دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۳۹۷۳ - May 1, 2006
نتايج آزمون كارشناسي ارشد امروز اعلام مي شود
نتايج مرحله اول آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور از امروز بر روي سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد و همچنين در روز سه شنبه نيز از طريق ويژه نامه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان مي رسد.
محمود بسطامي، مدير روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه نتايج ۱۲۳ كد رشته از ۱۳۰ كد رشته امتحاني آزمون كارشناسي ارشد امروز اعلام مي شود، اظهار كرد: كارنامه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ماه بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه داوطلبان توزيع مي شود.
به گزارش ايسنا، وي گفت: كارنامه داوطلبان غيرمجاز براي انتخاب رشته نيز به آدرس پستي آنها ارسال مي شود.
بسطامي در ادامه افزود: دفترچه راهنماي رشته هاي تحصيلي نيز از فردا بر روي سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org قرار مي گيرد.
به گفته وي، كليه متولدين سال ۱۳۵۵ و قبل از آن و همچنين متولدين سالهاي ۵۶ ، ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ صبح پنجشنبه، كليه متولدين سالهاي ،۶۰ ،۶۱ ۶۲ و ۶۳ و سالهاي بعد از آن بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ماه براي دريافت كارنامه، فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي، دفترچه راهنماي رشته هاي تحصيلي و ويژه نامه حاوي رشته هاي داراي شرايط خاص اقدام كنند.
بسطامي  با بيان اينكه داوطلباني كه در روز پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ماه موفق به دريافت كارنامه نشدند مي توانند منحصرا در صبح و بعد از ظهر روز جمعه براي دريافت كارنامه و ضمائم آن اقدام كنند، گفت: كارنامه و فرم انتخاب رشته داوطلبان آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۸۵ كه محل اقامت آنها شهرستان تهران مي باشد، براي خواهران در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير و دانشگاه تربيت معلم تهران و براي برادران در دانشگاه هاي علم و صنعت ايران، صنعتي شريف و صنعتي اميركبير توزيع مي شود.

ستون جديد روزانه در همشهري
000429.jpg
همزمان با روز معلم نخستين بخش از ستون «والا پيامدار محمد» در صفحه فرهنگي روزنامه منتشر خواهد گرديد.
اين ستون روزانه در سال پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله وسلم به بررسي سيره عملي آن حضرت خواهد پرداخت و جنبه هاي مختلف از زندگي روزانه پيامبر اكرم را با نگاهي ساده و زباني شيرين تصوير خواهد كرد.
در اين مطالب فارغ از تعابير رايج و كليشه اي و متعارف با شخصيتي آسماني روبه رو خواهيم بود كه شيوه زندگي سعادتمندانه را در عرصه هاي گوناگون ترسيم مي كند. از فردا اين ستون خواندني را در صفحه ۲۱ دنبال كنيد.

رئيس سازمان بازنشستگي اعلام كرد:
جزييات پرداخت وام وديعه مسكن و
وام اضطراري به بازنشستگان كشور
000207.jpg
گروه اجتماعي- زهرا رفيعي: رئيس سازمان بازنشستگان كشوري در اولين نشست مطبوعاتي سال ۸۵ به تشريح برنامه هاي امسال در حوزه وام بازنشستگان، تغييرات بيمه تكميلي درمان، افزايش حداقل حقوق، وام وديعه مسكن و وام اضطراري و... پرداخت.
حسينعلي ضيايي رئيس سازمان بازنشستگي كشوري با اشاره به افزايش حداقل حقوق بازنشستگان در سال جاري گفت: اميدواريم با افزايش حداقل حقوق به ۲۰۰ هزار تومان فاصله بازنشستگان با خط فقر بيشتر شود.اين افزايش حقوق اول فروردين ۸۵ اعمال شده و مابه التفاوت دو ماهه ابتداي سال با حقوق خرداد ماه پرداخت خواهد شد.
وي در مورد كارت منزلت بازنشستگان گفت: تا حدود سه ماه ديگر كارت هوشمند منزلت آنها تغيير خواهد كرد و اطلاعاتي جامع و كامل براي شناسايي و انجام امور مالي و حقوقي آنها در آن كارت ها درج مي شود و به زودي اطلاعات همه بازنشستگان جمع آوري خواهد شد. رئيس سازمان بازنشستگي كشوري در مورد بيمه تكميلي و عمر بازنشستگان گفت: بر اساس مصوبه دولت هزينه بيمه تكميلي به دو برابر افزايش خواهد يافت. هزينه اعمال جراحي از يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. همچنين هزينه معالجات متعارف از ۶۰۰ هزار تومان به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تغيير كرده است. هزينه عينك و عصا نيز به بيمه تكميلي افزوده شده است. بيمه تكميلي ربطي به سن افراد ندارد و شامل همه مي شود. وي در مورد بيمه عمر بازنشستگان گفت: سقف سني (۷۰ سالگي) اين بيمه برداشته شده است اما هنوز به مراكز بيمه اي ابلاغ نشده است.
حسينعلي ضيايي افزود: سازمان بازنشستگي كشوري به دنبال فراهم آوردن زمينه سفرهاي داخلي و خارجي (زيارتي) سالمندان است. مذاكراتي با سازمان حج و اوقاف انجام شده است تا سالمنداني را كه طي سالهاي كار كردن به گشت و گذار و تفريح نپرداخته اند از امكانات و تسهيلات مالي براي سفر رفتن استفاده كنند. جزئيات نتيجه اين طرح در سه ماه آينده مشخص خواهد شد.
ضيايي در مورد موضوع كسري بودجه سازمان گفت: تا زماني كه توازن هزينه و درآمد سازمان برقرار نشود و ثباتي در وضعيت اقتصادي كشور ايجاد نشود نمي توان توقع خودگردان شدن صندوقهاي بازنشستگي را داشت. دولت با اختصاص ۴۰۰ ميليارد تومان در پرداخت دوسوم حقوق بازنشستگان صندوق را كمك كرد. دولت در سالهاي اخير با پرداخت هزار ميليارد تومان بخشي از بدهي هاي صندوق را پرداخت كرده است و هنوز هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي هاي سازمان باقي مانده است.
وي با اشاره به اين كه سازمان به دليل همراهي با دولت نتوانسته است مانند بخش خصوصي به سوددهي فكر كند گفت: ۷۰ درصد سهام كارخانه شير پگاه متعلق به سازمان بازنشستگي كشوري است. امسال ما نتوانستيم قيمت شير را همراه با تورم براي كسب سود بيشتر افزايش دهيم. اين در حالي است كه هزينه كارگران و مخارج ديگر بر عهده سازمان است.
وي در مورد وام وديعه مسكن به بازنشستگان گفت: وديعه سه ميليون توماني از طريق بانك مسكن در اختيار بازنشستگان قرار مي گيرد و سازمان تنها اقدام به معرفي آنها بر اساس سوابقشان مي كند.
وي در مورد وام اضطراري سازمان گفت: اين وام از امسال به ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تومان افزايش يافته است. اين وام بر اساس امتيازات افراد اولويت  بندي شده و به ۳۰ هزار نفر پرداخت مي شود. بهره اين وام ۴ درصد كمتر از سود مصوب مجلس بوده و ظرف مدت ۳ سال بازپرداخت مي شود.
وي با اشاره به اين كه سال گذشته ۲۵ هزار نفر وام ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار توماني دريافت كردند در مورد امتيازات اعطاي وام گفت: كساني كه افراد تحت تكفلشان ۴ نفر به بالا باشد ۳۰ امتياز، ۳ نفر ۲۵ امتياز، ۲ نفر ۲۰ امتياز، ۱ نفر ۱۵ امتياز كسب مي كنند. همچنين ميزان حقوق كمتر از ۲۵۰ هزار تومان ۳۰ امتياز، ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ۲۵ امتياز، ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان ۲۰ امتياز و بيش از ۳۵۰ هزار تومان ۱۵ امتياز كسب مي كند. نوع كمك هزينه نيز داراي امتياز است. كمك هزينه درمان و حوادث غيرمترقبه ۴۰ امتياز، هزينه مسكن و تعميرات ساختماني ۳۰ امتياز، تحصيل فرزندان ۲۰ امتياز، رد دين ۱۵ امتياز دارد. امتيازاتي كه افراد كسب مي كنند اولويت و ميزان وام را تعيين مي كند.
ضيايي در پايان با معرفي وب سايت سازمان گفت: در آدرس اينترنتي (www.Cspf.ir) بازنشستگان مي توانند احكام حقوقي خود را دريافت كرده و در منزل نسخه اي از آن را چاپ كنند. همچنين نامه هاي خود را نيز پيگيري كنند.

برنامه هاي اوقات فراغت دختران
جوان با هماهنگي دستگاه ها اجرا مي شود
000204.jpg
فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده گفت: خدمات فرهنگي، ورزشي، كارآفريني و برپايي اردوهاي نشاط آور و حركت هاي جمعي ويژه دانش آموزان و دانشجويان دختر با اولويت مناطق محروم را با هماهنگي و همكاري دستگاه هاي فرهنگي كشور محقق خواهيم كرد.
زهره طبيب زاده نوري با بيان اينكه دستگاه هاي متولي امور جوانان با رويكردي كلان و همه جانبه نگر و به دور از موازي كاري و بخشي نگري، اوقات فراغت دختران جوان را ساماندهي كنند، افزود: هم اكنون كاري هماهنگ و مشترك بين دستگاه هايي نظير آموزش و پرورش، امور مساجد، بسيج خواهران، سازمان گردشگري، آموزش فني و حرفه اي، سازمان تربيت بدني، حوزه ها و شهرداري در خصوص اوقات فراغت دختران صورت گرفته است.
رئيس مركز امور زنان و خانواده، انجام اردوهاي بامحتوا و برنامه ريزي شده را يكي از راهبردهاي اجرايي در پربار كردن اوقات فراغت جوانان دانست و تصريح كرد: حوزه هاي علميه به عنوان مراكز فرهنگي، نقش مهمي در ترويج و تعميق فرهنگ اسلامي در ميان جوانان دارند.
وي اضافه كرد: مساجدي كه از امكانات و فضاي مناسب و مطلوبي جهت غني سازي اوقات فراغت دختران جوان بهره مند باشند مورد توجه قرار خواهند گرفت.
به گزارش فارس، طبيب زاده در پاسخ به اين سؤال كه با وجود اسناد فرابخشي در سازمان ملي جوانان و تشكيل كميسيون اوقات فراغت جوانان، مركز امور زنان و خانواده جهت جلوگيري از موازي كاري در اين باره چه نقشي دارد، اظهار داشت: سازمان ملي جوانان به لحاظ رسالت اوليه، مسئوليت رسيدگي به امور جوانان(جدا از مسئله جنسيت) را بر عهده دارد اما مركز امور زنان و خانواده در سند فرابخشي مصوب دولت قبل، ۱۱ سياست را مورد توجه قرار داده كه هم اكنون به ۱۴ سياست ارتقا يافته است و با مصوب شدن آن در دولت، به اوقات فراغت بانوان و دختران جوان هم توجه خواهد شد.
وي اضافه كرد: به همين جهت نماينده سازمان ملي جوانان در ستاد اوقات فراغت مركز امور زنان و خانواده و نماينده ما هم در كميسيون اوقات فراغت سازمان ملي جوانان حضور خواهند داشت كه در تقسيم كار، پسران در سازمان ملي جوانان و دختران به مركز امور زنان و خانواده با تمركز بيشتري وارد مي شوند.
رئيس مركز امور زنان و خانواده با بيان اينكه در حال حاضر، سازمان ها و نهادهاي دولتي از امكانات، ظرفيت نيرو و اعتبار برخوردار هستند گفت: براي واردكردن NGOها به حوزه اوقات فراغت دختران جوان برنامه اي نداريم.

مدير كل سازمان تأمين اجتماعي خبر داد:
حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به ۱۵۰ هزار تومان رسيد
گروه اجتماعي _ مينا شهني: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به ۱۵۰ هزار تومان رسيد.
سازمان تأمين اجتماعي حقوق مستمري بگيران را امسال ۱۴درصد افزايش مي دهد.
مددي با توجه به نرخ تورم اعلام شده ۶/۱۳ درصدي از سوي دولت افزود: «با استناد به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمين اجتماعي افزايش حقوق ۱۴ درصدي براي بازنشستگان در نظر گرفته شده كه بر اساس اين نرخ تورم حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي كمتر از ۱۵۰ هزار تومان نخواهد شد.»
وي خاطرنشان كرد: «افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري با تأمين اعتبار ۶۲۰ ميليارد توماني دولت به صندوق بازنشستگي انجام شده است.»
مددي در مورد برابر شدن حداقل حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري با بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: «علاوه بر حداقل حقوق در نظر گرفته شده سال جاري كه كمتر از ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود، به هريك از بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي ماهيانه مبلغ ۲۵ هزار تومان كمك هاي جانبي غيرنقدي پرداخت خواهد شد كه اين مبلغ نيز نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.»
مددي در جمع گروهي از بازنشستگان كشور گفت: سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بين النسلي است كه تداومش نيز مديون همين بين النسلي بودن آن است. ما در خدمت كساني هستيم كه عمر پربركت خود را صرف كار و تلاش در جامعه كرده اند. او درباره چرخه مالي سازمان متبوعش گفت: ما وجوهي را كه از شاغلين و كارفرمايانشان دريافت مي كنيم به بازنشستگان مي پردازيم و به تداوم اين چرخه كار چندان ساده اي نيست.
مددي با توضيح اينكه با وجوه دريافتي از هر نفر طي مدت ۳۰ سال تنها حقوق بازنشستگي ۵/۲ سال پرداخت كننده را مي توانيم بپردازيم گفت: اين در حالي است كه بيمه شده با كمترين مبلغ بيمه شده باشد و در صورتي كه با بيشترين مبلغ بيمه شوند تنها به مدت ۴ سال قادر خواهيم بود از سهم پرداختي اش حقوق مستمري بازنشستگي برايش پرداخت كنيم. مددي در توضيح بيشتر گفت: ما پول هاي دريافتي را با بالاترين نرخ تورم پس انداز مي كنيم اين درحاليست كه به طور متوسط هر فرد ۶/۱۶ سال پول بيمه پرداخت مي كند.
پرداخت مستمري به بازماندگان سازمان تأمين اجتماعي ۴۸ ساعته انجام خواهد شد و در صورتي كه سوابق بيمه شده در شعب متفاوتي ثبت شده باشد زمان برقراري مستمري ها حداكثر ۲۰ روز خواهد بود.
مددي درباره طول مدت دفترچه ها و افزايش طول مدت نسخه هاي صادر شده از سوي پزشكان از ۴۸ ساعت به ۱۰ روز نيز توضيح داد و از كليه بيمه شدگان خواست تا سوابق بيمه اي خود را در يك شعبه متمركز كنند.
اعلام خبر طولاني شدن نسخه و دفترچه ها با اعتراض يكي از كارگران حاضر در سالن روبه رو شد ،كارگر يادشده گفت: اگر كسي به دارويش نياز داشته باشد در مدت كمتر از ۱۰ روز دارويش را تهيه مي كند. بيماري كه تا ۱۰ روز دارويش را نگرفته باشد يا كسالتش برطرف شده و يا از استفاده دارويش منصرف شده افزايش طول مدت نسخه ها سبب به باد رفتن سرمايه هاي سازمان تأمين اجتماعي خواهد شد.
بخش ديگري از اعتراض اين كارگر به افزايش مدت دفترچه هاي درماني بود. او گفت: يك نفر با پرداخت يك ماه بيمه صاحب دفترچه اي مي شود كه مي تواند ۲ سال از آن استفاده كند. ولو اينكه بيمه اش را ادامه ندهد. هزينه اين بخش از حق ساير بازنشستگان و بيمه شدگان پرداخت مي شود و اين انصاف نيست.

دستورالعمل دولت در حمايت از افراد تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر ابلاغ شد
گروه اجتماعي: معاون اول رئيس جمهوري ، دستورالعمل ۱۹ ماده اي دولت براي حمايت از افراد تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر را به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد. به گزارش خبرگزاري مهر ، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آئين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را تصويب كرده است.
ماده۱- سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۵ تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه شدگان اختصاص دهد.
ماده۲- اجراي اين تصويب نامه صرفاً شامل بيمارستانهاي طرف قرارداد سازمان هاي بيمه گر پايه مي باشد.
ماده۳ -ملاك عمل در پرداخت علي الحساب در اين آيين نامه ارسال رسمي اسناد پزشكي سازمان هاي بيمه گر مي باشد.
ماده۴ -سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند هشتاد درصد صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايند.
ماده۵ - سازمان هاي بيمه گر متعهد مي گردند هزينه صورتحساب هاي بيمارستان هاي مربوط را بر اساس تعرفه ها و شمول تعهدات مصوب هيأت وزيران و يا شوراي عالي بيمه خدمات درماني پس از رسيدگي محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده۶ -در صورت هر گونه اعتراض در مورد اقدامات به عمل آمده از سوي سازمان هاي بيمه گر اعم از كسورات و غيره، بيمارستان مجاز است ظرف ده روزكاري از تاريخ ابلاغ سازمان بيمه گر، مراتب را به همراه دلايل توجيهي جهت بررسي به سازمان اعلام نمايد.
تبصره :سازمان هاي بيمه گر مكلفند ظرف ده روز كاري از تاريخ اعتراض نسبت به رسيدگي و بررسي اعتراض به عمل آمده اقدام نموده و نتيجه را به صورت مكتوب به بيمارستان مربوط منعكس نمايند.
ماده۷- در صورت هر گونه اشتباه محاسبه، سازمان هاي بيمه گر متعهد مي گردند مراتب را ظرف يك ماه پس از اتمام رسيدگي به اطلاع بيمارستان مربوط رسانيده تا نسبت به تصحيح آن اقدام گردد.
ماده۸ - در صورتي كه در اثر اشتباه در محاسبه مبالغي اضافه به حساب بيمارستان منظور گردد، سازمان ضمن اطلاع كتبي مجاز است نسبت به كسر مبالغ اضافي از محل صورتحساب ماه بعد بيمارستان اقدام نمايد.
ماده۹ - در صورت هرگونه اختلاف و ابهام در نحوه تنظيم صورتحساب و يا كارشناسي انجام شده توسط كارشناسان سازمان هاي بيمه گر و يا بيمارستان طرف قرارداد كارگروه حل اختلاف توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني تشكيل و نسبت به موارد ارجاعي اقدام مي نمايد.
ماده۱۰ -با توجه به اينكه هشتاد درصد هزينه خدمات ارايه شده در موقع تحويل مدارك به بيمارستان هاي طرف قرارداد پرداخت مي شود، بيمارستان ها موظفند وسايل مصرفي مورد نياز بيمار را مطابق فهرستي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود تهيه و در صورتحساب ارسالي درج و محاسبه نمايند.
ماده۱۱ -گزارش عملكرد اين تصويب نامه هر سه ماه يكبار از سوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش لازم به همراه ارزيابي نظرات وزارتخانه هاي فوق را به شوراي عالي بيمه خدمات درماني ارسال مي نمايد.
ماده۱۲- در صورت عدم اجراي اين تصويب نامه از سوي سازمانهاي بيمه گر، سازمانهاي مذكور مكلفند ضرر و زيان حاصله را بر اساس نرخ علي الحساب سود بانكي كوتاه مدت بانكهاي دولتي حسب تشخيص و اعلام كارگروه حل اختلاف موضوع ماده (۱۰) اين تصويب نامه، در مقاطع حداكثر سه ماهه و از محل اعتبارات سازمانهاي بيمه گر در اختيار هر يك از واحدهاي ذي ربط قرار دهند.

۲۰ هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع بيگانه است
گروه اجتماعي:مديركل كار خراسان رضوي گفت: اتباع بيگانه در اين استان از ۲۰ هزار فرصت شغلي بهره مند هستند.
دكتر احمد توكلي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اشتغال اتباع بيگانه كشور نيازمند توجه ويژه اي است كه دولت نهم با افزايش جرائم ۵۰ درصدي براي كارفرماياني كه از اتباع بيگانه براي نيروي كار استفاده مي كنند، به  اين موضوع توجه كرده است.
وي اعزام نيروي كار به خارج از كشور را يكي از برنامه هاي اين وزارت دانست و افزود: هم اكنون كشور تعداد زيادي از پزشكان و پرستاران خود را با همكاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و وزارت امور خارجه و كار به كشورهاي خليج فارس اعزام خواهد كرد.
مديركل كار خراسان رضوي، عدم تشكلات رسمي صنفي كاربري در استان را يكي از موانع بر سر راه اشتغال دانست و افزود: متاسفانه در استان يك تشكل رسمي صنفي و كاربري نه تنها براي كارگران، بلكه براي كارفرمايان نداريم كه درصدد تشكيل اين تشكل هستيم.
توكلي افزود: وزارت كار براي كمك به تشكلات مدني اعتباري را در نظر گرفته و دو محل با عناوين كانون شوراي هماهنگي و اتحاديه سنديكايي كه مختص كاميون داران است خريداري كرده است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر ادغام اداره كار و امور اجتماعي سازمان فني و حرفه اي اظهار داشت: در حال حاضر ادغام مطرح نيست و با هماهنگي كلي و همگام و همسو با يكديگر فعاليت مي كنيم.
توكلي، عدم كاريابي تخصصي را يكي ديگر از موانع دانست و افزود: عدم وجود كاريابي تخصصي منجر به عدم مشاوره كارآفريني در زمينه توليد شغل مي شود و در نتيجه نه تنها بيكاري را كاهش نداده ايم بلكه بيكار بدهكار نيز در جامعه ايجاد كرده ايم.
وي در ادامه افزود : ۲۰درصد از اعتبار يك ميليارد و ۲۶۰ ميليون توماني به معضل سرمايه در گردش اشتغال هاي جاري واحدهاي تجاري اختصاص يافته است تا اشتغال جاري را حل و سپس به توليد فرصت شغلي ديگر در جامعه برسيم.

ساماندهي تعرفه بيمه مراكز خدمات درماني خيريه
ايلنا: با رايزني  هاي صورت گرفته بين وزارت بهداشت و شركت  هاي بيمه تا دو هفته آينده، تكليف تعرفه بيمه مراكز خدمات درماني خيريه مشخص مي  شود.
بر اساس اين گزارش، تعرفه بيمه خدمات درماني مراكز خيريه هميشه با تعرفه مراكز درماني دولتي يكسان بوده است و اين در حالي است كه مراكز درماني دولتي هزينه مشخص داشته و از طرف دولت نيز به اين مراكز رسيدگي مي  شود، در صورتي كه مراكز خيريه درماني در اكثر مناطق به همت مردم ايجاد شده و هيچ پشتوانه مالي ندارد.

تخليه مدارس استيجاري ممنوع شد
فارس:  مدارس اجاره اي در سال جاري همچنان در اختيار آموزش و پرورش مي ماند و تخليه آنها ممنوع است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بر اساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور كه به تصويب مجلس رسيده است در طول سال جاري ساختمان ها و املاك متعلق به دستگاه هاي اجرايي دولتي كه در سال تحصيلي ۸۴ _ ۱۳۸۳ به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش، همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است.
در بندي ديگر از اين تبصره به وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته اجازه داده مي شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت هايي كه از آن استفاده نمي كند، همچنين وجوه مربوط به كمك هاي دريافتي از سازمان هاي بين المللي، سازما ن هاي غيردولتي، وزارتخانه ها و سازمان ها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و فرهنگي دريافت مي كند به همان واحدي كه درآمد را كسب كرده اختصاص دهد.

نتايج رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي
بزودي اعلام مي شود
فارس: رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي اعلام كرد: اين مجتمع با رعايت اجراي عدالت و با قاطعيت كامل در حال رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي است كه در آينده نزديك خبرهاي خوش احكام مربوط به اين پرونده ها به اطلاع مردم مي رسد.الياس محمودي در ارزيابي از عملكرد دستگاه ها و قواي سه گانه در برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادي، با تاكيد بر اينكه پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي محدود به قوه قضاييه نيست، اظهار داشت: اين بي انصافي است كه توپ مبارزه با مفاسد اقتصادي را به زمين قوه قضاييه بياندازيم.
اين مقام مسئول قضايي بر پرهيز از شعارگويي در مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و افزود: به عنوان مسئول مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، به عدالت و آبرو و اعتماد مردم و امنيت سرمايه گذاران واقعي بيش از پيش مي انديشم؛ چرا كه مطمئنم يك حركت و حمله شعاري، بسياري از سرمايه گذاران را به بن بست مي رساند. محمودي همچنين در خصوص پرونده «سيروس صالحي» كه متهم به زمين خواري است، گفت: كليه دست اندركاران قوه قضاييه و مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي مصمم به رسيدگي دقيق و قاطع اين پرونده هستند و ان شاء الله در آينده نزديك شاهد نتايج رسيدگي و انعكاس آن به افكار عمومي خواهيم بود. رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي با بيان اينكه اين پرونده هم اكنون توسط بازپرسان بدون هيچ گونه اغماض و ملاحظه اي تحت رسيدگي است، افزود: ان شاءالله با همت كاشفين هر چه سريع تر به نتيجه برسد.

درمان رايگان بيماران خاص در بيمارستان هاي دولتي
فارس: معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعي از كاهش بي سابقه پرداخت هزينه هاي دارويي بيماران خاص و درمان رايگان آنها در بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي كشور خبر داد.
سيد ابوالقاسم موسوي گفت: به دنبال اختصاص بودجه بيماران خاص به سازمان بيمه خدمات درماني به دستور وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي بيماران هموفيلي، تالاسمي و كليوي با تصميم هيأت مديره اين سازمان، تسهيلات و خدمات ويژه اي از جمله كاهش يك سومي پرداخت هزينه هاي دارويي توسط اين بيماران در نظر گرفته شد.
وي افزود: بيماران كليوي، تالاسمي و هموفيلي كه قبلاً ۳۰ درصد مبلغ دارو را مي پرداختند از اين پس تنها ۱۰ درصد هزينه هاي دارويي را مي پردازند كه بدين ترتيب سهم پرداختي از جيب اين بيماران يك سوم مي شود.
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني در ادامه تصريح كرد: هزينه هاي درمان اين بيماران در مراكز دولتي و دانشگاهي صددرصد توسط سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت مي شود در حالي كه تا به حال ۹۰ درصد آن توسط بيمه و ۱۰ درصد توسط بيمار پرداخت مي شد.
موسوي از آخرين مهلت بيماران خاص براي دريافت كارت هوشمند خبر داد و گفت: بيماران خاص تا ۱۵ مردادماه براي گرفتن كارت هوشمند مهلت دارند و از ۱۵ مردادماه، سازمان بيمه خدمات درماني فقط به بيماراني كه داراي كارت هوشمند هستند، سرويس خواهد داد.
وي در ادامه افزود: با مصوبه اخير، فرانشيز داروي ۱۰۰ هزار توماني بيماران خاص، كه پيش از اين۳۰ هزار تومان مي شد از اين پس ۱۰ هزار تومان مي شود.

بيماران دچار سكته قلبي چاي بنوشند
ايسنا: نوشيدن چاي سياه باعث كاهش مرگ و مير پس از سكته قلبي مي شود.
مطالعاتي كه توسط انستيتو ملي هلند انجام شد نشان مي دهد كساني كه روزانه سه فنجان چاي مي نوشند ريسك حملات قلبي را تا ۵۰ درصد كاهش مي دهد.
همچنين بر مبناي اين پژوهش مشخص شد، افرادي كه به اندازه كافي چاي مصرف مي كنند، احتمال مرگشان پس از سكته قلبي ۳۵ درصد كمتر از كساني است كه اصلا چاي نمي نوشند.
تحقيقات قبلي محققان نشان داده بود كه چاي در درمان و پيشگيري از بسياري بيماري ها مفيد است به شرط اين كه در زمان و اندازه مناسبي مصرف شود.

دستورالعمل بازرسي از اغذيه فروشي ها
در فصل گرما ابلاغ شد
فارس: سرپرست اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماكن عمومي وزارت بهداشت اعلام كرد: دستورالعمل سركشي و بازرسي ماموران بهداشت محيط به اغذيه فروشي هاي سراسر كشور ابلاغ شد.
سيدرضا غلامي افزود: براساس اين دستورالعمل از نيمه دوم ارديبهشت ماه ماموران وزارت بهداشت حداقل هر دو هفته يك بار به مراكز حساس فروش مواد غذايي سركشي مي كنند.
وي گفت: ماموران بهداشت محيط در حالت عادي معمولا هر سه ماه يك بار به رستورانها، ساندويچي ها و به طور كلي اغذيه فروشي هاي حساس سركشي مي كنند اما در زمانهاي خاص مانند ايام نوروز، ماه رمضان و ماههاي گرم سال بازرسي از اين اماكن در فاصله هاي زماني كوتاهتري انجام مي شود و به طور متوسط به هر دو هفته يك بار مي رسد.

كاهش وزن سريع تر از افزايش وزن است
ايسنا: بنا بر اظهارات يك متخصص تغذيه، روند اضافه شدن وزن به علت مقاومت ذاتي اندام ها به ورود و جايگزين شدن چربي بسيار كندتر از كم شدن وزن است.
دكتر جعفر بهزاد، گفت: برخلاف نظر عموم كه گمان مي كنند افراد چاق به راحتي و به سرعت،  با مصرف هر نوع ماده غذايي، دچار اضافه وزن مي شوند، در علم تغذيه ثابت شده است تا زماني كه ذخيره سلول ها ۲ برابر نشود، هيچ نوع توليد چربي صورت نمي گيرد.
وي با اشاره به اين كه براي چاق شدن الزاماً بايد بيش از نياز بدن غذا خورد، اظهار كرد:  مؤيد اين امر افراد لاغري هستند كه شديدا تمايل به اضافه كردن وزن دارند، اما از آنجا كه بدن آنها هرگز بيشتر از نياز خود، ماده غذايي دريافت نكرده است، سلول ها به سختي وارد روند تبديل قند به چربي و در واقع ذخيره كردن چربي مي شوند.
اين متخصص تغذيه تصريح كرد: بر طبق نمودارهاي استاندارد، ميزان ايده آل اضافه و كم كردن وزن در ماه، به ترتيب ۱ و ۳ كيلوگرم است كه البته اين ميزان براساس وضعيت و شكل بدن خود متفاوت است.
لازم به ذكر است چاق شدن ناشي از اختلالات هورموني از فرمول ياد شده تبعيت نمي كند و نوعي بيماري محسوب مي شود.

قارچ هاي داراي كلاهك رنگي نخوريد
000201.jpg
ايسنا:  يك متخصص طب مسموميت ها نسبت به مصرف قارچ هاي وحشي هشدار داد.
علي رغم هشدارهاي مكرري كه توسط متخصصان در زمينه عدم مصرف قارچهاي وحشي داده مي شود، اما متأسفانه مسموميت با قارچ همچنان جان افراد را تهديد مي كند و هر روز شاهد موارد مسموميت با قارچ در بيمارستانها هستيم.
از مصرف قارچهايي كه كلاهك رنگي دارند و يا حشرات ريزي روي آنها چسبيده است جداً خودداري كنند و درصورت تمايل به مصرف قارچ از قارچهاي پرورشي استفاده و قبل از مصرف آن را خوب پخته و در صورت بروز عوارضي از قبيل تاري ديد، استفراغ، تهوع و بيحالي حتماً به پزشك مراجعه كنند.

نيمي از تخت هاي بيمارستاني كشور قديمي اند
ايسنا:وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: از ۸۰ هزار تخت بيمارستاني در كشور حدود ۴۰ هزار تخت بالاي ۴۰ سال قدمت دارند.
دكتر كامران باقري لنكراني با بيان اين مطلب اظهار كرد: حدود ۱۰ هزار تخت بيمارستاني قدمتي بالاي ۶۰ سال دارند.
وي با بيان اين كه امسال بودجه تملك دارايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد كاهش يافته است، گفت: تصميم داريم اين كاهش بودجه را از طريق ارائه اوراق مشاركت مردمي تا سقف ۱۰۰ ميليارد تومان تأمين كنيم.
وي اضافه كرد: برنامه اين است كه ۴۰ ميليون دلار نيز از محل صندوق ذخيره ارزي براي ايجاد دو هزار تخت بيمارستاني تأمين و هزينه كنيم.
باقري لنكراني تصريح كرد: اولويت هاي ايجاد تخت هاي بيمارستاني در مجلس شامل شهرستانهاي بالاي ۵۰ هزار نفر جمعيت كه فاقد بيمارستان هستند، احداث مراكز ۱۰ تختخوابي براي شهرهايي با ۵۰ تا ۲۰ هزار نفر جمعيت و بيمارستانهايي كه بيش از ۵۰ سال از ساخت آنها مي گذرد است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خاطرنشان كرد:  با بودجه كنوني نبايد انتظار جهش در بخش سلامت را داشته باشيم.

اجتماعي
اقتصادي
فرهنگ ماندگار
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
علمي فرهنگي
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   فرهنگ ماندگار   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |