چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۱۵ - Jun 21, 2006
براساس مطالعات طرح جامع شهر:
تهران دوباره ۲۰ منطقه مي شود
002640.jpg
گروه شهري- براساس مطالعات طرح جامع شهر تهران كه از آن به عنوان نخستين سند برنامه  ريزي شهري پس از ۳۶ سال نام برده مي شود، تهران با رعايت تمام ضوابط شهرسازي به سه پهنه مركزي (مناطق ۷-۱) شرقي (مناطق ۱۲-۸) و غربي (مناطق ۱۳-۱۸) تقسيم شده و مناطق ۱۹ و ۲۰ جايگزين مناطق ۲۱ و ۲۲ خواهند شد تا متعاقب آن تعداد مناطق شهر تهران از ۲۲ به ۲۰ منطقه كاهش يابد.
به گزارش همشهري اين پهنه بندي پس از تصويب نهايي طرح جامع از سوي نهادهاي متولي با هدف هماهنگي وسعت و جمعيت مناطق با نحوه خدمات رساني محقق خواهد شد.
بنابراين گزارش در آخرين جلسه كارگاه مطالعات طرح جامع شهر تهران كه با حضور مهندس عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي و دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران برگزار شد كارشناسان ضمن تأكيد بر لزوم درآمد زايي براي شهر تهران و رونق فعاليتهاي اقتصادي و بهره گيري از سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي به جاي تكيه بر درآمدهاي نفتي، كمكهاي دولتي و فروش مازاد تراكم كه طي ۴۰ سال گذشته موجب مهاجرتهاي بي رويه افزايش جمعيت و حاشيه نشيني و پديد آمدن شهركهاي جديد در اطراف تهران شده اعلام كردند: متوسط تراكم ساختماني از ۸۶ درصد در سال ۷۶ به ۹۸ درصد در سال ۸۱ و ۱۲۳ درصد در سال ۸۵ افزايش يافته است كه عوارضي چون كاهش شديد باغات و فضاي سبز در شمال تهران، تعرض به محيط طبيعي و كوهپايه ها، تشديد مخاطرات زلزله در بافتهاي فرسوده، گراني مسكن، ترافيك، آلودگي هوا و... از پيامدهاي آن است. سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي در مراسم اختتاميه كارگاه ارائه عمومي نتايج مطالعات طرح جامع شهر تهران از وجود بيش از ۳۶ هزار هكتار بافت فرسوده در كشور خبر داد و گفت: اين ميزان بافت فرسوده در ۹۰ شهر كشور پراكنده است و ۳ هزار هكتار از آن در پايتخت قرار دارد. وي شاخصه هاي بافت فرسوده شهر تهران را ريزدانگي، تراكم و غيرمقاوم بودن با معابري در عرض كم عنوان كرد و افزود: امروز خوشبختانه به دليل هماهنگي و انسجام ميان وزارت مسكن و شهرسازي با شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان شاهد تهيه طرح جامع براي شهر تهران هستيم.
سعيدي كيا با ابراز تأسف از كيفيت پايين ساختمانهاي نوساز گفت: كمتر از ۱۰ درصد ساختمانهايي كه امروز ساخته مي شوند تا ۱۰۰ سال ديگر پابرجا خواهند ماند.
به گفته وي در حاليكه ما به ميراث تاريخي به جا مانده از نسلهاي گذشته خود مي باليم آيا مي توانيم چنين ميراثي را براي آيندگان به جا بگذاريم؟
وزير مسكن و شهرسازي خواستار هماهنگي همه ارگانهاي مسئول در رعايت فنون مقاوم سازي و برنامه ريزي براي شهر تهران با هويت مشترك به شكل فني ومطالعه شده شد.
دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران نيز در آخرين نشست كارگاه هاي ارائه عمومي نتايج مطالعات طرح جامع تهران كه در تالار ايران زمين اداره كل روابط عمومي و بين المللي شهرداري تهران برگزار شد گفت: در ضرورت تدوين طرح جامع هيچ شكي نيست اما بايد توجه داشت كه يك طرح خوب و قابل دفاع بايد در معرض نقد و بررسي قرار گرفته و در تصميمات آن عقل جمعي دخالت داشته باشد.
وي تأكيد كرد: گرچه مديريت شهري دچار عقب ماندگي در مقايسه با شتاب رو به رشد كمبودها و نارسائيهاست اما به هيچ دليلي نبايد در تهيه طرح جامع و تفصيلي دقت را فداي سرعت كرد و از طرحهاي پخته و آمرانه و متمركز فاصله گرفت چرا كه اينگونه طرحها و برنامه ها پاسخگوي نيازهاي امروز شهروندان نيست.
وي ادامه داد: امروز جمعيت شهرها را ديگر ساكنان منفعل تشكيل نمي دهند. شهروندان امروز به خوبي با حقوق و مسئوليتهاي خود آشنا هستند و با مشاركت پذيري نقش تعيين كننده اي در هدايت و توسعه شهرها دارند.قاليباف توسعه پايدار شهري را بر ۷ محور برنامه ريزي و مديريت يكپارچه، پايداري هويت و انسجام فرهنگي و اجتماعي، پايداري محيط و منابع زيستي و پايداري حقوق و مسئوليتهاي شهروندي، پايداري كالبدي و كاركردي و كارآمدي كليه ظرفيتهاي شهري استوار دانست. وي در تدوين طرح جامع شهري بر لزوم ملاحظاتي نظير اجرايي بودن طرح، بررسي علل و عوامل مشكلات طرحهاي پيشين و درس گرفتن از تجربه هاي تلخ گذشته تأكيد كرد.بنابراين گزارش جليل حبيب اللهيان معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران خبر داد: با تشكيل يك كميسيون مشترك ميان وزارت مسكن و شهرسازي و استانداري تهران بررسي طرح جامع از اوايل تيرماه آغاز مي شود و همزمان كار بررسي اين طرح در كميته مشترك مطالعاتي طرح جامع شوراي اسلامي شهر تهران نيز ادامه مي يابد تا با جمع بندي ديدگاههاي مختلف بتوانيم در اين باره به نتيجه گيري مناسب دست يابيم.

ستون نامه ها
ناز رقيب حريص
گفت بهتر است شايسته مقامي باشيم و آن را نداشته باشيم تا اينكه آن را داشته باشيم و شايسته اش نباشيم. اما در رده بندي كشورهاي منتفع از صنعت جهانگردي، چندان لذت بخش نيست كه مقامي را كه شايسته آن هستيم در اختيار ديگران ببينيم.
هفته جاري مدير توسعه وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه با اشاره به افزايش بي رويه گردشگران ايراني در تركيه و ضررهاي آن از مسئولان ايراني خواست اين رويه را تعديل كنند. (خبرگزاري CHN) در همين هفته وزير فرهنگ و توريسم تركيه نيز اعلام كرده بود طي سه ماهه نخست سال جاري ايراني ها در رده سوم مردمي بوده اند كه بيشترين مسافرت را به تركيه انجام داده اند. سال گذشته كه از اين نظير ايران در رده ششم قرار داشت تعداد ايرانيان ورودي به تركيه از مرز يك ميليون نفر هم گذشته بود. در حاليكه اين شمار در سال پيش از آن حداكثر ششصد هزار نفر بوده است. با تداوم روند كنوني به نظر مي رسد تا پايان امسال شمار جهانگردان ايراني كشور تركيه حتي به مرز دو ميليون نفر نيز نزديك شود، كه وقوع اين امر براي اقتصاد ايران فاجعه و براي اقتصاد تركيه احتمالا رودل ايجاد خواهد كرد، چنانكه ديده ايم خودشان تقاضاي تعديل اين روند را كرده اند. آنچه مقام ترك گفته، گزاره هايي است منتج به اين نكات:
الف) تركها به اين نتيجه رسيده آند كه ايرانيها از نوع جهانگردان مرحله اول برنامه بازاريابي هستند. يعني توريست هايي كه خيلي پولدار نيستند و كنترل محيطي آنها هم بعضا پرهزينه است. در مرحله اول تبديل يك منطقه به قطب گردشگري ورود اين توريست ها براي فعال سازي سرمايه هاي موجود مناسب است، اما پس از آن بهتر است سياست هاي بازاريابي را بر ورود توريست هاي پولدارتر (اصطلاحا توريست هايي كه متقاضي دريافت خدمات VIP هستند) متمركز كرد.
ب) تركيه هم مثل دوبي در حال تبديل شدن به چهار سوق ايرانيان است، يعني ميليونها ايراني صبح تا شب جان مي كنند تا بعد بروند و درآمد خود را بريزند توي حلق كاسبان حريص اين دو منطقه.
ج) آثار اقتصادي و فرهنگي موضوع به جاي خود، حتي بي اعتنا به لوازم و اقتضائات صنعت جهانگردي، اين نكته نيز قابل اعتناست كه چرا قشري از مردم ترجيح مي دهند براي گذراندن اوقات فراغت راه به آن درازي را متحمل شده و هزينه به آن سنگيني را بپردازند.
و دست آخر اشاره به اين نكته هم جالب توجه است كه تركها اكنون به اين خاطر براي ورود ايرانيها به كشور خود ناز مي كنند كه سال گذشته اين كشور پذيراي  ۲۱ ميليون جهانگرد بوده و از اين صنعت نزديك به ۲۰ ميليارد دلار درآمد خالص داشته است، يعني بيشتر از درآمد خالص ايران از فروش نفت. و البته مي دانيم كه درآمد جهانگردي مثل درآمدهاي ديگر نيست كه آمرانه و از بالا و با هزار حرف و حديث توزيع شود، بلكه به خاطر ماهيت خاص اين صنعت مستقيما توده هاي محروم و اقشار قاعده جامعه را منتفع مي كند. ياد آن كمدين قديمي به خير، كه هميشه مي گفت خدايا اين كروركرور استعداد و لياقت را از من بگير و به من فقط يك جو شانس بده!

معابر تهران روزانه شاهد يك ميليون سفر است
۴۰ ميليارد تومان هزينه براي يك كيلومتر سرعت بيشتر
مهر: معابر شهر تهران در ساعات اوج ترافيك، روزانه به طور متوسط شاهد بيش از يك ميليون سفر است، در حالي كه براي افزايش يك كيلومتر به سرعت تردد خودروها در شبكه معابر شهري، بايد ۴۰ ميليارد تومان هزينه كرد.
دبير شوراي عالي ترافيك كشور زمان اوج ترافيك تهران را صبح ها از ساعت ۷ تا ۱۰ و بعدازظهرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ عنوان كرد و افزود: اين مقدار هزينه بايد صرف اصلاح هندسي معابر، احداث بزرگراه هاي جديد، توسعه و احداث ناوگان حمل و نقل عمومي و تقويت سيستم كنترل هوشمند و... شود تا بتوان به اين وسيله فقط يك كيلومتر سرعت تردد خودروها در معابر تهران را افزايش داد.
كامران حاج نصراللهي با تاكيد بر اينكه ترافيك سنگين در كلانشهر تهران معضلي نيست كه طي يك شب به وجود آمده باشد، تصريح كرد: ظرف ۳ سال تعداد خودروهاي تزريق شده به معابر تهران ۲ برابر شد، بدون اينكه به ظرفيت شبكه معابر و بزرگراههاي تهران اضافه شده باشد.وي با اشاره به ورود بي رويه روزانه بيش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو به شبكه معابر شهر تهران اظهار داشت: در صورت عدم تناسب ميان معابر و فضاي شهري موجود با ورود سرسام آور وسايل نقليه، در آينده نزديك با معضل كمبود فضاي تردد خودروها در تهران مواجه خواهيم شد.

نگاه
002637.jpg
فريد مرتضوي
هواي تهران به ۴۲ درجه بالاي صفر خواهد مي رسد

پارك آبي آزادگان رايگان شد
گروه شهري _ سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با آغاز فصل تابستان در اجراي برنامه هاي جشنواره تابستاني تهران طرح استفاده رايگان شهروندان تهراني از پارك آبي آزادگان را به اجرا مي گذارد .به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اين سازمان از طريق پارك آبي آزادگان با آغاز فصل تابستان در برنامه اي ۱۰۰ روزه به صورت رايگان به شهروندان تهراني سرويس ويژه تابستاني ارائه مي دهد.آشتياني، مدير كل روابط عمومي اين سازمان هدف از اجراي طرح رايگان پارك آبي را ايجاد بستري شاد و مفرح براي شهروندان عنوان و تاكيد كرد: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ويژه برنامه جشنواره تابستاني تهراني را تدارك ديده است كه طرح استفاده رايگان از پارك آبي آزادگان يكي از برنامه هاي موجود در اين جشنواره تابستاني است. براين اساس استفاده شهروندان تهراني از پارك آبي آزادگان از ۱۲ تيرماه امكان پذير است.

ياس كبود در فرهنگسراي تهران
فرهنگسراي تهران سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت ايام فاطميه، مراسم سوگواري « ياس كبود» را برگزار مي كند.به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي تهران، اين مراسم كه شامل مداحي _ سخنراني و شب شعر مي باشد، هفتم تيرماه پس از نماز مغرب و عشا برگزار مي شود.

حمايت شوراي شهر از تغيير نظام مالي شهرداري
عكس : عليرضا بني علي
002583.jpg
گروه شهري- در جلسه ديروز شوراي اسلامي شهر تهران اعلام شد كه شهرداري شفاف سازي عملكرد مالي خود را از ابتداي سال جاري با انتخاب سيستم تعهدي به جاي سيستم نقدي آغاز كرده و با جديت آن را دنبال مي كند.
به گزارش همشهري، مهندس چمران رئيس شوراي شهر در دويست و چهل و دومين جلسه علني شوراي شهر تبديل سيستم مالي شهرداري از نقدي به تعهدي را گامي بسيار مهم و بزرگ در راستاي شفاف سازي عملكرد مالي شهرداري دانست و گفت: شوراي شهر قطعاً از اين اقدام حمايت خواهد كرد.
چمران افزود: اميدواريم اين موضوع در موعد مقرر بتواند به سرانجام خوبي برسد زيرا اين به نفع شهر و شهرداري تهران است و همه مي توانند با چشم باز وظايف خود را انجام دهند.
در همين راستا، بخش عمده وقت جلسه ديروز شورا به گزارش معاون مالي اداري شهرداري در خصوص استقرار سيستم حسابداري تعهدي و بودجه عملياتي در شهرداري و توضيحات وي در اين باره اختصاص داشت.
حسين محمد پور زرندي با مقايسه اين دو سيستم گفت: در سيستم مالي نقدي به دليل تعيين  نشدن اموال غيرنقدي امكان رديابي ۴۰ هزار ميليارد تومان دارايي شهرداري وجود نداشت ولي با اجرايي  شدن سيستم تعهدي اين امر هم اكنون محقق شده است.
وي گفت: در سيستم حسابرسي نقدي كه قبلاً در شهرداري اعمال مي شد اطلاعات در بخش دارايي هاي ثابت و ساير دارايي ها قابل رديابي و پيگيري نبود و از اين بابت خسارت هاي فراواني به اين نهاد وارد شده است.
وي همچنين به اشكالات سيستم حسابرسي نقدي كه تا سال گذشته بر شهرداري حاكم بود اشاره كرد و گفت: در اين سيستم، دارايي هاي جاري ثبت نمي شد و دارايي هاي ثابت نيز به عنوان هزينه به حساب مي آمد.
پورزرندي در عين حال مقدمات اصلاح سيستم مالي شهرداري و تبديل آن از نقدي به تعهدي را به سال ۷۰ مربوط دانست كه به گفته وي اين موضوع تا سال ۸۱ مسكوت مانده بود تا اين كه در سال ۸۱ شهرداري موظف شد سيستم مالي خود را تغيير دهد. پورزرندي سلامت انضباط مالي و جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي را از مزاياي اين سيستم برشمرد و گفت: در نظام نقدي به دليل اين كه درآمدهاي غيرنقدي ثبت نمي شد امكان تخلف وجود دارد.
وي ميزان دارايي هاي ثابت شهرداري را ۴۰۰ هزار ميليارد ريال پيش بيني كرد كه تا قبل از اين به دليل نقص در سيستم حسابداري نقدي رديابي دقيق آن امكان پذير نبود.
هزينه هاي بدون سند
از سوي ديگر، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر گفت: ۳۵۰ ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداري از معايب سيستم نقدي بوده است. دكتر نادر شريعتمداري افزود: ۵۰ ميليارد تومان اين رقم مربوط به دوران قبل از ما و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز مربوط به سالهاي ۸۲ و ۸۳ است.
وي همچنين خاطرنشان كرد : انتقاد برخي اعضا به صرف شدن بودجه در پست هاي فاقد چارت سازماني اخلال در مديريت شهري نيست بلكه اعضا خواهان اصلاح و قانوني شدن هزينه كردها هستند و شهرداري براي رسيدن به اين هدف نيازمند اصلاح ساختار است.
شريعتمداري در عين حال گفت: پست هايي كه در حال حاضر خارج از چارت سازماني فعاليت مي كنند در دوره هاي قبل نيز وجود داشته و اگر بخواهيم هزينه كرد فعاليت آنها را زير سؤال ببريم در آن صورت بايد كارهايي كه توسط آقاي مشايي در سازمان فرهنگي هنري شهرداري انجام شده، غيرقانوني تلقي شود. شريعتمداري افزود: از شهرداري مي خواهيم هرچه سريعتر لايحه اصلاح ساختار را به شوراي شهر ارائه دهد تا اين قبيل مشكلات رفع شود.
دكتر مهنوش معتمدي آذر مخبر كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر با قدرداني از تلاش هاي انجام شده براي تغيير سيستم مالي شهرداري گفت: برخي افراد و سازمانها به دليل احساس خطر در مقابل تغييرات اصلاحي مقاومت مي كنند. نايب رئيس شوراي شهر نيز گفت: آيا در مدت ۳ سال فعاليت شوراي شهر تفريغ بودجه اي انجام شده يا خير؟
مهندس حسن بيادي افزود: آگاهي از فعاليتهاي مالي شهرداري تهران حق مردم است و در ۶ ماهه گذشته گزارشي از فعاليت هاي شهرداري ارائه نشده است و با رأي  دادن يا ندادن به لايحه يا طرح نمي توان پاسخگوي مردم بود و نبايد حقوق آنان را ضايع كرد.
نسرين سلطانخواه عضو هيات رئيسه شورا نيز شفاف سازي مالي شهرداري را منوط به عملياتي شدن بودجه ريزي شهرداري، تعيين برنامه بلندمدت و كوتاه مدت در آن و فعاليت يك ذي حساب به صورت مستقل به عنوان ناظر بر نحوه اجراي سيستم تعهدي دانست.
پورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري نيز خاطرنشان كرد كه با راه اندازي سيستم تعهدي حسابرسي و نظارت بر عملكرد مالي شهرداري امكان پذيرتر است.
وي در عين حال تصريح كرد: حاضريم گزارش مالي شهرداري را به طور ماهانه به شوراي شهر ارائه دهيم. پورزرندي درباره هزينه هاي فاقد سند نيز گفت: امروز اين آمادگي ايجاد شده كه تمام هزينه ها ثبت و اسناد دفاتر مالي قابل ارائه باشد.
از سوي ديگر دكتر حسن زياري رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر نيز پيشنهاد كرد: فعاليتهاي مربوط به تغيير سيستم مالي شهرداري توسط يك شركت يا مجموعه اي مستقل از شهرداري و حضور يك حسابرس انجام شود تا با تغيير مديريت ها سيستم مالي با مشكل روبه رو نشود.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   فرهنگ و آموزش   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |