دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۴۷ - Dec 8, 2003
شهري
Front Page

شهردار تهران در جمع تشكلهاي دانشجويي:
رابطه مديريت شهري با دانشگاهها تقويت مي شود
گروه شهري: محمود احمدي نژاد شهردار تهران به مناسبت فرا رسيدن ۱۶ آذر روز دانشجو در جلسه اي با حضور ۵ تشكل دانشجويي حضور يافت.
به گزارش خبرنگار ما در اين جلسه دانشجويان در مورد انتظارات خود از مديريت شهري پيرامون پرداخت تخصصي وعلمي به مسايل شهر و شهرداري، لزوم استفاده از مشاركت مردم در اداره شهر، پرهيز از اسراف و ريخت وپاشهاي غير ضرور، تقويت فرهنگ كار و عمل و پرهيز از صحبتهاي شعارگونه، عدم ورود مديريت شهري به بازيها و دسته بنديهاي سياسي و جناحي و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق و متعهد در حوزه تصميم گيري و تصميم سازي مديريت شهري پيشنهادهايي مطرح كردند.
در اين نشست احمدي نژاد شهردار تهران طي سخناني گفت: خوشحالم كه نسل جوان و دانشجو همان آرمانهايي را دنبال مي كند كه ما در دوران جواني دنبال مي كرديم و البته اين بار با توان، دقت نظر و پختگي بيشتر كه لازمه رشد يك ملت است و اين تحول اميد ما را براي دستيابي به يك جامعه نمونه و مترقي بيشتر مي كند.وي گفت: ما امروز در كشورمان با دو نگاه كاملا متفاوت نسبت به جوانان مواجهيم نگاه اول نسل جوان را مخزن بي پايان توان و استعداد و آرمانخواهي براي رشد كشور مي داند و معتقد است همه مسايل مهم و گره هاي سنگين با قدرت جوانان حل مي شود همانطور كه اصل انقلاب و دفاع از سرزمين ايران هم با اتكاء به همين نيروي عظيم جواني به ثمر نشست.
به اعتقاد شهردار تهران اين در حالي است كه حاكميت نگاه ديگري در ميان برخي تصميم سازان و تصميم گيران حاكي از آن است كه امروزه جوانان نه در پي آرمانها و ايثارگري كه به دنبال منافع شخصي و لذت جويي هستند بنابراين بايد به دنبال شرايطي بود كه تأمين كننده اين گونه از نيازها و ترويج فرهنگ لاابالي گري و غفلت باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: بازيهاي سياسي و رسم گذاريهاي چپ و راست و اين طرف و آن طرف فاقد اصالت و عمق و محتواست،  امروز كشور ما بيش از هر چيز نيازمند كار عملي و صادقانه است و اين همان چيزي است كه دشمن نمي خواهد و با طراحي هزار حيله درصدد ايجاد مانع براي رشد كشور و تضعيف آن است.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: من مطمئنم كار علمي مبتني بر فرهنگ خودي و اتكاء به توان تخصصي و دانش و تعهد جوانان،  اين كشور را در يك دوره كوتاه مدت با پيشرفتهاي چشمگيري مواجه خواهد كرد. اين در حالي است كه متأسفانه بسياري از جوانان تحصيلكرده و مستعدما بيكار هستند.وي ادامه داد: ما به دنبال برقراري مناسبات جديدي بين مديريت شهري با مردم هستيم چرا كه معتقديم سازمانهاي اجرايي شأني جز خدمتگزاري مردم ندارند اما بعضي ها لازمه علمي و تخصصي كار كردن را انفكاك و جدايي از مردم مي دانند در حالي كه نظامي كه از مردم دور باشد راه خود را گم خواهد كرد.
احمدي نژاد رويكرد بعدي مديريت شهري را استناد درست از منابع اعلام كرد و خطاب به تشكلهاي دانشجويي گفت: با توجه به اينكه در نظر داريم با اتكا به معيارهاي فرهنگي و علمي وتخصصي معضلات شهري و مطالبات مردم را ساماندهي كنيم طبيعي است در اين رويكرد ارتباط با دانشگاه و نخبگان دانشجو براي ما چه به عنوان نيروي كمكي و چه به عنوان ناظر يك نياز جدي باشد.شهردار تهران گفت:  هيچ مديري بي نياز از نقد و نظارت نيست ضمن اينكه دانشجويان مي توانند به عنوان پل ارتباطي با مردم فضاي عمومي جامعه را به مديران كه بعضا محصور در ساختار اداري و اتاقهاي دربسته هستند منتقل و آنها را مطلع كنند.وي همچنين خبر داد ما به طور كلاسيك به دنبال استفاده و تقويت پايان نامه ها، مجلات و آن دسته از كنفرانسها و نشستهاي دانشجويي هستيم كه به طور تخصصي به مديريت شهري مي پردازند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تذكر و انتقاد يكي از نمايندگان تشكلهاي دانشجويي چرايي تبديل منزل شهيد دكتر شريعتي به خانه موسيقي گفت: قرارداد خريد اين خانه به قبل از مسئوليت ما در شهرداري مربوط مي شود، من هم اعتقاد دارم منزل دكتر شريعتي بايد يك مركز فرهنگي و موزه اي باشد كه زندگي وي را به نسل جوان معرفي كند.وي افزود: بنابراين اميدوارم مسئولان خانه موسيقي كه از عناصر فرهنگي و علاقه مند به ترويج فرهنگ خودي هستند موافقت كنند به محل ديگري نقل مكان كرده و در آنجا صرفا به كار موسيقي بپردازند.

چيني ها خط ۴ مترو را مي سازند
اكباتان با مترو به افسريه متصل مي شود
002372.jpg

گروه شهري: مديرعامل مترو گفت: خط ۴ مترو تهران نيز با توجه به شرايط پيشنهادي توسط شركتهاي حاضر در مناقصه به احتمال زياد به يك شركت چيني واگذار مي گردد.
محسن هاشمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره خط ۴ مترو گفت: اين خط به طول ۲۰ كيلومتر از شهرك اكباتان و فرودگاه  شروع شده و در مسير خود ميدان آزادي، خيابان انقلاب، ميدان ابن سينا، ميدان شهدا، خيابان پيروزي و خيابان افسريه را به هم متصل مي كند.
وي گفت: با شركت چيني نيز هنوز قرارداد را نهايي نكرده ايم ، اما مذاكرات در مراحل جدي  قرار دارد.
وي اظهار داشت: از مجموع ۱۷ شركت داخلي و خارجي كه در مناقصه خطوط ۳ و ۴ مترو شركت كرده بودند، مذاكرات ۴ شركت در خط ۳ و ۵ شركت در خط ۴ به واسطه قيمت و شرايط پيشنهادي جدي تر از سايرين بود. وي گفت: هنوز قرارداد خط ۳ مترو با هيچ شركتي نهايي نشده است. وي افزود: با توجه به برآوردهاي صورت گرفته، حجم كل قراردادهاي خط ۳ و ۴ مترو تهران بالغ بر ۲ ميليارد دلار است كه بايد به صورت صد در صد فاينانس صورت گيرد. هاشمي  زمان اجراي خط ۳ را ۶ سال عنوان كرد و گفت: طبق محاسبات صورت گرفته هر دو سال يك سوم پروژه تحويل شركت مترو خواهد شد.
مديرعامل مترو اظهار داشت: منتظر تصويب بودجه موردنياز جهت اجراي خطوط فوق در لايحه بودجه سال آينده هستيم.
002370.jpg

وي با بيان اين كه در خط ۳ مذاكرات شركت مترو با سازمان گسترش و نوسازي صنايع جدي تر از ساير شركتها است، گفت: با توجه به قيمت پيشنهادي سازمان فوق در حال مذاكرات نهايي براي مشخص شدن جزييات قرارداد هستيم، اما هنوز به صورت صد در صد مشخص نيست اين پروژه به چه شركتي سپرده مي شود.
مديرعامل شركت مترو در خصوص مسير خطوط ياد شده اظهار داشت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته خط ۳ مترو با طول ۳۶ كيلومتر از جنوبي ترين منطقه تهران شروع شده و در مسير خود مناطق ۱۷ ، ۱۸، اسلامشهر، ميدان راه آهن، خيابان وليعصر، خيابان شهيد بهشتي، مجيديه، ميني سيتي و شهيد محلاتي را به هم متصل مي كند.

نگاه
۶ميليون ايراني زير خط فقر و ۱۸ ميليون در شرايط كم درآمد به سر مي برند
002368.jpg
داوود كاظمي

داستان آن دو برادر
در يكي از داستان هاي شيرين و عبرت آور پارسي كه سابق بر اين در كتابهاي درسي دوره دبيرستان نقل مي شد، برادري زيرك و رند در تقسيم ميراث پدري، برادر كهترش را كه بسيار ساده بود مي فريبد. از جمله اسب سواري را با اين تعبير كه لگدزن و چموش است از آن خود مي كند اما گربه بابا را با صفت ملوس به برادرش مي بخشد!
خانه پدري را تصرف مي كند و در عوض از بام خانه تا به ثريا را به برادر كهتر هديه مي كند!همه كساني كه داستان را مي خواندند، بر روزگار برادر كهتر اسف مي خوردند. اما براستي اگر امروز و در عصر ما، آن دو برادر در كلان شهر تهران مي زيستند، كداميك برنده واقعي بودند؟
بدون ترديد، برادر كوچكتر كه فضاي موجود از بام خانه تا آسمان را در اختيار داشت، بازي را برده بود. چرا كه با دريافت حق تراكم مازاد و برپاكردن برج حداقل ۳۰-۴۰ طبقه به ثروتي نجومي دست مي يافت. در پس اين حكايت كهن و قياس دو عصر، واقعيتي نهفته است، در طول نزديك به دو دهه فضاي شهر تهران كه متعلق به عموم مردم است به اشخاص حقيقي و حقوقي فروخته شد و با بالاترين ارزش افزوده در بورس معاملات مسكن قرار گرفت. بي آنكه سهم درخوري به درآمدهاي عمومي تعلق بگيرد.
چشم اندازهاي شهر، بخصوص ميدان ديد مردم به طبيعت و كوه هاي شمال شهر مسدود شد، باغها و دره ها زير ساخت و ساز قرار گرفت و ارتفاعات به صورت غيرمجاز همچنان زير ساخت و ساز قرار دارند. بيان اين مسئله، تكرار مكررات است اما شهرداري تهران بهتر است حفظ حقوق جامعه شهري را بر هر منافعي مقدم بداند و با ساخت و سازهاي غيرمجاز در پيرامون شهر كه در سايه رانت هاي گوناگون صورت مي گيرد برخورد قانوني كند تا سامانه ساخت و ساز در تهران به حال تعادل درآيد.
اسماعيل عباسي

توصيه عضو شوراي شهر تهران به شهروندان:
هنگام ساخت و ساز تخلف نكنيد
عضو شوراي شهر تهران از شهروندان خواست تا هنگام ساخت و ساز، از قوانين شهرداري، نحوه برخورد و تعيين جريمه هاي تخلف اطلاع دقيق كسب كنند.
مهندس زريبافان گفت: برخي از شهروندان در هنگام ساخت و ساز به توصيه معماران و مهندسان ناظر اقدام به تخلف مي كنند، به اميد اينكه جريمه تخلف بسيار ناچيز است اما در هنگام محاسبه با جريمه اي مواجه مي شوند كه مي تواند سود حاصل از ساخت و ساز را از بين ببرد.
وي تاكيد كرد: هيچ كس نمي تواند جريمه هاي ساخت و سازهاي غيرقانوني را حذف يا تخفيف دهد،زيرا درآمد حاصل از آن بخشي از بودجه شهر است و درعين حال بايد طوري رفتار كرد تا ديگر كسي تخلف نكند.

ملاقات شهردار تهران با شهروندان منطقه ۲
گروه شهري: شهردار تهران اين هفته با شهروندان منطقه ۲ ديدار مي كند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران اين ملاقات مختص شهروندان ساكن در منطقه ۲ شهر تهران است.شهروندان منطقه ۲ مي توانند در روزهاي دوشنبه و سه شنبه اين هفته (امروز و فردا) از ساعت ۹ الي ۱۲ جهت تكميل فرم ثبت نام ملاقات به بلوار شهرداري مراجعه و يا با شماره  تلفن هاي ۲۳۶۷۸۳۶ و ۲۰۷۲۲۵۶ تماس برقرار كنند.

وزارت راه،هزينه اصلاح بزرگراه آزادگان را تأمين كند
گروه شهري: معاون  حمل  ونقل  و ترافيك  شهرداري  تهران  گفت  كه  در صورت  تامين  اعتبارات مالي  ازسوي  وزارت  راه وترابري ، شهرداري  بزرگراه  آزادگان  را اصلاح  مي كند.
حميد بهبهاني ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: بزرگراه  آزادگان  يك  مسير استراتژيك  در جنوب  تهران  به  شمار مي رود و وظيفه  حفاظت  و صيانت  از آن بر عهده  وزارت  راه  و ترابري  است .
وزيرراه  وترابري  اخيراً در جلسه  شوراي  اداري  استان  تهران  كه  با حضور رئيس  جمهوري  برگزار شد، اعلام  كرد اين  وزارتخانه  آمادگي  تكميل  اين  بزرگراه و باندهاي  تندرو را دارد.
«علي  خرم» گفت  كه  باند تندرو در نظر گرفته  شده  بزرگراه  توسط شهرداري به  فضاي  سبز تبديل  شده  و در صورت  موافقت  شهرداري  اين  باندها توسط وزارت راه  ساخته  خواهد شد.
معاون  شهردار تهران  توضيح  داد: بنابه  دلايلي  در دوره هاي  مديريتي  قبلي ،حراست  از اين  بزرگراه  به  شهرداري  تهران  واگذار شد، بي آنكه  فكري  براي منابع  مالي  آن صورت  گيرد.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    خارجي    |    سياسي    |    شهري    |    علمي فرهنگي    |
|   ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |