سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۷۱ - Apr 12, 2005
با حضور رؤساي جمهوري ايران و تركمنستان
بهره برداري از سد دوستي امروز آغاز مي شود
003762.jpg
عكس: محمد كربلايي احمد
گروه اقتصادي: طرح سد دوستي اگرچه به لحاظ فني و مهندسي طرح پيچيده و عظيمي در مجموعه طرح هاي سدسازي كشور نيست ولي به لحاظ اهميت و كاركرد آن به عنوان الگويي در رابطه كشور با همسايگان و نقش اين سد در اقتصاد كشور و منافع ملي الگوي موفقي است كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار ما اين طرح براساس توافق دو كشور ايران و تركمنستان در سال ۷۵ آغاز شده و به طور مساوي منافع دو كشور را تأمين مي كند و هر دو طرف از منافع ذخيره سازي آب هاي جاري در رودخانه فصلي هريرود براي مصرف در امور شرب و كشاورزي بهره مند مي شوند.
قرار است امروز سد دوستي در مراسمي با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان به طور رسمي افتتاح شود.
توجه به اين فرايند موفق كه بدون وجود يك سياست خارجي فعال قابل تصور نبوده است و به كارگيري آن در ديگر بخش هاي اقتصادي در رابطه با كشورهاي همسايه و ديگر كشورها مي تواند به تأمين منافع اقتصادي بيشتر براي كشورمان منجر شود و ضمن ايجاد ارزش افزوده و تأمين شغل و درآمد رفاه بيشتري براي اتباع كشور فراهم كند.
سد دوستي كه ازجمله طرح هاي مهار آب هاي سطحي در مجموعه طرح هاي آب منطقه خراسان در سال ۸۳ است يكسال پيش از برنامه و با موافقت طرف تركمنستاني براي تأمين هزينه هاي اين طرح از سوي طرف ايراني و پرداخت سهم ۵۰ درصدي پس از پايان طرح از سوي تركمنستان به پايان رسيده است.
در استان خراسان ۷ طرح سدسازي در سال گذشته به بهره برداري رسيده كه درمجموع ۵۶۰ ميليون مترمكعب به ظرفيت تنظيم آب استان افزوده شده است.
به جز سد دوستي كه حدود ۱۶۸ ميليون دلار هزينه داشته است شش سد ديگر با ۱۰۰ ميليارد تومان هزينه در قائن، اسفراين، شيروان، سبزوار، قوچان و بجنورد احداث شده است. سيدمرتضي حسيني رئيس آب منطقه اي خراسان در جمع خبرنگاران اعزامي به مشهد اعلام كرد كه بهره برداري رسمي از سد دوستي و شيرين دره در ۲۳ فروردين ماه آغاز مي شود و بهره برداري از مجموعه هفت سد برنامه ريزي شده براي بهره برداري در سال ۹۳ تحقق مي يابد.
سد دولتي ازجمله مهم ترين طرح هاي اين مجموعه به دليل كاركردهاي سياسي و اقتصادي آن ميان ايران و تركمنستان است.
اين سد آب رودخانه هريرود را كه از كوه هاي هندوكوش سرچشمه مي گيرد و از افغانستان به سوي ايران و تركمنستان سرازير مي شود تنظيم مي كند. علاوه بر تأمين ۲۵ هزار هكتار آب كشاورزي مورد نياز در دو سوي مرز ۱۵۰ ميليون مترمكعب آب شرب شهر مقدس مشهد را نيز با احداث خط لوله آب رساني از سرخس به مشهد تأمين مي كند.
اين سد در ۷۵ كيلومتري جنوب سرخس و ۲۶۰ كيلومتري شمال شرق مشهد در نقطه صفر مرزي ميان ايران و تركمنستان احداث شده است.
اين سد از نوع خاكي سنگريزه اي با هسته  رسي است و ارتفاع آن ۷۹ متر از پي با ۶۵۵ متر طول تاج و ۱۵ متر عرض تاج است.
حجم كل اين سد هزار و ۲۵۰ ميليون مترمكعب است و حجم مفيد آن ۹۵۰ ميليون مترمكعب مي باشد كه امكان تنظيم ۸۲۰ ميليون مترمكعب آب را فراهم مي كند. طول درياچه سد درنهايت تا ۶/۳۷ كيلومتر مي رسد و عرض آن ۳/۱ كيلومتر است كه ۴۷۵ متر عمق دارد.

در همايش بررسي نقش و عملكرد نظام بانكي اعلام شد
هزينه هاي نظام بانكي كشور بالاست
گروه اقتصادي: همايش دست آوردهاي نظام بانكي كه از روز ۲۱ فروردين ماه در مركز مطالعات وزارت خارجه در تهران برگزار شده بود امروز به پايان مي رسد و مسئولان و كارشناسان امور بانكي كشور پس از سه روز ارايه مقاله و برگزاري كارگاه هاي بحث و گفتگو به طور قطع حاصل اين همايش را در عملكرد جاري بانك هاي دولتي و خصوصي كشور به كار خواهند گرفت ولي با توجه به اينكه اين همايش بيشتر با هدف ارايه عملكرد نظام بانكي در طول برنامه سوم و تاكيد بر عملكرد دولت در اين زمينه بوده است انتظار نمي رود كه اين همايش تغيير عمده اي در كاركرد نظام بانكي كشور ايجاد كند.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش كه به مدت سه روز دركنار نمايشگاه شش روزه اي در حاشيه آن برگزار شد مطالب مهمي از جمله ضرورت كاهش هزينه هاي سيستم  بانكي و توجه به بهره وري نيروي انساني و حضور نظام بانكي كشور در پيوند با نظام بانكداري بين المللي و اهميت كاهش نقش دولت در پرداخت تسهيلات بانكي مطرح شد ولي در صورت عدم توجه رسانه هاي گروهي و مسئولان مربوطه به مطالب طرح شده به طور قطع هدف افزايش نقش بانك هاي كشور در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور به طور كامل تحقق نخواهد يافت.در اين همايش از جمله تاكيد شد كه تسهيلات بانكي به طرح هايي كه از توجيه زيست محيطي برخوردار نيستند و موجب تخريب محيط زيست كشور مي شوند اعطا نمي شود.
در اين زمينه دكتر ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي بدون ذكر تاريخ مشخصي اعلام كرد كه اين مساله در سال هاي ا خير مورد توجه قرار گرفته است و تعامل بانك ها با مؤسسه هاي حامي محيط  زيست گسترش يافته است و بانك هاي كشور از ارايه هر گونه تسهيلات به پروژه هاي جديد كه فاقد توجيه محيط زيستي است خودداري مي كنند.
وي همچنين با اشاره به تاثير دولتي شدن نظام بانكي كشور در تعامل بانك ها با دولت از توجه بانك ها به مقوله هاي اجتماعي از جمله حمايت از طرح هاي زيربنايي اشاره كرد و گفت:  نظام بانكي در طول هر سال حدود ۲۰۰ ميليون قبض كه از سوي نهادهاي دولتي در قبال ارايه خدمات به مردم صادر مي شود پردازش مي كنند.
اشتغال زايي
علاوه بر اين سيدبهاءالدين حسيني هاشمي مديرعامل بانك صادرات ايران يكي از سياست هاي اقتصادي كشور را كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و كاهش فقر اعلام كرد و گفت بدون توانمند سازي و بهبود وضعيت اشتغال و ارايه مسكن ارزان قيمت عملي نيست و اين امر از طريق سياست هاي دولت از منابع وجوه اداره شده و تسهيلات بانكي انجام مي شود.
هزينه هاي بالاي نظام بانكي
در مقاله ناصر سالار قائم مقام بانك تجارت نيز تاكيد شده كه شاخص كارايي هزينه نظام بانكي كشور در مقايسه با بانك هاي ديگر دنيا از پايين بودن ميزان كارايي هزينه هاي نظام بانكي ايران حكايت دارد.
براين اساس بخشي از اين ناكارآمدي ناشي از سياست هاي پولي و بانكي كشور و بخشي نيز ناشي از ساختارهاي هزينه  اي بانك ها مي باشد.
وي تاكيد كرده است كه نسبت هزينه به درآمد نظام بانكي در ايران ۸۹ درصد است در حالي كه اين ميزان در اندونزي ۵۰ درصد مي باشد.
مانع توسعه صادرات
در اين همايش دكتر داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز نرخ بالاي تسهيلات بانكي را يكي از موانع توسعه صادرات غيرنفتي اعلام كرد و گفت:  با اعتبارات محدود بانك توسعه صادرات نمي توان شاهد جهش صادراتي بود و هم نظام بانكي بايد در اين زمينه همكاري كنند.
در اين همايش مجموع تسهيلات اعطايي نظام بانكي به بخش صادرات در سال ۸۲ معادل ۱۱ هزار و ۲۲۱ ميليارد ريال اعلام شد كه نسبت به سال ۷۹ معادل ۲۸ درصد افزايش داشته است.

از سوي سه تن از نمايندگان مجلس انجام شد
تشريح اقدامات مجلس در خصوص لايحه بودجه سال جاري
سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران، به تشريح اقدامات و نوآوري هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه بودجه سال جاري پرداختند.
به گزارش ايسنا محمدرضا باهنر، الياس نادران و حسن سبحاني ديروز در يك نشست خبري، به سوالات خبرنگاران رسانه ها درخصوص لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ پاسخ دادند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نشست خبري گفت: «مدعي هستيم مردم نبايد هزينه ناكارآمدي دستگاه ها و شركت هاي دولتي را بپردازند.در عين حال هزينه ها نيز واقعي است و مبلغي كه مردم مي پردازند بسيار كمتر از مبلغي است كه درخصوص اين كالاها صرف مي شود.»
محمدرضا باهنر درخصوص لايحه بودجه ۸۴ اظهار داشت: «تصويب بودجه ۸۴ كار بسيار مشكلي بود، چراكه بسياري از موارد اين لايحه در سنوات قبلي وجود نداشت.»
ايجاد توازن در بين بخش ها
الياس نادران، نايب رئيس كميسيون تلفيق بررسي لايحه  بودجه سال ۸۴ هم گفت: «سعي داشتيم در تصويب بودجه، ايجاد توازن بين بخش ها و عدالت در توازن بين بخش ها را رعايت كنيم.»
نادران اظهار داشت: «مجلس شوراي اسلامي حساب ذخيره  ريالي را ايجاد كرد تا درآمدهايي كه احتمال مي رود دريافت آنها محقق نشود در آن حساب گذاشته شود تا از اين محل امكان هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه به وجود آيد.»
عضو كميسيون انرژي افزود: «درخصوص روستاييان و بحث تامين دو هزار آمبولانس و تجهيز بيمارستان ها نيز تمهيدات ويژه اي در لايحه بودجه انديشيده شد.در عين حال بحث پوشش بيمه درماني براي تمام افراد ممكن گرديد.در عين اينكه بيست ميليارد تومان نيز براي تامين مسكن متخصصين در روستاها و مراكز ديگر پيش بيني شد.»وي خاطرنشان كرد: «همچنين دولت مكلف شد در اين لايحه درخصوص تامين بيست هزار مگاوات برق از طريق سوخت اتمي مطالعات لازم را داشته باشد و برنامه ريزي براي تامين سوخت داخلي را انجام دهد.
همچنين نحوه  عملياتي شدن آن را پيشنهاد كند كه در بودجه  سال هاي آينده لحاظ گردد.»
نبايد حل همه مسائل را از بودجه خواست
رئيس كميسيون تلفيق بودجه ۸۴ هم اظهار داشت: «بودجه در اقتصاد ايران مهم است، ولي نبايد حل همه مسائل را از بودجه خواست.»
حسن سبحاني گفت: «در بررسي بودجه، اهدافي را در قالب سياست ها دنبال كرديم كه يكي از آنها سياست پولي براي كنترل نقدينگي و كاهش تورم از طريق ممنوعيت فروش ارز به بانك مركزي و تلاش براي عدم افزايش بدهي دولت به بانك مركزي بود.»
وي ادامه داد: «سياست ديگر، كاهش هزينه هاي دولت و تنظيم طرحهاي عمراني است، به نحوي كه پروژه جديدي شروع نشود و پروژه هاي موجود زودتر به اتمام برسند.»

برداشت ايران و قطر از ميدان گازي
پارس جنوبي برابر شد
ايسنا: با افتتاح فاز ۴ و ۵ پارس جنوبي كه روز شنبه آينده با حضور رييس جمهور صورت مي گيرد، ميزان برداشت ايران و قطر از حوزه عظيم گازي پارس جنوبي برابر مي شود.اكبر تركان، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، برداشت فعلي ايران را از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي مساوي با قطر خواند و افزود: هنوز ايران عقب افتادگي هايي را در مقابل قطر دارد، اما ايران با اتمام پروژه ها و طرح هاي فعلي در سال ،۲۰۱۲ پيشرفت قطر را در پارس جنوبي پشت سر مي گذارد.

وزارت صنايع با تمديد ادامه توليد پيكان
تا يك ماه ديگر موافق نيست
گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: طي چند روز گذشته باتوجه به فرارسيدن ايام توقف خط توليد پيكان، عده اي بروز تأخير در توقف اين خط از ماه پاياني سال گذشته به فروردين ماه سال جاري را نشاني از عدم تمايل شركت ايران خودرو به توقف پرسودترين خط توليدي خودرو و احتمال ادامه توليد آن حداقل تا يك ماه آينده را عنوان مي كنند.اين درحاليست كه اواخر سال گذشته وزير صنايع و معادن زمان توقف خط توليد پيكان را اواخر فروردين ماه سال ۸۴ عنوان كرد و ديروز نيز در حاشيه برگزاري مراسم معارفه مديرعامل جديد سازمان صنايع دستي ايران خبر داد كه با برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي شركت ايران خودرو، طي همين چند روز آينده در مراسمي خط توليد پيكان متوقف خواهد شد.
اسحاق جهانگيري با رد شايعه ادامه روند توليد پيكان براي حداقل يك ماه ديگر به خبرنگار ما گفت: وزارت صنايع طبق تعهدي كه براي توليد و عرضه خودروهايي مطابق با استاندارد براي عموم كرده است، باادامه توليد پيكان حتي براي يك ماه ديگر موافق نيست.وي افزود: پيكان نمي تواند استانداردهاي مورد نظر را از لحاظ كيفيت، عملكرد، محيط زيست و ايمني پوشش دهد، لذا بايد از چرخه توليد خارج شود.

براساس گزارش بانك جهاني در سال ۲۰۰۵
ايران رتبه نخست بيشترين كاهش
ارزش پول ملي را در جهان كسب كرد
فارس: تازه ترين گزارش بانك جهاني موسوم به «توسعه  مالي جهان در سال ۲۰۰۵» حاكي است ايران رتبه نخست بيشترين كاهش ارزش پول ملي «ريال» را در مقابل دلار از سال۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است.
در گزارش «توسعه  مالي جهان در سال ۲۰۰۵ » بانك جهاني كه اين هفته همزمان با برگزاري اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول منتشر شده،  آمده است: نرخ واقعي ارز در ايران كه معادل ارزش برابري ريال در برابر دلار است، از اول ژانويه سال ۲۰۰۲ ميلادي (۱۱ دي سال ۸۰) تا اول فوريه سال ۲۰۰۵ ميلادي (۱۲ بهمن سال ۱۳۸۳) حدود ۸۰ درصد كاهش ارزش داشته است كه حدود دو برابر كاهش ارزش پول ملي آرژانتين در برابر دلار آمريكا است. بنابراين گزارش، آرژانتين از نظر كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار آمريكا طي اين سه سال رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه پول ملي كشور سوازيلند بيشترين افزايش ارزش را در برابر دلار طي اين سه سال داشته است و نرخ واقعي ارز در اين كشور حدود ۱۰۰ درصد در برابر دلار تقويت شده است. بانك جهاني تصريح كرد: كاهش ارزش پول ملي كشورهاي جهان در برابر دلار از يك درصد تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است و در اين بين تنها پول ملي ايران يعني ريال بوده است كه حدود ۸۰ درصد در برابر دلار آمريكا كاهش ارزش داشته است.
اين گزارش نشان مي دهد: در حالي كه ارزش يورو در برابر دلار آمريكا از ژانويه سال ۲۰۰۲ تا ابتداي سال ۲۰۰۵ ميلادي افزايش قابل توجه يافته است، از ابتداي سال ۲۰۰۵ ميلادي دلار تا حدي شروع به افزايش ارزش در برابر يورو كرده است.

كاهش قيمت نفت
گروه اقتصادي: اگرچه ديروز قيمت نفت سبك آمريكا در بازارهاي جهاني به كمتر از ۵۳ دلار كاهش يافت ولي هنوز نگراني در مورد روند رو به افزايش قيمت نفت ادامه دارد و به همين دليل بحث افزايش توليد اوپك همچنان به عنوان عاملي تعيين كننده در بازار نفت در دستور كار اعضاي اين سازمان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما اگرچه توقف روند رو به رشد قيمت ها و كاهش التهاب بازار نفت در وفاق همه اعضاي اين سازمان براي افزايش توليد مجدد ۵۰۰ هزار بشكه بر توليد اعضاي اين سازمان تاثير گذاشته و از ديروز برخي كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك از عدم ضرورت افزايش مجدد توليد سخن گفته اند.
درعين  حال نگراني كشورهاي مصرف كننده از آ ثار تورمي و كاهنده رشد اقتصادي قيمت هاي بالاي نفت ادامه دارد و برخي منابع از ديدار دو هفته آينده شاهزاده عبدالله وليعهد عربستان از فرانسه، كانادا و آمريكا به عنوان تلاش اين كشور براي اطمينان دادن به كشورهاي مصرف كننده در مورد عرضه كافي نفت سخن گفته اند.

گفت وگوي امروز
لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان
دولت حداكثر تا يك ماه آينده به مجلس ارايه مي شود

گروه اقتصادي: لايحه پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت از جمله موضوعاتي است كه باگذشت مدت زمان طولاني از مطرح شدن آن در دولت تاكنون به مجلس ارايه نشده است. نمايندگان مجلس هفتم در سال گذشته در قالب مصوبه اي خواستار ارايه لايحه مذكور تا ۲۸ مهرماه سال ۸۳ به مجلس شده و در روزهاي اخير نيز ۱۰۰ نماينده مجلس خواستار سئوال از رئيس جمهوري به دليل تاخير ۶ ماهه دولت در ارايه لايحه مذكور گرديدند. با محمود عسگري آزاد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور پيرامون اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* چه الزاماتي براي ارايه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت وجود دارد؟
- در قانون استخدام كشوري كه از قبل وجود داشته مسايل مربوط به استخدام كارمندان دولت، آموزش، ارزشيابي، حقوق و مزايا، نظام تشكيلاتي دستگاه هاي اجرايي، و ضوابط بين دستگاه ها و كاركنان با مردم در حدود ۱۵۰ ماده مشخص شده است. اين قانون در سال ۱۳۴۵ به تصويب رسيده كه براي اصلاح آن لايحه مديريت خدمات كشوري را تنظيم كرده ايم كه در ۱۴ فصل مباحث مربوط به مشكلات اداري دستگاه هاي اجرايي و مسايل مربوط به كاركنان دولت و روابط آنها بامردم ديده شده است. يك فصل از اين لايحه به حقوق و مزايايي كارمندان دولت اختصاص دارد. حقوق و مزاياي فصل مذكور جايگزين قانون نظام هماهنگ پرداخت كه از ۱۵ سال پيش تصويب شده خواهد گرديد. براساس لايحه جديد آنچه كه قبلاً در زمينه پيش بيني ۲۰ گروه براي كارمندان بوده منتفي خواهد شد و حقوق و مزاياي آنان براساس نظام امتيازي تعيين خواهد شد كه در اين نظام امتيازاتي براي ارزش شغلي كاركنان براساس طبقه بندي مشاغل تا سقف ۶۵۰۰ امتياز براساس اهميت مشاغل در نظر گرفته شده است.همچنين عامل ديگر ويژگي هاي شاغل از نظر تجربه، تحصيلات و توانمندي ها با ۵۵۰۰ امتياز مي باشد.
* اين لايحه در چه مرحله اي است؟
- اين لايحه در سه مرحله در دولت مطرح و در كميسيون هاي مربوطه نيز تصويب شده و در مرحله آخر نيز در دولت تصويب شد اما برخي وزارتخانه ها ديدگاه هايي داشته اند كه به آنها فرصت داده شد تا نظرات خود را ارايه دهند و اين نظرات طي دو هفته آينده در دولت مطرح خواهد شد و نتيجه آن تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.حدود ۲ سال است كه دولت در زمينه تنظيم و مراحل تصويب لايحه مذكور فعاليت مي كند و درخواست ارايه آن در مدت زمان ۲ يا ۶ ماه بحث هايي كارشناسي نيست. تدوين لايحه مذكور تابع روندي بوده كه دولت از قبل آن را در پيش گرفته و تا اين مرحله رسيده است. ضمن اينكه تاكيد مجلس برانجام اين كار باعث سرعت بخشيدن به روند تنظيم لايحه مذكور شده اما اين كاري نيست كه ظرف مدت ۲ الي ۳ ماه قابل انجام باشد و درخواست مجلس ارايه اين لايحه در مدت ۲ ماه بوده و در جلساتي كه با مجلس داشته ايم نيز عنوان كرده ايم كه از آنجا كه اين لايحه از جمله قوانين اساسي بوده و در نظام اداري كشور تعيين كننده بوده و نيازمند بحث مفصل و تصميم گيري در مورد آن نيازمند فرآيند طولاني است ارايه آن در مدت ۲ الي ۳ ماه مقدور نمي باشد شايد تاكنون كميسيون هاي دولت در اين زمينه حدود ۲۰ جلسه داشته اند. اين لايحه روند خود را طي مي كند و اميدواريم هر چه زودتر به مجلس ارايه شود.
*با روند مذكور اين لايحه تا چه زماني به مجلس ارايه خواهد شد؟
- اميدواريم اين لايحه هر چه سريعتر به مجلس ارايه شود و دولت نيز مصمم به انجام اين كار است و حداكثر تا يك ماه آينده به مجلس ارايه خواهد شد گرچه در توضيحاتي كه به مجلس داده شده معاون پارلماني رئيس جمهور عنوان كرده اند كه تا دو هفته آينده لايحه مذكور به مجلس ارايه مي شود.
* نظر شما در زمينه سئوال ۱۰۰ نماينده مجلس از رئيس جمهور در رابطه با تاخير ۶ ماهه در ارايه لايحه مذكور چيست؟
- از اين موضوع اطلاعي ندارم اما حتي قبل از آنكه نمايندگان دور هفتم به مجلس راه پيدا كرده و نسبت به اين موضوع حساسيت نشان دهند نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي با توجه به مشكلات موجود و ناتواني  قانون مصوب سال ۱۳۴۵ به نيازهاي كنوني كار تدوين لايحه مذكور را شروع كرده بود و حساسيت مجلس در اين زمينه نيز به تدوين لايحه مذكور سرعت بخشيد.

قيمت طلا و ارز
نوع ----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۱۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۹۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۸۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۸۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۵۲۵


اقتصادي
اجتماعي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |