سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۷۱ - Apr 12, 2005
با حضور وزيران كشاورزي و بازرگاني برگزار مي شود
جلسه غير علني مجلس براي بررسي افزايش قيمت ميوه
گروه اقتصادي: روز گذشته مديران بازرگاني و كشاورزي در نشستي ۳ ساعته با نايب رئيس دوم مجلس و تني چند از نمايندگان و اقتصاددانان دلايل خود پيرامون گراني ميوه در سال جديد را ارائه كردند.
در همين زمينه حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه از حاضران اين جلسه بود به خبرنگا ما گفت: در جلسه اي كه برگزار شد دلايلي از سوي اين دو مقام مسئول مطرح گرديد كه اين دلايل امروز (سه شنبه) در جلسه غيرعلني مجلس عنوان خواهند شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه عمده دلايل مطرح شده چه بودند افزود: در رابطه با مفاد مباحث مطرح شده فعلا نمي توان حرفي عنوان كرد اما نهايتا مجلس با پيگيري و تحليل دلايل مطرح شده از سوي وزراي بازرگاني و كشاورزي پس از جلسه امروز جمع بندي وارائه خواهد كرد. وي تاكيد كرد: گراني ميوه در سال جديد به ويژه در ايام نوروز از نظر مجلس كاملا غيرواقعي و البته زودگذر بوده است و تمام تلاش نمايندگان مجلس رساندن قيمت ميوه به نرخ متعادل و قابل قبول است.وي گفت: مجلس با روشن شدن علل گراني ميوه و شنيدن گزارش ۲ وزير اطلاعات لازم را در اختيار مردم قرار خواهد داد.
حجتي: نتايج كميته مبارزه با گراني دولت مثبت است
وزير جهاد كشاورزي نيز در حاشيه اين جلسه گفت: كميته مبارزه با گراني هيات دولت به نتايج خوبي دست پيدا كرده است و سازوكارهاي مبارزه با گراني را به اطلاع مجلس مي رساند.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمود حجتي تصريح كرد: در اين جلسه به برخي از نتايج اين كميته اشاره كرديم و اميدواريم كه راهگشا باشد.
وي گفت: در جلسه امروز با نمايندگان، راهكارهاي مبارزه با گراني مطرح و بررسي خواهد شد تا به نتايج مطلوب دست پيدا كنيم.

دولت به انتقادات درخصوص گراني ميوه پاسخ داد
گروه سياسي: سخنگوي دولت در نخستين جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در سال ۸۴ كه ديروز تشكيل شد توضيحاتي درخصوص علت گراني هاي اخير و انتقادهاي مجلس به دولت در اين زمينه، ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار ما، عبدالله رمضان زاده در پاسخ به اين پرسش كه مجلس گراني هاي اخير را از طرف دولت و جهت كمرنگ كردن طرح تثبيت قيمت ها مي داند گفت: مجلس فكر مي كرد با دستور مي تواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند، درحالي كه اقتصاد يك علم است و از يكسري واقعيات سخن مي گويد كه اگر آنها تغيير نكنند نتايج مورد نياز حاصل نمي شود.
رمضان زاده تأكيد كرد: سازمان ميوه و تره بار در اختيار آقايان است و نه دولت، متصدي آن هم معلوم است، بروند و از او بپرسند چرا ميوه گران شده است. از بعضي بزرگان مجلس هم تعجب مي كنم كه نه تنها جلوي اين جوسازي ها را نگرفتند بلكه به آن دامن هم زده اند.
رمضان زاده با تأكيد بر اين كه با سياست هاي فعلي اقتصادي و برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي، امسال با مشكلات بيشماري روبه رو خواهيم بود گفت: اين دولت به زودي كنار مي رود ولي ما اصرار داريم كه مجلس در اين سياست ها تجديدنظر كند، زيرا به نفع مردم، كشور و آينده جوانان است و نبايد به خاطر اهداف سياسي بعضي افراد ،با زندگي مردم بازي كنيم. اقتصاد يك علم است و با دستور نمي توان قوانين علمي را تغيير داد.
رمضانزاده در پاسخ به سئوال ديگري كه نمايندگان گفته اند دولت ميوه را انبار كرده و وزير بازرگاني چرا در اين زمان به ژاپن سفر كرده است؟گفت: معلوم شد دولت وظيفه انبارداري ميوه را هم به عهده گرفته است! اما سفر وزير بازرگاني به ژاپن طبق برنامه تعيين شده قبلي و در جهت توسعه روابط بوده است. مسئول سازمان ميادين ميوه و تره بار نبايد به سفر انتخاباتي مي رفت.
رمضان زاده افزود: در اين چندروزه بيش از صد مطلب درمورد گراني ها عليه دولت گفته شده كه غير از غوغا و جوسازي يك كلمه عيني درمورد نقش دولت در گراني ها گفته نشده است، درحالي كه كنترل قيمت ميوه و تره بار از طريق سازمان ميادين ميوه و تره بار است و اقدامات بي ثبات كننده اقتصادي نتيجه اي جز اين ندارد كه اگر ادامه يابد بايد منتظر تورم بالاتري هم باشند.
لايحه نظام هماهنگ پرداخت به زودي تقديم مجلس مي شود
از رمضان زاده درمورد تذكرهاي مكرر نمايندگان به رئيس جمهوري درمورد علت تأخير در ارائه لايحه نظام هماهنگ پرداخت سئوال شد كه وي در پاسخ گفت: قوانين كشور نيازمند كار كارشناسي است و نمي توان قانون ۵۰ساله را ظرف دو ماه تغيير داد. اين كه دولت موظف شود ظرف دو ماه قانون ۵۰ساله را تغيير دهد با منطق اداري و كار كارشناسي سازگاري ندارد. دولت خم رنگرزي نيست. ما ۶ سال است كه بر روي مسئله نظام مديريت و پرداخت حقوق، كار كارشناسي را شروع كرده ايم از زماني كه سازمان امور اداري و استخدامي وجود داشت.
دولت مدافع انتخابات آزاد است
از رمضان زاده در مورد برگزاري انتخابات آزاد سئوال شد كه وي پاسخ داد: با توجه به نظر رهبري در ضرورت گسترش مشاركت عمومي بايد انتخابات به گونه اي برگزار شود كه شاهد حضور مردم باشيم.
وي با اشاره به اين كه هيات هاي اجرايي وزارت كشور هيچ نقشي در تأييد و يا رد صلاحيت كانديداها ندارند گفت: اميدواريم اين بار شوراي نگهبان نظرات رهبري را بپذيرد و زمينه مشاركت عمومي را افزايش دهد و همه كساني كه قانون اساسي را پذيرفته اند تأييد صلاحيت كنند.
رمضان زاده در مورد انتقادهايي كه كانديداها عليه دولت خاتمي مطرح مي كنند ازجمله اتهام علي لاريجاني مبني بر غوغاسالاري و افزايش شكاف طبقاتي در زمان دولت خاتمي گفت: كانديداها سعي كنند حريم دولت و انصاف را رعايت كنند. بناي ما بر تحمل و مدارا در برابر انتقادات است اما جايي كه اتهامي متوجه دولت شود و يا توهيني صورت گيرد وظيفه ام مي دانم و اجازه آن را هم گرفته ام كه با نام كانديدا جواب وي را بدهم و كانديداها هم ما را مجبور نكنند آنچه را مي دانيم مطرح كنيم.
وي افزود: در مورد آقاي لاريجاني هم همه مي دانند دستگاه غوغاسالار دست چه كسي بوده است و چه كساني از آن استفاده كرده اند. در مورد شكاف طبقاتي هم بايد به آمارهاي دولت هاي گذشته و دولت كنوني توجه كنند زيرا هيچ آماري افزايش شكاف طبقاتي در دولت خاتمي را نشان نمي دهد، هرچند كه هنوز شكاف هاي طبقاتي در ايران عميق است. دولت برنامه چهارم را براي رفع اين شكاف ها تنظيم كرد كه اميدواريم به آن برگردند و اجرا كنند.
وي در مورد اظهارات يكي از كانديداها در مورد وجود فساد در دولت گفت: ما مي پذيريم كه در همه اركان حكومتي امكان فساد هست اما راه حل آن گسترش نظارت عمومي و ايجاد فضاي انتقادي از دولت و كل حاكميت است تا امكان صحبت راجع به مبالغي كه براي راه اندازي روزنامه گرفتند و بعد آن را بستند پيدا شود.
وي در خصوص رفتار دولت در انتخابات رياست جمهوري، آن را متفاوت از انتخابات مجلس دانست و گفت: نقش وزارت كشور در انتخابات رياست جمهوري كمرنگ تر از مجلس است لذا رفتار دولت هم تفاوت مي كند.
رمضان زاده نامزدي نظاميان در انتخابات را فاقد منع قانوني دانست.
رياست كردها بر عراق
يكي از خبرنگاران از رمضان زاده در مورد جشن كردهاي ايراني به مناسبت رياست جمهوري جلال طالباني و برخورد نيروي انتظامي با اين جشنها سئوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: هنوز وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور گزارشي در اين زمينه ارائه نكرده اند.
رمضان زاده در مورد رياست جمهوري جلال طالباني نيز گفت: ما از هر اقدامي كه مورد تأييد اكثريت مردم عراق باشد و به گسترش امنيت و آرامش در اين كشور منجر شود حمايت مي كنيم.
سخنگوي دولت در خصوص احتمال ايجاد يك دولت كرد در منطقه گفت: ما اجازه تغيير در مرزهاي جغرافيايي كشورمان را نمي دهيم.
هدف از شايعه دست دادن خاتمي و رئيس جمهور اسرائيل
از رمضان زاده درمورد هدف از طرح شايعه گسترده دست دادن و گفت وگوي خاتمي با موشه كتساف سئوال شد كه وي پاسخ داد: هدف از اين تبليغات تحت الشعاع قرار دادن نقش كليدي آقاي خاتمي در گسترش مفهوم گفت وگوي تمدن ها در دنيا و پذيرش آن در يونسكو بود و تبليغات صهيونيستي در جهت نشان دادن چهره خشن از ايران به نتيجه نرسيده بود.
رمضان زاده همچنين در نظر گرفتن مبالغي از سوي كنگره آمريكا براي مبارزه عليه نظام جمهوري اسلامي را از نظر دولت بي اهميت خواند و گفت: دولت و نظام ما باثبات تر از آن هستند كه با اين گونه اقدامات خلاف عرف بين الملل و معاهده الجزاير تحت تأثير قرار گيرند. سخنگوي دولت از پيگيري اين موضوع توسط وزارت امور خارجه نيز خبر داد.
نيروي انتظامي پاسخگو باشد
رمضان زاده در مورد حادثه ورزشگاه آزادي در روز مسابقه فوتبال ايران و ژاپن، ضمن ابراز تأسف شديد دولت از اين واقعه گفت: براساس گزارش وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور و سازمان تربيت بدني علت اصلي حادثه وجود هماهنگ نشده يك دستگاه بالگرد نيروي انتظامي مقابل درب استاديوم بوده است كه فرماندهي اين نيرو بايد توضيحات لازم را در اين زمينه به دستگاه قضائي ارائه كند تا پرونده مزبور حل و فصل شود.

احتمال شكايت كشورمان از آمريكا
به دليل دخالت در امور داخلي ايران
ايسنا: روزنامه يو.اس. اي.تودي نوشت: براي اولين بار طي ۲۵ سال اخير دولت بوش، آشكارا خود را براي صرف بودجه دولت به منظور ارتقاي دموكراسي در ايران آماده مي كند.
اين روزنامه آمريكايي نوشت: كنگره مبلغ سه ميليون دلار را براي حمايت از پيشرفت دموكراسي و حقوق بشر در ايران اختصاص داده است و وزارت امور خارجه نيز در اعلاميه اي كه در پايگاه اينترنتي دفتر دموكراسي، حقوق بشر و كار اين وزارت منتشر شده از موسسات آموزشي، گروه هاي حقوق بشر، سازمان ها و افراد غيردولتي داخل ايران دعوت كرده است تا پيشنهادهايي را در اين زمينه ارايه كنند.
اين گزارش مي افزايد: اگر چه اين مبلغ اندك است، اما اين اقدام نقطه عطف مهمي براي آمريكاست كه طي ۲۵ سال اخير براساس سياست و موافقتنامه الجزاير به شكل علني نخواسته است به اين منظور بودجه اي را به سوي ايران سرازير كند.
به نوشته اين روزنامه، لس كمپل كه مسئول برنامه هاي خاورميانه در موسسه نشنال دموكراتيك آمريكا مي باشد، گفت: اين تغييري بزرگ است و ما تمايل زيادي به انجام آن داريم.
يو.اس .اي.تودي افزود: دولت آمريكا تقريبا سالانه نزديك به ۱۵ ميليون دلار را براي اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به زبان فارسي در ايران صرف مي كند، اما تاكنون به علت خصومت بلندمدت با تهران و ممنوعيت صرف هزينه در تهران، به طور مستقيم به ايراني ها و يا سازمان هاي آمريكايي براي فعاليت در ايران، هزينه اي را پرداخت نكرده است.
براساس اين گزارش، محمد جواد ظريف، نماينده دايم ايران در سازمان ملل اين طرح آمريكا را نقض آشكار توافق الجزيره دانست كه براساس آن ۵۲ گروگان سفارت آمريكا در ايران در سال ۱۹۸۱ آزاد شدند.
ظريف گفت: ايران گزينه شكايت از آمريكا در دادگاهي خاص در هلند را در اختيار دارد.
براساس توافق الجزيره آمريكا متعهد شد به طور مستقيم يا غيرمستقيم، سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران دخالت نكند.

مقام معظم رهبري، يكصد ميليون ريال
به حساب ۱۰۰ امام اهدا كردند
ايسنا: حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبلغ يكصد ميليون ريال جهت كمك به حساب ۱۰۰ امام اهدا كردند.
همزمان با سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام، حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبلغ يكصد ميليون ريال جهت كمك به اين حساب اهدا كردند.بيست و شش سال پيش در ۲۲ فروردين سال ،۵۸ به دستور امام خميني (ره)، حساب ۱۰۰ جهت كمك به ساخت مسكن محرومان افتتاح شد.
مردم كرمان ارديبهشت ماه ميزبان رهبر معظم انقلاب هستند
ايرنا: نماينده ولي فقيه در استان كرمان اعلام كرد: مردم سراسر اين استان پهناور نيمه اول ارديبهشت ماه امسال ميزبان رهبر معظم انقلاب خواهند بود.
حجت الاسلام سيديحيي جعفري شامگاه يكشنبه در جمع اعضاي شوراي اداري استان كرمان طي سخناني با اعلام اين خبر تصريح كرد: حضور مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب در جمع مردم فهيم و متدين كرمان و ديگر شهرهاي اين استان زمينه ساز رشد ، تعالي و ترقي اين استان خواهد بود . رهبر معظم انقلاب دو بار نيز در سال ۸۲ به شهرستان زلزله زده بم سفر كرده بودند.

آيت ا... نوري همداني: رئيس جمهوري
آينده بايد به تبعيض ها پايان دهد
ايرنا: حضرت آيت ا... حسين نوري همداني از مراجع عظام تقليد گفت: مردم در انتخابات آينده بايد رئيس جمهوري را انتخاب كنند كه نگراني هاي آنان را برطرف كند و به تبعيض ها پايان دهد.
وي روز گذشته در ديدار مسئولان جامعه اسلامي مهندسان استان قم افزود: مردم بايد به فردي راي دهند كه متدين، متعهد و مدير و مدبر باشد و بتواند ارزش هاي انقلاب و اسلام را حفظ كند.اين مرجع تقليد با اشاره به مشكلات اقتصادي مردم اظهار داشت: متاسفانه با وجود اينكه در زمينه تثبيت قيمت ها اين همه صحبت شده، ولي مشكلات گراني به ويژه در ايام تعطيلات نوروز، مردم را بسيار نگران كرده است.
وي گفت: دين اسلام هم به دنيا توجه دارد و هم به آخرت، بنابر اين رئيس جمهوري بايد هم به ماديات مردم توجه داشته باشد و هم به مسائل معنوي آنان اهميت دهد.
آيت ا... نوري همداني تأكيد كرد: در انتخابات رياست جمهوري بايد كاري كنيم كه مردم را به صحنه انتخابات بكشانيم.

وزير امور خارجه دانمارك در كنفرانس مشترك خبري با خرازي:
تأمين سوخت نيروگاه هاي هسته اي، حق ايران است
003765.jpg
عكس: عليرضا بني علي
مهر: كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان گفت: در گفت وگو با وزير امور خارجه دانمارك تاكيد كردم كه ايران انتظار دارد مذاكراتش با سه كشور اروپايي در نشست كميته راهبري در ۲۹ آوريل به سرانجام برسد و بعد از آن از يك سو، ايران بتواند گام هاي عملي را در اجراي حق طبيعي و مشروع خود مبني بر غني سازي و تامين سوخت نيروگاه هاي هسته اي اش بردارد و ازسوي ديگر، همكاري راهبردي و دراز مدت ايران و اروپا به عنوان دو شريك در زمينه مسايل اقتصادي، صنعتي و توسعه صلح و امنيت در منطقه شكل گيرد.
سيد كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و پر استيگ مولر همتاي دانماركي اش بعد از مذاكره در تهران، در كنفرانسي خبري به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ گفتند.
خرازي مساله روابط دوجانبه، منطقه اي و همكاري در زمينه صلح و امنيت، حقوق بشر و همچنين هسته اي ايران مهمترين محورهاي مذاكرات خود با وزير امور خارجه دانمارك اعلام كرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار دانماركي مبني بر علت پنهان كاري ايران در سالهاي گذشته درخصوص فعاليتهاي هسته اي اش با بيان اينكه ايران هيچگاه معاهده ان.پي.تي را نقض نكرده است، گفت: ما در تحريم بوديم و اگر از همان آغاز اعلام مي كرديم كه به دنبال صنعت گسترده هسته اي و غني سازي هستيم مانع دستيابي ما به امكانات مي شدند؛ در عين حال، نسبت به اعلام تاسيسات، شفاف عمل مي كرديم و زماني كه توانستيم سانتريفوژها را بوجود آوريم آن را نيز اعلام كرديم.
وي گفت: كشورها موظفند ۱۸۰ روز پيش از راه اندازي دستگاه ها آن را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي هسته اي برسانند و ايران هيچگاه از اين محدوده زماني عدول نكرده است وگستردگي صنعت هسته اي ايران و امضاي پروتكل الحاقي را از دلايل شفافيت فعاليت هاي هسته اي ايران است.
وزير امور خارجه ايران همچنين درخصوص گفت وگوهايش با مولر در زمينه حقوق بشر توضيح داد: من تاكيد كرده ام هر كشوري طبيعتا مباني حقوقي و ديني و فرهنگي خودش را در نحوه اجراي اعلاميه حقوق بشر كه اصولي جهان  شمول است، دارد و در اين مسير طبيعي است كه هر كشوري با موانعي روبرو باشد.
وي دانمارك را كشوري مهم در اتحاديه اروپا خواند و روابط ايران با اين كشور را با اهميت ذكر كرد.
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سوالي درخصوص مشكلات موجود در مسير تجارت ايران و اروپا و توقعات كشور هاي اروپايي مبني بر درخواست حذف تعرفه هاي گمركي برغم گفت وگوهاي تجاري دوطرف گفت: مذاكرات ايران و اروپا هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است و ما در آغاز كار هستيم اما اميدواريم اروپا با نگرش راهبردي و درازمدت بر عقد قراردادهاي دراز مدت براي طي مسيري دائمي تاكيد كند.
در اين كنفرانس خبري همچنين استيگ مولر با اشاره به گفت وگوهاي تجاري دو كشور در يكماه گذشته، روابط و همكاري هاي ايران و دانمارك را بسيار مهم خواند.
وي افزود: اين بسيار مهم است كه ايران نقشي مهم و صلح آميز در افغانستان، عراق و لبنان ايفا مي كند.
وزير امور خارجه دانمارك در اين كنفرانس خبري مشترك با همتاي ايراني اش در تهران با اشاره به مذاكرات ايران و اروپا در زمينه هسته اي، تاكيد كرد: ما از طرف خودمان شك نداريم كه استفاده از انرژي هسته اي، دست داشتن در غني سازي و تامين سوخت نيروگاه هاي هسته اي حق ايران است.
وزير امور خارجه دانمارك مسايل مربوط به حقوق اقليتها را در گفت وگوهاي خود با خرازي قابل توجه دانست و افزود: ما فرهنگها و سنتهاي مختلفي داريم و طبيعي است كه نحوه زندگي شما كاملا متفاوت از ما باشد و بايد به اين اختلافات توجه داشته باشيم.
وي با تاكيد بر حق ايران در غني سازي اورانيوم و تامين سوخت هسته اي مورد نياز گفت: ما به نقشي كه ايران در زمينه مسايل هسته اي ايفا مي كند خوش بين هستيم اما بايد گارانتي ها نيز جدي گرفته شوند.

مصوبات دولت در مورد حقوق
بازنشستگان و كاركنان دولت در سال ۸۴
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت روز گذشته مصوبات دو جلسه اخير هيات دولت در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران و حداقل حقوق كاركنان دولت و افزايش دريافتي هاي قضات را تشريح كرد.
وي حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را از تاريخ ۱/۱/۸۴ با ۱۲درصد افزايش نسبت به سال ۸۳ اعلام كرد و گفت: حداقل حقوق كاركنان مشمول نظام پرداخت هماهنگ پرداخت نيز يك ميليون و هفتصد هزار ريال خواهد بود. وي افزايش ضريب جدول حقوق كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري را ۳۸۰ ذكر كرد.
رمضان زاده افزود: دولت به منظور جذب و نگهداري قضات دادگستري تصويب كرد كه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، فوق العاده ويژه كه مبلغ آن بين ۳ تا ۷ ميليون ريال است به قضات پرداخت شود.
از رمضان زاده در مورد حداقل حقوق كارگران در سال جديد سئوال شد، كه وي پاسخ داد:  مسئول نظام حقوقي كارگران شورايعالي كار است كه ظرف امروز يا فردا نظر نهايي خود را اعلام مي كند كه كارگران دولت هم تابع اين نظام حقوقي هستند.
سخنگوي دولت همچنين مصوبات هيات وزيران در مورد بازسازي بم را نيز تشريح كرد و گفت: از گمرك خواسته شده تا نسبت به ترخيص تجهيزات بيمارستاني اهدايي فرانسه به بم براي ساخت بيمارستان ۹۶ تختخوابي اين شهر سريعاً اقدام كند.
رمضان زاده با اشاره به طرح بحث هاي مفصل در هيات دولت راجع به عملكرد بودجه سال ۸۳ كل كشور و وضعيت بودجه سال ۸۴ گفت: اوايل هفته آينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كنفرانس مطبوعاتي مفصلي در اين زمينه برگزار خواهد كرد.
سخنگوي دولت تشكر هيات وزيران از وزارت اقتصاد و دارايي و كاركنان آن در تحقق كامل درآمدهاي مالياتي را نيز اعلام كرد.

رئيس جمهور:
كارهاي بزرگ بنياد مسكن نشان از
جهت گيري عدالت خواهانه انقلاب دارد
ايسنا: اعضاي شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و حساب ۱۰۰ امام(ره) روز گذشته با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي  رئيس جمهور ديدار و گفتگو كردند.رئيس  جمهور در اين ديدار عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسلامي را موفق ارزيابي كرد كه به بركت نيت خير امام(ره) و به جهت نقش و حركتي كه انقلاب اسلامي در جهت ايجاد سر پناه براي محرومين داشت، تاسيس شد.
خاتمي  با اشاره به احداث بيش از يك ميليون واحد مسكوني توسط اين بنياد و نقشي كه بنياد مسكن در ايجاد اشتغال و شكوفايي اقتصاد كشور داشته است، گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي امروز يك پشتوانه ي مهم، مطمئن و قابل اعتماد در مقابل حوادث غيرمترقبه است.
رئيس جمهور فاجعه ي زلزله ي بم و حجم خرابي هاي ناشي از آن را يادآور شد و گفت: كار زيربنايي و عظيمي كه در بم انجام شد يك حادثه ي مهم و يك الگو در عرصه ي مديريت انقلاب اسلامي بود كه به عنوان يك مركز تحقيقات از نظر شهرسازي و اتفاقاتي از اين قبيل براي كشور ماندگار خواهد ماند.خاتمي افزود: ايران كشوري حادثه خيز است و بايد آموخت چگونه با اين حوادث كنار آمد، ضمن اينكه با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي و اجراي صحيح آيين نامه ها در كار ساخت و ساز بايد زندگي و امنيت خانه هايي را كه مردم در آن زندگي مي كنند، تامين كرد.رئيس جمهور هم چنين بر تنظيم مقررات مناسب و فراهم آوردن تسهيلات از سوي دولت در راستاي شكوفايي و بازدهي بيشتر فعاليت هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي تأكيد كرد.
خاتمي هم چنين كارهاي بزرگ انجام شده، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي را نشانه ي جهت گيري عدالت خواهانه  انقلاب اسلامي، مديريت علمي كشور و مديريت برخاسته از متن انقلاب و مردم دانست كه مي توان نتايج آن را به دنيا عرضه داشت.
پيش از سخنان رئيس جمهور، مهندس سعيدي كيا رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گزارشي از فعاليت هاي بنياد در زمينه  احداث مسكن هاي روستايي روند بازسازي در بم ارائه كرد و گفت: در سال جديد روند ساخت و ساز با همكاري مردم و نقشه هاي تهيه شده سرعت بيشتري يافته است و اميد مي رود تا پايان سال بسياري از ساختمان هاي اداري و عمومي نيز تكميل و واگذار شوند.

توضيح روابط عمومي مجلس
درباره مصاحبه دكترحداد عادل
در پي درج خبر بازديد دكترحداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي از روزنامه همشهري، مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس طي نامه اي تيتر خبر مذكور را برداشت مصاحبه كنندگان از سخنان دكتر حداد در مصاحبه مذكور خواند. متن نامه به اين شرح است:برادر بزرگوار جناب آقاي مهندس شيخ عطار مديريت ارجمند روزنامه همشهري ضمن تشكر و قدرداني از لطف و محبت آنجناب، مديران، خبرنگاران و كاركنان محترم آن روزنامه كه طي بازديد جناب آقاي دكتر حداد عادل رياست مجلس شوراي اسلامي از واحدهاي مختلف روزنامه همشهري مبذول فرموده اند.همانگونه كه مستحضرند در پي بازديد؛ خبري در صفحه اول روزنامه در تاريخ ۲۱/۱/۸۴ درج شده است كه از عنوان «حداد عادل از حكميت در جناح اصولگرا خبر داد.» استفاده شده است درحالي كه موضوع حكميت در مصاحبه وجود نداشته و اين عنوان استنباط مصاحبه كنندگان محترم روزنامه از سخنان ايشان است.
شايان ذكر است تلاش جناب ايشان كه همچنان هم ادامه دارد براي نيل به وحدت و دست يافتن به راه و روشي به منظور معرفي نامزد واحد از سوي اصول گرايان بوده است.
عليهذا استدعا دارد دستور فرمايند به نحوي كه شايسته است نسبت به اصلاح مطلب مندرج اقدام فرمايند.بار ديگر از بذل محبت آنجناب سپاسگزاري مي نمايد.

گزارش مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس از ديدار نمايندگان با حسن روحاني:
هيأت مذاكره كننده در انتظار پاسخ اروپا
به پيشنهادهاي ايران است
ايسنا: يكشنبه شب حدود سي تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون ها و فراكسيون هاي مختلف با حجت الاسلام  والمسلمين دكتر حسن روحاني، دبير شوراي امنيت ملي ديدار كردند.
كاظم جلالي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اين كه روحاني در اين جلسه گزارش كاملي از روند مذاكرات پرونده هسته اي ايران، ديدار و ملاقات با مقامات كشورهاي اروپايي و روسي را به نمايندگان ارائه كرد، افزود: در اين جلسه دبير شوراي عالي امنيت ملي نحوه چگونگي برخورد مذاكره كنندگان ايراني در آينده و چشم انداز آينده اين مذاكرات را تشريح كرد.
به گفته وي براساس پيشنهادهايي كه پيش از اين از سوي جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي اروپايي ارايه شده است، هيات مذاكره كننده ايراني در انتظار پاسخ اروپايي ها نسبت به اين پيشنهادات است كه در آينده مشخص خواهد شد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از ارائه نقطه نظرات نمايندگان مجلس و طرح سئوالات و ابهاماتي به دبير شوراي عالي امنيت ملي خبر داد و يادآور شد كه جميع نمايندگان حاضر در اين جلسه از نوع تلاش هاي تيم هسته اي جمهوري اسلامي ايران قدرداني كردند. اين درحالي است كه انتقادات جدي نسبت به رفتار اروپايي ها مطرح شد. به گفته وي آنچه كه مورد تأكيد نمايندگان در جلسه يكشنبه شب بود اينكه؛ اروپايي ها به اتلاف وقت نپردازند و با طولاني كردن مذاكرات عملا روند حركت ايران جهت دستيابي به فن آوري كامل هسته اي را كند، نكنند.

ژاپن خواستار گفتگو با چين شد
خبرگزاري فرانسه: در حالي كه نيروهاي امنيتي چين براي حفاظت از ساختمان هاي ديپلماتيك ژاپن در پكن به حال آماده باش درآمده و تظاهرات خشونت آميز چيني ها تقريبا آرام شده است، توكيو خواستار گفتگو با پكن و بررسي روابط تيره دو طرف شد.
در دو روز گذشته معترضان چيني با سنگ به سفارت و چند بانك ژاپني در پكن حمله كردند. دولت ژاپن با احضار سفير چين به شدت به اين وقايع اعتراض كرده است.
دولت ژاپن ديروز خواستار گفتگو با چين شد و اعلام كرد، تيرگي روابط بايد برطرف شود تا دو طرف بيش از اين متحمل زيان اقتصادي نشوند.
چيني ها به متون ضدچيني در كتاب هاي ژاپني اعتراض دارند. ژاپني ها نيز ادعاي مشابهي عليه چيني ها مطرح كرده اند.

استعفاي آقايف از رياست جمهوري قرقيزستان تصويب شد
بيشكك _ ايرنا: مجلس  ملي  قرقيزستان  ديروز در ششمين  نشست  خود با اكثريت  آرا اسناد مربوط به  استفعاي  عسكر آقايف  از رياست  جمهوري  اين  كشور را تصويب  كرد.
آقايف  ۱۴ فروردين  ماه  در مسكو پايتخت  روسيه  از مقام  رياست  جمهوري قرقيزستان  استعفا كرده  بود.
مصوبه  مجلس  ملي  قرقيزستان  درمورد استعفاي  آقايف ، پس  از امضاي  «قربان بيك  باقي  اف » كفيل  رياست  جمهوري  و نخست  وزير دولت  موقت  قرقيزستان  لازم الاجرا خواهد شد.
نمايندگان  مجلس  ملي  قرقيزستان  در پنج  جلسه  گذشته  قوانين  مربوط به تضمينات  آقايف  و خانواده اش  را بررسي  و اصلاح  كرده  بودند.

دستورالعمل نحوه خدمت سربازي
فرهيختگان و نخبگان ابلاغ شد
ايسنا: دستورالعمل اجرايي نحوه خدمت سربازي فرهيختگان و نخبگان و معرفي آنها از سوي سازمان هاي ذيربط ابلاغ شد.
سردار كمالي، مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: فرهيختگان و نخبگان مي توانند براي برخورداري از تسهيلاتي همچون تعيين مهلت جهت انتخاب زمان اعزام به خدمت به مدت دو سال، تعيين محل خدمت به صورت داوطلبانه، حقوق و مزاياي بيشتر، درجه بالاتر، مرخصي بيشتر، فرصت هاي مطالعاتي تحقيقاتي به سازمان هاي ذيربط مذكور در دستورالعمل مراجعه و معرفي نامه دريافت كنند.
اين مقررات به منظور شناسايي و استفاده بهينه از خدمت جوانان فرهيخته و نخبه كشور و ارايه تسهيلات به آنان، به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رسيده بود.
مقررات فوق كه با اهداف استفاده مناسب از آموخته هاي علمي و عملي فرهيختگان و نخبگان، ايجاد فرصت جذب فرهيختگان و نخبگان با ايجاد تسهيلات و امكانات، ارتقاي كيفيت خدمت وظيفه و افزايش اعتبار و منزلت آن در جامعه، ارتقاي سطح پژوهش در جامعه و تشويق محققين تصويب شده است، شامل «محققان» (دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاهها و همتراز آنان در حوزه هاي علميه كه تحقيقات و پايان نامه هاي آنها به تشخيص گروه كارشناسي مندرج در ماده ۶ معرف توانمندي آنان به عنوان محقق مورد نياز بوده و داراي لااقل يكي از خصوصيات «ارائه دهنده راهكارهاي مناسب براي حل مشكلات مهم كشور» ، «راهگشاي تحقيقات و فناوري در صنايع دفاعي كشور» ، مؤثر در ارتقاي روحيه و منزلت اجتماعي و يا در حل معضلات نيروهاي مسلح ،كارساز در ارتقاي روحيه و توان دفاعي و مقاومت مردمي،داراي طرح هاي كاملاً جديد و يا دنباله رو و در تكميل طرح هاي تحقيقاتي گذشته بوده ولي به هر حال داراي نتايج و بازده جديد باشد ). مبتكرين ( كساني كه در جشنواره هاي معتبر داخلي يا خارجي به دريافت جايزه اول تا سوم نائل شده باشند) ، مخترعين  ( كساني كه اختراع، اكتشاف يا نوآوري آنان مورد تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي كشور قرار گرفته باشد)، نفرات برتر المپيادها و كنكور سراسري دانشگاهها در مقاطع مختلف(كساني كه در المپيادهاي علمي بين المللي و يا المپيادهاي دانشجويي به دريافت مدال طلا، نقره يا برنز نايل شده باشند، سه نفر اول المپيادهاي داخلي كه مسابقات جهاني ندارند، ۱۰ نفر اول كنكور سراسري (كارشناسي) در گروههاي رياضي فيزيك، تجربي، علوم انساني و سه نفر اول گروههاي هنر و زبان و نفرات اول تا سوم گروههاي آزمايشي دانشگاه آزاد، سه نفر اول كليه رشته ها و گرايشات در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در مراكز آموزشي دولتي كه تعداد شركت كنندگان آن بيش از ۵۰۰۰ هزار نفر باشد ) آزمونهاي كمتر از ۵۰۰۰ نفر و دانشگاههاي غيردولتي و دانشگاههايي كه تحت شمول قرار گرفتن آنها مستلزم ذكر نام است مثل دانشگاه آزاد اسلامي تنها نفر اول در شمول طرح قرار مي گيرد دانشجويان نمونه كشوري،حافظان قرآن و نهج البلاغه و قاريان ممتاز ،حافظ كل قرآن يا نهج البلاغه و نفر اول مسابقات بين المللي قرائت قرآن، حافظ نصف قرآن يا نصف نهج البلاغه و نفر دوم مسابقات بين المللي و رتبه اول مسابقات كشوري قرائت قرآن، حافظ ثلث قرآن يا ثلث نهج البلاغه و نفر سوم مسابقات بين المللي و نفر دوم مسابقات كشوري قرائت قرآن، قهرمانان رشته هاي مختلف ورزشي ( نفرات اول تا سوم مسابقات جهاني يا المپيك، نفرات اول تا سوم مسابقات آسيايي ، نفرات اول تا سوم مسابقات جهاني، المپيك و سيزم ارتش هاي جهان ) مي شود.
همچنين بر اساس سطح بندي اين مقررات، فرهيختگان و نخبگان مشمول طرح، متناسب با اقدامات انجام داده و توانايي هاي علمي و تجربي به درجات يك تا ۳ تقسيم مي شوند.
بر اساس مقررات جديد خدمت سربازي نخبگان و فرهيختگان معرفي محققين از سوي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و مديريت حوزه هاي علميه قم مشهد اصفهان و ديگر مراكز علمي تحقيقاتي مستقل، مبتكرين ، مخترعين از سوي سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي كشور نفرات برتر المپيادها و كنكور سراسري دانشگاهها از سوي باشگاه دانش پژوهان جوان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، ورزشكاران و قهرمانان از سوي سازمان تربيت بدني كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح ، حافظان قرآن، نهج البلاغه و قاريان برتر از سوي سازمانهاي تبليغات اسلامي، اوقاف و امور خيريه و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح و حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه، صورت مي گيرد.

وزير كشور خواستار همكاري مطبوعات
با مسئولان اجرايي انتخابات شد
ايسنا: حجت الاسلام موسوي لاري وزير كشور در جمع مديران مسئول مطبوعات با اشاره به اتفاق نظر موجود در خصوص مشاركت حداكثري انتخابات آتي گفت: براي همه آنهايي كه به ايران و جمهوري اسلامي علاقه دارند، مشاركت در انتخابات از اهميت بالايي برخوردار است.
موسوي لاري بهترين شيوه براي رفع تضييقات و تهديدات بين المللي كه به بهانه مسائل هسته اي، صلح خاورميانه و مسايل حقوق بشر عليه كشورمان پديد آمده را مشاركت فراگير مردم در انتخابات ذكر كرد و با اشاره به اينكه حضور مردم و مشاركت عمومي تقويت كننده پايه هاي نظام خواهد بود، گفت: ما در وزارت كشور به عنوان متولي اجرايي انتخابات و تمهيد امر توسعه سياسي در كشور، معتقديم كه با فراهم شدن فضاي مناسب انتخاباتي، مشاركت بيشتري نيز حاصل خواهد شد.
وي با اشاره به وظايف قانوني وزارت كشور و سهم اين دستگاه در برگزاري انتخابات، فراهم ساختن زمينه هاي مطالعاتي، راهبردي و اجرايي در ستاد وزارت كشور و فرمانداري ها را مورد تاكيد قرار داد و با بيان اينكه نتيجه بررسي هاي مقدماتي و مطالعاتي به محضر مقام معظم رهبري و رياست جمهوري نيز ارسال شده، گفت: روند بررسي صلاحيت ها در انتخابات رياست جمهوري برخلاف انتخابات مجلس شوراي اسلامي تماما توسط شوراي نگهبان صورت مي پذيرد.
موسوي لاري با بيان اينكه وزارت كشور و دولت به تنهايي متولي مشاركت مردم در انتخابات نيست، گفت: كليت مديريت كشور و حاكميت، متولي مشاركت در انتخابات هستند كه هر دستگاهي بايد سهم خود را در اين باره به خوبي ادا كند.وي رسانه ها و مطبوعات كشور را از جمله اين دستگاه ها ذكر كرد و افزود: ما علاوه بر نهادهاي رسمي و مسئول، دست استمداد خود را به سوي مطبوعات و رسانه هاي ارتباط جمعي دراز مي كنيم.

خاتمي:
حق استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي بايد محفوظ بماند
ايسنا: پراستيگ مولر، وزير خارجه دانمارك روز گذشته با حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور ديدار كرد.
رئيس جمهور در اين ديدار با اشاره به جايگاه دانمارك در اروپا و اهميت تهران براي توسعه مناسبات با اين كشور اظهار داشت: ما از ارتقاي همكاري ها بر اساس احترام متقابل با همه كشورهاي اروپايي از جمله دانمارك استقبال مي كنيم و مي توانيم با گسترش روابط در عرصه هاي مختلف افق روشن تري پيش روي دو كشور قرار دهيم.
خاتمي  با اشاره به اين كه ايران در منطقه خاورميانه از باثبات ترين كشورهاست و بحران در خاورميانه به ضرر همه كشورهاي منطقه است، گفت: تهران از ثبات و صلح در منطقه حساس خاورميانه استقبال كرده و همه مساعي خود را براي ايجاد امنيت و تداوم شرايط صلح به كار خواهد بست.
خاتمي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، اروپا و جامعه بين المللي در همه زمينه ها از جمله مساله استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي مذاكرات خوبي داشته و اين تعاملات را ادامه خواهد داد.
رئيس جمهور گفت: ايران بر حق خود در استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي پافشاري مي كند و حق ما در استفاده از اين انرژي بايد از سوي جهانيان محفوظ بماند.خاتمي پرهيز از برخورد تبعيض آميز با مساله هسته اي را ضروري خواند و گفت: اميدواريم سازمان ملل به پيشنهاد ايران در جهت منطقه عاري از سلاح هاي اتمي و نيز انهدام و جلوگيري از ساخت تسليحات كشتار جمعي، جامه عمل بپوشاند.رئيس جمهور افزود: مساله فعاليت صلح آميز هسته اي ايران اگر به دور از بهانه گيري هاي سياسي و برخي جنجال هاي ساختگي بررسي شود به راحتي قابل حل است.
رئيس جمهور هم چنين روش ها و سياست هاي برخي قدرت ها در جهان را در جهت تقويت افراطي گري و تروريسم و جنگ و خشونت ارزيابي كرد.
رئيس جمهور با اشاره به استقبال مجدد از ايده گفت وگوي تمدن ها در يونسكو، عزم خود براي تداوم اين مسير به منظور پاسخگويي به اين نياز بشري با همكاري همه فرهيختگان و عالمان دنيا را اعلام كرد.
وزير خارجه دانمارك نيز در اين ديدار كه خرازي، وزير خارجه كشورمان نيز در آن حضور داشت، با اشاره به مذاكرات خوب و مثبت خود با مسئولان ايران، گفت: گسترش روابط تهران كپنهاك همانند مناسبات تهران با اتحاديه اروپايي از اهميت بسزايي برخوردار است.وي با تأكيد بر نقش و جايگاه ايران در منطقه گفت: تهران مي تواند در منطقه و در كشورهايي نظير عراق، افغانستان و لبنان به عنوان ثبات دهنده ايفاي نقش كند.
ديدار سفير جديد آنگولا با خاتمي
هرمينو ژاكوئيم اسكورسيو، سفير جديد آنگولا روز گذشته با حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور ديدار و استوارنامه خود را تقديم وي كرد.رئيس جمهور در اين ديدار با ابراز خرسندي از استقرار صلح و ثبات در آنگولا گفت: آنگولا با توجه به عزم و اراده دولت و ملت خود و وجود ظرفيت هاي فراوان، قابليت دستيابي به توسعه و پيشرفت را دارد.
خاتمي جايگاه قاره آفريقا در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را يادآور شد و گفت: قرن بيست و يكم بايد قرن جهش آفريقا و رسيدن كشورهاي اين قاره به جايگاه شايسته خود در عرصه بين المللي باشد.
رئيس جمهور آمادگي كشورمان را براي كمك به پيشرفت و توسعه كشورهاي آفريقايي اعلام كرد و خواستار مدون شدن برنامه هاي همكاري ميان دو كشور شد.
سفير جديد آنگولا نيز در اين ديدار به همكاري دو كشور در سطح منطقه و جهان اشاره و اظهار اميدواري كرد پيوندهاي دو كشور در عرصه هاي مختلف هرچه بيشتر مستحكم شود.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |