دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۰۵ - May 23, 2005
دكتر حداد عادل:
بناي مجلس حفظ احترام و رابطه مناسب با خبرنگاران است
گروه سياسي: غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مطالب مندرج در روزنامه شرق دوشنبه هفته گذشته را رد كرد و گفت: مجلس هفتم از آغاز به كار بناي كار خود را بر دوري از جنجال و هياهو گذاشته است.
وي افزود: بنده هيچ وقت قصد نداشتم در نطق هاي قبل از دستور خود به هياهوهايي كه در اطراف مجلس رخ مي دهد بپردازم و وقت مجلس را كه وقت ملت است به آن اختصاص دهم، اما در روزهاي اخير نوع مطالبي كه درباره مجلس و خبرنگاران مطرح شده است و شدت آنها، بنده را وادار كرد كه به حكم بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلي مجلس از شأن و جايگاه مجلس دفاع كنم و توضيحاتي را براي افكار عمومي ارايه كنم.
رئيس مجلس گفت: ماجراي روزهاي اخير از نطق همكارمان آقاي نصيري نماينده گرمي در مجلس در روز يكشنبه هفته گذشته آغاز شد كه من در سفر استان مركزي بودم و از راديو در مسير ساوه اخبار مجلس را دنبال مي كردم و تذكر آقاي باهنر درباره اين نطق را هم شنيدم و احساس نكردم پس از آن اتفاقي افتاده باشد. حدادعادل افزود: آن چه تعجب آور است اين است كه روزنامه شرق در صفحه ۷ خود در روز ۲۶ ارديبهشت مطلبي را نوشت كه پس از تحقيق، بنده كذب بودن آن را دريافتم و هيچ يك از نمايندگان نيز اين اتفاقات را كه در شرق آمده بود تاييد نكردند و بجز خبرنگار روزنامه شرق هيچ يك از مطبوعات نيز اينگونه جلسه علني مجلس را روايت نكرده اند.
حدادعادل تصريح كرد: براي حصول اطمينان از اين موضوع فيلم سخنراني آقاي نصيري را دوباره تماشا كردم. آقاي افروغ در جلسه حضور داشت و آقاي ابوطالب و كوچك زاده هم هيچ حركتي به سوي تريبون آقاي نصيري نداشتند.
وي گفت: همان روز آقاي كوچك زاده از طريق يكي از دوستان خود سعي مي كند مطلب روزنامه شرق تكذيب شود ولي فرداي آن روز در انتهاي ستون اول سمت راست توضيح كوتاهي درباره كوچك زاده نوشته مي شود كه تكذيب محسوب نمي شود و اين اقدام روزنامه شرق منجر به دامن زدن مطبوعات به اين حوادث شد.
رييس مجلس گفت: احساس مي كنم تلاش سازمان يافته اي براي قراردادن مجلس در مقابل خبرنگاران در شرف تكوين است. موضع مجلس هفتم احترام و همكاري با خبرنگاران است و هيچ بنايي بر محدودكردن فعاليت خبرنگاران نداريم كما اينكه خبرنگار شرق از ابتداي مجلس هفتم تاكنون بدون هيچ مانعي همواره در مجلس حضور داشته است و با اينكه موضع روزنامه شرق با مجلس هفتم متفاوت است اما اين گونه مسايل را در همكاري خود با خبرنگاران دخالت نمي دهيم.
حدادعادل افزود: اطلاع رساني در رسانه ها و آزادي خبررساني از لوازم اوليه مردم سالاري است. اگر اشتباهي در كار مجلس است جامعه و مطبوعات بايد به ما تذكر دهند ولي سئوال ما اين است كه آيا آزادي براي پوشاندن حقيقت است يا براي اين است كه پا روي حقيقت گذاشته نشود و مطالب كذب به مجلس نسبت داده نشود.
وي گفت: اگر پيراهن سياهي بايد پوشيد و عزا بايد گرفت براي اين نوع استفاده از آزادي است ما اصرارمان دفاع از آزادي، اخلاق و صداقت است.
رئيس مجلس افزود: نام نبردن از كانديداها و تاكيد كردن بر معيارها به جاي مصاديق به سود مجلس، ملت و كانديداها نيست، نبايد مجلس محلي براي طرح اين گونه مباحث شود.
حداد گفت: بناي مجلس حفظ احترام و رابطه مناسب با خبرنگاران است ولي اگر خبرنگاري احساس كرد در مجلس اهانتي به او شده به محاكم قضايي مراجعه  كند و اسناد و مدارك خود را عرضه كند. ما هيچ مخالفتي نداريم و از اهانت به خبرنگاران هم دفاع نمي كنيم ولي از شأن مجلس دفاع مي كنم.
اين در حالي بود كه سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات براساس اظهارات چند روز قبل، ديروز در مقابل مجلس شوراي اسلامي دست به تحصن زد. تصور اين بود كه اين تحصن با حضور گسترده خبرنگاران مواجه شود اما اينگونه نشد و كمتر از ۵۰ نفر در اين تحصن حضور يافتند. شمس الواعظين درخصوص علت اقدام خود گفت: با اين اقدام ما، از اين به بعد هيچ نماينده اي جرات نمي كند به خبرنگاران توهين كند چرا كه ممكن است واكنش آن خودسوزي خبرنگاري جلوي مجلس باشد. او خواستار اخراج نماينده هتاك مجلس و عذرخواهي رسمي رئيس مجلس براي پايان تحصن بود اما عدم همراهي خبرنگاران اين خواسته را بي نتيجه گذاشت. سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات همچنين از سخنان رئيس مجلس انتقاد كرد. شجاع پوريان عضو هيات رئيسه فراكسيون اقليت مجلس نيز قبل از پايان تحصن در جمع خبرنگاران از تحصن به عنوان يك اعتراض جدي ارزشمند نام برد و از شمس الواعظين و متحصنين تقدير كرد. مروتي، قمي، گرامي مقدم و تابش از ديگر نمايندگاني بودند كه در جمع متحصنين حضور يافتند.
در ادامه جلسه علني لايحه موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه ميان ايران و كويت به تصويب رسيد.
همچنين جزئيات لايحه الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در شور دوم مورد بررسي قرار گرفت اما به دليل ارايه پيشنهادهاي متعدد نمايندگان ادامه بررسي و تصميم گيري نهايي در اين خصوص به جلسه علني بعد موكول شد.
در اين لايحه به وزارت نيرو اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه و به منظور تامين نياز ضروري آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنفي، مرغداري، دامداري ها، خدماتي و گلخانه اي با مصارف آبي اندك براساس سقف تخصيص آب در هر دشت به صدور مجوز حفر چاه اقدام كند.
در ادامه جلسه علني ديروز سيد محمد ابطحي نماينده خميني شهر از وزير صنايع و معادن درباره نابساماني صنعت نساجي و اقدامات صورت گرفته براي نوسازي و بازسازي اين صنعت سئوال كرد كه پس از توضيحات جهانگيري، نماينده سئوال كننده قانع نشد و سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون رفت.
در حاشيه
* تحصن ماشاءالله شمس الواعظين به همراه كمتر از ۵۰ نفر كه خود را روزنامه نگار و فعال سياسي معرفي كردند پايان يافت اين در حالي بود كه متحصنين تاكيد كرده بودند تا زماني كه كسي از طرف مجلس از آنها عذرخواهي نكند به تحصن خود ادامه خواهند داد.
* اسماعيل جبارزاده، عضو فراكسيون اقليت در واكنش به سخنان پيش از دستور حدادعادل درباره مطبوعات گفت: اگر سه ماه پيش در پي نطق يكي از نمايندگان مجلس عليه يكي از كانديداها اجازه نمي داديد از تريبون مجلس له يا عليه كانديدايي صحبت كند حوادث هفته گذشته تبديل به مسايل روز مطبوعات نمي شد.
حداد در پاسخ به تذكر وي گفت: من سه ماه پيش در پاسخ به تذكر شما مخالفت خود را با تخريب چهره ها اعلام كردم.
* محمدتقي رهبر، نماينده اصفهان نسبت به تعطيلات بيش از حد مجلس انتقاد كرد و از نمايندگان خواست تا از پرداختن به مباحث ماجراجويانه پرهيز كنند.
* تحصن دانشجويان معترض به پذيرش دانشجو با اخذ شهريه در دانشگاه هاي دولتي در مقابل مجلس شوراي اسلامي كه از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شده بود ظهر ديروز با توجه به مذاكراتي كه با برخي از نمايندگان مبني بر ارايه طرح دوفوريتي در جلسه روز سه شنبه داشته اند تحصن خود را موقتاً پايان دادند.
* نمايشگاه كتاب و آثار حضرت امام(ره) ديروز با حضور محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس گشايش يافت. در اين نمايشگاه تابلوهاي نقاشي و نيز عكس هايي از امام(ره) و آثار پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي و نيز موسسه تنظيم و نشر آثار امام ارايه گرديده است.
* در جمع متحصنين مطبوعاتي جمعي از معلمان و دانشجويان نيز حضور داشتند.
* متحصنين پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود: «اهانت به خبرنگار اهانت به آزادي» ، «خبرنگار نماينده وجدان عمومي» ، «مطبوعات ركن چهارم دموكراسي» .
* در پايان تحصن بيانيه اي توسط يكي از خبرنگاران كه ۵ بند داشت قرائت گرديد.

ايران در ژنو منتظر آخرين حرف اروپا است
002997.jpg
گروه سياسي: پس از اظهارنظرهاي متفاوت در مورد زمان و مكان مذاكرات آينده وزيران سه كشور اروپايي با حسن روحاني، در نهايت روز گذشته آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام كرد اين جلسه چهارشنبه در ژنو و در سفارت جمهوري اسلامي در اين شهر برگزار خواهد شد.
در پي تصميم ايران براي آغاز بخشي از فعاليتهاي هسته اي در كارخانه UCF اصفهان وزراي خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه به همراه خاوير سولانا كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا با ارسال نامه اي به حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از ايران خواستند در تصميم خود تجديدنظر كند و به منظور هماهنگي هاي بيشتر در جلسه اي مشترك با آنها گفتگو كند. آنها به صورت ضمني تهديد كردند كه آغاز فعاليتهاي هسته اي نقض توافق پاريس و موجب همراهي اروپا با آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خواهد بود.
روحاني اعلام كرد كه ايران درپي تقاضاي ديدار مقامات اروپا آغاز فعاليتهاي UCF اصفهان را به تاخير مي اندازد تا در آخرين فرصت نظرات اروپا را بشنود. آصفي در هفته گذشته گفت كه اين آخرين فرصت اروپا خواهد بود. البته ايران معتقد بود فعاليتهاي مورد بحث در UCF اصفهان به غني سازي مربوط نيست و خللي در توافق پاريس ايجاد نمي كند.هفته گذشته مقامات كشورمان زمان جلسه را دوشنبه در بروكسل و اروپايي ها سه شنبه در پاريس اعلام كردند كه صحبتهاي آصفي پايان اظهارنظرها در خصوص زمان و مكان اين مذاكره بود.
روز گذشته آصفي درباره اين كه چه انتظاري از نتيجه اين مذاكرات مي رود؟ اظهار داشت: انتظار ما به اين برمي گردد كه طرف اروپايي  چه پيشنهاداتي براي طرح كردن داشته باشد. ما در اين جلسه حرف و طرح جديدي براي گفتن و مطرح كردن نداريم، آنها نامه دادند و تقاضاي مذاكره كردند و اينجا ما مي خواهيم بشنويم اروپايي ها چه حرفي دارند.
آصفي تاكيد كرد: اگر اروپايي ها پيشنهاداتي غير از غني سازي و چرخه سوخت داشته باشند، براي ما غيرقابل قبول است؛ ولي اگر پيشنهادات آنها حقوق ما را تامين كند، ما آمادگي كار كردن را داريم و اين بستگي به حرف هايي دارد كه آنها خواهند زد؛ به هر حال جمهوري اسلامي ايران ديگر سياست بهانه جويي، اتلاف وقت و امروز و فردا را نمي پذيرد و اميدواريم ژنو مسايل را روشن كند.وي در خصوص ارجاع پرونده كشورمان به شوراي امنيت گفت: اين مساله به لحاظ حقوقي عملي نيست، ولي اگر فشار يك كشور باعث بروز چنين مساله اي شود، ما فكر مي كنيم طرف مقابل بيشتر از ما ضرر خواهد كرد.
چنين مساله اي، موضوعي را كه با گفتگو قابل حل است به بحراني وارد مي كند كه ديگر اروپايي ها هيچ امكاني براي كنترل آن نخواهند داشت؛ در آن شرايط ايران تعهدي را احساس نمي كند و براساس تصميمات يكجانبه خود عمل خواهد كرد.
روز جمعه خبرگزاري انگليسي رويترز به نقل از ديپلمات هاي ناشناس اروپايي مدعي شد ايران پيشنهاد جديدي مبني بر غني سازي نهايي اورانيوم در روسيه پس از فرآوري آن در ايران را مطرح كرده است كه روز شنبه سيروس ناصري مذاكره كننده ارشد ايراني گفت اين پيشنهاد طرح شده و تهران در حال بررسي اين پيشنهاد است.
آصفي روز گذشته در اين خصوص گفت: جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص به روس ها هيچ پيشنهادي نداده است و لذا اين خبر غلط است.
وي ادامه داد: روس ها ايده اي مطرح كردند كه البته نمي توان آن را پيشنهاد ناميد، يكي از ايده هايي كه از جانب آنها مطرح شده اين گونه بود كه مادامي كه عمليات غني سازي در نطنز انجام نمي شود و نطنز براي غني سازي آماده نيست، در اين مدت كوتاه و تا آماده شدن نطنز، غني سازي محصولات اصفهان در روسيه انجام پذيرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان افزود: اين جريان، ايده اي بود كه بحثي در خصوص آن انجام نشده طرفين در خصوص آن به توافقي نرسيدند. به هر حال بايد ديد اين مساله به كجا مي انجامد و آيا اين امكان هست كه براي مدت زماني موقت، غني سازي محصولات اصفهان در روسيه انجام گيرد و پس از تكميل نطنز، اين عمليات در آنجا تداوم يابد يا نه، چرا كه به هر حال ما نمي توانيم از نطنز چشم پوشي كنيم.

نخست وزير عراق به زودي به ايران مي آيد
ايسنا: آصفي خبر داد، در سفر خرازي به بغداد قرار شد نخست وزير عراق در آينده  نزديك به ايران بيايد و همچنين قرار است كميسيون عالي دو كشور برگزار شود.
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه  كشورمان روز گذشته در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در ارزيابي سفر كمال خرازي، وزير امور خارجه  كشورمان به عراق اظهار داشت: سفر دكتر خرازي به عراق حاوي اين پيام مهم بود كه جمهوري اسلامي ايران از تحولات كنوني عراق كه در راه استقرار دولت فراگير و حكومت برخاسته از اراده  مردم است، حمايت مي كند و حاضر است در اين راستا هرگونه همكاري را انجام دهد. سخنگوي وزارت امور خارجه ي كشورمان درباره ي بحث دريافت غرامت از عراق گفت: در خصوص بحث غرامت صحبت نشد؛ اين مساله بايد در جاي خود مطرح شود و در اين كه اين جريان از حقوق ايران است و بايد در زماني طرح شود، شكي نيست. آصفي با اشاره به معرفي صدام به عنوان متجاوز در جنگ ايران و عراق از جانب دو كشور خاطرنشان كرد: به هر حال براي اولين بار در بيانيه اي مشترك بين ما و عراق چنين مساله اي اعلام شد و آنها مي پذيرند كه صدام در اين خصوص متجاوز بوده و اين مساله اي است كه رييس مجلس عراق كه از برادران اهل سنت هم هست، بر آن تاكيد داشته كه صدام جنگي زشت عليه ايران و مردمش به راه انداخت و تبعات يك جنگ متوجه متجاوز خواهد بود.

هر ايراني ۲۱۶۰ ساعت اوقات فراغت دارد
گروه اجتماعي: بر اساس پيش بيني هاي «سند برنامه ساماندهي اوقات فراغت جوانان» ، برنامه هاي بانشاط در ميان جوانان تا پايان برنامه چهارم (سال ۱۳۸۸) بايد به ۲۰ درصد افزايش يابد.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر استاندارد اوقات فراغت در جهان ۸۰ روز در سال و اين رقم در ايران ۹۰ روز است. از سوي ديگر از ۸ هزار و ۷۵۰ ساعت عمر يكساله انسان ۷۸درصد (۶ هزار و ۸۳۰ ساعت) صرف تأمين نيازهاي ضروري مي شود و ۲۲ درصد (يكهزار و ۹۲۰ ساعت) نيز به اوقات فراغت اختصاص دارد، لذا اين موضوع اهميت برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان را دو چندان مي كند.

اخبار كوتاه
حداد عادل :همه بايد كمك كنند تا خرمشهر خرم تر از گذشته شود
مهر: رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز بايد همه ايران كمك كنند تا شهري كه به مادر وطن بازگشته، دوباره خرمشهر و خرم تر از گذشته شود و در اين راه دشواري هاي زيادي وجود دارد چرا كه بازسازي اجتماعي يك شهر بسيار دشوارتر از بازسازي ظاهري آن است.دكتر غلامعلي حداد عادل پيش از ظهر ديروز در جمع خانواده هاي شهدا، ايثارگران و مسئولان خرمشهر و اعضاي ستاد بزرگداشت سالگرد آزادسازي خرمشهر، در تالار مدرس مجلس مشروطه ضمن گراميداشت سالگرد آزادسازي خرمشهر گفت: خاطره سرافرازي، فداكاري، استقلال و آزادي ملت غيور خرمشهر و احترام به همه شهيداني كه در گمنامي و تنهايي از اين شهر دفاع كرده و همه ايثارگراني كه آن حماسه را آفريدند و قلب امام را شاد كردند، بايد زنده بماند و اين خاطره خوش بايد به نسل هاي آينده منتقل شود.
تأكيد جنتي بر دقت نظر شوراي نگهبان در مورد شناسايي كانديداها
ايسنا: نماينده  ولي فقيه و دبير شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در سخنراني هفتمين همايش سراسري مسئولان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ستادهاي تابعه سراسر كشور، گفت: انقلاب اسلامي  ما هميشه از طرف دشمنان و مستكبران جهان مورد تهديد واقع شده و در رأس آنها آمريكاي مستبد، انقلاب اسلامي را سد راه خود دانسته و احساس خطر مي كند اما با اين وجود مجموعه انقلاب ما با سرمايه هاي فراوان كه در رأس آنها فرهنگ غني اسلامي  و تشيع است، همواره در برابر اين گونه تهديدات ايستادگي كرده است.
آيت ا... جنتي همچنين درخصوص چاره انديشي در برطرف كردن مشكلات موجود، به رفع مشكلات در سه قوه اشاره كرد و گفت: مسئولان بايد مسئولانه و با احتساب اينكه در برابر عدل الهي پاسخگو هستند، با درايت و تدبير، چاره انديشي كنند كه نقش مهم و كارساز قوه  مجريه را در اين زمينه نمي توان انكار كرد و اين مديريت بايد مثل تدبير رهبري و در راستاي همان افكار و اعمال باشد، يعني رئيس جمهور آينده ضمن داشتن تقوا، آگاهي كامل، بينش سياسي و تفكر اقتصادي بايد در رفع مشكلات جوانان، فقر و بيكاري برآيد.
دبير شوراي نگهبان در ادامه سخنانش در خصوص تأييد يا رد صلاحيتهاي رياست جمهوري، گفت: شوراي نگهبان با دقت نظر و بررسي در مورد شناسايي اين كانديداها به تفحص مي نشيند و حداكثر تلاش خود را انجام مي دهد تا روز ۲۷ خرداد كه روز رأي گيري است، شاهد يك انتخابات سالم و به دور از تنش باشيم.وي همچنين ضمن توصيه و دقت نظر رأي دهندگان در گزينش رئيس جمهور آينده به وظايف كانديداها اشاره كرد و گفت: كانديداها هم ضمن حفظ ارزشهاي متعالي اسلام از شايعه سازي، مطرح كردن مسائل بي اساس، كذب و مسائل تفرقه انگيز و تحريك آميز جدا خودداري كنند تا انشاءالله اين رخداد عظيم و دشمن شكن را با موفقيت سپري كرده و بار ديگر شاهد مشاركت همه جانبه و حضور چشم گير مردم عظيم كشورمان در اين عرصه  سرنوشت ساز باشيم.
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي:
سوم خرداد نقشه هاي شوم استبداد گران را نقش بر آب كرد
ايسنا: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي  با صدور اطلاعيه اي، سالروز پيروزي رزمندگان اسلام و جان بر كفان غيرتمند را در آزادسازي خرمشهر قهرمان گرامي  داشت.
در اين اطلاعيه آمده است: سوم خرداد سال ،۱۳۶۱ يادآور حماسه اي بزرگ و پيروزي عظيمي  است كه غيور مردان و رزمندگان اسلام در تاريخ پرافتخار دفاع مقدس، آفريدند و با مقاومت، ايثار و رشادت خرمشهر عزيز را پس از ۱۹ ماه اسارت از چنگ دشمن مزدور و متجاوز، آزاد ساختند تا بار ديگر با شكست دادن دشمن، پيروزمندانه نقشه هاي شوم استبدادگران را نقش بر آب كنند.
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در پايان از مردم سلحشور و قدرشناس ايران اسلامي دعوت كرد تا در ويژه برنامه هاي گراميداشت مقام شامخ شهداي دفاع مقدس به ويژه شهداي عمليات بيت المقدس و تكريم ايثارگري هاي رزمندگان در سراسر ميهن اسلامي شركت فرمايند.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |