سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۳۷ - Jul 18, 2006
مهم ترين چشم انداز تابستاني شهرداري تهران در فرهنگسراي بهمن؛ گفت وگو با مدير فرهنگسرا
دهكده فرهنگي
ائلدار محمدزاده صديق
006801.jpg
006795.jpg
در نگرشي كلان شايد بتوان اصطلاح دهكده فرهنگي را در تئوري، تعبيري مترادف با دهكده جهاني دنبال كرد. زيرا جهان امروز در جرياني وقفه ناپذير به سوي كوچك شدن پيش مي رود. تفاوت ها كه ناشي از تنوع فرهنگي است، به سوي برقراري هم شكلي و همانندي از بين مي رود و حاصل اين جريان، جهاني است كه همچون روستايي كوچك از استانداردهاي سراسري پيروي مي كند.
سعيد ماركلايي، رئيس فرهنگسراي بهمن از جمله مواردي را كه تأثيرات نامطلوبي بر پيكره فرهنگ برجاي مي گذارد، بسترها و زمينه هاي غيرمتعارف براي حصول كارآيي و نتيجه بخشي خدمات فرهنگي، نابرابري و عدم تطابق نيازهاي فرهنگي مخاطبان با خدمات در دسترس و قابل ارائه توسط كارگزاران فرهنگي     - اجتماعي و مشاركت نازل مخاطبان در توليد و ارائه خدمات دانست و گفت: با نگاهي گذرا به آسيب  و تنگناهاي موجود ناكارآمد و كاهش نتيجه بخشي خدمات فرهنگي شايد بتوان خلل در تحقق فرهنگ پذيري و جامعه پذيري نسل جوان را از جمله مهمترين اين آسيب ها دانست. وي گفت: به نظر مي رسد مؤلفه هاي توليد خدمات فرهنگي همانند هدف گذاري عملياتي، محتواسازي، قالب بندي، انتخاب كارگزاران فرهنگي، مخاطب گزيني، روش شناسي و محيط شناسي هريك به نوعي در ايجاد چنين خللي دخيل هستند. تحليل و بازشناسي نقش هريك از اين عوامل در جريان توليد، اجرا و ارزيابي خدمات فرهنگي از طريق عمليات سنجش برنامه اي، ما را به تنگناهاي موجود رهنمون مي سازد.
سعيد ماركلايي،مدير مراكز فرهنگي مناطق ۱۶ و ۱۹ سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران و رئيس فرهنگسراي بهمن با اشاره به اين نكته كه تابستان فصل آسيب ها و خلاقيت هاست و تعطيلات تابستاني براي بيشتر خانواده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: روزهاي طولاني تابستان، مناسب ترين بستر براي فعاليت هاي حسي و حركتي و از بين بردن اضطراب و پريشاني فكري و دستيابي به سلامت روح و روان و حضور در عرصه هاي زندگي اجتماعي است.
وي افزود: اگر برنامه هاي طراحي شده براي ايام فراغت صرفاً يك طرفه باشد، انگيزه شركت جوانان و نوجوانان را نه تنها برنمي انگيزد، بلكه اگر شركت اين قشر از روي بي ميلي و بي تفاوتي باشد، برنامه ها نمي تواند چندان مفيد و پرثمر باشد.
وي اظهار داشت: سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران به عنوان يكي از متوليان مديريت اوقات فراغت شهروندان تهراني است كه با برنامه ريزي جدي و جامع جهت رشد فكري و شخصيت و پرورش استعدادها و خلاقيت هاي دانش آموزان تمام سعي و تلاش را به كار گرفته تا در طول تابستان همچون سال هاي گذشته، ولي متفاوت تر از گذشته و بر پايه نوآوري و خلاقيت، جشنواره تابستاني را شروع كند.
ماركلايي از فرهنگسراي بهمن به عنوان بزرگترين مركز فرهنگي تهران نام برد و گفت: اين فرهنگسرا با توجه به سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و ارتقاي فرهنگ شهروندي، با به كارگيري روش هاي علمي و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي و هنري در مراكز عمومي، سعي دارد سهم مصرف خدمات و كالاهاي فرهنگي به ويژه در سبد مصرف خانواده ها را همراه با تابستاني خوش و اوقاتي پربار افزايش دهد.وي يادآور شد: از آنجايي كه تقويم تاريخي مناسبت هاي امسال تابستان، منطبق بر اعياد و جشن و سرور است، عنوان نهضت تابستانه جاي خود را به جشنواره تابستاني داده است. لذا طي بررسي هاي به عمل آمده بر آن شديم تا ميان خواست  عموم مردم و نياز مخاطبان تناسبي را به اجرا درآوريم و برنامه ها را بر مبناي خدمت، تفريح و مديريت اوقات فراغت طراحي و ارائه كنيم.
ماركلايي در تعريف آن چه به عنوان دهكده فرهنگي مورد نظر است، گفت: فضاي حقيقي و مجازي كه ساكنان و يا اعضاي آن در بيان نيازها، درخواست، توليد و انتشار و اجراي خدمات فرهنگي   - اجتماعي به طور دائم فعال بوده و تعاملي طبيعي داشته باشند به گونه اي كه ديوارهاي ميان كارگزاران و مخاطبان فرهنگي برداشته شود و فضاي كار فرهنگي به محيط فيزيكي مشخصي محدود نگردد.رئيس فرهنگسراي بهمن با بيان اين كه سازمان فرهنگي   -  هنري شهرداري تهران مي تواند در نقش يك موسسه فراگير با بهره گيري و تعميم اين ايده در عرصه خدمات رساني فرهنگي- اجتماعي سهم خود را در راهيابي به يك سامانه كارآمد در فضاسازي عرصه هاي خدمات رساني فرهنگي به منزله بخشي از شبكه فرهنگي جامعه ايفا نمايد، درباره ويژگي هاي اين دهكده خاطرنشان كرد: سلامت و بهداشت محيط، اصالت فرهنگي و هنجارهاي بومي،  استقلال و تشخيص هويتي، نيازهاي مشترك ابراز شده، توليد و بارآوري به جاي مصرف صرف، خودكفايي(پاسخ  گويي متناسب به نيازها توسط اعضا)، پيوند عاطفي و مهرورزي در ميان اعضا، ياوري فرهنگي  - اجتماعي، سهولت و رواني اطلاعات و توزيع گردش به هنگام اطلاعات از جمله خصوصيات اين دهكده است.
سعيد ماركلايي ادامه داد: با توجه به كار فرهنگي، تحقيقاتي و نيازسنجي كه در ابتداي سال جاري در مناطق جنوبي و خصوصاً مناطق ۱۶ و ۱۹ انجام گرفت، در نهايت ۱۱ محور فرهنگ ايثار و مقاومت، اخلاق نبوي، آسيب هاي اجتماعي، كتاب و كتابخواني، احترام به بزرگترها، آيين همسايگي، حقوق و رفتار شهروندي، الگوي صحيح مصرف، محيط زيست و پاكيزگي شهري و مساجد را به عنوان كانون هاي فعاليت هاي فرهنگي درنظر گرفته ايم. طبيعتاً با در نظر گرفتن موضوعات ۱۱گانه، قالب برنامه ها بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته در سطح مناطق مشخص گرديد كه يكي از شاخص ترين اين برنامه ها در فصل تابستان دهكده فرهنگي است. وي با بيان اين كه دهكده فرهنگي از اول مردادماه آغاز به كار كرده و تا پايان شهريور ماه به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت، گفت: در دهكده اي كه صحبت از فرهنگ، حرف اول است با جامعه اي مواجهيم كه همه مشغول فعاليت هاي فرهنگي - هنري هستند و متوليان در اين دهكده سعي خواهند داشت تا اهالي يا ساكنان آن كه در حقيقت شهروندان ما هستند، با كمترين هزينه ها و با سهولت هرچه بيشتر از برنامه هاي متنوع آموزشي    -تفريحي بهره مند شوند.
رئيس فرهنگسراي بهمن گفت: در دهكده فرهنگي كه به گستردگي منطقه ۱۶ و ۱۹ و به مركزيت فرهنگسراي بهمن خواهد بود با استفاده از استعدادهاي جوانان و الگوسازي هاي مناسب فرهنگي و ديني ضمن غني سازي اوقات فراغت شهروندان، انس و الفتي بين اهالي دهكده ايجاد خواهد شد كه در تمامي سال و نه تنها در تابستان تداوم خواهد داشت.وي درباره ويژه برنامه هاي دهكده خاطرنشان كرد: پاك ترين كوچه/ محله/ دهكده، اگر رئيس فرهنگسرا بودم، تجليل از رفتگران محله، جشنواره ويدئو آرت، مسابقه خط تحريري از كتاب سنن النبي، جشنواره سخنراني در ده دقيقه، ۱۲ هفته، ۱۲ شخصيت: هر هفته يك شخصيت، پرواز با بالن، جشنواره خبر، مسابقه لطيفه هاي ايراني از طريق اس.ام.اس، تجليل از زحمات پيرترين بانوي سجاده نشين، معرفي جوان ترين نمازگزار، نمايشگاه كتاب هفته، دهكده را بگرديم، خادمان دهكده فرهنگي و جشنواره عكس دهكده فرهنگي از برنامه هاي اين دهكده فرهنگي است.
سعيد ماركلايي در پاسخ به اين سؤال كه چه استانداردهاي محلي در حوزه ارائه و بهره مندي از خدمات فرهنگي - اجتماعي با توجه به اين كه بسياري از جوانان در گروه هاي سني دوستي، نسبت به بسياري از خصوصيات اعضاي گروه از خود حساسيت نشان مي دهند، لحاظ شده است، گفت: نوع پوشش و آرايش، تفريحات، تكيه كلام ها و... در اين گروه مشابه انتخاب شده است.
وي با بيان اين كه جوانان در مقابل مداخله ديگران براي تغيير هنجارهاي گروهي از خود مقاومت نشان مي دهند و به همين جهت والدين، اولياي مدارس و... نسبت به هنجارهاي آنان بيگانه به نظر مي آيند، ادامه داد: در محيط هاي خدمات رساني فرهنگي نيز وضع به همين منوال است. مخاطبان اين مراكز هنگامي نسبت به آن احساس همدلي و مالكيت مي كنند كه هنجارهاي حاكم بر آن را پذيرفته باشند و حتي بالاتر از آن خود را حافظ اين الگوهاي رفتاري بدانند. معمولاً محيط هاي فرهنگي تحت مديريت بخش دولتي و عمومي از هنجارها و قواعد مديران و كارگزاران رسمي خود پيروي مي كنند و كمتر به خواست مخاطبان در اين زمينه توجه مي كنند. به همين جهت اين مراكز چندان مورد علاقه مخاطبان خود نيستند و مراجعان آنها بر اساس ضرورت و كمبود منابع خدمات رساني فرهنگي به آنها مراجعه مي كنند. وي درباره احيا و تقويت شخصيت و شأن فرهنگي محله(دهكده) در نگاه ارائه دهندگان و بهره مندان خدمات، همچنين محيط بيروني گفت: بايد در نظر داشت كه فضاي فيزيكي دهكده نماد و سمبل ارزشمندي هاي آن در اذهان است. ساكنان دهكده بايستي سكونت خود را در آن نوعي امتياز اجتماعي و افتخار تلقي نمايند و كسب اين امتياز براي هر شهروندي مستلزم كسب آمادگي ها و شايستگي هايي باشد.
رئيس فرهنگسراي بهمن درباره چگونگي آشنايي با نيازهاي واقعي اهالي دهكده گفت: اين كار از طريق تسهيل و روان سازي ارتباطات متقابل محله اي با تشكيل خانواده هاي فرهنگي امكان پذير است. تشكيل خانواده هاي بزرگ فرهنگي و استقرار نظام ارتباطي متناسب با آنها مي تواند به صورت طبيعي نيازهاي واقعي ساكنان را به همگان بشناساند و آنها را در رفع به موقع نيازمندي ها ياري بخشد. در اين صورت است كه بازتوليد خدمات فرهنگي جذاب و پرمخاطب به صورت كاملاً طبيعي و بدون نياز به تزريق منابع گران بيروني امكان پذير خواهد شد.
سعيد ماركلايي درباره وسعت و گستردگي دهكده فرهنگي گفت: تابستان امسال دهكده فرهنگي در گستره مراكز فرهنگي، هنري مناطق ۱۶ و ۱۹ شهرداري تهران و به مركزيت فرهنگسراي بهمن برگزار خواهد شد.
وي در معرفي مراكز فرهنگي - هنري منطقه ۱۶ گفت: اين منطقه با جمعيتي حدود ۳۰۸۴۱۰ و مساحتي در حدود ۶۶۷/۶۷۱ هكتار، داراي ۵ مركز فرهنگي- هنري وابسته به سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران است كه شامل فرهنگسراي بهمن، به عنوان اولين و بزرگترين فرهنگسراي كشور است كه در سال ۱۳۷۰ مورد بهره برداري قرار گرفت. اين مركز با مساحت ۵۰ هزار متر مربع شامل بخش هايي همچون تالار شهيد آويني، سينما تراس چاپلين، تالار امام خميني، مجموعه گالري ها، كتابخانه  شهيد فهميده و كتابخانه كودك و مجموعه هاي ورزشي است. همچنين اين مركز داراي كانون هاي متعدد و فعال از جمله كانون هاي اجتماعي، نابينايان، بانوان، علوم با باشگاه هاي مختلف نجوم، هوانوردي، طبيعت، هوافضا، زمين شناسي، IT و... است. فرهنگسراي بهمن در تمام طول سال در دوره هاي آموزشي با رشته هاي علوم قرآني، زبان انگليسي، رايانه، خوشنويسي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، سفره آرايي، گل سازي، هويه، شمع سازي، معرق و مشبك، تذهيب و موسيقي، مهد و پيش دبستان ارائه خدمات مي كند. مجموعه فرهنگي -هنري فجر، با وسعت ۴۰۰۰ مترمربع كه در سال ۱۳۸۰ مورد بهره برداري قرار گرفت، خانه فرهنگ خزانه كه در مساحت تقريبي ۵۶۳ مترمربع واقع شده و در سال ۱۳۷۸ مورد بهره برداري قرار گرفته است، خانه فرهنگ كوشا به مساحت ۶۴۰ مترمربع كه از سال ۱۳۷۴ آغاز به كار كرده است و خانه فرهنگ قلم نيز در زميني به مساحت ۳۰۰ مترمربع از سال ۱۳۸۰ مورد بهره برداري قرار گرفته است.
مدير مراكز فرهنگي - هنري مناطق ۱۶ و ۱۹ درباره مراكز منطقه ۱۹ گفت: اين منطقه با جمعيتي حدود ۲۴۷/۵۴۳ نفر و مساحتي در حدود ۱۱۱/۱۰۱ كيلومتر مربع، داراي ۳ مركز فرهنگي- هنري وابسته به سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران است كه شامل مجموعه فرهنگي -هنري بعثت با وسعت ۱۶۰۰ مترمربع و در چهار طبقه كه در سال ۱۳۷۳ به مرحله بهره برداري رسيده ،است. اين مركز در مساحت ۵۰۰۰ مترمربع محوطه آزاد پارك واقع شده است. ۲۵۰ متر از فضاي اين مركز به بخش آموزش اختصاص يافته است و كتابخانه  آن با مساحت ۴۰۰ مترمربع از جمله كتابخانه هاي فعال تهران است. نگارخانه، سالن آمفي تئاتر، كلاس هاي آموزشي و كانون هاي مختلف از جمله بخش هاي ديگر اين مجموعه فرهنگي- هنري را تشكيل مي دهند. خانه فرهنگ ميعاد و خانه فرهنگ تلاش نيز دو خانه فرهنگ ديگر اين منطقه است.

نكته ها
تا مي توانيد بخنديد!
نوشته: جين هيل
ترجمه: پروين قائمي
006798.jpg
به عنوان كسي كه از سرطان جان به در برده است مي توانم بگويم كه در سرطان هيچ چيز خنده داري وجود ندارد، ولي من به عنوان يك كمدين، بلدم در تمام مسائل زندگي، نكات خنده دار پيدا كنم. پس از آنكه در سال ۱۹۹۱ معالجه شدم، سعي كردم تجربه هاي خود را درباره سرطان در اختيار ديگران قرار دهم تا دوره درمان آنها سريع تر طي شود. شش ماه بعد هم، در فاصله بين جراحي هاي سوم و چهارم، «نمايشنامه هاي كمدي سرطان» را براي مبتلايان به سرطان اجرا كردم تا روحيه آنها تقويت شود. بعدها اين نمايشنامه ها را در ابعاد وسيع تري اجرا كردم و پيدا كردن جنبه هاي مضحك زندگي روزمره را به ديگران ياد دادم و خدا مي داند چقدر داستان خنده دار جمع شد!
شعار من اين است: «بخنديد تا سالم بمانيد.» براي اينكه خنده براي انسان، لازم است. من واقعاً معتقدم خنده دارترين داستان ها در زندگي روزمره ما وجود دارند. آدم هاي  مختلف به يك موضوع واحد به شكل هاي مختلف نگاه مي كنند و برداشت هاي متفاوتي هم دارند. اين ما هستيم كه تصميم مي گيريم به يك موضوع، چگونه نگاه كنيم، حتي اگر اين موضوع، سرطان باشد. براي رسيدن به برداشت متفاوت از يك موضوع، ما فقط به كمي خوش خلقي نياز داريم و كمي هوشياري. سرطان آنقدرها هم كه حرفش را مي زنند، باعرضه نيست، چون نمي تواند حريف عشق، اميد، اراده و از همه مهم تر، ايمان شود. به سرطان بخنديد تا از رو برود و بدنتان را ترك كند و به جايي برود كه بيشتر به او خوش مي گذرد!

فرهنگ و آموزش
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |