دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۰۵ - May 23, 2005
فقط ۳ هزار و ۵۰۰ بازرس
براي يك ميليون مكان توزيع مواد غذايي وجود دارد
002937.jpg
مهر: رئيس اداره بهداشت اماكن و مواد غذايي وزارت بهداشت و درمان با اشاره به كمبود نيروهاي بهداشتي ناظر بر بهداشت اماكن توزيع و فروش مواد غذايي گفت: هر ساله تعدادي از نيروهاي بهداشتي ناظر بر اماكن توزيع و فروش مواد غذايي در كشور بازنشسته مي شوند اما تعداد افراد جايگزين آنها بسيار كم است، به گونه اي كه در سه سال اخير ۷۰ نفر از بازرسان بهداشتي وزارت بهداشت بازنشسته شدند ولي به ازاي اين تعداد فقط دو نفر جايگزين شده اند.
مهندس ناصر فلاحي ضمن اعلام اين مطلب افزود: نيروهاي بهداشتي وزارت بهداشت و درمان كه وظيفه بازرسي مستقيم از اماكن فروش و توزيع مواد غذايي را دارند، نزديك ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در كشور است، در صورتي كه در كشور در حدود يك ميليون مكان فروش و توزيع مواد غذايي وجود دارد.
وي اظهار داشت : هر نيروي بهداشتي داراي وظايف متعددي است بنابراين نمي تواند تعداد زيادي از اين اماكن را تحت كنترل قرار دهد چون علاوه بر وظايف نظارت بر اماكن فروش و توزيع مواد غذايي بايد به فعاليت هاي ديگري نظير كنترل آب آشاميدني نيز بپردازند.
مهندس فلاحي گفت: اگر هر نيروي بهداشتي وزارت بهداشت و درمان، بتواند نزديك به ۱۰۰ مكان توزيع مواد غذايي را كنترل كند بايد در كشور ۱۰ هزار نفر نيروي بهداشتي وجود داشته باشد اما تعداد نيروهاي بهداشتي كشور يك سوم تعداد مورد نياز براي بازرسي از اماكن مواد غذايي است حتي اگر هر يك از اين نيروها بتوانند ۱۵۰ مكان را نيز تحت پوشش نظارتي خود قرار دهند نيز بازهم به ۷هزار نيرو نيازمند هستيم اما در اين صورت هم فقط كمتر از نصف اين تعداد در كشور وجود دارد.
وي ادامه داد: مشكلات بهداشتي اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي در شهرهاي بزرگ بسيار بيشتر از شهرهاي كوچك است چون در اين شهرها به علت زياد بودن اين اماكن و كمبود تعداد نيروهاي بهداشتي، همچنين زياد بودن فاصله هريك از اين اماكن و وجود ترافيك سنگين، نظارت سخت تر صورت مي گيرد اما در شهرهاي كوچكتر اين مشكلات بسيار كمتر بوده و حتي در صورت وجود مشكل بهداشتي نيز نيروهاي بهداشتي سريعتر از اين موضوع آگاه مي شوند.
مهندس فلاحي در خصوص ميزان بازرسي ها از اماكن فروش و توزيع مواد غذايي در كشور گفت: در سال هاي گذشته كه تعداد اين اماكن كمتر بود، نيروهاي بهداشتي موظف به بازرسي يك بار در ماه از اين اماكن بودند اما امروزه با توجه به افزايش تعداد اماكن توزيع مواد غذايي و كاهش تعداد نيروهاي بهداشتي، فاصله زماني اين بازرسي ها به هر سه ماه يكبار رسيده است و فقط در صورت وجود مشكل در يك مكان توزيع مواد غذايي تعداد اين بازرسي ها بيشتر مي شود.
رئيس اداره بهداشت اماكن و مواد غذايي وزارت بهداشت تصريح كرد: با اجراي طرح تشديد توسعه بهسازي مكان هاي توزيع مواد غذايي، نظارت بيشتري بر اماكني نظير چلوكبابي ها كه از ديگر مكان ها مهمتر است توسط نيروهاي بهداشتي در خارج از ساعات اداري و با پرداخت اضافه كاري در نظر گرفته شد اما در شهرهاي بزرگ، كمتر اين كار صورت مي گيرد چون ميزان حقوق اضافه كار براي آنها بسيار كم است.

اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان
سنجش در مورد نحوه تأثير معدل در كنكور
002940.jpg
فارس: وزارت آموزش و پرورش با سازمان سنجش كشور در مورد نحوه تأثير معدل در كنكور اختلاف نظر پيدا كرده اند.
تا چند سال پيش معدل كتبي ديپلم به عنوان يك درس با ضريب ۲ در كنكور تأثير داشت. اما در حال حاضر تأثيري در كنكور ندارد و با اين كه چندي است طرح تأثير معدل ديپلم در كنكور سراسري از سوي وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش مطرح شده است اما بين آموزش و پرورش و سازمان سنجش كشور در مورد نحوه تأثير معدل در كنكور اختلاف نظر ايجاد شده است.
آموزش و پرورش معتقد است بايد نمرات امتحانات نهايي كشوري به عنوان يك ضريب در كنكور لحاظ شود اما سازمان سنجش اعتقاد دارد اين تأثير بايد با ضريب مثبت باشد يعني اگر تأثير معدل باعث كاهش كل نمره شود در نظر گرفته نشود و اگر باعث افزايش شود در اين صورت لحاظ شود.
حسين توكلي، معاون سازمان سنجش كشور در اين باره گفت: طرح تأثير شرط معدل به عنوان يك درس در كنكور اكنون در كميته مطالعه و برنامه ريزي كنكور كه زير نظر وزير علوم مي باشد، در حال بررسي است.
معاون سازمان سنجش كشور تصريح كرد: البته اين مسأله نياز به كار كارشناسي دارد و در صورتي كه اين طرح تصويب شود از سال ۸۵ اجرا خواهد شد.

جسته ، گريخته
هزينه پزشكي قاليبافان قسطي مي شود
گروه اجتماعي: هزينه معاينه هاي پزشكي اوليه قاليبافان براي بيمه شدن بصورت شش قسط در مدت يك سال از آنان كسر مي شود. به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، مدير كل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه گفت كه تامين اجتماعي با صدور يك بخشنامه در هفتم فروردين ماه سال جاري به تمامي شعبه هاي اجرايي خود اجازه داد تا هزينه معاينه هاي پزشكي را كه پيش نياز بيمه قاليبافان است طي شش فقره قسط در مدت يك سال از آنان كسر كند. دكتر «مريم آموزگار» افزود: اين تصميم پس از تفاهم مابين سازمان تامين اجتماعي و مركز ملي فرش ايران وابسته به وزارت بازرگاني اتخاذ شده است. وي در خصوص پرداخت هزينه معاينه هاي پزشكي توسط دولت كه در تفاهمنامه ياد شده مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: معاينه پزشكي، پيش نياز براي زير پوشش قرار گرفتن در سازمان تامين اجتماعي است.
بررسي چالش هاي اوقات فراغت
002934.jpg
مهر: ضرورت تامين برنامه هاي مناسب براي پاسخگويي به بيش از ۹۵۰ ميليون ساعت اوقات فراغت دانش آموزي، دانشجويان و زنان خانه دار تهراني در ۹۰ روز تابستان، دستگاههاي مسئول در اين زمينه را با چالشي جدي مواجه كرده است. به گزارش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، ذكريا يازرلو دبير همايش علمي كاربردي بهبود كيفيت در مديريت اوقات فراغت كلان شهر تهران با بيان اين مطلب از ارايه ۱۵ مقاله پژوهشي در همايش مذكور خبر داد.وي با تاكيد بر وظيفه و نقش مديريت شهري در تامين برنامه هاي اوقات فراغت بيش از دو ميليون و ششصد هزار دانش آموز، دانشجو و بانوي خانه دار تهراني بررسي چالش هاي فراروي اوقات فراغت شهروندان تهراني و دستيابي به راهكارهاي بهبود كيفيت در مديريت اوقات فراغت را از جمله اهداف و ضرورت هاي برگزاري اين همايش برشمرد.همايش علمي كاربردي بهبود كيفيت در مديريت اوقات فراغت كلان شهر تهران، دوشنبه ۲/۳/۸۴ از ساعت ۸ تا ۱۷ در تالار حركت واقع در ابتداي بزرگراه كردستان ميزبان پژوهشگران، برنامه ريزان و مديران دستگاههاي مرتبط است.
سربازان متاهل بشتابند
مهر: مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مصوبه تسهيلات دوره خدمت سربازان متاهل كه از تير ماه سال ۸۲ آغاز شده است، فقط تا ۲۳ تير ماه سال جاري قابل اجراست و پس از آن مجددا مورد بازبيني قرار مي گيرد. سردار موسي كمالي همچنين افزود: مصوبه تسهيلات خدمت نظام وظيفه عمومي سربازان متاهل كه مي توانستند در نزديك ترين استان محل سكونت همسر به انجام خدمت نظام وظيفه بپردازند، با دو سال اعتبار در سال ۸۲ توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم رهبري تصويب شد و مجددا ۲۳ تير ماه امسال اين مصوبه مورد بازبيني و بررسي قرار خواهد گرفت.
۲ هزار نقطه حادثه خيز در جاده  هاي كشور
ايلنا: معاون دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده  اي وزارت راه، اعلام كرد: در تصادفات جاده  اي تنها ۵ درصد وزارت راه و ترابري مقصر است؛ زيرا ۸۵ درصد اين تصادفات بر اثر بي  توجهي خود راننده  ها رخ مي  دهد.به گزارش ايلنا، جواد سقايي، معاون دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده  اي وزارت راه و ترابري، گفت: در حال حاضر بيشتر از ۲ هزار نقطه حادثه خيز در جاده  هاي كشور وجود دارد كه بايد طي ۵ سال شاخص  هاي ايمني جاده  ها را افزايش دهيم.
وي، همچنين، تصريح كرد: پيشگيري از توليد خودرو، كمكي به كاهش ترافيك و حوادث جاده  اي نيست؛ بلكه بايد جلوي توليد ماشين  هاي غيراستاندارد گرفته شود.سقايي، افزود: تعداد كشته  هاي حوادث ترافيكي به ازاي هر ۱۰ هزار خودرو، ۸۰/۲۴ درصد است كه با اجراي راه  كارهاي مناسب اين عدد در سال ۸۴ به ۲۰ و در سال ۸۸ به ۱۵ درصد مي  رسد.
به گفته وي، تصادفات جاده  اي به ازاي هر ۱۰۰ هزار جمعيت در سال ۸۲ ، ۷/۳۸ درصد بود كه سال ۸۴ به ۳۸ و سال ۸۸ به ۳۵ درصد كاهش مي  يابد.

بيكاران۹۵،درصد فروشندگان كليه
مهر: مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي گفت: ۹۵ درصد افراد مراجعه كننده به مراكز انجام پيوند كليه را افرادي تشكيل مي دهند كه به علت بيكاري يا مشكلات تأمين زندگي ناچار به انجام اين كار شده اند.
دكتر مصطفي قاسمي ضمن اعلام اين مطلب افزود: با وجود اينكه تعداد پيوندهاي كليه در كشور سالانه در حدود يك هزار و ۸۰۰ پيوند است اما روزانه ۳۰ تا ۴۰ نفر براي فروش كليه خود به مراكز انجام اين پيوند مراجعه مي كنند.
وي اظهار داشت: هم اكنون فقط ۵ درصد افراد اهدا كننده كليه را اعضاي خانواده بيماران و يا افراد دچار مرگ مغزي تشكيل مي دهند چون متأسفانه، فرهنگ اهداي كليه از سوي خانواده ها از بين رفته و خانواده ها مايل هستند كه با پرداخت پول، كليه را از افراد زنده دريافت كنند.
دكتر قاسمي با بيان اينكه اغلب اين افراد را افراد شهرستاني و يا بيكار تشكيل مي دهند كه به علت عدم توانايي تأمين هزينه هاي زندگي مجبور به اين كار شده اند، تصريح كرد: براي جلوگيري از تخلف در خصوص اهداي پيوند كليه و بر اساس شرايط در نظر گرفته شده، افراد شهرستاني مراجعه كننده براي فروش كليه نمي توانند كليه خود را در تهران يا در شهرستان هاي ديگر غير از محل سكونت خود اهدا كنند، چون برخي از اين افراد در شهرستان هاي ديگر با گرفتن پول از بيماران و ندادن كليه خود، مرتكب تخلف شده اند و براي شناخته نشدن به شهرستان هاي ديگر مراجعه مي كنند.

ايجاد ۲۴۰ پايگاه گذران اوقات فراغت در مدارس تهران
مهر: همزمان با فرارسيدن فصل تابستان و دوران سه ماهه اوقات فراغت كودكان و نوجوانان و دانش آموز تهراني، فعاليت نهضت تابستانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با ارائه برنامه هاي متنوع فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزشي و با ايجاد فرهنگسراهاي تابستانه و مسافر و بيش از ۲۴۰ پايگاه اوقات فراغت در سطح مدارس شهر تهران از اول تيرماه آغاز خواهدشد .
عليرضا موحدي مسئول برنامه هاي تابستانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، با اشاره به فعاليت ۵ سال اخير نهضت تابستانه در ايام اوقات فراغت كودكان و نوجوانان،فعاليت هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزشي را رئوس اصلي برنامه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در فصل تابستان عنوان كرد و افزود: در همين راستا فعاليت هاي پژوهشي نهضت تابستانه از ابتداي سال در قالب برگزاري سمينارهاي مختلف اوقات فراغت، آسيب شناسي و نيازسنجي علمي، هنري، اجتماعي و فرهنگي در سطح شهر تهران به منظور تهيه و تدوين برنامه جامع و مدوني براي فعاليت اوقات فراغت، آغاز شده و فعاليت هاي تابستانه فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ و مراكز علمي، فرهنگي و هنري تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در قالب طرح تابستانه شهرداري تهران نيز پس از تصويب نهايي جزئيات طرح ها و برنامه ها، رسما از ابتداي تيرماه آغاز خواهد شد.
وي با اشاره به راه اندازي فرهنگسراهاي تابستانه در نقاط مورد نياز در سطح شهر تهران، اظهار داشت: پس از راه اندازي فرهنگسراي تابستانه توچال در سال گذشته، تابستان امسال نيز شاهد راه اندازي فرهنگسراي تابستانه پامچال در جنوب شرق تهران، فرهنگسراي چيتگر واقع در پارك چيتگر، فرهنگسراي ارم در پارك ارم و خانه فرهنگ كوهستان در كوههاي دركه و كلك چال خواهيم بود، همچنين در پايانه هاي مسافربري نيز پايگاههايي تحت عنوان «فرهنگسراي مسافر» داير خواهد شد.
موحدي راه اندازي پايگاههاي اوقات فراغت در سطح مدارس شهر تهران را از ديگر برنامه هاي در دست اجراي اين سازمان با همكاري وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد و ادامه داد : با همكاري آموزش و پرورش و اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ۲۴۰ پايگاه در مقاطع مختلف تحصيلي در سطح شهر تهران داير خواهد شد، همچنين با هدف توجه ويژه به امر ورزش، فعاليت هاي متنوعي در قالب برنامه هاي مختلف ورزشي در فرهنگسراي ورزش به اجرا در خواهد آمد و در بحث ورزش، رويكرد ويژه اي به فرهنگسراي ورزش خواهيم داشت.

ارايه برنامه مكتوب ۵ سال آينده اورژانس
ايسنا: رئيس اورژانس كل كشور از ارائه مكتوب برنامه ۵ سال آينده اورژانس كل كشور براي مردم و مسئولان خبر داد.
دكتر شهرام علمداري با اعلام اين خبر افزود: ظرف ۲ ماه آينده برنامه استراتژيك اورژانس به طور كامل از سوي دانشگاهها به اورژانس كل كشور تحويل و بر آن اساس برنامه ۵ سال آينده ارائه مي شود.وي همچنين با اشاره به ضرورت تشكيل سازمان اورژانس كشور از موافقت وزير بهداشت و سيستم تشكيلات براي تشكيل اين ساختار خبر داد و گفت:  ظرف اين هفته رايزني هاي لازم با سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور تشكيل سازمان اورژانس كشور صورت مي پذيرد.

فقر مطلق خانوارهاي زن سرپرست شهري
۵/۴۸ درصد كاهش يافت
ايسنا: بررسي ها نشان مي دهد درصد فقر مطلق خانوارهاي زن  سرپرست در شهرها از ۷/۶۳ در سال ۷۰ به ۲/۱۵ در سال ۸۰ كاهش يافته است.
نتايج پژوهش ژاله شادي طلب، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عليرضا گرايي نژاد، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد با عنوان فقر زنان سرپرست خانوار كه در زمينه فقر مطلق و نسبي در يك دوره ۱۰ ساله ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ انجام شده نشان مي دهد كه همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بيشتر از مردان سرپرست خانوار بوده و زن بودن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دايره فقر را افزايش مي دهد.
در بخشي از نتايج اين پژوهش آمده است: فقر زنان سرپرست خانوار در شهرها روند نزولي داشته اما زنان بي سواد و كم سواد در مناطق شهري به شدت در معرض فقر بوده اند.
بر اين اساس درصد فقر در ميان شاغلان همواره بسيار كمتر از خانوارهاي داراي سرپرست بيكار بوده و تقريبا در كليه وضعيت هاي شغلي طي سالهاي ۷۰ تا ۸۰ نسبت فقر زنان بسيار بالاتر از مردان بوده است. همچنين با افزايش اندازه خانوار امكان فقير شدن آن رو به كاهش مي گذارد و بر اساس يافته ها احتمال فقير بودن خانوارهاي ۳ نفره و كمتر، بيش از خانواده هاي پرجمعيت است.
از سوي ديگر درصد فقر در ميان گروه هاي سني ۲۵ سال و كمتر و همچنين ۵۶ سال و بيشتر همواره بيش از ساير گروههاي سني بوده و نسبت زنان در اين دو گروه سني بيش از مردان است. بدين ترتيب گرچه فقر در ايران و در ميان زنان سرپرست خانوار طي ۳ دهه اخير كاهش داشته اما با توجه به تعداد زنان سرپرست خانوار در كل كشور و سهم آنها در دهك هاي اول و دوم (فقيرترين گروه ها) مي توان نتيجه گرفت كه زنان سرپرست خانوار به دليل بي سوادي، داشتن خانواده هاي كوچكتر و شاغلان كمتر در خانوار جزو فقرا محسوب مي شوند.
همچنين در سال ۱۳۸۰ فقر مطلق در ميان زنان سرپرست خانوار اعم از باسواد و بي سواد كاهش يافته و بدين ترتيب روند طي شده گوياي اهميت گسترش فعاليت هاي سوادآموزي براي زنان (بويژه توام كردن اين آموزش ها با مهار هاي زندگي و شغلي) در مناطق شهري و روستايي است كه مي تواند تا حدود زيادي خطر قرار گرفتن زنان در دام فقر را كاهش دهد.
در همين سال حدود ۸ درصد از زنان در شهرها و ۱۰ درصد در روستاها سرپرست خانوار بوده اند. در حالي كه درصد فقر مطلق در كشور ۳/۱۵ درصد برآورد شده و درصد فقر در ميان زنان سرپرست خانوار ۵/۱۷ و در ميان مردان ۸/۱۴ درصد بوده است. بنابراين احتمال در معرض فقر قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار بيشتر از مردان است.

فرم نحوه تنظيم دادخواست در ديوان عدالت اداري ارائه شد
گروه اجتماعي: نحوه تنظيم دادخواست به ديوان عدالت اداري توسط اداره تحقيق و بررسي ديوان عدالت اداري تهيه شده و در اختيار مردم قرار مي گيرد.
ديوان عدالت اداري به منظور حل مشكلات مردم و ديوان براي تنظيم دادخواست كه معمولاً باعث اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها مي شد فرم دادخواستي در اختيار مراجعان قرار مي دهد. اين فرم شامل نحوه تنظيم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري، تعداد برگه هاي دادخواست و هزينه هاي آن و مراحل اداري تقديم دادخواست مي شود.
در اين فرم همچنين به مواد قانوني نحوه تنظيم دادخواست اشاره شده است.

ابلاغ نظام مالي طرح پزشك خانواده
فارس: قائم مقام معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: نظام مالي و پرداختي طرح پزشك خانواده مراحل نهايي كارشناسي خود را سپري مي كند و طي هفته جاري به سراسر كشور ابلاغ مي شود.
حميدرضا جمشيدي همچنين افزود:  بر اساس اين نظامنامه نحوه عقد قرارداد پزشكان با سازمانهاي بيمه گر و مراكز بهداشتي و درماني روستايي بر اساس شاخصهاي تعيين شده، اعلام مي شود . وي گفت: مباني نظام پرداخت در طرح پزشك خانواده در روستاها ميزان محروميت منطقه، فاصله آن تا مراكز شهري، كيفيت خدمات ارائه شده از سوي تيم پزشكي و تعداد جمعيت تحت پوشش آن است.
وي افزود: هرچه منطقه اي محرومتر باشد يا فاصله بيشتري تا مركز شهر داشته باشند و نيز هر چه جمعيت بيشتري از سوي تيم پزشكي پوشش داده شود ضريب بيشتري به خدمات آن تيم تعلق مي گيرد. جمشيدي گفت: سقف جمعيت تحت پوشش هر تيم پزشكي كه شامل يك پزشك عمومي، پرستار، بهيار و تكنسين مي شود ۳۵۰۰ نفر است و در مناطق بسيار محروم كه هيچ پزشكي وجود ندارد حداكثر چهار هزار نفر است.

اختصاص يك درصد هزينه هاي بيمه گران
به اقدامات پيشگيرانه
مهر: معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه گفت: پيش بيني شده كه يك درصد از هزينه هاي سازمان هاي بيمه اي كه براي خسارت پرداخت مي شود به اقدامات پيشگيرانه اختصاص يابد.
محمدرضا واعظ مهدوي در حاشيه كارگاه هم انديشي بيمه پيشگيري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: سياست پيشگيري جزء موارد مورد توجه قانونگذاري در تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و برنامه ۵ ساله چهارم بوده است تا شاهد كاهش آسيب هاي احتمالي باشيم.
وي افزود: اكثر صاحبنظران معتقدند كه با توجه به اينكه پيشگيري هزينه كمتر و اثربخشي بيشتري دارد مقدم بر امر درمان است اما در حوزه هاي مرتبط با رفاه و تامين اجتماعي اين سياست چندان روشن نشده است.
مهدوي در ادامه گفت: در حال حاضر براساس قوانين كار، سازمان تامين اجتماعي غرامت و خسارت هاي از كارافتادگي بسيار پرداخت مي كند در حالي كه با برنامه ريزي و اقداماتي خاص مي توان از وقوع چنين حوادثي خودداري نمود.
وي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از ۵۰ درصد از حوادث شغلي در اثر بي احتياطي رخ مي دهد در حالي كه اين امر قابل پيشگيري است.
وي با اشاره به اينكه مجموع خسارتهايي كه در حوزه هاي مختلف پرداخت مي شود بسيار زياد است ، گفت: هزينه هايي كه سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني پرداخت مي كند، نوعي پرداخت خسارت است و اگر بيمار را نوعي خسارت در نظر گيريم بيش از ۲ هزار ميليارد تومان در سال خسارت بيماري پرداخت مي كنيم.
همچنين در سيستم هاي بيمه اي در بخش غرامت دستمزد و صدمات كاري بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان ساليانه خسارت پرداخت مي شود در حالي كه درصد بالايي از آن قابل پيشگيري است.

اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |