دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۵۱۵
درمانگاه
Front Page

دور دنيا در 500 ساعت يا شش ماه؟
استفاده از لنزهاي ماهانه، بسيار بهداشتي تر از لنزهاي سالانه است، مشروط بر اينكه سعي نكنيم لنز ماهانه را بيش از يك ماه از تاريخ باز شدن بسته بندي آن مصرف كنيم 

در تاريخ انقضاي درج شده روي بسته بندي لنز، بايد لنز را در هر حال دور بيندازيد، خواه آن را يك روز مصرف كرده باشيد، خواه يك سال 
017937.jpg
آيدين صفوتي 
وقتي كه حرف ها سينه به سينه نقل مي شوند، حرف اصلي فراموش مي شود!
ور دنيا را بگرديد و هر جايي كه دلتان خواست سراغ لنز 500 ساعته را بگيريد. اگر واقعا خواستيد اين كار را بكنيد، حتما يك دوربين مخفي هم همراه داشته باشيد،چون واقعا واكنش هاي جالبي را خواهيد ديد كه ارزش ضبط كردن روي نوار ويدئويي را خواهد داشت! ولي همين كار را در تهران خودمان بكنيد و هيچ واكنش غير عادي نخواهيد ديد. چرا؟ خيلي ساده است: براي اينكه ما خودمان مبتكر اين عبارت هستيم كه لنزهاي رنگي را 500 ساعت يا شش ماه مي توان مصرف كرد.
واقعيت امر چيز ديگري است 
لنزهايي كه در بسته بندي هاي پلاستيكي عرضه مي شوند، انواع مختلف دارند: يك روزه، دوهفته اي، يك ماهه و سه ماهه. لنزهاي رنگي كه در بسته بندي هاي پلاستيكي عرضه مي شوند، عموما و بدون استثنا يك ماهه هستند يعني حداكثر يك ماه بعد از تاريخ باز شدن بسته بندي فابريك لنز، بايد دور انداخته شوند. اگر بسته بندي لنز باز شده باشد و لنز را مصرف نكنيم هم باز هيچ فرقي نمي كند و حداكثر ظرف يك ماه بايد لنز را دور انداخت. اگر لنز باز شده را در يخچال نگهداري كنيم، به بهداشتي تر ماندن آن كمك كرده ايم ،ولي عمر لنز در نهايت همان يك ماه است و نه بيشتر.
لنزهايي كه در بسته بندي شيشه اي شبيه به بطري پني سيلين عرضه مي شوند، حداكثر يك سال از تاريخ باز شدن پلمپ بطري، قابل مصرف هستند و پس از گذشت يك سال، بايد آن را دور انداخت، حتي اگر يك بار هم مصرف نشده باشد.
تاريخ مصرف مندرج روي بسته بندي كنتاكت لنز خواه بسته بندي از نوع پلاستيكي باشد، خواه از نوع شيشه اي، فقط در صورتي معتبر است كه پلمپ بسته بندي سالم باشد. به محض اينكه در بسته بندي باز شد، مصرف لنز تابع جنس لنز خواهد بود و نه تاريخ روي قوطي. در مورد لنزهاي رنگي، فقط دو نوع ماهانه و سالانه وجود دارد. نوع ماهانه را بايد حداكثر يك ماه بعد از بازشدن در بسته بندي پلاستيكي لنز دور انداخت و نوع سالانه را حداكثر يك سال بعد از باز شدن بطري شيشه اي لنز.
تاريخ مصرف قيد شده روي بسته بندي لنز، تاريخي است كه پس از آن، استفاده از آن لنز همراه با احتمال بروز خطر براي چشم است. اگر لنز شما از نوع سالانه است، بايد يك سال قبل از انقضاي تاريخ قيد شده روي بسته بندي، مصرف لنز آغاز شود. ولي اگر امروز لنزي را تهيه كنيد كه بسته بندي آن باز نشده باشد و فرضا شش ماه از تاريخ انقضاي مصرف آن باقي مانده باشد، حداكثر شش ماه ديگر بايد آن را دور بيندازيد. به عبارت ديگر، در تاريخ انقضاي درج شده روي بسته بندي لنز، بايد لنز را در هر حال دور بيندازيد، خواه آن را يك روز مصرف كرده باشيد، خواه يك سال.
باور اشتباهي در بين بعضي از مردم وجود دارد كه لنزهاي بسته بندي شده در بطري مرغوب تر هستند. در مواردي ديده شده كه لنزهاي كوتاه مدت و حتي لنزهاي تقلبي را در بطري هاي مخصوص لنزهاي سالانه بسته بندي مي كنند تا از تصور اشتباه مردم بهره برداري سوء بكنند. اين در حالي است كه بسته بندي كردن لنز در قوطي هاي پلاستيكي، نياز به دستگاه هاي پيچيده تري دارد و امكان تقلب را كمتر مي كند و اصولا استفاده از لنزهاي ماهانه، بسيار بهداشتي تر از لنزهاي سالانه است، مشروط بر اينكه سعي نكنيم لنز ماهانه را بيش از يك ماه از تاريخ باز شدن بسته بندي آن مصرف كنيم.
يك مثال: همه ما هنگام خريدن شير پاكتي، به تاريخ انقضاي درج شده روي پاكت شير دقت كرده و سعي مي كنيم شيري را بخريم كه به اصطلاح …تاريخدار” باشد. اگر پاكت را باز كنيم، شير بايد ظرف يكي دو روز مصرف شود و اگر نه ممكن است خيلي زودتر از تاريخ انقضاي نوشته شده روي پاكت، شير فاسد شود. تاريخ انقضا فقط تا قبل از باز شدن پاكت شير معتبر است. از فرداي تاريخ انقضاي درج شده روي پاكت شير، احتمال فاسد بودن شير بسيار زياد خواهد بود و بهتر است شير را دور بريزيم، حتي اگر در پاكت آن را باز نكرده باشيم. با منقضي شدن تاريخ مصرف شير، حتي اگر شير فاسد نشده باشد هم، حداقل مي توان مطمئن بود كه شير كهنه شده است و كيفيت اوليه خود را ندارد.
در مورد كنتاكت لنزهاي رنگي و غير رنگي نيز، همه اين موارد صحيح هستند. با فرا رسيدن روزي كه به عنوان تاريخ انقضاي لنز روي بسته بندي لنز درج شده، حتي اگر لنز را بازنكرده ايد، نبايد آن را به چشم بزنيد و حتما بايد لنز را دور بيندازيد. به عبارت ديگر، تاريخي كه روي بسته بندي قيد شده، تاريخ فساد لنز است و با فرارسيدن تاريخ انقضاي لنز، مصرف كردن آن به هيچ وجه به صلاح نيست، حتي براي يك روز.

هشدار: اطراف ما پر از مواد سمي است
۵ فرمان براي زندگي سالم 
017931.jpg
برگردان: حميد ذاكري 
بي شك همه ما تلاش زيادي به كار مي بريم تا خانواده مان را سالم نگه داريم، اما به احتمال زياد ممكن است متوجه خطرات بالقوه و گسترده مواد شيميايي سمي پيرامون خود نشويم يا حتي گاه آنها را نشناسيم. مواد شيميايي سمي را مي توان عملا در همه موجودات و همه محيط ها يافت. هر روز مقدار زيادي از اين مواد آزاد مي شوند و فضاهاي مختلف طبيعت را مي آلايند و بسياري از اين مواد سمي مي توانند مسافت هاي طولاني را طي كنند، سال ها دوام يابند و چون وارد شبكه غذايي مي شوند و درون بدن موجودات زنده قرار مي گيرند، مجتمع تر و انبوه تر مي شوند.
بررسي هاي كارشناسان نشان داده، سالانه هزار ماده شيميايي جديد وارد بازار مي شود و اين علاوه بر ده ها هزار ماده اي است كه پيش از آن در بازار مصرف وجود داشته است. تعداد بسيار كمي از اين مواد به درستي مورد آزمايش قرار گرفته و اثرات آن بر حيات وحش و انسان بررسي شده است. هرچه مي گذرد شواهد بيشتري دال بر اينكه بخش عمده اي از اين شيميايي ها مي توانند روند جنسي و عصبي را عوض كنند، روي توالد و تناسل اثر تخريبي بگذارند، سرطان زا باشند و سيستم ايمني را تضعيف كنند، كشف مي شود.
سازمان جهاني حفاظت، فهرستي از اقداماتي كه مي توانيد انجام دهيد تا از مصرف مواد شيميايي سمي توسط خود و خانواده تان در منزل و محل زندگي بكاهيد، به ترتيب زير ارايه كرده است:
۱-حتما لباس هايي بپوشيد كه پارچه آن از الياف طبيعي پنبه نخ ساخته شده؛ همچنين از ميوه ها، سبزي ها وديگر محصولات طبيعي استفاده كنيد.
۲-تا آنجا كه ممكن است ميوه و سبزي را بشوييد و پوست بكنيد.
۳-استفاده از آفت كش ها و سموم را متوقف كنيد. حياط منزل خود را با استفاده از روش هاي طبيعي سبز و خرم نگاه داريد.
- از تله و كنترل كننده هاي بيولوژيك، مثل انگل ها و شكارگران طبيعي، استفاده كنيد.
-گياهاني را بيشتر بكاريد كه طبيعتا در مقابل امراض و آفت ها مقاوم اند. از كاشت گياهان دافع حشرات مثل ريحان، نعناع، خرزهره و ... غافل نشويد. از برگ خشك، كود برگ و كود حيواني براي ضد عفوني كردن و فرآوري خاك استفاده كنيد و سعي كنيد استفاده از آفت كش ها و كودهاي شيميايي را به حداقل يا به صفر، برسانيد.
۴-در خانه از پاك كننده هاي موافق محيط زيست استفاده كنيد:
-سفيدكننده كلورين نخريد و از آن استفاده نكنيد.
-پاك كننده هاي ارزان و ساده، مثل صابون، سركه، جوهرليمو يا آبليمو، بوراكس و جوش شيرين مصرف كنيد.
-از خوشبوكننده ها و ديگر محصولات معطر استفاده نكنيد. اگر مي خواهيد هواي اتاق تازه شود، پنجره ها را باز كنيد يا از خوشبوكننده هاي طبيعي و صمغ ها، گل هاي خشك شده، چوب سدر و امثال آن بهره بگيريد.
۵-در مدرسه، محيط كار و محله خود، ديگران را به عدم استفاده از مواد شيميايي، حشره كش ها و ضد آفات و استفاده از توليدات پاك كننده غير سمي تشويق كنيد.
فرمول پاك كننده طبيعي 
۳ قاشق صابون مايع يا يك چهارم فنجان سركه يا يك چهارم فنجان آبليمو يا يك چهارم فنجان بوراكس در يك گالن آب.
براي تميز كردن اجاق گاز و امثال آن، نمك بپاشيد، فورا روي آن جوش شيرين، سركه و باز هم نمك بريزيد و با پارچه يا اسكاچ تميز كنيد.
روغن را با پارچه و سركه پاك كنيد. مي توانيد روي آن نمك بريزيد و چند دقيقه بعد روي آن پارچه بكشيد و بعد محل را كاملا بشوييد. لكه هايي كه سخت پاك مي شوند را با استفاده از جوش شيرين پاك كنيد.
تميز كردن پنجره ها: يك چهارم فنجان سركه و يك گالن آب گرم كافي است. حالا بهترين شيشه شور آماده پاك كردن پنجره هاست.
لكه پاك كن: پارچه اي را كه كثيف و لكه دار است، در آب مخلوط با بوراكس، آبليمو، پروكسيد هيدروژن يا سركه سفيد خيس كنيد و سپس آب بكشيد.
كنترل سوسك و مورچه: شكر و بوراكس را به اندازه مساوي مخلوط كنيد و در محل هايي كه سوسك و مورچه عبور مي كنند، بريزيد.

Junk يا مردن
017940.jpg
لا له ميراسكندري 
آيا شما مي  توانيد غذاهاي Junk بخوريد و سلامت باقي بمانيد؟ نه.
مورگان اسپورلاك در فيلم مستند جديدي، 30 روز پياپي براي صبحانه، ناهار و شام فقط همبرگر مي خورد. در حيني كه وي وزن اضافه مي كرد، پزشكان چربي فزاينده بدن وي را اندازه مي گرفتند.
وي احساس خستگي و افسردگي مي  كرد و در روز بيست ودوم، پزشكان متخصص به وي هشدار دادند كه سلامتي وي به شدت در معرض خطر است و حتي يكي از پزشكان گفت كه كبد وي دارد از كار مي  افتد.
خب مشكل اين غذاهاي به اصطلاح Junk food چيست؟
سوزان جب از مركز تحقيقات تغذيه كامبريج مي گويد: خيلي سخت است كه بگوييم خوردن Junk food با چه فواصلي بي ضرر و امن است. خوردن شكلات يك بار در روز شما را نمي كشد ولي خوردن آن 10 بار در روز مطمئنا هيچ سودي به حال شما نخواهد داشت.ظاهرا مشكل از اينجاست كه غذاهاي Junk، انرژي بسيار بالايي توليد مي  كنند در حاليكه مواد مغذي بسيار اندكي دارند.
جب مي  گويد: غذاهاي Junk به حدي انرژي روزانه شما را تامين مي  كنند كه به سختي مي  توان غذاهاي مغذي ديگري پيدا كرد تا بقيه نياز روزانه شما به غذا را بدون توليد انرژي بيشتر برطرف كند.
رژيم عجيب و غريب اسپورلاك وضعيتي براي كبدش ايجاد كرده است كه اصطلاحا هپاتيت چرب غيرالكلي ناميده مي  شود. جب در اين مورد چنين مي  گويد: يك كبد سالم به طور طبيعي هيچ گونه چربي ندارد، ولي رژيم غذايي پرچربي اسپورلاك باعث شده كه چربي به داخل كبدش نفوذ كند تا حدي كه حباب هاي قابل مشاهده چربي در كبد شكل مي  گيرند.
علاوه بر 7 كيلوگرم اضافه وزن، دو نوع چربي خوني هم در اسپورلاك به شدت بالا رفت يعني كلسترول و تري گليسيريد. كلسترول ناشي از چربي هاي اشباع شده  است و تري گليسيريدها از كربوهيدرات هايي مثل ميلك شيك و همبرگر به وجود مي  آيند. هر دو اين چربي ها باعث بالا رفتن احتمال بيماري هاي قلبي و ديابت مي  شود.
اكثر متخصصان تغذيه هيچ نكته مثبتي براي غذاهاي Junk قائل نيستند. به نظر اكثر اين متخصصان تنها در صورتي مجاز به خوردن اين نوع غذاها هستيد كه انتخاب ديگر شما مردن از گرسنگي باشد!

عكس
017928.jpg
017925.jpg
017916.jpg
اولين كارگاه آموزشي درمان تسكيني در سرطان ها با شركت پرفسور نورل ليكيس Norelle
اولين كارگاه آموزشي درمان تسكيني در سرطان ها با شركت پرفسور نورل ليكيس Norelle Lickiss از دانشگاه سيدني استراليا با همكاري انستيتو سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه انكولوژي زنان بيمارستان ميرزا كوچك خان و پشتيباني مالي شركت تك نسخه اي شفاياب از تاريخ 7 تا۹ مهرماه در سالن كنفرانس بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار شد. پرفسور نورل ليكيس بنيانگذار رشته درمان هاي تسكيني بخصوص در رشته انكولوژي زنان است كه در سال 2003 موفق به كسب لقب officer of the other of Australia به دليل بنيانگذاري و توسعه علم Pain relief شده است.
در اين كارگاه آموزشي سه روزه، علاوه بر سخنراني هاي مبسوط پرفسور ليكيس، پانل هاي بحث آزاد به سرپرستي دكتر فرهاد سميعي و دكتر محمدعلي محققي و همين طور معرفي داروي ضد سرطان Anzatax توليد شركت Mayne pharma شعبه استراليا، توسط نمايندگان شركت شفاياب هم انجام شد. در اين كارگاه از حدود 120 پرستار و پزشك متخصص انكولوژيست، راديوتراپيست  و متخصص زنان از تهران و ساير شهرستان ها دعوت به عمل آمده بود و قرار است در صورت برقراري تفاهمات لازم امتياز بازآموزي خاصي هم براي شركت كنندگان در نظر گرفته شود ولي به تمامي شركت كنندگان گواهينامه شركت در كارگاه با امضاي پرفسور نورل ليكيس، دكتر محمدعلي محققي و دبيركارگاه خانم دكتر زهرا افتخار اعطا شد.

مشكلات بيماران كليوي
017922.jpg
عمل پيوند كليه ديگر به درماني رايج در سراسر دنيا تبديل شده است ولي مساله مهم تام
عمل پيوند كليه ديگر به درماني رايج در سراسر دنيا تبديل شده است ولي مساله مهم تامين كليه براي داوطلب پيوند تحت الشعاع مشكلي جديدتر قرار مي  گيرد. اخيرا از طرف رياست بيمارستان سينا پذيرش بيماران داوطلب عمل پيوند كليه منوط به واريز 2 ميليون تومان پول به صندوق بيمارستان عنوان شده است. مشكلات مالي بيمارستان سينا و كمك هزينه پاييني كه توسط وزارت بهداشت براي جراحي پيوند كليه در نظر گرفته شده احتمالا اصلي ترين دليل اين تصميم و بدعت ناخوشايند بوده است. در حال حاضر بخش پيوند كليه بيمارستان سينا به دليل اين تصميم عملا به حالت تعطيل درآمده است.

كنگره چشم پزشكي
017943.jpg
چهاردهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران با هدف ارايه آخرين پيشرفت هاي انجام شده د
چهاردهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران با هدف ارايه آخرين پيشرفت هاي انجام شده در اين رشته 24 تا 27 آذرماه امسال در مركز همايش هاي رازي تهران برپا مي  شود.دكتر سيدمهدي مدرس زاده، دبير اين كنگره با اعلام اين خبر افزود: اين كنگره با هدف آشنايي چشم پزشكان با جديدترين پيشرفت هاي تئوري، علمي، روش هاي تشخيصي، تكنيكي و نيز در زمينه داروهاي نوين برپا مي  شود.وي گلوكوم، جراحي پلاستيك، نوروافتالمولوژي چشم پزشكي اعصاب و مغز، چشم پزشكي اطفال، قرنيه و شبكيه را از عمده محورهاي اين كنگره برشمرد.دكتر مدرس زاده گفت: جذاب ترين بخش در كنگره امسال مربوط به كاتاراكت آب مرواريد و گلوكومآب سياه از طريق ايجاد يك سوراخ كوچك در ديواره چشم، خارج كردن عدسي و نصب عدسي مصنوعي از همان نقطه است.

گياهان دارويي استاندارد
017919.jpg
دكتر طاهر نظرنوكنده مسوول بخش گياهان دارويي سازمان تداركات درماني جمعيت هلال احم
دكتر طاهر نظرنوكنده مسوول بخش گياهان دارويي سازمان تداركات درماني جمعيت هلال احمر در آستانه برپايي دومين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي اعلام كرد: فرآورده هاي گياهي استاندارد شده در بسته هاي مدرن، از جمله گياهان دارويي، چاي كيسه اي و ميوه و سبزي هاي خشك به عنوان جايگزين بهداشتي و مطمئن محصولات موجود در عطاري هاي سنتي به زودي توسط نخستين كارخانه توليد عصاره هاي گياهي توليد خواهد شد.گفتني است دومين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي به همت مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، موسسه اسلامي علوم پزشكي كويت، سازمان بهداشت جهاني، انجمن فارماكوگنوزي ايران و مركز تحقيقات گياهان دارويي مالزي و با حمايت وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، كميته همكاري تحقيقاتي و تكنولوژي سازمان كنفرانس اسلامي و صنايع توليد كننده داروهاي گياهي ايران 13 تا 16 مهرماه امسال در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برپا مي  شود.

آب سيب و قلب
017934.jpg
شبكه خبري بي. بي. سي اعلام كرد كه تازه ترين پژوهش ها حاكي از تاثير نوشيدن آب س
شبكه خبري بي. بي. سي اعلام كرد كه تازه ترين پژوهش ها حاكي از تاثير نوشيدن آب سيب در كاهش امراض قلبي است.
تركيبات موجود در سيب و آب اين ميوه در بسياري موارد مي تواند مولكول هاي LDL يا كلسترول مضر را از بين ببرند.
آنچه تعجب محققان را در مورد تاثير اين ماده خوراكي برانگيخته، اين است كه تاثيرات مثبت آن درعرض مدت زمان كوتاهي بروز مي كند به طوري كه مصرف ملايم و متعادل اين نوشيدني مي تواند عوامل خطرزا را در ابتلا به ناراحتي هاي قلبي در مدت زمان كوتاه كاهش دهد. به اين ترتيب همين تغيير كوچك در رژيم غذايي مي تواند نقش مهمي در سلامت قلب ايفا كند. اين پژوهش ها طي 12 هفته روي 25زن و مرد سالم و بزرگسال كه روزانه 2 عدد سيب يا 32 گرم آب سيب را خورده بودند، انجام گرفت.

|  تهرانشهر  |   خبرسازان   |   دخل و خرج  |   در شهر  |   درمانگاه  |   طهرانشهر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |