يكشنبه ۸ شهريور ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۴۸۱
به جز خربزه، هندوانه، خيار، ميوه زير هزارتومان در مغازه هاي ميوه فروشي وجود ندارد
رسما بگوييد ميوه نخوريم
باورتان مي شود توليد ميوه در ايران خيلي بيشتر از مصرف شهروندان است؟ سرانه مصرف ميوه و تر بار كشور ۷۹/۲۶۲ كيلوگرم است. يعني به طور متوسط متوسط هر نفر سالانه ۲۶۳ كيلوگرم ميوه و سبزي و اين جور چيزها را مصرف مي كند. البته حواستان هم باشد اين آمار مربوط به سال هاي گذشته است و گرنه امسال معلوم است كه اين آمار خيلي كم مي شود
014577.jpg
محمد جباري 
رستمي مي خواهد تا براي يكبار هم كه شده غول سفيد و خوش بر و روي اين گراني ها و دلالي ها را ازبين ببرد. ولي رستم هم سال هاست در داخل كتاب ها دارد خاك مي خورد.
اين گزارش نياز به هيچ مقدمه اي ندارد. مشكلي است كه مدت هاست همه با آن درگير هستند و سر و صداي همه هم درآمده است و هيچ اتفاق خاصي هم نيفتاده. موضوع خيلي ساده و معمولي است اينقدر معمولي كه هيچ كس كاري براي آن نمي كند و اگر كاري هم مي كند اتفاقي نمي افتد. اصلا مگر اهميتي هم دارد؟
اينكه ميوه گران شده و ديگر كسي به سادگي طعم خوش ميوه ها را حس نمي كند، مگر اهميتي دارد؟ اينكه بچه هاي كوچك وقتي از جلوي ميوه فروشي رد مي شوند با حسرت به ميوه هاي رنگارنگ نگاه مي كنند، مگراهميتي دارد؟
اينكه پدر و مادري جلو بچه هايش شرمنده شوند مگر اهميتي دارد؟ اينكه شوهري از همسرش خجالت بكشد مگر اهميتي دارد؟ اينكه به جز خربزه، هندوانه، خيار، ميوه زير هزارتومان در مغازه هاي ميوه فروشي وجود ندارد،مگر اهميتي دارد؟ اينكه مردم بايد به خريد ميوه هاي درهم و نه چندان مرغوب ولي ارزان ميدان هاي ميوه و تره بار رضايت بدهند مگر اهميتي دارد؟ اينكه... اين جمله ها را تا ابد مي توان ادامه داد اما چه فايده؟
باورتان مي شود توليد ميوه در ايران خيلي بيشتر از مصرف شهروندان است؟ سرانه مصرف ميوه و تره بار كشور ۷۹/۲۶۲ كيلوگرم است. يعني به طور متوسط متوسط هر نفر سالانه ۲۶۳ كيلوگرم ميوه و سبزي و اين جور چيزها را مصرف مي كند. البته حواستان هم باشد اين آمار مربوط به سال هاي گذشته است و گرنه امسال معلوم است كه اين آمار خيلي كم مي شود.
اين ميزان مصرف هر قدر هم كه زياد باشد، از توليد ميوه بيشتر نيست. در هر جاي ديگري اين شرايط وجود داشت نتيجه اول آن ارزان بودن و فراوان بودن آن محصول بود. ولي اينجا قضيه برعكس است، يكدفعه ميوه مي شود گرانترين بخش هزينه خانوار و آرزوي يك دل سيرآلو زرد و گيلاس و هلو خوردن مي ماند بر دل همه. اگر خانواده اي هم دل به دريا بزند و براي مصرف خودشان ميوه بخرند،  خوردنش بيشتر به يك عذاب شبيه است. هر دانه ميوه كه دردهان فرو مي بري، وقتي ياد قيمتش مي افتي همه لذتش از حلقت بيرون مي زند.
شغل سياه
زياد هم كشاورز و باغدار از همه جا بي خبر را لعن و نفرين نكنيد. البته شما هم مي دانيد كه از اين قيمت گران چيز زيادي نصيب آنها نمي شود. چون آنها با قيمت ناچيزي ميوه هاي خودشان را به دلال ها مي فروشند. نام اين دلال  كه مي آيد آدم حسابي از كوره در مي رود. كشاورز و باغدار يك سال زحمت بكشد بعد پولش را اين دلال ها بخورند. هم خون باغدار بيچاره را توي شيشه مي كنند و هم خون ما را و حسابي هم كيف دنيا را مي كنند.
اين دلالي مخصوص كشورهايي است كه از نظام توزيع درست و حسابي برخوردار نيستند و نظارت كافي هم وجود ندارد.
يعني تا اين ميوه بخواهد از فلان شهر به تهران بيايد اينقدر دست به دست مي شود كه ميوه كيلويي ۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان خريداري شده، كيلويي ۲هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد. معمولا واسطه ها ودلالان محصول را به ميدان هاي اصلي شهر انتقال مي دهند و در اختيار عمده فروشان قرار مي دهند. قبل از اين انتقال هم ممكن است بين خود دلال ها هم چند بار مبادله صورت بگيرد.
تازه وقتي ميوه به دست عمده فروش مي رسد، باز هم سروكله دلال ها پيدا مي شود. آن هم براي رساندن اين ميوه ها به دست خرده فروش ها، يعني همان مغازه هاي ميوه فروشي محله. يعني هرچقدر تعداد اين دلال ها بيشتر شود، ميوه هم گرانتر در مغازه ها خودنمايي مي كند.
ميوه خارج هم گران است!
جمله بالا را كه خوانديد زياد ذوق زده نشويد. گراني آنها به خاطر چيزهاي ديگر است. در كشورهاي پيشرفته هم كه از سيستم توزيع و نظارت مناسبي برخوردار هستند، گاهي اوقات قيمت مصرف كننده ۴برابر قيمت توليد كننده است. ولي مي دانيد اين اختلاف قيمت از كجا مي آيد؟ اين اختلاف قيمت به علت هزينه هايي است كه براي بهتر عرضه كردن ميوه انجام مي      شود. كارهايي مثل درجه بندي، بسته بندي و ... حتما ميوه فروشي هاي خارجي را در فيلم ها ديده ايد. ميوه هاي درجه يك در بسته هاي خوشگل جاخوش كرده اند و مشتري هم اصلا ناراحت نيست كه اين همه پول بابت ميوه مي دهد، چرا كه ميوه را با بهترين كيفيت تحويل مي  گيرد. ميوه درجه يك قيمت خودش را دارد و ميوه درجه دو و سه نيز قيمت خودش را. ولي در بازار ميوه و تره  بار ايران هيچ معيار مشخصي براي درجه بندي ميوه وجود ندارد. همين جوري مي شود كه وقتي مثلا هلو مي شود كيلويي ۲هزار تومان هر نوع هلويي را با همين قيمت مي فروشند. در ميدان هاي ميوه و تره بار تهران سعي كرده اند چنين درجه بندي را رعايت كنند. ولي وقتي هيچ استاندارد مشخصي وجود ندارد، اين درجه بندي ها به چه دردي مي خورد؟ هر ميوه فروشي به دلخواه خودش ميوه اش را درجه يك مي  داند و با قيمت گران مي  فروشد. از بسته بندي و اين چيزها هم كه اصلا نپرسيد. بعد از ۸۰۰ سال هنوز جعبه هاي چوبي مهمترين وسيله نقل و انتقال ميوه ها هستند. جعبه هايي كه هم از نظر بهداشتي خطر دارند، هم باعث از بين رفتن ميوه ها مي  شوند. معلوم است كه وقتي اين ميوه ها با اين جعبه ها از اين شهر به آن شهر مي  روند و از وسايل حمل و نقل مجهز به سيستم هاي سردخانه هم استفاده نمي   شود، نتيجه مي  شود اينكه از ۵ كيلو ميوه، ۴ كيلو خراب و له شده و غيرقابل خوردن است. يعني همان وضعي كه براي ميدان هاي ميوه و تره  بار و ميوه هاي ارزان آنجا حاكم است. براي اينكه يك كيلو ميوه درست و حسابي داشته باشيد بايد چند كيلو ميوه بخريد و اين زياد با خريدن يك كيلو ميوه و لي گران از مغازه نزديك خانه فرقي ندارد. آنجا مجبوري هرچه ميوه فروش ريخت در هم و برهم را تحويل بگيري ولي حداقل در مغازه آدم ميوه اي را كه دوست دارد جدا مي كند و با او با احترام هم برخورد مي كنند.
اين احترام قضيه جدي است كه در «ارزان فروش هاي» شهر ما از ياد رفته. كسي كه مي خواهد يك جنس ارزانتر بخرد كه نبايد با او اين چنين برخورد شود. ميوه درست و حسابي كه به او نمي دهند و احترام به مشتري و از اين جور چيزها هم كه ديگر هيچ. مجبوري راه طولاني را بروي تا به ميدان بررسي و بعد اين بي احترامي ها را هم تحمل كني و بعد تو مي ماني و يك بار سنگين كه اگر ماشين نداشته باشي، دردسرت تازه شروع شد. خب، همه اينها ممكن است باعث شود آدم اصلا بي خيال خريد از اين ميدان ها شود، ولي خب قيمت گران ميوه هاي مغازه ها را چه كند؟اما اگر كمي با وضع اين ميدان ها آشناباشي ، خواهي ديد كه سرپرست ميدان و نظارت بر ميوه فروش ها چنان دقيق و جدي است كه كوچكترين شكايتي را به سرعت و دقت رسيدگي مي كنند. احتمالا  باور نداريد ولي اگر يك بار ميوه فروش به خواست شما توجه نكرد و شما به دفتر ميدان مراجعه كرديد،ديدگاهتان تغيير خواهد كرد.
خيلي ها اصلا بي خيال ميوه خوردن مي شوند و بعضي ها هم فقط وقتي ميهماني بيايد و بعضي ها هم خودشان را با همان ميوه هاي درب و داغان سرگرم مي كنند.
حرف زياد است. گزارش هاي زيادي نوشته شده و مصاحبه ها و سخنراني هاي زيادي انجام شده و قول ها و وعده و وعيدهاي زيادي هم داده شده. در اين فاصله چند كانتينر عرضه مستقيم ميوه و تره بار در نقاط مختلف شهر افتتاح شده... ولي آنچه كه مردم مي بينند چيز ديگري است. هنوز ميوه ها گران است و كيلويي ۲ هزار تومان و ۳ هزار تومان به رقم عادي براي ميوه فروش ها تبديل شده. هنوز وقتي بحث ميوه بشود، داغ دل همه تازه مي شود. سازمان تعزيرات هم كه طبق قانون، كاري نمي تواند بكند البته بعضي ها سرمازدگي ميوه ها در اوايل بهار را يكي از عوامل كاهش ميوه و گراني ميوه مي دانند درست هم مي گويند. سرما بهانه اي مي شود براي گراني بيشتر ميوه كه انگار نمي خواهد دست از سر اين مردم بردارد. كم كم ميوه هاي تابستاني هم تمام مي شود و ميوه هاي زمستاني از راه مي رسند و اميدواريم گراني هم با ميوه هاي تابستاني برود؛ آرزويي كه خيلي بعيد به نظر مي رسد. فقط يك چيز خطابي به مسوولان: در همايش بعدي و جلسه هاي بعدي وقتي داريد درباره گراني ميوه بحث مي كنيد، حرف مي زنيد، سخنراني مي كنيد و مصاحبه مي كنيد، وقتي چشمتان به ميوه هاي روي ميز افتاد يك لحظه به ياد آن خانواده بيفتيد كه ديگر نمي دانند چطوري بهانه هاي بچه هايشان را براي خوردن ميوه جمع و جور كنند و به او وعده سر خرمن بدهند. يك لحظه خودتان را جاي آن پدر شرمنده بگذاريد كه نمي داند نگران اجاره سر ماه و كرايه ماشينش باشد يا تغذيه بچه ها و خريدن گوشت و ميوه. به ياد آن بچه اي بيفتيد كه با اين وضع نخوردن ميوه معلوم نيست چقدر كمبود ويتامين دارد، به ياد... اين شاهنامه سر دراز دارد. رستمي مي خواهد تا براي يك بار هم كه شده غول سفيد و خوش بر و روي اين گراني ها و دلالي ها را ازبين ببرد، ولي رستم هم سال هاست در داخل كتاب ها دارد خاك مي خورد.

دزدگير
هرچه در داريد قفل كنيد!
014589.jpg
در مطلب قبل تعدادي از موارد ايمني براي پيشگيري از سرقت از منزل را گفتيم. امروز چند نكته ديگر:
- وقتي مي خواهيد از خانه خارج شويد تنها در خروجي را قفل نكنيد. بلكه تمام درهاي داخل منزل و هال، اتاق ها، آشپزخانه، حمام و... را قفل كنيد. فايده اين كار را هم حتما مي دانيد. چون جناب دزد تا قفل يك در را باز كند با در بسته ديگري روبه رو مي شود و همينجور وقتش تلف مي شود و اعصابش هم حسابي به هم مي ريزد. شماكه دوست نداريد دزدها با خيال راحت از خانه شما دزدي كنند؟
- وقتي خانه جديدي خريديد يا اجاره كرديد حتما قفل هاي در اصلي منزل جديد را عوض كنيد. شما صاحب قبلي خانه و اطرافيان او را به خوبي نمي شناسيد. ممكن است يكي از همين كساني كه كليد اين خانه را داشته، به فكر دزدي بيفتد و خانه شما اولين جايي است كه به فكرش مي رسد. خرج تعويض قفل، هزينه چنداني براي شما ندارد ولي همين سهل انگاري ممكن است كلي ضرر به جيب شما وارد كند.
- هركسي دم خانه شما آمد و گفت مي خواهد بيايد تو، راهش ندهيد! اينجوري نگاه نكنيد كه مگر ما ساده ايم كه هركسي را به داخل راه دهيم. شماها ساده نيستيد ولي دزدها گاه زرنگ هستند. آنها به بهانه هاي مختلف مثل آب خوردن، دستشويي رفتن، استراحت كردن و با قيافه هاي مختلف مثل فالگير و رمال و گدا به در خانه شما مي آيند و با زبان چرب و نرمشان هركس را ممكن است فريب دهند.
- كليد منزل خود را به افراد غيرمطمئن ندهيد. اينكه ديگر نياز به توضيح ندارد.
- به هيچ عنوان بدون شناسايي افراد، اقدام به بازكردن در نكنيد.
- مي توانيد داخل درهاي آپارتمان از اين چشمي هايي كه اين روزها در همه جا پيدا مي شود كار بگذاريد. اگر هم خيلي باكلاس هستيد و پول هم داريد، آيفون تصويري بگذاريد. هركدام از اينها را هم نداشتيد، از صداي طرف، او را بشناسيد. به بچه ها هم حتما اين مورد را تذكر دهيد. قصه شنگول و منگول و حبه انگور را كه يادتان هست؟ نمي خواهيد كه كودك شما در را به روي آقا گرگه باز كند؟

تعميرگاه
ترمز اي.بي.اس
014580.jpg
نادرسياه پوش -چند وقتي است كه در تبليغات مربوط به خودروهاي توليد و مونتا ژ داخل به اين كلمه ها برمي خوريم «مجهز به ترمز.» ABS اصلا مي دانيد اين ABS چه چيزي هست و چه خدمتي را در هنگام رانندگي براي ما انجام مي دهد؟
جاده خيس است و باران تندي مي بارد، شما با خودروي خود در حال حركت با سرعت حدود ۱۰۰ كيلومتر در ساعت هستيد. ناگهان سر و كله مانعي بر سر راه پيدا مي شود. ترمز را فشار مي دهيد و فرمان را به سمتي مي گردانيد. اما ماشين شما دارد سر مي خورد و بدون عكس العمل به جهت پيچيدن فرمان، به مسير ديگري دارد مي رود. ماشين شما بدون كنترل درحال حركت و ليزخوردن است و اگر شما راننده باتجربه اي باشيد، ترمز را رها مي كنيد تا چرخ آزاد شده و خودرو تحت كنترل شما درآيد. ولي اگر اين كار را انجام ندهيد، يك تصادف درست و حسابي درانتظار شماست.
عدم عكس العمل به جهت فرمان در اين موارد بدين علت است كه چرخ هاي متصل به فرمان اتومبيل جهت حركت آنرا توسط غلتش چرخ درجهت دلخواه راننده تامين مي كنند و چنانچه اين غلتش ازبين برود و چرخ قفل شود ديگر حركت به جهت حركت فرمان ميسر نيست.
اكثر رانندگان اين قضيه را نيز تجربه كرده اند كه چنانچه در حالت ترمزگيري فشار روي پدال ترمز تا حد قفل شدن چرخ ها زياد باشد خط ترمز طولاني تر خواهد شد.
براي رفع مشكلات مطرح شده، كمپاني دايملر بنز پس از سال ها تحقيقات سيستمي را به صورت اضافي روي ترمزهاي خودروهاي توليد خود نصب كرد كه نام ترمز ضدبلوكه (قفل) يا ABS بود كه ازكلمات Antil Lock Break System گرفته شده بود. سيستم ABS در واقع يك سيستم اضافي براي ترمز است كه در شرايط عادي و ترمزگيري هاي معمولي و با فشار كم تاثير و دخالتي در كار ترمز نداشته و از مدار خارج است و تنها زماني وارد مدار ترمزي مي  شود كه يك يا همه چرخ ها به علت ترمزگيري محكم به حالت قفل شدن رسيده، از غلتش باز ايستند.
حال ببينيم اگر در همان حالت اول و جاده باراني خودروي شما داراي سيستم ترمز ABS بود چه اتفاقي رخ مي  داد؟
شما با سرعت ۱۰۰ كيلومتر در حال حركت هستيد كه سروكله مانعي جلو راه شما پيدا مي شود. ناگهان پدال ترمز را با تمام قدرت فشار مي  دهيد. چرخ ها قفل مي  شود و حسگرهاي قفل شدن چرخ، قفل شدن آنها را در چند صدم ثانيه به كامپيوتر دستگاه اطلاع مي دهند. (قفل شدن مي  تواند مربوط به يك چرخ يا تمامي آنها باشد). سيستم ABS اجازه قفل شدن و از غلتش افتادن چرخ ها و در نتيجه عدم فرمانپذيري را به خودروي شما نمي دهد. اين اتفاق مي تواند روي زمين هاي خشك و خاكي نيز از طولاني تر شدن خط ترمز جلوگيري كند. از معايب سيستم ABS مي  توان به وجود صدا و لرزش زير پدال ترمز در هنگام عملكرد (وارد شدن ABS به مدار) و همچنين پيچيدگي آن اشاره كرد. پيچيدگي كه تنها يك متخصص مي  تواند آن را تعمير كند. بعضي از مزاياي آن هم عبارتند از: ازبين نرفتن كنترل و فرمان پذيري در هنگام ترمزگيري روي سطوح لغزنده و همچنين كوتاه تر شدن خط ترمز در هنگام ترمزگيري هاي بسيار شديد.

باشگاه ثروتمندان
خارج از فصل خريد كنيد
014583.jpg
نادر شاكرين-همانطور كه ميوه ها فصل دارند، كالاهايي هم كه در بازار عرضه مي شوند فصل مربوط به خود را دارند. مثلا فصل فروش لباس هاي تابستاني از اوايل بهار شروع شده و تا اواسط تابستان ادامه پيدا مي كند. اگر قصد داريد ثروتمندشويد يكي از راه هاي رسيدن به هدف شما خريد اجناس خارج از فصل فروش آنهاست. يعني چه؟ مثلا شما تصميم داريد براي منزلي كه در آن زندگي مي كنيد كولر بخريد، فصل خريد كولر هم كه تابستان است در اين مدت به علت افزايش تقاضا قيمت كولر هم بالا مي رود. ارزانترين وقت سال براي خريد كولر زمستان است زيرا به جز افرادي كه كار ساخت و ساز ساختمان انجام مي دهند كسي تمايلي به خريد كولر ندارد وقيمت آن كاهش مي يابد.
يك مثال ديگر. اگر مي خواهيد پتو بخريد بهترين وقت اوايل تابستان است زيرا در اين زمان هيچ كس تمايل ندارد از پتو استفاده كند. پس همانطور كه مي بينيد خريد مايحتاج خارج از فصل موجب پس انداز مقدار زيادي پول براي شما مي شود. مهمترين كاري كه براي اينگونه خريد كردن لازم است، داشتن برنامه سالانه براي مخارج سنگين است، براي تهيه اين برنامه بايد به دقت در خانه قدم بزنيد و ببينيد تا پايان سال چه چيزهايي نيازمند عوض شدن است و همه آنها را در ليست خود وارد كنيد. روش دومي كه مي توانيد اين كار را انجام دهيد اين است كه اگر با وسيله اي مثلا يخچال مشكل داريد، مدتي به صورت كجدار و مريز با آن بسازيد و پس از گذشتن سه ماه ديگر اقدام به خريد وسيله مورد نظر خود كنيد. شايد در آغاز، تشخيص دادن فصل كالاها، كمي سخت باشد ولي با كمي دقت و تفكر متوجه خواهيد شد كه مثلا فصل رايانه، تعطيلات مدارس است و فصل چاي وقهوه نيمه دوم سال است. البته شما مي توانيد بامطالعه قيمت كالاها كه در همين صفحه چاپ مي شود و مقايسه آنها با هم در مدت يك سال به دقت فصل محصولات را تشخيص دهيد.

مايكروفرv
فروشگاه 
سينجر
2-28(WHITE) WD008ASP با گريل ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ تومان 
2-28(SILVER) WD008ASP با گريل ۱۴۶هزار و ۳۰۰ تومان 
2-28(WHITE) WD008SP با گريل ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
2-28(SILVER) WD008SP با گريل ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان 
۲۸(WHITE) WP009ESP با گريل ۱۴۳ هزار تومان 
28(SILVER) WP009ESP بدون گريل ۱۴۵هزار و ۲۰۰ تومان 
۳۸(WHITE) WP0001AP بدون گريل ۱۵۰هزار و ۷۰۰ تومان 
38(SILVER) WP0001AP بدون گريل ۱۵۲هزار و ۹۰۰ تومان 
مولينكس 
مدل ۷-۹، ۲۷ ليتر سخنگو ۴۰۰هزار تومان 
مدل ۷-۹، ۲۴ ليتر ۲۹۵هزار تومان 
مدل اي.تي۴ ۲۷۰ هزار تومان 
مدل اي.تي۵ ۲۸۰ هزار تومان 
سامسونگ 
مدل ۲۸۵، ۲۸ ليتر + گريل ۲۸۰ هزار تومان 
مدل ۳۲۵، ۳۲ ليتر + گريل ۲۴۵ هزار تومان 
مدل ۳۷۵، ۳۷ ليتر+ گريل ۲۶۵ هزار تومان 
كن وود
مدل ام.دبليو ۲۰۵ ۳۱۵ هزار تومان

دي وي دي
سامسونگ 
مدل اس۱۶۱۶   كا ۹۵ هزار تومان 
مدل اي۲۷۲۷  كا ۱۰۷ هزار تومان 
مدل اي۲۴۲۴ ۹۲ هزار تومان 
مدل اي۲۵۲۵ ۹۵   هزار تومان 
مدل اي۲۶۲۶   كا ۱۰۲ هزار تومان 
مدل اي۲۸۲۸   كا ۱۱۵ هزار تومان 
مدل سي اچ تي۱۰۱۰ ۳۲۵   هزار تومان 
مدل كومبو - وي ۱۶۰ ۰ ۱۴ هزار تومان 
مدل كومبو - وي ۱۸۵ ۱۹۰ هزار تومان 
مدل كومبو - وي ۱۶۵ ۱۵۰۰ هزار تومان 
ال.جي 
مدل ۴۰۳۰ ۸۵هزار تومان 
مدل ۵۰۳۰ ۹۰هزار تومان 
مدل ۶۰۳۰ ۱۰۰ هزار تومان 
مدل ۷۰۳۰ ۱۰۵ هزار تومان 
مدل ۳۳۵۷ ۱۰۰هزار تومان 
مدل دبل۲۰۶۰ ۱۷۵هزار تومان 
مدل دبل ۵۹۴۲ ۱۰۵ هزار تومان

درد دل
به ما زنگ بزنيد ۲۰۵۶۷۴۱--۲۰۴۷۳۳۶
014586.jpg
به ما زنگ بزنيد، نامه بنويسيد، فاكس بزنيد، اي ميل بفرستيد و خلاصه هرجور كه مي توانيد حرف  هايتان را بزنيد تا ما در اين ستون بنويسيم. تلفن هاي ما را كه مي دانيد. ۲۰۵۶۷۴۱۲۰۴۷۳۳۶،.
پول ندارم
«۲۸ ساله ام، ازدواج نكرده ام، بيكار هستم، پول ندارم و خيلي وقت است سينما نرفته ام.
به جاي توصيه به سينما رفتن، هزينه ها را پايين بياوريد ما خودمان فرهنگي مي شويم.»
اين حرف هاي يك جوان است در مورد مطلب جوجه كباب خوشمزه تر است يا سينما؟ به روي چشم دستور مي دهيم هزينه ها را پايين بياورند تا همه فرهنگي شوند!
گراني پشت گراني
« آقا خيلي همه چيز ارزان است، هر روز هم آقايان خبرهاي جديد مي دهند. ديروز گفتند كالاهاي اساسي ۱۵-۱۰ درصد گران مي شود. امروز هم گفته اند بليت هواپيما۳۵ درصد گرانتر مي شود. البته ما كاري به هواپيما نداريم. چون چند وقت است از بي پولي پايمان را از تهران بيرون نگذاشته ايم چه برسد بخواهيم برويم هواپيما هم سوار شويم. ولي مي ترسيم چون اينجا هرچيز گران مي شود، بقيه چيزها هم پست سرش گران  مي شود و بقالي محله ما هم به خاطر افزايش قيمت بليت هواپيما، قيمت نخود و لوبيا را هم گران مي كند.»
يك جمله هم به حرف هاي اين آقا اضافه كنيم.
قبلا، اول جنس ها گران مي شد بعد اعلام مي كردند. الان اول اعلام كرده بعد گران مي كنند. اين خودش كلي پيشرفت است!
سكه مان كجا بود؟
« تيتر مي زنيد سكه هايتان را بفروشيد، منظورتان سكه هاي ۵ توماني و ۱۰ توماني و ۲۵ توماني است؟ مگر جديدا اين سكه ها را هم مي خرند؟»
خط ونك - جردن
«اين راننده هاي خط ونك - جردن هر كاري دلشان مي خواهد انجام مي دهند. ساعت هاي خلوت كه كل مسير چند دقيقه بيشتر طول نمي كشد، با كمال ميل ۲۰۰ تومان كرايه را مي گيرند. ولي ساعت هاي شلوغ، يا هيچ خبري از آنها نيست يا كرايه را گران مي كنند يا اصلا نمي روند. آخر اين چه وضعش است؟»
ازدواج هاي عاشقانه!
اين مسوولان و مجريان تلويزيوني مدام جوانان را به ازدواج تشويق مي كنند. اگر همه اين قشر جوان مثبت انديش و خوشبين باشد و به اين مقوله تن بدهد، مي دانيد چه اتفاقي رخ مي دهد. شهر از جمعيت مي تركد و فشارهاي مالي رواني مغز همه را منفجر مي كند، گيرم آنها تصميم به ازدواج بگيرند. آيا اين مسوولان و مديران به مشكل اشتغال جوانان به ويژه تحصيل كرده ها واقف نيستند؟ آنها طوري از زندگي پروانه اي مي گويند كه آدم به شك مي افتد. ترديد اينكه آنها وضعيت داخل و خرج جوانان را مي دانند. هزينه هاي جاري زندگي را با جيب خالي لمس كردن هنر امروز جامعه جوان ماست.
پس از ازدواج اگر آدم خوش شانس و زيركي باشد و كاري براي خودش جفت و جور كند، بايد تمام اين پول دريافتي در دخل ماهانه را قلمبه تحويل صاحبخانه بدهد.
اما يك ازدواج نه تنها شور و شوق و توان انسان را براي كارار بيشتر مي كند، بلكه بركت زندگي را نيزروز افزون مي كند.
شهريه هاي ارزان!
دانشجو هستم و كارمند. درس خواندن و كار كردن در كنار هم هميشه باعث موفقيت آدم هاي بزرگ مي شد. ولي امروزه شرايط تغيير كرده است. هفته اول شهريور وقت سيخ شدن مو بر اندام دانشجوهاي دانشگاه هاي آزاد، علمي كاربردي و غير انتفاعي است. ثبت نام ترم جديد در اين روزها انجام مي شود به اين ايام، روزهاي استرس و تشويش مي گوييم. هرچه كار مي كنم به نقطه اي نمي رسم. نهايت خوشبيني بنده و هم قطارانم به اين نكته ختم مي شود؛ تلاش كنيم براي زنده بودن.
ماه پول خرج كردن 
شهريور كه از راه مي رسد، مژده مخارج ويژه خودش را به خانه شهروندان مي آورد. خريد لباس مدرسه، كتاب ودفتر، كيف و كفش، لوازم التحرير و حتي وجه ثبت نام دست به دست هم مي دهند تا ماه شهريور نتواند پرشتاب بگذرد. هزينه هاي آخرين ماه تابستان زياد است و هنوز نتوانسته ايم راه حلي برايش پيداكنيم.

دخل و خرج
ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
در شهر
زيبـاشـهر
سفر و طبيعت
طهرانشهر
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  سفر و طبيعت  |  طهرانشهر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |