چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۴ - - ۳۷۷۶
كاشف عملكرد پيچيده  ترين ماشين سلول
صبا ولدخان ، برنده جايزه دانشمند جوان عملكرد پيچيده ترين ماشين سلول را كشف كرده است
004332.jpg
عكس: سامان اقوامي/ايسنا
علي شمس
صبا ولدخان به دليل تحقيقات بنيادي خود در چهار سال اخيرعلاوه بر جايزه دانشمند جوان سال۲۰۰۴ جوايز علمي معتبر ديگري را نيز از جمله جايزه علمي Searle كسب كرده است
صبا ولدخان، برنده جايزه دانشمند جوان با اشاره به رويكرد فزاينده محققان علوم پزشكي به تحقيقات سلولي مولكولي تاكيد كرد: تقريبا هيچ بيماري وجود ندارد كه عملكرد ماشين هاي سلولي در بروز آن نقش نداشته باشد و كشف و مدلسازي نحوه عملكرد اين ساختارها زمينه ساز شناخت نحوه ايجاد انواع بيماري ها و دستيابي به روش هاي درمان آنهاست.
اين استاديار و پژوهشگر جوان ايراني دانشگاه Case western reserve كه به دليل كشف عملكرد پيچيده ترين ماشين سلولي، جايزه بزرگ علمي دانشمند جوان سال را از انجمن توسعه علم آمريكا(AAAS)
- ناشر مجله علمي Science - دريافت كرده است، درباره فعاليت هاي پژوهشي خود در اين زمينه گفت: تحقيقات من درباره يك ماشين سلولي بسيار پيچيده موسوم به Spliceosome است كه از بيش از 300 مولكول مختلف تشكيل شده و وظيفه آماده سازي اطلاعات ژنتيكي را برعهده دارد. اين مجموعه مولكولي كه در هسته تمام سلول ها - به استثناي معدودي از باكتري ها و تك سلولي هاي فاقد هسته - وجود دارد، تقريبا در تمام فعاليت هاي سلول و به تبع آن جانداران مختلف از لحظه تولد تا مرگ نقشي مستقيم و حياتي دارد به طوري كه در هر ثانيه صدها واكنش توسط اسپلايسوزوم در هر سلول انجام مي شود.
او اضافه كرد: تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد كه عامل بسياري از مشكلات ژنتيكي از جمله يك سوم بيماري هاي ژنتيكي و بسياري از سرطان ها و امراضي نظير آلزايمر و مشكلات پيري مستقيما ناشي از بروز اختلال در عملكرد اين بخش از سلولهاست.
ولدخان با اشاره به اين كه ساختار بسيار بزرگ و پيچيده اين سيستم، فهم عملكرد آن را تاكنون غيرممكن كرده بود، خاطرنشان كرد: من در تحقيقات خود توانستم از بين بيش از 300 جزء مختلف ماشين دو مولكول را كه نقش اساسي در عملكرد سيستم دارند شناسايي كنم.
با كشف دو جزء اصلي Spliceosome ساختار آن به حدي ساده شده كه اينك پس از دو دهه از آغاز چنين تحقيقات سلولي، امكان بررسي نحوه عملكرد ماشين و اجزاي اصلي آن و بتدريج نقش 300 جزء ديگر ماشين كه وظيفه تنظيم و كنترل عملكرد اين سيستم پيچيده را برعهده دارند، فراهم شده است.
او افزود: از حدود 300 و اندكي مولكول موجود در اين ماشين سلولي، حدود 200 مولكول به طور مستقيم در روند فعاليت هاي ژنتيكي سلول دخالت دارند و بقيه بيشتر نقش تنظيمي دارند.
ولدخان كه در تحقيقات خود از سلول هاي انساني بهره  گرفته است، درباره نقش و سازوكار عملكرد ماشين سلولي Spliceosome گفت: تمام اطلاعات ژنتيكي سلول ها كه در هسته ذخيره شده اند، در صورتي قابل استفاده هستند كه از اين ماشين عبور كنند. هر بخش از سلول كه به مولكول خاصي نياز دارد پيامي را به Spliceosome مي فرستد و ماشين هر بار اطلاعات ژنتيكي را طوري مرتب مي كند كه دقيقا مولكول مورد نظر سلول ساخته شود.
استاديار ايراني دانشگاه كيس وسترن رزرو خاطر نشان كرد: نحوه عملكرد Spliceosome بدين صورت است كه اطلاعات ژنتيكي به هنگام استفاده به صورت
RNA پيام بر كه نسخه اي از DNA (اطلاعات ذخيره شده در هسته) است به آن وارد مي شود. ماشين با توجه به نياز سلول قطعاتي از RNA پيام بر را حذف كرده و با اتصال به ساير بخش ها، رشته تازه اي از اطلاعات ژنتيكي را ايجاد مي كند كه مي تواند مولكول هاي مورد نياز سلول را توليد كند.
وي افزود: توانايي اين ماشين در ساخت طيف بسيار متنوعي از مولكول ها با بهره گيري از اطلاعات ژنتيكي سلول از عواملي است كه ايجاد جانداران پيچيده اي نظير انسان را فراهم كرده است به طوري كه توانايي spliceosome در ساخت مولكول هاي متفاوت جانداران پايين تر بتدريج كاهش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه در هر سلول حدود 10 هزار اسپلايسوزوم وجود دارد، اظهار داشت: اسپلايسوزوم ساختاري پيش ساخته نيست بلكه در هر لحظه بر اساس سيگنال ارسالي از هر ژن و نحوه تغييرات لازمه در آن مولكول هاي تشكيل دهنده اين ماشين سلولي كه به ميزان ده ها برابر بيش از كل اسپلايسوزوم هاي فعال در سلول پراكنده اند به يكديگر محلق شده و پس از انجام عمل مورد نظر مجددا پراكنده مي شوند.
ولدخان با بيان اينكه با توجه به ميزان پيچيدگي ساختار جانداران مختلف و در نتيجه ميزان تغييرات لازم در ماده ژنتيكي آنها تعداد Spliceosome موجود در سلول هاي آنها متفاوت است، خاطرنشان كرد: با اين حال با توجه به نقش بنيادي و مهم اين ماشين سلولي در تمام جانداران،ساختار Spliceosome در انسان و موجودات ساده تك سلولي تقريبا ثابت مانده و تنها حدود 10 درصد تفاوت دارند. ولدخان ياد آور شد: سالها پيش كه پروژه ژنوم تازه آغاز شده بود تصور مي شد كه انسان ها ميليون ها ژن دارند و موجودات پايين تر ژن هاي به مراتب كمتري دارند ولي با كمال تعجب مشخص شد كه تعداد ژن هاي انسان تنها دو تا سه برابر تعداد ژن هاي يك كرم و تقريبا مشابه اطلاعات ژنتيكي موش است و در واقع آنچه ما را از موش ها متمايز مي كند طرز تنظيم ژن ها است كه توسط ماشين هاي سلولي انجام مي شود. وي درباره نحوه تاثير اختلالات ماشيني در بروز بيماري ها گفت: اين ماشين به دو صورت با بروز بيماري ها و مشكلات ژنتيكي ارتباط دارد. در برخي بيماري ها نظير سرطان ها و بسياري از اختلالات ژنتيكي، اطلاعات ژنتيكي وارد شده به Spliceosome اشكال دارد مثلا در بخشي از رشته DNA كه مسئول رساندن فرامين به ماشين است، جهشي ايجاد شده و در نتيجه مولكول RNA پيام بر اشتباه آماده شده و در نتيجه ماشين قادر به عملكرد درست نخواهد بود.
دكتر ولدخان اضافه كرد: برخي ديگر از بيماري ها نظير مواردي از آلزايمر و بيماري هاي مرتبط با پيري در اثر اختلال در يكي از 300 و خرده اي مولكول مختلف ماشين كه مسئوليت تنظيم فعاليت آن را بر عهده دارند، ايجاد مي شوند. در اين حالت با اينكه پيام  هاي ژنتيكي وارد شده به سلول كاملا سالم هستند، ماشين قادر به اجراي صحيح فرامين سلول نيست.
وي درباره نحوه انجام تحقيقاتش درباره اسپلايسوزوم ها كه به گفته وي با سرعتي فوق العاده بالا تشكيل و منحل مي شوند، اظهار داشت: در اين طرح به جاي بررسي Spliceosome در داخل سلول كه عملكرد بسيار سريعي دارد ، سلول ها را شكسته و اين ماشين هاي سلولي را خارج مي كنيم. در اين شرايط عملكرد آنها بسيار كندتر شده و ساختار شيميايي آنها با استفاده از اشعه فرابنفش قابل مطالعه مي شود.
ولدخان خاطر نشان كرد: با استفاده از اطلاعات به دست آمده درباره ساختار اين ماشين سلولي توانستيم مدل ساده اي از آن را از طريق واكنش هاي شيميايي بين چند مولكول طراحي كرده و نشان دهيم كه عملكرد آن مشابه عملكرد ماشيني در داخل سلول است به اين ترتيب راه براي انجام طيف وسيعي از مطالعات تحقيقات درباره جنبه هاي مختلف بنيادي و كاربردي اين ماشين هاي پيچيده سلولي باز شده است. به اين ترتيب مي توان تحقيقات را به مطالعه هر چه بيشتر درباره ساختار و عملكرد شيميايي مولكول هاي مختلف تشكيل دهنده ماشين معطوف كرد يا با شبيه سازي هر چه بيشتر مدل موجود با شرايط طبيعي داخل سلول، عوامل مختلفي را كه باعث اختلال در عملكرد Spliceosome و بروز جهش هاي ژنتيكي و ايجاد بيماري هاي مختلف از جمله سرطان مي شوند بررسي كرد يا تحقيقات را به صدها زمينه مختلف ديگر هدايت كرد.
او خاطر نشان كرد: ما تقريبا به ساختار اسپلايسوزوم ها پي برده ايم به اين معني كه ژني كه براي آنها كد مي شود را مي دانيم و از ساختار شيميايي بخشي از مولكول هاي تشكيل دهنده آن نيز آگاهي داريم ولي اينكه چطور اين مولكول ها كنار هم قرار گرفته و اين دستگاه عظيم را مي سازند و اينكه چطور عملكرد خود را با يكديگر تنظيم مي كنند به دليل پيچيدگي فوق العاده اين ماشين همچنان ناشناخته مانده است كه با دستيابي به مدل ساده اين مولكول اميدواريم بتوانيم به تدريج به اين سئوالات هم پاسخ دهيم.
استاديار جوان دانشگاه كيس و برنده جايزه دانشمند جوان سال كه پس از طي دوره پزشكي عمومي تحصيلات خود را در زمينه زيست شناسي مولكولي پي گرفته است، درباره علت تغيير رشته و گرايش خود به تحقيقات بنيادي و آزمايشگاهي گفت: زماني كه در رشته پزشكي تحصيل مي كردم، موج كشف ساختار مولكولي سلول ها و اساس مولكولي بيماري ها تازه آغاز شده بود. به وضوح مي ديدم تغييراتي كه در پزشكي مدرن به وجود مي آيد به جاي بيمارستان ها در آزمايشگاه هاي علوم پايه رقم مي خورد؛ اين اتفاق براي من بسيار هيجان انگيز بود و دوست داشتم كه جزئي از اين موج تازه باشم، بنابراين تصميم گرفتم از فعاليت هاي باليني به فعاليت هاي پژوهشي تغيير مسير بدهم.
وي تصريح كرد: تا پيش از اين درمان بيماري ها به صورت تجربي بود و به اين صورت كه مجموعه اي از تركيبات شيميايي را به بيماران مي دادند و منتظر اثرات احتمالي آن مي ماندند ولي در حال حاضر روند تحقيقات به شناخت بدن انسان و نحوه عملكرد بخش هاي مختلف و مكانيزم  بيماري ها و طراحي هوشمندانه  دارو معطوف شده است؛ به اين صورت كه مثلا در ابتدا عملكرد آنزيم خاصي را كه در سرطان موثر است، بررسي كرده و براساس آن مولكولي را طراحي مي كنند كه به آن آنزيم خاص متصل شده و عملكرد آن را مختل كند. با اينكه اين زمينه تحقيقاتي بسيار نوپاست ولي تاكنون ده ها تركيب دارويي موثر با اين شيوه شناسايي شده و به مرحله تحقيقات باليني رسيده است.
استاديار دانشكده پزشكي دانشگاه كيس وسترن رزرو درباره روند فعلي تحقيقات خود پس از دريافت جايزه دانشمند جوان سال اظهار داشت: ما قصد داريم مطالعه روي دو مولكول اصلي شناسايي شده را ادامه داده و بخصوص آنها را در جانداران مختلف از جمله تك سلولي ها مقايسه كنيم . علاوه بر آن به نظر مي رسد كه دو نوع مختلف اسپلايسوزوم  در انسان وجود دارد كه قصد داريم تفاوت ها و نقش هر يك از آنها را هم بررسي كنيم و همچنين تلاش مي كنيم كه تعداد اجزاي شناسايي شده اين ماشين سلولي را از دو جزء به چهار جزء افزايش دهيم.
دكتر ولدخان در عين حال خاطرنشان كرد: به موازات اين تحقيقات در طرح هاي مطالعاتي ديگري نيز همكاري دارم كه يكي از اين پژوهش ها مربوط به بررسي عملكرد مولكول هاي پيام رسان در سلول هاي بنيادي است كه از مدتي پيش آغاز شده و به نظر مي رسد نتايج اوليه آن تا چند ماه آينده مشخص مي شود.
اين پژوهشگر 31 ساله ايراني كه تحصيلات پزشكي عمومي خود را در سال 75 در دانشگاه علوم پزشكي ايران و مقطع دكتري زيست شناسي را در سال 81 در دانشگاه كلمبيا نيويورك به پايان برده، از حدود دو سال پيش به عنوان استاديار دانشكده پزشكي دانشگاه كيس وسترن رزرو فعاليت دارد و به دليل تحقيقات بنيادي خود در چهار سال اخير علاوه بر جايزه دانشمند جوان سال۲۰۰۴ جوايز علمي معتبر ديگري را نيز از جمله جايزه علمي Searle كسب كرده است.
ولدخان در سال 2004 جزو 15 استاديار دانشگاه ها و موسسه تحقيقاتي در آمريكا بود كه موفق به دريافت اين جايزه ويژه استادياران تازه كار شد.
كسب فلوشيپ RNA Society ، جايزه يادبود Peter Sajovic به تحقيقات برجسته بيولوژي دانشگاه كلمبيا و جايزه بين المللي رساله دكتري Horold weintraub در سال 2002 ، دريافت جايزه James Howard McGregor در سال 1998، دريافت فلوشيپ از دانشگاه كلمبيا در سال 1996 و كسب رتبه چهارم آزمون جامع علوم پايه پزشكي ايران در سال 1993 از ديگر افتخارات علمي اين استاد جوان ايراني است.

هري پاتر فاتح گيشه سينمايي انگلستان
فيلم هاي هري پاتر و بريجيت جونز با فروش خوبشان، موفق ترين فيلم هاي گيشه سينمايي انگلستان بوده اند.
براساس گزارش منتشر شده توسط انجمن فيلم انگلستان، حدود يك چهارم فيلم هاي اكران شده در سينماهاي اين كشور، انگليسي بوده اند. در حالي كه ميزان فروش 10 فيلم برتر سينماي انگلستان در گيشه جهان طي سال 2004، به ميزان 2 ميليارد و 300 ميليون دلار بود، اين ميزان فروش در سال 2003 تنها يك ميليارد و 200 ميليون دلار بوده است.
البته يكي از دو فيلم برتر سينماي انگلستان بريجيت جونز اگر چه برچسب انگلستان را دارد ولي محصول مشترك دو استوديوي بزرگ انگليسي و آمريكايي است و همچنين فيلم هري پاتر نيز اگرچه از داستان، فن آوري و لوكيشن هاي انگليسي برخوردار است، ولي محصول يك كمپاني بزرگ آمريكايي است.
فيلم هري پاتر و زندان آزكابان در زمان اكران خود در گيشه هاي انگلستان و ايرلند بيش از 46 ميليون دلار فروش داشت.
در صورتي يك فيلم به عنوان فيلمي انگليسي اكران مي شود كه 70 درصد از درآمد توليد اين فيلم در راه فعاليت هاي توليدي فيلم در انگلستان هزينه شده و فيلمساز آن فيلم نيز بايد لزوما اروپايي باشد.
به طور كلي هر دو فيلم موفق هري پاتر و بريجيت جونز تاثير بسزايي در گيشه انگلستان داشته و بيش از 18 درصد از ميزان فروش اين گيشه را به خود اختصاص دادند. ميزان فروش فيلم هاي انگليسي به طور كلي در سطح جهان افزايش يافته است، آنچنان  كه ميزان فروش اين فيلم ها در گيشه سينمايي آمريكا از 8 درصد در سال 2003 به 11 درصد در سال 2003 افزايش يافت.
همچنين آمار اكران فيلم هاي خارجي در انگلستان نيز به طرز قابل توجهي افزايش يافته است، تعداد فيلم هاي خارجي اكران شده در اين كشور طي سال 2004 ،تعداد 169 فيلم بوده كه اين آمار حدود 5/37 درصد از اكران كلي اين گيشه را به خود اختصاص مي  دهد.
اما از سوي ديگر، ديگر فيلم مربوط به سينماي كودك و نوجوان يعني شرك به علت فروش پايين دي وي دي، شركت انيميشن سازي دريم وركز را در وضعيت قرمز قرار داده است.
شركت دريم وركز يكي از شركت هايي است كه فيلم هاي مختلفي براي كودكان تهيه كرده است. اين شركت آمريكايي ماه گذشته هشدار داده بود كه ممكن است به ازاي هر سهام با از دست دادن 9 -7 سنت مواجه شود، اما اين رقم به چهار سنت رسيد و ضرر پيش بيني شده را كاهش داد . بنا به اظهارات دريم وركز علت اين كاهش، ضرر موقعيت خوب فيلم اخيرش ماداگاسكار بوده است.جفري كاتزنبرگ، مدير اين شركت، گفت : تا امروز انيميشن ماداگاسكار خوب كار كرده و فروش جهاني اش 432 ميليون دلار بوده است . آمار بالاي
دي وي دي هاي برگشتي از مغازه ها درآمد اين شركت را به 4/35 ميليون دلار كاهش داده ، در حالي كه اين رقم سال گذشته 3/300 ميليون دلار بوده است. بعضي تحليلگران، اين كاهش فروش را ناشي از تغيير در بازار دي وي دي دانسته اند. در حالي كه فروش كلي، افزايش داشته است. استوديوها در حال انتشار عناوين بيشتري هستند كه اين عناوين براي جاي گرفتن در قفسه مغازه ها در حال رقابتند. در نتيجه به جاي كاهش قيمت فيلم ها در فروش مغازه ها سعي دارند، كالاهاي فروش نرفته را هر چه سريع تر به استوديوها باز گردانند.

خواندني ها
شماره جديد مقام موسيقايي
بيست و چهارمين شماره از ماهنامه تخصصي مقام موسيقايي ويژه مرداد ماه 84، با آثاري از مرحوم دكتر محمد مددپور، سيد عليرضا علينقي، رضا مهدوي، هوشنگ جاويد و... توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
گفت وگوي ويژه اين شماره از مقام با عليرضا مشايخي است با عنوان همه آن سالهاي با خاطره از سيد عليرضا ميرعلينقي ، به دور از دوباره كاري هاي بي ثمر ، عنوان سر مقاله اي از رضا مهدوي،   ارتباط هنر و معنويت اسلامي از دكتر سيد حسين نصر (قسمت سوم) ، بزرگ قوم در خانه موسيقي به ياد فريدون ناصري (رضا مهدوي) ،  نوگراي نستوه از سيد عليرضا ميرعلينقي ( كه به معرفي و شرح فعاليت ها و آثار عليرضا مشايخي مي پردازد)، وعده تو كردي و او بجا آورد! در حاشيه انتشار يك اثر (يادداشتي از ايمان وزيري) ،  مخطوطاتي موسيقايي در بغداد نوشته كامل آلوسي و ترجمه حسين علينقيان (مقاله اي در خصوص نسخه هاي عكسي موسيقايي موجود در اداره فنون موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد بغداد) ،   هنگام تدريس موسيقي چه بايد كرد؟ از آلن كاسكوف ترجمه نيكو يوسفي (قسمت دوم) ، موسيقي باعث افزايش هوش مي شود گفت وگو با پروفسور هانس باستيان ترجمه كيوان آقا محسني،    موسيقي مناطق و نواحي ايران و اسطوره ها (3) از مرحوم هوشنگ جاويد، در حكمت موسيقي مقاله اي از دكتر محمد مددپور،  از بوي بابونه (شعر) ،   فرهنگ مهجور:  از لادن اسدنيا ،  رابطه موسيقي با دين و درمان در عهد باستان از بهاء الدين شمس،  بيا فرهاد صخره هاي گران باشيم   نقدي دگرگونه بر نوارفيه ما فيه (اميرعباس ستايشگر) ،  معرفي نوار و  گزارش برگزاري نخستين نشست مديران مسئول آموزشگاه هاي آزاد هنري .
ماهنامه مقام به صاحب امتيازي حوزه هنري، مدير مسئولي دكتر حسن بنيانيان و سر دبيري رضا مهدوي هم اكنون در پيشخوان روزنامه فروشي هاست.
فرهنگ و آهنگ آمد
ششمين شماره ماهنامه تخصصي فرهنگ و آهنگ ويژه مردادماه منتشر شد. آخرين شماره ماهنامه فرهنگ و آهنگ ويژه مردادماه با بررسي پرونده مخاطبان موسيقي منتشر شده است.
در اين شماره مطالبي چون گزارشي از وضعيت آموزشگاه هاي موسيقي، گفت وگو با فريدون شهبازيان، گزارشي از كنسرت هاي لايو 8 ، نگاهي به مجموعه جام تهي، گزارشي از كنسرت نوازندگان جوان پيانو، به ياد فريدون ناصري و درباره پيدايش دي جي ها در كنار پرونده اين شماره كه حجم عمده آن را به خود اختصاص داده است، گنجانده شده.
نقد كتاب
فرهنگ تلاش، وابسته به منطقه جنوب سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران، نشست هاي تخصصي نقد كتاب هاي ادبي را با نقد و بررسي كتاب يا من هو به قلم ميترا داور دنبال مي كند. اين نشست با حضور ميترا داور (نويسنده كتاب)، روز بيست وهفتم مرداد ماه، ساعت 16 در خاني آباد، بلوار ميلاد، خيابان شهرداري، جنب پارك 22 بهمن برگزار خواهد شد.
ورود براي تمامي علاقه مندان به مباحث ادبي در اين نشست، آزاد است.
نقد جنايت و مكافات و خوشه هاي خشم
در دوره جديد سلسله برنامه هاي نقد كتاب كه با 26 برنامه، از اواسط شهريور ماه آغاز خواهد شد، جنايت و مكافات داستايوفسكي و خوشه هاي خشم جان اشتاين بك نقد و بررسي خواهد شد.
در اين برنامه كه پيشتر شاهد پخش 13 قسمت آن از شبكه 4 سيما بوديم، اين بار رمان هاي خارجي جنايت و مكافات اثر داستايوفسكي، خوشه هاي خشم نوشته جان اشتاين بك، راز فال ورق از يوستين گوردر، سوربزكارماريو بارگاس يوسا، شناسايي اثر ميلان كوندرا، كوري از ژوزه ساراماگو و گذر از رنج ها نوشته الكسي تولستوي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند.
رمان هاي ايراني مورد نقد نيز عبارتند از: شهري كه زيردرختان سدر مرد خسرو حمزوي، مدار صفر درجه احمد محمود، سفر به گراي 270 درجه احمد دهقان، سلوك محمود دولت آبادي، اسفاركاتبان ابوتراب خسروي، من او رضا اميرخاني، دوشنبه هاي آبي ماه محمدرضا كاتب، كوچه اقاقيا راضيه تجار، سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما آمد نادر ابراهيمي، اينك آن يتيم نظر كرده محمدرضا سرشار، باده كهن اسماعيل فصيح، تركه هاي درخت آلبالو اكبر خليلي، رياح جلال توكلي، توپچنار انسيه شاه حسيني و پيريرو سعيد مرتضوي كيا سري.
تفاوت برنامه هاي اين دوره نقد كتاب ها، متغير بودن مجري است. اين در حالي است كه مجري و كارشناس ثابت برنامه هاي گذشته، به طور ثابت، محمد رضا سرشار (رضا رهگذر) بود، همچنين علاوه بر اكثر منتقدان دوره قبل، در اين دوره بناست از افرادي جديد همچون رضا سيد حسيني، عبدالعلي دستغيب، دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني، ميثاق امير فجر و آرزو خمسه كجوري نيز استفاده شود. نقد كتاب هاي مذكور با حضور نويسندگان يا مترجمان آنها صورت خواهد گرفت. ضبط اين برنامه ها شروع شده است.
موسيقي آذري در تالار وحدت
كنسرت موسيقي آذري گروه موسيقي دالغا در تالار وحدت برگزار مي شود. گروه موسيقي آذري دالغا به سرپرستي چنگيز مهدي پور كه بتازگي از اجراي آثار آذري در كشور ژاپن به ايران برگشته اند، در روزهاي 27 و 28 مردادماه در تالار وحدت به اجراي برنامه مي پردازند.اين گروه موسيقي هفت نفره با دو خواننده محبوب خليل و محمد فرزانگان و پنج نوازنده به صحنه مي رود. در اين كنسرت، قطعاتي از موسيقي فولكلور آذري و همچنين چند مقام آذربايجاني نواخته خواهد شد. اين برنامه به همت بنياد رودكي با همكاري تالار وحدت در ساعت 21:30 روزهاي ياد شده برگزار مي شود.

ذهن زيبا
خردمند به كار خويش تكيه كند و نادان به آرزوي خويش .
حضرت علي (ع)

بهترين مردم كسي است كه بيشتر به حال مردم سودمند باشد.
رسول اكرم (ص)

هرچيز هنگامي گرامي شود كه كمياب گردد، مگر دانش ، زماني بهايش بالا گيرد كه بسيار شود .
حضرت علي (ع)

نيكوكاري پس اندازي جاودان است.
امام رضا (ع)

شبكه
امشب مي توانيد حدود ساعت۲۴فيلم سينمايي پادشاه بي تاج را از شبكه دوم تماشا كنيد. اين فيلم محصول كشور هندوستان است. قسمت ديگري از مجموعه ايراني فصل زرد نيز امشب حدود ساعت۲۲:15 از شبكه اول پخش خواهد شد.
با كشته شدن سروش يكي از مشتريان قرص اكس، سرگرد افشار با ناراحتي بسيار تقاضاي مرخصي و كناره گيري از تعقيب پرونده مذكور را مي كند. شبي همزمان با اين حادثه، شيشه هاي منزل آرش و شهاب به وسيله سنگ شكسته مي شود. آن دو نگران بيرون دويده و با ديدن حرف x كه با رنگ اسپري روي در نوشته شده متحير به هم مي نگرند. پروانه چند روزي است كه از كريم خبري ندارد، او در برخورد با مهشيد به او مي گويد كه از فعاليت هاي آنها با خبر است و مي داند كه در فروش قرص هاي اكس فعال هستند و او قصد دارد كه...
از سوي ديگر قسمت جديد مجموعه ايراني تا غروب نيز امشب حدود ساعت۲۱ از شبكه دوم پخش خواهد شد.
در اين قسمت دكتر به خاطر جلوگيري از بازگشت بيماري سابق روناك، به تهران باز مي گردد ولي فرهاد روناك را به جرم دزديدن بچه اش به كلانتري معرفي و او بازداشت مي شود. دكتر و ليلا براي كمك به روناك به سمت كلانتري مي شتابند و...
اما شبكه سوم نيز امشب قسمت ديگري از مجموعه شبي از شبها را حدود ساعت۲۱ پخش خواهد كرد.
در اين قسمت پس از جست وجوي زياد، بالاخره وحيد را در پاركينگ، پشت ماشين ساجدي پيدا مي كنند و سيمين، وحيد را براي گردش به پارك مي برد، اسماعيل نيز در فرصتي مناسب قضيه لو رفتن ساك را به وحيد مي گويد و از او مي خواهد هرچه مي تواند از خانه بردارد و فرار كند. از سوي ديگر آقاي ملك زاده براي وحيد كلاس درس مي گذارد، در حالي كه شهرام مخالف است، وحيد نيز ماجراي آمدن خود و اسماعيل را براي ساجدي تعريف مي كند كه در همين بين ساعت شهرام گم مي شود تا اينكه....
امشب حدود ساعت۲۲:15 قسمت دوم فيلم سينمايي تحليلش كن با بازي رابرت دنيرو از شبكه تهران پخش خواهد شد.
امروز همچنين تكرار مجموعه خارجي ماموران پرونده هاي راكد حدود ساعت۱۳:40 از شبكه 3 پخش خواهد شد. در اين قسمت گروهبان مك كورميك براي حل معماي قتلي كه در آن پليس براي گرفتن اعتراف، اسلحه را روي گلوي مجرم قرار داده است، مامور تحقيق مي شود. از سوي ديگر نيك و همكار جديدش هاپر راز جنايت جديدي كه به وقوع پيوسته بود را روشن مي كنند.

درفرهنگسراها
مرگ بي صدا
نگارخانه نقش فرهنگسراي طبيعت (اشراق) با همكاري و مشاركت ستاد شهر سالم، اقدام به برپايي نمايشگاه عكسي تحت عنوان مرگ بي صدا از تاريخ 22 مرداد ماه كرده است.در اين نمايشگاه، 50 عكس با موضوع اعتياد، تا 27 مرداد ماه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.علاقه مندان مي توانند جهت بازديد از نمايشگاه مذكور، همه روزه از ساعت 9 الي 12 و 14 الي 20 به نشاني: فلكه دوم تهرانپارس، انتهاي خيابان جشنواره، فرهنگسراي طبيعت (اشراق)، واحد طبيعت مراجعه كنند.تلفن تماس: 13-77324112
جشن بزرگ آزادگان
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري در منطقه شرق، در نظر دارد به مناسبت بازگشت دليرمردان آزاده به ميهن اسلامي، جشن بزرگ آزادگان را در پارك تسليحات برگزار كند.علاقه مندان مي توانند روز 25 و 28 مرداد ماه، از ساعت 18:30 الي 21 به پارك تسليحات، واقع در نارمك، انتهاي خيابان گلستان مراجعه يا با شماره تلفن 77820544 تماس حاصل كنند.
راه هاي پيشگيري از وبا
واحد سلامت فرهنگسراي سالمند در ادامه برنامه هاي نهضت فرهنگي تابستان 84 ، سلسله جلسات مشاوره گروهي با موضوع پيشگيري از بيماري وبا را برگزار مي كند.مشاوره گروهي پيشگيري از بيماري وبا، با هدف ارتقاي سطح آگاهي شهروندان و آموزش هاي صحيح به آنان، روز دوشنبه 24/5/84 از ساعت 10 الي 12 در فرهنگسراي سالمند برگزار مي شود.علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 33358688 تماس بگيرند.
نمايشگاه عكس  محله ما
نگارخانه نقش فرهنگسراي طبيعت(اشراق) با همكاري و مشاركت روزنامه همشهري محله منطقه 4، اقدام به برگزاري نمايشگاه عكس از آرشيو عكس خبرنگاران و عكاسان آن روزنامه تحت عنوان محله ما، از تاريخ 24مرداد ماه كرده است. علاقه مندان مي توانند جهت بازديد از نمايشگاه مذكور، همه روزه از ساعت 9 الي۱۳ و 14 الي۲۰ به نشاني فلكه دوم تهرانپارس، انتهاي خيابان جشنواره، فرهنگسراي اشراق مراجعه كنند.

خبرسازان
ايرانشهر
دخل و خرج
درمانگاه
سفر و طبيعت
طهرانشهر
علمي
شهر آرا
|  ايرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  درمانگاه  |  سفر و طبيعت  |  طهرانشهر  |  علمي  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |