سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۳۷ - Jul 18, 2006
شماره چهارم همشهري ماه منتشر شد
006987.jpg
همشهري ماه با گزارش هاي گوناگون از حوزه هاي مختلف در حوزه هاي ايران و جهان منتشر شد . شما مي توانيد با خواندن اين مجله كمي دقيق تر با ريشه اتفاق هاي اين روزهاي سرزمين اشغالي آشنا شويد و در جريان جزئياتي از حوادث جهان قرار بگيريد كه شايد تا به حال به دقت بيان نشده است.
شماره چهارم همشهري ماه يك پرونده در خصوص انتخابات سال گذشته دارد كه طي آن با مهدي كروبي به عنوان معترض ترين كانديدا گفت وگو كرده و در قسمتي ديگر احمد توكلي به عنوان غيرقابل پيش بيني ترين كانديداي اين دوره توضيح مي دهد كه چرا با وجود اطمينان از حضور هاشمي به عنوان كانديداي اصلي اش از رقابت كنار رفت.
در اين شماره، بخش فرهنگي همشهري ماه سراغ «اكبر عبدي» رفته است و درباره تئاتري با او به تفصيل گفت وگو كرده كه قرار است به كارگرداني اين آكتور محبوب سينما، روي صحنه برود. تعريف هاي جدي اين بازيگر شوخ، از هنرمند واقعي بودن «مسعود ده نمكي» جالب است، اين دو اخيراً با هم كار مشتركي را انجام داده اند.
در حوزه هاي ديگر هم همشهري ماه مطالب متعدد و مختلفي را تدارك ديده است؛ مثلا از اين شماره علاقمندان حوزه كتاب مي توانند بخش مجزايي را به عنوان كتابخانه در همشهري ماه بخوانند. موضوع روز اين شماره كتابخانه، مميزي كتاب است و كتاب ويژه اي كه پرونده اي برايش فراهم شده، اين بار «دانش نامه» است.
از امروز مي توانيد همشهري ماه را از دكه هاي روزنامه فروشي بخواهيد و نظراتتان را در خصوص آن با شماره ۲۲۰۵۱۴۷۵ با گردانندگان آن در ميان بگذاريد.

وزير بهداشت:
شاخص سلامت ثروتمندان ۳ برابر فقرا است
ايسنا: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعلام اين كه تفاوت شاخصهاي سلامت بين دهكهاي فقير و دارا در جامعه گاهي به ۳ برابر مي رسد در پاسخ به تقاضاي تأمين مراكز بهداشتي در نزديكي مدارس استانهاي فاقد مركز، اعلام كرد: استاندارد تراكم جمعيت براي احداث خانه بهداشت در حال بازنگري است.
دكتر كامران باقري لنكراني ديروز در دومين روز از سومين نشست دور سوم مجلس دانش آموزي با استناد به نتايج تحقيقات در يكي از استانهاي كشور با ۲ميليون جمعيت و ۵۰۰ هزار دانش آموز، افزود: در اين تحقيق با حجم نمونه يكهزار و ۸۵۵ نفري دانش آموزان مقطع دبيرستان، سابقه مصرف سيگار بين اين دانش آموزان ۱۵ درصد شامل ۵ درصد دختر و ۲۵ درصد پسر بوده است.
وي سابقه مصرف قليان در اين جامعه آماري را ۴۱ درصد، ۲۶ درصد دختر و ۵۱ درصد پسر اعلام و اظهار كرد: بعلاوه در اين تحقيق ۴ درصد دانش آموزان سابقه مصرف موادمخدر و افيوني داشتند.
به گفته لنكراني در اين تحقيق بيش از ۸۰ درصد دانش آموزان نمازخوان دائمي بوده اند و اين امر نشان مي دهد كه عمده جمعيت دانش آموزي يعني همين عده، به هيچ وجه درگير موارد ذكر شده نبودند.
وي با بيان اين كه ۷۰ درصد والدين دانش آموزان مصرف كننده قليان، خود نيز مصرف كننده بوده اند، اظهار كرد: در پاسخ به «ميزان اطلاع دانش آموزان از مضر بودن قليان»، ۵۰ درصد اظهار بي اطلاعي كرده اند و اين امر نشان مي دهد درخصوص اطلاع رساني و آموزش ضعف مهمي داشته ايم.

با توجه به محدوديت  تخت هاي ويژه CCU و ICU در بيمارستان ها
بستري غيرضروري بيماران نظارت جدي تر را مي طلبد
عكس-گلناز بهشتي
006930.jpg
گروه اجتماعي- مريم غفاري: رفع محدوديت تخت هاي ويژه ICUو CCUدر بخش دولتي و بستري غيرضروري بيماران در برخي بيمارستان هاي خصوصي نظارت جدي تري را از سوي وزارت بهداشت مي طلبد.
به گزارش همشهري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه وزارت بهداشت بايد نظارت خود بر بيمارستان هاي خصوصي را افزايش دهد، گفت: تعرفه هاي پزشكي در بيمارستان هاي خصوصي ۶ تا ۱۰ برابر هزينه هاست، چون سرمايه گذاري در بيمارستان هاي خصوصي بيشتر است و در برخي از اين مراكز، براي دريافت هزينه بيشتر، به بستري غيرضروري بيماران اقدام مي كنند. بيژن شهبازخاني اظهار داشت: با وجود هزينه هاي زياد در بيمارستان هاي خصوصي، مردم به دليل بهتر بودن كيفيت خدمات در آنها نسبت به مراكز دولتي، ترجيح مي دهند در اين بيمارستان ها بستري و درمان  شوند.
به گفته وي، تعرفه ها در بخش دولتي واقعي نيست بنابراين بر خدمات ارائه شده در اين مراكز نيز تأثير منفي مي گذارد.
وي افزود: در بيمارستان هاي خصوصي مردم تنها بهداشت، سرويس و خدمات هتلينگ بيمارستان را مي بينند، در صورتي كه بايد بر خدمات درماني اين بيمارستان ها نظارت بيشتري  شود تا عمل هاي جراحي انجام شده و بستري شدن بيماران در بخش هاي ويژه نظير آي سي يو، واقعي باشد.
وي تصريح كرد: افزايش ميزان سزارين ها در بيمارستان هاي خصوصي يكي از جراحي هايي است كه ممكن است بدون ضرورت انجام شود. بنابراين وزارت بهداشت به لحاظ نظارت بر كيفيت درمان تخصصي در حد استاندارد علمي، بايد فعالانه عمل كرده و از حقوق مردم دفاع كند.سفاري، سرپرست برنامه ريزي بيمه هاي درماني وزارت رفاه نيز در اين باره به همشهري گفت: در بيمارستان هاي دولتي چون سيستم آموزش حاكم است، عملكردشان بيشتر براساس ضابطه و چارچوب است ولي كيفيت خدمات درماني ارائه شده پايين است. وي افزود: در بخش دولتي در صورت عدم تشخيص يك بيماري هزينه هاي پاراكلينيكي را به بيمار تحميل مي كنند و دليلش كمبود دانش است ولي در برخي مراكز درماني خصوصي به رغم دانش كافي تشخيص بيماري بدون توجه به فشار مالي كه به بيمار وارد مي شود، صرفاً  با هدف درآمد بيشتر مانند آنژيوگرافي هاي غيرضروري هزينه هاي زيادي را به بيمار تحميل مي كند لذا روي عملكرد سيستم خصوصي بايد نظارت جدي تري صورت بگيرد.
وي با اشاره به اينكه، سيستم هاي بيمه اي كشورمان، نياز به شخم خوردن دارند، گفت: اختلاف كيفيت خدمات در بخش دولتي و خصوصي در تهران به عنوان قطب بهداشت و درمان كشور بسيار چشمگير تر است و فاصله ها نيز به دليل اختلاف باورهاي فرهنگي در شهرستان ها بيشتر است لذا با تعريف درست بيمه هاي تكميلي مي  توان بار مالي درماني را بر اقشار محروم و نيازمند جامعه كاهش داد.
به گزارش وزارت بهداشت، تعداد تخت هاي بيمارستاني مصوب كشور در زمان حاضر ۱۱۰ هزار تخت است كه ۱۰درصد آنها در بخش غيردولتي است و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه به حدود ۱۰ هزار تخت جديد بيمارستاني ويژه در كشور نيازمنديم.
رحمت الله حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۲۶۴ تخت ويژه بيمارستاني در كشور فعال است كه از اين ميان ۲۰۵۸ تخت ICU و ۲۹۲۸ تخت CCU و ۴۰۲تخت به تخت هاي NICU (ويژه نوزادان) اختصاص دارد، ۱۲۶ تخت PICU (مراقبت هاي بعد از ICU) است، ۱۱۰۶ تخت سوختگي و ۶۶۴۴ تخت از اين مجموعه نيز تخت هاي روانپزشكي و اعصاب و روان است. وي ادامه داد : ۹۰ درصد اين تخت ها شامل ۱۰ هزار و ۴۲۲ تخت مراقبت هاي ويژه در مراكز بيمارستاني دولتي تحت نظر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور فعال هستند.

نخستين دوره كارگاه آموزش عكاسي خبري برگزار مي شود
ايسنا: نخستين كارگاه آموزش عكاسي خبري خبرگزاري دانشجويان ايران، با حضور دكتر يونس شكرخواه - مدرس ارتباطات- برگزار مي شود.
اين كارگاه روز پنج شنبه ۲۹تيرماه جاري از ساعت ۹ تا ۱۲ با عنوان «ارزش ها و عناصر خبري» در محل تالار شهيد محمدحسن قريب اين خبرگزاري برگزار مي شود.
جمع آوري و انتقال آخرين تجربيات حوزه عكاسي خبري،  تشكيل جلسات علمي مستمر عكاسي خبري،  ارتقاي سطح كيفي عكاسي خبري رسانه هاي داخلي، به روز شدن عكاسان خبري، تحليل و نقد عكس هاي خبري برگزيده  رسانه هاي معتبر دنيا، ايجاد زمينه پاسخگويي به سوالات فني عكاسان خبري توسط اساتيد مجرب و معرفي آخرين جزوات، كتب و مقالات روز دنيا، ازجمله اهداف برگزاري اين كارگاه هاي آموزشي است.
شركت در كارگاه هاي يادشده براي تمامي عكاسان خبري،  دانشجويان و عكاسان رسانه ها، آزاد است.
اين جلسات، قرار است با حضور استادان و متخصصاني در اين رشته، به صورت مستمر برگزار شود.

۳۱ تير؛آخرين مهلت تعويض پلاك ليزري مدل ۸۲
گروه اجتماعي- راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي آخرين مهلت مراجعه جهت تعويض پلاك ليزري خودروهاي مدل ۸۲ را تا ۳۱ تير ماه اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي راهنمايي و رانندگي ناجا، پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: آخرين مهلت مراجعه جهت تعويض پلاك خودروهاي مدل سال ۱۳۸۲ با پلاك دو رنگ (ليزري) تا پايان وقت اداري ۳۱ تير ماه سال جاري است و كليه مالكان خودروهاي مذكور جهت تعويض پلاك وسيله نقليه خود تا تاريخ فوق به يكي از مراكز نقل و انتقال خودرويي پليس راهنمايي و رانندگي در كشور مراجعه كنند.

نگراني پرسنل ۱۱۸ از اجراي طرح پاسخگويي
به تلفن ها در منازل
گروه اجتماعي - ليلا خاكسار: تعدادي از كاركنان ۱۱۸ در تماس تلفني با همشهري از وضعيت كاري خود ابراز نگراني كردند.
براساس اين اظهارات كاركنان ۱۱۸ كه تعداد ۸۰۰ - ۷۰۰ نفر هستند، در معرض خطر بيكاري مي باشند.
كارمندان ۱۱۸ معتقدند: با اجراي طرح پاسخگويي در منزل، نوع قرارداد تغيير كرده و افراد نسبت به تعداد تلفن هايي كه پاسخ مي دهند حقوق مي گيرند و در نهايت تعدادي متضرر شده و خطر بيكاري تدريجي براي عده اي وجود دارد.
در اين زمينه با محمداسماعيل زارعي مديركل خدمات مخابراتي استان تهران، گفت وگويي انجام داديم و نظر وي را در مورد اين اعتراض جويا شديم.
زارعي در مورد اين سيستم و تغييراتي كه قرار است در وضعيت كاركنان ۱۱۸ صورت بگيرد، گفت: اين طرح قرار است به شكل آزمايشي به اجرا دربيايد و كارمندان در منازل خود با اتصال به سيستم مخابراتي ۱۱۸ پاسخگوي مراجعان باشند.
وي مهم ترين حسن اين طرح را كم شدن تردد كارمندان در سطح شهر و رسيدگي به امور زندگي در حين انجام كار دانست و گفت: با توجه به اينكه بيشترين پرسنل ۱۱۸ خانم ها هستند، با اجراي اين طرح مي توانند در منازل خود علاوه بر كار به امور زندگي نيز رسيدگي كنند.
وي در پاسخ به اين نكته كه عده اي از كارمندان نگران تغيير در وضعيت حقوقي و قراردادي خود هستند، گفت: اجراي اين طرح هيچ تغييري در روند و نحوه قراردادهاي افراد ايجاد نخواهد كرد و اين نگراني بيشتر ناشي از شايعاتي است كه پخش شده است.
كارمندان ۱۱۸ در منازل هم كه باشند براساس سيستم قبلي كه به صورت اتوماتيك پاسخگوي تلفن بودند انجام وظيفه مي كنند و به تلفنها پاسخ خواهند داد و قرارداد و حقوق آنها تغييري نخواهد كرد.

۵۰ ميليارد تومان به وام بيمه شدگان اختصاص يافت
گروه اجتماعي- مينا شهني: در سال جاري ۵۰ ميليارد تومان وام به بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي اعطا مي شود.
ميزان تسهيلات اعطايي در سال گذشته بالغ بر ۳۸ ميليارد تومان بود كه با افزايش ۱۲ ميليارد توماني به ۵۰ ميليارد تومان رسيده است.براساس مفاد برنامه سال ۱۳۸۵ سازمان تأمين اجتماعي مقرر است مبلغ ۵۰ ميليارد تومان تسهيلات مالي را به واجدين شرايط پرداخت كند.
تسهيلات اين سازمان در قالب وام هاي قرض الحسنه ازدواج، قرض الحسنه ضروري مستمري بگيران و بيمه شدگان و وام خريد و احداث مسكن است كه همه ساله به تعدادي از بيمه شدگان و مستمري بگيران پرداخت مي شود.
ميزان وام خريد مسكن در سال جاري از سوي سازمان تأمين اجتماعي ۶ ميليون تومان اعلام شده است و مستمري بگيران و بيمه شدگاني كه داراي حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بيمه هستند مي توانند از تسهيلات خريد مسكن برخوردار شوند.
براي برخورداري از وام احداث مسكن نيز داشتن حداقل پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه ضروري است.
افرادي كه ۲ سال سابقه در پرداخت حق بيمه دارند مي توانند از انواع وام هاي ضروري استفاده كنند.
حسين قديم معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تأمين اجتماعي درباره چگونگي اعطاي وام ها گفت: «ضوابط اعطاي وام و تسهيلات به بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان بازنگري و اصلاح مي شود.»وي افزود: «با توجه به اينكه مكانيزم كنوني پرداخت وام مشكلاتي براي بيمه شده و مستمري بگير فراهم كرده است در نظر داريم با حذف فرايندهاي زائد سيكل ارائه وام را روا ن تر كنيم.»
گفتني است كه اعتبار ۵۰ ميليارد توماني تسهيلات در حالي به سازمان تأمين اجتماعي تعلق گرفته است كه تعداد كل بيمه شدگان اين سازمان ۲۸ ميليون نفر برآورد شده است كه اين تعداد  ۴۴ درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند.

طرح ساماندهي مد و لباس در دستور كار مجلس قرار گرفت
فارس: نايب رئيس فراكسيون زنان گفت: طرح ساماندهي مد و لباس پس از تصويب در كميسيون فرهنگي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
عشرت شايق، هدف اصلي از تهيه طرح ساماندهي مد و لباس را حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي دانست و افزود: در صورت تصويب نهايي اين طرح ضمن تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك كشور از طريق سياست هاي حمايتي و تشويقي به سمت اين الگوها هدايت خواهد شد.
شايق تصريح كرد: اين طرح شامل ۱۱ ماده و ۲ تبصره مي باشد كه ۹ ماده و ۲ تبصره آن در زمينه اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي مي باشد و در ماده يك آن تشكيل كميته اي جهت پي ريزي ساختار مديريتي اين طرح با شركت يك نفر نماينده تام الاختيار از ارگان هاي مربوطه خواهد بود.

اعزام تيم هاي متخصص پزشكي به روستاهاي محروم
گروه اجتماعي- ليلا خاكسار: تيم هاي پزشكي داوطلب اردوهاي هجرت خدمات بهداشتي و درماني رايگان به ساكنان روستاهاي محروم ارائه مي كنند.
به گزارش ستاد اطلاع رساني اردوهاي هجرت بسيج سازندگي، سرهنگ رضا خسروي با تاكيد برقرار داشتن ايلام در ليست ۱۰ استان محروم كشور گفت: بيكاري جوانان و نبود راه هاي ارتباطي مناسب براي روستاها، مشكلاتي براي مردم از جمله نياز به خدمات دارويي- بهداشتي و همچنين كمبود مواد غذايي ايجاد كرده است.
بر همين اساس برنامه ريزي هايي براي اعزام تيم هاي پزشكي به همراه كمك هاي غذايي به اين مناطق محروم با همكاري ادارات و سازمان هاي مرتبط انجام شده است.
وي گفت: طي روزهاي اخير ۴ تيم پزشكي ۴ نفره به همراه ۲ دستگاه آمبولانس و تجهيزات كامل، با برگزاري اردوي يك روزه اي در قالب طرح هجرت بسيج سازندگي، براي ارائه خدمات درماني، دارويي و بهداشتي رايگان به روستاهاي مذكور اعزام شده اند.
رئيس سازمان بسيج سازندگي منطقه ايلام همچنين از همكاري بسيج جامعه پزشكي استان و دانشگاه علوم پزشكي ايلام در شناسايي مناطق نيازمند و اعزام پزشكان داوطلب خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي و توافق صورت گرفته با بنياد،تعاون نيروي مقاومت بسيج استان ايلام در اردوهاي بعدي تهيه و ارسال كمك هاي غذايي به مناطق دور افتاده و محروم استان نيز به شكلي منظم و هدفمند انجام خواهد شد.
صرفه جويي در اردوهاي هجرت
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: طرح ضربتي سازندگي روستاها توسط جوانان، هزينه عمراني اين مناطق را حداقل ۳۰ درصد كاهش مي دهد.
بهلول حسيني افزود: پروژه هاي سازندگي روستايي، پروژه هاي عظيمي نيستند و نياز به تخصص چنداني ندارند. بنابراين نيروي جوان و فعال مي تواند براي انجام اين پروژه ها به كار گرفته شود.
وي با اشاره به اين كه هم اكنون ۴۰هزار طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد، اظهار داشت: بخش عظيمي از اين طرح ها، طرح هاي روستايي هستند و در صورت انجام اين طرح ها توسط نيروي جوان، مشكل محروميت روستاها به طور كامل رفع خواهد شد. اتمام طرح هاي روستايي نياز به يك بسيج همگاني دارد.
نماينده مردم ميانه همچنين فعاليت هاي سازندگي توسط نيروهاي جهاد و بسيج در اوايل انقلاب اسلامي را يادآور شد و گفت: راه سازي و آب رساني، عمده ترين اقداماتي است كه دانش آموزان و جوانان در طرح ضربتي محروميت زدايي، در روستاها انجام خواهند داد.

با مردم
تلفن  هاي بي مصرف!
حدود دو ماه است، آنتن تلفن هاي همراه اعتباري در شهرك شريعتي تهران قطع مي باشد و اين تلفن  ها در دست مردم، عملاً  به وسيله بي مصرفي تبديل شده اند.
ذوالفقار صفري
اين قفل چه زماني گشوده مي شود؟
قفل خريد و فروش مسكن در تهران در چه زماني گشوده خواهد شد. در آستانه ازدواج فرزندم خانه ام را به فروش گذاشته ام تا در ازاي آن دو خانه كوچك تر براي خودم و فرزندم خريداري كنم، اما قيمت پيشنهادي بنگاه ها بسيار نازل است.
در حالي كه اگر معاملات مسكن به طور طبيعي و نه كاذب فعال شود، چنين مشكلاتي نيز به آساني قابل حل خواهد بود.
خانم رحيمي - تهران
نقشه راهنما براي تونل رسالت
راه اندازي تونل رسالت را تبريك مي گويم، اي كاش نقشه راهنماي چگونگي استفاده از اين تونل و دسترسي به مسيرهاي مرتبط به آن هم چاپ شود تا شهروندان، با شناخت صحيح، به سراغ اين معبر بيايند.
آقاي اكبرزادگان- تهران
الوعده، وفا
چند سال پيش اعلام شده بود كه بخشي از سهام خودروسازي ها به عنوان جايزه به مردم اهدا گردد اما هنوز به اين وعده عمل نشده است.
آقاي صالحي- تهران
پيشنهاد براي كارت منزلت
كارت هاي منزلت كه به بازنشستگان تعلق گرفته آرام آرام جايش را در جامعه باز كرده است. در صورت امكان، اين كارت ها براي جانبازان هم، صادر شود.
آقاي شمسايي- تهران
چشم انداز پارك را بگشاييد
تماشاي چشم انداز پارك نشاط در محدوده ورودي بزرگراه رسالت- حقاني، براي كساني كه از اين مسير عبور مي كردند، بسيار زيبا و چشم نواز بود. نصب تابلوهاي نقاشي با مناظر طبيعي در اين مسير، در واقع چشم اندازهاي طبيعي را پوشانده است.
آيا بهتر نيست، اين تابلوها در فضاهاي بي درخت، نصب شود؟
آقاي سليماني- تهران
سهم سرانه ناچيز
در خبرها خواندم كه سهم سرانه آموزش و پرورش براي هر فرد ۱۵ هزار تومان اعلام شده است، آيا با اين سهم سرانه، مدارس دولتي قادرند به حيات خود ادامه دهند، آن هم در شرايطي كه وضعيت مشاركت مردم در اداره كردن مدارس دولتي معلوم نيست.
آموزش و پرورش براي مملكت اهميت حياتي دارد و بايد بيش از اين مورد توجه مسئولان محترم باشد.
خانم رفيعي- تهران

نامه هاي رسيده
كلام حق را زيباتر معنا كنيم
عصر ما، عصر ارتباطات است و به يُمن وسايل ارتباط مجهز الكترونيك، آن تصويرنماي جادويي كه طي قرون متمادي در هاله اي از افسانه ها و بسيار دور از دسترس، «جام جهان نما» نام گرفته بود، امروز تحقق عيني يافته است.
همچنان كه در واپسين ديدار مسابقات فوتبال جام جهاني، رخدادهاي تلخ و شيرين مصاف تيم فوتبال فرانسه و ايتاليا، هزاران نفر را با لحظه هاي اندوهناك يا گاه شادي دمخور ساخت.اين عصر و هر آنچه كه به لطف توجه حق و دانش بشري فراهم آمده، در حوزه زندگي شهرنشينان نيز موهبت هايي را به ارمغان آورده است.
از جمله، به شهرداري تهران اين امكان را بخشيده است كه در تابلوهاي بزرگ پيام نما يا همان «بيلبورد» پيام رساني كند و به تبليغات مفيد فرهنگي بپردازد. در كارهاي متراكم با حوزه هاي عمل وسيع، لغزش گاهي اجتناب ناپذير است، اما اين بر عهده مخاطبان است كه اگر اين لغزش ها را ديدند، يادآوري كنند تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
در بزرگراه مدرس و در جوار فضاهاي آكنده از سرسبزي و زيبايي و به شكرانه اين نعمت، در يك بيلبورد شهري، آيه اي از آيات شريفه قرآن، با خط خوش و تصويرهاي زيبا و درخور، چشم ها را نوازش مي كند؛ آيه اي با اين مضمون كه «درختان سجده مي كنند» اما وقتي، پيام دهنده به انتخابي چنين پرشور و زيبا دست مي يازد، بهتر است كلام پروردگار را به تمامي نقل كند تا حق مطلب ادا شود.
در بيلبورد به جاي آيه شريفه «والنجم والشجر يسجدان/ ستاره و درخت سجده مي كنند»(الرحمن - ۶) تنها «... والشجر يسجدان/ درختان سجده مي كنند» درج شده است كه ترجمه هم درست نمي باشد.
چون نجم و شجر به معناي ستاره و درخت هر دو مذكر مفرد هستند(البته نجم مذكر است). به هر حال اين دو اسم مذكر با يك فعل مثني مذكر آمده اند. يسجدان يعني (آن دو) سجده مي كنند، حال اگر يكي از اين دو كلمه را حذف كنيم ديگر نمي توان از فعل يسجدان استفاده كرد.
اميد است سازمان زيباسازي شهرداري تهران، در پيام ر ساني هاي فرهنگي مطلوب، به همراه اهتمام، دقت مطلوب هم به كار گيرد تا ثواب و اثر بخشي آنها صدچندان گردد.
محمدعلي خسروي
ديوانسالاري خودپرداز!
اكنون كه اين متن را مي نويسم و با خود پيمان مي بندم ،عصر يكي از روزهاي تابستان ۱۳۸۵ است؛ خسته از يك روز پركار. اول صبح كه به اداره رفتم تمامي وسايل اضافي دفتر كارم را به جلوي در ورودي انتقال دادم. روزهاي قبل راجع به جابه جايي آنها به انبار با ديگر همكاران صحبت كرده بودم. با اين جابه جايي محيط فيزيكي محل كار را سروساماني دادم.
پس از گذشت زمان كوتاهي به لطف خدا بر سر راه دو جوان مشتاق زندگي قرار گرفتم. شرايط براي صحبت هاي مقدماتي به منظور تشكيل زندگي مشترك را براي آنها فراهم كردم. ضمن اين كه دو جوان پايه هاي كلامي زندگي آينده را پي مي ريختند من به انجام وظايف خويش مشغول بودم.
ظهر آن روز تصميم گرفتم براي دريافت حقوق به بانك بروم. خودپرداز اول پيام مي داد كه در حال حاضر دريافت وجه امكان پذير نمي باشد. پياده براي يافتن خودپرداز ديگر به راه افتادم. خودپرداز دوم پيام مي داد كه دستگاه موقتاً در دست بررسي است سعي نكنيد.
براي يافتن خودپرداز ديگر به راه افتادم سرانجام خودپرداز سوم پيام مي داد كه لطفاً اطلاعات كارت را وارد كنيد. اطلاعات كارتم را وارد كردم. سه بار اطلاعات را وارد كردم هر بار مبلغ ۴۰ هزار تومان دريافت كردم، براي بار چهارم اطلاعاتم را وارد كردم، هرچه منتظر شدم دستگاه وجهي را پرداخت نكرد. پس از ۵ دقيقه دستگاه پيام داد كه اطلاعات را وارد كنيد. مجدداً اطلاعات را وارد كرده و درخواست وجه نمودم، پيام داد كه امكان دريافت وجه وجود ندارد و به اندازه درخواست شده وجه در حساب موجود نيست.
متوجه شدم كه دستگاه بدون پرداخت، وجه را از حساب كسر كرده است. به رئيس شعبه بانك مذكور مراجعه كردم، كارمند مربوطه را معرفي نمود. موضوع را با او در ميان گذاشتم گفت: اگر بعد از گذشت ۴۸ ساعت وجه به حسابتان برگشت نشده بود بايد به شعبه مراجعه و فرم مخصوصي را پر كنيد و متذكر شد كه البته دو ماه طول مي كشد كه وجه مورد نظر به دستتان برسد.
خسته بودم و هوا بسيار گرم بود. به شدت عرق مي ريختم با پاسخي كه از متصدي بانك شنيدم از نظر روحي نيز درهم پيچيدم. فقط ۱۷۰ هزار تومان براي هزينه هاي يك ماه در حساب داشتم و اينك براي دريافت ۴۰ هزار تومان آن بايد دو ماه صبر مي كردم. در ذهنم شروع به حساب و كتاب كردم و مخارج مختلف آن ماه را از نظر گذراندم ؛امكان نداشت.
چه بد شانسي! شايد به تصور خواننده اين متن ۴۰ هزار تومان وجه قابل ملاحظه اي نباشد ولي اين معادل يك چهارم حقوق ماهيانه من است و بي ترديد قابل ملاحظه!
ف - احمدي

اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |