در بخش كودكان خياباني و نوجوانان فراري همزمان با فرا رسيدن فصل گرما خبر داد.
وي افزود: در حال حاضر گشت هاي سيار ويژه جمع آوري كودكان خياباني و نوجوانان فراري، شهرداري تهران شامل نيروهاي مددكاري شهرداري و نمايندگان سازمان بهزيستي با استقرار در دفاتر پايانه هاي شرق، غرب، جنوب و راه آهن تردد اين كودكان و نوجوانان را كنترل و پس از شناسايي و جمع آوري آنها را براي نگهداري دائم و يا موقت به بهزيستي ارجاع مي دهند.وي تصريح كرد: با توجه به نزديك شدن به فصل گرما و به تبع آن افزايش ورود كودكان خياباني و نوجوانان فراري از خانه به پايانه ها و مبادي ورودي شهر تهران، به محض احساس نياز تعداد واحدهاي گشت سيار به منظور كنترل بيشتر مبادي ورودي شهر در اين مكانها افزايش خواهد يافت.

نگاه
003735.jpg
داوود كاظمي

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |