يكشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ - - ۳۶۷۵
گزارش ايرانشهر از جزئيات حادثه پنجم فروردين ماه
آنچه در آزادي گذشته است...
032634.jpg
محمدمحمدپور
ايرانشهر به دليل آنكه تحقيقات توسط بازپرس محترم پرونده ادامه دارد موكدا به جهت گيري نپرداخته و براي عدم ايجاد شبهه از ذكر اظهارنظر ها خودداري كرده است
بازي ايران و ژاپن گرچه با نتيجه دلچسبي به پايان رسيد، اما حوادثي كه پس از پايان آن رخ داد، طعم پيروزي را به كام مردم ايران تلخ كرد. 7نفر از تماشاچياني كه قصد خروج از ورزشگاه را داشتند به خاطر ازدحام بيش از حد جمعيت زيردست و پا ماندند و جان خود را از دست دادند و دهها نفر ديگر نيز زخمي شدند.
اين اتفاق سبب شد هيات دولت در اولين جلسه رسمي اش درسال جديد پيام تسليتي براي كشته شدگان حادثه بفرستد و شوراي امنيت وزارت كشور را مامور رسيدگي به پرونده كند. مرجعي كه براي رسيدگي كافي نبود و دولت از وزارت اطلا عات و بازرسي كل كشور نيز خواست تا تحقيقات خود را آغاز كنند.
اما قوه قضائيه به دنبال شكايت تعدادي از خانواده قربانيان وارد ماجرا شد و بازپرس ويژه پرونده گروه تحقيقي تشكيل داد كه تاكنون گزارش خود را ارايه نداده است گرچه سخنگوي قوه قضائيه در نشست اخير خود، هم نيروي انتظامي و هم سازمان تربيت بدني را مقصر شناخت، اما درصدي براي قصور اين دو مرجع تعيين نكرد.
به دنبال تذكر يك نماينده مجلس، حداد عادل نيز كميسيون فرهنگي را مامور رسيدگي به اين پرونده كرد تا هر 3 قوه به نوعي وارد ماجرا شده باشند.
اما سرويس ايرانشهر روزنامه همشهري به دور از جهت گيري ها و حرف هاي ضد و نقيض، گزارشي از آنچه واقعا گذشته است ارايه كرده است. گزارشي كه شايد كامل نباشد، اما تا حدودي خوانندگان خود را در جريان آنچه رخ داد قرار مي دهد.
اين گزارش كه همراه با تصاوير فراوان و نقشه بخشي از مجموعه ورزشي آزادي منتشر شده، به اظهار نظرها نمي پردازد و بيشتر به علل وقوع حادثه اي كه جان 7 نفر از هموطنان ما را گرفت، اشاره دارد.
نصب موانع ثابت و متحرك
آنهايي كه از در غربي مجموعه ورزشي آزادي وارد استاديوم شده اند به خوبي با موقعيت اين بخش از مجموعه آشنا هستند.
براي درك آنچه پس از بازي رخ داد معرفي مختصر اين بخش از مجموعه الزامي است. همانطور كه از نقشه پيداست يك بلوار عريض در غربي (اصلي) ورزشگاه را به در شماره 217 وصل مي كند. در 217 در مسابقات عادي محل ورود تماشاچياني است كه قصد ورود به جايگاه ويژه را دارند و نيز محل ورود خبرنگاران، ميهمانان و...، اما در بازي هايي كه احتمال حضور تماشاچيان فراواني هست، بنا به تصميمي كه اتخاذ مي شود در 217 فقط مختص ورود خبرنگاران، ميهمانان ويژه و تماشاچيان حريف در بازي هايي كه عده اي از هواداران حريف خارجي نيز حضور دارند، مي شود.
در بازي ايران و ژاپن هم اين تصميم عملي مي شود و تماشاچيان در هنگام ورود از در غربي مجموعه به سمت راست هدايت شده تا راه خود را امتداد داده و از در مقابل تونل شماره 2 وارد استاديوم شوند. براي جلوگيري از ورود تماشاچيان از در شماره 217، موانع متحركي در بلوار قرار داده مي شود تا جمعيت به سمت در شماره 217 منحرف نشود.
032637.jpg
حضور غير متعارف هليكوپتر جت رنجر نيروي انتظامي در محل در اصلي خروجي ورزشگاه كه معمولا  براي جا به جايي فرماندهان استفاده ميشود ، بحث هاي زيادي را در مورد علل اين حادثه به وجود آورد
اما براي جلوگيري از ورود آنها به محوطه اي كه با رنگ... در نقشه مشخص است نيز تمهيداتي انديشيده مي شود.
در شماره 217درست رو به روي در الله قرار دارد كه حوضي وسط محوطه باز اين دو جلب توجه مي كند. در الله محل ورود خبرنگاران و مهيمانان ويژه است كه در روز مسابقه ايران و ژاپن ميهماناني نظير عارف (معاون اول رئيس جمهوري) رحماني( استاندار تهران)، صفدر حسيني( وزير امور اقتصادي و دارايي)، قاليباف (فرمانده نيروي انتظامي) و... به ورزشگاه آمدند و از اين در وارد جايگاه ويژه شدند. طبعا اتومبيل حامل اين افراد از در غربي عبور كرده، بلوار را پشت سر گذاشته و از در 217 به در الله رسيده است، محوطه اي كه با رنگ آبي مشخص شده است بنا به تصميمي كه اتخاذ شد به وسيله دو مانع بايد محافظت مي شد تا تماشاچيان وارد آن نشوند.
از آنجايي كه تماشاچياني كه از در غربي وارد شدند بايد از طريق در روبه روي تونل شماره 2 وارد استاديوم مي شده اند، مانع ثابتي براي عدم ورود آنها به محوطه آبي رنگ روي زمين نصب شد كه محل نصب اين مانع ثابت دقيقا در نقشه مشخص شده است. پس اين عده از تماشاچيان از در مقابل تونل شماره 2 وارد استاديوم شده و باتوجه به بليتي كه داشتند يا از تونل شماره 2 به سكوها هدايت مي شدند يا از طريق فلش هاي 1 و۲ راهي طبقه دوم شده يا ورزشگاه را دور مي زدند تا جايگاه خود را بيابند و از طريق تونل مربوطه وارد آن شوند، طبعا تا تونل شماره 12 كه محل ورود آنها به جايگاه ها بود و براي اينكه جمعيت از اين قسمت نيز وارد محوطه آبي رنگ نشوند هم مانع متحركي همانطور كه روي نقشه مشخص شده ايجاد شد. محل استقرار هواداران ژاپني نيز دقيقا در نقشه تعيين شده است. اتوبوسي نيم ساعت قبل از بازي آنها را از طريق تونل شماره 10 به جايگاهي كه برايشان در نظر گرفته شده بود، رساند. پس محوطه آبي رنگ توسط دو مانع يكي ثابت و ديگري متحرك حفاظت مي شد تا تماشاچيان وارد آن نشوند.
فرود هليكوپتر و ...
پيش از روز مسابقه تاكيد شد كه با آغاز نيمه دوم بازي ايران و ژاپن يا سپري شدن دقايقي از آن، موانع ثابت و متحرك حتما برداشته شوند تا پس از پايان بازي جمعيت بتوانند به راحتي از درهاي الله و 217 خارج شوند (به نقشه مراجعه كنيد.) هم سازمان تربيت بدني و هم نيروي انتظامي بر برداشته شدن موانع ثابت و متحرك تاكيد كردند، اما فرود يك دستگاه هليكوپتر جت رنجر كه معمولا براي تردد فرماندهان از آن استفاده ميشود در نقطه اي كه مشخص شده باعث شد تا تصميم ديگري اتخاذ شود.
هليكوپتر درست بغل مانع ثابت فرود آمد و بنابر اعلا م نيروي انتظامي به علت تاريكي هوا ديگر اجازه پرواز پيدا نكرد.
بازي به پايان رسيد و مانع متحرك جمع شد، اما مانع ثابت به علت فرود هليكوپتر سرجاي خود باقي ماند تا جمعيت به سمت آن نيايند (آنطور كه در گزارش ها و اظهارنظرها آمده احتمال انفجار هليكوپتر در صورت هجوم جمعيت به سمت آن وجود داشته است.)
تماشاچيان حاضر در ورزشگاه كه تا دقايق پاياني مسابقه در جايگاه خود مانده بودند، پس از شنيدن سوت پايان از سمت چپ و راست ورزشگاه به سمت بيرون سرازير مي شوند. تماشاچياني كه از سمت چپ مي آيند با مشكلي مواجه نمي شوند و به راحتي وارد پياده روها شده و از در شماره 217 خارج مي شوند، اما تماشاچياني كه از سمت راست قصد خروج دارند، مانعي را جلو خود مي بينند.
نيروهاي پليس براي اينكه جمعيت به سمت هليكوپتر نيايد (شايد به دليل خطر انفجار) پشت مانع ثابت مستقر مي شوند و از تماشاچيان مي خواهند تا از در مقابل تونل شماره 2 كه كنار آن پيست دوچرخه سواري قرار دارد، خارج شوند.
032646.jpg
۱ خط قرمز همان مانع ثابت 64 متري است.
032655.jpg
۲ غلا مت * محل استقرار هليكوپتر و خط قرمز مانع ثابت است.
032649.jpg
۳ در آبي باز شد تا جمعيت به خارج منتقل شود، در صورتي را هم جمعيت شكست.
032643.jpg
۴ در غربي، در 217 و حوض؛ محوطه اي كه قبل از بازي بسته بود.
032640.jpg
۵ دو DAD ويژه فرود هليكوپتر.اگر هليكوپتر در محل مخصوص خود مي نشست .
032652.jpg
۶- و دمپايي به جا مانده. صاحب آن زنده است يا نه؟!
در مقابل تونل شماره۲ در فاصله نزديك محل هاي خروج تماشاچيان از جايگاه ها قرار دارد و مانع متفرق شدن آنها مي شود. بنابراين تماشاچيان خيلي سريع از جايگاه خود بيرون مي آيند و به علت مانعي كه در مقابل آنها قرار دارد، همگي از در مقابل تونل شماره۲ خارج مي شوند كه ازدحام جمعيت باعث زير دست و پا ماندن شمار قابل توجهي از هموطنان مي شود. فشار جمعيت به حدي است كه صدها جفت كفش از پاي افرادي كه قصد خروج دارند، در مي آيد و محوطه را پر از كفش مي كند. جمعيت كه مي بيند نمي تواند از اين در خارج شود، در ديگري را كه كنار آن بوده و در عكس هاي منتشره با عنوان در صورتي مشخص شده و در نقشه نيز محل آن مشخص است، مي شكند تا راه خروج آسانتر شود. حضور آتش نشاني در محل، اما باعث مي شود كه شمار قربانيان بالا تر نرود.
يك سوال
به نقشه نگاه كنيد. كنار درياچه 2 پد ويژه فرود هليكوپتر وجود دارد كه با علا مت H مشخص شده است. سوال اصلي اين است: چرا هليكوپتر در محل ويژه خود فرود نيامد و در عوض كنار تونل شماره۲ به زمين نشسته تا پليس براي حفاظت از آن و براي اينكه جمعيت به آن برخورد نكند، تا انفجاري رخ ندهد يا حادثه ناگوار ديگري پيش نيايد، مجبور شود مانع ثابت را حفظ كرده و تماشاچيان را از در مقابل تونل شماره۲ به بيرون هدايت كند؟
حضور سردار قاليباف، فرمانده سابق نيروي انتظامي در جايگاه به عنوان تماشاگر بازي اين شايعه را دامن زد كه هليكوپتر مورد نظر براي آوردن وي مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه مقامات نيروي انتظامي اعلام كردند كه اين هليكوپتر به منظور تصويربرداري عمودي (از بالا ) در اختيار صدا و سيما قرار گرفته است، اما صدا و سيما هنوز به طور رسمي واكنشي نشان نداده و اين ادعا را تاييد و تكذيب نكرده است، ولي مديران اين سازمان در گفت و گوهاي خصوصي اين ادعا را رد كردند. همچنين پليس علت عدم پرواز هليكوپتر را تاريكي هوا اعلا م كرده است كه در سطور قبلي گزارش به آن اشاره شد. در گزارش كميسيون فرهنگي مجلس به وجود يك مانع 40سانتي جلو در مقابل تونل شماره۲ كه مانع خروج آسان تماشاچيان از اين در شده و كمبود نور اشاره شد كه قوه قضائيه اين موارد را نيز بررسي مي كند.
سرويس ايرانشهر به دليل آنكه تحقيقات توسط بازپرس محترم پرونده ادامه دارد موكدا به جهت گيري نپرداخته و براي عدم ايجاد شبهه از ذكر اظهارنظر ها خودداري كرده است تا قضاوتي نكرده و تنها به ذكر جزئيات حادثه پرداخته باشد. طبعا نتيجه گروه تحقيقي تعيين شده از طرف بازپرس پرونده تنها مدركي است كه مي توان به آن استناد كرد. گروه تحقيق قوه قضائيه كه از طرف بازپرس مامور رسيدگي شده، هنوز نتايج تحقيقات خود را اعلا م نكرده است. ما به انتظار انتشار اين نتايج خواهيم نشست.

ستون ما و شما
آخرين گزارش ها
اولين گزارش ايرانشهر امروز به آخرين گزارش ها از تحقيق در مورد حادثه ورزشگاه آزادي در روز پنجم فروردين اختصاص دارد؛ به حادثه اي كه طعم شيرين برد تيم ملي فوتبال ايران برابر ژاپن را به كام همه ما تلخ كرد. در اين گزارش نه در جايگاه قضاوتيم (كه جايگاه ما نيست) و نه به دنبال ذكر اظهارنظرهاي جهتگيرانه. آنچه در درجه اول اهميت بوده اين است كه اطلا ع رساني درمورد حوادثي اينچنيني احتمالا  مي تواند از تكرار آن جلوگيري كند، البته اميدواريم.
زيباشهر
هويت معماري خودي در ذهنيت معماران

به نظاره نشستن مناظري كه ما را به گذشته مان پيوند مي زند چه حسي را در ما ايجاد مي كند؟ صحبت از شكافي است كه يكي از جنبه هاي كالبدي زندگي شهري مي تواند بين گذشته و حال شهروندان ايجاد كند و در صورت پرداختن به ابعاد ديگر آن، اين شكاف ها را پر كند. هويت هر جامعه كه ريشه در جنبه هاي مختلف زندگي افراد آن دارد، در گرو حفظ ظواهر اين هويت و سير منطقي و طبيعي جنبه هايي نظير معماري اصيل داخلي است. زيباشهر امروز به گفت وگويي با احمد گشايشي در مورد معماري ايراني پرداخته است.
محيط زيست
وعده اي كه هنوز به آن وفا نشده است

معلوم نيست مديران ايران خودرو هم مانند كارشناسان محيط زيست تا به حال از خود پرسيده باشند كه چرا توليد پيكان با وجود مشكلا ت ناشي از تردد آن هنوز بايد ادامه پيدا كند؟ اما فشارهاي طرفداران محيط زيست و مسوولا ن سازمان مربوط به آن، اين توليدكننده خودرو را وادار كرد اعلا م كند در سال 84 ديگر پيكان توليد نخواهد شد. اين وعده داده شد، اما ظاهرا توقف توليد پيكان پروسه پيچيده اي است كه به فراهم كردن مقدمات بيشتري نياز دارد و شايد هم به زمان بيشتري براي توليد بيشتر در اين ماه هاي آخر. مطلبي در همين مورد را در صفحه محيط زيست بخوانيد.
يك شهروند
فكر مي كند آنها جادوگرند

كودكي اش در اصفهان در يك برهوت گذشت و وقتي راديو آمد، انگار دريچه اي به جهان ديگر باز شده بود. راديو، موسيقي را آورد و شنيدن آن يك نوستالژي ايجاد كرد برايش كه هنوز هم هست، به نظرش آهنگسازها آدم هايي هستند كه جادوگري بلدند. اما كارگردان ها چه؟ اين را بهتر است خودش بگويد كه گفته. صفحه يك شهروند امروز به گفت وگويي با كيومرث پوراحمد، كارگردان سينما و سريال هاي تلويزيوني در مورد خودش و كارهايش اختصاص دارد.
دخل و خرج
ارزان و ارزان تر

وقتي صحبت از ركود در بازار برخي اجناس مي شود، ذهن مصرف كننده ايراني بلا فاصله به سمت يك خبر خوش مي رود؛ اين اجناس ارزان مي شود. شايد هم اين مصرف كننده ها حق داشته باشند. به هر حال در اين بين گروهي هرچند كوچك از ارزان شدن اجناسشان ضرر مي كنند. گزارش دخل وخرج امروز به ركود بي سابقه در بازار صوتي و تصويري مربوط است كه گفته مي شود به دليل نبود تناسب بين عرضه و تقاضاست.
تهرانشهر
يادگارهايي كه زنده مي شوند

نوبتي هم كه باشد اين بار نوبت داخلي هاست. سينماتك، همان جايي كه هر وقت از ضلع غربي پارك لا له رد مي شويد در كنار در ورودي اش برنامه هاي پخش فيلم هاي برجسته قديمي نصب شده است، پس از برگزاري 26 دوره بزرگداشت آثار فيلمسازان دنيا به سراغ فيلمسازان داخلي رفته است. در تهرانشهر امروز مطلبي در همين زمينه مي خوانيد.

كوتاه
IPAS 2005
اگر علا قه مند هستيد تا از آخرين فن آوري هاي پليس ايران مطلع شويد پيشنهاد مي كنيم از نمايشگاه بين المللي IPAS2005 كه از 4 تا 7 ارديبهشت ماه در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود ديدن كنيد. اين چهارمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي است كه با حضور بيش از 300 شركت داخلي و خارجي به همت بنياد تعاون ناجا برگزار مي شود.
تولد CHN مبارك
هفته گذشته مصادف با بيست و چهارم فروردين ماه تولد 3 سالگي خبرگزاري ميراث خبر بود. وقتي مسوولا ن و مديران اين سايت خبري تصميم گرفتند خبرگزاري براي ميراث فرهنگي راه اندازي كنند به فكرشان هم نمي رسيد كه در مدت 2 سال منبع تغذيه روزنامه هاي زيادي باشند. به هر حال چهارشنبه هفته گذشته در محل خبرگزاري جشني برپا شد. تمام كاركنان  CHN پس از صرف ناهار به سخنراني مدير خبرگزاري، گوش دادند.
اين خبرگزاري در پيگيري هاي متعدد به احيا و حفظ آثار باستاني و يافتن چالش هاي گردشگري پرداخته و در كارنامه خويش موفقيت هايي ثبت كرده است. براي خانم شيخ الا سلا م و بهروز فغاني دبير تحريريه آرزوي موفقيت داريم و همچنين ...طول عمر خبرگزاري.
۱۱ميليون قرباني
فارس سالا نه 11 ميليون كودك بي گناه در جهان قرباني بيماري هايي مي شوند كه قابل پيشگيري هستند.
سالا نه همچنين 6ميليون نفر در دنيا براثر ايدز جان خود را از دست مي دهند. جالب اينجاست كه مرگ ومير ناشي از ويروس ها، باكتري ها و ميكرب ها به مراتب بيشتر از كشتار حاصل از جنگ هايي است كه در طول تاريخ به وقوع پيوسته است.
ايران در آلوده ترين نقطه جهان از نظر فلج اطفال قراردارد. 3كشور از 5 كشور آلوده به ويروس فلج اطفال در همسايگي كشور ما قرار دارند، اما همانطور كه اطلا ع داريد واكسن فلج اطفال چند سال پيش طي چند مرحله در كشور به اطفال تزريق شد كه طي آن، اين بيماري ريشهكن شده است.
نيكوكاري الكترونيك
توي دنياي جديد حتي بايد انتظار نيكوكاري از نوع الكترونيك را هم داشت. رئيس سازمان بهزيستي كشور از راه اندازي صندوق الكترونيك نيكوكاري با شماره تلفن 014 در آينده اي نزديك خبر داد؛ اينكه نيكوكاران از اين پس مي توانند براي كمك به افراد تحت پوشش بهزيستي بدون نياز به مراجعه به بانك ها، تنها درصورت تماس با شماره تلفن 014، مبلغ 200 تومان توسط گيرنده تلفن به شركت مخابرات پرداخت مي شود و اين رقم جزو كاركرد شماره تلفن فرد كمك كننده به حساب مي آيد.
شركت مخابرات اين وجه را روي قبوض تلفن مشتركان محاسبه و پس از دريافت، مبلغ مذكور را به حساب مشاركت هاي مردمي بهزيستي واريز مي كند.
تفاهم نظم و بهداشت
البته وجه اشتراك نيروي انتظامي و وزارت بهداشت آنقدر پررنگ نيست، اما اين دو با هم تفاهمنامه همكاري امضا كردند.
براساس اين تفاهمنامه، اين دو نهاد براي ارتقاي سطح سلا مت مردم كشور در زمينه هاي پژوهشي، آموزشي، اجتماعي و اجرايي با يكديگر همكاري و تبادل نظر مي كنند.
بررسي و تحقيق در مورد علل و انگيزه هاي بروز ناهنجاري اجتماعي، اعتياد، بيماري هاي مسري و شيوه مناسب برخورد با آن بررسي و نيز همكاري پژوهشي ميان آزمايشگاه هاي تشخيص جنايي نيروي انتظامي با سازمان انتقال خون و انستيتو پاستور و مركز ژنتيك ايران ازجمله موارد همكاري اين دو نهاد است. وزارت بهداشت و نيروي انتظامي همچنين متعهد شدند براي امدادرساني به بيماران رواني، كنترل داروهاي قاچاق، كمياب و تاريخ گذشته در بازار آزاد، برخورد با شبكه هاي قاچاق دارو، جمع آوري محصولا ت غذايي و آرايشي غير مجاز، مبارزه با سگ هاي ولگرد، شناسايي و جلوگيري از تردد خودروهاي آلوده كننده محيط زيست، جلوگيري از ذبح غيرقانوني دام و فروش لا شه هاي بدون مهر دامپزشكي و جلوگيري از تردد غيرمجاز مرزي به منظور كنترل بيماري ها با يكديگر همكاري كنند.
032661.jpg
افزايش بودجه دانشگاه ها
درست است كه بنزين گران نشده و شما در برابر هرگونه افزايش كه پاي پول در آن به ميان آمده باشد، واكنش نشان مي دهيد، ولي اگر مثلا  بودجه پژوهشي دانشگاه ها اضافه شده باشد باز هم ناراحت هستيد؟
دكتر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري در اينباره مي گويد: بودجه پژوهشي دانشگاه ها كه در سال 83 حدود هشت دهم درصد توليد ناخالص داخلي بوده، در برنامه چهارم توسعه به 1/2 درصد خواهد رسيد. با افزايش اين ميزان اعتبار اميدواريم يك جهش خوب علمي و پژوهشي در دانشگاه ها پديد آيد كه براي كشور بسيار تعيين كننده خواهد بود. وي همچنين در مورد تعداد استادان شاغل در دانشگاه ها و افزايش عده آنها نيز مي گويد: هيات علمي دانشگاه هاي كشور بيش از 55هزار نفر است كه تا پايان برنامه سوم نسبت استاد به دانشجو يك به 18 رسيده كه اين شاخص كيفي بسيار خوب است و در برنامه چهارم كماكان به جذب هيات علمي ادامه خواهيم داد..
لا زم به ذكر است بودجه دانشگاه ها در برنامه سوم توسعه، رقمي در حدود۴۰۰ ميليون دلا ر بوده است!

نوروز در بريتيش كلمبيا
تعطيل رسمي به فرمان ملكه اليزابت
032658.jpg
چندي پيش با برگزاري مراسمي در كتابخانه عمومي وست ونكوور در نورث شور و انتشار اعلا ميه رسمي از سوي ملكه اليزابت دوم، ملكه انگلستان كه رياست كل تشريفاتي كشورهاي مشترك المنافع از جمله كانادا را برعهده دارد جشن نوروز، جشن ديرپا و كهنسال ايرانيان به عنوان روز تعطيل رسمي در بريتيش كلمبيا اعلا م شد و از اين پس اول فروردين كه معمولا  برابر است با 21 مارچ به عنوان Day No Ruz روز نوروز در اين استان تعطيل است و به طور رسمي جشن گرفته خواهد شد.
در اعلا ميه رسمي كه با آرم ويژه دربار ملكه اليزابت دوم، ملكه بريتانيا، منتشر شده و يك نسخه آن نيز به مسوول انجمن فرهنگي ايرانيان ونكوور ارايه شده، آمده است: نظر به اينكه تاريخ ايرانيان به 3 هزار سال قبل از تولد عيسي مسيح مي  رسد و آنها جشن نوروز را از آن زمان هر ساله در اولين روز بهار برپا داشته اند و نظر به اينكه نوروز جشن تولد و تازه شدن طبيعت است و سلا متي، شادي، اميد، لذت و زيبايي را جشن مي گيرند و نظر به اينكه ايرانيان در طول تاريخ طولا ني خود خدمات بسياري به هنر، علوم و فلسفه كرده اند كه از جمله آنها آثار عمرخيام، رومي، خدمات ارزنده ابن سينا به علوم پزشكي و كشفيات پيشرفته رازي به علم شيمي (ذكرياي رازي كاشف الكل است) و ابداع و اختراع علم جبر (و براي نخستين بار حكيم عمرخيام با نوشتن كتابي به نام الجبرا علم رياضي جبر را به جهان معرفي كرده است)مي باشد و نظر به اينكه بيش از 30 هزار نفر از ايراني تباران اكنون در بريتيش كلمبيا زندگي مي كنند (برآوردهاي ديگر مي گويد شمار ايرانيان ساكن بريتيش كلمبيا حدود 50 هزار نفر است) و اين جشن بي همتاي خود را جشن مي گيرند و نظر به اينكه مردمان ايران خدمات ارزندهاي در زمينههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفاهي به عنوان مردماني خلا ق، فعال، حرفه اي و تحصيلكرده به استان بريتيش كلمبيا كرده اند و نظر به اينكه از سوي فرماندار ما به توصيه و پيشنهاد شوراي 903 و با نظر خود وي به تاريخ 11اكتبر 2002 به ما اطلا ع داده شد، اكنون بدانيد كه ما اين فرمان را صادر كرده ايم تا اعلا م داريم كه روز 21 مارچ 2005 در بريتيش كلمبيا مي  بايست به عنوان "نوروز" دانسته و شناخته شود.
اين فرمان را كه ما صادر كرده ايم به ثبت رسيده و مزين به مهر رسمي استان شده و اين شهادتي است براي به رسميت يافتن فرمان.
اين فرمان به شهادت عاليجناب Iona Campagnolo در استان بريتيش كلمبيا، در شهر ويكتوريا (مركز بريتيش كلمبيا) در روز سوم مارچ 2005و در سال پنجاه و چهارم سلطنت ما مي  رسد. اين فرمان ملكه اليزابت دوم به وسيله فرماندار انتصابي وي و دادستان كل استان بريتش كلمبيا به امضا رسيده است.
متن اين فرمان به طور رسمي روز اول آپريل در حضور چند نماينده مجلس قانونگذاري بريتيش كلمبيا به نماينده جامعه ايرانيان نورث شور ارايه شده است. در مراسم ويژه اي كه به همين مناسبت در كتابخانه عمومي وست ونكوور برگزار شد نمايندگان مجلس قانونگذاري بريتيش كلمبيا حاضر در مراسم سخنان كوتاهي ايراد كردند و پس از ارايه رسمي فرمان ملكه اليزابت به ايرانيان، همه حاضران در اين همايش ويژه، با كف زدن هاي ممتد و شادي، از اين رخداد مهم تاريخي استقبال كردند.
توضيح:
استان بريتيش كلمبيا واقع در جنوب كانادا و در شمال درياچه ميشيگان است و استان مركزي كانادا به شمار مي رود. اين استان يك مكان توريستي در كانادا به شمار مي رود و نسبت به مكان هاي ديگر كانادا آب و هواي بسيار خوبي دارد. يكي از معروف ترين دانشگاه هاي كانادا و جهان -بريتيش كلمبيا- در اين استان واقع شده است و همه ساله تعداد زيادي از بهترين دانشجويان جهان، مخصوصا ايران، براي ادامه تحصيل در اين دانشگاه، به كانادا اعزام مي شوند.

قانون
مبلغ جريمه در تهران 70000 ريال
مبلغ جريمه در شهرستان 70000 ريال
۱۰۵۲ حمل مسافر توسط آلا ت كشاورزي، ممنوع است.
وسايل نقليه كشاورزي، وسيله كار است و به شكل ابزار، اين وسيله جهت حمل مسافر يا بار طراحي نشده است و تنها قادر به حمل راننده(استفاده كننده) مي باشد. بنابراين سوار كردن مسافر يا باربري با اين وسايل، هم سبب آسيب رسيدن به خود وسيله مي شود و هم باعث به خاطر افتادن جان سرنشينان، راننده و صدمه ديدن بار مي شود.

در شهر
تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |