دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۳۹۷۳ - May 1, 2006
وزير كشور در سفر به تبريز وعده داد:
تا پايان برنامه چهارم همه كلانشهرها
به مترو مجهز مي شوند
000246.jpg
تبريز- خبرنگار همشهري: وزير كشور روزهاي پاياني هفته گذشته را در تبريز بسر  برد و طي آن از چند پروژه شهري ديدن كرد.
وي ضمن بازديدهاي خود از تبريز وعده داد تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور، همه كلانشهرها به يك تا دو خط مترو مجهز مي شوند.
پورمحمدي هنگام بازديد از چگونگي پيشرفت كار احداث متروي تبريز، اضافه كرد: در طول برنامه چهارم، كار حمل ونقل مردم در شهرها بايد به ميزان ۷۵ درصد به حمل و نقل عمومي و از جمله مترو اختصاص يابد.
وي در مورد متروي تبريز گفت: با توجه به حل مشكلات مربوط به اعتبارات مالي، شش كيلومتر از فاز نخست متروي تبريز تا آخر امسال به بهره برداري خواهد رسيد.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: به منظور افزايش كارايي شهرداران، دولت به زودي اختيارات آنان را افزايش خواهد داد.
پورمحمدي يادآوري كرد كه عزل و نصب بخشدارها به استانداران سپرده شده است.
وي همچنين هنگام بازديد از پروژه بزرگ جنگل كاري عون بن علي گفت: بايد با زمين خواراني كه بر اراضي پيرامون شهر تبريز و به ويژه زمين هاي شمال اين شهر، دست اندازي مي كنند، برخورد كرد.

نقش هايي از دوران فرمانروايي كاخ نشينان هنوز بر ديوارهاي اين بنا باقي است
ديداري از كاخ متروك سليمانيه
در قلب دانشكده كشاورزي كرج
كرج- در گوشه  دنجي  از دانشكده  كشاورزي  كرج،  بنايي  مشهور به  كاخ  سليمانيه  درميان  حصارهاي  توري  به  چشم  مي خورد كه  شايد بسياري  از دانشجوياني  كه  هر روز از كنار اين  بنا مي گذرند از وجود آن بي خبرند.
هرچند اداره  ميراث  فرهنگي  و گردشگري  كرج  پيرمردي  را نيز به  نگهباني  از اين  بنا گمارده  اما ديگر از آن كاخ  كه  روزگاري  ميزبان  شاهان  قاجار بود، جز كوخي  برجاي  نمانده  است .
به  گواه  تاريخ ، پادشاهان  قاجار حدود ۱۴۳ سال  بر ايران  فرمانروايي  كردند و در اين  دوران  بناهايي  با نامهاي  پر طمطراق  نظير عمارت  گلشن ، ساختمان  كلاه فرنگي ، باغشاه  اول ، عمارت  در قرمز، باغ انگوري ، فراش آباد و باغ  فردوس  در كنار كاخ  سليمانيه  كرج  ايجاد شد كه  اكنون  هيچ  اثري  از آنها باقي  نمانده است .
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي امروزه  از تمام  آن عمارتها، كاخهاي  مجلل ، تالارها، حوضها، جويبارها و   اماكن  و جايگاه هاي  دارالسلطنه  سليمانيه ، تنها بنايي  در حال  ويراني باقي  است  كه  بيشتر، خاطره  خانه  درويشان  را تداعي  مي كند تا سراي  اميران .
با اين  حال  در دل  اين  ويرانه  يعني  در تنها تالار باقي  مانده  از كاخ  سليمانيه  كرج ، دو تابلوي بزرگ  مربوط به  شاهزادگان  قاجار ديده  مي شود كه  تا حدود زيادي  از گزند و زوال  در امان  مانده  و به  اين  بنا ارزش  بخشيده  است .ساختمان  كاخ ، بنايي  مستطيل  شكل  است  كه  برروي  ستونهاي  آجري  ساخته  شده  و از سطح  زمين  دو متر و ۵۰ سانتيمتر ارتفاع  دارد.اين  كاخ  جزو اولين  بناهايي  است  كه  در ايران  برروي  پايه  (پيلوت ) ساخته شده  است .
هشت  پله  لاجوردي  رنگ  در ضلع  شمالي  و هشت  پله  ديگر در ضلع  جنوبي ، راههاي ورودي  به  داخل  ساختمان  هستند.يك  تالار مركزي،  قسمت  اصلي  اين  بنا را تشكيل  مي دهد كه  در بالاي  درهاي  ورودي  شرقي  و غربي  اين  تالار دو تابلوي  رنگ  روغن  بزرگ  به  ابعاد شش  متر و۸۵ سانتيمتر در دو متر و ۴۰ سانتيمتر از شاهزادگان  قاجار ترسيم  شده است .
تابلوهاي  منقش  برروي  ديوارهاي  اين  تالار توسط عبدالله  خان  نقاش  باشي  از هنرمندان  دوره  قاجار كشيده  شده  است .
عبدالله  خان  نه  تنها در نقاشي ، بلكه  به  فنون  و هنر گچبري  و آينه كاري  نيز تسلط داشت  و بعدها لقب  معمارباشي  به  او داده  شد.علي شيرزي كارشناس  ميراث  فرهنگي  كرج  مي گويد: تابلوهاي  شاهزادگان  قاجار در حقيقت  شامل  اطلاعاتي  از سبك  و تكنيك  نقاشي  در آن دوران  را نيز به  دست  مي دهد.تابلوها در واقع تلفيق  و تركيب  هنرمندانه  و ظريفي  از هنرنقاشي ايراني  متداول  دوران  قاجار و هنر غربي  آن دوران  است .اكنون  صرفنظر از ارزشهاي  معماري  بناي  كاخ  سليمانيه  با بيش  از يك  قرن قدمت ، دو تابلوي نقاشي  ارزشمند ترسيم  شده  بر ديوارهاي  آن مي تواند با جذابيتهاي  خاص  خودش ، زمينه  رونق  و توجه  بيشتر به  اين  اثر تاريخي  را در اين سراي متروك جلب  كند.
اين  بناي  تاريخي  و نقاشيهايش  اما با مشكل  ديگري  روبه روست  چه  اينكه قرار گرفتن  اين  كاخ  در محوطه  دانشكده  كشاورزي  كرج ، امكان  دسترسي علاقمندان  و دوستداران  آثار تاريخي  به  اين  بنا را دشوار كرده  است .
از همين  رو، رئيس  اداره  ميراث  فرهنگي  و گردشگري  كرج ، واقع  شدن  كاخ سليمانيه  در دانشكده  كشاورزي  را زمينه ساز مهجور ماندن  آن قلمداد مي كند.

ركود كم سابقه سينما در استان مازندران
000255.jpg
گروه شهرستانها: رويگرداني مردم مازندران از فيلم هاي عاميانه و كم محتوايي كه در معدود سينماهاي فعال اين استان به نمايش درمي آيد، زنگ خطر سقوط عرصه فعاليت هنر هفتم را در اين منطقه به صدا درآورده است. خرابي دستگاه هاي نمايش و سالن هاي فرسوده و بدون تجهيزات نيز از ديگر عوامل ركود سينما در مازندران قلمداد مي شود.
اين در حالي است كه محمد اسماعيل امامزاده مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران، تقويت سينماي داراي هويت و معناگرا با رويكرد به مخاطبان در رده هاي سني مختلف را عامل استقبال مردم از سينما مي داند و براي رفع مشكلات سينماداران اعلام آمادگي مي كند.
او معتقد است :فضاي كالبدي و فيزيكي سينما باتوجه به جاذبه هاي زيباشناختي بايد مورد توجه سينماداران قرار گيرد و بدين منظور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آماده است وام ها و تسهيلات ويژه اي در اختيار متقاضيان قرار دهد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران، كمك بلاعوض ۳۰ ميليون ريالي براي ساماندهي سردر سينماها، وام ۵۰۰ ميليون ريالي براي بهسازي و وام تا سقف ۱۰ ميليارد ريال براي احداث سينما، همچنين تسهيلات قانوني اعطايي شهرداري ها براي صدور مجوز ساخت تجاري و خدماتي معادل زيربناي سالن هاي نمايش سينماها را از فرصت هاي رونق صنعت سينما مي داند و مي گويد: در حال حاضر از ۲۵ سينماي مازندران تنها ۱۲ سينما با ۶۱۶۴ صندلي مشغول فعاليت است كه در تمام طول سال گذشته حدود ۴۸۲ هزار نفر بيننده داشته اند.
وي مي افزايد: هم اكنون براي هر ۳۴ هزار نفر در استان مازندران يك صندلي و براي هر ۳۵۰ هزار نفر يك سالن سينما در اين استان وجود دارد و اين آمار بيانگر آن است كه صنعت سينما در مازندران با روند توسعه همراه نبوده است.
به گفته مديركل ارشاد، مديران سينما در استان مي توانند از تسهيلات ويژه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده براي اشتغال زايي بهره مند شوند.
در اين ارتباط كميته حمايت از توسعه و بهبود سالن هاي سينما متشكل از استاندار مازندران، شهرداران، مديران عامل بانك ها و مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران فعال شده و توسعه صنعت سينما در مازندران را در دستور كار خود قرار داده است.

انتقاد عضو شوراي شهر ساري از حفاري خيابان ها
000243.jpg
ساري - يك عضو شوراي اسلامي شهر ساري از عملكرد نابسامان سازمانها و ادارات در حفاري درخيابانهاومعابر عمومي براي ارائه خدمات شهري به شدت انتقاد كرد.
محمد حسن محمدي كيادهي در جلسه شوراي شهر ساري گفت: اين سازمانها كه بانيت خير و خدمات رساني سطح شهر را بهم مي ريزند با ابتدايي ترين امكانات عمل مي كنند و موجب نارضايتي مردم مي شوند.
وي افزود: اين دستگاهها امكانات فني مناسبي را بكار نمي گيرند و ترميم كنده كاريهاي سطح شهر نيز اصولي انجام نمي شود كه همين مسئله مشكلات زيادي را براي شهروندان به وجود مي آورد.
شهرداري ساري پيشتر اعلام كرده بود كه سال گذشته ۸۵كيلومتر از كنده كاريهاي سطح شهركه توسط سازمانهاي مختلف خدمات رسان حفاري شده بود ترميم شده است.
براساس اين گزارش درسال جاري ادارات حفار تقاضاي كنده كاري ۱۵۰كيلومتر از سطح خيابانها و كوچه هاي شهر ساري را ارائه كرده اند.
شهرداري ساري تأكيد كرده است تا زماني كه كنده كاريهاي قبلي ترميم نشود از صدور مجوز جديد خودداري خواهد شد و مجوز جديد با رعايت ضوابط قانوني و فني داده خواهد شد.
يكي ازمشكلات اساسي شهروندان درسال هاي اخير كنده كاريهايي است كه ادارات حفار
( گاز، مخابرات، برق و آب ) انجام مي دهند و مدتها طول مي كشد تا اين حفره هاي زحمت افزا، ترميم شود.

نصب حفاظ در نقاط حادثه خيز بزرگراه كرج- تهران
كرج _ اداره راه و ترابري كرج به منظور كاهش تصادفات بزرگراه كرج _ تهران در هفت نقطه حادثه خيز اين محور حفاظ فلزي نصب كرد. رئيس اداره راه و ترابري كرج اين هفت نقطه را محدوده فاز چهار مهرشهر، مهرويلا، پيكان شهر، پارك جهان نما، زيرپل حصارك، پل فرديس و ترمينال شهيد كلانتري ذكر كرد. مرادپور نصب سيستم روشنايي مناسب در آزادراه كرج _ تهران را از اولويت هاي كاري امسال اين اداره دانست و افزود: هم اكنون نصب سيستم روشنايي در آزادراه كرج_قزوين حدفاصل عوارض حصارك تا هشتگرد، در حال اجراست.

بهره برداري از پروژه مسكوني جديد در كيش
گروه شهرستانها: مرحله ديگري از پروژه بزرگ خانه سازي در كيش كه توسط بخش خصوصي ساخته مي شود در اين هفته مورد بهره برداري قرار گرفت. گزارش روابط عمومي منطقه آزاد كيش حاكي است: تعداد خانه هاي تكميل شده مرحله جديد ۶۵ واحد است كه در زميني به مساحت ۱۲ هزار متر مربع و زيربناي مفيد ۴۷۰۰ متر مربع در منطقه مسكوني صدف كيش احداث شده است.

معرفي سرپرست اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي
تبريز- خبرنگار همشهري: از سوي رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور، هفته گذشته محمود شيرواني فر به عنوان سرپرست اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي منصوب شد.
از شهرداري تبريز نيز خبر مي رسد كه محمد دادگر به عنوان مديرعامل جديد سازمان تاكسيراني تبريز برگزيده شده است.

شوراي حل اختلاف اصناف پلدختر تشكيل شد
پلدختر- خبرنگار همشهري: با حضور رئيس دادگستري پلدختر، شوراي حل اختلاف اصناف در محل اداره بازرگاني اين شهر تشكيل شد و فعاليت خود را آغاز كرد. اين شورا چهار شعبه دارد و با هدف رسيدگي به اختلافات صنفي و حل و فصل آن تشكيل شده است.

افتتاح پل بزرگ روگذر در تبريز
تبريز- خبرنگار همشهري: پل ۶۰۰ متري روگذر ميدان ابوريحان تبريز توسط شهرداري اين شهر به بهره برداري رسيد. عرشه پل ۲۲۵ متر، عرض آن ۱۰ متر و داراي ۸ دهنه است و سه ميليارد و ۱۱ هزار ميليون تومان هزينه احداث آن شده است. پاركينگ پيش بيني شده در فضاي زيرپل گنجايش حدود هشتاد اتومبيل را دارد.

اجراي برنامه واگذاري اجاره به شرط تمليك
در ۴ شهر گيلان
رشت - رئيس سازمان مسكن و شهرسازي گيلان گفت: امسال، برنامه واگذاري اجاره به شرط تمليك در ۴ شهر گيلان اجرا مي شود.هادي الماسي در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: طرح واگذاري اجاره به شرط تمليك در سال جاري در شهرهاي سياهكل، منجيل و تولم شهر به اجرا در مي آيد؛ ضمن اينكه براي شهرهاي آستانه، جيرنده، رودبند، شفت و هشتپر نيز پيش بيني هايي در اين زمينه انجام شده است كه با سفر رئيس جمهوري به گيلان و تخصيص اعتبارات و تسهيلات در اين شهرها، پروژه هاي جديد مسكن آغاز مي شود.

تنها بيمارستان اشتهارد فاقد پزشك متخصص است
كرج - بخش ۳۰ هزار نفري اشتهارد با وجود خطرناك ترين جاده كشور در اين بخش، تنها يك بيمارستان دارد كه آن نيز به صورت غيرفعال درآمده و فاقد پزشكان متخصص است.
به گزارش خبرگزاري مهر، مردم اين بخش براي درمان ساده ترين بيماري هايي كه نياز به بستري دارند به كرج يا تهران مراجعه مي كنند كه در بسياري موارد به دليل طي مسافت طولاني بيماران قلبي، عروقي و تصادفي به موقع به مركز درماني نمي رسند.
اين بيمارستان ۱۰۰ تختخوابي تنها از حضور پزشكان عمومي بهره مند است و هيچ يك از پزشكان متخصص حاضر به فعاليت در آن نيستند.
معاون درمان شبكه بهداشت و درمان كرج درخصوص عدم جذب پزشكان متخصص، گفت: بيمارستان اشتهارد به دليل محدود بودن منابع درآمدي تاكنون نتوانسته از پزشكان متخصص بهره گيرد. از طرفي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال ۸۴ هيچ پزشك متخصصي براي غرب استان تهران در نظر نگرفته بود. دكتر فريد كرمي اظهار داشت: شوراي شهر اشتهارد در نظر دارد براي جذب متخصصان به اين بخش ماهانه پنج ميليون ريال به عنوان يارانه تا زمان فعال شدن بيمارستان به پزشكان بپردازد. وي افزود: مطب و محل زندگي رايگان نيز از طرف شوراي شهر اين منطقه در اختيار متخصصان داوطلب قرار خواهد گرفت.

كشاورزان كردستان زير پوشش «بيمه درآمد»
قرار مي گيرند
سنندج- مدير شعب بانك كشاورزي كردستان گفت: بيمه درآمد براي كشاورزان اين استان از سال زراعي آينده به اجرا در خواهد آمد.«محمدرضا احمدنجات» در گفت وگو با ايرنا افزود: به دليل عملكرد مطلوب ديم كاران اين استان و جايگاه بالاي آنها در بين مناطق ديم كشور، نخستين مرحله از طرح مذكور به صورت آزمايشي براي تضمين درآمد گندمكاران ديم منطقه اجرا مي شود.
به گفته وي :بر اساس اين طرح ابتدا ميانگين عملكرد توليد گندم ديم منطقه برآورد شده و به ميزان كاهش ميانگين عملكرد، درآمد كشاورزان تضمين خواهد شد.
وي گفت: به طور مثال اگر ميانگين عملكرد توليد گندم ديم منطقه توسط كارشناسان يك هزار و ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار برآورد شود ولي عملكرد كشاورزان ۸۰۰ كيلوگرم باشد، قيمت ۴۰۰ كيلوگرم كاهش يافته به آنان پرداخت مي شود.
احمد نجات افزود: كليات طرح بيمه درآمد كشاورزان در صندوق بيمه محصولات كشاورزي كشور تصويب شده ولي تاكنون تعرفه ها، گزينه ها و ميزان سهم دولت و بيمه شدگان مشخص نشده است.
استان كردستان داراي يك ميليون و يك صد هزار هكتار زمين كشاورزي است كه بيش از ۹۰ درصد از اين ميزان به صورت ديم كشت مي شود.

تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در گيلان افزايش يافت
رشت - مديركل تامين اجتماعي استان گيلان گفت: تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري مشمول تامين اجتماعي گيلان از سال ۸۰تا ۸۴ ، ۱۸۰ درصد افزايش يافته است.
حسين اميري در گفت وگو با ايرنا، افزود: مجموع مقرري بگيران تامين اجتماعي گيلان تا پايان سال ،۸۴ هفت هزار و ۱۳نفر بوده است. وي اظهار داشت: عوامل مختلفي از جمله ركود اقتصادي در عرصه توليد و صنعت و تعطيل شدن كارخانجات بزرگ استان از مهمترين دلايل اين افزايش است. وي گفت: در زمان حاضر اين سازمان ماهانه بيش از ۱۰ ميليارد ريال به مقرري بگيران بيمه بيكاري تحت پوشش خود پرداخت مي كند. افزايش اين رقم مايه تاسف است.

پرورش كرم ابريشم در «تربه بر» آبكنار،
در آستانه فراموشي
000249.jpg
000252.jpg
بندر انزلي _ خبرنگار همشهري: كمتر كسي از مردم بندرانزلي است كه از رونق صنعت پرورش كرم ابريشم در روستاي ۵۰۰ نفري «تربه بر» در آبكنار خبر نداشته باشد. در حالي كه در ساير نقاط كشور، شايد بسياري، حتي اسم اين روستا را تا حال نشنيده و مطلبي درباره آن نخوانده باشند. حقيقت اين است كه «تربه بر» سرزميني فوق العاده مستعد براي نوغان داري است اما عواملي چند سبب شده است كه جوانان روستا، از پرداختن به حرفه بزرگان خود رويگردان شوند و اعتبار ديرين اين صنعت در تربه بر در آستانه فراموشي قرار گيرد.
فرهاد ملك زاده رئيس شوراي اسلامي روستاي تربه بر مي گويد: آب و هوا و شرايط كشاورزي، از ديرباز زمينه مناسب براي پروش كرم ابريشم در اين روستا بوده است و ابريشم «تربه بر» ، از مرغوبيتي خاص برخوردار است و همه اهالي آبكنار و ديگر ساكنان شهرستان بندرانزلي به اين امر وقوف دارند اما بحران از دست رفتن اين اعتبار، در راه است.
مدتها است به لحاظ شرايط نامناسب و سختي كار، و اينكه از دست اندركاران اين صنعت پشتيباني كافي نمي شود، جوانان شور و شوقي به پيگيري حرفه آباء و اجدادي خود نشان نمي دهند و اگر وضع بدين منوال پيش برود، بايد با افسوس، زوال نوغان داري در تربه بر را به نظاره بنشينم.
ملك زاده مي  افزايد: كشاورزان در خصوص شاليكاري نيز مشكلاتي دارند. اگر درخواست وام كنند؛ زمان بازپرداخت آن هنگامي است كه محصول برنج در پائين نرخ خود قرار دارد و شاليكار ناگزير است دسترنج خود را براي پرداخت بدهي، با ارزانترين قيمت به فروش برساند. آنان انتظار دارند مسئولان امر حداقل زمان بازپرداخت وام را به فصل رونق بازار برنج موكول كنند.

رئيس هيات ورزش هاي معلولان بوشهر خواستار اشتغال ورزشكاران معلول شد
بوشهر- رئيس هيات ورزشهاي معلولان و جانبازان استان بوشهر گفت: اشتغال ورزشكاران معلول باعث ايجاد انگيزه، اميد به زندگي و توسعه ورزش در بين آنان مي شود كه مسئولان بايد در اين زمينه جدي تر برخورد كنند.سيد ابراهيم بحراني در گفت وگو با ايرنا افزود: بيشتر ورزشكاران عضو اين هيات كه در رقابتهاي مختلف كشوري و جهاني صاحب مدال هستند، از معضل بيكاري رنج مي برند.
وي افزود: نداشتن شغل و حرفه اي كه بتواند هزينه هاي زندگي اين قشر ورزشكار را تامين كند باعث ايجاد ياس و نااميدي تدريجي و كاهش انگيزه آنان براي فعاليتهاي ورزشي خواهد شد.
رئيس هيات ورزشهاي معلولان و جانبازان استان بوشهر اضافه كرد: بيش از ۲۵۰ ورزشكار زن و مرد معلول و جانباز در رشته هاي مختلف در استان بوشهر، به عضويت اين هيأت درآمده اند.

مسابقات ورزشي فرهنگيان استان اصفهان برگزار شد
اصفهان _ فرهنگيان  استان  اصفهان  در يك  دوره  مسابقات  ورزشي  شركت  كردند.
به گزارش  واحد مركزي  در رشته  بدمينتون  اين  مسابقات  شش  تيم شركت  داشتند و در پايان  تيم  فلاورجان  اول  شد و تيمهاي  ناحيه  سه  و ناحيه پنج  اصفهان  مقام  دوم  و سوم  را كسب  كردند.
رقابتهاي  تنيس  روي  ميز هم  با شركت  ۲۷ تيم  برگزار شد و تيم  خميني  شهر قهرمان  شد و تيمهاي  شهرضا و ناحيه  ۴ اصفهان  در رده هاي  بعدي  ايستادند. همچنين در مسابقات  شطرنج  در قالب ۱۸ تيم با رقابت  ۹۰ نفر، تيمهاي  ناحيه  چهار اصفهان، سميرم  و ناحيه  پنج  مقامهاي  برتر را بدست  آوردند و در رقابتهاي  بسكتبال  نيز تيمهاي  كاشان ، نجف  آباد، شهرضا و گلپايگان  به  مرحله  نيمه  پاياني راه  يافتند.اين مسابقات با شركت  فرهنگيان  مرد استان  اصفهان  طي  دو روز برگزار شد.

برگزاري همايش دوچرخه سواري در كيش
000258.jpg
كيش _ همزمان با گراميداشت روز ملي خليج فارس، همايش دوچرخه سواري روز جمعه در جزيره كيش برگزار شد.در اين همايش ۱۰۸ نفر از ساكنان جزيره كيش، مسير ورزشگاه المپيك تا مسجد خاتم الانبيا ( ص ) را ركاب زدند و به ۱۶ نفر آنان به قيد قرعه جوايزي داده شد.موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش نيز به خردسال ترين شركت كننده و دوچرخه سوار معلول اين همايش جوايز جداگانه اهدا كرد.هشت ارديبهشت روز ملي خليج فارس نامگذاري شده است.

مسابقات پرتاب ديسك ويژه بانوان
در چهارمحال و بختياري
شهركرد _ مسابقات  پرتاب  ديسك  ويژه  بانوان  در شهر شلمزار در استان  چهارمحال  و بختياري  برگزار شد.
در اين  مسابقات  كه  با شركت  ۱۵ نفر در رده  سني  جوانان  برگزار شد زهرا صميمي  با پرتاب  ديسك  ۵/ ۱ كيلو گرمي  به  طول  ۳۱ متر و ۶۰ سانتيمتر مقام  نخست  را به  خود اختصاص  داد.طاهره  صميمي  با پرتاب  ديسك  به  طول  ۲۵ متر و ۸۳ سانتيمتر دوم  شد و راضيه  اميني  با ۴۲ سانتيمتر اختلاف  توانست  مقام  سوم  را به  دست  آورد.
اين  افراد براي  شركت  در رقابتهاي  استاني  و راه  يافتن  به  مسابقات  كشوري  اين  رشته  ورزشي  در حال  تمرين  هستند.

هيات هاي ورزشي قائمشهر ارزشيابي مي شوند
قائمشهر- معاون ورزشي اداره تربيت بدني شهرستان قائمشهر از اجراي طرح ارزشيابي هياتهاي ورزشي اين شهرستان در سال جاري خبر داد.محمد حسن جعفريان در جلسه مشترك مسئولان ورزش با هيات هندبال قائمشهر گفت: براي نخستين بار در استان مازندران براساس برنامه ريزي هاي انجام شده طرح پيشنهادي اين اداره در قائمشهر اجرا مي شود.وي ادامه داد: عملكرد هياتهاي ورزشي در زمينه برگزاري كلاسهاي آموزشي، كسب مدال، تعداد ورزشكاران سازمان يافته، نحوه جذب اسپانسر، شركت در مسابقات و چگونگي تعامل با تربيت بدني از ملاكهاي اين ارزشيابي است.به گفته جعفريان در پايان سال هياتهاي ورزشي برتر معرفي و از آنان تقدير خواهد شد.طبيعي است در زمينه اختصاص اعتبار، هياتهاي برتر در اولويت قرار خواهند گرفت.
جعفريان هدف از اجراي اين طرح را تشويق هياتها به فعاليت در راستاي برنامه و تقويم ورزشي و ترغيب آنان براي رسيدن به امتيازات برتر عنوان كرد.

صعود بانوان ايلام به كبير كوه
ايلام _ بانوان  ايلامي به  ارتفاعات  كبير كوه  استان  ايلام  صعود كردند.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر در اين  برنامه  كوهپيمايي ، صدنفر از بانوان  كوهنورد عضو هيات كوهنوردي  استان  ايلام  شركت  داشتند كه  مسير ۵ كيلومتري  ارتفاعات  گنجه  در دامنه  كبير كوه  را پيمودند.
ايجاد روحيه  نشاط و بالابردن  آمادگي  جسماني  كوهنوردان  از اهداف اين  كوهپيمايي  اعلام  شده  است .كبير كوه  با ۲ هزار و ۸۲۵ متر ارتفاع  در ۴۴ كيلومتري  جنوب  شرقي  شهر ايلام قرار دارد.

كهگيلويه و بويراحمد ، منحصر به فرد در زيبايي هاي طبيعي
ياسوج _ كهگيلويه و بويراحمد با داشتن جاذبه هاي طبيعي منحصر به فرد و وسعت ۹۷ درصدي كوهسارانش، دومين استان پرآب و جنگلي كشور است و در تمام سال پذيراي گردشگران منطقه جنوب؛ و مي توان در هر فصل در گوشه اي از اين استان بهار طبيعت را به خوبي مشاهده كرد.
اين ديار با مردماني ميهمان نواز در تمام ايام سال ميزبان مشتاقان و علاقه مندان به طبيعت بكر اين منطقه است.
پنج شهرستان اين استان سرسبز در جنوب كشور با شرايط آب و هوايي متفاوت در زمان و مسافتي كوتاه گردشگران را به تماشاي برفهاي نشسته بر دامن ارتفاعات در شهرستان دنا و همزمان منطقه سبز و گرم شهرستانهاي گچساران و كهگيلويه دعوت مي كند.
هنوز در ارتفاعات شهرستان دنا درختها لباس زمستاني خود را از تن بيرون نياورده اند كه در شهرستان گچساران به علت افزايش دما سبزه ها به گل نشسته اند.
در اين استان مراكز سياحتي و زيارتي متعددي وجود دارد كه از جمله مي توان بقاع متبركه، آبشار ياسوج و تنگ شامرادي، تنگ كبوتري، پنج رودخانه پرآب، تنگ گنجه اي، تنگ مهريان، پارك بشار، پارك كوهستاني و جنگلي ايران در بويراحمد را نام برد.
در گچساران بقعه امامزاده بي بي حكيمه(س) خواهر امام رضا (ع) با چشمه هاي آب گرم و معدني در اطراف آن پذيراي انبوه گردشگران و زائران است.
در شهرستان كهگيلويه و بهمئي آثار تاريخي تل چگاه، آب گرمون، آب شوران، شهر لارند، آب انبارها، قلعه ها، گورستانهاي سه طبقه از تمدنهاي گذشته و مناظر طبيعي تنگ تكاب، باغ چشمه بلقيس چرام جاذبه هايي است كه هر ساله مسافران را به سوي خود فرا مي خواند.
شهرستان دنا در كنار ارتفاعات دنا منطقه اي پوشيده از برف داراي جاذبه هاي بي نظيري چون چشمه ميشي، كوه گل و ده ها چشمه جوشان خنك و رودخانه هاي جاري، طبيعت كم نظير و تفرجگاهي سردسيري در منطقه گرم جنوب است.
داير كردن پيست اسكي شبانه روزي ياسوج، پارك جنگلي و كوهستاني ۸۰۰ هكتار در شمال اين شهر، پارك حاشيه اي رودخانه پرآب بشار به وسعت ۴۰ هكتار در جنوب ياسوج، ايجاد كمربند سبز در اطراف شهر ياسوج و سي سخت، بهسازي بقاع امامزاده ها از كارهاي انجام شده در دو سال اخير است.
بهره برداري از جاده جديد ياسوج به اصفهان در دل جنگلهاي بلوط كه در حاشيه رودخانه پرآب بشار و در كنار شاليزارها و مزارع گندم، حبوبات، باغات انگور و گردو مي گذرد گوشه اي از زيبايي هاي اين استان را نمايان كرده است.

دهپابيد، مكاني ديدني براي گردشگران خاش
خاش - منطقه دهپابيد از توابع بخش نوك آباد شهرستان خاش با داشتن آثار طبيعي، تاريخي و به يادگار مانده از نسل هاي پيشين يكي از مناطق گردشگري خاش بشمار مي رود.
سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي و گردشگري خاش گفت: يكي از اين آثار درخت سرو ۱۵۰۰ ساله دهپابيد است كه از نظر گردشگري و سياحت موقعيت بسيار مناسبي براي بازديد و استفاده تفريحي سياحان و گردشگران دارد.
ملك مسعود ريگي همچنين وجود زيارتگاه مرتضي علي (ع) و درختان بنه و بادام كوهي را از ديگر آثار تاريخي و ديدني منطقه دهپابيد برشمرد.
وي افزود: به دليل آب و هواي مناسب منطقه به خصوص در ايام تعطيل، مردم و گردشگراني از شهرهاي دور و نزديك براي ديدن اين آثار به منطقه سفر مي كنند.

اقامت غيرمجاز اتباع خارجي در كيش جريمه روزانه دارد
گروه شهرستانها : اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كيش اقامت نمايند، براساس مصوبه دولت، روزانه تا مبلغ ۳۰۰ هزار ريال جريمه مي شوند.گزارش روابط عمومي منطقه آزاد كيش حاكي است: تمامي اتباع خارجي براي ورود به كيش به اخذ رواديد نياز ندارند اما در صورت قصد اقامت بيش از ۱۴ روز، بايد با پرداخت يكصد هزار ريال نسبت به تمديد اقامت خود در جزيره كيش اقدام نمايند.
اتباع خارجي با كسب مجوز تا پنج سال مجاز به اقامت در كيش هستند و در صورتي كه اقامت آنان غيرمجاز باشد، جريمه مي شوند. براساس همين گزارش، عوارض خروج از كيش به مقصد كشور امارات در مرحله اول ۳۰۰ هزار ريال و مراحل بعدي ۴۰۰ هزار ريال در نظر گرفته شده است.در حال حاضر اتباع خارجي روزانه به طور متوسط با ۱۰ پرواز از امارات متحده عربي وارد كيش مي شوند. ميزان ورود مسافران خارجي به كيش سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر است.

راه اندازي ۳ پايگاه انتظامي در ساوجبلاغ
ساوجبلاغ- به گفته فرمانده انتظامي ساوجبلاغ سه پاسگاه انتظامي تا پايان سال جاري در اين شهرستان راه اندازي مي شود. سرهنگ سعدي بابانژاد ديروز با بيان اينكه پاسگاه ها در مناطق برغان، طالقان و روستاي هيو مستقر خواهد بود، افزود: با فعال شدن اين ۳ حوزه، تعداد كلانتري ها و پاسگاه هاي ساوجبلاغ به ۱۴ خواهد رسيد.

شهرستان ها
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگ ماندگار
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
علمي فرهنگي
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   فرهنگ ماندگار   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |