سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۳۶۱ - Apr 27, 2004
رييس جمهوري:
اشتغال مهمترين، حساس ترين و فوري ترين دغدغه كشور است
005499.jpg
گروه اقتصادي: رييس جمهوري در مراسم معرفي كارگران نمونه گفت: اشتغال مهترين، حساس ترين و فوري ترين دغدغه كشور است.
سيد محمد خاتمي در اين مراسم با اشاره به اين كه اقتصاد پويا و توانمند لازمه دفاع از استقلال، تماميت ارضي و شأن والاي ملت ايران است، خاطرنشان كرد: نيروي انساني كارآمد، علم و فناوري، منابع مادي، مديريت و اطلاعات كافي از عوامل مهم موردنياز براي داشتن يك اقتصاد قوي و توانمند است.وي در ادامه اظهارداشت: امروز ازنظر ظرفيت نيروي انساني و استعداد حتي از كشورهاي توسعه يافته نيز جلوتر هستيم و بايد قدر اين نيروي مستعد را دانست و زمينه هاي رشد آن را فراهم كرد.
رييس جمهوري با اشاره به اين كه نظام سرمايه داري بسياري از سازوكارهاي خود را اصلاح كرده و خيلي جاها به نفع كار و نيروي كار حركت كرده خاطرنشان كرد: مهم اين است كه بايد در عرصه اقتصاد مساله عدالت را ازبين نبريم و ما به عنوان مسلمان بايد روي عدالت پافشاري كنيم و عدالت همان معناي عام است كه هركسي و هر ذي حقي حق خود را بگيرد.
وي افزود: در اين عدالت است كه كار و كارفرما و سرمايه جايگاه خود را دارد. كارگر بايد كار كند و كارايي خود را نشان دهد و از سوي ديگر بايد امنيت شغلي داشته و با آبرومندي بتواند زندگي كند.
واقعي كردن دستمزدها
در اين مراسم وزير جديد كار و امور اجتماعي نيز با اشاره به ارتقاء سطح معيشت نيروي كار گفت:  واقعي كردن دستمزد كارگران از مهمترين برنامه هاي وزارت كار است.
ناصر خالقي افزود: پايين بودن سهم نيروي كار از محصول ملي نشانگر نارسايي در نظام توزيع درآمد است و دولت با تصويب طرح واقعي كردن دستمزدها درصدد جبران آن است.وي خاطرنشان كرد: در سال ۸۱ از كل فرصت هاي شغلي اعلام شده، ۹۳ درصد مربوط به بخش خصوصي بوده است.در پايان اين مراسم كه همزمان با هفته كارگر برگزار شد با اهداي لوح يادبود از ۱۴ كارگر نمونه كشور قدرداني شد.

فرودگاه امام در انتظار آغاز كار
گروه اقتصادي: در حالي كه تاخيرهاي پياپي در آغاز كار فرودگاه امام ، پس از افتتاح رسمي آن، همچنان بر اين فرودگاه سايه افكنده است ديروز قائم مقام مجري اين طرح اعلام كرد: اين فرودگاه در روز ۱۹ ارديبهشت با پرواز هواپيمايي امارات فعاليت خود را آغاز مي كند.
وي تاكيد كرده است كه هيچ مشكلي وجود ندارد و پيمانكار سوخت رساني تاكنون دو تانكر سوخت رساني را آماده كرده است.
وي همچنين در گفتگو با ايسنا از استقرار همه ارگان ها در اين فرودگاه خبر داد.
فرودگاه امام كه طرح آن از ۳۰ سال پيش در دست تهيه و اجرا است به عنوان مركز تبادل هوايي منطقه طراحي شده بود كه با تاخير طولاني در افتتاح آن ،فرودگاه دبي در امارات متحده عربي جايگزين ايران و اين فرودگاه شد.
يك پرواز شركت هواپيمايي امارات متحده عربي قرار است در روز ۱۹ ارديبهشت در اين فرودگاه به زمين بنشيند و عمليات پروازهاي خارجي به تدريج و طي چند ماه آينده با پرواز ديگر شركت هاي هواپيمايي از جمله هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به اين فرودگاه انتقال يابد.

يادداشت
كليدتوسعه
ردپاي«توسعه» در اغلب كتبي كه با موضوع اقتصادي نوشته شده اند مشاهده مي شود به طوري كه برخي اولين كتاب علم اقتصاد يعني «ثروت ملل» آدام اسميت را تئوري توسعه دانسته اند. با اين وجود اين سؤال اساسي همواره پيش  روي نظريه پردازان اقتصادي و اجتماعي بوده كه عامل توسعه چيست، جواب به اين پرسش در هر برهه اي از زمان به زايش يك مكتب جديد اقتصادي منجر شده است. براي دهه هاي متمادي سرمايه فيزيكي عامل توسعه به حساب مي آمد به نحوي كه موتور محرك اقتصاد پس انداز و سرمايه معرفي مي شد. با ورود سرمايه انساني سرمايه هاي فيزيكي تا حدودي تحت تاثير قرار گرفت، هر چند كه اهميت آن به هيچ وجه ناديده گرفته نشده اما توجه به سرمايه انساني نيز با ورود بحث سرمايه اجتماعي Social Capital تا حدود زيادي رنگ باخت.
اگر تا دهه ۸۰ ميلادي اين سرمايه فيزيكي بود كه عامل توسعه به حساب مي آمد در دهه ۹۰ سرمايه انساني جايگزين آن شد و در سالهاي اخير سرمايه اجتماعي نقش مهمي در مفاهيم توسعه به عهده گرفته است.
سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه ها حاصل تعاملات گروهي و اجتماعي بود و افزايش آن موجب پايين آمدن هزينه اداره جامعه و هزينه مراحل توسعه مي شود، زيرا در يك تعريف مختصر مي توان گفت: سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي جامعه گرديده و هزينه مبادله و ارتباطات را كم مي كند.
هر چند سرمايه اجتماعي داراي شاخصه هاي مختلفي است، اما شايد مهمترين شاخصه  آن نوع نگاه به انسان در يك سيستم باشد، اين شاخصه در سطح جامعه به اعتماد متقابل دولت و مردم و در يك بنگاه اقتصادي به روابط كارگر و كارفرما و جايگاه كار و سرمايه در فرآيند توليد بازمي گردد. هر ساله با فرا رسيدن روز كارگر از كارگران نمونه كشور تقدير مي شود. قراردادن روزي به عنوان كارگر و تقدير از كارگران نمونه به نظر حركتي در جهت حفظ و ارتقاي «سرمايه اجتماعي» مي باشد اما اگر اين گام اولين قدام براي توجه به سرمايه اجتماعي نباشد مسلما تا پايان راه فاصله بسيار است.

گفت وگوي امروز
پيشنهاد ادغام وزارتخانه ها
گروه اقتصادي: با بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد ادغام وزارتخانه هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي و وزارتخانه هاي تعاون و كار و امور اجتماعي مطرح و در اين كميسيون تصويب شده. اين پيشنهاد موجب اظهارنظرهاي موافق و مخالف در خصوص اين ادغامها و آثار و نتايج آن شده است.با محمد باقر نوبخت حقيقي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي پيرامون ضرورت و اهداف اين پيشنهاد گفت وگو كرده ايم.
***
* ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو و كار و تعاون را در راستاي كوچك سازي حجم دولت تا چه حد ضروري مي دانيد؟
- اين پيشنهاد ادغام فاقد يك پشتوانه كارشناسي است و مي توانم بگويم حداقل در جايي گزارش تحقيقي را مبني بر اين كه بايد براي بهبود بهره وري نظام اداري كشور از طريق ادغام وزارتخانه ها اقدام كرد يا اين شكل اصلاح ساختار ضروري است، مطالعه نكرده ام و كسي از پيشنهاددهندگان نيز كه پيشنهاد آنها در كميسيون تلفيق رأي آورد چيزي در اين خصوص ارائه نكردند. هر چند در قالب برنامه پنج ساله چهارم بايد حداقل ۳۰ درصد رشد اقتصادي را از محل افزايش بهره وري داشته باشيم يعني بايد از رشد ۸ درصدي پيش بيني شده ۵/۵ درصد از طريق سرمايه گذاري هاي جديد و ۵/۲ درصد از محل سرمايه گذاري هاي انجام شده و بهبود روش در آنها تأمين شود. نمي دانم براي اينكه بهره وري را افزايش دهيم لزوما نيازمند اصلاح ساختار هستيم يا به وسيله بهبود روش مي توانيم اين كار را انجام دهيم، ضمن اينكه نگراني هايي وجود دارد مبني بر اينكه گرچه دو دستگاه اجرايي بزرگ مانند نفت و نيرو هر دو در حوزه انرژي فعال هستند اما با توجه به تفاوت و تمايز ذاتي فعاليت هاي اين دو وزارتخانه كه هر كدام به يك بخش معطوف است و وزارت نفت در رابطه با مسايل استخراج، اكتشاف، پالايش و صادرات فعال بوده در حالي كه وزارت نيرو در ارتباط با تأمين آب، برق، سدسازي و فعاليت هايي از اين قبيل عمل مي كند، به نظر مي رسد با سپردن اين دو وزارتخانه در قالب وزارتخانه واحد به يك مدير سبب ايجاد كاري بسيار سنگين براي او مي شويم ضمن اينكه در خصوص نگراني هايي كه به علت عدم هماهنگي در اين وزارتخانه ها وجود دارد بايد توجه داشته باشيم كه شوراي عالي انرژي به تأييد و تصويب رسيده و هم اكنون فعال است كه مي توانيم هماهنگي مورد نياز در بخش انرژي را از طريق اين شورا ايجاد كنيم اما حوزه هاي اجرايي را از هم منفك كنيم تا بشود براي پروژه هاي بزرگ نفتي و سدسازي از دو مسير مختلف و با تقسيم كار پيش رفت.
* تجربه ادغام وزارت جهاد و كشاورزي و صنايع و معادن را تا چه حد در كاهش حجم دولت موثر مي دانيد؟
- از آنچه در خصوص ادغام وزارتخانه ها صورت گرفته تاكنون هيچ گزارش علمي و كارشناسي ارائه نشده يا اينجانب اطلاعي از آن ندارم تا به استناد آن نسبت به ادغام ساير وزارتخانه ها ديدگاه مثبتي داشته باشم. به فرض اينكه ادغام وزارت صنايع و معادن و جهاد و كشاورزي نيز نتيجه داده باشد معلوم نيست كه ادغام وزارت نفت و نيرو نيز به مثابه ادغام وزارتخانه هاي مذكور باشد و درست است كه نفت و نيرو هر دو در بخش انرژي فعال هستند ولي حوزه فعاليت كاملا متفاوتي دارند.

طرح كارشناس پذيرش در نمايندگي هاي ايران خودرو
گروه اقتصادي: مدير دفاتر منطقه اي معاونت فروش و خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو اعلام كرد: طرح استقرار «كارشناس پذيرش» در شبكه نمايندگي هاي مجاز اين شركت آغاز شد.
وي گفت: اين طرح با هدف كاهش زمان انتظار و افزايش رضايت مشتريان اجرا مي شود.

شل و توتال براي حضور در بخش گاز ايران اميدوارند
گروه اقتصادي: معاون مديرعامل توتال ايران و چارلز واتسون مدير بازرگاني منطقه خاورميانه، جنوب آسيا و آفريقاي شركت گاز و نيروي شل هر دو در اظهارات جداگانه اي از مذاكره براي عقد قرارداد بهره برداري گاز در ايران خبر داده اند.معاون توتال در گفتگوي تلفني با نيويورك تايمز اعلام كرد كه مذاكرات در حال انجام است و تأكيد كرد كه زمان مشخصي براي امضاي قرارداد هنوز تعيين نشده است.
چارلز واتسون در حاشيه همايش صادرات گاز ايران كه ديروز پايان يافت افزوده است، شل به ايجاد تأسيسات تبديل گاز طبيعي به گاز مايع علاقه مند است و اميدوار است كه با شركت ملي نفت ايران در زمينه طرح هاي بازيافت نفت نيز همكاري كند.

براي حل اختلاف گاز با ايران تركيه مراجعه به يك دادگاه بين  المللي را پيشنهاد كر
براي حل اختلاف گاز با ايران تركيه مراجعه به يك دادگاه بين  المللي را پيشنهاد كرد
گروه اقتصادي: مقامهاي تركيه در ادامه تلاشهاي اخير براي تجديدنظر در قرارداد گاز با ايران، پيشنهاد جديدي براي حل اختلاف با ايران مبني بر مراجعه و توسل به يك دادگاه بين المللي مطرح كرده اند.
مديرعامل شركت خطوط نفتي تركيه، در خبرگزاري داوجونز با تاكيد مجدد بر اينكه گاز طبيعي ايران از كيفيت مرغوبي برخوردار نيست، گفته است: دادگاه بين المللي راهكار مناسبي براي حل اختلاف با ايران است. اين خبرگزاري به نقل از جوادي، مديرعامل شركت صادرات گاز ايران مدعي است كه تهران اين راهكار را به رسميت نمي شناسد. وي افزوده است، تركيه با بهره گيري از ناهماهنگي بين  ايران و روسيه در صدد كاهش قيمت گاز وارداتي از ايران است.
وزير نفت در واكنش به پيشنهاد مقام ترك بدون اينكه آن را برخلاف قرارداد منعقده بداند، به خبرگزاري داوجونز گفته است: تركيه به دليل نداشتن استدلالهاي قابل قبول و مستند، نفعي از دادگاه بين المللي نخواهد برد و ادعاهاي آنكارا در اين دادگاه به اثبات نخواهد رسيد.
تركيه پيش از اين مراجعه به راه حل داوري كه در متن قرارداد پيش بيني شده است را مطرح ساخته بود.

رئيس جمهوري
استعفاي ستاري فر را پذيرفت
گروه اقتصادي: پس از چندين بار انتشار شايعه استعفاي محمد ستاري فر در دوره حضور خود در سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز با انتشار نامه سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري مشخص شد كه وي به زودي جاي خود را به فرد ديگري خواهد سپرد.
در دو هفته گذشته بحث ترميم كابينه و تغيير دو وزير به ويژه طهماسب مظاهري وزير اقتصادي و دارايي تا حدي جو اقتصادي كشور را ناپايدار كرده بود، پس از مشخص شدن جانشين مظاهري اكنون دست  اندركاران و فعالان اقتصادي در انتظار تحولات ناشي از حضور صفدر حسيني در راس وزارت اقتصاد و دارايي هستند.
با توجه به نامه رئيس جمهوري انتظار مي رود كه تا حدود ده روز ديگر و پس از پايان تصويب لايحه برنامه چهارم در مجلس شوراي اسلامي جانشين محمد ستاري فر نيز معرفي شود.
عليرغم تغيير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با توجه به تصويب لايحه بودجه سال جاري و برنامه چهارم تغيير ستاري فر تنش خاصي در اقتصاد كشور ايجاد نخواهد كرد، اما تحولات احتمالي ناشي از حضور وزير جديد اقتصاد و دارايي در سطح مديران اين وزارتخانه مي تواند در بخش  هاي گوناگون اجرايي به ويژه بازار پول و سرمايه تحولاتي ايجاد كند.
بايد منتظر بود و ديد از امروز كه صفدر حسيني به طور رسمي بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي تكيه مي زند چه تحولي رخ خواهد داد و واكنش بخش هاي اقتصادي به اين تحولات چگونه خواهد بود.

بورس
آخرين قيمت
تعدادسهام معامله شده
نام شركت
۵۴۸
۱۱,۵۱۱
پتروشيمي آبادان
۳۴۰
۷,۱۵۷
طيف سايپا
۱۸۴
۳,۸۶۸
سرمايه گذاري توس گستر
۳۳۷
۷,۰۹۱
آلومينيوم پارس
۱۸۲
۳,۸۳۲
ماشين آلات تراكتورسازي
۶۱۵
۱۲,۹۲۸
آلومتك
۱۲۷
۲,۶۷۵
ساختمان اصفهان
۱۴۰
۲,۹۵۲
درين كاشان
۱۴۳
۳,۰۱۲
آبگينه
۱۲۸
۲,۷۰۵
تكنو تار
۲۱۰
۴,۶۱۲
سرمايه گذاري بازنشستگي
۴۳۵
۹,۵۶۵
فرآوري مواد معدني
۲۶۱
۵,۷۵۸
ساسان
۶۲
۱,۴۳۲
فارسيت دورود
۱۳۶
۳,۲۸۵
آذرآب
۱۰۰۹
۲۴,۶۱۶
خدمات انفورماتيك
۲۰۱
۵,۳۵۱
نورد آلومينيم
۱۱۴
۳,۲۱۲
ماشين سازي اراك
۸۹
۲,۶۱۵
سرمايه گذاري صنعت نفت
۱۴۱
۵,۶۷۷
سرمايه گذاري ساختمان
۱۸۳
۷,۹۹۴
سرمايه گذاري بانك ملي
۶۷
۲,۹۵۳
سرمايه گذاري پتروشيمي
۱۶۷
۷,۷۴۲
صنايع شيميايي
۷۲
۴,۲۶۷
پارس توشه
۷۶
۴,۵۴۹
كمباين ايران
۲۸
۱,۶۹۷
توسعه صنعتي
۳۷۴
۲۵,۲۰۲
سيمان بجنورد
۱۷۹
۱۲,۷۷۴
سايپا آذين
۴۸
۳,۶۸۶
نيروترانس
۱۰۰
۹,۶۹۸
پتروشيمي خارك
۱۸۵
۲۰,۱۴۵
صنعتي دريايي(صدرا)
۱۱۳
۱۲,۲۹۱
تراكتورسازي
۹
۱,۰۶۲
صنعتي پيام
۲۴
۲,۹۳۶
سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۴۹
۶,۲۳۲
گروه بهمن
۱۴
۱,۸۷۴
سرمايه گذاري ملت
۱۶
۲,۷۶۵
مهرام
۲۲۰
۳۷,۸۶۳
گاز لوله
۱۳
۲,۴۶۴
سرمايه گذاري بيمه
۱۶۴
۳۴,۶۶۵
سيمان فارس و خوزستان
۱۴
۲,۹۸۴
محور سازان
۸
۱,۸۱۳
سالمين
۴۷
۱۱,۹۷۷
روزدارو
۱۰
۳,۴۹۰
توكا فولاد
۱۹
۷,۱۷۶
لبنيات پاك
۱۷
۶,۲۹۴
مارگارين
۶
۲,۶۵۸
لاميران
۴
۱,۸۸۷
ايران تاير
۹
۴,۶۶۴
صنعت و معدن
۴
۲,۷۷۲
قطعات فولادي
۴
۳,۲۲۱
سپنتا
۳
۲,۸۲۳
روغن نباتي پارس
۳
۲,۶۹۵
لاستيك كرمان
۳
۵,۰۱۸
شهد ايران
۷
۱۱,۸۵۶
فولاد كاويان
۱
۱,۹۲۷
آبسال
۴
۸,۱۰۸
ايران ياسا
۱
۱,۹۰۵
گلتاش
۱
۲,۳۲۵
سامان گستراصفهان
۱۱
۴۳,۷۲۲
سيمان شاهرود
۱
۴,۴۲۸
شيشه قزوين
۶
۴۲,۱۶۴
سيمان خزر
۴
۳۳,۲۵۵
سيمان اردبيل
۴-
۵۸,۰۸۶
سيمان بهبهان
۳-
۲۳,۴۹۰
سيمان خاش
۱-
۹,۳۳۷
داروسازي اكسير
۱-
۱۴,۴۹۱
دارو پخش

قيمت طلا و ارز
نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۹۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۶۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۵۷۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۵۶۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۱۳۸

اقتصادي
اجتماعي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
بورس
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |