چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۴ - Mar 1, 2006
اخترشناسان توانسته اند آخرين صداي ستارگان سنگين را شبيه سازي كنند
آواز مرگ ستارگان
انفجار ابرنواختري در ستارگان سنگيني روي مي دهد كه بيشتر از ده تا بيست ميليون سال عمر نمي كنند
006264.jpg
گروه دانش و فناوري _ ذوالفقار دانشي: اخترشناسان در كشفي حيرت انگيز دريافته اند ممكن است عامل اصلي انفجارهاي ابرنواختري ستارگان سنگين وزن، آخرين فرياد اين ستارگان باشد . جديدترين شبيه سازي هاي رايانه اي نشان داده است ستارگان دم مرگ صدايي قابل شنيدن را توليد مي كنند كه شبيه به اولين نت فا بعد از دو وسط است ( فا روي خط پنج حامل )، اما اين صدا تنها در كسري از ثانيه شنيده مي شود و به دنبال آن، ستاره در انفجاري خيره كننده نابود مي شود .
قدمت اين شبيه سازي ها به دهه ۱۹۶۰ ميلادي مي رسد، زماني كه اخترشناسان از رايانه هاي بزرگ براي محاسبات پيچيده انفجار ستارگان استفاده كردند . اما اين شبيه سازي هاي رياضياتي تا كنون نتوانسته توضيح دهد عملكرد دقيق اين بزرگترين انفجارهاي طبيعت چگونه است .
بسياري از اخترشناسان حدس مي زنند منشا اين انفجارها ذراتي زير اتمي به نام نوترينوها باشد، اما محاسبات نشان مي دهد انرژي اين ذرات براي تأمين انرژي انفجارهاي ابرنواختري ستارگان و بخصوص انواع بسيار سنگين كافي نيست. مدلهاي ديگري هم هستند كه حركت همرفتي گازهاي داغ را در محاسبات منظور مي كند، ولي به رغم آنكه تفاوت مشاهدات و محاسبات را كاهش مي دهند راضي كننده نيستند .
آدام باروز از دانشگاه آريزونا و همكارانش در رصدخانه استوارد، دانشگاه عبري و موسسه ماكس پلانك آلمان در تلاش براي حل دقيق اين مساله، مدلهايي رايانه اي نوشته اند كه مي تواند تمام آن يك ثانيه اي( يا بيشتر ) را كه ستاره منفجر مي شود، شبيه سازي كند . اين شبيه سازي تمام مراحل انفجار را شامل مي شود، از ديناميك فروريزش ستاره گرفته تا انفجار ابرنواختري . اين شبيه سازي در فضاي دو بعدي انجام شده است، زيرا انفجارهاي ابرنواختري داراي تقارن كروي نيستند . هيچ سحابي به جامانده از انفجار ابرنواختري را نمي توان يافت كه تقارن كروي داشته باشد.
انفجار ابرنواختري در ستارگان سنگيني روي مي دهد كه بيشتر از ده تا بيست ميليون سال عمر نمي كنند . گرانش اين ستارگان بسيار شديد است و ستاره مجبور است براي ادامه حيات خود، با نيروي گرانش مقابله كند و سوخت هسته اي زيادي را مصرف كند . سوخت هسته اي هم كه چيزي جز مواد خود ستاره نيست، پس اين ستارگان بسيار سريع تر از هم نوعان سبك تر خود مي ميرند (خورشيد ما ده ميليارد سال عمر خواهد كرد ). در پايان عمر اين ستارگان سنگين، يك كوتوله سفيد بسيار داغ و چگال كه تقريبا هم اندازه زمين است در هسته تشكيل شده است . هنگامي كه اين كوتوله سفيد به حد بحراني سنگيني خود مي رسد ( ۱.۴ برابر سنگين تر از خورشيد كه به افتخار كاشف آن، حد چاندراسكار خوانده مي شود)، گرانش بر همه نيروهاي ديگر غلبه مي كند و هسته ستاره در هم فرو مي ريزد . فروريزش ستاره يك موج ضربه اي كروي توليد مي كند كه سراسر ستاره را تحت تاثير قرار مي دهد و جالب اين كه تمام اين رويدادها تنها نصف ثانيه پيش از انفجار ابرنواختري ستاره انجام مي شود . دانشمندان انتظار داشتند اين موج ضربه اي عامل فروپاشي و انفجار ابرنواختري باشد، اما شبيه سازي ها نشان داد موج ضربه اي با تاخير همراه است. نظريه پردازان تصميم گرفتند بررسي كنند چه عاملي اين امواج ضربه اي را احيا مي كند و آنها را به انفجار ابرنواختري تبديل مي كند .
نتايج بدست آمده در شبيه سازي دانشگاه آريزونا مشخص كرد شبيه سازي هاي قبلي به اندازه كافي طولاني نبوده اند . اين شبيه سازي يك ميليون مرحله را شامل مي شود و پنج برابر بيش از مراحلي است كه در شبيه سازي هاي معمولي مورد استفاده قرار مي گيرد . شبيه سازي هاي معمولي فقط چند صد ميلي ثانيه آغاز انفجار ابرنواختري را پوشش مي دهند .
اين شبيه سازي همچنين خصوصيات حركت طبيعي هسته ابرنواختر را مشخص كرده است، در حالي كه ديگر مدلها اين كار را انجام نمي دهند . جزئيات نشان مي دهد اين هسته داخلي است كه شروع به تپيدن مي كند . پس از پانصد ميلي ثانيه ( نيم ثانيه )، هسته داخلي كاملا به ارتعاش در مي آيد . موادي كه به درون هسته داخلي ستاره فرو مي ريزند، نا متعادل سقوط مي كنند و به سرعت در فركانس هاي مشخصي شروع به نوسان مي كنند . پس از ششصد، هفتصد و هشتصد ميلي ثانيه، ارتعاشات هسته داخلي به قدري شديد مي شود كه امواج صوتي توليد مي كنند . اين امواج صوتي فركانسي بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ هرتز دارند كه در محدوده شنوايي انسان است، چيزي شبيه به نت دو وسط .
براي آنكه مقياسي از اين رويداد داشته باشيد، تصور كنيد كره زمين بلرزد و اين لرزه ها به قدري شديد شوند كه زمين متلاشي شود و تازه اين همه در كمتر از يك ثانيه روي دهد!
اين امواج صوتي همچنين فشار توليد مي كنند و مواد برانگيخته اي را كه سقوط مي كنند، به سمت مخالف هسته هل مي دهند . با اين كار ارتعاشات هسته هم تشديد مي شود . امواج صوتي سبب تقويت امواج ضربه اي ناشي از فروريزش هسته مي شوند تا آنكه در نهايت ستاره در تقارني غير كروي منفجر شود .
شبيه سازي نشان مي دهد آنچه ستاره را منفجر مي كند، اين امواج صوتي است نه نوترينوها . پس از چهل سال تلاش دانشمندان توانسته اند عامل جديدي را در انفجار ابرنواختري كشف كنند . به نظر مي رسد تا مشخص شدن دقيق فرآيند انفجار ابرنواختري راه زيادي باقي نمانده باشد .براي اين شبيه سازي، ميلياردها محاسبه در شبكه هاي رايانه اي دانشگاه آريزونا، مركز ابررايانه بركلي و برخي ابررايانه هاي ديگر انجام شد .
مقاله اين گروه كه شبيه سازي را شرح داده است، در مجله آسترونوميكال ژورنال به چاپ خواهد رسيد . البته اين گروه از اين شبيه سازي تصاوير و فيلم هايي را تهيه كرده كه مي توانيد با مراجعه به پايگاه اينترنتي زير آنها را مشاهده كنيد.
zenith.as.arizona.
eduburrows/briley
منبع : SpaceFlightNow.com

رشد نانولوله هاي كربني از پايه
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو- محققان سازمان انرژي اتمي و دانشگاه پاريس در جنوب فرانسه دريافته اند كه با روش CVD تقويت شده با آئروسل نانولوله هاي كربني چند جداره هم راستا را از پايه به بالا رشد داد. اين نتايج از رشد لايه هايي از نانولوله ها در شرايط متفاوت به دست آمد. يكي از اين محققان اظهار داشت: «ما به دنبال آن بوديم كه بدانيم آيا حتي اگر فرشي از نانولوله ها به ضخامت چند ده ميكرون هم رشد بدهيم، باز هم مكانيسم رشد پايه وجود دارد؟ به اين منظور و با علم به اين كه آهنگ رشد، ثابت است و بستگي به مدت سنتز ندارد، به نظرمان رسيد كه سنتز متوالي (تدريجي و مرحله اي) با مدت زمان هاي متفاوت براي هر مرحله، مكانيسم را براي ما آشكار مي كند.»
وي و همكارانش يك هيدروكربن مايع- تولوئن يا بنزن- را همراه با كاتاليزور فروسن، به شكل آئروسل، درون راكتور تزريق كردند. تجزيه هيدروكربن  ها ايجاد انواعي از كربن واكنش پذير را به دنبال داشت كه به صورت نانولوله هاي كربني چندجداره رسوب مي كردند.
در يك نمونه مورد آزمايش، دانشمندان توانستند دو لايه را به مدت ۱۰ دقيقه كه هركدام از محلول ۵% وزني فروسن در تولوئن به دست آمده بود، را رسوب دهند و روي آن سه لايه ديگر به مدت ۵ دقيقه و در همان شرايط رشد دهند. محصول نهايي به اين ترتيب دو لايه ضخيم تر در بالا و سه لايه نازك تر در زير و چسبيده به بستر داشت.
معمولاً رشد يك لايه جديد مستقيماً روي سطح بستر و در زير لايه هايي كه قبلاً وجود داشتند، انجام مي شود و لايه هاي قبلي را به بالا هل مي دهد؛ به اين ترتيب كه گونه هاي كربني با طي كردن ضخامت فرش نانولوله اي به مبدأ رشد نانولوله كه روي سطح بستر واقع است، مي رسند. اين محققان همچنين از بنزن غني شده با ايزوتوپ C هم به عنوان منبع كربن براي برخي لايه ها استفاده كردند و آزمايش موقعيت لايه هاي شامل اين ايزوتوپ اين نظر را تأييد مي كند كه لايه هاي آخر نزديك بستر شكل مي گيرند.
شكل گيري يك لايه از نانولوله ها روي بستر تنها وقتي متوقف مي شود كه ديگر فروسن به داخل راكتور تزريق نشود و اين امر اهميت نقش تزريق پيوسته كاتاليزور را نشان مي دهد. كاتاليزوري كه باعث شروع رشد مي شود تنها در سطح بستر عمل مي كند. هم اكنون دانشمندان تلاش خود را روي درك نقش كاتاليزور در رشد نانولوله هاي هم راستا متمركز نموده اند.

روياي ساخت نانو موتور باكتري
ايسنا: يك فيزيكدان دانشگاه آكسفورد گفته است كه در آينده اي نه چندان دور مي توان موتورهاي بسيار ريزي ساخت كه اين اجازه را به باكتري ها مي دهند تا به وسيله رشته هاي باريك چرخان شنا كرده و در آب غوطه ور شوند. اين موتور باكتري اوج هنر بيونانوتكنولوژي است و در اين ميان درك چگونگي عملكرد آن يكي از نخستين گام هاي موجود به سوي طراحي و ساخت نخستين ماشين هاي ساخت بشر در چنين ابعاد بسيار كوچك خواهد بود. دكتر ريچاردبري از فيزيكدان هاي دانشگاه آكسفورد در اين خصوص گفته است: كوچكترين موتورهاي چرخشي ساخت دست كه تاكنون وارد بازار شده اند هزاران بار بزرگتر از آن چيزي هستند كه ساخته خواهد شد. اين موتور دقيقا داراي عملكردي مشابه يك موتور بزرگ است، به طوري كه داراي موتور احتراق داخلي است.
اين موتور تنها ۵۰ نانومتر عرض داشته كه ۱۰۰ميليون عدد از اين موتورها تنها در يك نقطه  جاي مي گيرند. دكتر بري، عضو گروه موتورهاي مولكولي چرخشي از بخش فيزيك دانشگاه آكسفورد است و تحقيق جالب خود را اخيراً در جريان برگزاري نشست سالانه جامعه بيوفيزيك، در ساوت ليك سيتي ايالت يوتا آمريكا ارائه كرده است.

دسته جديدي از ستارگان
پارس اسكاي: اخترشناسان انگليسي وابسته به دانشگاه منچستر در رصدخانه جادرل بانك دسته جديدي از ستارگان را كشف كرده اند.  اين دسته از ستارگان به تپ اختر ها شبيه هستند، اما  اين ستارگان پرتودهي كوتاهي از خود توليد مي كنند كه  اين پرتودهي بسيار كوتاه و در بازه زماني ميلي ثانيه است.  اين تيم با استفاده از تلسكوپ راديويي، ستاره اي را كشف كردند كه پرتودهي آن به صورت فلاش هاي كوتاه مدت و سريع است (حدود يك صدم ثانيه) و تمام مدتي كه  اين ستاره قابل ديدن است حدود يك دهم ثانيه در روز است.
تقريباً ۱۱ منبع از نوع پرتودهي تپ اختري در نقاط مختلف راه شيري كشف شده است كه تپ (پالس) هاي منظمي  را طي چرخش  اين ستارگان به دور خود، توليد مي كنند و اكنون دانشمندان در حال توسعه تكنيكي براي دستيابي به پرتوزايي حاصل از انفجار هاي لحظه اي مي باشند.
دكتر مورا مكلاگلين مي گويد: «اعتقاد به  اين كه  اين پرتوزايي هاي لحظه اي (فلاش ها) از فضاي خارجي مي باشند، بسيار دشوار است، زيرا  اين پرتوزايي ها شبيه به دخالت هاي ساختگي بشر است.» همان طور كه اشاره شد پرتوزايي  اين دسته از ستارگان بسيار كوتاه است و در مدت زماني انتشار پرتو متوقف مي شوند و ساكت باقي مي مانند از بازه زماني ۳ دقيقه تا ۴ ساعت تغيير مي كنند و در  اين باره زماني پرتويي منتشر نمي كنند. پس از تأييد  اين پديده سماوي، مطالعات نشان دادند كه ۱۰ منبع از ۱۱ منابعي كه  اين گونه پرتوزايي مي كنند، در بازه زماني بين چهار دهم ثانيه تا ۷ ثانيه پرتودهي مي كنند. اخترشناسان معتقدند كه  اين اجرام سماوي در بيش از ۱۰۰ چرخش به دور خود مقادير عظيمي  از انرژي را در خود توليد و ذخيره و سپس آن را به صورت تك پالس منتشر مي كنند و  اين روند همچنان ادامه پيدا مي كند و به همين خاطر ما پرتودهي اين ستارگان را در مدت زمان كوتاهي و به طور مكرر مشاهده مي كنيم.

درندگان رشد انسان را رقم زدند
بي بي سي _ پل رينكن: محققان اين هفته در گردهمايي انجمن آمريكايي پيشبرد علوم اعلام كردند كه انسان هاي اوليه خود طعمه شكارچيان قويتري بوده اند. براساس نظريه اين گروه، اين وضع ممكن است باعث تكامل انسانهاي اوليه و افزايش سطح همكاري آنها براي پرهيز از شكار شدن شده باشد. انسان شناسان مي گويند به رغم ظرفيت خارق العاده بشر براي جنگ و خشونت، ما انسان ها موجوداتي بسيار اجتماعي هستيم.
جيمز ريلينگ، از محققان دانشگاه اموري در آتلانتاي آمريكا مي گويد افراد از تمايل ديگران به همكاري با آنها استقبال مي كنند. اما انسان ها با كساني كه علاقه اي به همكاري ندارند با نگرش منفي برخورد مي كنند. آقاي ريلينگ درباره ساز و كار زيست شناختي همكاري ميان انسان ها تحقيق مي كند. او اين تحقيقات را به وسيله روش هاي تصويربرداري از مغز انجام مي دهد. او مغز افراد را حين انجام يك بازي آزمايشي بررسي كرده است. در اين بازي تمايل افراد مورد آزمايش براي همكاري با ديگران ارزيابي مي شود. به گفته دكتر ريلينگ خاطره عدم همكاري ديگران به خوبي در حافظه افراد ثبت مي شود.

طعمه سخت
آقاي ريلينگ مي گويد شامپانزه ها بر خلاف ما علاقه اي به كمك كردن به يكديگر حين خطر ندارند. اين در حالي است كه آنها نزديك ترين خويشاوندان ما ميان حيوانات هستند. رابرت ساسمن، از محققان دانشگاه واشنگتن در سن لوئيس مي گويد هوش و همكاري انسان ها در اثر نياز به چيره شدن بر شكارچيان خود تكامل يافته است.
پروفسور ساسمن انسان هاي اوليه را طعمه جانوراني مانند سگ هاي وحشي، گربه سانان، كفتارها، عقاب ها و سوسمارها مي داند. آقاي ساسمن، اوسترالوپيتكوس افرنسيس، يكي از اجداد احتمالي بشر را نمونه واضح يك طعمه خوب براي شكارچيان مي داند. بر اين اساس اين ميمون نما براي گريز از خطرات هم بر روي زمين و هم بر روي درختان زندگي مي كرده است.
دكتر آگوستين فوئنتس از دانشگاه نوتردام با اين فرضيه موافق است. او مي گويد
انسان هاي اوليه در معرض تهديدهاي محيطي متفاوتي مانند خطر شكار شدن قرار داشتند. به گفته دكتر فوئنتس انسان هاي اوليه مجبور بودند كه انرژي بيشتري را صرف كنند و براي نجات خود به زندگي اجتماعي روي آوردند تا به طعمه هاي سخت تري تبديل شوند. دكتر فوئنتس به اوسترالوپيتكوس و پارانتروپوس به عنوان دو گونه از انسان هاي اوليه براي توضيح نظر خود اشاره مي كند. او مي گويد بر خلاف گونه نخست، گونه دوم موفق نشد تا با تهديدهاي محيطي وفق پيدا كند و يك ميليون و دويست هزار سال پيش منقرض شد.

جستجوي اعماق اقيانوس آرام
براي يافتن داروي ضد سرطان
006267.jpg
گروه دانش و فناوري- مرتضي اسلام زاده: عده اي از دانشمندان استراليايي گفته اند كه در اعماق بخشي از اقيانوس آرام كه قاره استراليا را در خود جاي داده است مي توان راهي را براي درمان سرطان به دست آورد. دانشمندان اميدوارند كه از تركيبات به دست آمده از حيوانات و موجودات تك سلولي آبزي موجود در كف اقيانوس بتوان براي توليد نسل بعدي داروهاي ضد سرطان كه ميلياردها دلار ارزش خواهد داشت استفاده كرد.
۲۵ هزار نمونه اي كه در آزمايشگاه انستيتو علوم دريايي استراليا واقع در منطقه كوئينزلند شمالي ذخيره شده است، مي تواند آرشيو بسيار بزرگي را تشكيل دهد كه بخش عمده آن در حال حاضر مورد آزمايش قرار نگرفته است. پروفسور ديونيومن از انستيتو ملي سرطان در ايالات متحده در اين زمينه مي گويد: «محيط زيست دريايي كاملاً ناشناخته است و به همين علت احتمال يافتن مواد تازه از آن بسيار بسيار زياد است.»
با وجود زياد بودن امكان يافتن مواد جديد در اقيانوس ها به علت پرهزينه بودن و البته طولاني بودن زمان لازم جهت تهيه و توليد مواد دارويي از كف درياها و اقيانوس ها به علت پر هزينه بودن و البته طولاني بودن زمان لازم جهت تهيه و توليد مواد دارويي از كف درياها و اقيانوس ها تا به حال هيچ كشوري در جهان حتي به اين موضوع فكر هم نكرده بود اما با آغاز تحقيقات دانشمندان استراليايي يكي دو كشور اين عمليات را آغاز كرده اند ولي موفقيت چنداني را به دست نياورده اند. علاوه بر اين مشكلات كه بر سر راه تحقيقات قرار گرفته يك قانون بين المللي نيز بر آن اثر گذاشته است.
دوازده سال پيش يك كنوانسيون بين المللي حق مالكيت گوناگون گونه هاي زيستي كشورها را به رسميت شناخت و حكمي را صادر كرد كه براساس آن دانشمنداني كه از منابع اقيانوس ها نمونه برداري مي نمايند موظف هستند در اين باره كه چه كشور و چه كسي از اين اكتشاف سود خواهد برد به مذاكره بپردازند.
نيومن مي گويد: «در بعضي موارد اين حكم سبب انتظارات نابجايي شده است، مفهوم طلاي سبز نامي است كه ما به آن داده ايم و يا طلاي آبي، اين گونه تعبير شده است كه هر چيزي كه از درياها به دست آمده است ميليون ها و يا شايد ميلياردها دلار ارزش دارد، به راستي اين يك دروغ بزرگ است. بيشتر نمونه هايي كه توسط انستيتو علوم دريايي استراليا جمع آوري شده است قبل از تصويب اين قانون بوده است و به همين دليل نبايد شامل موافقتنامه اشتراك منافع گردد.»
در حال حاضر استفاده از اين گونه منابع ممنوع شده است، كوئينزلند اولين نقطه در جهان است كه به اين كار پرداخته است و در همين جا بود كه قوانين در رابطه با گوناگوني زيستي به تصويب رسيد. پژوهشگران در حال سعي و تلاش براي يافتن راه حل هايي ديگر هستند تا بتوانند تعداد نمونه هايي را كه از اقيانوس جمع آوري مي شود كاهش دهند كه مي توان مواردي از اين دست از جمله زراعت آبي و همتايان آبزي را نام برد. كشور استراليا به خاطر غني بودن گوناگوني زيستي در آب هاي اين كشور پهناور و نيز تكنولوژي پيشرفته، از موقعيت منحصر به فردي برخوردار مي باشد و به همين دليل نيز بايد از اين موقعيت بهره برداري كاملي را به عمل آورد و از آنجايي كه هر روز بيماري هاي جديد كشف مي گردد پيدا كردن راه هاي درمان امري اجتناب ناپذير مي نمايد.
منبع: CNN.com

مجوز براي توليد دي اكسيد كربن
گروه دانش و فناوري- ساناز مهدوي: وزارت بازرگاني و صنعت انگلستان طرحي را در دست دارد كه بر آن اساس بخشي از مجوز انتشار دي اكسيد كربن توسط كارخانه داران خريداري مي شود. اگر توليد كربن فراتر از حد مجاز باشد كارخانه ها موظف هستند تا درصد بيشتري از مجوز را خريداري كنند.
گزارشي كه در پي اين اعلان از مؤسسه استاندارد كنترل كربن به دست آمد نشان مي داد بسياري از كارخانه ها با توليدات خود انرژي را تلف مي كنند. كربن به وجود آمده توسط صنعت هاي سنگين و بخش هاي مرتبط با نيرو نيز در محدوده اين مصوبه قرار مي گيرند تا اتحاديه اروپا را در جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي ياري كنند. تنها كارگاههاي بسيار كوچك از خريداري مجوز معاف شده اند.
پيش بيني هاي دولت كنوني بر اين اساس است كه انگلستان مي تواند قطع توليد گازهاي گلخانه اي و يا هرگونه آلودگي را به ده درصد در سال ۲۰۱۰ برساند.
واحد محيط اين مؤسسه خواستار كاهش اين رقم توسط آلاينده هاي بزرگي است كه به افزايش آلودگي دامن مي زنند.
در هر حال، اين امر تنها مشكلات فراواني را در اثر انتشار گازهاي گلخانه اي ايجاد خواهد كرد.از سال ۱۹۹۰ تاكنون،  مشاغل توليدي، انتشار گازهاي گلخانه اي را به ۱۷درصد كاهش داده اند در حالي كه توليد دي اكسيد كربن در داخل شهر تنها ۵/۳درصد كاهش داشته است.
مدير مؤسسه سياست محيط انگلستان در كالج سلطنتي معتقد است كه جامعه تجارتي و بازرگاني در جهاني زندگي خواهد كرد كه به توليد هر چه كمتر كربن روي بياورند و نيز با توليد هر چه كمتر اين گازها در جهاني سالمتر زندگي خواهيم كرد.
منبع: BBNews.com

نظرات مختلف در مورد آنفلوآنزاي پرندگان
گروه دانش و فناوري- محمدتقي رسولي: روزانه اطلاعات بسياري در مورد اين بيماري جديد بر روي سايت هاي مختلف منتشر مي شود و افراد بسياري را مي بينيم كه نظرات خود را در مورد اين بيماري و نحوه جلوگيري از آن، اثرات و ساير مسائل مربوط به آن اعلام مي كنند. به راستي چگونه و از چه منبعي مي توانيم اطلاعات صحيح و مهم را در مورد اين بيماري و ساير بيماري هاي جهاني پيدا كنيم؟
يكي از سايتهايي كه اطلاعات خوبي در مورد آنفلوآنزا مي توانيد از آن بيابيد سايت wikipedia است. اين سايت به كليه بازديدكنندگان اجازه مي دهد نظرات و مشاهدات خود را بر روي سايت قرار دهند تا سايرين از آن استفاده كنند. اين سايت متعلق به يك نويسنده ۵۲ ساله آمريكايي است كه تحقيقات خود را بر روي موضوع «ريسك ارتباطات» متمركز كرده است.
اما چگونه مي توان به محتويات اين سايت ها اطمينان كرد. Wikipedia همواره سعي كرده فقط نظرات معقولانه كاربران خود را منتشر نمايد و از انتشار نظرات غيركارشناسي نيز جلوگيري مي نمايد. اين سايت به ۸۰ زبان مختلف نيز اطلاعات خود را در اختيار كاربران قرار مي دهد.
سايتي نيز به نام pandemic flu.gov كه متعلق به دولت آمريكا است نيز حدود ۱۲۰۰ صفحه مختلف در مورد اين بيماري دارد. از جمله سايت هاي ديگري كه اطلاعات نسبتاً مهم و آمارهاي صحيحي را در اين مورد دارد سايت سازمان بهداشت جهاني WHO.int است. اين سايت كه به ۶ زبان عربي، روسي، اسپانيايي، فرانسوي، چيني و انگليسي مي باشد آخرين اخبار و آمار مربوط به اين بيماري و ساير بيماري هاي جهاني را به بينندگان ارايه مي دهد.

يافته هاي جديد درباره ام اس
گروه دانش و فناوري- مرتضي اسلام زاده: تحقيقات پژوهشگران و دانشمندان استراليايي درباره اثرات اشعه ماوراءبنفش و ويتامين D در رابطه با بيماري «ام اس» حقايق بسيار نويني را برملا ساخته و اين امكان را براي مبتلايان به ام اس به وجود آورده است كه اميدوار به آينده اي بهتر باشند. يكي از اين بيماران، خانم «بتي مولر» است. او در سن ۴۱ سالگي به علت التهاب دردناك عصب بينايي از يك چشم نابينا شد.
پس از آن سلامت وي هر سال بدتر از سال قبل مي شد و مشكلات بينايي او نيز افزايش مي يافت و سرانجام از هر دو پا فلج شد. هنگامي كه خانم مولر در بيمارستان به سر مي برد يك پزشك متخصص مغز و اعصاب، مغز و ستون فقرات او را به وسيله «ام آر آي »مورد بررسي و بازبيني قرار داد. خانم مولر مي گويد: «دكتر گفت قطعاً مبتلا به ام اس شده ام و گفت كه سعي كن دو سال آينده را خوش باشي چون بعد از آن سختي هاي فراواني خواهي داشت» .
پروفسور نايال استيوارت- ايمني شناس و رئيس مركز منزيس در دانشگاه تاسماني در استراليا- ۴ سال گذشته را صرف مطالعه در رابطه با بيماري ام اس كرد. وي اين بيماري را حالتي توصيف مي نمايد كه در آن، سيستم ايمني فرد به بدن خود حمله مي كند. پروفسور استيوارت مي گويد: «وضعيت بعضي از بيماران به طور ثابت رو به زوال است. بيشتر آنها دچار فلج موضعي و يا نابينايي مي شوند و در ادامه براي مدتي بهبود يافته و در سال هاي بعد دوباره به حال اول باز مي گردند» .
هنگامي كه خانم بتي مولر در كوئينزلند زندگي مي كرد به صندلي چرخ دار نياز داشت ولي از زماني كه به تاسماني -كه به نسبت آب و هواي سردتري دارد- نقل مكان نمود، ديگر احتياجي به صندلي چرخدار پيدا نكرد و فقط گاهي از عصا استفاده مي نمايد. هواي گرم يكي از عواملي است كه مي تواند بيماري ام اس را تشديد نمايد.پروفسور استيوارت مي افزايد:«هنگامي كه مبتلايان به ام اس از گرما دوري مي كنند مشكل ديگري به وجود مي آيد؛ چرا كه اين بار مقدار توليد ويتامين D كه نور خورشيد مولد آن جهت سلامتي بدن است كاهش مي يابد. آخرين تحقيقات بيانگر اين است كه وجود يا عدم وجود ويتامين D از عواملي است كه مي تواند بر بيماري ام اس تأثيرگذار باشد.»
منبع: CNN.com

دانش فناوري
اجتماعي
اقتصادي
بـورس
حوادث
خارجي
سخنگاه
سياسي
سينما
داخلي
شهر
شهرستان ها
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |   سياسي   |  
|  سينما   |   داخلي   |   شهر   |   شهرستان ها   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |