دوشنبه ۲۲ دي ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۸۰ - Jan 12, 2004
رئيس مجلس: وظيفه ما پيگيري حقوق افراد از راههاي قانوني و هماهنگ است
نخستين واكنش ها به رد صلاحيت نامزدها
حداد عادل و شمار ديگري از فراكسيون اقليت مي كوشند با ميانجيگري اوضاع را آرام كنند
شماري از نمايندگان معترض تحصن كردند
رئيس جمهور: موافق اين نحوه رد صلاحيت ها نيستم اما اميدوارم از طريق آرام تري مشكل را حل كنيم

اعلام نظر هيأت نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در خصوص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس هفتم واكنش گسترده اي در ميان احزاب، نمايندگان مجلس و هيأت دولت داشته است.
عليرغم اينكه هنوز اسامي رد صلاحيت شده ها به صورت رسمي اعلام نشده است، اما گمانه زني ها و نيز اظهارات تعدادي از شخصيت هاي سياسي و افراد رد صلاحيت شده باعث شده تا لحظه تنظيم اين خبر، چند واكنش متفاوت نسبت بدان صورت گيرد.
ديروز دولت و رئيس جمهوري و تعدادي از نمايندگان مجلس با بكارگيري واژگان مختلف نسبت به رد صلاحيت ها اعتراض و انتقاد كردند. از سوي ديگر تعدادي از نمايندگان مجلس اين شيوه تعامل هيأت هاي نظارت با كانديداها را حق قانوني آنها دانستند.تا لحظه تنظيم خبر هنوز تعدادي از چهره هاي ارشد سياسي و نيز احزاب و سازمانهاي سياسي كشور به صورت رسمي به اين موضوع واكنش نشان نداده اند كه پيش بيني مي شود در روزهاي آينده شاهد بيان مواضع آنها باشيم.در اين ميان برخي نمايندگان جناح اقليت از جمله غلامعلي حداد عادل و موسي قرباني مي كوشند از طريق مجاري قانوني مشكل برحي از نمايندگاني را كه به علت « عدم احراز صلاحيت » تأييد نشده اند ، حل كنند.
000906.jpg

واكنش دولت
ديروز در پايان جلسه هيأت دولت رئيس جمهور طي مصاحبه اي نظرات خويش را در خصوص موضوع صلاحيت نامزدها بيان داشت كه خبر آن به صورت مستقل آمده است.عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت نيز ديروز با اعلام «نگراني دولت از رد صلاحيت بسيار گسترده داوطلبان» تجديد نظر در بررسي صلاحيت ها را ضرورت امروز جامعه دانست.وي با بيان اينكه اگر تأييد يا رد صلاحيت ها مستند به اسناد محكم و قوي باشد هيچ كس در دولت با آن مخالفت ندارد گفت: عدم احراز صلاحيت برخي شخصيت هاي شناخته شده كشور از سوي شوراي نگهبان و رد صلاحيت نمايندگان مجلس به استناد اظهارات آنان در مقام نمايندگي قابل قبول نيست.سخنگوي هيأت دولت تأكيد كرد نگراني ها و ديدگاههاي اعضاي هيأت دولت به مقام معظم رهبري انتقال داده خواهد شد.
رئيس ستاد انتخابات كشور نيز ديروز گفت: «به عنوان مجري انتخابات رد صلاحيت هاي غيرقانوني را قبول نمي كنيم و عمل نمي كنيم».
به گزارش ايرنا مرتضي مبلغ كه در ساري به سر مي برد افزود: ردصلاحيت ها بايد منطبق بر موازين قانوني و مواد ۲۸ و ۳۰ باشد و بقيه رد صلاحيت ها غير قانوني است.
سخنگوي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه تهران، نيز از «رد صلاحيت  تعداد كثيري از داوطلبان مجلس هفتم» خبر داد و گفت: اين تعداد ردصلاحيت از سوي هيأت نظارت بر انتخابات تهران، مانند يك زلزله ملي است.
نجفقلي حبيبي گفت: از يك هزار و ۷۰۹ نفر داوطلب ثبت نام شده در حوزه انتخابيه تهران براي نمايندگي مجلس دوره هفتم، ۸۹۰ نفر از سوي هيأت نظارت بر انتخابات تهران رد صلاحيت شده اند.
واكنش مجلس
بيشترين واكنش نسبت به اعلام وضعيت صلاحيت داوطلبان از سوي هيأت نظارت بر انتخابات در مجلس صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار همشهري رئيس مجلس شوراي اسلامي با ابراز تأسف از تأييد نشدن عده اي از نمايندگان مجلس و عده اي ديگر از داوطلبان نمايندگي مجلس گفت: شنيده ها حاكي است كه حذف افراد گسترده بوده است و به شوراي نگهبان توصيه مي كنم جز افرادي كه نمي خواهند دلايل تأييد نشدن صلاحيتشان اعلام شود دلايل رد صلاحيت همه افراد را اعلام كند.
كروبي افزود: بجز افرادي كه دلايل و مدارك معتبر براي عدم صلاحيتشان وجود دارد ما مدافع حقوق همه رد صلاحيت شده ها هستيم.
كروبي خاطرنشان كرد: من و رئيس جمهور بصورت هماهنگ با يكديگر در ارتباط هستيم و اين روزها پيگير اين مسأله بوده ايم البته گاهي با هم و گاهي نيز جدا ولي از كار هم مطلع بوده ايم.
رئيس مجلس افزود: ما (كروبي و خاتمي) به صورت هاي مختلف رايزني، بحث و مذاكره با مقام معظم رهبري، دبير شوراي نگهبان و عقلاي قوم كرده ايم و برنامه مان را ادامه داده ايم و باز هم داريم ادامه مي دهيم.
كروبي از نمايندگان مجلس و نيز همه كساني كه رد صلاحيت شده اند، خواست اعتراض خود را در وقت مقرر اعلام كنند چون مرحله بعدي رسيدگي به صلاحيت ها يعني شوراي نگهبان باقي مانده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: براساس سوگندي كه خورده ايم از حقوق ملت دفاع خواهيم كرد.
آقاي كروبي با بيان اينكه بارها مواضعمان را اعلام كرده ايم گفت: ما فهرست كامل تأييد صلاحيت ها و رد صلاحيتها را خواهيم گرفت و وظيفه مان نيز پيگيري حقوق افراد از راههاي قانوني و هماهنگ است.
جليل سازگارنژاد نماينده مردم شيراز پيشنهاد كرد كه نمايندگان مجلس به نشانه اعتراض به رد صلاحيت هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم، به مدت يكساعت صحن علني مجلس را ترك كنند.وي گفت در ميان ۸۰ نماينده اي كه رد صلاحيت شده اند، دو تن از نواب رئيس، ۶ عضو هيأت رئيسه و جمعي از روساي كميسيونها و نمايندگان عزيز ملت ايران حضور دارند.
سازگارنژاد افزود: مجلس كه ۸۰ نفرش صلاحيتشان تأييد نشده بايد مهمترين سندهاي قانوني يعني قانون برنامه چهارم توسعه و لايحه بودجه را بررسي كند. اين تناقض در منطق و عقل را نظام چگونه حل مي كند؟
موسي قرباني نماينده قائنات و عضو فراكسيون اقليت مجلس در واكنش به تذكر جليل سازگارنژاد و ترك مجلس توسط جمعي از نمايندگان فراكسيون اكثريت گفت: اين اقدام غيرقانوني است و براي مجلس قانونگذار اقدام غيرقانوني پسنديده نيست.
موسي قرباني با بيان اينكه بنده حداكثر تلاش خود را به كار گرفتم وبا هيأتهاي نظارت مذاكره كردم، گفت:  معتقدم ما كه قانونگذار در مجلس هستيم بيشتر و بهتر از هر كس بايد رعايت موازين قانوني را بكنيم و از طريق مجاري قانوني اعتراضات خود را بيان كنيم.
قرباني افزود: امام نيز به مجالس گذشته در زمان خود تذكرات زيادي دادند،  كساني كه حرفهايي مطرح مي كردند امام به اشخاص و مجلس نامه مي نوشتند و تأكيد داشتند مجلس جمهوري اسلامي بايد جاي عبادت باشد نه معصيت.
محمدرضا خاتمي
محمدرضا خاتمي دبيركل جبهه مشاركت گفت كه رد صلاحيت صورت گرفته گسترده ترين رد صلاحيت در طول تاريخ ايران است.
وي همچنين از تحصن نمايندگان مجلس خبر داد و تأكيد كرد تحصن جمعي از نمايندگان مجلس شروع حركتي دامنه دار خواهد بود. وي افزود: از سه هفته قبل به همه بزرگان درباره رد صلاحيت هاي گسترده هشدار داده بوديم كه در صورت اصلاح نشدن روند رسيدگي به صلاحيت ها نيز مجلس با تمام قوا مي ايستد.
موضع حداد عادل
غلامعلي حداد عادل رئيس فراكسيون اقليت با انتقاد از آبستراكسيون اعضاي فراكسيون مشاركت گفت: مردم مدعيان اصلاحات و مردم سالاري را شناختند. حركت نمايندگان مايه تعجب بود و مسائلي را مشاهده كرديم كه در چهار سال گذشته شاهد آن نبوديم.
وي افزود: اين افراد از امام دم مي زنند ولي به صورت گزينشي از بيانات و سيره ايشان استفاده مي كنند.
وي گفت: رد صلاحيت هاي صورت گرفته بر اساس مستندات مراجع چهارگانه بوده است و رفتار سليقه اي در آن نقشي نداشته است. در بين ردصلاحيت شدگان تعدادي از اعضاي فراكسيون اقليت هم وجود دارد و اين نشان دهنده آن است كه شوراي نگهبان به حزب و گروه خاصي توجه ندارد. تمام مراحل اعتراض بايد از مسير قانوني دنبال شود و ما هر چه ضرر مي بينيم از همين حركات غير منطقي و افراطي كاري برخي مدعيان است كه با اعمال غير اصولي خود كارها را به يكديگر گره مي زنند. وي تأكيد كرد بسياري از مشكلات هيأت نظارت بخاطر عملكرد ضعيف هيأت هاي اجرايي است.
احمد ناطق نوري
احمد ناطق نوري نايب رئيس فراكسيون اقليت در مجلس تصريح كرد كه حركت اعتراضي جمعي از نمايندگان مجلس، اهرم فشار براي چانه زني سياسي است.
نماينده نور و محمودآباد در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: شائبه سياسي در بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي را رد مي كنم زيرا از اين طرف هم چند نفر رد شده اند. وي اظهار داشت: معترضان بايد نامه اعتراض بنويسند تا پرونده بررسي شود. ما اين حركت را محكوم مي كنيم چون عده اي بدون آن كه بدانند رد شدند يا نه پيشداوري كردند.
ميردامادي
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اكثر موارد رد صلاحيت ها با استناد به بند يك و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس صورت گرفته است.
بند يك ماده ۲۸ اين قانون بر «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و بند سه اين ماده بر «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» داوطلبان تأكيد دارد.
وي گفت: التزام به اسلام با ذكر شهادتين حاصل مي شود و مطابق قانون ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه از سوي داوطلبان كافي است.وي با بيان اينكه مگر مي شود در قلب افراد، اعتقاداتشان را جستجو كرد گفت: من و آقايان رضا خاتمي و بهزاد نبوي با استناد به بند يك و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رد صلاحيت شده ايم.
وي افزود: در هر حوزه انتخابيه، صلاحيت عده اي از افراد را رد كرده اند تا اطراف آن كسي را كه مي خواهند رأي بياورد، خالي كنند.
نطق اعتراضي
سيد شمس الدين وهابي نماينده مردم تهران نطق ۱۵ دقيقه اي پيش از دستور خود در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي را به قرائت اعتراض جمعي از نمايندگان در مورد رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم توسط هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان اختصاص داد.
وي گفت: عملكرد نظارتي شوراي نگهبان با تمسك به نظارت سليقه اي و به اصطلاح استصوابي بيانگر آن است كه حق انتخاب آزاد و قانوني را از مردم سلب كرده است.
000909.jpg

عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: رد صلاحيت هايي كه مستند به مدارك متقن و قانوني مراجع چهارگانه نبوده و از راههاي ديگري تحصيل شده است و به اعمال سليقه هاي خاص و جناحي مي انجامد بنظر ما نمايندگان ملت غيرقانوني و محكوم به بطلان است و لذا تمامي مسئولين نظام براساس وظايف قانوني، نظارتي و اجرايي خود نبايد بيش از اين اجازه دهند كه مشروعيت نظام در اثر نگرشهاي محدود و گرايش هاي خاص سياسي و سليقه اي با بحران مواجه شود.
بروجردي و ادبيات جديد
نماينده مردم بروجرد گفت: بارها از سوي اصلاح طلبان در موضع گيري هايشان شاهد بي احترامي به ارزش ها و نظام بوديم، ولي بيانيه اي كه ديروز (يكشنبه) در مجلس قرائت شد ادبيات جديدي بود.
علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد و عضو شاخص فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به اينكه تغيير موضع اصلاح طلبان خوب ولي ديگر هنگام است، تصريح كرد با توجه به اينكه اقدامات شوراي نگهبان بر مبناي گزارش مراجع چهارگانه صورت گرفته است، قانونگرايي حكم مي كند اعتراضي به اين رد صلاحيت ها نباشد.
وي تصريح كرد: در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز پس از اظهارات وزير اطلاعات و اعتراض به رد صلاحيت ها، شاهد موضعگيري محكم وزير اطلاعات و دفاع از صلاحيت ها بوديم.
بروجردي گفت: مبناي اقدام شوراي نگهبان، قانون و مراجع چهارگانه استعلام بوده است.
تحصن در مجلس
تعدادي از نمايندگان ديروز در محل مجلس شوراي اسلامي تحصن كردند.
به گزارش ايرنا نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي ديشب نماز مغرب و عشاء را به امامت حجت الاسلام والمسلمين سيدناصر قوامي نماينده مردم قزوين اقامه كردند.
در اين تحصن كه نمايندگاني چون بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس، محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، سهيلا جلودارزاده و سيدابراهيم اميني و احمد بورقاني از اعضاي هيات رئيسه مجلس نيز حضور داشتند.
جليل سازگار نژاد نماينده مردم شيراز گفت:  اين تحصن درپي ردصلاحيت بي سابقه نمايندگان و رد اعمال اراده ملت صورت گرفته است.
وي، از نمايندگاني كه صلاحيت آنها براي انتخابات آتي تاييد شده، اما در ميان تحصن كنندگان حضور يافته اند و نيز آن دسته از نمايندگاني كه داوطلب نمايندگي مجلس هفتم نشده اند، اما در اين تحصن شركت كرده اند، قدرداني كرد.در ادامه اين تحصن علي حسيني نماينده نهاوند، علي اصغر هادي زاده نماينده محلات، رضا يوسفيان نماينده شيراز، شهربانو اماني نماينده اروميه، عبدالله سهرابي نماينده مريوان و محمود اخوان نماينده لنگرود در جمع حاضران به ذكر سوابق خود و دلايل اعلام شده براي ردصلاحيتشان پرداختند.
ديشب ايسنا درباره اين تحصن گزارش داد محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهور با حضور در جمع متحصنين گفت: دوستان هيات دولت علاقمند بودند به جمع شما بيايند، اما جلسه هيات دولت ادامه داشت و دوستان به من گفتند كه در جمع شما حاضر خواهند شد.
ادامه خبرهاي انتخابات در صفحات ۲۲ و۲۳ چاپ شده است.

مقام معظم رهبري در ديدار رئيس جمهور و هيأت دولت:
بازسازي بم بايد بسرعت انجام شود
تهران  - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي: حضرت  آيت الله  خامنه اي  رهبر معظم  انقلاب  اسلامي عصر ديروز در ديدار رئيس جمهور و هيأت  دولت  با تأكيد بر اين كه  فوق العادگي  حادثه  زلزله  بم  به هيچ وجه  نبايد فراموش  شود، تصريح  كردند: بازسازي  شهر بم  بايد بسرعت  و با حكم  ويژه  رئيس جمهور به  يك  دستگاه  مشخص  سپرده  و با استفاده  ازتجربيات  گذشته  و شيوه هاي  جديد سازه هاي  ضدزلزله ، بم  به صورت  مستحكم  و با در نظر گرفتن  معماري  مذهبي  و بومي  منطقه  بازسازي  شود.
مقام  معظم  رهبري  با تأكيد بر اين كه به رغم  لحظه اي  بودن  زلزله ، تبعات  آن  طولاني  مدت  است ، افزودند: رسيدگي  به  منطقه  زلزله زده  بم  بايد سريع تر و فراگيرتر و همچنين  به صورت  مستمر باشد.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  بر لزوم  سرعت  در اسكان  موقت  زلزله زدگان  بم  و ايجاد اردوگاههاي  اسكان  مناسب  باتوجه  به  بارندگي  و همچنين  فرارسيدن  زودرس  گرما در اين  منطقه  تأكيد كردند و افزودند: ازجمله  كارهاي  ضروري ، توزيع  صحيح  سريع  و آبرومندانه  هداياي  مردم  ميان  حادثه  ديدگان  است  و مسئولان  بايد به صورت  دقيق  و مستمر از نحوه  توزيع  كمك ها به  مردم  گزارش  دهند.
ايشان  ضمن  قدرداني  از تلاش  و زحمات  رئيس جمهور، وزرا، مسئولين  و تمام  دستگاهها و نهادها تأكيد كردند: مسئولين  اگر كارهاي  انجام  گرفته  در اين حادثه  را براي  مردم  تشريح  نمايند مشخص  خواهد شد كه  چه  كار بزرگي  انجام  گرفته  است .
ايشان  با اشاره  به  ابعاد گسترده  حادثه  زلزله  بم  و خسارات  وارده  انساني  و مادي  آن و تأكيد بر ادامه  كمكهاي  مردمي  افزودند: از مسائل  مهم  كنوني  در بم  رسيدگي  به  وضعيت  روحي  مردم  و طراحي  برنامه ها واقداماتي  جهت  كاهش  آلام  روحي  مردم  است .
حضرت  آيت الله  خامنه اي  در همين  زمينه  خاطرنشان  كردند: سفر مستمر مسئولان  ازجمله  رئيس جمهور و وزراء به  منطقه  بم  و نظارت  برامور و دلجويي  از مردم  يكي  از كارهاي  تسلاي  بازماندگان  است .ايشان  با تأكيد بر حفظ بيش  از پيش  امنيت  منطقه  تصريح  كردند: دستگاه  قضائي  بايد با افراد متخلف ، شرور و سوءاستفاده كننده  در اين  منطقه  قاطعانه  برخورد نمايد.رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  با اشاره  به  هميشگي  بودن  احتمال  وقوع  حوادث  طبيعي  ازجمله  زلزله  در نقاط مختلف  كشور بر لزوم  تشكيل  مركزي  زير نظر معاون  اول  رئيس جمهور جهت  بررسي  و برنامه ريزي  براي  اولويت هاي  مختلف  در حوادث  طبيعي  تأكيد و خاطرنشان  كردند: اين  مركز بايد با حضور تمام  دستگاههاي  مسئول  جهت  نيازهاي  مختلف  نجات ، امداد اسكان  موقت ، امنيت  و هماهنگي  دستگاههاي  امدادرسان ، آيين نامه هاي  دقيقي  تنظيم  و پيش بيني  ها و امكانات  و تجهيزات  لازم  را تدارك  نمايد تا به هنگام  وقوع  حوادث  طبيعي  در سريعترين  زمان  ممكن  امدادرساني  بصورت  متمركز آغاز شود.ايشان  مسئله امداد را يكي  از مسائل  مهم  وظريف  خواندند و تأكيد كردند: درخصوص  آموزش  امدادگر و سازماندهي  آنان  بايد برنامه ريزي  صورت  گيرد.
مقام  معظم  رهبري  تدوين  سياست  تبليغاتي  و اطلاع  رساني  در زمان  وقوع  حوادث  طبيعي  رايكي  ديگر از كارهاي  مهم  اين  مركز برشمردند و افزودند: البته  در حادثه  زلزله  بم ، تبليغات  عاطفه برانگيز صدا و سيما بسيار خوب  بود و همه  مردم  و مسئولان  را متوجه  اهميت  مسئله نمود كه  اين  اطلاع رساني  بايد ادامه  داشته  باشد.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  همچنين  با تأكيد بر لزوم  جدي  گرفتن  مسئله  مقاوم سازي  شهرها و اجراي  تصميم  دولت  در اين  خصوص  افزودند: علاوه  بر اين كه  بر ساخت  و سازهاي  جديد نظارت  كامل  صورت  مي گيرد، بايد ساختمان هاي  موجود در شهرهايي  كه  احتمال  زلزله  در آنها وجود دارد مقاوم سازي  شوند.
در اين  ديدار آقاي  خاتمي  رئيس جمهور با اشاره  به  ابعاد فاجعه  زلزله  بم  و اقدامات  مسئولان  و دستگاههاي  مختلف  دولتي ، غيردولتي  و نظامي  از ساعات  نخست  وقوع  زمين لرزه  گفت : اكنون  مشكلات  حاد ابتدايي  پشت سر گذاشته  شده  و برنامه  مهم  و اساسي ، بازسازي  بم  و جبران  خسارت هاست .
رئيس جمهور با قدرداني  از عنايتها و رهنمودهاي  مقام  معظم  رهبري  از ابتداي  وقوع  حادثه  زلزله  بم  به  تشكيل  ستاد بازسازي  اين  شهر اشاره  كرد و گفت : اين  ستاد قرار است  درگام  نخست  طرح  سنجيده  و مناسب  با معيارهاي  تاريخي، فرهنگي  و جغرافيايي  بم  جهت  بازسازي  مستحكم  و باشكوه  اين  شهر ارائه  دهد.
آقاي  خاتمي  ضمن  تشكر مجدد از حماسه  پرشكوه  ملت  ايران  در كمك رساني  به  مصيبت ديدگان  حادثه  بم  افزود: اميد است  با همت  و تلاش  مسئولان  و صبر و تحمل  و كمك  مردم  منطقه ، بازسازي  شهر بم  آغاز و تا حدودي  از تألمات  روحي  مردم  اين  شهر كاسته  شود.

اعلام آمادگي شوراي نگهبان براي ارائه مستندات دلايل رد صلاحيت داوطلبان
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات اعلام كرد: شوراي نگهبان آماده است طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مستندات قانوني دلايل رد صلاحيت داوطلبان را در صورت ارائه درخواست كتبي آنان، اعلام كند.
سيد محمد جهرمي گفت: دو هزار و ۳۳ نفر از نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم ردصلاحيت شده اند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان ،  وي در خصوص افراد رد صلاحيت شده اظهار داشت طبق استعلام هاي واصله از مراجع معتبر و بررسي هاي لازم در محل كساني كه واجد شرايط قانوني نبودند، رد صلاحيت شدند.
وي برخي اظهار نظرها مبني بر بدعت دانستن احراز و عدم احراز در بررسي هاي هيات مركز نظارت را غير كارشناسي دانست و گفت: در ماده ۵۰ قانون تصريح شده است كه هيات هاي اجرايي با توجه به نتايج به دست آمده از مراجع قانوني به بررسي صلاحيت كانديداها مي پردازند.
جهرمي وضعيت داوطلبان هنگام بررسي صلاحيت ها را به احراز صلاحيت با استناد به شرايط قانوني و عدم احراز صلاحيت به دليل فقدان اين شرايط تقسيم كرد و افزود: علاوه بر اين استدلال حقوقي و عقلي در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۸۰ نيز در تأييد نظريه شوراي نگهبان آمده است شرايط مندرج در بندهاي ۱ ، ۳ و ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از شرايط اثباتي است كه بايد احراز شود.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش درباره افرادي كه صلاحيت  آنها به دليل عدم شناخت احراز نشده است،  گفت: در برخي كشورها از قبيل فرانسه و آلمان هر كانديدا بايد امضاي ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از افراد شناخته شده را در تأييد خود بگيرد.

اطلاعيه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات درباره صلاحيت داوطلبان مجلس هفتم
تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، در نامه اي به رؤساي هيأت هاي نظارت استانها اعلام كرد كه «مقامات اجرايي به هيچ وجه حق اعلام تأييد داوطلبان رد صلاحيت شده به دليل عدم احراز را ندارند.»
به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان اين نامه با استناد به اخبار واصله از برخي حوزه هاي انتخابيه نوشته و ارسال شده است.
در ادامه نامه مذكور تصريح شده است: بديهي است تخلف از قانون موجب تضييع حقوق داوطلبان در اعلام شكايت به موقع آنان خواهد بود.
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مسئوليت اين اقدام غيرقانوني را متوجه مسئولين اجرايي متخلف دانست.

ديدار شركت كنندگان كنگره شهداي عرصه خبر با مقام معظم رهبري
تهران  - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي : رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  ظهر ديروز در ديدار با شركت كنندگان  در كنگره شهداي  عرصه  خبر و جمعي  از خانواده هاي  معظم  شهيدان  عرصه  اطلاع  رساني تصريح  كردند: خبر رساني  و گزارشگري ، حرفه  مهم  و با ارزشي  است  وهنگاميكه  باانگيزه هاي  شرافتمندانه  و صداقت  و امانت  همراه  مي شود، ارزش مضاعفي  مي يابد.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  با تجليل  از شهيدان  والامقام  و خانواده هاي  معظم آنان  برگزاري  كنگره  شهداي  عرصه  خبر را از دو جنبه  تجليل  از روحيه  ايثارو شهادت  و جنبه  حرفه اي ، كاري  ارزشمند خواندند و افزودند: كساني  كه  درعرصه  خبر رساني  و فعاليتهاي  فكري  بامردم  در ارتباطند، وظايف  بسيار مهمي در ايجاد اميد و تقويت  عزم  و اراده  عمومي  برعهده  دارند.
در ابتداي  اين  ديدار، رئيس  سازمان  صداو سيما اعلام  كرد: كنگره  شهداي عرصه خبر باهدف  تجليل  از شهيدان  و ايثارگران  عرصه  اطلاع  رساني  در صدا وسيما،خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  ومطبوعات  تشكيل  شده  است .
آقاي  لاريجاني  گفت : درمجموع  رسانه هاي  مكتوب  و صدا و سيما،در عرصه خبر، ۲۴۴ شهيد، ۵۰ جانباز و ۱۲ آزاده  تقديم  اسلام  و انقلاب  ايران  كرده اند.

خاتمي:
موافق اين نحوه ردصلاحيت ها نيستم
رئيس  جمهوري  در واكـنش  به  رد صلاحيت  برخي  نامزدهاي  نمايندگي  مجلس  هفتم تصريح  كرد: با اين  نحو از رد صلاحيتها موافق  نيستم  واز راههاي  قانوني  براي برخورد بااين  مساله  استفاده  خواهيم  كرد و اميدواريم  راههاي  قانوني  به  نتيجه  برسد.
به گزارش ايرنا، سيد محمد خاتمي  ديروز در پايان  جلسه  هيأت  دولت  در جمع  دههاخبرنگارداخلي  و خارجي  در پاسخ  به  سئوال  خبرنگاري  كه  پرسيدكروبي  گفته است  كه  مقام  معظم  رهبري  نيز به اين  مساله  معترض  بوده اند، گفت : البته  من نمي  دانم  كه  معترض  بوده اند يا نه ، اما احساس  مي كنم  آنچه  كه  اتفاق  افتاد(رد صلاحيتها) خلاف  نظر مقام  معظم  رهبري  است .
خبرنگاري  پرسيد شوراي  نگهبان  اعلام  كرده  است  كه  صلاحيت  برخي  نامزدها رااحراز نكرده است  نه  اينكه  آنها را رد صلاحيت  كرده  است .
نظر شما در اين باره  چيست ؟ خاتمي  در جواب  به  اين  پرسش  گفت : احراز نشدن  صلاحيت  چهره هاي مشهور معنا ندارد. اگر عدم  صلاحيت  آنها احراز شده  است  بايد دليل  و مدرك ارائه  كنند.
رئيس  جمـهوري  اين  سـئوال  را مطرح  كرد كه  آيا عدم  احراز صلاحيت  در موردكساني  كه  عمري  در عرصه هاي  مختلف  جامعه  و انقلاب  بوده اند، معنا دارد ؟خاتمي  به  صراحت  گفت  كه  آنچه  در مورد رد صلاحيت ها اتفاق  افتاده  است را نمي پسندد.
رئيس  جمهوري  همچنين  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  آيا نگران  رد صلاحيتهانيستيد ؟ گفت : هميشه  بايد نگران  نارضايتي  مردم  باشيم  و ان  شاءالله  شوراي نگهبان  جبران  مي كند.
پاسخ  خاتمي  به  سئوال  خبرنگاري  كه  پرسيد آيا شوراي  نگهبان  به  شما قول داده  است  كه  صلاحيت  برخي  از اين  چهره ها تأييد شود، منفي  بود.
رئيس  جمهوري  با تأكيد بر لزوم  حركت  همه  احزاب  و گروهها در چارچوب قانون  تصريح  كرد: نبايد يك  جناح  حق  خود را از آنچه  كه  هست  بيشتر بداند واز سوي  ديگر نبايد يك  جرياني  براي  پيروزي  خود، يك  جناح  را از صحنه  حذف كند. دود اين  مساله  به  چشم  مردم  خواهد رفت .
خاتمي  گفت : در نهايت  همه  بايد به  انتخاب  مردم  گردن  نهيم .وي  همچنين  در پاسخ  به  سئوالي  درمورد اقدام  نمايندگان  مجلس  وترك  جلسه  علني  ديروز كه  در اعتراض  به  ردصلاحيت ها صورت  گرفت ، گفت : توصيه  مي كنم  نمايندگان آرامش  را رعايت  كنند و ان  شاء الله  بتوانيم  از طريق  آرامتري  مشكل  را حل كنيم . نبايد به  عملي  كه  ممكن  است  تشنج  ايجاد كند، دست  زد. بايد حرف  را زد و اعتراضات  نيز مطرح  شود اما بايد راههايي  پيداكرد كه  اعتراضات  به  نتيجه  برسد.
خبرنگاري  پرسيد: گروهي  به  دنبال  جلب  حمايت  شما هستند تا اينگونه القاء كنند كه  شما پشتيبان  آنها هستيد، آيا اين  مساله  صحت  دارد؟خاتمي  گفت : نه ، اين  مطلب  صحت  ندارد . من  داراي  فكر و انديشه اي  هستم  واز فكر خويش  دفاع  خواهم  كرد اگر كسي  طرفدار اين  فكر است ، به  اين  معناست كه  من  او را قبول  دارم  و اگر كسي  طرفدار اين  فكر نباشد، به  او احترام مي گذارم  اما او را قبول  ندارم .
رئيس  قوه  مجريه  همچنين  درخصوص  گام هاي  برداشته  شده  براي  بهبود روابط ايران  و مصر گفت : روابط تهران  - قاهره  خوب  است . هيچ  عجله اي  در كار نيست و اميدواريم  مسائل  دو كشور با حفظ منافع  ايران  و مصر حل  شود.
خبرنگاري  درباره  اظهارات  مقامات  آمريكايي  درباره  ايران  سئوال  كرد كه خاتمي  در جواب  گفت : آمريكايي ها همچنان  اتهامات  خود عليه  ايران  رامطرح  مي كنند.

اعتراض دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
اعتراض جمعي از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در مورد برگزاري انتخابات انجمن اسلامي، ظهر ديروز به درگيري منجر شد.
به گزارش ايرنا، از مشهد اين درگيري به دنبال اعتراض شنبه شب اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفت.
بر پايه اين گزارش، ظهر ديروز حدود ۴۰ نفر از دانشجويان معترض با خواندن شعر «يار دبستاني من» وارد ساختمان دانشكده علوم اداري دانشگاه فردوسي مشهد شدند و با دانشجويان طرفدار «طيف علامه» و «شيراز» درگير شدند.
دانشجويان دانشگاه فردوسي روز شنبه نيز تحصن كرده بودند.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
شهري
ورزش
ورزش جهان
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   يادداشت   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |