پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۳۹۸۲ - May 11, 2006
مديرعامل شركت اتوبوسراني شهرداري تهران :
آلودگي اتوبوس هاي گازسوز برابر ديزلي است
مديرعامل شركت اتوبوسراني شهرداري تهران با اشاره به همسان بودن تقريبي آلودگي اتوبوس هاي گازسوز با اتوبوس هاي ديزلي گفت: خروج اتوبوس هاي گازوئيلي راه چاره نيست و نجات تهران از ترافيك و آلودگي هوا نيازمند استفاده از ساير سيستم هاي حمل و نقل عمومي است.
محمد احمدي بافنده در گفت  وگو با فارس با تاكيد بر اين كه آلودگي اتوبوس گازسوز در برخي از زمينه ها به جز سولفور، كمتر از اتوبوس هاي ديزلي نيست، تصريح كرد: هزينه هاي نگهداري، تعمير و بازسازي اتوبوس هاي گازسوز گاهي ۳ برابر اتوبوس هاي ديزلي است و متاسفانه مشكلات اتوبوس هاي گازسوز روز به روز بيشتر مي شود.
وي خاطرنشان كرد: با وجود آن كه اتوبوس سازي در كشور قديمي ترين صنعت خودروسازي است اما هنوز براي بومي كردن موتورهاي ديزلي و گازسوز و حتي توليد گازوئيل استاندارد با مشكل مواجه هستيم.
مديرعامل شركت اتوبوسراني شهرداري تهران افزود: كارخانه هاي خودروسازي موتور اتوبوس هاي گازسوز را خريداري مي كنند اما نه تنها آنها را بومي نمي كنند بلكه بدون آن كه قطعات مورد نياز آنها را تامين كنند اين اتوبوسها را وارد كشور مي كنند و در اختيار شهرداري قرار مي دهند و موجب مي شوند كه مجموعه مديريت شهري با مشكلات مربوط به استفاده از اتوبوس هاي گازسوز همچنان دست و پنجه نرم كند.
مديرعامل شركت اتوبوسراني شهرداري تهران در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به خروج اتوبوس هاي ديزلي بر اساس مصوبه دولت تا سال ۸۷ ، تاكيد كرد: بدون شك اجراي اين مصوبه نياز به صرف هزينه براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي همچون توسعه مترو، اتوبوس هاي  برقي و ايجاد تراموا دارد و خروج اتوبوس هاي گازوئيلي تنها راه چاره مواجهه با ترافيك و آلودگي هوا نيست.
گفتني است در سال ۸۱ شوراي عالي محيط زيست، طي مصوبه اي تمام دستگاه هاي اجرايي را ملزم به خروج دستگاه هاي ديزلي كرده بود اما اين طرح تاكنون به دليل موانع متعدد در بخش هاي مختلف اجرايي نشده است؛ ضمن آن كه معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز طي گفت وگويي در اسفند ۸۴ هشدار داده بود كه اگر تمام اتوبوس هاي ديزلي از فروردين ۸۵ با اتوبوس هاي گازسوز جايگزين نشوند، موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري مي شود.
۲۰۰ هزار خودروي فرسوده
تا پايان سال از رده خارج مي شود
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: تا پايان سال ۲۰۰ هزار خودروي فرسوده از رده خارج مي شود.
دكتر فاطمه واعظ جوادي، معاون رئيس جمهوري در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه در سال هاي گذشته بحث ليزينگ و بهره تسهيلات از مهمترين مشكلات طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده بود، خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سال جاري مالكان خودروهاي فرسوده وام ۵ ميليون توماني كم بهره مي گيرند.
وي يادآور شد: سال گذشته تفاهم هاي پرداخت تسهيلات كم بهره عملي نشد، از طرفي ليزينگ با بهره ۲۶ درصد و بالاتر براي قشر آسيب پذير جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده سنگين بود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: مكانهاي جمع آوري خودروهاي فرسوده از ديگر مشكلات جايگزيني در سال گذشته بود كه امسال دو محل جديد براي اين طرح در نظر گرفته شده است و وزارت صنايع نيز مكلف شده است كه سيستم بازيافت خودروهاي فرسوده را هرچه سريعتر مستقر كند.

چشم انداز
002010.jpg
002016.jpg
اگر فكر كرده ايد كاهش آلودگي هوا نيز جزو مزاياي اتوبوس هاي گازسوز شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه است، سخت در اشتباهيد، چرا كه ظاهراً اين اتوبوس هاي تازه وارد در آلوده ساختن هواي پايتخت دست كمي از اتوبوس هاي ديزلي ندارد.
در چنين شرايطي است كه بايد به حال تهران و شهروندانش افسوس خورد كه هم بايد از دست گاز بكشند، هم گازوئيل. شما سوخت ديگري سراغ نداريد؟

راهكارهاي موقتي براي رفع يك معضل دائمي
كاهش ترافيك پايتخت با اجراي كنارگذر در جنوب تهران
002013.jpg
گروه شهري- امير موسي كاظمي: در حالي كه به عقيده كارشناسان، علت اصلي معضل ترافيك تهران، نه كمبود خيابان و بزرگراه بلكه نبود برنامه ترافيكي جامع و بهينه در پايتخت است، مسئولان و مديران شهري تهران همچنان راهكارهاي كوتاه مدت را به برنامه ريزي هاي بلندمدت براي رفع اين مشكل ترجيح مي دهند.
تازه ترين نمونه اينگونه سياستگذاري را مي توان در گفته هاي مدير كل راه و ترابري استان تهران جست وجو كرد. آنجا كه او از احداث جاده كنارگذر در جنوب تهران براي كاهش مشكل ترافيك پايتخت خبر مي دهد.
البته احمد صديقي اين راهكار را نه براي خيابان هاي شلوغ درون شهر، بلكه براي جاده هاي پر ترافيك منتهي به تهران انديشيده و اميدوار است با احداث اين كنارگذر ترافيك در جاده هاي استان به حداقل برسد. وي با اشاره به هزينه اجراي اين طرح گفت: احداث اين كنارگذر به طول ۱۶۳ كيلومتر نيازمند اختصاص بودجه از محل اعتبارات ملي است.
به عقيده مديركل راه و ترابري استان تهران، همكاري دستگاه هاي اجرايي و مسئولان براي تسريع در احداث جاده كنارگذر جنوبي تهران موجب خواهد شد تا اين طرح در كوتاه ترين زمان ممكن انجام شود.
صديقي با اشاره به اينكه با احداث اين جاده، حجم ترافيك در بزرگراه تهران- كرج و ساير راه هاي منتهي به پايتخت كاهش مي يابد، افزود: همچنين در صورت همكاري شهرداري كرج در جمع آوري موانع مسير پل شهيد سلطاني فرديس تا پل كلاك و مناطق همجوار آن، به زودي طرح احداث يك مسير جديد در اين منطقه اجرا مي شود.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به ترافيك سنگين در اين منطقه، پيش بيني مي شود تا آخر تيرماه امسال اين طرح به اجرا درآيد.
صديقي يادآور شد: امسال ۲۰ميليارد ريال براي احداث خط سبقتي به طول ۳۰ كيلومتر در جاده كرج- چالوس اختصاص يافته كه عمليات اجرايي آن در سه ماه آينده آغاز مي شود.وي همچنين از طرح تعريض جاده حادثه خيز قزل حصار واقع در جنوب غربي كرج در دو ماه آينده خبر داد و گفت: براي ساماندهي اين مسير به طول هفت كيلومتر، مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
نبود طرح جامع ترافيكي
در همين حال يك كارشناس ترافيك معتقد است: راه حل رفع مشكل ترافيك، ساختن بزرگراه ها و خيابان هاي جديد با سطح بيشتر نيست، بلكه نبود برنامه اي جامع و بهينه و سياستي روشن است كه به اين مشكل دامن مي زند.
دكتر جليل شاهي- استاد مهندس ترافيك و برنامه ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران- گفت: اگر بتوانيم منافع اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي را براي مردم روشن كنيم، مي توانيم به بي نظمي ترافيكي در كشور پايان دهيم.
وي افزود: درصدي از تخلفات حمل و نقل و ترافيك به علت آگاهي نداشتن برخي از رانندگان و عابران پياده از منافعي است كه با رعايت قوانين به آن دست مي يابند و در صورت اطلاع از منافع خود، از آن محافظت مي كنند. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: فرهنگ يك فرد يا اجتماع را نمي توان در يك شب تغيير داد زيرا فرهنگ در طول سال هاي متمادي به وجود مي آيد و كاري مشكل و زمان بر است و آثار آن به سرعت مشهود نمي شود. به همين دليل، به برنامه اي بلندمدت و مستمر نياز است.
دكتر شاهي با اشاره به طرح هاي ترافيكي در دست اجرا در كشور گفت: به علت عمر كوتاه مديريتي در ايران، اكثر مديران مايلند بيشتر كارهاي كوتاه مدت آسان و در عين حال زودجواب ده انجام دهند. به همين دليل در بيشتر طرح ها، فرهنگ سازي كه نياز به زمان بيشتري دارد در مراحل بعدي قرار مي گيرد.وي يكي ديگر از دلايل ايجاد ترافيك در شهرها را افزايش جمعيت و كاربري زياد و بي برنامه  كاربران روي زمين عنوان كرد و افزود: هر كاربري در شهر باعث جوشش ترافيك مي شود و زماني كه در يك خيابان، بيش از ظرفيت آن، خودرو وجود داشته باشد، ترافيك ايجاد مي شود.استاد مهندس ترافيك و برنامه ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران با تاكيد بر اينكه معضل فرهنگ ترافيك و رانندگي مسأله اي نيست كه طي يك شب حل شود، گفت: براي حل اين معضل بايد فرهنگ عمومي جامعه را افزايش داد و به تبع آن، فرهنگ رانندگي نيز بهبود خواهد يافت.
دكتر شاهي افزود: اجراي دقيق قوانين و نظارت مستمر بر اجراي آن و فرهنگ سازي پايه با طراحي برنامه هاي بلندمدت، همگاني و مستمر با همكاري و هماهنگي تمامي سازمان ها و نهادهاي مرتبط مي تواند راهگشاي دستيابي به اين هدف باشد.
به هر حال آنچه از گفته هاي اين كارشناس و ديگر صاحبنظران حوزه ترافيك برمي آيد، مؤيد اين نكته است كه اگر برنامه ريزي و سياستگذاري براي شهري به وسعت، جمعيت و اهميت تهران بر مبناي يك طرح جامع و آينده نگر ترافيكي باشد، ديگر تغيير مديريت ها و تفاوت در نوع نگرش  آنها به مسائل، باعث برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و گذرا و در نتيجه اتلاف وقت و هرزرفتن منابع ملي نخواهد شد.

راه اندازي قطار مسافربري تهران - طبس
001992.jpg
مدير كل راه آهن شرق از راه اندازي قطار مسافربري تهران - طبس در نيمه دوم امسال خبر داد.
محمد دهقان پور در گفت وگو با ايسنا گفت: بنابر درخواست امام جمعه و فرماندار شهرستان طبس براي راه اندازي قطار مسافربري تهران - طبس، راه اندازي اين خط در دستور كار قرار گرفته است ولي هنوز زمان دقيق آن مشخص نيست.
وي با اشاره به اينكه زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي خط مسافربري تهران طبس فراهم شده است، افزود: سال گذشته ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تن كالا و ۲۵۰ هزار مسافر از يك هزار كيلومتر خطوط راه آهن بافق-مشهد جابجا شده اند.
مدير كل راه آهن شرق همچنين با بيان اينكه خط فرعي در معدن پرورده تكميل شده است، گفت: با اعلام آمادگي معدن پرورده و تجهيز آن، اين خط فرعي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

صنايع مزاحم پايتخت به تالاب بهرام مي رود
002007.jpg
طرح خروج صنايع مزاحم تا دو هفته آينده در صحن علني شورا مطرح مي شود تا با تصويب آن، زمينه خروج صنايع مزاحم از تهران فراهم شود.
دكتر «حسين زياري» ، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهردر گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري با بيان اين مطلب گفت: «اين طرح پيش از اين در كميسيون بررسي شده و پس از انجام مذاكراتي با اتحاديه صنوف تصميم به انتقال آنها گرفتيم. جانمايي مربوط به اين كار انجام شده و قرار است صنايع مزاحمي همچون، سنگبري ها به منطقه« تالاب بهرام »واقع در جاده ورامين منتقل شود.»
وي ادامه داد: «علاوه بر اين شورا در حال تهيه طرح هايي در زمينه ساماندهي نماهاي شيشه اي و موضوع اتلاف انرژي در ساختمان است كه پس از تصويب در كميسيون هاي تخصصي، به صحن علني شورا مي رود.»

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد خبر داد:
افزايش ميزان صدور زباله هاي تهران به خارج از كشور
مهر: سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در تلاش است تا ظرفيت صدور پسماند به خارج از كشور را تا پايان سال از ۶۰ تن در روز به ۵۰۰ تن افزايش دهد.
دكتر ابوالفضل ابراهيمي ضمن بيان اين مطلب گفت: تا پايان سال جاري صدور زباله هاي قابل بازيافت تهران به چند كشور افزايش خواهد يافت. به گفته ابراهيمي هم اكنون كشورهاي آفريقاي جنوبي،  پاكستان و افغانستان ازجمله خريداران زباله از ايران هستند. وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر مذاكراتي هم با برخي از كشورهاي خاورميانه و چند كشور همسايه ايران براي صدور پسماندها انجام داده ايم و توافقات اوليه نيز در اين مورد حاصل شده است. ابراهيمي با بيان اينكه طرح صدور پسماند به كشورهاي ديگر از ارديبهشت ماه سال۸۳ و با صدور ۶۰ تن زباله در روز آغاز شده است، گفت: هر تن زباله به قيمت ۸۵ دلار فروخته مي شود. مدير عامل سازمان بازيافت همچنين با تاكيد بر مشاركت همه جانبه شهروندان در طرح تفكيك زباله از مبدا، افزود: عمليات آماده سازي و بازيافت زباله ها چه به قصد صدور و چه براي مصرف داخلي، بايد با مشاركت همه شهروندان و به شكل اصولي دنبال شود. دكتر ابراهيمي تصريح كرد: تفكيك زباله هاي خانگي شهروندان از مبدا، ظرفيت توليد كود كمپوست و گرانول را افزايش مي دهد.وي افزود: چنانچه جداسازي مواد فسادناپذير از زباله هاي توليدي شهر تهران جدي گرفته شود، بخش قابل توجهي از مشكلات زيست محيطي توليد زباله ها نيز از بين خواهد رفت.
او اظهار كرد: با جداسازي مواد فسادناپذير و زايد مي توان كمپوست خالص و مغذي تهيه كرد.
به گفته وي در كمپوست هاي توليد شده سازمان بازيافت، ميزان وجود شيشه به كمتر از ۲درصد رسيده كه پايين تر از استاندارد هاي جهاني است.

گزارش مالي ۶ ماه دوم سال ۸۴ شهرداري
به شوراي شهر ارائه شده است
فارس: رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به بررسي هاي شورا براي انتخاب حسابرس قانوني، از آغاز حسابرسي شهرداري تهران در آينده نزديك خبر داد.
نادر شريعتمداري انجام حسابرسي شهرداري را جزواختيارات و وظايف شوراي شهر تهران بر اساس قانون عنوان كرد و درباره تفريغ بودجه شهرداري بين سال هاي ۸۲ تا ،۸۴ تصريح كرد: تفريغ بودجه اي كه شهرداري براي سال ۸۱ ارائه كرده بود، مورد تاييد شورا قرار نگرفت و بار ديگر براي انجام اصلاحات در آن و مطابق سازي آنها بر اساس اسناد و مدارك به شهرداري تهران عودت داده شد. وي با اشاره به عدم ارائه گزارش تفريغ بودجه سال ۸۲ شهرداري، در پاسخ به اين سوال كه شهرداري طي سالهاي ۸۲ تا ۸۴ گزارش مالي ارائه كرده است يا خير، گفت: شهرداري طي اين سالها  گزارش مالي خود را به شوراي شهر تهران ارائه كرده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: آقاي قاليباف خود تقريبا ۴ ماه پيش تفريغ بودجه سال ۸۳ شهرداري را به شورا ارائه كرده است كه در كميسيون برنامه و بودجه تحت برررسي است اما هنوز در صحن شورا مطرح نشده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تفريغ بودجه سال ۸۲ شهرداري توسط اين گروه تهيه خواهد شد، گفت: تهيه تفريغ بودجه جزو وظايف و تخصص اين گروه نيست و اين كار بايد توسط شهرداري انجام گيرد.
شريعتمداري افزود: اما تفريغ بودجه سال ۸۳ شهرداري براي بررسي تخصصي در اختيار تيم حسابرس قرار خواهد گرفت.
شريعتمداري خاطرنشان كرد: شهردار تهران گزارش مالي ۶ ماه دوم سال ۸۴ را نيز به شورا ارائه كرده است اما براي ارائه گزارش تفريغ بودجه خود به شورا ۳ الي ۴ ماه ديگر فرصت دارد.

هوا
001995.jpg
002001.jpg
001998.jpg
001986.jpg

استمداد از دولت براي حفاظت از خانه هاي قديمي اصفهان
001989.jpg
ميراث خبر: هزينه هاي سنگين نگهداري از خانه هاي تاريخي، باعث شده بسياري از مالكان اصفهان با رها كردن اين يادگارها از پرداخت هزينه ها خودداري كنند و تنها دولت مي تواند هزينه مرمت سالانه اين آثار را تقبل كند.
«ناصر طاهري» ، مسئول دفتر خانه هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان در اين باره گفت: «سال گذشته سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان با اعتباراتي كه داشت تنها موفق شد ۱۰ خانه تاريخي بخرد كه در برابر تعداد خانه هاي تاريخي در اصفهان بسيار ناچيز است» .وي افزود: حفاظت از اين خانه ها هزينه هاي سنگيني به همراه دارد و از سوي ديگر وسعت اين خانه ها كه به بيش از ۱۰۰۰ متر نيز مي رسد، خريد آنها را براي سازمان ميراث فرهنگي مشكل مي كند. در اين ميان تنها دولت مي تواند با برنامه ريزي و كمك به مالكين خانه هاي تاريخي از تخريب آنها جلوگيري كند.هم اكنون در اصفهان برخي از خانه ها مانند خانه شيخ بهايي، خانه بزرگمهر و بخردي داراي مالكيت شخصي است و صاحبان اين خانه ها دلسوزانه از اين آثار دوره صفوي حفاظت و نگهداري مي كنند. اما نگهداري از اين خانه براي مالكان همراه با مشكلات فراواني است.
از سوي ديگر هستند مالكاني كه با ترك خانه هاي خود از صرف هزينه سر باز مي زنند و حتي گفته مي شود گاهي اوقات آتش سوزي هاي عمدي، سرنوشت خانه ها را رقم مي زند.
طاهري، مسئول دفتر خانه هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان در مورد حمايت دولت از مالكان خانه هاي تاريخي براي حفاظت از آنها گفت: «اين خانه ها به علت گذشت زمان طولاني بايد هر ساله مورد مرمت و نگهداري قرار گيرند و دولت مي تواند با تخصيص اعتباراتي به مالكان اين خانه ها هزينه مرمت هاي سالانه را تقبل كند. از سوي ديگر دولت مي تواند به روش هاي ديگر از مالكان خانه هاي تاريخي براي نگهداري خانه شان قدرداني كند. به اين ترتيب ديگران نيز براي نگهداري از خانه هايشان تشويق مي شوند» .

كشف پيكرك هاي قالبي انسان
002004.jpg
طي سومين فصل كاوش هاي باستانشناسي شهر دقيانوس، تكه هاي پيكرك هاي قالبي انسان كشف شد.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي و گردشگري سومين فصل كاوش هاي باستانشناسي دوره اسلامي دقيانوس با كشف بخش هايي از معماري مسكوني و تجاري و بناهاي عمومي همچون مسجد و حمام پايان يافت.
«حميده چوبك» ، سرپرست هيأت باستانشناسي شهر دقيانوس- از يافته هاي اصلي اين فصل به مناره مسجد، آرايه هاي مدور چهارگوش قالبي از گل پخته با نقوش اسليمي گل و بته و قطعه اي از گچبري مدور با رنگ آميزي مدور اشاره كرد و گفت: تكه اي شكسته از سفال نوشته استووكا، كه با قلم سياه، متن دعايي بر روي آن نگارش شده از ديگر يافته هاي گروه كاوش به شمار مي آيد.
چوبك در ادامه از كشف تكه هايي از پيكرك هاي قالبي انسان خبر داد و اظهار داشت: جالب ترين اين پيكرك ها، پيكرك زن نوازنده است كه پوشاك و گردنبند آن نشان مي دهد متعلق به دوران تاريخي اشكاني- ساساني است.
وي با بيان اينكه بررسي و پژوهش ميداني و مطالعات كتابخانه اي نشان مي دهد اين شهر از سده نخستين دوران اسلامي رونق و شكوفايي داشته، خاطرنشان كرد: جيرفت با مراكز تمدني مهمي چون چين، هند، بين النهرين، خراسان و فارس در ارتباط بوده و شكوفايي آن تا دوران سلجوقي ادامه داشته است.

زادبوم
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
سخنگاه
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |