سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۷۱ - Apr 12, 2005
نحوه نقل و انتقال معلمان در سال
تحصيلي ۸۵-۸۴ اعلام شد
نتايج نقل و انتقال معلمان در داخل استان ها حداكثر تا ۲۰ مرداد امسال از سوي سازمان آموزش و پرورش استان ها اعلام مي شود و احكام نقل و انتقال تا ۱۵ شهريور سال جاري صادر خواهد شد
003678.jpg
گروه علمي فرهنگي: محمد كليايي، مديركل امور اداري آموزش و پرورش در گفت وگو با ايسنا با اعلام جزئيات نحوه انتقال معلمان در سال تحصيلي آينده گفت: بر اساس اين دستورالعمل تصميم گيري در زمينه امور مربوط به نقل و انتقال داخل استان با توجه به شيوه نامه ساماندهي نيروي انساني بر عهده شوراي برنامه ريزي سازمان آموزش و پرورش استان و هر گونه نقل و انتقال داخل استان «قطعي» بوده و «جابجايي موقت» مجاز نيست.
وي با اشاره به اين كه سازمان هاي آموزش و پرورش بايد نتايج قطعي نقل و انتقال داخل استان را حداكثر در تاريخ ۲۰ مرداد اعلام كرده و احكام نقل و انتقال حداكثر تا تاريخ ۱۵ شهريور ماه ۸۴ صادر شود، تصريح كرد: به علاوه انتقال متقاضيان و مشمولان جابجايي از يك منطقه يا شهر در استان محل خدمت به منطقه يا شهر در خارج استان تابع ضوابط و مقررات مندرج بوده و با نظارت و راهبري شوراي برنامه ريزي استانها اجرا مي شود.
وي ادامه داد: دارا بودن حكم استخدام قطعي يا پيماني به هنگام ارائه درخواست انتقال، سابقه اشتغال، دارا بودن ۵ سال سابقه اشتغال به كار تمام وقت در آموزش و پرورش يا سازمان هاي وابسته تا تاريخ اول مهر ماه ،۸۴ دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت رسمي يا پيماني براي زنان متقاضي به تبعيت از اشتغال همسر تا اول مهر ماه ۸۴ از جمله ضوابط و مقررات عمومي داوطلبان انتقال رايانه اي و غيررايانه اي است.
كليايي با اشاره به اين كه رسيدگي به درخواست متقاضيان كه انتقال آنها از يك استان به استان ديگر تحقق يافته است تا سه سال ديگر امكانپذير نخواهد بود، به ايسنا گفت: ورود نيرو و توزيع آن در شهرها و ساير مناطق بر اساس درخواست متقاضي و اعلام نتايج سيستم رايانه اي بوده و بر اين اساس توزيع نيرو در شهرهاي بزرگ بر عهده استانها است.
وي ادامه داد: براساس اين دستورالعمل سابقه اشتغال پاره وقت زناني كه از طرح نيمه وقت زنان استفاده كرده يا مي كنند به نسبت ساعات كار موظف هفتگي احتساب مي شود.
به گفته كليايي كاركنان و معلماني كه از سال تحصيلي ۸۳ - ۸۲ از ماموريت آموزشي استفاده كرده يا ماموريت آموزشي آنها تا پايان شهريور ماه ۸۴ پايان يافته و فارغ التحصيل مي شوند به جهت استفاده از سهميه خدمت محل اشتغال براي ادامه تحصيل ، نمي توانند قبل از ايفاي تعهد تقاضاي انتقال ارائه كنند.
وي با بيان اين كه انتقال براي كاركنان قراردادي، حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي موضوعيت ندارد ، اظهار كرد: به علاوه انتقال ماموران به تحصيل و افراد داراي طرح خدمتي يا تعهد خاص منطقه اي مقدور نبوده و جانبازان فرهنگي در حال اشتغال نيز مشمول اين شيوه نامه نمي شوند.
مدير كل امور اداري آموزش و پرورش تاكيد كرد: كساني كه در مرخصي بدون حقوق و يا ماموريت برون سازماني به سر مي برند و متقاضي انتقال و جابجايي در سال تحصيلي ۸۵-۸۴ هستند مي توانند نسبت به تكميل فرم درخواست انتقال اقدام كنند.
وي بررسي كليه جوانب انتقال چون مساله مسكن و ... را از سوي متقاضيان ضروري خواند و ادامه داد: پذيرش انصراف از انتقال ، ابتدا ميسر نبوده و بروز هر گونه مشكل احتمالي متوجه متقاضي است.
كليايي تصريح كرد: در صورت ارائه درخواست انصراف از انتقال در شرايط بسيار حاد و اجتناب ناپذير، موضوع در كميسيون نقل و انتقالات مطرح و موضوع پس از تاييد نهايي و موافقت روساي استان هاي مبدأ و مقصد حداكثر تا تاريخ ۲۰ شهريور ۸۴ بررسي و درصورت موافقت ، از سال جاري رسيدگي به درخواست مجدد آنها به مدت ۳ سال ديگر امكانپذير است.
وي ادامه داد: در اين زمينه كاركناني كه در سنوات گذشته با انتقال آنها موافقت شده ولي درخواست انصراف كرده اند و با انصراف آنها موافقت شده نيز مشمول اين قانون مي شوند.
به گفته مدير كل امور اداري آموزش و پرورش متصديان امور دفتري ، آزمايشگاه، مديران دروس، كتابداران و مربيان كودك، معلمان مدارس ابتدايي ، دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه ، مربيان امور پرورشي ، مشاوران مدارس و نيز دبيران هنرستانها، آموزشكده ها، دانشسراها و مراكز تربيت معلم كه در يكي از رشته هاي تدريس جداول شيوه نامه نقل و انتقال مشغول به تحصيل هستند مشمول جابجايي و انتقال رايانه اي مي شوند.
وي گفت: همچنين انتقال كليه مشمولان طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كه در شيوه نامه ذكري از رشته شغلي آنها نشده است ، نظير هنرآموزان و مدرسان مراكز تربيت معلم، فني و حرفه اي ، كار و دانش و كاركنان مدارس استثنايي به طريق غير رايانه اي با رعايت اصل عدم نياز واقعي مبدأ خدمتي و امكان جذب قطعي در مقصد از طريق كميسيون نقل و انتقال استان صورت مي گيرد.
مدير كل امور اداري آموزش و پرورش با اعلام اين كه همسر فرهنگيان مامور به تحصيل صرفاً مي توانند به صورت عادي متقاضي انتقال شوند، تاكيد كرد: در صورت عدم تحقق انتقال رايانه اي ، سازمان آموزش و پرورش در زمينه درخواست مرخصي بدون حقوق آنها مساعدت كنند.
كليايي با اشاره به اين كه حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي كاركنان منتقل شده به صورت قطعي و براساس آخرين حكم كارگزيني تا پايان سال ۸۴ از سوي آموزش و پرورش مبدأ پرداخت مي شود، به ايسنا گفت: بر اين اساس هر گونه افزايش ناشي از فوق العاده شغل و جذب و همچنين مزاياي غير مستمري موضوع ماده ۴۹ قانون استخدام كشوري و فوق العاده جذب مناطق محروم از طريق ادارات آموزش و پرورش مقصد پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه به صورت موقت جابجا مي شوند در مدت جابجايي از طريق ادارات آموزش و پرورش مبداء و هر گونه افزايش ناشي از فوق العاده شغل و جذب و كليه مزاياي غير مستمر آنها برحسب شرايط و ضوابط مربوطه توسط ادارات آموزش و پرورش مقصد پرداخت خواهد شد.

به مدت يك هفته اجرا مي شود
طرح آزمايشي زوج و فرد كردن تردد خودروها
003684.jpg
گروه اجتماعي- زهرا رفيعي:طرح زوج و فرد كردن تردد خودروها پس از فراهم آمدن زمينه هاي آن به مدت يك هفته به صورت آزمايشي انجام خواهد شد.
سردار انصاري معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: با توجه به مصوبه شوراي عالي ترافيك مقدمات اجراي اين طرح، ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي، احداث پاركينگ براي خودروها در ورودي ها، اطلاع رساني و آموزش مردم و همچنين تقويت نيروي پليس است.
محسن انصاري معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت تأكيد كرد: علي رغم رشد ۲۵ درصدي تعداد سفرهاي نوروز امسال، شماره گذاري حدود يك ميليون خودرو در سال گذشته، افزايش ۱۰ درصدي مصرف سوخت در ايام نوروز و همچنين بارندگي هاي اخير ميزان تصادفات نسبت به سال گذشته ۸/۷ درصد كاهش يافت.
وي با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته به ازاي هر ۵/۴ خودرو يك قبض جريمه و امسال به ازاي هر ۵ خودرو يك قبض جريمه صادر شده است گفت: اين آمار نشان مي دهد كه مردم بيشتر از قبل به توصيه هاي مأموران راهنمايي و رانندگي توجه كرده اند. نيروي انتظامي براي تقدير از عملكرد مردم قرار بود به ۵۰ نفر از رانندگاني كه در طي اين دوره در پرونده الكترونيكي شان تخلفي ثبت نشده هدايايي اختصاص دهد اما نيروي انتظامي اين تعداد را به ۱۵۰ نفر افزايش داد.
وي با تشكر از همه رسانه ها براي تلاش براي ارتقاء دادن فرهنگ ترافيكي مردم گفت: در سال ۸۳ در كشور ما استارت روند كاهش تلفات و حوادث رانندگي و ايجاد تحول در فرهنگ ترافيكي مردم خورده شد به طوري كه تلفات حوادث رانندگي از ۱۸ درصد رشد در سال ۸۲ به ۲ درصد رشد در سال ۸۳ رسيد.
سردار انصاري با اشاره به رشد ۲۶ درصدي در مورد شماره گذاري خودرو در سال گذشته گفت: نيمي از خودروهاي توليد شده در تهران شماره گذاري شده اند. به طوري كه به ازاي هر ۵/۲ نفر يك خودرو در تهران وجود دارد. اين در حالي است كه در سراسر كشور به ازاي هر۱۰ نفر يك خودرو وجود دارد.وي در مورد شماره گذاري «پيكان» در سال جديد گفت: از اول سال ۸۴ تاكنون هيچ خودروي پيكاني در هيچ كجاي كشور شماره گذاري نشده است. سيستم شماره گذاري پيكان در سراسر كشور قفل است.
وي در مورد برخورد با مأموران متخلف راهنمايي و رانندگي گفت: در شهر تهران با ۵۰ نفر از كساني كه دقت در نوشتن جريمه نداشته اند برخورد انضباطي و قضايي شده است.
سردار انصاري معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در ادامه گفت: امسال نيز به مانند سالهاي قبل سرعت زياد، انحراف به چپ، سبقت غيرمجاز و عدم رعايت حق تقدم بيشترين ميزان تخلفات را به خود اختصاص داده است. همچنين ۳۰ درصد از تصادفات مربوط به تصادف با عابر پياده و موتورسيكلت ها مي شود.
وي در مورد تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافيك با كارت خبرنگاري گفت: مسئله اي كه در هيأت مديره سازمان ترافيك تهران همه اعضا نسبت به آن توافق دارند ساماندهي ورود خبرنگاران به محدوده طرح است. هم اكنون هزار نفر با ارائه معرفي نامه از طرف روزنامه خود آرم طرح ترافيك دريافت كرده اند. پيش بيني مي شود حدود ۱۵۰۰ خبرنگار در تهران با خودرو تردد مي كنند اين در حالي است كه ۱۵ هزار كارت خبرنگاري در دست مردم است و با آن وارد محدوده طرح ترافيك مي شوند. قصد ما اين است كه جلوي افرادي را كه جعل عنوان كرده اند، بگيريم.

دوم ارديبهشت ماه برگزار مي شود
دومين سالگرد شهداي گمنام بر فراز جبل النور مشهد
003681.jpg
فارس :مراسم دومين سالگرد به خاكسپاري شهداي گمنام بر فراز جبل النور ( كوهسنگي مشهد) هفته آينده برگزار مي شود.
محمد رضا پژوهنده مدير مجتمع فرهنگي تفريحي كوهسنگي مشهد و دبير ستاد برگزاري دومين سالگرد شهداي گمنام ضمن اعلام اين مطلب افزود: به منظور پاس داشت مقام والاي شهيدان و نشر فرهنگ ايثار و شهادت و ايجاد فضاي ارزشي و همچنين در راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر
نام گذاري سال ۸۴ با عنوان سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي و همزمان با هفته وحدت و آغاز هفته جوانان و ايجاد حركت و شور و نشاط در ميان نسل سوم انقلاب اين مراسم ، با شكوه تمام برگزار خواهد شد. وي كه در جلسه ستاد هماهنگي برگزاري اين مراسم سخن مي گفت با تاكيد بر اهتمام بر مشاركت عمومي ، لزوم همكاري ديگر نهادها و سازمانها را در اين همايش بزرگ خاطرنشان كرد. اين جلسه با حضور جمعي از مسئولان ادارات ، سازمانها و ارگانهاي ذيربط و به منظور ارايه راهكارهاي مناسب در ايجاد فضاي فرهنگي ، ارزشي و اشاعه آن به نسل هاي بعدي برگزار مي شود. شايان ذكراست در اين جلسه مقرر شد مراسم در روز جمعه دوم ارديبهشت ماه ۸۴ بر فراز جبل النور ( كوهسنگي مشهد) در محل مزار شهداي گمنام برگزار گردد.

اعلام نحوه درجه بندي مدارس غيردولتي
مؤسسان مدارس غيرانتفاعي براي خريد
مدارس استيجاري وام مي گيرند
گروه علمي فرهنگي: دستورالعمل درجه بندي مدارس غيرانتفاعي در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه از سوي وزير آموزش و پرورش به كليه سازمان هاي آموزش و پرورش كشور ابلاغ شد.
اين شيوه نامه با هماهنگي معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي در هر استان دو شهرستان، منطقه يا ناحيه و در هر منطقه براي ۲۵ درصد مدارس تابعه استان به نسبت دوره هاي مختلف تحصيلي اجرا مي شود.
براساس اين دستورالعمل اين دو منطقه از بين پنج منطقه اي كه بالاترين تعداد مدارس غيرانتفاعي را دارند انتخاب مي شوند و ارزيابي از ۲۵ درصد مدارس دو منطقه مورد نظر، توسط گروه هاي ارزياب آن مناطق حداكثر تا تاريخ ۳۱/۳/۸۴ صورت مي پذيرد و در پايان مرداد ماه درجه مدارس ارزيابي شده اعلام مي شود.
همچنين معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش موظف است هر ساله از نحوه اجراي شيوه نامه در استان ها ارزيابي به عمل آورده نتايج آن را اعلام كند و همزمان براي آشنايي مؤسسان و مديران مدارس غيرانتفاعي با ضوابط و شاخص هاي درجه بندي واحدهاي آموزشي يك نسخه از شيوه نامه را براي مدارس مذكور ارسال كند.همچنين مدير كل مدارس غيرانتفاعي كشور از تخصيص اعتبار ويژه به موسسان مدارس غيرانتفاعي خبر داد كه اين مدارس به مرور به مدارس ملكي و احداثي تبديل مي شوند.
حسن مسعودي در گفت وگو با خبرگزاري مهر ۶۵ درصد مدارس كشور را غيرانتفاعي استيجاري ذكر كرد و با اشاره به اين كه ۱۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه غيرانتفاعي در كشور فعال هستند، گفت: براساس بند ص تبصره ۲ قانون بودجه، دستگاه ها مكلف شده اند ۲۰ درصد از اعتبارات تملك و دارايي خود را به بخش خصوصي بپردازند.وي با تأكيد بر اين كه يك ميليون و ۴۰ هزار دانش آموز در مدارس غيرانتفاعي مشغول تحصيل هستند افزود: مدارس استيجاري پايداري كمتري در امر مدرسه داري دارند و در صورتي كه مدرسه ملكي و احداثي باشد پايداري مدارس بيشتر خواهد بود.
مدير كل مدارس غيرانتفاعي با اشاره به اين كه بسياري از هزينه هاي مدارس غيرانتفاعي استيجاري صرف پرداخت اجاره اين مدارس مي شود كه تاوان آن را نيز والدين دانش آموزان پرداخت مي كنند، اظهار كرد: مدارس استيجاري از استانداردهاي فضاي آموزشي كمتري نسبت به ساير مدارس برخوردار هستند.

وزارت علوم اعلام كرد
نحوه ادامه تحصيل دانشجويان اخراجي،
مشروطي و بازمانده از تحصيل
گروه علمي فرهنگي: پرسش در مورد نحوه ادامه تحصيل دانشجويان مشروطي، اخراجي و بازمانده از تحصيل، هميشه در محيط هاي آموزشي دانشگاهي وجود داشته و بسياري از دانشجويان و خانواده هاي آنان، در مقاطع زماني گوناگون، خواهان دريافت آخرين اطلاعات در اين زمينه بوده اند.
اظهارات دكتر علي محدث، مديركل دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، در اين زمينه در صفحه ۶ از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.

گروه علمي فرهنگي: مسئوليت تصميم گيري در خصوص چگونگي ادامه تحصيل دانشجويان مشروطي، اخراجي، موارد خاص تحصيلي و آموزشي به دانشگاه ها واگذار شد.
دكتر علي محدث، مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، اظهار داشت: دانشگاه ها مختارند تا در مورد ادامه تحصيل دانشجويان مشروطي و يا در شرف اخراج با شرايط خاص تصميم گيري كنند. وي در عين حال گفت كه اين دانشجويان براي ادامه تحصيل بايد تنها يك ترم از تحصيل شان باقي مانده باشد و مشكل جدي معدل و سنوات نداشته باشند. وي با اشاره به اين تفويض اختيار، تصريح كرد: تصميم گيري در خصوص ادامه تحصيل اين دانشجويان در كميسيون موارد خاص دانشگاه ها صورت مي گيرد و دانشجو مي تواند در صورت موافقت اين كميسيون و موجه بودن دلايل ضعف علمي خود، با ادامه تحصيل در ترم باقي مانده فارغ التحصيل شود.
وي كاهش مراجعه غيرمستقيم دانشجو به معاونت دانشجويي وزارت علوم و افزايش اختيار عمل دانشگاه ها را از نقاط قوت اين طرح عنوان كرد. دكتر محدث همچنين نحوه ادامه تحصيل دانشجويان خارج از سنوات را نيز منوط به تصميم گيري در كميسيون موارد خاص دانشگاه ها دانست و گفت: عقب ماندگي برخي از اين دانشجويان با كساني كه به دليل ضعف علمي از ادامه تحصيل بازمانده اند تفاوت دارد، بنابراين به ادامه تحصيل اين دسته از دانشجويان در شرايط خاص با نظر مثبت نگاه مي شود.
وي در خصوص شرايط ادامه تحصيل دانشجويان ترك  تحصيل كرده، گفت:  دانشجويان اخراجي كه مدركي نگرفته اند، مي توانند بايد براي تحصيل مجدداً در كنكور شركت كنند. مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم در خاتمه گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد كه اگر دانشجوي مقطع كارشناسي در ميانه دوره تحصيلي ترك تحصيل كند، مي تواند با دريافت مدرك كارداني، ديگر به تحصيل خود ادامه ندهد ولي براي دانشجوي مقطع كارداني هيچگونه مدرك معادلي صادر نمي شود.

تفاوت اعتياد در زنان و مردان نيمي
از زنان در خانه خود معتاد شده اند
گروه اجتماعي- ليلا خاكسار: براساس پژوهشي كه در سه گروه معتادان زنداني، معتادان خياباني و معتادان مراجعه كننده به واحدهاي خود معرف صورت گرفته، سن شروع سيگار بين زنان معتادي كه سابقه مصرف سيگار دارند ۹/۲۴ سال است كه در مقايسه با ميانگين مشابه براي مردان سيگاري (۴/۱۸ درصد) تفاوت معناداري بين دو ميانگين به چشم مي خورد.
همچنين براساس اين پژوهش نزديك به نيمي از معتادان زن (۵/۴۹ درصد) نخستين بار پيشنهاد سوء مصرف مواد را از سوي اعضاي خانواده و بستگان خويش دريافت كرده اند. اگر گزينه هاي مربوط به اين متغير در سه جنبه فردي، خانوادگي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، مشخص مي شود كه نزديك به نيمي از پاسخگويان نخستين بار پيشنهاد سوء مصرف مواد مخدر را از طرف يكي از اعضاي خانواده يا بستگان خويش دريافت كرده اند.
همچنين ۶/۱۸ درصد از پاسخگويان به طور فردي و بدون پيشنهاد ديگران نخستين بار سوءمصرف مواد را تجربه كرده اند. پس از دو جنبه خانوادگي و فردي، ۵/۱۶ درصد از معتادان زن از طريق دوستان و همكاران خود در معرض پيشنهاد سوءمصرف مواد مخدر قرار گرفته اند.
براي توزيع فراواني پاسخگويان معتاد زن براساس اولين موقعيت سوء مصرف مواد، حاكي از اين است كه بيش از نيمي از متعادان زن (۶/۵۲ درصد) نخستين بار در منزل اقدام به سوء مصرف مواد مخدر كرده اند و پس از آن مكان هايي مانند ميهماني هاي دوستانه و ميهماني هاي خانوادگي به ترتيب با ۷/۲۳ و ۵/۱۷ درصد قرار دارند. مكان هاي مورد اشاره معتادان موقعيت ها و فضاهايي است كه در چارچوب روابط صميمانه و خودماني مانند ميهماني هاي دوستانه و خانوادگي و يا در عرصه شكل گيري روابط و رفتارهاي گروهي و جمعي به ويژه به عنوان اولين موقعيت و فضاي شروع سوء مصرف مواد مخدر تأثير گذار بوده است.در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است، بيش از نيمي از زنان معتاد عوامل فردي را به عنوان عامل شروع سوء مصرف مواد مخدر مطرح كرده اند و ۷/۲۵ درصد از زنان معتاد در مورد علت شروع سوء مصرف مواد مخدر به عوامل خانوادگي مانند تنش ها و مشكلات موجود در درون خانواده و عدم كنترل و نظارت اعضاي خانواده بر رفتارهاي خود اشاره كرده اند.
همچنين توزيع فراواني معتادان زن براساس علت روي آوردن به سوء مصرف مواد نشان مي دهد كه سهم و وزن عوامل فردي و خانوادگي در سوق دادن زنان پاسخگو به سوي اعتياد نقش بارزي ايفا كرده اند و اين مسئله به ميزان قابل توجهي با مورد مشابه مردان، كه عوامل اجتماعي تأثير بيشتري در روي آوردنشان به سوء مصرف مواد مخدر داشته است، تفاوت دارد.

۶۰۰ هزار تقاضا براي دريافت شناسنامه ايراني
مهر: يك مقام مسئول در وزارت كشور ضمن افشاي شيوع پديده زنان و دختران افغان خياباني در برخي از شهرهاي بزرگ كشور، به تقاضاي صدور شناسنامه از سوي ۶۰۰ هزار دختر و پسر بالاي ۱۸ سال كه ادعا مي كنند از پدر و مادر افغان متولد شده اند اشاره كرد. مديركل امور اتباع خارجه وزارت كشور در حاشيه مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران در خصوص تشديد ازدواجهاي دختران ايراني با اتباع خارجه به خصوص مردان افغان گفت: متاسفانه اين معضل را نمي توان در يك علت جستجو كرد. زيرا شرايط گوناگوني دست به دست هم داده تا شاهد تشديد اين قبيل ازدواجها در برخي از شهرهاي بزرگ كشور باشيم.احمد حسيني همچنين افزود: بر اساس قانون مدني كشورمان، ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطلاع دولت باشد. بنابراين تمام ازدواجهايي كه بعد از سال ۸۰ صورت گرفته از نظر ما غيرقانوني محسوب مي شود.
وي با اعلام اينكه از ميان هر ۱۰ كودك خياباني كه در تهران جمع آوري مي شوند ۴ نفر آنها افغان هستند، افزود: متاسفانه با پديده زنان و دختران افغان خياباني در تهران مواجه هستيم و هم اكنون با مراجعه به مراكز نگهداري كودكان خياباني در تهران متوجه خواهيد شد كه چه تعداد كودك افغان در اين مراكز وجود دارد كه سرپرستي ندارند.
حسيني ضمن اظهار رضايت از عملكرد نيروي انتظامي در جمع آوري مهاجران غير قانوني افغان از سطح كشور، گفت: در سال گذشته ۱۵۰ هزار افغان دستگير شدند، در حالي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي فقط براي جمع آوري ۹۰ هزار مهاجر غير قانوني اعتبار تخصيص داده بود.مديركل امور اتباع خارجه وزارت كشور تاكيد كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امسال نيز براي جمع آوري ۹۰ هزار مهاجر غير قانوني افغان بودجه تخصيص داده كه با اين شرايط نمي توان انتظار برخورد جدي با اين قبيل افراد را داشت.وي همچنين از معتبر بودن ازدواجهايي كه قبل از سال ۸۰ ميان زنان ايراني و اتباع خارجه صورت گرفته خبر داد و گفت: بچه هاي افغان كه در ايران متولد شده اند مي توانند بعد از رسيدن به ۱۸ سالگي تقاضاي تابعيت از دولت ايران كنند و هيچ اجباري براي بازگشت آنها به افغانستان وجود ندارد.حسيني همچنين از طرح شناسايي افراد مشكوك التابعه از سوي وزارت كشور خبر داد و افزود: آيين نامه اين طرح به تصويب رسيده و منتظر تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن در دولت هستيم تا بتوانيم در اين خصوص اقدام كنيم.

جسته ، گريخته
فرانشيز درمان روستاييان ۱۵ درصد كاهش مي يابد
ايرنا: رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح ساماندهي بيمه درمان روستاييان و عشاير به دنبال پوشش همگاني بيمه درمان روستايي، رفع هم پوشاني ها و كاهش فرانشيز از ۲۵درصد به ۱۰ درصد است.دكتر «اميدوار رضايي» افزود: در قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي، صندوقي به نام صندوق بيمه روستاييان و عشاير شامل درمان،  بازنشستگي و از كار افتادگي تشكيل شده است كه ساماندهي اين موضوع را به عهده دارد.
تبليغ گردشگري ايران در سي.ان.ان و بي.بي.سي
فارس: معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جمهوري اسلامي ايران از اقدام تهران براي تقويت گردشگري خود با استفاده از شبكه هاي خبري آمريكايي «سي ان ان» و شبكه انگليسي «بي بي سي» خبر داد.
وي افزود: «تنش در روابط ايران و آمريكا، تهران را در استفاده از شبكه هاي كابلي آمريكايي باز نمي دارد.»
به اعتقاد مرعشي ممنوعيت تجارت شركت هاي آمريكايي با ايران،  اين اقدام را شامل نخواهد شد. تبليغ در بي بي سي و سي ان ان طي دو ماه آينده و طي قراردادي يك ساله آغاز خواهد شد و مبلغ اين قرارداد مشخص نيست.
«كوين يانگ» كه به عنوان رييس روابط عمومي شبكه خبري بي بي سي فعاليت مي كند در اين رابطه گفت:  «مذاكرات و گفت وگو هاي بلندمدتي درباره اين تبليغات آغاز خواهد شد ولي كار تاكنون نهايي نشده  است.»
وي افزود: زمان دقيق پخش اين آگهي تبليغاتي تعيين نشده و تنها در بخش شبه  تجاري شبكه بي بي سي پخش خواهد شد. وي مدت اين آگهي را ۳۰ الي ۶۰ ثانيه عنوان كرد كه به مدت شش ماه از بي بي سي پخش خواهد شد.
آماده حمايت ويژه از انتشار روزنامه ها در ايام تعطيل هستيم
فارس: معاون امور مطبوعاتي وزارت ارشاد از حمايت ويژه اين معاونت براي انتشار روزنامه ها در ايام تعطيل خبر داد.
وي افزود: انتشار يك نشريه صرفا حلقه اي از زنجيره كار توليد و عرضه مطبوعات است كه بايد حلقه هاي ديگري نيز به آن متصل شود تا كارآمدي لازم را كسب كند.
وي ادامه داد: بخش حمل و نقل، غرفه ها، كيوسك هاي توزيع روزنامه و ساير واحدهايي كه بايد به نوعي به امر توزيع نشريات كمك كنند تابع حكم دولت نيستند و متعلق به بخش خصوصي مي باشند اما ما آماده ايم كه در صورت انتشار روزنامه ها در ايام نوروز حمايت هاي لازم را از آنها داشته باشيم.
اختصاص ۲۵۰ ميليارد تومان براي نيازمندان و محرومان كشور
مهر : ۲۵۰ ميليارد تومان از محل صرفه جويي ۴ درصد شركت هاي دولتي براي كمك به نيازمندان و محرومان كشور اختصاص يافت.
عبدالرضا مصري با بيان اين مطلب افزود : با توجه به اينكه طي چند سال گذشته مستمري نيازمندان و محرومان افزايش نيافته بود، بنابراين از محل صرفه جويي ۴ درصد شركت هاي دولتي مبلغ ۲۵۰ ميليارد تومان براي اين امر و كمك به نيازمندان و محرومان كشور اختصاص يافت .

اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |