دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۵۱۵
در شهر
Front Page

با شدت هر چه بيشتر صورت خواهد گرفت
مجازات قاچاقچيان فيلم 
دستورالعمل كلي در اين باره اين است كه اگر شما به عنوان تهيه كننده با يك پخش كننده خارجي  به توافق نرسيديد، مي توانيد موضوع پخش غير قانوني از جانب او را پيگيري كنيد

جشنواره ها معمولا اولين و بهترين مكان دستيابي به فيلم ها به شكل قانوني و غير قانوني است 
017877.jpg
عكس: هادي مختاريان 
مهسا جزيني 
اگر تصورتان از قاچاق فيلم، مثل آن چيزي است كه از قاچاق ساير اقلام در ذهن داريد، خواندن اين گزارش را به شما توصيه مي كنيم. گزارشي درباره مرموزترين مجرمان ايران، آنها كه غالبا شناخته شده اند.
بحث و اعتراض مهم سازندگان فيلم ها در مورد تضييع حقوق مربوطه، به قاچاق فيلم هاي آنان در دو بازار داخلي و خارجي برمي گردد... اما پيش از آن كمي درباره ورود فيلم هاي خارجي به ايران حرف بزنيم كه مقدمه بدي نيست و گرمتان مي كند. امروزه فيلم بازها جديدترين و به روزترين فيلم هاي سينمايي كه شايد همزمان يا كمي قبل بر پرده سينماهاي دنيا در حال نمايش بوده را با بهترين كيفيت و زيرنويس فارسي مشاهده مي كنند. در اين باره ذكر نكته اي لازم است، اينكه تهيه كنندگان خارجي با وجود اكران فيلم، رايت ويدئويي خود را مي فروشند تا ضرر كمتري بابت قاچاق فيلم متحمل شوند.
محل ورود اين فيلم ها بيشتر كشور دبي است و واردكنندگان آن، مسافران، شركت هاي تبليغاتي و توليدي و سازندگان تيزرو ... هستند، ورود اين فيلم ها از طريق شبكه غير رسمي و تكثير غير مجاز آن گرچه صنعت فيلمسازي را دچار ركود ساخته و به آن ضربه مي زند، اما فيلمساز ضرر واقعي را نه از ناحيه اين نوع قاچاق، بلكه از قاچاق فيلم هاي ساخته خود بدون پرداخت حق و حقوق مربوطه مي بيند.
پيشينه قاچاق فيلم هاي ايراني به تكثير حلقه هاي VHS فيلمفارسي هاي قبل  از انقلاب و گردش آن در برخي ويدئوهاي خانگي برمي گردد، البته در حالي اين اتفاق مي افتاد كه سال ها از ساخت اين فيلم ها گذشته و صاحب اثر سود خود را از فيلم برده بود و ديگر به هيچ عنوان هم امكان نمايش عمومي آنها در فضاي تغيير يافته نبود، اما اولين موارد قاچاق فيلم يا توزيع كپي فيلم هاي جديد شايد از فيلم هايي شروع شد كه اجازه اكران نگرفته بودند و شايعات مبني بر تقطيع اين فيلم ها آنچنان محكم بود كه بازار غير رسمي را براي ديدن آنچه نسخه اصلي بدون سانسور عنوان مي شد بسيار گرم كرد، البته گفته بعضا هم مي شد خود كارگردان ها، فيلم را به بازار ويدئويي فرستاده تا ديده شود.
در حاليكه سابقا به نظر مي رسيد ريشه پخش فيلم از بازار ويدئويي به يك نهاد دولتي دست اندر كار برسد، امروز هر جايي ممكن است محل سرقت باشد.
اگر قاچاق فيلم زماني در مورد فيلم هاي اكران نشده صورت مي گرفت، در حال حاضر فيلم ها همزمان با اكران نيز به گردونه قاچاق مي پيوندند تا آنجا كه در مورد فيلم مهمان مامان بايد گفت ورود اين فيلم به عرصه بازار غير رسمي زماني كه هنوز روي پرده بود، در حالي صورت گرفت كه نه بحث سانسور اين فيلم در ميان بود و نه جنجالي بودن آن، در واقع هيچ يك از عامل هاي پيشين را با خود نداشت و همين مساله است كه فيلم سازان را به تكاپو واداشته كه نكند از اين پس پرده هاي سينما نمايشگر فيلم هايي براي صندلي هاي خالي خواهند شد. فيلمي مثل مارمولك كه جنجال خود را به همراه داشت ابتدا به شكلCD  هاي كپي شده از پرده سينما، زمان جشنواره يا هنگام اكران عمومي به همراه همهمه و خنده تماشاگران و با كيفيت صداي نه چندان خوب به فروش رفت كه حتي با اين شكل هم به سرعت در بازار غيررسمي خريدار مي يافت، اما بعدها CD هاي اورژينال و با كيفيت آن هم پيدا شد كه ظاهرا از روي نسخه يا نسخه هاي اصلي كپي شده بود، گرچه بحث اين فيلم كه به نظر تهيه كننده مخالفتي از بابت ديده شدنش نداشت، متفاوت است اما كيفيت بسيار خوب برخي فيلم ها تهيه كنندگان را به صرافت پيگيري انداخت. انگار تله سينما بود. چطور ممكن است فيلم قاچاق با اين وضوح؟! يك كارشناس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد اشكال قاچاق و دزدي فيلم مي گويد: يك تماشاگر ساده با به همراه داشتن يك دوربين فيلمبرداري كوچك مي تواند در سالن تاريك سينما بدون جلب توجه، فيلم را روي دوربين خود ضبط كند، يك آپاراتچي هم معمولا به راحتي به فيلم دسترسي دارد در حاليكه شايد هيچ كس هم به او شك نكند. همچنين يك تهيه كننده مي گويد: قاچاقچي ها به كارشان واردند. نكته اين است كه هر وقت فيلم كامل مي شود و آماده نمايش، وارد شبكه قاچاق مي شود. ممكن است آنها در آپاراتخانه ها و شايد روي ميز موديلا هنگام مونتاژ نهايي كارشان را بكنند. البته پيگيري هايي شده و چند كانال مشكوك مورد بازرسي اند. گفته مي شود وجود برخي افراد در نهادهاي ذي ربط نيز در موارد مختلف يكي از عوامل قاچاق است كه يكي از موارد شناسايي شده آن هنگام نظارت دولتي براي ارسال به خارج كشور است كه امكان تكثير و قاچاق را از داخل مهيا مي كند. به هر حال مدتي است كه كنترل بيشتري در اين باره صورت مي گيرد.
جشنواره ها معمولا اولين و بهترين مكان دستيابي به فيلم ها به شكل قانوني و غير قانوني است، شيوه قانوني آن ظاهرا با انعقاد قرارداد ميان تهيه كنندگان و يك نمايندگي توزيع و فروش فيلم صورت مي گيرد، آن هم به اين شيوه كه مثلا نمايندگي مربوطه حق دارد به شكل انحصاري يا حتي غير انحصاري وظيفه توزيع و فروش فلان فيلم را در سينماهاي دنيا يا چند كشور برعهده گيرد، اما نمايندگي در كنار فعاليت خود فيلم را به يك شبكه فارسي زبان خارجي كشور هم مي فروشد و اينجاست كه صداي تهيه كنندگان بلند مي شود كه يك شبكه خارجي با چه حقي و به چه عنواني اين فيلم ها را پخش مي كند بدون اينكه حقوق صاحبان اثر را بپردازد؟ گرچه بسياري عقيده دارند اين قراردادها حتي گاهي از سوي خودگردانندگان شبكه ها با برخي تهيه كنندگان يا نمايندگان آنها به شكل موجه و با رضايت آنها انجام مي گيرد. دستورالعمل كلي در اين باره اين است كه اگر شما به عنوان تهيه كننده با يك پخش كننده خارجي  به توافق نرسيديد، مي توانيد موضوع پخش غير قانوني از جانب او را پيگيري كنيد والا يك تهيه كننده منفرد دستش به هيچ جا بند نيست و فريادش به جايي نمي رسد، چرا كه ما پخش كننده رسمي نداريم.
تخلف كوچك 
غلامرضاموسوي، تهيه كننده ، درباره موضوع جالب ديگري حرف مي زند: راه آهن جمهوري اسلامي فيلم ها را از ويدئو كلوپ ها اجاره مي كرد و در قطار نمايش مي داد و ظاهرا چون يكي از فيلم هاي پخش شده مشكل اخلاقي داشت، كار به شكايت كشيده و ماجرا فاش شده بود.با اين وصف نمايش فيلم هاي سينمايي در اتوبوس هاي مسافربري، هتل ها يا هر مكان عمومي به جز سينما، نوعي تخلف و استفاده غير مجاز محسوب مي شود، چنانكه فيلم هاي عرضه شده در ويدئو كلوپ تنها براي استفاده در ويدئو خانگي و جمع خانواده و فاميل است.
017880.jpg
عكس: هادي مختاريان 
موسوي اضافه مي كند: اگر هر سازمان يا مركزي قصد نمايش فيلم هاي سينمايي را به شكل عمومي دارد بايد مجوز آن را از اتحاديه دريافت و هزينه مربوط به آن را پرداخت كند.
سرقت فرهنگي
شايد دست ايران براي جلوگيري از سرقت  يا رعايت حقوق سازندگان فيلم در خارج كشور به علت عضويت نداشتن ايران در اتحاديه جهاني كپي رايت بسته باشد، اما سوال مطرح اين است، آيا نمي توان براي حفظ منافع ملي و حتي اشخاص در داخل كشور كاري انجام داد؟ اين سوالي است كه در پيچ و خم قانون و خلاء فرهنگ، ظاهرا بي جواب مانده است، كه در اين صورت بايد پرسيد اصلا چرا قاچاق فرهنگي حالا از نوع سينمايي آن رخ مي دهد؟
دكتر محمد جواد حق شناس، معاون امور مجلس و هماهنگي استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معادله را اين گونه حل مي كند: قاچاق فرهنگي زماني رخ مي دهد كه ما با صعود تقاضا مواجه باشيم اما در مقابل، عرضه درست و مناسبي نداشته باشيم وي بيان مي كند هنگامي عده اي با انگيزه سودجويي در صدد ارايه و عرضه محصولات به متقاضيان و مصرف كنندگان در بازار برمي آيند كه اسباب توزيع قانوني كالا فراهم نشده باشد.
اما در يك نگاه كلي مي توان نبود فرهنگ سينما رفتن و همچنين هزينه بالاي سينما رفتن در تماشاي يك فيلم در خانه را هم به عنوان زمينه ها به اين قضيه اضافه كرد و گفت: يك خانواده 5 نفره براي رفتن به سينما بايد حداقل 5 هزار تومان تنها به عنوان بهاي بليت پرداخت كند در حاليكه با خريد يك CD و پرداخت 500 تا يكهزار تومان براي يكبار مي تواند در خانه و با خانواده خود و حتي فاميل بارها و بارها فيلم را تماشا كند.
گرچه يك تماشاگر حرفه اي هيچ وقت لذت ديدن فيلم روي پرده سينما را از دست نمي دهد، اما مگر چند درصد از جمعيت 70 ميليوني ما را تماشاگران حرفه اي تشكيل مي دهند؟ از سويي عامل كنترل دولتي نيز خود عامل مهمي براي دامن زدن به اين موضوع است چرا كه شايد بازبيني مي تواند اقبال به سمت بازار غير رسمي را زياد كند.
برخورد
بر اساس قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حق انحصاري نشر، پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر براي صاحب آن محفوظ است.
دكتر حق شناس با بيان اينكه در قانون به صراحت از كالاي فرهنگي تعريفي ارايه نشده مي گويد: تنها به ذكر مصاديق اكتفا شده كه آن هم نارساست. وي در خصوص راهكارهاي قانوني موجود مي گويد: قانون مجازات اسلامي كه به جرايم مخالف عفت و اخلاق عمومي توجه دارد يكي از شيوه هاي مقابله با اين قضيه است، اما متاسفانه در جامعه ما هنوز دزدي فرهنگي به اندازه دزدي كالاهاي مادي جا نيفتاده است.
وي با بيان اينكه چگونه است كه زدن كيف و دزدي از منزل سرقت  محسوب مي شود، اما نمايش و توزيع فيلم بدون اجازه صاحب اثر دزدي نيست مي گويد: بايد اين نگاه در جامعه جا انداخته شود و جايگاه فرهنگي براي مالكيت فكري و معنوي ايجاد شود. وي با اشاره به بحث خلاء قانوني مي گويد: نبود ضمانت اجرايي كافي و شدت عمل كم دستگاه قضائي باعث بروز و گسترش اين ناهنجاري ها شده است.
حق شناس معتقد است مجازات ها در اين حوزه بايد با ساير جرايم متفاوت باشد، گرچه برخي ديگر معتقدند سنگين نبودن مجازات ها و جرايم در اين حوزه به عدم رعايت قانون دامن زده در حاليكه اگر مجازات هاي سنگيني براي آن تعريف شده بود جرم فرهنگي هم كم مي شد. دكتر حق شناس مي گويد: بيشتر شكاياتي كه در اين حوزه اعلام شده از سوي نيروي انتظامي بوده تا افراد حقوقي و حقيقي.
اما موسوي مي گويد: ما در خصوص رسيدگي به عملكرد غيرقانوني شبكه هاي خارج كشور و نمايش فيلم هاي ايراني بدون مجوز، از آيت الله شاهرودي درخواست كرده ايم كه شعبه اي را به امر قاچاق كالاهاي صوتي و تصويري به خارج اختصاص دهد و يك قاضي با كسب تخصص در اين حوزه به كشف جرايم و اجراي حكم بپردازد.
وي مي  گويد: در حال حاضر در بسياري موارد قاضي با بيان اينكه مثلا فرد مجوز توزيع فيلم را داشته او را تبرئه مي كند، در حاليكه وجود يك قاضي متخصص مي تواند در اين حوزه بسيار كمك رسان باشد تا آنجا كه مثلا بپرسد آيا فرد حق و اجازه توزيع در خارج از كشور را هم داشته يا نه، يا فروش به شبكه هاي خارجي. اين خبر كه معاونت سينمايي، اتحاديه تهيه كنندگان و قوه قضائيه كميته مشترك را در اين زمينه تشكيل داده اند و قول  لازم  از قوه قضائيه گرفته شده تا با متخلفان برخورد شديد بشود، براي تهيه كننده ها قوت قلب است البته به اين شرط كه آنها اين كانون را قبول داشته باشند!
با اين حال محمد مهدي حيدريان معاون سينمايي و سمعي بصري ارشاد با بيان اينكه تكثير غيرمجاز فيلم هاي ايراني جدي است مي گويد: براي به حداقل رساندن اين تخلف، درصدد ايجاد زمينه هاي قانوني هستيم اما تا آن زمان، حمايت ها در قالب عرضه كپي هاي حمايتي رايگان براي توزيع در شهرستان ها ادامه خواهد داشت.
گفته مي شود يك نهاد مسوول چندي پيش يكي از موسسات تكثير فيلم براي شبكه خانگي را كه اقدام به خريد و دوبله فيلم هندي به دو شكل عرضه در داخل و فروش به شبكه هاي خارج مي كرد، دستگير و پروانه او را لغو كرده است. اين فرد با اضافه كردن قسمت هاي رقص و آواز به فيلم هاي دوبله شده هندي آنها را به شبكه هاي فارسي زبان خارج مي فروخت.
در عين حال باز هم شنيده شده كه به همه موسسات و شركت هاي مختلف كه در ساخت، خريد، دوبله و توزيع فيلم فعال هستند، هشدار جدي در زمينه عدم ارسال نسخه هاي فيلم هاي قبل از انقلاب به شبكه هاي خارجي فارسي زبان خارج از كشور داده شده است.

فضاهاي سبزي كه خانه مي  شوند
فاتحه اي بخوانيد براي درختان 
شايد ديدن سرهاي بريده درخت ها خالي از لطف نباشد. كيانشهر كه برويد ابتداي خيابان شهيد ابراهيمي غربي، نبش خيابان سيامك، تازه ترين شاهكار نمايان است 
017907.jpg
شبانه حمله مي  كنند و صبح غير از درخت هاي بريده شده چيزي نمانده است.
اميد كريمي 
آنجا هيچ كس نيست، هيچ كس. شايد براي حرف زدن و سوال كردن بايد سراغ يكي از سربريده ها رفت. شايد هم سراغ ريشه ها. آخر فقط ريشه ها مانده اند كه آنها هم به زودي از دل خاك بيرون مي  آيند و سوزانده مي  شوند. همين چند روز پيش بود كه تنه اين درختان شبانه بريده شد و صبحدم ديگر هيچ اثري از سبزي، تاريكي و خنكي سايه آنها نبود. همه شان سر به خاك گذاشته بودند و ساعتي بعد جايي رفتند كه ما نمي  دانيم كجاست.
اينجا كيانشهر است نه جنگل هاي انبوه دامنه  هاي جنوبي البرز. اينجا
كيانشهر است؛ وصله اي چسبيده به تهران جديد و اصليت قديم، خودش جديد است اما در حوالي خط فقر، منطقه 15. جايي كه مي    گويند قبل از انقلاب درجه داران ارتش البته مجرد در كانكس هاي رنگارنگ زندگي مي    كردند.هر كدام خانه اي۳۱۴x متر داشتند ، خانه هايي محقر و كوچك كه با نظمي خاص كنار هم چيده شده بودند. خانه هايي از پلاستيك و آهن كه به مرور زمان تبديل شدند به خانه هايي ازسنگ و خاك و در بهترين حالت، سيمان.
كيانشهر بياباني است كه آن را مسكوني كردند و براي آنكه مردمش كمي زندگي كنند انواع درختان را هم آنجا كاشتند. درختاني كه حالا براي خودشان عمري دارند در لابه لاي ساختمان هاي انبوه كيانشهر، در لابه لاي بلوك هاي چند طبقه ارتش. در سر چهارراه هاي اين منطقه، بعد از انسان بيشترين تعداد موجود زنده را درخت تشكيل مي  دهد.
اما شايد تا چند سال ديگر بايد به فكر درختچه مصنوعي براي زنده نگاه داشتن ياد اين موجودات زنده بود. اهالي كيانشهر از اين اتفاق مي  ترسند: اينجا حدود 30 تا درخت بود. يك درخت توت بود كه حدود 50 سال قدمت داشت، بريدندش. مي  گويند ديه يك درخت توت برابر با ديه يك آدم بزرگ است.
شايد گوش دادن به حرف اين مردم بعد از اتفاقي كه نبايد بيفتد و افتاده است، كارچندان پر فايده اي نباشد، اما غير از اين شاهدان زنده چيز ديگري براي ديدن نيست. ديگري مي  گويد: اين دهمين جايي است كه آنها نابود مي  كنند. شبانه حمله مي  كنند و صبح غير از درخت هاي بريده شده چيزي نمانده است. همه ناراضي اند، همه اعتراض مي  كنند، اما كسي گوش نمي  دهد. گوش دادن به حرف مردم دليل مي  خواهد:
ما مي  شناسيمشان. جاهاي خوب را نشان مي  كنند، شبانه مي  ريزند و مي  برند.
طبق گفته اين افراد اين زمين 200 متري تا چند وقت ديگر مانند آن طرف چهارراه به آپارتماني چند طبقه تبديل مي شود: مي خواهند تا در خانه ما را بگيرند. مي گوييم راه رفت و آمد خانه را چه كار كنيم؟ مي گويند از مغازه راه باز كنيد. در ورودي خانه حدود يك متر عرض دارد و مستقيم به فضاي سبز قبلي و مساحت خاكي فعلي باز مي شود. مغازه هم از دو نبش بودن به يك قصابي يك دهنه تبديل مي شود. اما اينها در برابر اتفاقي كه افتاده است، چندان مهم به نظر نمي رسد: من خودم 3-2 تا درخت اينجا كاشتم، هر كدام حدود 10 سال عمر داشتند. آنها را سربريدند.
ماموران شهرداري مي گويند قتل عام شده: خانه آن كسي كه اين كار را كرده سر كوچه بعدي است. آن خانه را هم به همين روش ساخت، اسمش آقاي ... است. اسم، فاميل، شغل، سمت و هر چيز ديگر كه بخواهيم اين اهالي مي دانند و مطمئن هستند به درستي اطلاعاتشان: ما شكايت كرديم، شهرداري هم خبر دارد. آنها آنقدر دلشان سوخته است و نگران اند كه فيلم و عكس هم از صحنه ماجرا دارند. عكس هايي از درختان سر به خاك گذاشته: مي  دانيم دست بردار نيستند، براي تك تك فضاهاي سبز برنامه دارند. براي زمين هايي كه كاربري فضاي سبز دارند، زمين ها را مي خواهند به ساختمان مسكوني تبديل كنند.
در كيانشهر جايي وجود دارد كه به اسم باغ مي شناسند: آنجا هم دارند پمپ بنزين مي سازند. آنجا هم درخت و فضاي سبز زياد دارد.
شايد ديدن سرهاي بريده درخت ها خالي از لطف نباشد. كيانشهر كه برويد ابتداي خيابان شهيد ابراهيمي غربي، نبش خيابان سيامك، تازه ترين شاهكار نمايان است.
***
اينجا كيانشهر است. جايي در دل انبوه حاشيه هاي جنوب شرقي تهران. جايي كه با انبوه سبزه هاي بالاي شهر و فضاي سبز بزرگراه هاي تهران جديد فاصله اي بس زياد دارد. جايي كه درختانش - تنها نماد سبزي و شادابي محله هاي پايين شهر - در حال نابودي است. يادمان باشد، درختان مرده هرگز آدم هاي زنده را نمي بخشند.

جامعه
آسايشگاه كهريزك 2
017892.jpg
آسايشگاه كهريزك در حال حاضر بزرگترين آسايشگاه خاورميانه است كه 85 درصد هزينه هاي آن بر پايه كمك هاي مردمي اداره مي شود. اما شمار زيادي از معلولان و سالمندان در صف انتظار ورود به اين آسايشگاه هستند كه محدوديت مكاني و امكانات اين اجازه را نمي دهد. افزايش روز افزون جمعيت، مشكلات اقتصادي و بالا رفتن شمار افراد شاغل باعث شده تا بخشي از وظايف خانواده يعني نگهداري سالمندان و معلولان به حوزه ديگري سپرده شود.
حال بعد از گذشت بيش 30 سال از عمر آسايشگاه كهريزك ، مساحت و كارآيي بالاي آن ديگر جوابگوي شمار مدد جوهاي خود نيست به همين دليل ساخت آسايشگاه كهريزك 2 از سال 1380 شروع شد.
مطابق آخرين اخبار و آمار ارايه شده از سازمان بهزيستي، تعداد سالمندان كشور 5 ميليون و تعداد معلولان 453 هزار نفر اعلام شده است كه اين امر نياز جدي به احداث مراكز نگهداري اين افراد را نشان مي دهد.
تاكنون 90 درصد از احداث بناي كهريزك 2 به پايان رسيده است. اين آسايشگاه بر اساس استانداردهاي جهاني ساخته شده است. اين آسايشگاه در زميني به مساحت تقريبا 8 هكتار براي 1500 مددجو ساخته شده است كه از اين تعداد حدوديكهزار نفر معلول شامل 450 نفر معلول پرورشي تربيت پذير و 350 نفر معلول ذهني وجسمي و۲۰۰ نفر معلول ايزوله و۵۰۰ نفر سالمند در نظر گرفته شده است. جالب اينجاست كه تمامي هزينه ساختمان و نگهداري مجموعه كهريزك 2 تنها از محل هدايا و كمك هاي انسان دوستانه تامين خواهد شد.

آموزشي
۵ نمره از فعاليت هاي كلاسي
017889.jpg
بچه هايي كه در سيستم تحصيلي نظام قديم درس خواندند، مي دانند كه در دروسي مثل علوم وحرفه و فن بخشي از نمرات درسي دانش آموزان به ارايه كارهاي عملي اختصاص داشت. امسال هم قرار است چنين مساله اي در نمرات درسي دانش آموزان در نظر گرفته شود.
حسين احمدي، مدير كل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش مي گويد:براساس ماده 2 آئين نامه امتحانات، نمره امتحان هر درس در هر نوبت ميانگين نمره امتحان پاياني و نمره ارزشيابي مستمر همان نوبت است و حداقل 5 نمره از ارزشيابي مستمر- فعاليت هاي خارج از كلاس اختصاص دارد. نمره ارزشيابي مستمر با توجه به ميزان مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي ديگر از طريق بررسي تكاليف درسي، انجام پرسش هاي تدريجي، بررسي فعاليت هاي مرتبط با درس خارج از كلاس ونظاير آن تعيين مي شود.در سال تحصيلي گذشته 6 هزار دانش آموز در پايه اول ابتدايي و 100 مدرسه نيز تحت پوشش ارزيابي توصيفي قرارگرفتند كه 99 درصد از دانش آموزان به پايه بالاتر راه يافتند. تمام دانش آموزاني كه در سال اول ابتدايي از طريق ارزشيابي توصيفي به پايه بالاتر راه يافتند در سال دوم ابتدايي نيز تحت پوشش ارزشيابي توصيفي قرارمي گيرند. در اين روش مردودي دانش آموزان به حداقل مي رسد و در صورتي كه معلم صلاحيت رفتن به پايه بعدي را در دانش آموز نبيند وي بايد پايه تحصيلي را تكرار كند.

رفاه
دانش آموزان ايدزي مي توانند به مدرسه بروند
017898.jpg
آگاهي عمومي از ايدز آنقدر ناچيز است كه بسياري از مبتلايان به اين بيماري ترجيح مي دهند، كسي از بيماريشان مطلع نباشد. چون از برخورد نامناسب مردم مي ترسند. بسياري از مردم گمان مي كنند ايدز مثل سرماخوردگي حتي با همنشيني ساده و معاشرت هاي عادي روزانه سرايت مي كند. اين برخوردها به خصوص در مورد دانش آموزان گاهي بسيار آزاردهنده مي شود، تا آنجا كه والدين برخي اين كودكان ترجيح مي دهند، بچه هايشان تحصيل را رها كنند. رئيس مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت، به تازگي اعلام كرده هيچ نگراني براي تحصيل دانش آموزان مبتلا به ايدز در مدارس عادي وجود ندارد. به گفته دكتر محمد مهدي گويا، آموزش و پرورش و مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت، آمار دانش آموزان مبتلا به ايدز را در اختيار دارد. يعني كساني كه در سن مدرسه هستند و به ايدز مبتلا شده اند در آمار به حساب آمده اند. وي گفت: اين دانش آموزان شناسايي شده و نحوه رفتار در مدارس را به آنها آموزش مي دهيم.
گويا افزود: با توجه به اينكه ايدز تنها از طريق روابط جنسي و خون منتقل مي شود، نگراني خاصي براي تحصيل دانش آموزان مبتلا به ايدز در مدارس عادي نداريم.

واردات خودروهاي دست دوم مجاز است
سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد: واردات خودروهاي دست دوم داراي مدارك معتبر دال بر شماره گذاري در اتحاديه اروپا كه حداكثر يك سال از زمان توليد آنها گذشته باشد از نظر اين سازمان بلامانع است. دكتر سعيد متصدي مدير كل دفتر بررسي آلودگي هواي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده در كار گروه تعيين ضوابط واردات خودروها، ساير خودروهاي دست  دوم در صورت واردات بايد تحت آزمايش آلايندگي قرار گرفته و علاوه بر دارا بودن كاتاليست كانورتور روابط استاندارد آلايندگي يورو 2 را نيز در داخل كشور پاس كنند. وي گفت: انجام تست هاي آلايندگي براي خودروهاي داراي پلاك ساير كشورها حتي ژاپن نيز الزامي است. متصدي با بيان اينكه نمايندگان وزارت صنايع، بازرگاني، سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه استاندارد در كار گروهي تعيين ضوابط واردات خودرو عضويت دارند، به ايسنا گفت: هيات دولت بر اساس آئين نامه ضوابط واردات خودرو به كار گروه مذكور اجازه داده است روابط خودروهاي وارداتي را تعيين كند.

كمبود در ناوگان ريلي كشور
ناوگان ريلي كنوني كشور در بهترين شرايط تنها قادر به پاسخگويي به 20 درصد تقاضاهاي سفر با قطار است. رمضان قلي پور، مدير كل روابط عمومي شركت قطارهاي مسافربري رجاء با اعلام اين مطلب گفت: در بهترين شرايط با افزايش راندمان سال گذشته ، اين سيستم فقط 16 ميليون مسافر را در سراسر كشور جا به جا كرد، در حاليكه تقاضاي سفر با استفاده از اين وسيله سالانه۸۰ ميليون نفر است. وي با بيان اينكه امسال در نظر داريم اين رقم را به 17 ميليون مسافر افزايش دهيم، گفت: از ابتداي امسال تاكنون۹ ميليون و 200 هزار مسافر در مسيرهاي سراسري جا به جا شده كه با ميزان جابه جايي هاي محلي اين رقم به 11 ميليون نفر مي رسد. قلي نژاد گفت: ناوگان ريلي، محدود است و با ظرفيت پاييني كار مي كند، به گونه اي كه هم اكنون با ناوگان فعلي فقط يك چهارم ظرفيت موجود سيستم ريلي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. وي افزود: در برنامه توسعه اين شركت قرار است كه تا سال 88 با افزايش ظرفيت ها، 36 ميليون مسافر از طريق ناوگان ريلي در كشور جا به جا شود. قلي نژاد اعلام كرد: ناوگان ريلي كشور هم اكنون يكهزار واگن در اختيار دارد و از اين تعداد 800 واگن قابل بهره برداري و بقيه از رده خارج شده است. وي عمر متوسط ناوگان مسافربري قطار در كشور را 29 سال ذكر كرد و گفت: تا پايان سال 88 تعداد واگن ها به 2 هزار و 300 مورد خواهد رسيد.

كوتاهي در رعايت ضوابط بلند مرتبه سازي
به كارگيري اصول و ضوابط شهرسازي در احداث ساختمان هاي بلندمرتبه يكي از راه هاي ايمن سازي ساختمان ها است. رئيس كميته ايمن سازي و بهسازي شوراي اسلامي شهرتهران معتقد است: اين اصول در ساختمان سازي صورت نگرفته و اين موضوع مشكلات را در بلندمرتبه ها مضاعف كرده است. دكتر حمزه شكيب، با تاكيد بر اينكه به هنگام ساخت و ساز بايد ساختمان به گونه اي طراحي شود كه حداقل خسارات را در پي داشته باشد، افزود: بايستي از مصالحي استفاده كنيم كه درمقابل آتش سوزي و ديگر حوادث مقاومت و دوام بيشتري داشته باشد. عضو كميسيون شهرسازي، فني و معماري شوراي شهر به ايجاد پله هاي اضطراري اشاره كرد و گفت: وجود اين پله ها در بلند مرتبه ها ضروري و واجب است تا به هنگام وقوع حادثه و حريق بتوان از آنها براي نجات جان ساكنان ساختمان ها استفاده كرد. وي نقش وزارت مسكن وشهرسازي ، سازمان نظام مهندسي و شهرداري را مكمل يكديگر براي رعايت اصول و ضوابط شهرسازي در ساختمان ها عنوان كرد و گفت: وزارت مسكن در جايگاهي است كه بايد ضوابط را تعيين كند، يعني بدون توجه به آن ضوابط نبايد ساخت و ساز صورت گيرد. وي گفت: تهيه شناسنامه فني براي ساختمان ها باعث خواهد شد در آينده با چنين مشكلي در ساختمان ها مواجه نباشيم.

اعتبار شهرداري براي بافت هاي فرسوده
تدوين آئين نامه شرح وظايف شهرداري در زمينه نحوه احياي بافت هاي تاريخي موجود در استان ها كه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان شهرداري ها و وزارت مسكن در حال انجام است تا 2 ماه آينده به پايان مي رسد. محمد علي طبرسا، مدير حفظ بافت هاي تاريخي كشور گفت: براساس ماده 166 برنامه توسعه سوم، سازمان شهرداري ها و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف شده اند كه در تعاملي دو جانبه، اقدام به حفاظت و احياي بافت هاي تاريخي كنند. برهمين اساس مقرر شده شهرداري اعتباراتي را از محل اعتبارات استاني و ملي براي احياي بافت هاي تاريخي كشور اختصاص دهد.
طبرسا افزود: براساس اين ماده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به صراحت موظف به تعيين ضوابط و اصول نحوه فعاليت شهرداري ها در بافت هاي تاريخي شده و بايد بر اجراي اين ضوابط نظارت مستقيم داشته باشد. وي تصريح كرد: از اين رو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تعامل با سازمان شهرداري ها و وزارت كشور در حال تدوين آئين نامه اي است كه براساس ضوابط آن، محدوده و محور فعاليت شهرداري ها در زمينه ميزان و چگونگي صرف اعتبارات ونحوه عمليات احيا،  ساماندهي و بهسازي بافت هاي تاريخي به طور كامل مشخص شود.

جهانشهر
ايمن سازي پياده روها در هاليفاكس 
017910.jpg
همزمان با رشد سريع شهرها و به دنبال آن افزايش جمعيت، فعاليت هاي روزانه شهروندان با سرعت بيشتري انجام مي  گيرد. اشتغال ذهني مداوم شهروندان در شهرها باعث مي  شود كه گاهي اوقات مردم صرفا به كاري كه در حال انجام آن هستند يا مي  خواهند به انجام برسانند فكر كنند، در نتيجه علاوه بر افزايش سرعت، دقت عمل آنها به هنگام حركت پايين مي  آيد كه نتيجه آن تصادفات مكرر در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ است.
آسيب ديدگي شهروندان به دليل سرعت زياد و دقت عمل كم به هنگام پياده رفتن در پياده روها نيز اتفاق مي  افتد، به ويژه در فصول سرد سال كه بارندگي و بارش برف باعث لغزنده شدن سطح پياده روها و مسيرهاي عبور افراد پياده مي  شود.
به همين خاطر حكومت محلي ناحيه  هاليفاكس كانادا اقدام به تنظيم آئين نامه اي در مورد امنيت پياده روها و مسيرهاي عابران پياده در خيابان ها كرده است.
شهرهاي ايالت هاليفاكس به دليل قرارگرفتن در ناحيه سردسير كشور كانادا در اكثر فصول سال شاهد بارش برف و بارندگي هستند. به همين دليل پياده روهاي اين شهرها در اغلب روزها لغزنده هستند و درصد بالاي آسيب ديدگي شهروندان به دليل ليز خوردن در پياده روها سبب شده است كه حكومت محلي ايالت  هاليفاكس به فكر تدوين آئين نامه اي در خصوص موظف كردن شهرداري هاي شهرهاي ايالت هاليفاكس در راستاي تامين امنيت لازم پياده روها و مسيرهاي عابران پياده بيفتد.
بر اساس مفاد اين آئين نامه، شهرداري ها موظف هستند مسيرهاي عبور و مرور عابران پياده را از هر گونه مواد لغزنده اي پاك كنند.
به هنگام بارش برف، واحد پاكسازي شهرداري هر شهر موظف است ظرف 6 ساعت تمامي مسيرهاي عبور و مرور عابران پياده  را پاكسازي كند.
در اين آئين نامه كه به آئين نامه ايمني پياده روها معروف است، تاكيد شده وجود هرگونه يخ و برف در پياده روها و چهارراه هاي عبور و مرور عابران پياده 12 ساعت پس از بارش برف، تخلف مديريت شهري محسوب شده و شهرداري بايد در مورد آن پاسخگو باشد.
شهروندان شهرهاي ايالت هاليفاكس مي  توانند 24 ساعت پس از بارش برف، مناطقي را كه هنوز از يخ و برف پاكسازي نشده اند به شهرداري گزارش داده و خواستار پاكسازي اين مناطق شوند.

زاويه
كمربندها را ببنديد!
017913.jpg
احسان ناظم بكايي
تصوير اول؛ اتومبيل، درست در جايي كه بايد از داخل خيابان به بزرگراه بپيچد، توقف مي كند.اين توقف به خاطر تامل براي ورود به مسيري پر تردد و سرعت بالاي اتومبيل هاي حاضر در بزرگراه طبيعي مي نمايد، اما توقف طولاني مي شود و چند اتومبيل ديگري كه پشت آن به انتظار ورود به بزرگراه متوقف مانده اند شروع به چراغ و بوق زدن مي    كنند.
چه اتفاقي افتاده است؟ ممكن است مشاجره لفظي شديدي بين سرنشينان درگرفته، يا شايد اتومبيل خراب شده و بنزين تمام كرده يا احتمالا راننده، سكته كرده يا از شدت ترس از ورود به مجموعه پرتردد و سريع بزرگراه، فشارش پايين افتاده و بيهوش شده است؟هيچ كدام؛ راننده با كمك اطرافيان و با مشقت فراوان در حال پيدا كردن قفل كمربند و فرو كردن ضامن كمربند در آن و اصلا يافتن كمربند ايمني است و بعد هم نوبت سرنشين كناري مي   شود كه مراحل فوق را انجام دهد تا دقايقي ديگر كه وارد بزرگراه شدند هنگام مشاهده مامور برگه جريمه به دست نيروي انتظامي، لبخندي حاكي از رضايت و گذشتن از خان جريمه را نثار او كنند و از اين موفقيت خوشحال باشند.
***
تصوير فوق را بگذاريد كنار تصاويري مثل پيچاندن كمربند طويل دور گردن و دست، با دست گرفتن آن و انداختن آن روي شكم، پوشيدن لباس هاي تيره و بي  خيال كمربند شدن در نيمه شب  و... و احتمالا طراحي لباس هاي مخصوص رانندگان در آينده كه باندي سياه از بالاي شانه چپ تا پايين سمت راست كمر به صورت اريب رويشان طراحي شود تا نقش كمربند ايمني را بازي كند و احتمال قريب به يقين به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ما عاشق فرار از دست قانونيم و اگر نبود جريمه سنگين 4 هزار توماني و كنترل شديد نيروي انتظامي، ما هيچ وقت دست به اين لوازم سياه رنگ اتومبيلمان نمي  زديم، درست مثل سال ها قبل كه اصلا تنها برايمان بي  معني بود و ساختشان اسراف به نظر مي  رسيد.
قانون گريزي تنها منحصر به نبستن كمربند نيست، كافي است چند تصوير از صدها تصوير موجوددر شهرمان را به خاطر آوريم تا به اين نكته اذعان كنيم؛ دنده عقب رفتن در خياباني يك طرفه، حركت بين خطوط در حاليكه راننده با نيشخند مي گويد: من بين خطوط حركت مي كنم؛ يك چرخ ماشينم اين طرف خط است و ديگري آن سوي خط!... راننده تاكسي  كه از نفر پنجمي كه جلو و روي دنده نشسته مي خواهد هنگام رويت پليس، سرش را پائين بگيرد و خود را زير داشبورد پنهان كند تا همه ببينند كه روي صندلي جلو، فقط يك نفر نشسته و...
و تازه اينها فقط تخلفات رانندگي و دور زدن هاي مثلا زيركانه قانون است.بنابراين پر بيراه نيست كه آمار مرگ و مير روزانه ناشي از حوادث رانندگي در كشورمان تقريبا با آمار روزانه كشته شدگان در كشور جنگ زده عراق يكسان و حتي فراتر است.

ستون ما
سرقت به سبك سينمايي
جهانگير كوثري
از كجا و از چه زمان شروع شد. هيچكس نمي داند! از آپاراتخانه هاي تنگ و تاريك كه ورود به آن براي هر كس آزاد نيست! اينجا منطقه وحوزه استحفاظي آپاراتچي هاي خاك خورده سينماست كه هر كدامشان تاريخ سينما را برايتان به شيريني راويان تعريف مي كنند. حقوقشان كفاف زندگي معمولي را نمي دهد و با مخارج امروزي جامعه ماِ يك آپاراتچي بايد روي انعام صاحبان فيلم بيشتر حساب كند تا حقوق بخور و نمير صاحبان سينما. اينها تماما عشق فيلم هايي بودند كه به اميد آرتيست شدن به سينما آمدند و در لابه لاي كوچه هاي ارباب جمشيد عمر گذراندند و نهايتا سرخورده و پشيمان تبديل شدند به آپاراتچي هاي امروزي. واي به حال تهيه كننده اي كه انعامش نرسد يا دير برسد! اما، آپاراتچي هاي شرافتمند هم كم نداريم، مي گفتند فيلم هاي روي اكران زماني به شكل CD و VHS به بازار مي آيد كه آپاراتچي ها بخواهند. اينها مال زمان قديم بود. اكنون كه تدوين موازي وكامپيوتري مد شد، راحت تر مي توان فيلم هاي روز را پس از مونتاژ تدوين به بازار عرضه كرد، اما مسوولان فني استوديوهاي مدرن كامپيوتري اخلاقا چنين خطايي نمي كنند.
ماجرا از زماني آغاز شد كه بعضي از فيلم هايي كه اجازه نمايش و اكران نگرفتند سر از بازار ويدئو درآوردند و به طور قاچاق توزيع شدند. به دنبال آن قاچاقي هاي فيلم هاي سينمايي جرات و شهامت پيدا كردند و از طرق مختلف فيلم هاي روي پرده را سرازير كردند در بازار ويدئو. در وانفساي سينماي داخلي و ملي كه هجوم فيلم هاي خارجي از طريق تلويزيون ، اينترنت، ماهواره و شبكه هاي مختلف در كشورمان جاري شده است سينماي معصوم ملي، نحيف تر از هميشه بايد بيشترين نيرو را صرف مبارزه با سارقان ويدئويي فيلم ها كند. سرمايه هايي كه در اين شرايط بر باد مي رود كم نيست، يك دوره پخش قاچاق فيلم ها كافي است تا يك فيلم را از نظر اقتصادي زمين بزند. قاچاق و پخش فيلم هاي ايراني در داخل يك بحث و معضل است و درخارج حرف دگر.
ماجرا در حال پيگيري است، اتحاديه تهيه كنندگان و معاونت سينمايي وزارت ارشاد در قوه قضائيه شديدا قصد دارند اين سارقان را كه به سبك سينمايي اقدام به سرقت مي كنند دستگير كنند و براي رسيدن به اين منظور به هر كجا كه لازم باشد مراجعه مي كنند از خودمختاري آپاراتخانه ها تا دفاتر كوچك و بزرگ تدوين هاي كامپيوتري ، مراكز پخش بين المللي فيلم ها، مراكز فرهنگي و هنري و  سينماهاي شهرستان ها گرفته تا خانه  هايي كه با پارچه مشكي پوشانده شده است. اكثر فيلم هاي قاچاق از اين خانه ها به بيرون عرضه مي شود و عجبا كه گاه بعضي از سينمايي ها به اين خانه ها رفت و آمد مي كنند.
دامنه قاچاق فيلم هاي ايراني هر روز گسترده تر مي شود و با درآمدي كه در اين حرفه غير شرافتمندانه وجود دارد، دست هاي آلوده بيشتري وارد شده است. اگر تصميم مشترك اتحاديه، ارشاد و قوه قضائيه عملي نشود، اين پديده ناگوار بركليت سينما سايه خواهد افكند و تلاطم آن قابل كنترل نخواهد بود.

شهرستان
بحرين در مشهد سرمايه گذاري مي كند
017904.jpg
لابد شما هم وقتي به پا بوس امام رضا مي رويد، تعداد زياد زيارتگران عرب نظرتان را جلب كرده است. گردش در مشهد براي اكثريت شهروندان عرب جذاب است. معاون نخست وزير بحرين از آمادگي اين كشور براي سرمايه گذاري در بخش هاي گردشگري ، توريستي و اقامتي در مشهد، خبر داده.
به گفته شيخ عبدالله بن خالد آل خليفه، زمين مناسب ، نداشتن منع قانوني، تملك اراضي مورد نياز و تسهيلات ديگر از جمله تسهيلات مورد نياز اين سرمايه گذاري است. وي درديدار با شهردار و رئيس شوراي شهر مشهد گفت: علاقمنديم در جوار حرم مطهر امام رضا ع در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري كنيم. به گفته وي،  سرمايه گذاري دو كشور در بخش هاي مختلف به تحكيم روابط دوملت و انتقال تجربيات مي انجامد.
شهردار مشهد هم گفت: بر اساس مصوبه شوراي اسلامي، شهرداري مشهد به سرمايه گذاران خارجي تسهيلات اعطا مي كند.
به گفته مهندس سيد هاشم بني هاشمي، اين تسهيلات به سرمايه گذاراني كه در بخش هاي عمراني شهري، گردشگري و اقامتي و پذيرايي سرمايه گذاري كنند، اعطا مي شود.

سالمند
۴۵ هزار سالمند مجرد
017886.jpg
تصوير تنها ماندن و منزل گزيدن در سراي سالمندان، تصوير ناخوشايندي است كه بسياري از سالمندان را آزار مي دهد. احتمالا از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها شنيده ايد كه تنهايي بدترين درد است.
ازدواج در سنين پيري هم چون با فرهنگ كنوني ايران چندان سازگار نيست، كمتر علاج درد تنهايي مي شود.
مديركل دفتر توانبخشي مراكز غيردولتي سازمان بهزيستي اعلام كرده، 46 هزار و 750 سالمند مجرد در كشور زندگي مي كنند. دكتر محمد توكلي گفت: حدود 13 درصد زنان سالمند معادل 30 هزار و 387 نفر و بيش از 2 درصد از مردان سالمند در حدود 16 هزار و 363 نفر به تنهايي زندگي مي كنند.
به گفته وي بيش از 25 درصد زنان و 18 درصد مردان سالمند مجرد در كشور از مشكلات عاطفي و رواني رنج مي برند.
توكلي افزود: براساس تحقيقات انجام شده، 43 درصد از زنان و 40 درصد از مردان سالمند از مشكلات حركتي و جسماني رنج مي برند. همچنين 46 درصد زنان سالمند و 34 درصد مردان سالمند به دليل مشكلات جسمي و عاطفي از داروهاي آرامبخش استفاده مي كنند.
توكلي همچنين گفت: متاسفانه تحقيقات نشان داده كه اكثر زنان ايراني در سنين سالمندي مورد بي توجهي قرار گرفته و همچنين براساس يك تحقيق ديگر افراد خانواده و حتي فرزندان نيز به پدران سالمند خود بيش از مادران توجه مي كنند.

رفاه
راه حلي براي گذراندن اوقات فراغت
017901.jpg
تا حالا چندين و چند گزارش درباره خيرين مدرسه ساز نوشته و چند تايي هم خبر در اين مورد تنظيم كرديم. اين بار هم صحبت از انجمن خيرين مدرسه ساز است اما با يك شاخه جديد كه به رفاه سالم جوان ها در جامعه بيشتر بها مي دهد.
كاظم دليلي عضو انجمن خيرين مدرسه ساز مي گويد: انجمن خيرين ورزش  يار به زودي توسط خيرين كشور تاسيس مي شود و به انجمن هاي خيرين مسكن ساز، مدرسه ساز و ... مي پيوندند.كشور ما با داشتن 70 درصد جوان، داراي نيروي بالقوه اي است كه متاسفانه به دليل بي برنامگي ها به هدر مي رود. از اين رو طي هماهنگي با رئيس سازمان تربيت بدني به زودي با تشكيل انجمن خيرين ورزش يار در تمام محلات يك مكان ورزشي تاسيس مي شود. ايجاد اين مكان ها موجب مي شود كه جوانان به جاي گذراندن اوقات فراغت در مكان هاي نامناسب و آلوده شدن به مفاسد اجتماعي، وقت خود را به ورزش و تفريح بگذرانند و نيز كمبود فضاهاي ورزشي مدارس به مقدار قابل توجهي جبران مي شود. همچنين اوقات فراغت جوانان در تابستان با برنامه ريزي به ورزش و تفريح مي گذرد. اگر به اوقات فراغت جوانان توجه نكنيم، جواناني كه سرشار از انرژي هستند وقت خود را در كارهاي خلاف صرف مي كنند و روحيه جواني خود را كه مملو از شادي و نشاط است از دست نمي دهند. اين فعاليت ها تحت نظارت مستقيم سازمان تربيت بدني انجام مي شود.

پژوهش
هر روز قدم بزنيد
017895.jpg
اغلب سالمندان از زوال عقل و اصطلاحا ابتلا به آلزايمر در هراسند. راه هاي گوناگوني براي حفظ توانايي ذهني به سالمندان پيشنهاد مي شود. مثلا چندي پيش به سالمندان توصيه شد جدول حل كنند و به مطالعه بپردازند تا خطر ابتلا به آلزايمر را كاهش دهند. جالب تر آن كه پژوهش هاي جديدي انجام شده كه نشان مي دهد قدم زدن در بهبود توانايي هاي ذهني موثر است. اين يكي را احتمالا حدس نزده بوديد.
مجله انجمن پزشكي آمريكا نتايج دو پژوهش جديد را منتشر كرده است. براساس اين پژوهش قدم زدن به طور متوالي مي تواند به بهبود توانايي هاي ذهني و كاهش ابتلا به زوال عقلي در پير سالان كمك كند.
فعاليت هاي بدني مي تواند سبب حفظ كاركردهاي شناختي در افراد سالخورده شود. اين گزارش كاركردهاي شناختي، توصيفي است از فعاليت هاي مغز در زمينه هايي چون تفكر، يادگيري، حافظه و قضاوت درباره امور مختلف.
پژوهشگران اعلام كرده اند كه كاهش فعاليت هاي شناختي بر اثر افزايش سن، طبيعي است اما به كمك فعاليت هاي جسماني مناسب مي توان از ميزان و سرعت آن كاست.

كودك
پارلمان پدربزرگ و مادربزرگ ها
017883.jpg
بچه هاي زنجاني كه بعد از انتخاب بهترين پدربزرگ دنيا حالا قصد دارند قدم هاي بيشتري را با هم بردارند درصدد برآمده اند تا پارلمان جهاني پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها را راه بيندازند.
حسن پيري، دبير جشنواره مهربانترين ها با اعلام اين مطلب گفت: كودكاني كه به ابتكار آنها مهربانترين پدربزرگ دنيا انتخاب شد، در يك فراخوان از كودكان سراسر جهان خواستند به تاسيس يك پارلمان جهاني با عضويت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها كمك كنند. وي افزود: بچه هاي زنجاني تصميم گرفته اند همه دنيا را براي تشكيل يك پارلمان جهاني كه هدف آن گسترش مهرباني و محبت در دنيا و رفاه سالمندان و كودكان است بسيج كنند.
تجربه بسيار موفق انتخاب مهربانترين پدر بزرگ دنيا با مشاركت يك ميليون كودك در سراسر جهان صورت گرفت.
اين بار كودكان هر كشور مهربانترين پدر بزرگ يا مادر بزرگ كشورشان را انتخاب مي كنند و آن را به پارلمان جهاني پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها معرفي مي كنند، هر كشور در اين پارلمان يك عضو خواهد داشت.
بچه ها معتقدند توصيه هاي اين پارلمان افكار عمومي جهان را متوجه اهميت مهرباني در زندگي خواهد كرد. بچه ها مي خواهند به كمك پدربزرگ ها و مادر بزرگ هايش دنيايي مهربان بسازند.

|  تهرانشهر  |   خبرسازان   |   دخل و خرج  |   در شهر  |   درمانگاه  |   طهرانشهر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |