چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۳۹۵۸ - Apr 12, 2006
شوراي شهر تصويب كرد:
فروش اوراق مشاركت براي نوسازي بافت هاي فرسوده تهران
گروه شهري: در جلسه علني ديروز شوراي شهر، لايحه «انتشار و فروش اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده» به تصويب رسيد.
به گزارش همشهري، براساس ماده واحده اين مصوبه شهرداري اجازه دارد نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت تا سقف ۵۰۰ ميليارد ريال از طريق بانك عامل اقدام كند.
دكتر نادر شريعتمداري رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر هنگام بررسي اين لايحه گفت: دولت در سال ۸۵ انتشار ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت از سوي شهرداري ها را پيش بيني كرده و به نظر من بهتر است اجازه انتشار اوراق مشاركت را بدهيم ولي در زمان انتشار هماهنگي هاي لازم با شوراي شهر تهران صورت گيرد.
از سوي ديگر مهندس اميررضا واعظي آشتياني خزانه دار شوراي شهر گفت: استفاده از اوراق مشاركت در مقطعي مقرون به صرفه بود ولي با توجه به اينكه هم اكنون شهرداري مي تواند وام ۱۶درصدي دريافت كند توجيه اقتصادي براي فروش اوراق مشاركت وجود ندارد.وي در عين حال گفت: هر زماني كه شهرداري به اين نتيجه رسيد كه فروش اوراق مشاركت مقرون به صرفه است مي توانيم اين اوراق را منتشر كنيم.
دكتر خسرو دانشجو مخبر كميسيون شهرسازي شورا نيز با مطرح كردن اين سئوال كه آياشهردار ما در تامين منابع مالي خود دچار مشكل است يا خير؟ گفت: شهرداري هم اكنون تعامل خوبي با بانك ها برقرار كرده و توانسته است وام هاي خوبي را دريافت كند بنابراين وقتي مي توانستيم از ساير منابع اعتبارات لازم براي شهرداري ايجاد كنيم نيازي به فروش اوراق مشاركت نيست. به هر حال بايد توجيهات اقتصادي فروش اوراق مشاركت عنوان شود.
از سوي ديگر عباس شيباني عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر نيز گفت: انتشار و فروش اوراق مشاركت توسط شهرداري كار خوبي است و بافت هاي فرسوده هرچه زودتر اصلاح شود به نفع مردم و شهر است.
معاون مالي و اداري شهرداري نيز گفت: بانك ها قبول كرده اند كه براي انتشار اوراق مشاركت تنها ۲ دهم درصد دريافت كنند و براي انتشار اين اوراق رقابتي بين بانك ها ايجاد شده است.
دكتر پورزرندي در اين باره افزود: با توجه به سياست هاي دولت براي كاهش نرخ بهره بانكي، بانك ها براي انتشار اوراق مشاركت بافت هاي فرسوده وارد رقابت شده و قبول كرده اند به جاي ۲ تا ۳ درصد سود، ۲ دهم درصد سود دريافت كنند.
وي گفت: براساس قانون شهرداري مي تواند از طريق درآمدها، مشاركت هاي مردمي و سيستم هاي مالي، بانكي و اعتباري، هزينه هاي اداره شهر را به دست آورد.
پورزرندي افزود: شهرداري موفق شده است براي اجراي پروژه هاي عمراني خود با بانك هاي سپه، ملت و پارسيان قراردادهاي مناسبي را امضا كند كه در صورت لزوم اين نهاد از وام هاي خارجي نيز استفاده خواهد كرد.
هشدار فرهنگي
از سوي ديگر رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به ناهنجاري هاي فرهنگي رايج در زمينه پوشش نامناسب در سطح شهر هشدار داد.
دكتر نادر شريعتمداري گفت: از آنجا كه شوراي شهر به طور مدام به دنبال بحث هاي فني، مالي و فضاي سبز و غيره است و نسبت به مسائل فرهنگي توجه كمتري نشان مي دهد و اين امر موجب شده تا با اعتراض اقشار مختلف مردم مواجه باشيم.به گفته وي، باتوجه به ساختارشكني ها و عبور از خطوط قرمز، وضعيت پوشش ها و مسائل اخلاقي در شهر را شاهديم و با شروع فصل گرما بايد نسبت به اين موضوع توجه جدي شود.
شريعتمداري با بيان اين كه مرزها و خطوط قرمز هم اكنون در برخي پوشش ها رعايت نمي شود گفت:  صحنه هايي از پوشش افراد را در كوچه و خيابان شاهديم كه هيچ مطابقتي با معيار و قاعده ها ندارد.
وي در عين حال گفت: به هيچ عنوان موافق افراط هاي گذشته نيستيم و توصيه اي هم به برگشت به آن روال نداريم ولي از شكسته شدن خطوط قرمز ناراضي هستيم.
وي با بيان اين كه مسئولان فرهنگي و انتظامي در اين زمينه دچار انفعال جدي هستند گفت: موضوع رسيدگي به وضعيت پوشش ها رها شده است. به گفته وي در توليد و توزيع پوشش ها هم با كوتاهي و غفلت جدي مسئولان مواجهيم چرا كه حتي اگر فردي به دنبال تهيه لباس مناسب هم باشد به آساني پيدا نمي كند.
وي افزود: وضعيت پوشش در كوچه و خيابان مناسب نيست و خانواده ها اعتراض دارند. ما كه با جوانان در تماس هستيم در محيط هاي دانشگاهي بيشتر رعايت مي شود. ادامه اين روند و بي توجهي به آن آسيب هاي جدي اجتماعي را به دنبال دارد.
تشكيل ستاد پيامبر اعظم(ص)
از سوي ديگر حبيب كاشاني عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر در جلسه ديروز شورا گفت: باتوجه به نامگذاري سال جديد به نام پيامبر اعظم(ص) ستاد پيامبر اعظم در شوراي شهر و شهرداري تهران تشكيل مي شود.
وي افزود: اين ستاد نبايد صرفاً به صورت اسمي و ظاهري بلكه بايد به صورت عملي فعاليت كند.
مصوبات شوراي شهر
لايحه «انتشار و فروش اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده» در دويست و بيست و پنجمين جلسه علني شورا تصويب شد. طبق ماده واحده اين طرح به استناد بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور و به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده داراي طرح مصوب كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، به شهرداري تهران اجازه داده مي شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت تا سقف ۵۰۰ ميليارد ريال از طريق بانك عامل اقدام كند، تبصره يك اين قانون مي گويد: وجوه حاصل از فروش اوراق ياد شده به حساب جاري ويژه اي كه براي اين منظور به نام شهرداري تهران نزد بانك عامل (كارگزار) افتتاح مي شود واريز مي شود.
مطابق تبصره ۲: شهرداري مجاز است ظرف سال جاري نسبت به انجام مقدمات و تمهيدات مربوط به انتشار و فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
در تبصره ۳ آمده است: شهرداري موظف است براساس آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور اقدام كند.
تبصره ۴ هم به اين قرار است: جايزه (سود) علي الحساب اين اوراق به ميزان آخرين نرخ تصويبي خواهد بود كه به صورت روزشمار هر سه ماه يك بار به دارندگان اوراق مشاركت پرداخت مي گردد.
تبصره پنج به اين مورد اشاره دارد كه سررسيد اوراق مشاركت ۵ ساله خواهد بود و شهرداري به عنوان عامل در طرح فروش اوراق مشاركت، در اختيار داشتن اصل وجوه حاصل از فروش اوراق مسئوليت استفاده بهينه و بازپرداخت اصل و فرع سرمايه حاصل از آن را در سررسيدهاي توافق شده با بانك عامل به عهده دارد.
طبق تبصره ،۶ گزارش مربوط به اقدامات شهرداري هر ۶ ماه به شهرداري ارائه مي شود.
در تبصره ۷ ذكر شده است كه تمهيدات كار مربوط به پروژه ها و اجرايي شدن اوراق مشاركت بايد به اطلاع شوراي شهر برسد.
در جلسه ديروز طرح تشكيل ستاد ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي در مناطق ۲۲گانه به تصويب رسيد.
براساس ماده واحده اين مصوبه ،شهرداري موظف به تشكيل ستاد ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي در مناطق ۲۲گانه شهر تهران با دعوت از كليه دبيران انجمن معتمدين محلات و مسئولان حوزه هاي عمومي شده است.همچنين سه مورد اعتراض فرمانداري به مصوبات شوراي شهر مورد رسيدگي قرار گرفت و پاسخ اصلاحي شورا براي ارسال به فرمانداري به تصويب رسيد.

تقاطع غيرهم سطح ميدان نور گشايش يافت
شهربازي به جنوب شرق تهران منتقل مي شود
011316.jpg
گروه شهري: ديروز طي مراسمي با حضور دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران تقاطع غيرهم سطح ميدان نور به بهره برداري رسيد كه با توجه به نقش چشمگير اين تقاطع در كاهش ترافيك، پيش بيني شده سرمايه به كار گرفته شده در اين پروژه ظرف مدت كمتر از يكسال از ناحيه صرفه جويي ناشي از مصرف انرژي، كاهش حوادث رانندگي و اتلاف وقت شهروندان بازگردانده شود.
به گزارش همشهري از يك طرف تلاقي سه بزرگراه آيت الله حكيم، شهيد ستاري و آيت الله كاشاني در محل ميدان علامه جعفري و از طرف ديگر عبور ۱۴ مسير مختلف كه يكديگر را در ميدان نور قطع مي كردند موجب حساسيت اين تقاطع شد، به طوري كه كارشناسان را بر آن داشت تا با طراحي يك تقاطع غيرهمسطح در دو فاز به مدت ۲۲ ماه (۱/۲/۸۳) و با صرف هزينه اي بالغ بر ۲۵ ميليارد تومان سعي در رفع معضلات اين تقاطع پرتردد نمايند.
بنابراين گزارش فاز نخست اين پروژه شامل زيرگذر ستاري در شهريورماه سال گذشته به بهره برداري رسيد و فاز دوم آن شامل بازگشايي پل هاي رسالت و رمپ و لوپ هاي باقيمانده بدين شرح به بهره برداري رسيد: طول كل مسيرها ۷۲۰۰ متر، تعداد كل مسيرها ۱۴ مسير، تعداد كل رمپها ۸ مسير، تعداد لوپها ۳ مسير (يكي از لوپها به دليل عدم رفع معارض ملكي نيمه تمام مانده)، طول پل غيرهمسطح رسالت ۳۴۳ متر و طول پل كاشاني ۵۱ متر است. قاليباف شهردار تهران در مراسم افتتاح پل غير همسطح ميدان نور طي سخناني گفت: نياز واقعي كشور معطوف به كار و قناعت بسيار است كه متأسفانه توجه جدي به آن نمي شود.
وي افزود: كشور ما ۳۵ سال است در حال توسعه معرفي مي شود در حالي كه ديگران ظرف مدت ۸ يا حداكثر ۱۵ سال مراحل ترقي را از يك كشور در حال توسعه به توسعه يافته طي كردند.
شهردار تهران تأكيد كرد: بنا دارم در صورت توفيق ادامه خدمت در شهرداري جز به مقوله كار نينديشم.
وي در اين راستا به خريد زمين ۳۷ هزار متري شهربازي به ارزش ۲۳ ميليارد تومان از بنياد شهيد به منظور احداث پل اوين _ دركه اشاره كرد كه مدتهاست بلاتكليف مانده بود.
وي به مردم قول داد اين پروژه را با سرعت به اتمام برساند و اراضي باقيمانده از شهربازي (۱۱ هزار متر) را در اختيار خدمات شهري قرار خواهد داد تا در جهت تأمين رفاه حال شهروندان مورد استفاده قرار گيرد. قاليباف ادامه داد: در كنار اين اقدام شهرداري طرح احداث يك شهر بازي مناسب و درخور شهروندان را در كنار نمايشگاه بين المللي در شهر جديد آفتاب (جنوب شرق تهران) در دست دارد كه توافقات لازم در اين باره با سرمايه گذار آن نيز صورت گرفته است.
وي بر ضرورت تكميل سريع فضاي سبز ميدان نور، تأمين دسترسي هاي لازم براي عابران پياده و تأمين وسايل حمل و نقل عمومي به ميزان لازم در ميدان نور به عنوان نقطه مبدأ سفر تأكيد كرد و اظهار داشت: با همه توان در بخش پروژه هاي عمراني خدمات شهري، توسعه خدمات رساني فوري سامانه ۱۳۷و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي تلاش كند.
قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود معضل نخست مردم شهر تهران را ترافيك عنوان كرد و احداث اتوبان و پل را به تنهايي راه حل رفع اين معضل ندانست.
وي گفت: در اين راستا نگاه نرم افزاري با محوريت سه موضوع فرهنگ سازي، نگاه علمي و مديريت واحد در عرصه ترافيك ضروري است. چرا كه اولاً حل معضل ترافيك در شرايطي كه ۱۴سازمان مختلف متولي ترافيك شهر تهران قلمداد مي شوند سخت است. ثانياً در اين شهر هر چقدر هم پل و بزرگراه ساخته شود نمي تواند پاسخگوي روزانه ۱۳۰۰ خودروي ورودي به سطح شهر باشد، از همين رو مجموعه همكاران ما تلاش كردند با استفاده از تجربه موفق كشورهاي ديگر مجموعه اي را تدوين كنند كه در فرصت مناسب جزئيات آن را به اطلاع  عموم خواهيم رساند.
عكس : عليرضا بني علي

بهره برداري از خط ويژه اتوبوس در بزرگراه
چمران نيازمند همكاري راهنمايي و رانندگي است
گروه شهري: كليه اقدامات مورد نياز جهت راه اندازي خط ويژه اتوبوسراني در بزرگراه شهيد چمران از اول اسفندماه سال گذشته از سوي شهرداري تهران به عمل آمده و اين طرح عملاً از حدود دو ماه پيش تاكنون آماده بهره برداري شده است.
به گزارش روابط عمومي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، عبور و مرور اتوبوس ها و بهره برداري از اين مسير منوط به جلوگيري از ورود و حركت خودروهاي شخصي به آن توسط راهنمايي و رانندگي است.بنابراين گزارش كليه عمليات اجرايي راه اندازي خط ويژه چمران از جمله خط كشي مسير، نصب تابلوها، جانمايي ايستگاه ها و تامين و استفاده از اتوبوس هاي مورد نظر در بهمن ماه سال ۸۴ انجام شده است.
اين گزارش حاكي است اجراي اين طرح صرفاً نيازمند همكاري راهنمايي و رانندگي است كه اعلام كرده به علت استمرار اجراي طرح زوج و فرد و بكارگيري بخش قابل توجهي از نيروهايش به منظور كنترل آن، امكان استقرار ماموران مورد نياز در اين مسير را ندارد.اين گزارش مي افزايد در حال حاضر خط ويژه اتوبوسراني در خطوط تندرو و كندروي بزرگراهي در سطح وسيعي در شهرهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار دارد و ضرورت اجراي اين طرح مورد تاييد حداقل ۲۰ شركت بين المللي مهندس مشاور در زمينه حمل ونقل و ترافيك قرار گرفته است.
گفتني است معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران هم اكنون طرحي را در دست بررسي دارد كه در صورت اجراي آن با استفاده از دوربين هاي ثبت تخلف، حداقل تعداد نيروهاي راهنمايي و رانندگي به منظور كنترل ترافيك به كار گرفته خواهد شد.

هداياي نوروزي بازنشستگان شهرداري
گروه شهري : با هدف مديريت بر تقاضاهاي سفرهاي درون شهري تهران و حفظ كرامت انساني بازنشستگان، پيك بادپاي شهرداري تهران اقلام و خواروبار و هداياي سازمان بازنشستگي شهرداري را توزيع مي كند.
مديرعامل شركت پيك بادپاي شهرداري تهران با اشاره به اين كه رسالت مجموعه مديريتي وي حذف سفرهاي زائد درون شهري و كمك به كاهش بار ترافيك شهري است، همچنين خاطرنشان كرد: اين اقدام مي تواند محمل و پشتوانه اي براي مديريت شهري براي ساماندهي بزرگ ترين معضل شهر تهران يعني ترافيك باشد تا با بهره گيري از اين روش خدمات خود را درمورد ساير سازمان ها و نهادها با همين شيوه اجرايي و عملياتي  كند.علي اكبر گلرخي همچنين يادآور شد در راستاي اجرايي شدن اين برنامه شركت حمل و نقل كالاي تهران طي ۱۰ روز توانست پنج هزار كارتن هداياي نوروزي بازنشستگان را در مقصد تحويل آنها دهد.

نگاه
011235.jpg
بزرگمهر حسين پور

شهري
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
رسانه
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهرستان ها
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   رسانه   |   حوادث   |   خارجي   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |