چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۴ - Mar 1, 2006
تلاش تازه براي تهران
رويكرد مديريت شهري تهران به گشودن دروازه هاي پايتخت به روي سرمايه گذاران خارجي كه در ديدار دكتر قاليباف شهردار تهران با سفيران و رؤساي نمايندگي بيش از ۵۰ كشور گام نخست آن برداشته شد، از چند منظر حائز اهميت و قابل بررسي است.
۱- تهران در زمره ۱۰ پايتخت بزرگ و با اهميت جهان به شمار مي آيد. اين شهر هم به لحاظ وسعت و جمعيت ساكن در آن و هم از جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جايگاه مهم و قابل توجهي داراست بر اين اساس توجه به مسائل آن و جلب مشاركت هاي بين المللي در جهت توسعه اين شهر ضروري به نظر مي رسد.
۲- با وجود اقداماتي كه در سالهاي پس از جنگ و در دوران سازندگي براي اصلاح وضعيت پايتخت صورت گرفته است كه همه آنها در جاي خود موثر بوده اند، اما اين شهر همچنان در مسايل زير بنايي اعم از حمل ونقل، سيستم فاضلاب، شبكه راه ها، آلايندگي و از همه مهمتر آرامش روحي و رواني مورد نياز شهروندان دچار ضعف و اختلال جدي است و اصلاح اين مشكلات در بسياري از موارد نيازمند استفاده از تجارب ديگر شهرهاي بزرگ جهان و متخصصان و كارشناسان بين المللي است.
۳- زندگي در جهان كنوني كه از آن تعبير به دهكده جهاني مي شود، بدون مشاركت و تعامل كشورها با يكديگر در بسياري از مسايل و موضوعات بسيار دشوار و دور از عقل و منطق است و مي طلبد از الگوهاي موفق زندگي شهري در ديگر كشورها استفاده شود. به تعبير شهردار تهران سهم ساكنان جهان با يكديگر برابر است و ملت ها مي توانند با استفاده از تجربيات يكديگر از موقعيتها و امكانات موجود در كشورها بهتر استفاده كنند.
۴- جذب و جلب سرمايه هاي خارجي در كنار بهره گيري از الگوهاي موفق ديگر كشورها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. به منظور رونق اقتصاد پايتخت و همچنين توسعه شهري، شهرداري تهران و دولت بايد بستر لازم را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم كنند. البته بايد بپذيريم كه يكي از لوازم اصلي سرمايه گذاري خارجي، تامين امنيت آن بوده كه نقش دولت در اين زمينه حائز اهميت است.
۵- همانگونه كه شهردار تهران در ديدار سفيران كشورهاي خارجي عنوان كرده است تهران از پشتوانه فرهنگي و تاريخي ۴-۳ هزار ساله برخوردار است و اهميت جايگاه آن براي جهان قابل درك است، اما آنچه تاكنون در توسعه پايتخت كشوري با چنين سابقه ديرينه اي مغفول مانده، هويت فرهنگي و تاريخي آنست كه بيش از هر چيزي اين موضوع شايسته توجه و امعان نظر است. شهروندان تهراني در ميان دود و آهن و ترافيك بايد فرصت استفاده از مواهب زندگي شهري را هم پيدا كنند.
به هر صورت انتظار مي رود مديريت شهري تهران زمينه هاي عملي و عيني نشست با سفيران كشورهاي خارجي را فراهم كند و ترجيحاً با تشكيل كميته و يا ايجاد دفتري در شهرداري تهران موضوع را در اولويت كاري خود حفظ نمايد.

يادداشت
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
سخنگاه
سياسي
سينما
داخلي
شهر
شهرستان ها
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |   سياسي   |  
|  سينما   |   داخلي   |   شهر   |   شهرستان ها   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |