سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۰۱
بيوك ميرزايي از درد بي پولي، قسط، قرض، خريد و مصرف مي گويد:
مشكلات و امتيازات اقتصادي هنرمندان
وقتي مادرم را از دست دادم، صندوقچه ثروت و محبت را هم از دست دادم 
هم پولدارم و هم پول پارو مي كنم! اما فقط در فيلمها!
خلا صه شدن در پول هم آدم را از عاطفه و انسانيت دور مي كند.
شغل هاي پول ساز شغل هايي به دور از مسائل فرهنگي است
002250.jpg
>بيوك ميرزايي< متولد ۱۳۳۴ و فارغ التحصيل هنرستان هنرپيشگي است. علا وه بر اين او در دانشگاه آزاد در رشته علوم سياسي تحصيل را آغاز كرد اما ناتمام آن را رها كرد. ميرزايي از ۱۶، ۱۷ سالگي وارد كار بازيگري تئاتر شد و در سال ۱۳۴۸ كار حرفه اي تئاتر خود را با >هنركده آزاد هنرپيشگي آناهيتا< آغاز كرد.
او بعد از انقلا ب در نمايش >انقلا ب در هائيتي< و پس از آن در نمايش >معدن< همراه با بهزاد فراهاني و سپس در نمايش >تولد< به كارگرداني ركن الدين خسروي به كار بازيگري پرداخت.
بيوك ميرزايي كار خود را در تلويزيون با بازي در سريال >سايه همسايه ها< به كارگرداني اسماعيل خلج، آغاز كرد.
او پيش از انقلا ب در راديو كار دوبلا ژ مي كرد و از سال ۱۳۶۲ به شكل فعال تري در راديو مشغول به كار شد.
در حال حاضر او در سريال >معما< كه هم اكنون در حال پخش است، به ايفاي نقش پرداخته، همچنين >جمعه ايراني< و >شب آدينه< از راديو و >پنجشنبه هاي شيرين< و فيلم ۹۰ دقيقه اي به نام >غريبه< از كارهاي اخير اوست.
بيوك ميرزايي در سريال >فرمان< كه در ارتباط با مواد مخدر است و به تازگي به اتمام رسيده نيز بازي كرده است.
حال ببينيم اين بازيگر و هنرمند راديو و تلويزيون كه به قول خودش در >فيلم ها< هميشه پول پارو مي كند و برج مي سازد و ... در رابطه با مسائل روزمره اقتصادي، پول،  خريد، مصرف و... چه نظري دارد:
آيا تا به حال شده هشت تان گرو نه تان باشد؟
خيلي، به اين دليل كه من كارمند هيچ تشكيلا تي نيستم و با هيچ جا قراردادي ندارم، آب باريكه اي از هيچ جا به من نمي رسد.
مشكلا ت مالي ديگران را سعي مي كنيد، مرتفع كنيد؟
شايد بخشي از وظيفه هنري خودم را توجه داشتن به مسائل و مشكلا ت ديگران مي دانم و سهم بزرگي از مشغوليتهاي من توجه داشتن به مشكلا ت مردم است.
تا به حال به كسي پول قرض داده ايد؟
خيلي، البته ميزانش مهم نيست ولي اگر داشته ام حتماً داده ام.
تا حالا  شده توي جيب تان پولي نباشد؟ معمولا ً از چه كسي پول قرض مي گيريد؟
بله، خيلي. خدا اموات تان را بيامرزد. از اولين نفري كه پول مي گرفتم مادرم بود. وقتي مي رفتم خانه اش، از نگاهم مي فهميد كه دستم خالي است. اما از وقتي كه به رحمت خدا رفته، صندوقچه ثروت ومحبت هم از دستمان رفته است.
درد بي پولي چه جور دردي است؟
درد بي پولي، دردنيست، يك جور آدم احساس ضعف و ناتواني مي كند، نه اينكه جايي اش درد بكند، بيشتر روح و روان است كه درد مي كشد.
منبع درآمد ديگري غير از بازيگري داريد؟
بله.
آيا حساب، كتاب خاصي در زندگي داريد يا خانواده ولخرجي داريد؟
سعي مي كنيم حساب و كتاب داشته باشيم.
در فيلم هايي كه بازي مي كنيد، بيشتر نقش آدمهايي را داريد كه منافع طلب هستند، خودتان تا چه حد اين شخصيت را قبول داريد؟ در كنار اين نقشي كه به مردم نشان مي دهيد، شما چه جور شخصيتي داريد؟
- در بازيگري اين باور را داريم كه هر نقشي كه بازي مي كنيم يك درصدي از شخصيت مان در آن هست، اما وقتي كه روي نوع رفتار و اعمال بازيگر دقيق مي شويم مي فهميم كه چقدر به نقشهايش نزديك است يا نه، دوستانم مي گويند كه كارهايي كه ارائه مي دهم از شخصيت خودم يعني >بيوك ميرزايي< دور است.
شما به عنوان شهروند معمولي تهراني چه جوري خرج مي كنيد؟ دخل و خرجتان را چگونه مي سنجيد؟
پولي را كه مي گيرم، بخش كوچكي ازآن را خودم برمي دارم و بقيه را به همسرم مي دهم كه اداره كننده مسائل اقتصادي خانه است.
كمبودهاي مالي را چگونه جبران مي كنيد؟ آيا براي روز مبادا پس انداز داريد؟
در حال حاضر پس اندازي نداريم به اين دليل كه ما ۲ ماه، ۳ ماه يا حتي ۴ ماه كاري نداريم و ممكن است پس اندازي نداشته باشيم، چون منبع درآمد ديگري هم نداريم.
فشارهاي اقتصادي جامعه را تا چه حد حس مي كنيد؟ چه تأثيري در روحيه شما دارد؟
خيلي تأثير دارد. آدم را خلع سلا ح مي كند و اين باعث مي شود كه ناخواسته از مسائل كاري خودش دور شود، ما هم كه عشقمان هنر و بازيگري است و خواستمان اين است كه در اين كار خلا صه شويم، اما مواقعي پيش ميآيد كه اينطور نيست.
معضلا ت اقتصادي چقدر سلا مت يك جامعه را به خطر مي اندازد؟
بسيار به خطر مي اندازد و اين عدم سلا متي از فرد شروع مي شود و تعميم پيدا مي كند به خانواده و محيطي كه در آن هستيم مثل راديو و تلويزيون، يعني به تمام مكانهاي اجتماعي گسترش پيدا مي كند.
آيا صرفه جويي راه حل مفيدي براي مشكلا ت اقتصادي است؟
مي تواند باشد. به هر حال بي تأثير نيست.
چقدر اهل صرفه جويي هستيد؟
ما در حد مقدورات تلا ش مي كنيم. خوشبختانه همسر من اهل تجملا ت و چيزهاي ظاهر فريب نيست و ما سعي مي كنيم متناسب با وضعيتمان هزينه كنيم.
چقدر خرج شخصي مي كنيد؟
من به جز سيگاري كه گهگاه مي كشم و هزينه اي كه براي وسيله نقليه و بنزين و غيره مي دهم، خودم هيچ خرجي ندارم.
آيا تا به حال كاسبي كرده ايد؟
بله.
مردم فكر مي كنند كه امثال شما وضع مالي خوبي دارند. چه توضيحي براي اين تفكر اجتماعي داريد؟
مردم چنين ذهنيتي نسبت به ما دارند و ما در حقيقت هم اذيت مي شويم و هم نمي خواهيم كه باور و ذهنيت مردم را خراب كنيم، البته نگاه مردم درست است. الا ن در تمام دنيا بازيگرهاي >در پيتي< هم موقعيت اجتماعي خوبي دارند و زندگي مرفهي دارند، چه رسد به هنرمندان درجه يك ولي در جامعه ما متأسفانه اينطور نيست و با اين وضعيت ما هزينه حفظ ظاهر را مي پردازيم. بارها شده خواستم يك كيلو خيار يا سيب زميني بخرم، فروشنده  مي گويد آقاي ميرزايي است، بريز ۵ كيلو، ۱۰ كيلو، چانه هم كه نمي توانم بزنم، ميآورم خانه. خانم مي گويد چرا خريدي؟ گران خريدي، ولي خوب كوتاه ميآيم، مي گويم وضعمان خوب است.
هزينه شخصي خودتان در اولويت است يا هزينه كل خانواده؟
هزينه كل خانواده، خصوصاً بچه ها كه اولويت با آنهاست.
شما چند فرزند داريد و چگونه هزينه هايشان را تأمين مي كنيد؟
دو تا بچه دارم. دخترم ۲۰ ساله است و ديپلم گرافيك دارد و پسرم هم ۱۶ ساله و سوم راهنمايي است. ماهانه مبلغي را تعيين كرده ايم و به بچه ها مي دهيم. اما جدا از اين هزينه، خرج هاي ديگري در راستاي مسائل تحصيلي، پوشاكي و... هم هست. البته اگر وضعمان خوب نباشد، ديگر ماهانه به بچه ها داده نمي شود.
همسر شما چه نقشي در اقتصاد خانواده تان دارد؟
در حقيقت بخش اعظم مسائل اقتصادي منزل و مسائل مربوط به بچه ها برعهده همسرم است. اگر خريدي قرار است بشود، هديه اي گرفته شود و ديگر موارد، همه توسط همسرم انجام مي شود.
چه تعريفي از اقتصاد پايدار بدون تورم داريد؟
اقتصادي كه ثبات داشته باشد، نه مثل اقتصاد ما كه همواره در نوسان است و اوج و فرود دارد. البته فرود كه نه!
چه راه حلي براي تورم داريد؟
بايد نظارت سازمان يافته اي بر تمام مسائل و مواردي كه اقتصاد مملكت را زير پوشش دارد انجام شود، شايد به اين شكل بتوان يك ثباتي ايجاد كرد و آن را از نوسانات دور كرد.
حاضريد چيزي را به خاطر گراني اش نخوريد يا نخريد؟
شده، بله. ما به عنوان هنرمند و هنرپيشه سعي مي كنيم كه در اين مسائل عكس العمل نشان دهيم و آن هم نخوردن و نپوشيدن و نخريدن است، اما اين بايد تعميم پيدا كند و شكل همه گيري داشته باشد تا اثرگذار باشد.
وقتي در جمع فاميل يا دوستان هستيد آيا مسائل اقتصادي جامعه محور اساسي گفت و گوهايتان قرار مي گيرد؟ آيا اين بحثها نتيجه دارد؟ آيا كمكي به ديگران از طريق آن مي شود كرد؟ 
نه، كمتر. ولي ما يك تشكيلا ت فاميلي، يك >تعاوني فاميلي< داريم كه شايد باني اش خودم بودم، ما از طريق اين تعاوني فاميلي مشكلا ت و معضلا ت اطرافيانمان را حل مي كنيم. در مملكت ما امتيازي كه براي من ميرزايي وجود دارد اين است كه هيچ اداره اي درش به روي من بسته نيست و بخشي از كار من رفع مشكلا ت ديگران است. وقتي براي كسي مشكلي پيش مي آيد، ما هم مثل فيلم قلدر بازي درميآوريم و سعي مي كنيم منافع دوستان به شكل درستي به دستشان برسد.
دليل مصرف گرايي بي رويه مردم چيست؟
اين مردم همان مردمي بودند كه مثلا ً در نسل ما اينجوري اصراف نمي كردند، شايد محدوديتها و نگراني ها باعث مي شود كه آدم هر چيزي را تلنبار كند و چشم سيري نداشته باشد، اگر هم احتياجي ندارد، باز هم تلنبار كند، سابق بر اين دنياي خوبي داشتيم. آن زمان انتخاب مي كرديم، ولي الا ن تا چيزي مي دهند، صف مي ايستيم و مي گيريم و تلنبار مي كنيم.
چرا جامعه ما به دو قشر شديداً مصرف گرا كه راحت خرج مي كنند و قشر كم درآمد تقسيم شده؟ چرا تعادلي وجود ندارد؟
به شكلي مشخص است، اين عدم تعادل همواره دارد بيشتر مي شود، فقير فقيرتر مي شود و غني غني تر مي شود و متأسفانه كاري نمي شود كرد، نه اينكه نمي شود. به تمام دنيا كه نگاه مي كنيد، درسطوح اقتصادي نظام مملكتي تلا ششان اين است كه اين تعادل را حفظ كنند، حالا  در اين مملكت هم اين تلا ش به شكلي در گفتار است، ولي در عمل نمي بينيم و اين نگران كننده است، ما هم نمي توانيم سهمي در آن داشته باشيم. رسالت بازيگر نشان دادن معضلا ت جامعه است.
تا به حال شده خريد برويد بعد متوجه شويد كه توي كيفتان پولي نداريد يا بيشتر از پولتان خريد كرده ايد، اين مواقع چه مي كنيد؟
البته اين اتفاق افتاده اما چون من را مي شناسند و به شكلي محبت مي كنند، ما هم مي گوييم كه بهتان برمي گردانيم. اين از امتيازات ما هنرپيشه ها است، اين ارتباط خوب و دوست داشتني مردم با ما در راستاي مسائل اقتصادي از امتيازات هنرمندان است كه برخي دوستان افراط مي كنند كه شكل قشنگي ندارد.
مشكلا ت اقتصادي چه تأثيري بر روي اخلا ق و رفتار اجتماعي انسانها مي گذارد؟
تأثير بسيار زيادي دارد، آدمها افسرده و اخمو مي شوند، در فكر فرو مي روند و خصلتهاي نرمال خودشان را رفته رفته از دست مي دهند. من هر موقع از راديو و تلويزيون بيرون ميآيم به خودم مي گويم، آقاي ميرزايي بخند ديگر، چون تز من اين است كه شاد بودن هنر است و شاد كردن هنري بالا تر است و همه جا دلم مي خواهد رسالتم را كه شاد كردن مردم است انجام دهم، چون شاد بودن باعث حركت مي شود ولي افسردگي، غم و بدبختي سلا متي را به خطر مي اندازد. ما در كانالي افتاده ايم كه به جز حرفه خودمان براي امرار معاش بايد حرفه و تخصص ديگري داشته باشيم تا بتوانيم به كار بازيگري نگاه مالي نكنيم و عاشقانه به آن بنگريم، در غير اين صورت مشت مي خوريم و افسرده مي شويم.
اگر شغلي غير از اين داشتيد چه شغلي را انتخاب مي كرديد؟
من باز هم در نهايت شغل و حرفه اي را انتخاب مي كردم كه در ارتباط با مردم باشد، مثلا ً فوتباليست يا كشتي گير مي شدم. به هر حال كارهايي كه در ارتباط تنگاتنگ با مردم است را انتخاب مي كردم. من اهل پشت ميزنشيني و كارت زدن نيستم. الا ن هم همكارانم من را به زور نگه مي دارند و گرنه از دستشان در مي روم، من احساس مي كنم، دير است، دارد زمان مي گذرد و كارهايم هم بسيار است،به همين خاطر از ركود و سكون بيزارم.
به نظر شما شغل پولساز يعني چه؟
شغل پولساز، شايد بخشي اش نگاه به حرفه ما است، مثلا ً فوتباليست ها، هنرپيشه ها يا خواننده ها، كساني هستند كه پولساز هستند. دركشورهاي ديگر هم هستند، مثلاً در انتخاب رئيس جمهور از اين آدم ها استفاده مي كنند، چون امتياز ويژه اي دارند و طرفدارانشان باعث مي شوند كه به جاهاي بهتر برسند، البته فكر مي كنم كه بساز بفروش ها، دلال ها، صراف ها و كساني كه دنبال زيرخاكي هستند و كلا ً حرفه هايي كه دور از مسايل فرهنگي است شغل هاي پولسازي هستند، در حرفه ما كه اصلا ً پولي در آن نيست.
اگر جاي يكي از مسئولا ن اقتصادي كشور بوديد، چه اقداماتي براي بهبود وضع اقتصادي تهران و كشور مي كرديد؟
فكر مي كنم اين قدر معضلا ت داريم كه هر مسئولي كه ميآيد، اگر بتواند چاله هايي كه پشت سرش كنده شده را پر كند شق القمر كرده، يا بايد آن قدر توان داشته باشد كه از پس اين قضايا برآيد.
تا به حال پول پارو كرده ايد؟
در فيلم ها چرا، در فيلم ها برج مي سازيم، عتيقه جا به جا مي كنيم.
شما كسي را مي شناسيد كه پول پارو كند؟ شغل اش چيست؟
يكي را مي شناسم كه هنرپيشه است و كارهاي تبليغي مي كند و پول هم پارو مي كند، آدمي داريم كه هر روز با ميلياردها تومان سرو كار دارد!
اگر يك گوني اسكناس هزار توماني به شما بدهند، چه كار مي كنيد؟
يك خانه مي خرم، خريد خانه براي ما يك چيز باور نكردني و دست نيافتني شده، چون بازيگرها شم اقتصادي ندارند.
از كجاها بيشتر خريد مي كنيد؟
از ميادين ميوه و تره بار.
از دستفروش و حراجي و جاهاي ارزان خريد مي كنيد؟
آره، اگر پيش آيد، خانم ها بيشتر اين كار را مي كنند.
تا به حال شده لباس تن كسي ببينيد، خوشتان بيايد، بخريد؟
نه، كمتر، خانم ها بيشتر اين كار را مي كنند.
تبليغات چه اثري روي شما براي خريد دارد؟
روي من اثري ندارد، چون همه اش كلك و حقه بازي است، مردم بخشي شان باور مي كنند، به كساني كه ساخته اند تبريك مي گويم كه توانسته اند مردم را جذب كنند، اما اين طور نيست، چون حرفه خودم هم هست.
بيشتر به ارزان بودن توجه مي كنيد يا به كيفيت؟
به كيفيت توجه مي كنم، مثل انگليسي ها گران مي خرم ولي به كيفيت توجه مي كنم.
آيا براي منزل خريدي بر عهده داريد؟ خريد چه چيزي را انجام مي دهيد؟
گاهي چيزهاي خوردني مي خرم، ولي چيزهاي اساسي براي خانه را من نمي خرم.
چند درصد از درآمدتان را صرف هزينه هاي خانگي مي كنيد؟
تمامي درآمد خلا صه مي شود براي زندگي و اين دو تا بچه، خودمان پذيرفته ايم كه در حد متوسطي زندگي را بچرخانيم.
به نظر شما خريد ضروري چه نوع خريدي است؟
خريد ضروري ، لباس و كفش و خورد و خوراك.
درآمد و هزينه هاي شما هماهنگي دارد؟
سعي مي كنيم هماهنگ باشد و هميشه هم كم ميآوريم.
اصلا ً خريد كردن را دوست داريد، خريد چه چيزهايي را دوست داريد؟
به جز بازار قزل قلعه خريد در جاي ديگر را دوست ندارم، با خانم ها هم كه برويم ۴ ساعت در بازار مي گردند و چانه مي زنند، چند بار اين طرف و آن طرف مي روند، بعد هم دست خالي بر مي گرديم و مي گويند كه آنجا نبود، خانم ها حوصله خوبي دارند. من خريد خوردني ها را دوست دارم.
حسابتان از چه نوع حسابي است؟
من ۴، ۵ حساب دارم كه همه اش هم خالي است.
مازاد درآمدتان را در چه مسيري به كار مي گيريد؟
مازادي ندارد كه، ولي همواره مي گويم كه سعي مي كنم با كساني كه حشر و نشر مي كنم، اگر محدوديت و محروميتي دارند، نمي توانم ببينم، كارم را رها مي كنم و مشكلا ت همكارانم را سعي مي كنم حل كنم، تا به حال شده اقساط همكارانم را كه نتوانسته اند بپردازند، پرداخت كنم. اما هيچ زماني دوستانم و همكارانم متوجه نشده اند كه من نتوانسته ام اقساطم را بپردازم. به هر حال من با اين چيزها عشق مي كنم، اينها من را ارضاء مي كند، اطرافيان من آدم هاي فرهنگي هستند، همه محروميت و محدوديت دارند.
براي ديگران زياد خرج مي كنيد؟
معمولا ً سعي دارم با كسي كه بيرون مي روم، نگذارم دست توي جيبش كند.
به نظرتان آدم ولخرجي هستيد؟
همسرم مي گويد هستم، ولي خودم مي گويم نيستم.
جنس قسطي مي خريد؟
از قسط بدم ميآيد، ولي خانم ها يك مواقعي اين كار را مي كنند، من هم چون كارمند نيستم و درآمد ثابتي ندارم، نمي توانم از پس آن برآيم.
جنس هاي خارجي را ترجيح مي دهيد يا جنس هاي ايراني را؟
اگر ايراني خوب باشد، ايراني را، اما جنس  خارجي مرغوب است و كيفيت بهتري دارد، ولي باز هم عرق ناسيوناليستي نمي گذارد و مي گويم: ايراني جنس ايراني بخر، هر چقدر هم بنجل باشد.
چگونه پولتان را حمل مي كنيد؟
من بيشتر تراول حمل مي كنم، البته آن قدرها هم مثل فيلم هايم قلدر نيستم چون يك بار ۵۰۰ هزار تومان ازم زدند.
چه مقدار از درآمدتان را صرف خريدهاي فرهنگي مي كنيد؟
من هر موقع از انقلا ب مي گذرم، ناراحت مي شوم چون هر چي پول دارم بابت كتاب و غيره مي دهم.
آيا به خاطر شهرتتان به شما تخفيف هم مي دهند؟
خيلي تخفيف مي دهند و اين امتيازي است كه براي خانواده جذاب است، اما يك جاهايي هم بوده كه برعكس تاوان پس داده ايم.
اهل چانه زدن هستيد؟
اصلا ً نيستم.
تا به حال روي چيزي سرمايه گذاري كرده ايد؟
بله، سرمايه گذاري كرده ام و موفق نشده ام، اما همواره مترصد اين هستم كه اين كار را بكنم و كسب و كاري داشته باشم تا با اين كارها بتوانم مشكلا ت اقتصادي را بر طرف كنم تا نگران آينده نباشم.
تا به حال به شما پيشنهاد سرمايه گذاري شده است؟
بله، در رابطه با شركت و مغازه  بوده، صادرات و واردات بوده، در حيطه هاي مختلف خواستم تجربه كنم، اما به نتيجه ايده آلي نرسيدم، اما تجربيات خوبي بوده و مواقعي هم موفق بوده است.
چه تعريفي از پول داريد؟
پول حلا ل مشكلا ت است، البته واقعاً نه به آن شكل ايدهآلش، در جامعه ما، پول بخشي از معضلا ت انسان ها را برطرف مي كند، اما من اين باور را ندارم كه پول آدم را با آِيده آل هايش نزديك مي كند، چون خلا صه شدن در پول هم آدم را از عاطفه و انسانيت دور مي كند.
شما چه مقدار پول لا زم داريد كه داشته باشيد؟
تا حدي كه نيازها و امورات آدم بگذرد، تا حدي كه بتوان مسكني تهيه كرد، يك چهار ديواري كه پيش زن و بچه شرمنده نبود، من دوست دارم زندگي نرمال و به دور از تجملا ت داشته باشم، تا به كار خودم برسم. من همه چيز را از دريچه كارم كه عشقم هم هست مي بينم.
شما آدم پولداري هستيد؟
در فيلم ها آره، اصلا ً نقش فقير به من نمي دهند!
چقدر به لباس و ظاهرتان اهميت مي دهيد و چقدر هزينه مي كنيد؟
خيلي آدم بي سليقه اي هستم، همسرم هم مي خواهد مرا درست كند، البته با حرف درست نمي شود و با پول درست مي شود، ما دوست داريم سر و وضع شيكي داشته باشيم مثل >سوپراستارها< ولي از دستمان بر نمي آيد.
چرا خانم ها بيشتر ازخريد كردن لذت مي برند؟
براي اينكه مشغوليت خانم ها بخشي اش خريد كردن است و بخشي  هم صحبت راجع به خريد است و اين خودش آنها را مشغول مي كند.
چرا خانم ها  بيشتر چانه مي زنند؟
شايد اين باور را دارند كه با چانه زدن تخفيف مي گيرند كه اين طور هم هست و مي گيرند، انگار كه چانه زدن جزو جوهره مسايل خريد شده است.
حراجي را قبول داريد؟
حراجي در كشورهاي ديگر واقعاً حراجي است، اما در كشور خودمان قبول ندارم، يك جوري سركاري است، آدم احساس مي كند كه دارند بهش دروغ مي گويند.
چقدر دوست داريد به سفر برويد؟
خيلي دوست دارم، اگر بودجه اش را داشته باشم، امسال اصلا ً برايم پيش نيامد، چون هزينه اش را نداشتم.
خيلي ها اين مصاحبه را به خاطر محبوبيت شما مي خوانند، به نظر شما هنرمندان چقدر مي توانند روي مردم تأثير بگذارند.
خيلي تأثير مي گذارد، چون ما مردم هنردوستي داريم، عشق ما مردم هستند و اين مردم هستند كه باعث شده اند ما در حرفه خودمان باقي بمانيم، چون واقعاً حرفه ما از لحاظ مالي و مادي ما را اغناء نمي كند. ولي اين برخوردها و محبت هاي مردم است كه ما را اغناء و سير مي كند و به نوعي ارضاي فرهنگي مي شويم.
آيا تا به حال تلويزيون، از طريق برنامه هاي مختلفي كه داشته، توانسته راهكارهايي براي رفع معضلا ت اقتصادي ارايه دهد؟
يك برنامه >سيماي اقتصاد< بود كه بد نبود و در كارش نمايش هاي طنز هم استفاده كرده بود.
فكر مي كنيد چند درصد از جامعه ما در سطح خوبي زندگي مي كنند؟
شايد ۲۰ درصد، شايد هم ۱۰ درصد ولي واقعا آن ۱۰ درصد وضع ايدهآلي دارند، از طرفي هم ۸۰ ، ۹۰ درصد وضعشان خراب است، ما جزو اين ۱۰ درصد خوب هستيم البته در فيلم ها.
چند درصد از همكاران شما داراي وضع مالي خوبي هستند؟
همكاران ما نگران  نان شب و اقساط شان هستند.

يك نوع اجاق جديد براي پخت و پز روانه بازار مي شود
يك نوع اجاق جديد براي پخت و پز كه از تكنولوژي جديدي در ساختار آن استفاده شده است به صورت آزمايشي وارد بازار شد. به گزارش خبرنگار ما تا به حال دو هزار دستگاه از اين وسيله به صورت آزمايشي در كشور به فروش رسيده است و به دليل استقبال گسترده خريداران توليد آن در دستور كار قرار گرفته و تا پايان سال جاري توليد انبوه و عرضه  آن تا پايان سال به بازار آغاز مي شود.
قرار است ۱۰ هزار دستگاه تا پايان سال جاري در اختيار فروشگاههاي لوازم خانگي قرار گيرد.
قيمت اين دستگاه نصف قيمت جهاني  آن يعني ۵۰ هزار تومان تعيين شده است و به دليل بومي شدن فناوري آن اهميت ويژه خدمات پس از فروش و قيمت پايين فعلا ً واردات اين وسيله اقتصادي نيست.
اين وسيله جديد با استفاده از انرژي القايي ظروف آهني را گرم مي كند و به اين ترتيب در مصرف انرژي بيش از ۶۰ درصد حرفه جويي مي شود. بر همين اساس اين احتمال وجود دارد كه براي افزايش رفاه روستاييان يا مناطقي كه امكان گازرساني وجود ندارد و براي كاهش مصرف برق در ميان شهروندان توليد اين وسيله مورد حمايت دولت قرار گيرد و بخشي از قيمت آن به صورت سوبسيد پرداخت شود كه البته اين سوبسيد از طريق صرفه جويي در مصرف برق به سرعت به خزانه دولت باز مي گردد.
محققان ايراني تلا ش براي استفاده از تكنولوژي ايجاد كننده، انرژي القايي را از ۱۰ سال پيش در كشور آغاز كرده بودند و با توسعه فناوري استفاده از اين فناوري در وسايل خانگي و سرمايه گذاري گسترده ژاپني ها، اين كشور ابتدا موفق به توليد انبوه اجاق فوق شد و با همكاري مشترك شركت هاي داخلي و خارجي توليد انبوه اين نوع اجاق در ايران نيز آغاز شد.
قيمت جهاني اين وسيله حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است و به دليل بومي بودن بخشي از دانش فني آن، قيمت آن در ايران حدود ۵۰ هزار تومان تعيين شده است.
اين اجاق القايي كوچك كه نام ايراني آن آسان پز انتخاب شده است از ويژگي هاي متمايزي نظير كاهش زمان طبخ، قابليت طبخ غذاهاي سنتي، وزن و حجم كم،سهولت در استفاده، عدم آلودگي محيط زيست، كاهش خطرات جاني و آتش سوزي و ... برخوردار است.
توليد كننده اين اجاق جديد قصد دارد براي گسترش مصرف آن كلا س هاي آموزشي رايگان براي خريداران و علا قمندان برگزار كند.

تغيير برچسب انرژي وسائل گازسوز
002252.jpg
برچسب انرژي وسائل خانگي گازسوز كه قبلا ً با حروف A تاE رده بندي كيفيت مي شد، با طراحي جديد به >ستاره< تغيير يافت.
به گزراش دفتر فرهنگ سازي و ارتباطات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، هدف از طراحي و نصب اين برچسب بر روي وسائل خانگي گازسوز اطلا ع رساني دقيق براي انتخاب هوشمندانه عموم خريداران است.
برچسب انرژي جديد براي بهترين محصول گازسوز، شش ستاره است كه براساس بازده خالص و مصرف انرژي دستگاه تعداد آن تغيير مي كند.
مصرف سالا نه سوخت، بازده خالص كل، نوع سوخت مصرفي و توان خروجي وسائل از اطلا عاتي است كه با برچسب انرژي و اطلا عات استخراج شده آن، شش ستاره نسبت به ۵/۳ و ۵/۳ ستاره نسبت به نيم ستاره به ترتيب ۵۵ و ۳۸ درصد صرفه جويي در هزينه دارد.
كارشناسان به خريداران لوازم خانگي گازسوز توصيه مي كنند كه براساس برچسب انرژي كه نصب آن بر روي تمامي محصولا ت اجباري است كالا ي مورد نظر خود را انتخاب و از انرژي و مصرف بهينه سوخت حمايت كنند.

كمك مالي به بازيافت كنندگان
مدير بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي گفت: اين شركت ۵۰ درصد هزينه خريد ماشينآلا ت بازيافت را به بخش خصوصي تسهيلا ت مي دهد.
مهندس محمد حسين مغارئي با اعلا م اين خبر افزود: در حال حاضر شركت بازرگاني پتروشيمي ۵۰ درصد هزينه خريد ماشين آلا ت وارداتي را به دو شركت خصوصي داخلي در قالب تسهيلا ت ارزي پرداخت كرده است. وي با اشاره به اينكه فعاليت اين دو شركت در زمينه تبديل ضايعات پلا ستيك به نخ و ديگري توليد ورق به منظور بسته بندي است. خاطر نشان كرد: تسهيلا ت اعطايي شركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور واردات ماشين آلا ت بازيافت است.

كارت هويت جديد
دولت انگليس طرح صدور كارت هاي جديد هويت ملي را كه در آن اثر انگشت و تصوير چشم اشخاص به صورت نامرئي گنجانده شده است بررسي مي كند. كارت هويت ملي از يك ورقه الكترونيكي ساخته شده است كه با قرار گرفتن در دستگاه، اثر انگشت فرد و تصوير چشم او آشكار مي شود. اين كارت مي تواند در چند زمينه كاربرد داشته باشد و مورد استفاده قرار گيرد از جمله:
- به جاي گواهينامه رانندگي و به جاي گذرنامه 
- همچنين در حكم مجوزي براي كار تلقي مي شود.
اين طرح براي خود، موافقان و مخالفاني نيز دارد. موافقان، صدور اين نوع كارت را سبب جلوگيري از گسترش كار غير قانوني مي دانند اما مخالفان اين طرح مي گويند كه صدور كارت هويت ملي به آزادي افراد لطمه مي زند.

هشتمين كنگره جراحان گوش، گلو و بيني ايران
هشتمين كنگره انجمن جراحان گوش، گلو، بيني، سر و گردن ايران، با حضور بيش از يك هزار پزشك متخصص داخلي و خارجي از ديروز به مدت پنج روز در تهران برپا است.
دكتر محمد حسن خالصي، استاد دانشگاه و رئيس كنگره بااعلا م خبر افزود: هشتمين كنگره انجمن جراحان گوش، گلو، بيني، سرو گردن ايران با هدف ارائه آخرين دستاوردها در زمينه جراحي هاي گوش، قاعده جمجمه، حنجره، تيروئيد و پلا ستيك بيني و همچنين تبادل اطلا عات ميان پزشكان داخل و خارج كشور برگزار مي شود.
وي افزود: تأكيد در اين كنگره روي جراحي قاعده جمجمه و جراحي اختلا لا ت صوتي است. دكتر خالصي تصريح كرد: از آنجايي كه بسياري از سرطان هاي پاييني مغز به خارج از جمجمه و گردن پيشرفت كرده و بر عكس عفونت ها و تومورهاي بالا ي گردن به جمجمه نفوذ مي كند، تعامل و همكاري ميان جراحان متخصص گوش، گلو و بيني با جراحان اعصاب مي تواند، ضريب موفقيت  عمل هاي جراحي پيچيده را به ويژه در زمينه سرطان ها افزايش دهد.
وي گفت: در اين كنگره كه به همت انجمن علمي جراحان گوش، گلو، بيني، سر و گردن ايران با شركت دانشگاههاي علوم پزشكي برگزار  شده است، استاداني از خارج كشور نيز حضور دارند.
دكتر خالصي با اشاره به اينكه كنگره انجمن جراحان گوش و گلو و بيني هر دو سال برگزار مي شود، تصريح كرد: در كنگره امسال شش كارگاه برگزار مي شود كه در كارگاه جراحي قاعده جمجمه، پرفسور مجيد سميعي از آلمان(رئيس جراحان قاعده جمجمه در جهان) آخرين دستاوردها را به طور عملي ارائه مي كند.

آيينه تصوير
002262.jpg

جهانگردان بر پشت فيلي نگون بخت عرض رودخانه اي پر آب در شمال كلمبو را طي مي كنند. هجوم انسان ها به جنگل هاي سرسبز نه تنها در سريلا نكا بلكه در ديگر نقاط آسيا حيات وحش اين مناطق خصوصاً زندگي فيل ها را به خطر انداخته است. برآورد مي شود بين سي و پنج تا پنجاه هزار فيل، به سبب تبديل محيط زيست شان به محل زندگي انسان ها در خطر نابودي قرار دارند و در كشاكش ميان آدم و طبيعت، صدها انسان و فيل جان خود را از دست داده اند. از ديگر سو به كار گرفتن اين حيوانات كه بر اثر فقر مالي به شغلي جذاب براي بوميان تبديل شده دوستداران محيط زيست را در سراسر جهان برآشفته است.
002260.jpg

يك پزشك در موگاديشو مشغول مداواي كودكي است كه دچار عفونت در ناحيه ناف شده است. فارغ از چگونگي جراحت و يا جدي بودن آن، بيمارستان تخصصي عرفات سومالي روزانه شاهد هجوم بيماران بسياري است كه در اثر كمبود امكانات پزشكي لا زم در كشور، به اين مكان مراجعه مي كنند. با وجود امكانات نسبتاً كارايي كه تنها دو سال از نصب آنها مي گذرد، پزشكان اين بيمارستان روزانه قادر به معاينه سيصد بيمار و بازبيني زخم هاي دويست مريض هستند، با اين وجود گمان نمي رود چنين تجهيزاتي براي تمامي مصدومين كافي باشد.
002258.jpg

نفسي بسيار عميق و آتشين. هند را سرزمين عجايب خوانده اند و بسيارند مردماني كه با كارهاي شگفتآور خود هر از چند گاهي موجبات سرگرمي و حيرت ديگران را فراهم آورده اند. در آستانه بيست و پنجمين سالگرد انتخاب ژان پل دوم به عنوان پاپ، مردم در ناحيه اي كه گفته مي شود مادر ترزا در آن دست به معجزه زده و به مدد نيروهاي الهي بيماري را شفا داده گرد آمده اند تا ياد زني كه تمام عمر خود را صرف بهبود شرايط زندگي انسان هاي محروم ساخت، گرامي دارند. در اين ميان فردي از انجمن فلسفه و دانش نيز دست به انجام كارهايي عجيب- با بستري علمي- زده است.
002254.jpg

ژاپن همواره عرصه وقوع زمين لرزه هاي بسيار شديدي است كه خسارات مالي فراواني را با خود به همراه دارد. شايد تداوم وقوع اين زلزله ها سبب شده كه مردمان سرزمين آفتاب با انديشيدن تمهيدات بسيار، از بروز هرگونه تلفات جاني به هنگام زلزله پيشگيري نمايند، اما گاهي شدت آنها چنان زياد مي شود كه جلوگيري از بروز خسارات مالي، ناممكن مي شود. چندي پيش توكيو و ديگر مناطق شرقي ژاپن شاهد زمين لرزه شديدي بودند كه دانشمندان شدت آن را هشت ريشتر برآورد كردند و اثرات جنبي زيادي در پي داشت. هم اكنون مردي در حال بررسي آسيب وارده به خياباني است كه ترك برداشته است.

ده پرسش روز
مرد مجرد شاغل
شغل / درآمد:مدرس كامپيوتر/ ۶۰ هزار تومان 
۱-دلتان مي خواست چكاره بوديد؟
سرمايه دار.
۲-چقدر از درآمد شما در ماه صرفه جويي مي شود؟
چيزي برايم نمي ماند. اكثراً صرف تفريح مي شود.
۳-آيا با اين درآمد به والدين يا خواهران و برادران خود كمك مي كنيد؟
من تك فرزند خانواده هستم. به والدين هم كمكي نمي كنم.
۴-تاكنون چه وسايلي را براي زندگي آينده خود تهيه كرده ايد؟
هيچ چيز.
۵-بيشترين هزينه هاي شما صرف چه چيزي مي شود؟
درس- تفريح با دوستان در روزهاي تعطيل.
۶-فكر مي كنيد والدينتان بايد در زمينه هاي اقتصادي چه نصيحتي به شما مي كردند؟
درست خرج كردن و قانع بودن.
۷-آيا براي شما مهم است همسر آتي تان كار كند؟
فرقي نمي كند.
۸-اگر درآمدتان دو برابر شود چه مي كنيد؟
زياد فرقي نمي كند.
۹-اگر ده برابر شود چه مي كنيد؟
يك ماشين قسطي مي خرم.
۱۰-بين يك اتومبيل زانتيا نو و يك قطعه كوچك زمين در شمال ايران كدام را بر مي گزينيد؟
زانتيا را ترجيح مي دهم.

پرسشهايي كه هرگز از خود نپرسيده ايد
«روزهاي خوب گذشته » چه زماني بوده اند؟
002264.jpg
مسأله اصلي اين است: >روزهاي خوب گذشته< هرگز وجود خارجي نداشته اند. شايد بهتر است به زمان حال اهميت بيشتري بدهيم.
قبل از اختراع لوازم الكترونيكي.
پيش از اينكه موتورهاي لعنتي سكوت را به هم بريزند و چراغهاي پرنور الكتريكي مانع از ديدن ستاره ها شوند.
مي توان آن را به هر زماني كه افراد سالخورده در صحبت با شما به آن اشاره مي كنند( مطمئناً به حالا  تعلق ندارد و نمي توانيد به خاطرشان بياوريد) اطلا ق كرد: >زماني كه بچه بودم همه چيز خيلي بهتر بود.< آنها مدام به اين جمله اشاره مي كنند در حالي كه فراموش كرده ا ند دو جنگ جهاني در >روزهاي خوب گذشته< رخ داد.
مي توان به سادگي با محاسبات رياضي به آن رسيد. سن فردي را كه از چنين دوراني ياد مي كند در نظر بگيريد (قاعدتاً بايد بالا ي شصت سال باشد.) آن را از تاريخ كنوني كم كنيد و سپس عدد بيست را بدان بيفزائيد. حالا  به >روزهاي خوب گذشته< رسيده ايد.
كافي است تاريخ را مرور كنيد. مطمئن باشيد هر روزگاري اتفاقات طلا يي خود را دارد و همه رويدادهاي به ياد ماندني يك باره اتفاق نيفتاده اند.
افراد پير خانواده ام از >روزهاي خوب گذشته< در توصيف جواني خود ياد مي كنند، در حالي كه حدود سه هزار و پانصد روز آن در جنگ گذشته. واقعاً نمي فهمم چه چيز خوبي در آن وجود دارد.
روزهايي كه هنوز مي توانستيد با خيالي آسوده در خانه تان را باز بگذاريد، اين چنين زير فشارهاي روحي قرار نداشتيد و مي توانستيد به همه اعتماد كنيد.
دهه شصت ميلا دي، پيش از اينكه چنين گرفتار انرژي، جامعه مترقي، ناامني، سياست و ... بشويم.

صداي مصرف كننده ۶۹۵۵۲۵۷
002248.jpg
دو كلمه هم از زبان مسئولا ن 
اين همه صداي مصرف كننده را درج كرديد. حال لطف كنيد، پاسخ احتمالي مسئولا ن را هم چاپ كنيد تا ببينيم چه مي گويند.
يك شهروند
به داد همسايه ها برسيد
در بولوار فردوس در منطقه ۵ شهرداري تهران، رستوران متعلق به مركز رفاهي فرهنگيان به افرادي اجاره داده شده است كه اصلا ً رعايت حرمت اين مركز و اين نام پرارزش را نمي كنند. عملكرد فعلي رستوران به طور جدي بايد زير ذره بين و پرسش قرار گيرد. تلفن هاي اعتراضي اهل محل به پليس ۱۱۰ نيز تا به حال تأثيري نداشته است. درخواست درج اين چند سطر اعتراضيه را دارم.
يك فرهنگي دلسوخته 
كنتورهاي آب تعويض نشد
سازمان آب اعلا م كرده بود كه كنتورهاي آب معيوب به طور رايگان تعويض مي شود. خواستم از بالا ترين مقام مسئول اين تشكيلا ت سو‡ال كنم چرا اين وعده تا به حال عملي نشده است. لا اقل اگر وعده بيجا نمي دادند، امروز كسي از آنها سوال نمي كرد.
مهندس عرفانيان 
شماره امريه را اعلا م كنيد
شنيديم تصميم گرفته شده كه يكي از فرزندان پرسنل بازنشسته ارتش از خدمت نظام وظيفه معاف شود. به هر جا مي رويم كسي شماره چنين امريه اي را نمي داند. از رسانه ها تقاضا دارم اگر موضوع واقعيت دارد شماره چنين دستوري را علني و به اطلاع بازنشستگان ارتش برسانند.
م- سجادي افسر بازنشسته 
پيجرها تحويل نشد
در خرداد ماه اعلا م كردند پيجر ثبت نام كنندگان دو ماهه تحويل مي شود. اكنون چهار ماه از آن تاريخ مي گذرد اما هنوز دستگاهها و كارت آن تحويل نشده و خريداران معطل و بلا تكليف هستند. خسارت اين وعده بيجا را از چه كسي مطالبه كنيم؟
آهور
فروش شير در مدارس 
به مسئولا ن آموزش و پرورش و مدارس پيشنهاد مي كنيم فروش شير در بوفه مدارس را به جاي نوشابه و ساير نوشيدني هاي غيرضروري بگنجانند.
چكامه 
بهداشت مدارس 
بهداشت مدارس جنوب شهر به خصوص منطقه ۱۷ شهرداري، چندان مطلوب نيست و نيازمند رسيدگي و توجه بيشتري است.
مهندس نصيري 
مطالبه مبلغ مرخصي هاي ذخيره شده 
نظر به اينكه عده اي از كارمندان كادر اداري آموزش و پرورش،به لحاظ مالي نتوانسته اند از مرخصي ساليانه خود استفاده كنند، هم اكنون در حالت اشتغال، نيازمند بار مالي مدت مرخصي ذخيره شده هستند. اما آموزش و پرورش زير بار آن نمي رود و مي گويد در حين اشتغال نمي توان منبع مرخصي ذخيره را محاسبه و پرداخت نمود، بلكه اين امر در زمان بازنشستگي مقدور است. اين در حالي است كه ما اكنون نيازمند اين مبلغ هستيم، نه زمان بازنشستگي.
محمديان- كارمند آموزش و پرورش 
هنوز ابلا غ نشده 
چندي پيش اعلا م شد كه وام هاي ۵/۲ ميليون توماني كارمندي به ۵ و ۷ ميليون تومان افزايش خواهد يافت. اما مسئولا ن بانك مي گويند چنين مسأله اي هنوز به ما ابلا غ نشده است.
يك شهروند
تكليف موبايل هاي ثبت نامي چه شد؟
قرار بود كليه سيم كارت هاي ثبت نامي تلفن همراه، تا آخر مهرماه واگذار شود. مهر هم پايان يافت وخبري نشد. آقايان لطفاً يكي ديگر از ماههاي شمسي را اعلا م بفرمايند.
دوستي 
خيابان شوش تاريك است 
خيابان شوش از روشنايي مناسب چراغهاي برق در شب برخوردار نيست. با توجه به اينكه اين خيابان محل تردد خودروهاي سنگين باري و داراي گاراژهاي متعدد است، خواهشمنديم نسبت به روشنايي عمومي معابر آن اقدام شود.
كريمي 
كرايه هاي تاكسي بالا ست 
كرايه هاي تاكسي سواري شهر تهران غيرمنطقي است و افزايش ۳۰، ۴۰ درصدي آن طي چند ماه اخير هيچ سنخيتي با درصد افزايش قيمت بنزين نداشته است. شما حساب كنيد شخصي كه درآمد ماهيانه ۱۲۰ هزار تومان دارد، اگر بخواهد از تاكسي استفاده كند در ماه بايد مبلغي بالغ بر ۳۰، ۴۰ هزار تومان فقط بابت كرايه بپردازد كه با هيچ منطقي جور در نميآيد. از طرفي استفاده از اتوبوس  براي رفتن به سر كار ۳ تا ۴ ساعت از وقت را در طول روز مي گيرد، چه بايد كرد؟
سعيد قاسمي، كارمند

گوناگون
بازارچه خودرو
بازارچه لوازم خانگي
بازارچه مسكن
|  بازارچه خودرو  |  بازارچه لوازم خانگي  |  بازارچه مسكن  |   گوناگون  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |